Sunteți pe pagina 1din 22

7/2/2019 Plagiat - report

DATA RAPORTULUI: 2019-07-01 21:22:11


Academia de Studii Economice din București
TITLU:

Mixul de marketing al firmei


Intergame Select. Studiu de caz.

AUTOR: COORDONATOR:

SMEREA_M_ANDREEA-FLORINA (ID=78587) PLOEŞTEANU Mara Gabriela (ID=1301)

Detalii Similitudini
Vă rugăm să aveți în vedere faptul că valori ridicate ale coeficienților nu indică automat plagiat. Raportul trebuie să fie analizat
de o persoană autorizată.

7,68% 0,73%
CS1 i CS2 i

25 10050 64992

Lungimea frazelor pentru Lungimea în cuvinte Lungimea în caractere


Coeficientul de Similitudine 2

Avertismente și alerte

Alertă 0

webstudent.ase.ro/fm/getFisier.ashx?idFisier=250235&IdLucrare=111717&Msg=1&IdU=95979FEC-5DF4-4A58-A256-E0AA683EF95A#metryka-pod… 1/22
7/2/2019 Plagiat - report

Caractere albe 0

Listele similitudinilor
Parcurgeți lista și analizați în special fragmentele care depășesc lungimea CS2 (marcate cu bold). Folosiți linkul "Marcare
fragmente" pentru a vedea dacă sunt câteva fraze scurte în diverse părți ale documentului (similitudini întâmplătoare), mai multe
fraze scurte și apropiate unele de celelalte (plagiat tip mozaic) sau fragmente mari care nu sunt marcate drept citate (plagiat).

+ Cele mai lungi 10 fragmente (2,13 %)

webstudent.ase.ro/fm/getFisier.ashx?idFisier=250235&IdLucrare=111717&Msg=1&IdU=95979FEC-5DF4-4A58-A256-E0AA683EF95A#metryka-pod… 2/22
7/2/2019 Plagiat - report

+ din Baza de Date RefBooks (0,00 %)

+ din Baza de Date Proprie (1,85 %)

webstudent.ase.ro/fm/getFisier.ashx?idFisier=250235&IdLucrare=111717&Msg=1&IdU=95979FEC-5DF4-4A58-A256-E0AA683EF95A#metryka-pod… 3/22
7/2/2019 Plagiat - report

+ din Programul de Schimb de Baze de Date (1,34 %)

+ din Resursele Internetului (4,49 %)

webstudent.ase.ro/fm/getFisier.ashx?idFisier=250235&IdLucrare=111717&Msg=1&IdU=95979FEC-5DF4-4A58-A256-E0AA683EF95A#metryka-pod… 4/22
7/2/2019 Plagiat - report

Conținutul analizat - similitudinile sunt evidențiate în text în funcție de


sursă::
Vă rugăm să aveți în vedere faptul că sistemul nu dă verdicte. Dacă există suspiciuni, Raportul de Similitudine trebuie să fie
supus unei analize detaliate.

LEGENDĂ
- Baze de Date Instituționale - Resursele Internetului - Baza de Date RefBooks
Introducere
Jocurile de noroc sunt foarte cunoscute în societatea de astăzi, însă nu sunt prezentate şi poate nici
explicate pe cum ar trebui. Prin natura umană ne-am născut dornici de a caştiga şi am devenit dornici de
a caştiga uşor. Prin jocuri ne satisfacem dorinţele şi de foarte multe ori câştigăm uşor.
Nu este cunoscută cu exactitate originea pe care o au jocurile de noroc, însă primele jocuri de noroc au
fost înregistrate de chinezi în jurul anului 2300 î.e.n., se poate afirma totuşi că aceste jocuri erau
practicate încă din antichitate.
Se poate considera o teorie neacceptată declaraţia succesului sau a eşecului, fără o analiză obiectivă şi
strictă a unei activităţi de marketing. Ceea ce trebuie să ne asumăm este că o strategie de marketing
este foarte eficientă, până se dovedeşte contrariul.
Politica de marketing este întocmită cu ajutorul mixului de marketing, ce este format dintr-un complex de
elemente distincte: produs, preţ, distribuţie şi promovare.
Nu doar pentru segmentul marketingului de produs sunt aceste patru elemente importante, ci şi pentru
servicii, mai ales că acestea sunt furnizate şi consumate simultan.
webstudent.ase.ro/fm/getFisier.ashx?idFisier=250235&IdLucrare=111717&Msg=1&IdU=95979FEC-5DF4-4A58-A256-E0AA683EF95A#metryka-pod… 5/22
7/2/2019 Plagiat - report

Strategia de marketing trebuie să fie în strânsă legătură cu verificarea acesteia, fără cele două în acelaşi
plan totul este bazat pe încredere şi nu poate avea limitele cunoscute. O problemă a strategiilor de
marketing în cazinouri este considerată lipsa unor planuri obiective de verificare şi măsurare a
performanţelor, fiind astfel foarte greu de concluzionat dacă planul de marketing este eficient sau nu,
doar bazându-te pe feedbackul clienţilor.
Am dorit abordarea acestei temei pentru importanţa pe care o reprezintă mixul de marketing în
dezvolarea unei societăţi, nu la nivelul teoretic sau cel al definiţiei, cât la nivel de cunoaştere al
potenţialului unic întreprinderii.
Specialiştii de marketing din domeniul cazinourilor trebuie să se axeze pe activităţi eficiente şi trebuie să
işi folosească creativitatea şi inovaţia, pentru toate ideile de marketing.
Totodată lucrarea aceasta își concentrează atenția pe literatura de specialitate din domeniu serviciilor,
fiind foarte puțină literatură de specialitate în domeniul jocurilor de noroc.
În prezenta lucrare sunt ilustrate jocurile de noroc din exterior în interior, de la imagine până la proceduri
şi strategii. Sunt şi vor rămâne un subiect tabu pentru mulţi dintre noi, însă este normal şi firesc să
putem cunoşte un domeniu până a putea să îl judecăm după aparenţe.

Capitolul I
Marketingul în servicii
"Principalul factor al apariţiei marketingului în servicii a fost creşterea sectorului terţiar în ţările
dezvolatate ale lumii. Deşi marketingul, ca dişciplină, a apărut şi s-a dezvoltat în strânsă legătură cu
vânzarea bunurilor, în ultima perioadă s-a reorientat pe măsură ce sectorul de servicii a avut
creşteri semnificative, superioare celor înregistrate în alte domenii ale economiei naţionale.”(Cetină,
2001, p. 7)
Odată cu aceste modificări apărute în societate s-a decis implementarea marketingul serviciilor ca obiect
de studiu şi dişciplină universitară.
Marketingul serviciilor nu este în totalitate diferit de cel al bunurilor, însă factorii decisivi în buna
funcţionare a acestui sector işi pun bazele şi în alte componenete ale mixului de marketing, venind astfel
caracteristici şi elemente în plus.
Asociatia Americană de Marketing spune despre serviciu că " reprezintă activităţi, beneficii sau
utilităţi care sunt oferite pe piaţă sau prestate în asocierea cu vânzarea unui bun material”.
1. Natura şi caracteristicile serviciilor
Conform lui Olteanu (2001) "diferenţierea marketingului serviciilor s-a realizat, în esenţă, prin
modificarea ori completarea conceptelor cristalizate în urma îndelungatului proces care a avut
loc în domeniul bunurilor. Axul central al acestei diferenţieri îl reprezintă conţinutul serviciilor,
conţinut care stă la baza atât a unor concepte specifice marketingului cât şi particularităţilor pieţei
şi comportamentului consumatorului, la rândul lor fundamente ale altor concepte. Elemente cum
sunt: natura şi caracteristicile serviciilor, rolul personalului şi al clientului în crearea şi livrarea
acestora, procesul (tehnologia) creării şi livrării lor, tipologia etc., alcătuiesc conţinutul concret al
serviciilor.”
În urma studiilor şi cercetărilor făcute în acest domeniu majoritatea autorilor au ajuns la caracterizarea
serviciilor ca fiind: intangibile, inseparabile din punct de vedere producţie şi consum, invariabile şi
perisabile.
Intangibilitatea precum caracteristică principală, aşa cum spune Olteanu (1999) şi ”exprimă fapul că
acestea nu pot fi văzute, gustate, simţite, auzite sau mirosite înainte de a fi cumpărate.” Ceea ce
ne face să credem faptul că nu putem avea drept de proprietate asupra serviciilor, aşa cum avem
asupra bunurilor.
Promovarea serviciilor trebuie să se bazeze pe caracteristici de performanţă ce pot fi măsurate doar
după achiziţionare, totodată trebuie făcută o promovare ce conduce la perceperea serviciului de către
client ca fiind tangibil.
Într-o mare măsură, serviciile nu pot fi experimentate de simțurile fizice, iar lipsa dovezilor fizice crește
nivelul de incertitudine atunci când clientul alege între servicii. În unele cazuri, chiar după ce serviciul a
fost livrat, există probabilitatea ca un consumator să nu înțeleagă pe deplin performanța serviciului
primit.
Inseparabilitatea serviciilor se defineşte ca fiind proprietatea serviicilor de a fi produse şi consumate
simultan. După cum spune Iuliana Cetină (2009) această caracteristică a serviciilor declanşează o serie
de alte elemente ce se aplică în marketing, mai exact interacţiunea prestator-client ce se regăseşte în
toate componentele mixului, punându-şi amprenta asupra lor în mod direct.
Î
webstudent.ase.ro/fm/getFisier.ashx?idFisier=250235&IdLucrare=111717&Msg=1&IdU=95979FEC-5DF4-4A58-A256-E0AA683EF95A#metryka-pod… 6/22
7/2/2019 Plagiat - report

