Sunteți pe pagina 1din 3

Proiect de lecţie

Liceul "Ioan Buteanu" Gurahonţ


Data: 21.11.2017
Clasa a X-a Agronomie
Tema: "Alexandru Lăpuşneanul", de Costache Negruzzi
Unitatea de învăţare: Nuvela
Tipul lecţiei: de recapitulare şi sinteză
Scopul lecţiei: efectuarea analizei literare a nuvelei, dezvoltarea
sensibilităţii, a creativităţii
Timp alocat: 50 de minute
Profesor: Mateş Ionela Cristina
Competenţe generale: 1. utilizarea corectă ş adecvată a limbii române în
adecvarea şi în producerea mesajelor, în diferite situaţii de comunicare
2. folosirea modalităţilor de analiză tematică, structurală
şi stilistică în receptarea diferitelor texte literare şi nonliterare
Valori şi atitudini: cultivarea interesului pentru lectură, a plăcerii de a citi şi
a gustului estetic în domeniul literaturii
stimularea gândirii autonome, reflexive şi critice în raport
cu diversele mesaje receptate
Competenţe specifice: 1.4. redactarea unor compoziţii despre textele studiate
şi alcătuirea unor texte funcţionale sau a unor proiecte
1.5. Utilizarea normelor ortoepice, ortografice, de
punctuaţie, morfosintactice şi folosirea adecvată a unităţilor semantice,
compatibile cu situaţia de comunicare
2.1. analiza principalelor componente de structură, de
compoziţie şi de limbaj specifice textului narativ
2.4. folosirea unor modalităţi diverse de înţelegere şi
de interpretare a textelor literare studiate
Obiective operaţionale:O1-să descrie spaţiul şi timpul nuvelei istorice
O2-să compare portretul lui Alexandru Lăpşneanul cu
celelalte personaje
O3-să asocieze mottourile cu replicile personajelor
O5-să analizeze elementele realiste şi cele ficţionale
din nuvelă
O4-să aplice informaţiile pe care le-ar putea fi de folos
la alte discipline: psihologie, geografie, istorie
O5-să argumenteze că textul "Alexandru Lăpuşneanul"
are un caracter dramatic şi realist.
Metode şi procedee: conversaţia euristică, lectura expresivă, metoda cubului,
activitatea independentă pe baza fişelor
Bibliografie: Programa şcolară pentru clasa a X-a. Ciclul inferior al liceului.
Limba şi literatura română, Bucureşti, 2004
Goia, Vistian, "Didactica limbii şi literaturii românepentru
gimnaziu şi liceu", editura Dacia, Cluj Napoca, 2002
Pavelescu, Marilena, "Metodica predării limbii şi literaturii
române", Corint, Bucureşti, 2010
Soare, Hadrian, Soare, Gheorghe, "Limba şi literatura română,
clasa a X-a. Îndrumător pentru manualele alternative", Carminis
Educaşional, Piteşti, 2006
Şchiopu, Constantin, "Metodicapredării literaturii române",
editura Carminis Educaţional, Piteşti, 2009

Tema lecţiei: Particularităţile compoziţionale ale nuvelei istorice, prin referire la un text
literar studiat

I. Evocarea:
Explică rolul virgulei în enunţul: "Ai să dai sama, Doamnă!"
Ilustrează îndouă enunţuri sensurile cuvântului "crud".

II. Realizarea sensului:


Metoda aleasă: cubul
1. Descrie: a. spaţiul şi timpul nuvelei istorice
b. nuvela
c. nuvela istorică

2. Compară: portretul unui personaj din nuvela istorică la celelalte personaje


sau la o tipologie (Alexandru Lăpuşneanul, doamna Ruxandra, Moţoc, Spancioc şi
Stroici, mulţimea revoltată)

3. Asociază mottourile şi capitolele

4. Analizează elementele realiste şi cele ficţionale din nuvelă

5. Aplică ceea ce ai învăţat: La ce discipline ţi-ar fi de folos informaţiile


primite, la psihologie etc.?

6. Argumentează că textul "Alexandru Lăpuşneanul" are un aspect dramatic şi


realist.

III. Reflecţia
Feedback continuu
Consolidare
Evaluarea activităţii

IV. Extensia
Se precizează următoarea temă de recapitulare şi se dă planul de recapitulare
pentru basmul cult.