Sunteți pe pagina 1din 6

Descrierea şi analiza companiei de transport

Prezentarea organizaţiei
Firma SC MARCOMSPEED SRL este o Societate Comercială cu răspundere limitată,
situată pe Str. 1 Decembrie, nr. 2, Rm. Vâlcea, având ca acţionari: M. I. şi M. A., fiecare
deţinând 50% părţi sociale
SC MARCOMSPEED SRL a fost înfiinţată în data de 15.12.2008, are ca obiect de
activitate prioritar, încă de la înfiinţare, transportul de marfă.
Primele autovehicule au fost achiziţionate din import direct de către firma noastră, din Germania,
ulterior achiziţionându-se şi vehicule de la firme româneşti în curs de lichidare.
În prezent, parcul nostru auto este compus din:
 22 autotractoare EURO 5;
 20 semiremorci .
Principalul obiect de activitate al firmei este transportul intern şi internaţional de mărfuri,
activitate din codul CAEN/2008 regăsită la grupa 494, clasa 4941.
Structura ierarhică a conducerii societăţii este compusă din:
 administrator: M. I. ;
 director executiv: M. A.;
 director transporturi: C. I..
Din punct de vedere al garantării transportului există contracte cu următoarele urătoarele firme:
SC VILMAR SA (firmă mixtă româno-franceză), SC DONALAM (firmă mixtă româno-
italiană), SC ROMANIAN PAPER DISTRIBUTION, SC OMNITECH.
Din punct de vedere al combustibilului este asigurat, cu contract ferm încheiat încă de la sfârşitul
anului 2004, de LUKOIL Vâlcea.
Din punct de vedere tehnic, a fost pregătit personalul de întreţinere şi reparaţii în cursul anului
2008 şi de asemenea s-a făcut un contract pentru aprovizionare cu piese, la preţ de fabrică, cu
firma CEFIN ROMÂNIA pentru autovehicule IVECO care vor fi achiziţionate.
Având in vedere noile cerinţe de transport, s-a efectuat şcolarizarea precum şi examinarea la
Institutul de Formare Profesională, a unui număr de 16 conducători auto la sfârşitul anului 2008,
urmând a se continua acest sistem de şcolarizare şi în anul 2009 cu un număr de 10 conducători
auto. Conducătorii auto sunt atestaţi din punct de vedere profesional de către Autoritatea Rutieră
Română pentru transportul internaţional de mărfuri, noua şcolarizare efectuându-se şi pentru
transportul de mărfuri periculoase (ADR). Totodată, la aceste cursuri, a fost pregătit şi un
coordonator specialist în mărfuri periculoase care să coordoneze consilierea şi urmărirea pe
traseu a acestor transporturi.
Există un angajat desemnat pentru efectuarea lunară a protecţiei muncii, şi de asemenea în
contractul de modernizare al sediului este prevăzut un birou special pentru protecţia muncii şi
consiliere pentru contractele de angajare care vor urma.
Conform noilor reglementări ale Ministerului şi Protecţiei Sociale, firma are un contract cu un
medic specialist în medicina muncii care efectuează controale de specialitate trimestrial, atât
personalului tehnic cât şi conducătorilor auto şi personalului necalificat din cadrul firmei.
Transporturile de marfă sunt urmărite de către personalul coordonator, încă din anul 2003 printr-
un GPS de urmărire prin satelit, care permite urmărirea traseului autovehiculului, verificarea
parametrilor de funcţionare în timpul cursei precum şi comunicarea prin mesaje SMS între biroul
de coordonare şi bordul fiecărui autovehicul. Acest sistem împiedică devierea de la traseu,
urmăreşte strict consumurile de combustibil şi realizează o protecţie totală în cazul unui furt din
sau chiar a autovehiculului complet.
Cifra de afaceri a firmei a crescut în fiecare an, după cum urmează:
 în anul 2009 a fost de 1.160.000 €;
 în anul 2010 este de 1.270.000 €;
 iar pentru anul 2011 este o cifră de afaceri de 1.590.000 €.