În timp ce majoritatea mărfurilor sunt produse mai întâi, apoi vândute și consumate, majoritatea
serviciilor sunt vândute în primul rând, apoi produse și consumate în același timp. În multe cazuri
clienții sunt prezenţi atunci când serviciul este produs, astfel încât producătorul și clienții interacționează
reciproc în timpul procesului de producție a serviciilor.
Variabilitatea, conform lui Valerică Olteanu (2001), reprezintă elementul distinctiv de la fiecare prestaţie,
aspect ce face fiecare serviciu unic la fiecare repetare. Tocmai de aceea serviciile nu pot fi standardizate
sau copiate. Fiind apreciat ca un avantaj în anumite situaţii, pentru capacitatea de personalizare în
funcţie de fiecare client în parte.
Spre deosebire de bunurile tangibile, serviciile sunt foarte variabile. Acest lucru este datorat în primul
rând faptului "ele că depind de persoana care le prestează, de locul şi momentul în care sunt
prestate, de complexitatea serviciului solicitat”.(Cetină, 2001,p. 13) Ca rezultat a celor spuse mai sus
este faptul că variabilitatea conferă mai multe nivele de calitate serviciilor.
Perisabilitatea cea de-a patra şi ultima din această serie de caracteristici specifice serviciilor, "ceea ce e
reprezintă capacitatea acestora de a nu fi stocate sau inventariate”( Cetină, 2001, p. 13),
caracteristică ce a dus şi la denumirea de nestocabilitate.
Caracteristicile serviciilor au o influnţă considerabilă asupra "conţinutului funcţiei de marketing a
întreprinderii aflată în relaţii de interferenţă cu funcţiile de personal şi de producţie. O astfel de situaţie şi-
a găsit reflectarea în apariţia şi dezvolatarea unor concepte comune marketingului şi managementului”.
(Olteanu, 2001, p. 59)
Prinvind în perspectivă obiectivul marketingului în servicii putem spune că el reflectă caracterul
interdisciplinar şi trăsăturile complexe ale marketingului în servicii.
1. Clasificarea serviciilor
Aşa cum menţionam mai sus serviciile sunt un domeniu de activitate foarte complex şi divers, ceea ce
poate avea repercusiuni când vine vorba despre clasificarea şi tratarea lor ca un tot unitar, fapt ce a
trezit foarte mult interes pentru specialiştii din domeniu. Astfel au fost găsite diverse clasificări, după cum
urmează:
1. ”Natura activităţii de prestaţie
2. Frecvenţa livrării şi forma relaţiei prestator - client
3. Posibilitatea de personalizare
4. Flexibilitatea ofertei în raport cu fluctuaţiile cererii
5. Metoda de livrare
6. Caracteristicile prestaţiei” (Olteanu, 1999, pg. 89-94)
Tab. 1 Clasificarea serviciilor după natura activităţii de prestaţie
Forma de concretizare a prestaţiei Elemente supuse procesării
Oamenii Bunuri sau informaţii
Acţiune tangibilă Servicii care acţionează asupra corpului uman: Servicii prin care se procesează
bunuri:
sănătate transporturi
rransporturi reparaţii
resturante curăţătorii
Acţiune intangibilă Servicii destinate minţii omului: Servicii prin care se procesează informaţii
educaţie bancare
muzee juridice
teatre contabilitate
radio-TV asigurări

Sursa: Olteanu V., "Marketingul serviciilor", Editura Uranus, Bucuresti, 1999, pag. 89
Tab. 2 Clasificarea serviciilor după frecvenţa livrării şi forma relaţiei prestator - client
Frecvenţa livrării (prestării) Forma relației prestator-client
Relaţii
Numărformalizate Relaţii
de cuvinte neformalizate
identice :5
Livrare continuă asigurări radio-TV
https://www.termpaperwarehouse.com/essay-on/Nota-de-Curs-Marketingul-Serviciilor/168428
bancare poliţie
servicii prin asociere ilumunatul public
Livrare discontinuă (periodic) telefonie prin abonament servicii de închiriere
teatre cu abonament servicii poştale
reparaţii în garanţie transport public

webstudent.ase.ro/fm/getFisier.ashx?idFisier=250235&IdLucrare=111717&Msg=1&IdU=95979FEC-5DF4-4A58-A256-E0AA683EF95A#metryka-pod… 7/22
7/2/2019 Plagiat - report

Sursa: Olteanu V., "Marketingul serviciilor", Editura Uranus, Bucuresti, 1999, pag. 90

Tab. 3 Clasificarea serviciilor după posibilitatea de personalizare


Gradul în care contactul prestator-client asigură personalizarea Măsura în care caracteristicile
sistemului de prestaţie permit personalizarea
mare mica
înalt servicii juridice educaţie
servicii de sănătate programe de prevenire a îmbolnavirilor
servicii taxi
jos servicii telefonice transport public
servicii hoteliere restaurante fast-food
restaurante spectacole sportive

Sursa: Olteanu V., "Marketingul serviciilor", Editura Uranus, Bucuresti, 1999, pag. 91

Tab. 4 Clasificarea serviciilor în funcţie de caracteristicile prestaţiei


Gradul de influenţă a personalului Gradul de influenţă a echipamentelor
înalt redus
înalt stomatologie educaţie
banca traditionale consultanţă manageriala
transport aerian de pasageri
scăzut transport urban telefonie
banci informatizate
transport neurban

Sursa: Olteanu V., "Marketingul serviciilor", Editura Uranus, Bucuresti, 1999, pag. 94

Tab. 5 Clasificarea serviciilor în raport cu fluctuaţiile cererii


Gradul de rigiditate (flexibilitate) a ofertei Gradul de fluctuaţie a cererii în timp
Larg (înalt) Îngust
Vârful cererii poate fi satisfăcut fără întârzieri majore electricitate asigurări
gaze naturale servicii juridice
Telefonie servicii bancare
servicii de materniate spălătorii
politie şi pompieri uscătorii
Vârful cererii depăşeşte capacitatea ofertei calculul impozitelor şi taxelor servicii similare celor
de mai sus dar cu capacitate insuficientă la nivelul afacerii
transportul de călători
Hotelărie
restaurante
Teatre

Sursa: Olteanu Valerica, "Marketingul serviciilor", Editura Uranus, Bucuresti, 1999, pag. 92

Tab. 6 Clasificarea serviciilor după metoda de livrare


Natura interacţiunii clientului cu firma de servicii Locul livrarii serviciilor
un singur loc mai multe locuri
clientii se deplasează la locul prestației Teatru transport călători
Operă restaurante fast-food
Stadion
prestatorul se deplasează la domiciliul clientului servicii taxi servicii poştale
control sanitar-veterinar pompieri
poliţie
clinţii şi prestatorii sunt separaţi în spaţiu companii de cablu radio-TV
(comunică telefonic sau electronic) staţii locale TV companii telefonice

Sursa: Olteanu Valerica, "Marketingul serviciilor", Editura Uranus, Bucuresti, 1999, pag. 93
webstudent.ase.ro/fm/getFisier.ashx?idFisier=250235&IdLucrare=111717&Msg=1&IdU=95979FEC-5DF4-4A58-A256-E0AA683EF95A#metryka-pod… 8/22
7/2/2019 Plagiat - report

1. Obiectul marketing în servicii


Obiectul marketingului serviciilor este definit conform lui Valerică Olteanu (1999) ca fiind activitatea
întreprinsă de firmă pentru a înlătura diferenţa dintre momentul în care serviciul este oferit şi momentul
prestării propriu-zise, chiar şi diferenţa dintre ceea ce aşteptă şi ceea ce primeşte consumatorul.
Pornind de la nevoia obţinerii unei potriviri între serviciile oferite şi cele prestate efectiv, Valerică Olteanu
(2001) spune că se fac remarcate în literatura de specialitate: marketingul extern, marketingul intern şi
marketingul interactiv.
Marketingul extern
Pentru a se pune pe piaţă oferta de servicii, trebuie să se efectueze o serie de cercetări ce pun sub lupă
consumatorul şi nevoia acestuia de servicii. Totul este un proces complex ce se realizează prin folosirea
unui mix de elemente, principalul pilon fiind produsul, urmat de preţ, promovare şi distribuţie.
Valerică Olteanu (2001) spune că "deosebirea faţă de bunuri constă în faptul că acţiunea în sine, prin
natură şi conţinut, nu se rezumă doar la promovare, ci este în primul rând o acţiune de distribuţie reală
(vânzare) a unui produs virtual însoţită de o promovare şi preţ corespunzător.”
Marketingul intern
Ceea ce face totul să fie posibil este marketingul intern, este componenta ce vine în întimpinarea
clientului şi pune bazele succesului, fiind vorba despre un sistem intern de comunicare.
Aşa cum spune şi Olteanu (1999) marketingul intern este un proces complex ce se desfăşoara în două
sensuri, o dată este nevoie ca oferta să fie ceea ce trebuie prestat şi ulterior să se regăsească în
finalitatea prestaţiei ceea ce s-a promis.
În acest context putem spune că ceea ce este cu preponderenţă marketingul intern firmei, fiind
combinaţia între personal, resursele firmei financiare, economice, manageriale şi de organizare, facând
astfet împreuna totul posibil, în cea mai bună manieră.
Marketingul interactiv
"Ciclul producție-consum se încheie prin activitățile care se desfășoară în momentul contactului dintre
prestator și consumator și care, abordate în viziune de marketing, implică alcătuirea unui mix efectiv a
cărui componentă centrală o formează produsul creat şi livrat (constituit din ambianţă, personal de
contact, echipamente, participarea clientului) ad-hoc dublată de acțiuni promoţionale (PLV, personală-
etc.), preţ efectiv și distribuţie (preluarea comenzii, ordonarea cererii, organizarea plății etc).”(Olteanu,
2001, p. 14) Aceste activităţi menţionate sunt un tot ce se intitulează marketing interactiv.
1. Mixul de marketing
Odată ce poziţia pe piaţă a fost conturată de către o întreprindere, se succede la pasul în care îşi alege
strategia de piaţă. Aşa cum a spus Balaure (2003) pentru societate strategia de piaţă este doar o "hartă”
de orientare. Totodată punerea în funcţiune a unei politici de marketing solicită acţionarea unor practici şi
dezvoltarea unor metode pentru desfăşurarea acesteia. Putem spune că sunt un tot, un ansamblu
coordonat pentru a pune bazele unor programe ce duc la optimizarea eforturilor ce sunt necesare în
dezvoltarea unor strategii de piaţă, a unei politici de marketing. Moment ce a determinat naşterea
conceptului de marketing-mix, fiind un răspuns la căutările cercetătoriilor din domeniul de marketing, ce
doreau o expunere coerentă şi logică a acţiunilor la care întreprinzătorii pot face apel în momentul
stabilirii strategiei de piaţă.
"Planul de marketing al cazinoului este împărțit în patru secțiuni. Analiza situației constă într-o evaluare
a pieței, o analiză a eforturilor concurenților, o evaluare a clienților cazinoului și o evaluare critică a
proprietății și a practicilor sale de marketing în ultimele douăsprezece luni.”(Klebanow,2001, p. 64)
Mixul de marketing este o structură, unde fiecare element îşi ocupă locul bine definit şi sunt influenţate
de poziţia întreprinderii pe piaţă şi de cererile acesteia.
Aşa cum menţionam mai sus mixul are la bază amprenta pieţei pe care urmează să activeze practic şi
accentul este de foarte multe ori plasat pe prima componentă a acestuia, produsul, ceea ce ne face să
subliniem faptul că în orice industrie, produsul este elementul principal ce face conexiunea directă cu
piaţa, după cum spune Iuliana Cetină (2007).
Tododată mixul este compus din mai multe elemente, poate să fie din patru, în cazul marketingului de
produs, până la şapte în cazul marketingului de servicii. În continuarea elementelor din mixul de
marketing putem regăsi conform lui Balaure (2003) adevărate "constelaţii” de instrumente, fiecare
element având "submixuri”. Conform cercetătoriilor din domeniu s-a ajuns la concluzia că pentru
produse şi pentru servicii se vor folosi cei "4P”. (Fig. 1)

