Sunteți pe pagina 1din 7

xxx 000(0)

A CTIUNI C ORECTIVE SI P REVENTIVE Cod: xxx - 00

Editia 0 / Revizia 0

C UPRINS

1. SCOP................................................................2
2. DOMENIUL.......................................................2
3. DEFINITII, ABREVIERI......................................2
4. REFERINTE.......................................................2
5. RESPONSABILITATI..........................................2
6. PROCEDURA....................................................2
7. INREGISTRARI.................................................4
8. ANEXE..............................................................4

<<NUMELE FIRMEI>> Pagina 1 din 4


xxx 000(0)

A CTIUNI C ORECTIVE SI P REVENTIVE Cod: xxx - 00

Editia 0 / Revizia 0
1. SCOP

<<NUMELE FIRMEI>> Pagina 2 din 4


xxx 000(0)

A CTIUNI C ORECTIVE SI P REVENTIVE Cod: xxx - 00

Editia 0 / Revizia 0
Scopul acestei proceduri este stabilirea, analiza si implementarea actiunilor corective si
preventive, pentru eliminarea sau minimizarea cauzelor neconformitatilor actuale sau potentiale.

2. DOMENIUL
Aceasta procedura se aplica tuturor activitatilor ce influenteaza calitatea produsului.

3. DEFINITII, ABREVIERI
3.1. Neconformitate – neindeplinirea unei cerinte.
3.2. Actiune corectiva - actiune de eliminare a cauzei unei neconformitati detectate sau a
altei situatii nedorite
3.3. Actiune preventiva - actiune de eliminare a cauzei unei neconformitati potentiale sau
a altei posibile situatii nedorite
3.4. R.A.C. - Raport de Actiuni Corective.
3.5. R.A.P. - Raport de Actiuni Preventive

4. REFERINTE
4.1. Procedura de “Control a produsului neconform”, cod XXX -00.
4.2. Procedura “Auditul calitatii”, cod XXX – 00.

5. RESPONSABILITATI

5.1. Managerul General


5.1.1. Managerul General este responsabil de intocmirea, implementarea si revizia
acestei proceduri.
5.1.2. Managerul General decide necesitatea initierii actiunilor corective si
preventive; verifica rezultatul actiunilor corective/preventive initiate si
urmareste eficienta actiunilor initiate.

5.4. Maistri
Maistri sunt responsabili de implementarea efectiva a actiunilor corective/preventive.

6. PROCEDURA

6.1. Actiuni corective


6.1.1. Actiunile corective pot fi generate de
urmatoarele situatii:
(1) lipsuri, defecte sau neconformitati ale materialelor/echipamentelor
aprovizionate
(2) neconformitati in depozitarea sau manevrarea materialelor/ echipamentelor
(3) lipsa procedurilor/instructiunilor in locurile unde sunt necesare sau existenta
unor proceduri/documente necorespunzatoare
(4) nerespectarea cerintelor

<<NUMELE FIRMEI>> Pagina 3 din 4


xxx 000(0)

A CTIUNI C ORECTIVE SI P REVENTIVE Cod: xxx - 00

Editia 0 / Revizia 0
(5) defectari, functionare necorespunzatoare ale sculelor, echipamentelor sau
ale facilitatilor cu care produsele sunt procesate
(6) programare/planificare necorespunzatoare
(7) lipsa de instruire
(8) conditii de munca necorespunzatoare
(9) resurse (umane, materiale) necorespunzatoare
6.1.2. Actiunile corective sunt initiate ca urmare a analizei urmatoarelor
documente si inregistrari:

<<NUMELE FIRMEI>> Pagina 4 din 4


xxx 000(0)

A CTIUNI C ORECTIVE SI P REVENTIVE Cod: xxx - 00

Editia 0 / Revizia 0
(1) Rapoarte de neconformitate
(2) Reclamatii client
(3) Inregistrari ale inspectiilor si testelor
(4) Rezultatele auditurilor
(5) Rezultatele analizei efectuate de management
(6) Rapoarte privind acuratetea executiei

