Sunteți pe pagina 1din 1

Cod: USAMVBT - FPG 001-15A ed1./rev0.

1.1 Instituţia de învăţământ superior Universitatea de Ştiinţe Agricole şi


Medicină Veterinară a Banatului ”Regele
Mihai I al României” din Timişoara
1.2 Facultatea Facultatea de Horticultura si Silvicultura
1.3 Departamentul Departamentul III – Inginerie Genetica
1.4 Domeniul de studii Biotehnologii
1.5 Ciclul de studii Master
1.6 Programul de studii/Specializarea Biotehnologii fitofarmaceutice

Avizat,
Director departamente:
Prof. Univ. Dr. Emilian Madoşa

PROGRAMUL ACTIVITĂŢILOR DIDACTICE


Semestrul I, Anul universitar 2018-2019
Procese de extracţie și separare industrială

Activitate Normă sau


Interval (Curs /Lp / An Săptămânile / Cadrul didactic Sala
Ziua plata cu ora
orar Clinică/Seminar/ studiu Grupa (Funcţie didact., Nume, Prenume) (indicativ)
Practică) (N/PO)
Miercuri 14-15 Curs Master BFF Prof. dr. ing. Hădărugă Nicoleta Gabriela PO L16
LP
Miercuri 15-17 Master BFF Prof. dr. ing. Hădărugă Nicoleta Gabriela PO L16

Data: ………………………….
Intocmit,
Prof. dr. ing. Hădărugă Nicoleta Gabriela