Fig. 1 Cei "4P”


webstudent.ase.ro/fm/getFisier.ashx?idFisier=250235&IdLucrare=111717&Msg=1&IdU=95979FEC-5DF4-4A58-A256-E0AA683EF95A#metryka-pod… 9/22
7/2/2019 Plagiat - report

1. Politica de produs
În cazul serviciilor, "produsul" este intangibil, eterogen și perisabil. Pe lângă cele menţionate mai sus,
producția și consumul acesteia sunt inseparabile. Concluzionând acestea ca fiind posibilitatea de a
personaliza oferta în funcție de cererea de pe piaţă a clienților, iar întâlnirea reală dintre prestator şi
client are o semnificație deosebită. Însă dacă se face prea mult personalizarea se poate ajunge la
compromiterea furnizării standardizate a serviciului prestat, ceea ce ar rezulta prin afectarea calităţii într-
o manieră negativă.
Produsul este considerat ca fiind componenta principală a ceea ce este mixul de marketing. Nefiind
standardizate de foarte multe ori putem spune că nu există competiţie şi dacă este făcută în mod diferit
şi unic adaptarea la cerinţele pieţei, există un număr mare de potenţiali clienţi.
Politica de produs este definită, de Olteanu (2003) ca fiind totalitatea acţiunilor pe care o întreprindere
se bazează la determinarea obiectivelor şi strategiilor, devenind totodată cea mai valoroasă componentă
a mixului de marketing. Fundaţia produsului este alcătuită din conţinutul acestuia şi se materializează
prin strategiile şi obiectivele, care reprezintă întărirea politicii de produs.
Putem spune că serviciile şi bunurile sunt feţele aceleiaşi monede, elementul concret fiind produsul, iar
serviciile sunt "produse” intangibile. Ambele au fost create şi vin în satisfacerea nevoilor consumatorilor.
Privind aceste aspecte trebuie luate în calcul anumite trăsături ale unui serviciu, pentru perfecţionarea
acestuia: beneficiile, caracteristicile, ambalarea, designul şi calitatea.
Aşa cum spun Kotler şi Lee (2007) " acest termen are diferite interpretări şi se referă la orice lucru care
poate fi oferit unei pieţe de către o organizaţie sau un individ pentru a satisface o dorinţă sau o nevoie.”
Pentru a putea face o evaluare a ceea ce am menţionat cu privire la perfecţionarea, dar şi cunoaşterea
"produsului”, se adresează următoarele întrebări:
1. Care este marca produsului oferit?
2. Care este ambianța de produs?
3. Ce aştepări să aibă clienţii de la produsul oferit?
4. Ce nivel de competitivitate are produsul?
5. Care este gama de servicii oferite?
6. Cum satisfice produsul cererea?
7. Poziţionarea pe piaţă?
Poziționarea este un element esențial pentru gradul de conștientizare al produsului pe piață. Se creează
o imagine a produsului, a serviciului ce işi pune amprenta în viziunea consumatorilor. Spunând astfel,
poziționarea nu este ceea ce face produsul în sine, este ceea ce face compania cu mintea potențialilor
clienți. Poziționarea vine ca un răspuns la întrebările clienţilor. Cu toate acestea, răspunsul ar trebui să
fie din punct de vedere al consumatorilor, mai exact ce a făcut produsul special pentru clienți, aceştia
aleagându-l în continuare.
"Creaţia şi prestarea serviciilor reprezintă un alt element esenţial care diferenţiază politica de produs.
Particularitățile sunt determinate de maniera specifică în care sunt realizate serviciile, motiv
pentru care o serie de autori propun asimilarea procesului de creație cu cel de producție, sub
denumirea de "servuction". În limba română termenul corespunzător considerăm a fi sistemul de
prestație a serviciilor.” (Olteanu & Cetină, 1994, p. 82)
1. Politica de preţ
Fiind considerat unul dintre uneltele principale cu care o organizaţie încearcă să işi atingă obiectivele, se
consideră a fi foarte eficient, conform lui Kotler şi Lee (2007), ba chiar cel mai influenţabil asupra deciziei
de cumpărare a unui client.
Procesul de atribuire a preţului pentru un serviciu este mai dificil decât în cazul preţului pentru un bun.
Când vorbim despre bunuri şi produse prețurile pot fi stabilite cu ușurință prin luarea în considerare a
costurilor materiilor prime, însă în cazul costurilor legate de servicii, cum ar fi costurile de muncă și de
costuri generale, de asemenea, trebuie luate în considerare. Prețul final atribuit unui serviciu este ajustat
prin includerea unui punctaj pentru o marjă de profit corespunzătoare.
“ Preţul reprezintă cea mai mobilă componentă a mixului de marketing. El poate fi modificat
rapid, spre deosebire de celelalte componente ale mixului de marketing, iar schimbările de preţ
atrag de regulă un răspuns imediat din partea pieţei.”( Anghel, 2005, p. 77)
"În formularea şi promovarea politicii de pret, multe din conceptele aplicate în domeniul bunurilor
materiale sunt utilizate şi în cazul serviciilor, motiv pentru care, din punct de vedere al
particularităților, acesta se plasează pe o poziţie secundară în cadrul mixului. Diferenţierile care apar
se regăsesc în conținutul și alternativele strategilor folosite şi sunt determinate, în special, de
particularitățile serviciilor şi ale distribuţiei lor.”(Olteanu & Cetină,1994, p. 88)
webstudent.ase.ro/fm/getFisier.ashx?idFisier=250235&IdLucrare=111717&Msg=1&IdU=95979FEC-5DF4-4A58-A256-E0AA683EF95A#metryka-po… 10/22
7/2/2019 Plagiat - report

