Sunteți pe pagina 1din 3

Tema nr.

Să se calculeze încărcarea de calcul „qc” corespunzătoare SLU și „qn”


corespunzătoare SLS pentru un planșeu de beton armat tip „curent”.

1
2
3
4
5
6

1. Parchet masiv
2. Dulap suport
3. Strat suport
4. Șapă egalizare
5. Planșeu din beton
6. Profile metalice tip „C” și plafon gips-carton gros de o placă
1=780 Kg\m3 h1=2 cm
2=2 x 400 Kg\m3 h2=2 x 4 cm
3=15 Kg\m3 h3=2 cm
4=2200Kg\m3 h4=7cm
5=2500Kg\m3 h5=13 cm
Tip element
6=800Kg\m3 Încărcare
h6=1,5 cm qn Coeficien
t q
parchet masiv 0,02 x 780=15,6Kg\m^3 15,6Kg\m^3 1,35 21,06 K
dulap suport 2 x 0,04x 2x400=64Kg\m^3 64Kg\m^3 1,35 86,4 K
strat suport 0,02 x 15=0,3Kg\m^3 0,3Kg\m^3 1,35 0,405 K
șapă egalizare 0,07 x 2200=154Kg\m^3 154Kg\m^3 1,35 207,9 K
planșeu din beton armat 0,13 x 2500=325Kg\m^3 325Kg\m^3 1,35 438,75
profile metalice tip „C” și plafon
din gips carton gros de o placă 0,015 x 800=12Kg\m^3 12Kg\m^3 1,35 16,2 K
570,9Kg\m^3

770,715Kg\m^3

Universitatea Tehnică de Construcții București


Facultatea de Construcții Civile,Industriale și Agricole

Proiect la Construcții Civile

Chițu Diana

Anul III,seria C, grupa 10