Analiza SWOT (puncte tari/slabe şi oportunităţi/ameninţări)

Analiza SWOT este o metodă eficientă, utilizată în cazul planificării strategice pentru
identificarea potenţialelor, a priorităţilor şi pentru crearea unei viziuni comune de realizare a
strategiei de dezvoltare. SWOT semnifică Puncte Tari, Puncte Slabe, Oportunităţi şi Ameninţări.
Puntele Tari ale unei zone sunt acei factori care îi dau acesteia un avantaj competitiv şi îi conferă
atractivitate.
Puntele Slabe sunt acei factori sau acele tendinţe care creează obstacole în calea dezvoltării
economico-sociale. Puntele Slabe pot lua forme sociale, fizice, financiare sau altele .
Oportunităţile sunt acei factori externi care uşurează dezvoltarea avantajului competitiv (Punct
Tare).
Ameninţările sunt tendinţe nefavorabile, dezvoltării externe de zonă, care conduc la declinul
avantajului competitiv al acesteia.

Tabel Analiza SWOT a companiei


PUNCTE TARI PUNCTE SLABE
-Firma dispune de management competent cu - Fluctuaţii ale transporturilor în funcţie de
abilităţi foarte bune în negocierea contractelor anotimp, în anumite luni ale anului
de transport (condiţii calitative de transport şi transporturile scad cu 60% (august –
prţuri avantajoase)şi o bună cunoaştere a pieţei concedii; aprilie – sărbători Pascale,
în domenul transporturilor, datorită experienţei Catolice şi Ortodoxe; decembrie –
acumulate (2008-2019) de 11 ani; aceştia au sărbătorile Crăciunului şi imediat Anul
venit cu idei noi şi au menţinut firma la un Nou);
nivel înalt indiferent de situaţiile în care - Lipsa motivaţiei salariaţilor;
aceasta s-a aflat dealungul timpului; - 30% din parcul auto nu este de ultimă
-70% din parcul auto este de ultimă generaţie; generaţie;
-Clădirile proprietate;
-Terenul proprietate;
-Personal pregătit;

OPORTUNITĂŢI AMENINŢĂRI
- Dezvoltarea unei cariere în domeniul - Schimbări demografice nefavorabile;
firmei; - Schimbări ale nevoilor, gusturilor sau
- Managerii firmei îşi propun creşterea preferinţelor clienţilor;
numărului de clienţi din Franţa şi Spania - Creşterea mai lentă, stagnare sau chiar
lărgindu-şi astfel spectrul activităţii; recesiune a pieţei;
- Fonduri europene de dezvoltare - Concurenţă acerbă în domeniu.
- De asemenea firma doreşte să-şi - Creştere preţurilor la carburanţi
modernizeze şi să-şi extindă sediul actual.

Societatea isi propune pe viitor sa rezolve amenintarile rezultate din analiza SOWT si
inlocuirea in totalitate a autocamioanelor vechi cu unele de ultima generatie, ridicarea gradului
de motivatie al angajatilor prin oferirea de bonusuri de performanta, preme, activitati de
timebuilding in care angajatii sa stabileasca legaturi stranse si sa se cunoasca mai bine, tichete si
preme de vacanta. Societatea isi propune ca pe viitor vacantele si concediile se pot oferi in
momentul cand transportul fluctueaza si anume in preajma sarabtorilor pascale si de iarna si in
timpul vacantelor de vara( august). Acest lucru putand fii benefic si pentu a ridica gradul de
motivatie al angajatilor deoarece acestia ar face sarbatorile in familie si nu ar fi nevoiti sa stea
departe de aceasta.
Societatea SC MARCOMSPEED SRL , urmareste dezvoltatrea continua pe piata si doreste sa
stabilieasca parteneriate cu firme ce se afla in apropierea sediului acesteia pentru a diminua din
costurile de transport.