Preţul este una dintre componentele mix-ului de marketing pe care compania poate să o modifice şi în
acelaşi timp conform propriul interes.
Acesta are un impact mare atât asupra viitorului întreprinderii, cât şi asupra prezentului acesteia.
Ţinând cont de vasta definiţie a termenului de preţ, se poate considera că se poate păstra ca denumire
cuprinzătoare, "cu menţiunea că ea acoperă toată varietatea terminologică întâlnită în practica
economică. În stabilirea preţului, alături de costurile specifice, trebuie luate în considerare şi o
serie de alte elemente pe care consumatorul le are în vedere când apelează la un anumit serviciu
și pe care le asociază acestuia.”( Olteanu & Cetină, 1994, p. 88)
Orice strategie de preţ formulată corect este alcătuită din trei categorii de preţuri: strategia de preţ
influenţată de cost, strategia influenţată de cerere şi influenţată de concurenţă.
Acesta este considerat de Valerică Olteanu (2003) ca fiind, în cadrul mix-ului de marketing, unica
componentă ce produce venituri, iar restul componentelor produc doar cheltuieli.
Este elemntul care deţine o foarte mare parte din controlul mix-ului, la orice schimare a preţului poate
impacta toata strategia de marketing, chiar şi o parte din satisfacţia clienţiilor este datorată preţului,
atunci când beneficiile acestuia depăşesc preţul său.
1. Politica de distribuție
Luând în considerare faptul că livrarea serviciului se desfăşoară în concordanță cu producția și nu poate
fi stocată sau transportată, locația de prestare a serviciului este importantă. Furnizorii de servicii trebuie
să pună accentul pe locul unde se desfăşoară activitatea, fiind un factor decizional, uneori, în nivelul de
calitate al serviciului, conform celor spuse de Iuliana Cetina (2009).
"Distribuţia sau plasarea se referă la ușurința accesului pe care cliențili îl au la un serviciu. Serviciul de
distribuție implică decizii privind locația fizică. În multe cazuri, companiile de servicii oferă cliențiilor o
gamă de canale de distribuție, care pot include vizitarea unei sucursale, unde sunt preluaţi de un
angajat, folosind internetul, call center-ul sau mașinile de tip self-service cum ar fi ATM-urile. În ziua de
astăzi, viteza și confortul locului și al timpului au devenit factori determinanți, importanți ai
distribuţiei.”(Johann, 2015, p. 15)
Așa cum spune Valerică Olteanu (2003) distribuţia reprezintă activitățiile desfășurate în spaţiul şi în
timpul dintre prestație și consum.
Un factor principal al distribuțeie este ocupat de rețeaua de distribuție formată din locurile de amplasare
a echipamentelor prin care se finalizează.
1. Politica de promovare
Este definită ca fiind un element crucial pe piaţa de servicii, acestea putând fi replicate cu foarte mare
usurinţă în mintea consumatorului. Furnizorii ce prestează servicii identice, cum sunt băncile, companiile
aeriene şi companiile de asigurări, obişnuiesc să investească foarte mult în publicitatea serviciilor pe
care le oferă, încercând să arate unicitatea de care dispun şi modul în care personalizează oferta. Ceea
ce face acest aspect crucial în atragerea clienţilor într-un segment în care serviciile sunt aproape
identice.
Aşa cum menţionează Harry Beckwith (2010) în promovare trebuie să fie arătată realitatea "într-un mod
mai fidel”, tocmai pentru că acest aspect "va face promovarea să fie mai uşoară, mai ieftină şi mai
profitabilă”.
Promovarea este o componentă de bază a mixului, dat fiind faptul că reprezintă principalul mod de
comunicare cu mediul extern companiei, este canalul de legătură între restul componentelor şi
potenţialii clienţi.(Olteanu, 2003, p. 245)
" Consumatorii nu pot apela la un serviciu despre care nu au auzit. Mai mult chiar, nu este
suficient nici pentru consumatorii potenţiali să ştie de existenţa acustuia. În cele mai multe cazuri,
ei au nevoie de informaţii suplimentare, cum ar fi locul, timpul şi modul de a beneficia de un
serviciu.”( Olteanu & Cetină, 1994, p. 92)
Promovarea este un element ce îţi permite exprimarea creativităţii şi inventivităţii pentru a expune în
detaliu caracteristicile serviciilor prestate de o companie. De multe ori nici nu profităm de adevăratul
potenţial oferit de promovare, prin simplu fapt nu ne cunoaştem poate îndeajuns de bine.
Capitolul II
Prezentarea SC Intergame Select SRL
Intergame Select este o companie operaţională a Ritzio Internaţional, multinaţională ce se situează pe
primele locuri în domeniul jocurilor de noroc, în Europa având peste 200 de săli de jocuri de noroc.
Clasându-se pe primul loc ca cel mai puternic operator din Estul Europei.
Grupul se întinde pe segmente de jocuri de noroc şi entertainment, cu cazinouri, baruri, restaurant, săli
de jocuri, activând pe piaţă sub mai multe branduri cu servicii de calitate.
webstudent.ase.ro/fm/getFisier.ashx?idFisier=250235&IdLucrare=111717&Msg=1&IdU=95979FEC-5DF4-4A58-A256-E0AA683EF95A#metryka-pod… 11/22
7/2/2019 Plagiat - report

Ca ţări pricipale de activitate se pot menţiona Croaţia, România şi Germania, cea din urmă fiind şi cea
ce găzduieşte cele mai multe săli de jocuri de noroc.
Din categoria sălilor de noroc menţionez:
1. Vulkan
2. Million
3. Million Luxury Games
4. Fortuna Palace Luxury Games
5. Club 5
În România Ritzio International activează din anul 2005 şi operează prin brandurile Million, Fortuna
Palace şi Club 5. Prima sală de jocuri de noroc a fost deschisă în luna noiembrie a anului 2005, în
prezent ajungând la 48 de săli sub brand-ul Million şi 3 săli sub brandul Fortuna Palace, deschise în
toate regiunile ţării. Începând cu anul 2009, după ce au fost schimbate normele legislative în Ucraina şi
Rusia, grupul Ritzio a decis să se reorganizeze şi să opereze în România prin compania Intergame
Select. Totodată cu această schimbare în companie a fost adus personal specializat din ţările mai sus
menţionate.
Intergame Select este o societete cu răspundere limitată ce şi-a început activitatea mai exact pe
13.11.2009, în România având activitatea de desfăşurare a jocurilor de noroc. În prezent această
companie îşi desfăşoara activitatea în majoritatea oraşelor mari din România: Bucureşti, Iaşi, Constanţa,
Timişoara, Vâlcea, Braşov, Buzău, Brăila, Arad, Bacău, Craiova, Piteşti, Ploieşti, Baia Mare, Satu Mare,
Sighetul Marmaţiei, Caransebeş, Focşani, Sibiu, Târgovişte, Târgu Jiu. Sălile de joc se află în număr de
două, trei şi în unele oraşe sunt chiar patru săli.
Se face remarcată ca fiind ce mai puternică extinedere în anul 2011, când au fost deschise 17 săli noi în
România. Compania deţine în sălile sale de joc 1869 de aparate de tip slot machine şi peste 40 de
rulete electronice, aceste echipamente sunt dotate cu un sistem de software foarte competitiv pe piaţă.
Compania în prezent dispune de 50 de spaţii închiriate, unde se desfăşoară activitatea pe care o
întreprinde, sălile de jocuri de noroc mai exact, precum şi alte două locaţii, fiind vorba despre sediul
central al companiei şi un depozit.
Privind mai în detaliu compania dispunde de peste 1800 de aparate în săli şi peste 40 de rulete
electronice, datele nu sunt mereu de actualitate pentru că fiind o companie în creştere şi permanantă
dezvoltare, planurile de achiziţie se modifică permanent.
Compania deţine şi autoturisme, o parte fiind maşini date spre folosire angajatiilor: o Skoda Octavia, 2
Dacia Logan. Din categoria autoturismelor fac parte şi maşinile ce sunt oferite ca premii în campaniile
publicitare, precum: trei BMW, un Jaguar, un Porsche, trei Chevrolet Camaro, două Mercedes.
Din punct de vedere al publicităţii compania se focusează pe ilustrarea reclamelor dispuse în locuri cât
mai vizibile, pe faţada sălii, la intrarea în sală, pe langă aparate, fapt ce implică şi dispozitive precum
casetele luminoase sau TV, ce depăşesc în totalitate 100 de bucăţi.
Fiecare sală este de asemenea dotată cu card readere, mai exact sunt aparate ce permit clienţiilor să
verifice statusul punctelor pe care le au disponibile pe cardurile lor de fidelitate. Aceste dispozitive sunt
disponibile astfel încât să crească transparenţa şi încrederea consumatoriilor asupra fidelizării.
Dorind să oferim clienţilor cele mai bune servicii dotările ce ţin de sistemele de software sunt foarte
competitive şi în acelaşi timp sunt de ultimă generaţie, precum: United Mistery, Motormania, Diamond
Life (Fig. 2), Lady s Cards, Jackpot Cards, Quatro Cash Mania, Fortuna Jackpots şi Million Jackpots.
Fig. 2 Nivele Jackpot Diamond Life
Sursă: Facebook Fortuna Palace Luxury Games

1. Structura de organizare
Pentru a asigura o bună desfăşurare a activităţii sediul central SC Intergame Select Srl dispune de o
organizare pe departamente şi este dispus în structura necesităţilor acesteia. Departamentul de
Resurse Umane este cel care elaborează organigrama societăţii la îndrumarea conducerii companiei şi
totodată după aprobarea conducerii din sediul central de la Moscova. Pentru a asigura o cât mai bună
funcţionare şi desfăşurare a activităţii, la proiectarea structurii de organizare s-a dorit încadrarea şi
gruparea unitară a personalului la nivelul societăţii. Sediul central este structurat ierarhit astfel (Anexa
1).
Cele mai inalte funcţii ce se află în posesia deciziilor şi au posibilitatea din punct de vedere ierarhic să
conducă departamente din subordinea acestora, sunt după cum urmează:
1. Directorul general are rolul de a coordona şi sincroniza toate departamentele pentru buna funcţionare
a companiei, acesta aprobă proiecte, decide care sunt mutările pe care compania trebuie să le facă
webstudent.ase.ro/fm/getFisier.ashx?idFisier=250235&IdLucrare=111717&Msg=1&IdU=95979FEC-5DF4-4A58-A256-E0AA683EF95A#metryka-po… 12/22
7/2/2019 Plagiat - report

