Sunteți pe pagina 1din 3

Nr.

1 Numele si prenumele:
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

1. Procesul de calculaţie a costului de producţie începe cu repartizarea secundară:


a. Adevărat
b. Fals
2. Formula de calcul a costului de producţie este:
a. Cheltuieli directe de producţie + Cheltuieli indirecte de producţie + Producţie în curs de
execuţie iniţială + Cheltuieli generale de administraţie + Cheltuieli de distribuţie
b. Cheltuieli directe de producţie + Cheltuieli indirecte de producţie + Cheltuieli auxiliare –
Producţie în curs de execuţie finală + Cheltuieli de distribuţie
c. Cheltuieli directe de producţie + Cheltuieli indirecte de producţie + Producţie în curs de
execuţie iniţială – Producţie în curs de execuţie finală
d. Cheltuieli directe de producţie + Cheltuieli indirecte de producţie + Producţie în curs de
execuţie iniţială + Cheltuieli auxiliare + Cheltuieli de distribuţie
3. O fabrică de ciocolată înregistrează cheltuieli cu amoritzarea utilajelor folosite pentru fabricarea
ciocolatei albe şi negre în valoare de 10.000 lei. Această cheltuială este:
1) Cheltuială directă de producţie
2) Cheltuială indirectă de producţie
3) Cheltuială auxiliară
4) Cheltuială de distribuţie
5) Cheltuială variabilă
6) Cheltuială fixă
7) Cost al produsului
8) Cost al perioadei
a. 2 + 5 + 8
b. 2 + 6 + 7
c. 2 + 5 + 7
d. 2 + 6 + 8
4. Principiile costurilor relevante sunt:
a. Cheltuială directă, flux de numerar, viitor
b. Flux de numerar, conseciţă directă, viitor
c. Flux de numerar, consecinţă directă, trecut
d. Cheltuială calculată, valoare mai mare de 10.000 um
5. Costul complet se calculează pentru produsele finite obţinute:
a. Adevărat
b. Fals
6. RAI este folosit pentru:
a. Împărţirea costurilor comune pe centre de cost
b. Calculul cheltuielilor totale pentru un centru de cost
c. Repartizarea cheltuielilor pe produse
d. Controlul costurilor
7. Care dintre următoarele companii pot fi considerate ca făcând parte din industria serviciilor?
(i) O companie aviatică
(ii) O companie de căi ferate
(iii) O firmă de contabilitate
a. Doar (i) şi (ii)
b. Doar (ii) şi (iii)
c. (i), (ii) şi (iii)
8. Care dintre următoarele sunt caracteristici ale costului serviciilor?
(i) Nivelurile ridicate ale costurilor indirecte ca o proporţie a costului total
(ii) Folosirea unităţilor echivalente
(iii) Folosirea unităţilor de cost compuse
(iv) Perioada lungă de timp de la începerea până la încheierea procesului de producţie al unităţii de
cost.
a. Doar (i) şi (iv)
b. Doar (iii)
c. Doar (i) şi (iii)
d. Toate acestea.
9. O firma trebuie sa plateasca 0,5 um redeventa inventatorului unui aparat pe care il fabrica si vinde.
Redeventa este clasificata ca si:
a. Cheltuiala de distributie
b. Cheltuiala directa
c. Cheltuiala indirecta de productie
d. Cheltuiala de administratie
10. Graficul prezinta următoarea situaţie:

a. Se primesc discounturi pentru cumpararile suplimentare de material cand se achizitioneaza


anumite cantitati
b. Angajatii sunt platiti cu un salariu saptamanal garantat, impreuna cu bonusuri pentru
niveluri mai mari de productie
c. Se cumpara o licenta de la guvern care permite o productie nelimitata
d. Se inchiriaza spatiu suplimentar pentru a face fata unei cresteri a productiei
11. Două produse W şi X sunt create printr-un proces comun. Ambele produse pot fi vândute imediat
după ce sunt separate. Nu există niciun stoc iniţial sau o etapă intermediară de execuţie.
Informaţiile următoare sunt disponibile pentru ultima perioadă:
- Costul total al producţiei comune: 776.160 um
Produs Unităţi produse Unităţi vândute Preţ de vânzare per unitate
W 12.000 10.000 10 um
X 10.000 8.000 12 um
Folosind valoarea vânzărilor ca bază pentru repartizarea costurilor de producţie, care a fost valoarea
stocului final al produsului X la sfârşitul lunii?
a. 68.992 um
b. 70.560 um
c. 76.032 um
d. 77.616 um
12. Urmatoarele date se refera la nivelul iesirilor dintr-un departament:
Ore masina 17.000 18.500
Cheltuieli indirecte 246.500 251.750
Valoarea cheltuielilor indirecte fixe este:
a. 5.250 um
b. 59.500 um
c. 187.000 um
d. 246.500 um
13. Următoarele sunt tranzacţiile din contul de materiale al unei companii în luna martie 20X8:
Mii um
Date în consum 144
Returnate la depozit 5
Soldul contului de materiale la 1 martie 20X8 a fost de 23.000 um şi la 31 martie 20X8 a fost de 15.000 um.
Care este valoarea cumpărărilor de materiale din luna martie 20X8?
a. 131.000
b. 139.000
c. 141.000
d. 159.000
14. Stocul unei firme la 1 iulie era de 15 bucăţi la 3 lei fiecare. Au avut loc următoarele mişcări:
3 iulie 20X4: 5 bucăţi vândute cu 3,30 um fiecare
8 iulie 20X4: 10 bucăţi cumparate cu 3,50 um fiecare
12 iulie 20X4: 8 bucăţi vândute cu 4,00 um fiecare
Stocul final la 31 iulie, folosind metoda FIFO pentru evaluarea, ar fi:
a. 31,5
b. 36
c. 39
d. 41
15. O fabrica are doua centre de productie (G si H) si doua centre auxiliare (J si K). Cheltuielile indirecte
alocate fiecarui centru au fost:
G H J K
40.000 50.000 30.000 18.000
Activitatea centrelor auxiliare poate fi reprezentata astfel:
G H J K
Procente din activitatea centrului J pentru 30% 70% - -
Procente din activitatea centrului K pentru 50% 40% 10% -
Care este valoarea cheltuielilor de productie totale aferente centrului de productie G dupa alocarea costurilor
centrelor auxiliare?
A. 58.000
B. 58.540
C. 59.000
D. 59.540