<<NUMELE FIRMEI>> Pagina 5 din 4


xxx 000(0)

A CTIUNI C ORECTIVE SI P REVENTIVE Cod: xxx - 00

Editia 0 / Revizia 0
6.1.3. Criterii de emitere
(1) Calificare slaba a executantului
(2) Lipsa autocontrolului
(3) Probleme care se repeta de mai multe ori
6.1.4. Etapele de realizare a actiunii corective
(1) Managerul General initiaza actiuni corective in urma analizei situatiilor
prezentate mai sus si/sau in urma propunerilor maistrilor din subordine.
(2) Managerul General evalueaza importanta problemei, investigheaza cauzele
ei posibile, analizeaza problema, analizeaza si decide daca actiunea corectiva
este necesara si adecvata si stabileste actiunile necesare pentru prevenirea
repetarii ei sau a unor probleme similare
(3) Managerul General intocmeste o descriere a acesteia folosind formularul
“Raport de actiuni corective”.
(4) R.A.C. este inregistrat si distribuit catre persoanele implicate.
(5) Persoana responsabila efectuaeaza actiunea corectiva ceruta si informeaza
Managerul General despre data finalizarii.
(6) Managerul General verifica rezultatul actiunii corective intreprinse si daca
rezultatul este corespunzator, confirma finalizarea actiunii corective in
originalul R.A.C.
(10) Daca acesta nu este satisfacator, Managerul General intocmeste din nou
C.A.R., pina la obtinerea eficientei scontate.

6.2. Actiuni preventive


6.2.1. Actiunile preventive presupun activitati de detectare, analiza si eliminare a
cauzelor unor neconformitati potentiale. Analiza unor informatii din surse cum
ar fi procesele de fabricatie, rezultatele inspectiilor si testelor, derogarile,
reclamatiile clientului, rezultatele auditurilor pot genera actiuni preventive.
6.2.2. Initierea unei actiuni preventive se poate
realiza in urmatoarele etape:
(1) Inaintea inceperii procesului de fabricatie pentru o noua comanda.
Analiza cerintelor din contract, specificatii, desene prin evaluarea
principalelor cerinte referitoare la calitate care ar putea sa ridice probleme
in timpul procesului de fabricatie
(2) In timpul fabricatiei
Analiza starii si tendintelor calitatii (rata respingerilor la inspectia
clientului, rata defectelor de sudura, etc).
(3) Dupa livrarea unui produs
Analiza principalelor reclamatii ale clientului, analiza principalelor
probleme aparute pe parcursul derularii unui contract.
(4) Dupa auditurile interne

<<NUMELE FIRMEI>> Pagina 6 din 4


xxx 000(0)

A CTIUNI C ORECTIVE SI P REVENTIVE Cod: xxx - 00

Editia 0 / Revizia 0
6.2.3. Etapele de realizare ale actiunii preventive
sunt identice cu etapele descrise pentru actiuni
corective, la punctul 6.1.4.

7. INREGISTRARI
7.1. Raport de Actiuni Corective – Este intocmit de Managerul General; se difuzeaza persoanelor
responsabile. Originalul se pastreaza la emitent.
7.2. Raport de Actiuni Preventive - Este intocmit de Managerul General; se difuzeaza persoanelor
responsabile. Originalul se pastreaza la emitent

8. ANEXE
8.1. R.A.C - Raport Actiuni Corective, cod XXX000 – aplicabil pentru S.C. NUMELE
FIRMEI SRL
8.2. R.A.C - Raport Actiuni Corective, cod XXX000 – aplicabil pentru S.C. NUMELE
FIRMEI SRL
8.3. R.A.P. - Raport Actiuni Preventive, cod XXX000 - aplicabil pentru S.C. NUMELE
FIRMEI SRL
8.4. R.A.P. - Raport Actiuni Preventive, cod XXX000 - aplicabil pentru S.C. NUMELE
FIRMEI SRL

<<NUMELE FIRMEI>> Pagina 7 din 4