pentru a evolua, are legătură directă cu bordul de conducere al Grupului Ritzio Internaţional.
1. Administratorul societății este cel care coordonează şi ajută la respectarea legislației financiar-
contabile în vigoare, verifică alcătuirea corectă a documentelorde gestiune, asigurară condițiile potrivite
derulării activității firmei, aprobă proiectele propuse şi nu în ultimul rând semnează contractele
companiei.
2. Directorul de dezvoltare se ocupă de posibila extindere a companiei, conferă informaţii despre stadiul
de dezvoltare pe care îl au competitorii, facilitează şi orchestrează deschiderea noilor centre de
activitate, prin închirierea în zone de interes comercial.
3. Directorul financiar se ocupă cu distribuirea veniturilor, gestionarea bunurilor materiale, se ocupă de
stabilirea bugetelor pentru fiecare departament în parte.
4. Directorul operațional se ocupă cu verificarea încasăriilor zilnice ale aparatelor slot machine şi
determină calitatea acestora, el este cel responsabil şi cu alegerea tipurilor de aparate din săli, face
prospectul asupra pieței de profil cu scopul de a optimiza serviciile. Este răspunzător şi pentru calitatea
activității personalului aflat în sălile de jocuri și de fluxul operational de la nivelul departamentului și a
sălilor de jocuri.
5. Directorul de marketing este persoana responsabilă cu definitivarea contractelor, elaborează strategii
de marketing în baza informaţiilor primite de la departamentul operațional, concepe campanii publicitare
ce trebuie să menţină clienţii fideli şi să ajute la atragerea unor clienţi noi în incinta sălilor de jocuri,
totodată supraveghează evoluţia şi rezultatele pe care compania le are la nivelul pieţei.
6. Șef serviciu food & bar este persoana ce coordonează stocurile prezente în fiecare sală de joc, ţinând
cont de rezultate, de clienţii ce vizitează sala şi de necesităţiile pe care aceştia le au, directorul food &
bar pune la dispoziţia clienţilor produse de cea mai bună calitate, verificând piaţa în permanenţă.
7. Directorul juridic este la curent cu legislaţia în vigoare ce vizează domeniul jocurilor de noroc şi
consultă posibile modificări ce pot avea loc, acesta verifică legalitatea regulamentelor aferente
campaniilor publicitare propuse de către departamentul de marketing şi găseşte soluţii în cazul litigiilor.
8. Directorul tehnic este direct responsabil de obținerea licențelor (ce sunt mai exact metrologiilor de
punere în funcțiune a aparatelor de joc), o altă responsabilitate este aceea de a supraveghea activitatea
tehnicienilor, trebuie să verifice în permanență piața de casino electronic și totodată să fie în pas cu noile
apariții în materie de slot machines.
9. Directorul de resurse umane coordonează activitatea în departmente, angajări, în general fluxul de
personal, sugerează sisteme de bonusare ale personalului și alcătuieşte programe de instruire, training.
10. Directorul de audit este coordonatorul activităţii pe care auditorii din subordine o au, crează
programe de verificare a service-ului din fiecare sală, examinează şi personal activitatea angajaţilor din
săli și calitatea serviciilor pe care aceştia le o oferită clienților.
La nivelul fiecărei săli de joc găsim:
Fig. 3 Organigrama Intergame Select într-o sală de joc
1. Managerul sălii are ca îndatorire principală coordonarea activităţiilor din interiorul sălii de joc, urmând
ca acesta să se ocupe şi de clienţi, pentru a afla care sunt cerinţele acestora şi ce işi doresc ei, pentru a
putea ajunge la satisfacerea nevoilor.
Managerul din punct de vedere tehnic trebuie să se asigure că aparatele, maşiniile de joc din sală sunt
funcţionale, atât cât se poate vizual, sau să se asigură ce persoana de specialitatea este acolo în cazul
în care este nevoie şi nu în ultimul rând acesta aprobă efectuarea unor plăţi ce depăşesc un anumit
prag.
1. Asistentul managerului se ocupă de scrierea registrului de casă, trimite spre sediul central informațiile
zilei operaționale, se ocupă de situația încasărilor zilnice, de completarea notelor intrărilor de recepție
pentru produsele de protocol ale sălii.
2. Șeful de schimb efectuează countul aparatelor și supervizează activitatea spraveghetorului de jocuri
din sală.
3. Spraveghetorul de jocuri are ca îndatorire servirea clienţilor, efectuarea plăților de la aparatele de joc
cât și de la ruleta electonică, se ocupă de completarea balanței încasărilor zilnice, întocmirea
dispozițiilor de plată, încasarea baniilor de la ruleta electonică și se ocupă de tranferul banilor către
bancă.
Personalul este un element important în mix alături de celelalte, mai ales atunci când este vorba de o
companie prestatoare de servicii. Primul contact inter-uman pe care îl au clienții cu compania este
reprezentat în mod direct de interacțiunea cu angajații.
În cazul de față angajații sunt împărțiți pe mai multe categorii, mai exact sunt angajații de la sediul
central 43 persoane, 4 persoane ce lucrează la depozitul firmei, 10 tehnicieni, 5 manageri zonali și restul
webstudent.ase.ro/fm/getFisier.ashx?idFisier=250235&IdLucrare=111717&Msg=1&IdU=95979FEC-5DF4-4A58-A256-E0AA683EF95A#metryka-po… 13/22
7/2/2019 Plagiat - report

de 476 sunt persoane pe care le regăsim în sălile de jocuri, Million, Million Luxury Games Club 5 și
Fortuna Palace Luxury Games.
Este foarte importantă politica de recrutare, dat fiind faptul că angajații te reprezintă și îți personalizează
calitatea serviciilor, așa cum spuneam mai sus, fiind produse intangibile, angajații trebuie să dea dovadă
de profesionalism și o foarte bună pregătire, pentru a avea rezultate bune, indiferent că vorbim despre
angajații de la sediul central sau de cei din săli.
După angajarea propriu-zisă personalul primeşte training de specialitate, pentru a îi ajuta în dezvoltare
și pentru a îi aclimatiza cu modul de operare, cu procedurile interne deja existente ale companiei. Se
urmează o politică constructivă, în sensul că angajații sunt de cele mai multe ori fără experiență urmând
ulterior să fie promovați ierarhic în cadrul companiei.
Personalul din săli este selectat pe baza unor criterii bine stabilite; un angajat trebuie să fie apt pentru
interacțiunea cu clienții, ceea ce necesită teste nu doar de cultură generală, cât și teste de logică. Pe
toată perioada în care clienții sunt în sală trebuie să fie tratați cu respect și să fie făcuți să se simtă
confortabil.
1. Serviciile oferite şi procesul desfăşurat
Fără să ne gândim la domeniul de activitate pe care o firmă îl are sau la mărimea ei, aceasta îşi setează
un obiectiv de oferi cât mai multe produse potenţialilor clienţi. Uneori cheia succesului este reprezentată
în esenţă de gama de produse pe care o firmă o are pe piaţă şi o pune la dispoziţia consumatoriilor,
această gamă trebuie să fie construită şi structurată cât mai competitiv, pentru a oferi o stabilitate pe
piaţa pe care se desfăşoară.
În cazul de faţă vorbim despre produs ca fiind jocurile de noroc ce sunt disponibile în aparete de tip slot
sau ruletă elctronică, cu un anumit standard de calitate.
Ce se poate spune despre proces este exact ceea ce se întâmplă din momentul în care un client
doreşte consumarea produselor pe care firma le pune la dispoziţia pieţei. Orice client este dornic să
joace şi vine într-una dintre săli este invitat să comande alimente precum bauturi răcoritoare, băuturi
alcoolice, i se oferă mâncare, precum produse de protocol.
Clienţii işi pot alege orice aparat doresc să utilizeze, în limitele în care altă persoană nu ocupă deja acel
aparat, se asează, introduce suma de bani dorită, işi selectează un joc şi cum am menţionat şi mai sus
acesta plasează un pariu, cu o sumă de bani, în cazul în care jocul îi afişează după pariu, o aliniere sau
o combinaţie de simboluri, în funcţie de jocul selectat, acesta primeşte în schimb o sumă de credite, pe
care le poate folosi pentru acelaşi proces sau le poate materializa în bani. În cazul în care acesta alege
varianta a doua, să "scoată” banii din aparat, acesta solicită unui angajat să îi restituie suma pe care o
are disponibilă în aparat. Urmând ca aparatul să fie resetat, clientul îşi primeşte suma solicitată în RON.
Locaţia unei săli de jocuri este foarte importantă, consider că acesta reprezintă cartea de vizită a oricărei
companii, bineînţeles este şi cazul Intergame Select, tocmai de aceea sălile sunt amenajate în acelaşi
stil, aş putea spune identic, însă exită pentru fiecare o notă personală oferită de zona în care aceasta se
situează.
Începând cu exteriorul sălii materialele sunt de cea mai bună calitate şi sunt dispunse pentru a oferi
intimitate, mai exact din exterior nu se poate vedea în interiorul sălii. Faţadele sunt construite din oglinzi.
Trecând de uşă se face remarcat un parfum ce îţi crează plăcere olfactivă şi reprezintă un touch pe care
o locaţie trebuie să îl aibă, dată fiind importanţa tuturor simţurilor pe care le avem, urmat fiind de muzica
ambientală ce se aude pe fundal, împreună făcând atmosfera să fie placută.
Mergând pe acelaşi plan de creare a unui confort pentru clienţi, fiecare locaţie necesită o anumită
temperatură, mai exact locaţia trebuie să aibe temperatura perfect în antiteză cu cea de afară.
Aşa cum am menţionat şi în capitolul anterior Intergame Select deţine peste 1800 de aparate de joc în
săli şi multe altele pe stocul de care dispune. Aparatele de joc au fost achiziţionate de la colaboratorii
principali pe acest segment, mai exact EGT şi Novomatic.
Aparatele de joc pe care le utilizeză compania pentru a ditribui produsul către clienţi sunt următoarele:
1.
2. V.I.P. Eagle III 3.32
3. GAMINATOR Scorpion 2.24
4. NOVOSTAR SL 3.27
5. DOMINATOR Curve 1.40
6. DOMINATOR 3.24
7. G 55 Curved VIP
8. G 32-32 VIP
9. G27-32 UP
webstudent.ase.ro/fm/getFisier.ashx?idFisier=250235&IdLucrare=111717&Msg=1&IdU=95979FEC-5DF4-4A58-A256-E0AA683EF95A#metryka-po… 14/22
7/2/2019 Plagiat - report

10. G 27-32 St
11. G 27-27 Up
12. G27-27 St
13. Super Premiere 75
14. Super Premier
15. P-42V St Curved
16. P-24-32V Up
17. P-27-42V St
18. P-24-24 Up
19. P-24-24 St
20. P-27-27 St Slim
21. P-27-27 St