Structurile organizatorice şi funcţionale ale firmei


Şeful serviciului exploatare reprezintă conducătorul secţiei de exploatare a întreprinderii
auto, în funcţia căruia intră organizarea şi îndeplinirea transportării mărfurilor cu transportul auto
conform planului şi sarcinilor primite la întreprindere.
Dispoziţiile lui sunt obligatorii pentru toţi lucrătorii secţiei de exploatare şi pot fi anulate
numai de către director.
Responsabilitate:
1. de ieşire a transportului auto pentru îndeplinirea procesului de transport conform
contractelor sau ofertei primite;
2. prezenţa şi îndeplinirea corectă a orarului de ieşire a autovehiculelor la linie;
3. îndeplinirea corectă a foilor de parcurs şi bonurilor de
4. livrare date în secţia exploatare.
Dispecerul:
1. îndeplinirea lucrului operativ cu autovehiculele – asigură îndeplinirea sarcinilor
primite pentru transportarea mărfurilor;
2. asigură dirijarea conducătorilor auto în procesul dedeplasare;
3. se supune şefului secţiei de exploatare şi îndeplineşte toate comenzile planificate în zi
şi alte perioade.
Obligaţiile:
 să primească de la şefii coloanelor informaţii despre ieşirea autovehiculelor la linie;
 să îndeplinească şi să elibereze foile de parcurs şi să le primească îndeplinite conform
legislaţiei stabilite la finisarea transportului;
 să instruiască şoferii despre condiţiile sarcinii în cursă;
 să menţină legături operative cu clienţii în îndeplinirea sarcinilor de
încărcare – descărcare şi transportare a mărfurilor;
 să primească telefonograme în privinţa defectării autocamioanelor la linie;
 să primească măsuri operative cu autovehiculelece staţionează la încărcare;
 corect şi la timp să primească şi să prelucreze foile de parcurs conform instrucţiunilor.
Responsabilitate:
a) de eliberat la timp actele normative la autocamioanele planificate la ieşireconform
sarcinilor puse la transportarea mărfurilor;
b) de a evidenţia şi de a păstra foile de parcurs;
c) de trimitere a transportului la linie fără a controla existenţa mărfurilor la obiect;
d) de primire a foilor de parcurs şi celorlalte acte normative după întoarcerea şoferilor de
pe rută în conformitate cu legislaţia în vigoare.
La întreprinderi cu volum sporit se introduc dispeceri pe linie. În funcţiile dispecerului pe
linie intră: să asigure şi să dirijeze procesul de lucru, asigurând coordonarea lucrului
conducătorului auto conform planului transportării, comenzile clienţilor şi capacitatea
mijloacelor de transport.
În activitatea sa dispeceratul utilizează următoarele sisteme de legătură:
1. telefonice pe linii continue unice între dispecerat şi obiectele de transportare;
2. telefonice prin staţii – telefonice automate;
3. radio, legătură mobilă.
Lucrul dispeceratului de transport auto poate fi organizat pe linie întreagă sau pe tronsoane.
Conducatorul auto:
 are obligaţia ca pe toată durata executării transportului să asigure existenţa la bordul
vehiculului a documentelor impuse de categoria de transport rutier efectuată şi de
prevederile legale în vigoare, respectiv : acte personale (permis auto, atestat şofer,
paşaport, asigurare medicală), acte pentru autovehicul (certificat înmatriculare, talon
inspecţie tehnică, asigurare auto: carte verde şi asigurare marfă, rovinietă, licenţă
transport, licenţă execuţie, clasificare auto original, autorizaţii, diagrame, foi parcurs),
acte marfă ( două CMR-uri, factură, certificat calitate, specificaţii marfă);
 răspunde de desfăşurarea în condiţii bune a transportului alocat;
 răspunde de integritatea mărfurilor pe timpul transportului din momentul primirii
mărfii şi până la predarea acesteia la destinatar;
 întocmeşte foaia de parcurs;
 are obligaţia ca pe parcursul unui transport să respecte prevederile prezentei proceduri
şi prevederile legale în vigoare;
 completează chestionarul de validare al cursei în cazul transporturilor ADR.

S-ar putea să vă placă și