Fiecare aparat este special în felul lui şi are propriile beneficii, jocurile sunt disponibile pe anumite
aparate, acest aspect depinde în special de generaţia sau capacitatea aparatului, cu cât este mai nou
apărut pe piaţă cu atat jocurile sunt mai interactive şi au o calitate mai bună.
Sistemele de fidelizare sunt un punct forte al sălilor, acest lucru implică însă şi alte elemente precum
faptul că fiecare aparat sau ruletă este dotat cu cititoare de carduri, carduri pe care clienţii fideli le pot
primi, astfel în momentul în care un client se joacă acesta primeşte puncte pe care le poate materializa
în bani sau le poate valorifica în tichete ce se folosesc precum metodă de participare la campaniile
publicitare organizate de sală.
Pentru a facilita procesul de fidelizare şi pentru a creşte transparenţa în faţa clienţiilor, în săli sunt
amplasate info point-uri, care sunt mai exact aparate cititoare de carduri ce le permit clienţilor să fie în
permanţă informaţi de statusul conturilor pe care le au, numărul de puncte acumulate pe cardurile de
fidelitate.
Aparatele de joc sunt diferite şi exterior nu doar pe partea de software, ele pot fi upright şi slan top,
diferenţa dintre cele două fiind faptul că la upright poziţia scaunului este mai joasă şi se recomandă
clientului să fie aşezat în momentul în care se joacă, în chimb varianta de slan top este ceva mai înalt şi
este posibil ca jucătorul să nu se aşeze pentru a juca, iar scaunul este înalt.
Decorul ce a fost utilizat sau ideea de bază este aceea de eleganţă, se pune accentul pe simplu şi pe
bun gust, mobilierul este din lemn masiv, sunt amplasate oglinzi ce accentuază ideea de infinitate,
luminile sunt difuze şi în acelaşi timp plăcute.
Toate elementele din sală îndeplinesc funcţii de utilitate şi vin către client în armonie făcând fiecare
moment petrecut în sală foarte plăcut şi relaxant.
1. Mediul extern
Clieții în acest domeniu de activitate sunt cunoscuți precum jucători, tocmai de aceea motivele pe care
le are un client în cazul alegerii sălii este diferit față de motivele pe care le au clienții în oricare alte
domenii.
Pentru a exemplifica mai bine categoriile de clienți aceștia au fost structurați după cum urmează:
1. Prima categorie, clienții VIP
1. Vârsta între 30-40 ani
2. Barbați
3. Venituri peste medie
4. Ce se află într-o poziție de conducere sau posedă o afacere
1. Categoria secundară
5. Vârsta între 18-45
6. 30% femei și 70% bărbați
7. Venituri medii
În principal orice persoană ce doreşte să se distreze şi să se relaxeze prin accesarea produselor,
jocurilor pe care sala le pune la dispoziţie, poate deveni prin urmare un consumator.
Furnizorii principali cu care compania colaborează sunt delimitaţi în mai multe categorii, mai exact
furnizorii de aparate, furnizorii de alimente, furnizorii de divertisment (artisti, dansatori, etc) şi furnizorii
de materiale de publicitate.
Principalii furnizori de aparate cu care Intergame Select colaboreaza sunt EGT şi Novomatic.
Rod Print SRL este o agenție de publicitate ce oferă o varietate de servicii de publicitate precum:
producţia materialeleor, crearea acestora, producţie media, în procent de 70% din materiale sunt
realizate în colaborare cu aceştia.
webstudent.ase.ro/fm/getFisier.ashx?idFisier=250235&IdLucrare=111717&Msg=1&IdU=95979FEC-5DF4-4A58-A256-E0AA683EF95A#metryka-po… 15/22
7/2/2019 Plagiat - report

Totodată există şi contracte de colaborare unice sau contracte pe o perioadă de timp limitată, pentru
proiectele de dezvoltare sau pentru evenimentele pe care compania le organizează.
Pentru a aduce în evidenţă şi situaţia economico-finaciară a firmei am exemplificat în tabelul de mai jos
date obţinute în perioada 2016-2018 (valori exprimate în RON).
Tab. 7 Rezultate financiare ale Intergame Select 2016-2018
Nr. crt. Denumire 2016 2017 2018
1 Cifră de afaceri netă 123.430.576 144.909.559 201.793.455
2 Profit brut 23.137.951 49.978.813 67.379.663
3 Profit net 19.461.887 48.108.971 56.861.455
4 Venituri totale 31.451.183 146.481.093 203.524.894
5 Cheltuieli totale 101.961.903 96.502.280 136.145.231

Sursă: Site Ministerul finanţelor


Tab. 8 Datele utilizate pentru calculul indicatorilor financiari:
DENUMIRE INDICATORI 2016 2017 2018
Indicatori din BILANT
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL 15805798 18138963 28204401
ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL, din care 5536805 26655962 43228065
Stocuri (materii prime, materiale, semifabricate, etc) 505042 664264 1072587
Creanţe 1522617 20962965 36420321
Casa şi conturi la bănci 3509146 5028733 5735157
CHELTUIELI ÎN AVANS 6224237 7338376 8663978
DATORII 41219272 17226206 21096232
VENITURI ÎN AVANS 3000 3000 8385
PROVIZIOANE - - -
CAPITALURI - TOTAL, din care: -13655432 34904095 58991827
Capital subscris vărsat 323500 778500 778500
Indicatori din CONTUL DE PROFIT ŞI PIERDERE
Cifra de afaceri netă 123430576 144909559 201793455
VENITURI TOTALE 125099854 146481093 203524894
CHELTUIELI TOTALE 101961903 96502280 136145231
Profitul sau pierderea brut(ă)
-Profit 23137951 49978813 67379663
-Pierdere 0 0 0
Profitul sau pierderea net(ă) a exerciţiului financiar
-Profit 19461887 48108971 56861455
-Pierdere 0 0 0
Indicatori din DATE INFORMATIVE
Număr mediu de salariaţi 525 496 538

Sursa: Site Ministerul finanţelor


Concurenţii cei mai mari sunt consideraţi: Gameworld, MaxBet şi Admiral.
MaxBet deţine cele mai multe săli de jocuri pe piaţa din Bucureşti, în prezent, mai exact 67 de locaţii şi
se află în continuă expansiunei. Numărul de slot machine pe care il deţin în toată ţara este de peste
3500 și 80 de rulete.
Game World se poate considera una dintre cele mai dinamice săli de jocuri electronice şi se laudă cu
diversitatea şi unicitatea sa. Game World Group este prezentă în mai multe ţări ale Europei precum
România, Slovacia, Croaţia, Ungaria şi Moldova. Game World se poziţionează între liderii industriei din
Europa Centrală și cea de Est. Această companie a fost înfinţată în Romania în anul 1999 şi de atunci
este în dezvoltare targhetând oraşele mari ale ţării.
Admiral este concepută după modelul european, mai exact geamurile nu sunt total acoperite şi în săli
sunt plasate ceasuri. Pe piaţa din România a intrat în anul 2000 şi este prezentă totodată pe alte peste
22 de ţări.
1. Legislaţia în segmentul jocurilor de noroc
Oficiul Național pentru Jocuri de Noroc este o instituție care se află ȋn directa subordine a Guvernului
României, aceasta are patrimoniu și buget propriu, finanțate de la bugetul de stat. Acestă instituţie şi-a
început activitatea în anul 2013 luna aprilie, prin Ordonanța de Urgenta nr. 20/2013. Prin această
webstudent.ase.ro/fm/getFisier.ashx?idFisier=250235&IdLucrare=111717&Msg=1&IdU=95979FEC-5DF4-4A58-A256-E0AA683EF95A#metryka-po… 16/22
7/2/2019 Plagiat - report

măsură Guvernul României a âmbrăţişat un principiu european ce face ca o singură entitate să


gestioneze domeniul jocurilor de noroc din ţara noastră, această decizie fiind o premieră pentru
România.
Conform ONJN (2019) mai jos sunt enumerate legi ce îi permit acesteia să opereze în conformitate cu
principii în domeniul jocurilor de noroc:
1. ” Ordonanța de urgență nr.77 din 24 iunie 2009 privind organizarea și exploatarea jocurilor de
noroc.
2. Hotărîrea nr.111 din 24 februarie 2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de punere în
aplicare a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.77/2009 privind organizarea şi exploatarea
jocurilor de noroc şi pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr.298/2013 privind
organizarea şi funcţionarea Oficiului Naţional pentru Jocuri de Noroc, pentru modificarea Hotărârii
Guvernului nr.870/2009 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Ordonanţei de
urgenţă a Guvernului nr.77/2009 şi pentru abrogarea Hotărârii Guvernului nr.870/2009 privind
organizarea şi exploatarea jocurilor de noroc.
1. Ordonanța de Urgență nr.20 din 27 martie 2013 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea
Oficiului Naţional pentru Jocuri de Noroc şi pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă
a Guvernului nr.77/2009 privind organizarea şi exploatarea jocurilor de noroc.
2. Ordonanța de urgență nr.92 din 29 decembrie 2014 pentru reglementarea unor măsuri fiscal-
bugetare şi modificarea unor acte normative.
3. Hotărârea de Guvern nr.298 din 29 mai 2013 privind organizarea și funcționarea Oficiului
Național pentru Jocuri de Noroc.”

1. Analiza SWOT Intergame Select Srl


Analiza SWOT are ca scop principal stabilirea strategiilor pe care o întreprindere le poate aborda,
exploatând astefel oportunitățiile pe care le are, pentru a răspunde amenințăriilor, pentru a își descoperi
punctele slabe și pentru a proteja și dezvolta punctele tari.
Tab. 9 Matricea SWOT Intergame Select SRL
Punctele tari Puncte slabe
oReglarea capitalului prin executarea noilor proiecte, ce genrează multe beneficii de capital prin
adăugarea de fluxuri noi în venituri. oAfacerea este limitată pe segmentul jocurilor de noroc.
oFluxurile de numerar sunt intense și oferă posibilitatea extinderii rapide. oInvestiția făcută în tehnologie
nu este sincronizată cu viziunea pe care compania o are la bază.
oForța de muncă are o pregătire profesională foarte bună, compania investiind în formare şi training.
oNu investește în cercetare, piața jocurilor de noroc și nevoile consumatorilor se schimbă din ce în ce
mai des, ceea ce necesită cercetare permanentă.
Oportunități Ameninţări
oCompania are posibilitatea de a se face cunoscută şi în mediul online, prin expansiunea jocului virtual,
piaţa este în creştere şi cererea este mare. oCompaniile ce activează în mediul virtual, cazino virtual,
sunt într-o etapă de ascensiune
oOdată cu creşterea cererii creşte şi dorinţa satisfacerii consumatorilor, ducând astfel la diluarea
competiţiei oPosibila repetare a recesiunii, repetarea valului de criză economică similară celei din 2009.
oCreșterea economică aduce pentru domeniul jocurilor de noroc o creştere a încasărilor oIntroducerea
unor noi reglementări legislative, ce pun activitatea în dificultate de promovare.

Capitolul III
Particularitățile mixului de marketing al SC Intergame Select SRL
Jocurile de noroc sunt o activitate întâlnită de mai bine de 2500 de ani printre noi, ceea ce le face a fi
foarte bine cunoscute în rândul tuturor. Un exemplu mai concret este acela ca în antichitate era asociat
cu divinitatea şi reprezenta un ritual, fiind mai exact jocul de zaruri.
Această industrie este considerată de mulţi specialişti ce au cercetat domeniul ca fiind cea mai
profitabilă industrie, este ca esenţă definirea visului tuturor oamenilor, acela de îmbogăţire din nimic.
Jocurile de noroc reprezintă pentru fiecare investitor o şansă foarte profitabilă, acolo unde ţările permit
asta.
Oferind o mică istorie a acestora putem remarca faptul că începutul jocurilor de noroc îşi face prezenţa
remarcată în istorie ca fiind organizate în biserică şi de către aceasta ca joc de loto, însă acest evenimet
avea loc pentru a putea ajuta săracii şi persoanele bolnave.
Jocurile de noroc şi cele de cazino par la prima vedere foarte simple, însă în realitate acestea sunt
webstudent.ase.ro/fm/getFisier.ashx?idFisier=250235&IdLucrare=111717&Msg=1&IdU=95979FEC-5DF4-4A58-A256-E0AA683EF95A#metryka-po… 17/22
7/2/2019 Plagiat - report

întocmai o ştiinţă, matematica, algebra şi geometria colaborând la realizarea şi înţelegerea lor. Totul se
bazează pe legi şi principii, cum ar fi: teoria numerelor mari şi mici, legea echilibrului, legea figurilor,
teoria numerelor calde, teoria numerelor reci.
1. Politica de produs
În domeniul serviciilor lucrurile stau putin diferit faţă de cel al bunurilor, atunci când vorbim despre
produs. În servicii de cele mai multe ori nu avem un produs palpabil, ceea ce face greu de interpretat
care este natura sau provenienţa acestuia.
Când vorbim despre exemplul meu, mai exact jocurile de noroc, acestea au o clasificare de asemenea
intangibilă, fiind vorba despre un joc sau un pariu.
Fiind vorba despre un joc, aşa cum menţionam mai sus, lucrurile stau puţin diferit, un client poate folosi
acel joc doar pe perioada de timp în care acesta are introduşi bani-credite în aparatul de joc. Există
multe tipuri de jocuri şi sunt diverse pentru gustul fiecărui client, noi acoperind astfel o piaţă largă de
preferinţe.
Jocurile sunt clasificate pe mai multe categorii, în funcţie brad-ul aparatului, în funcţie de tehnologia de
care aparatul beneficiază.
Partenerii noştri în materie de aparate sunt EGT şi NOVOMATIC, aceştia oferindu-ne o gamă foarte
largă de jocuri de calitate şi în acelaşi timp o variabilă paletă de aparate de ultimă generaţie.
Mai jos sunt prezentate toate jocurile disponibile pe aparatele EGT, din sălile ce aparţin companiei:
10 BURNING HEART Burning Hot 6 Reels Lucky Hot
100 Burning Hot Captain Nemo`s Journey Lucky Wood
100 Flaming Hot Caramel Hot Magic Guardians
100 Lucky Hat Cats Royal Majestic Forest
100 SUPER HOT Burning Hot Lucky Food
20 Burning Hot Circus Brilliant Mighty Sparta
20 Charming Joker Coral Island More Dice & Roll
20 Dazzling Hot Dice & Roll More Like a Diamond
20 Diamonds Dice High More Lucky & Wild
20 Extra Stars Dorothy`s Fairyland Mythical Treasure
20 Hot Blast Dragon Reborn Ocean Rush
20 Joker Reels Dragon Reels Oil Company II
20 Super Hot Eastern Legends Olympus Glory
27 Wins Egypt Sky Penguin Style
30 Spicy Fruits El Amigo Pin Up Queens
30 Summer Bliss Emperor`s Palace Rainbow Luck
40 Burning Hot Eternal Lotus Retro Cabaret
40 Burning Hot 6 Reels Extra Stars Retro Cabaret 6 reels
40 Extra Stars Extremely Hot Rise of Ra
40 Hot & Cash Lucky Cats Vampire Night
40 Joker Reels Flaming Hot 6 reels Royal Secrets
40 Lucky King Flaming Hot Extreme Fujiyama
40 Mega Clover Flower Land Game of Luck
40 Shining Crown Forest Tale Gangster`s Cash
40 Super Hot Fortune Spells Genie`s Temple
40 Ultra Respin Frog Story Genius of Leonardo
5 BURNING HEART Fruits Kingdom Glorious Hidalgo
5 Dazzling Hot 50 Hot Blast Gold Dust
5 GREAT STAR 50 Mega Clover Golden Eternity
5 Juggle Fruits 50 Spicy Fruits Imperial Wars
50 Amazons` Battle 81 Wins Blue Oceans
50 Horses Action Money Book of Magic
Amazing Amazonia Zodiac Wheel Ultimate Hot
Amazing China Almighty Ramses II Shining Crown
Amazons` Battle Age of Troy Spanish Passion
Amazons` Battle 6 reels Ancient Dynasty Flaming Hot
Blue Heart Secrets of Alchemy Venezia d`Oro
Brave Cat Super 20 Versailles Gold
Great 27 Supreme Hot Volcano Wealth
webstudent.ase.ro/fm/getFisier.ashx?idFisier=250235&IdLucrare=111717&Msg=1&IdU=95979FEC-5DF4-4A58-A256-E0AA683EF95A#metryka-po… 18/22
7/2/2019 Plagiat - report

Great Empire Sweety Dogs Witches` Charm


Halloween The Explorers Wonder Tree
Hot & Cash The Secrets of London Wonderheart
Ice Valley The Story of Alexander Legendary Rome
Irish Charm The Story of Alexander 2 Leprechaun Hot
Kangaroo Land The White Wolf Like a Diamond
Knights Heart Thumbelina`s Dream Lucky & Wild
Royal Secrets Empress Charm Rainbow Queen

Sursă: Site oficial EGT


Urmate fiind de jocurile oferite de Novomatic şi în aceeaşi măsură disponibile în toate sălile de jocuri pe
care compania de deţine:
African Simba Dolphin’s Pearl deluxe Just Jewels quattro
Age of Pharaohs Draw Poker deluxe King of Cards
Alexander the Great Eagle Bucks Knights Quest
Alpine Rush El Toro Legend of the Sphinx
Always Gems El Toro Leonardo's Code
Always Hot Eye of the Dragon Liberty Reels
Amazon Treasures Fabulous 81 Lilly’s World
Amazon’s Diamonds Fairy Queen Lord of Fire
American Colors Fairy Spell Lord of the Ocean
American Diner Faust Dollar Streak
American Poker II Fairy Queen 2 Lucky Bucks
Animal Athletes Five To One Lucky Pin-Ups
APEX Wonderland Fixed Book of Ra deluxe Magic 81 Lines
Armadillo Artie Flame Dancer Magic Flute
Arriva Arriva Flamenco Roses Magic Win Booster
Autumn Queen Flamenco Roses Mayan Moons
Aztec Power Flaming Forties Mega Joker
Bars and Sevens Four Queens Midnight
Bear Tracks Freibier! Miyoko II
Bear Tracks Fruit Blast Monkey King
Bee Wild Fruit Cubes Mozart deluxe
Big Chief Fruit King Mustang Money 2
Blazing Fruits Fruit Pots Mystic Secrets
Blazing Gems Fruit Sensation Nemo
Blue Moon Fruits ‘n Royals Ninja‘s Path
Bonus Maximus Fruits of Fortune Northern Light
Book of Hera Fruits’n Royals Ocean Tale
Book of Maya Full Moon Ocean Tale 2
Book of Ra Garden of Fortune Pharaoh’s Ring
Book of Ra deluxe Gate of Ra Chili Chi Hua Hua
Book of Ra Two Symbols Glamour Star Circus Time
Book of the 7 Seas Glamour World Cold Spell
Booming Flames deluxe Gleaming Doubles Costa del Cash
Buccaneer’s Chest Globe Roulette pro Crimson Nights
Buffalo Thunder Golden Ark Cape Gold
Divine Beauties God of Thunder Casanova
Dolphin’s Pearl deluxe Rapa Nui The Lady of Wall Street
Pharaoh’s Tomb Rapid Bingo Thirteen
Phoenicia Power Stars Gorilla
Pinocchio Pumpkin Power Just Jewels deluxe
Pirates Joker’s Wild deluxe Cash Runner
Plenty of Fruit Julie’s Journey Chamillion$
Plenty of Fruit 20 Spring Queen Changing Fate
Red Hot Fruits 2 Sizzling Hot pro 5 Rumba Salsa Mambo
Reel Attraction Sizzling Hot quattro The Big Catch
webstudent.ase.ro/fm/getFisier.ashx?idFisier=250235&IdLucrare=111717&Msg=1&IdU=95979FEC-5DF4-4A58-A256-E0AA683EF95A#metryka-po… 19/22
7/2/2019 Plagiat - report

Reel Monkey Sky Roulette Plenty on Twenty hot


Reel Riders Snow Blast Gorilla
Rich Witch Spanish Gold Grand Dragon
Rio Grande Spinning Reels Hypno-Hippo
River Queen Spinning Stars Diamond Wheel
Roaring Forties High Seas Shanghai Diana’s Realm
Roaring Riches Hit the Road Golden Ark II
Roaring Wilds Hold Your Horses Golden Horus
Royal Fruits Hold Your Horses Golden Scarabs II
Salon Rouge Hot Chance Secret of the Ankh
Sealed with a Kiss Just Fruits Secrets of the Stars
Secret Elixir Golden Empire Sesame’s Treasures
Sizzling 6 Golden Fortune Sizzling Hot
Twice the Money Golden Ark Cash Farm
Ultra Gems Firestarter Lucky Lady’s Charm
Ultra Hot Queen Cleopatra The Golden Bear

Sursă: Site oficial Novomatic


Aşa cum am prezentat mai sus produsul este reprezentat mai exact de jocurile disponibile pe aparate, în
cazul de faţă există o paletă foarte largă de jocuri, ceea ce duce la concluzia că produsul este vast şi
este pentru toate categoriile de clienţi, fiecare având plăceri diferite în materie de jocuri.
1. Politica de preţ
Asemenea produsului şi preţul este un element ce depinde în special de client, lăsâdu-se la latitudinea
acestuia care este suma de bani pe care doreşte să o plătească pentru a se juca.
În principal aparatele au o suma minimă pe care o poţi introduce pentru a putea accesa un joc, urmând
ca banii reali să se transforme în credite. Suma minimă fiind de 5 RON pentru un tip de aparate, 10
RON pentru altele şi suma maximă 500 RON.
Totdodată în momentul în care suma de bani este introdusă în aparat aceasta se transformă în credite-
impulsuri şi aici este vorba despre denominarea. Acestea sunt delimitate în cinci categorii: 1 ban, 2 bani,
5 bani, 10 bani şi multi, aceasta din urmă este mai exact posibilitatea aparatului de a se folosi de toate
denominăriile enumerate înaintea ei.
Formulele pentru transformare sunt:
1.
2. ( x RON*100)/1 - denominare de 1 ban
3. (x RON*100)/2 - denominare de 2 bani
4. (x RON*100)/5 - denominare de 5 bani
5. (x RON*100)/10 - denominare de 10 bani

Pentru a exemplifica toate variantele de mai sunt voi face transformarea în credite:
6.
7. 10 lei = 1000 credite (denominare 1 ban)
8. 10 lei = 500 credite (denominare 2 bani
9. 10 lei = 200 credite (denominare 5 bani)
10. 10 lei = 100 credite (denominare 10 bani)

Însă după ce se face transformarea din RON în credite, plata pentru un joc se face prin pariu sau bet,
fiind termenul afişat pe ecranul aparatului. Această valoare este aleasă de jucător, mai exact minimul
poate să fie 1 credit pariat pe o singură linie, fiind aparate ce au 9 linii şi aparate care au 10 linii. Se
poate paria de la minim până la suma totală de credite disponibile pe o singură linie, un pariu fiind
considerat o rotire a simbolurilor din joc, termenul de specialitate fiind un spin.
Fig. 4 Exemplu elemente
Sursă: Facebook Fortuna Palace Luxury Games

Privind dintr-o altă perspectivă preţul este o problemă mult mai complexă în cazinouri, dat fiind faptul că
acestea trebuie să işi definească preţul ca fiind o sumă egală cu valoarea pe care serviciul oferit o are.
Clienţii beneficiză de multe alte servicii pe lângă jocul în sine, de la băutura ce le este servită gratuit,
mâncare şi divertisment, precum dans, artisti şi multe altele.
webstudent.ase.ro/fm/getFisier.ashx?idFisier=250235&IdLucrare=111717&Msg=1&IdU=95979FEC-5DF4-4A58-A256-E0AA683EF95A#metryka-po… 20/22
7/2/2019 Plagiat - report

Din acest lucru reise faptul că preţul pe care îl plăteşte un client în momentul în care se joacă este, pe
lângă satisfacţia şi plăcerea lui, plata serviciilor direct incluse în pachetul pe care orice cazino ce se
respectă îl oferă clinţiilor săi.
1. Politica de distribuţie (plasare)
Când vorbim despre acest element al mixului, distribuţia, se realizeză în locaţii fixe, mai exact în sălile
special amenajate pentru cea mai bună desfăşurare a activităţii şi pentru a creşte satisfacţia clientului pe
toată perioada şederii acestuia în incinta lor. În prezent compania are 50 de săli în care își desfășoară
activitatea.
Sălile sunt amplasate în zonele aglomerate ale marilor oraşe din România, fapt ce este influenţat de
puterea de cumpărare a acestor servicii. Distribuţia trebuie să fie cât mai facilă consumatorului, astfel
prin plasarea spaţiilor în centre comerciale sau în centrele oraşelor se crează confort şi se vine spre
client cu o abordare familiară zonelor pe care le frecventează.
Fiind vorba despre servicii, distribuţia produsului este începută în momentul exact în care se execută şi
plata, doar pentru că produsul poate fi accesat doar după ce clientul are introdusă suma de bani pe care
o doreşte în aparatul de joc. Însă el nu este constâns de acest aspect, nu este obligat să înceapă jocul
imediat după ce a plătit, poate începe în orice moment doreşte, creditele rămânând intacte.
1. Politica de promovare
Fiind unul dintre elementele ce diferenţiază o companie de alta, în cazul serviciilor, promovarea este
făcută cu foarte multă atenţie şi implicare. Se ţine cont în mod evident de piaţa pe care se doreşte a fi
ţintită şi se acţionează în consecinţă.
În ultiimi ani în Romania au fost introduse legi ce limitează, spre deloc, promovarea în afara sălilor de
jocuri. La începutul anului 2019 s-a dat o ordonanţă ce interzicea afişarea, în afara sălilor sau în
vecinătatea acestora, materialelor publicitate cu expunerea sumelor de bani sau a bunurilor oferite în
cadrul campanile publicitare. Acest aspect îngreunează şi de alte ori împiedică promovarea, mai exact
face ca toate sălile de acest gen să fie egale.
Chiar şi în aceste condiţii promovarea se face prin toate mijloacele disponibile şi legale, în interiorul săli,
pe reţelele sociale, în locaţiile unde se poate face promovare pe posturile locale de radio sau de
televiziune.
Fiecare sală este dotată cu casete luminoase, interior exterior, minim două, pe care se montează
postere cu campaniile în curs de desfăşurare, extrageri săptămânale, lunare şi se prezintă clienţiilor
metodele de fidelizare. Asemenea casetelor luminoase sunt amplasate în săli şi televizoare pe care
rulează imagini cu campaniile în curs.
Pe langă materialele mari, în săli sunt expuse şi flyere, hangere, woblere, fiind elemente ce au menirea
de a informa clienţii în permanenţă. Acestea sunt dispuse în imediata apropiere a aparatelor de joc sau
chiar sunt poziţionate pe ele.

Concluzii
Mixul de marketing are un rol definitoriu în ceea ce înseamnă obiectivele strategice ale firmei Intergame
Select şi elemetele acestuia, cei "4P” sunt cele ce fac diferenţa în ochii consumatorului de servicii.
Pe larg, marketingul implică acţiunea directă a întreprinzătorului pe piaţă. Acesta trebuie să
gândească inteligent strategii de marketing clare prin care să dezvolte şi să plaseze produse
acolo unde există, e nevoie pentru ele şi celor care le doresc.
În primul rând o firmă trebuie să cerceteze piața, să descopere nevoile sau cererile clienților, să ofere
servicii sau produsecare satisfac necesitatea regăsită pe piață, astfel are nevoie de stabilirea unui preț,
de o distribuție eficientă și facilă, precum și de o promovare puternică, pentru a putea face cunoscută
utilitatea și valoarea serviciului oferit.
În al doilea rând mixul de marketing este adaptat și aplicat după nevoile particulare unei firme, factorii de
influență sunt: resursele financiare, resursele de marketing, resursele tehnice, precum și structura de
organizare, alături de conducerea pe care o are compania.
Pe această piaţă, date fiind şi elementele matricei SWOT, Intergame Select îşi propune întocmirea
strategiilor adecvate, direct proporţionale cu obiectivele deja setate.
Din punctul meu de vedere elementele cheie din mixul marketing sunt politica de distribuţie şi politica
de promovare prin intermediul cărora se realizează contactul direct cu clieţii, politica de promovare
fiind mai exact punctul de susţinere al politicii de plasare, bineînteles dacă ai produsul sau serviciul
potrivit.
Intergame Select vrea să poată oferi în continuare servicii de încredere, simple şi totodată să poată oferi
satisfacţia pe care clienţii o necesită și face toate cele necesare pentru a evolua și a rămâne printre cele
webstudent.ase.ro/fm/getFisier.ashx?idFisier=250235&IdLucrare=111717&Msg=1&IdU=95979FEC-5DF4-4A58-A256-E0AA683EF95A#metryka-po… 21/22
7/2/2019 Plagiat - report

mai bune companii de pe piața jocurilor de noroc din România.


În concluzie pot afirma faptul că Intergame Select își cunoaște elemetele necesare unor stategii reușite
și pune în aplicare cea a descoperit prin cercetate de-a lungul timpului, încercând astfel să promoveze o
imagine simplă și de încredere, dar promovează totodată și jocul responsabil.

Plagiat-Sistem Antiplagiat prin Internet Contact:

Bd. Unirii nr. 20, bl. 5C, sc. 1, etaj 5, contact@sistemantiplagiat.ro


ap 35, Sector 4 tel: +40 021 642 72 58
Bukarest, Romania

Întrebări Frecvente

Contact

webstudent.ase.ro/fm/getFisier.ashx?idFisier=250235&IdLucrare=111717&Msg=1&IdU=95979FEC-5DF4-4A58-A256-E0AA683EF95A#metryka-po… 22/22