Sunteți pe pagina 1din 10

PRONUMELE

PRONUMELE PERSONAL:
Pronumele personal este pronumele care indică persoana vorbirii (eu, noi), cu care se
vorbește(tu, voi), despre care se vorbește(el, ea ei, ele). Are forme accentuate si
neaccentuate. Se declină la toate cele cinci cazuri, având forme dupa schema următoare:
Singular
Per- N G D Ac V
soana
I eu mie imi, mi pe mine ma
II tu tie iti, ti pe tine te tu!
III El, al(a, ai, ale) lui, Lui, ii, i pe el, pe il, l-
dânsul dânsului dânsului dânsul
Ea, al(ai, a, ale) Ei, dânsei ii, i pe ea,pe o
dânsa ei,dânsei dânsa
Plural
Per- N G D Ac V
soana
I eu noua ne, ni Pe noi ne
II tu va,vi va, vi pe voi va voi!
III el al(ai, a, ale) lor le, li le, li pe ei ii,i
ea al(ai, a, ale) lor lor le,li pe ele le

Funcțiile sintactice ale pronumelui personal:


1. Subiect in cazurile:
-Nominativ: El citește.
-Genitiv: Ai lui au plecat la mare.
2. Nume predicativ in:
-Nominativ: Prietenul meu este el.
-Genitiv: Caietul este al lui.
-Acuzativ: Florile sunt pentru ea.
2. Atribut pronominal:
-Genitiv:Cartea lui este pe masă.
-Dativ: Succesul grație lui ne-a încântat.
-Dativ posesiv: Mâna-ți era rece.
-Nominativ (apoziție): Elena, ea, este prietena lui.
-Acuzativ:Excursia împreună cu voi a fost reușită.
3. Complement direct:
- Acuzativ: Pe ea am căutat-o.
4. Complement indirect:
-Genitiv: Angajații au luptat contra lui.
-Dativ: Lui i-am adus o carte.
-Acuzativ: Mă gândesc la voi.
5. complement de agent:
Acuzativ: Fiul meu a fost bătut de el.
6. Complement circumstantial de loc:
Acuzativ: Copiii alergau spre noi.
Genitiv: Stau la coadă înaintea lui.
7. Complement circumstantial de timp:
-Genitiv: Tu ai sosit acasă inaintea lui.
-Acuzativ: Ai intrat în clasă odată cu mine.
8. Complement circumstantial de mod:
Acuzativ: Copiii au cântat ca voi.
10. Complement circumstantial de cauză:
Genitiv: Am intarziat din pricina lui.
11. Complement circumstantial de scop:
Acuzativ: Ai muncit pentru el.
12. complement circumstanțial condițional:
Genitiv: În locul lui, eu aș fi tăcut.

Pronumele personal cu valoare neutră:


În D: Dă-i cu bere, dă-i cu vin...
În Ac.: A luat-o la sănătoasa.
PRONUMELE PERSONAL DE POLITEȚE:
Are formele:
Persoana a-II-a Persoana a-III-a
singular plural singular plural
masculin feminin masculin feminin
dumneata, dumneavoastră dumnealui dumneaei dumnealor dumnealor
mata, domniile lor
matale, d-ta
Locuțiuni pronominale de politețe: Luminăția Ta, Înălțimea Sa, Preasfinția Sa,
Majestatea Sa etc.
Funcții sintactice: aceleași cu ale pronumelui personal!!!

PRONUMELE REFLEXIV:
Are forme proprii numai pentru persoana a III-a.
Intră în componența verbelor la diateza reflexivă unde nu are funcție sintactică: a se gândi, a
se mira, a se speria, a se teme, a se bizui, a se baza, a se ruga, a se milogi, a se plânge, a se
afla, a-și închipui etc.
Pronumele reflexiv are numai DOUĂ cazuri: DATIV și ACUZATIV.
Formele pronumelui reflexiv:
Cazuri Pers.I Pers.II Persoana a-III-a

N - - -
G - - -
D - - Accentuat: sie, siesi; neaccentuat: isi, si-, - si.
Ac - - Accentuat: sine, sinesi; neaccentuat: se, s-

La celelalte persoane, pronumele reflexiv preia formele pronumelui personal și se acordă cu


persoana verbului.
Eu mă gândesc
Tu te gândești
Noi ne gândim
Voi vă gândiți
Funcții sintactice:
- Complement direct: El se spală. ACUZATIV
- Atribut pronominal:Lauda de sine nu miroase a bine. ACUZATIV
- Complement indirect: El își amintește de vacanță. DATIV
- Atribut pronominal in D: Luându-și haina, a plecat. DATIV POSESIV – arată posesia
unui lucru. Se recunoaște prin dublarea cu adjectivul pronominal posesiv sa/său.
Exemplu: Luându-și haina (sa), a plecat.

PRONUMELE ȘI ADJECTIVUL PRONOMINAL DE ÎNTĂRIRE:

Formele pronumelui de întărire:


Nr. Gen Persoana I Persoana II Persona III
singular m: însumi Însuți Însuși
f: Însămi Însăți Însăși
plural m: Înșine Înșivă Înșiși
f: însene Însevă Înseși,însele
LA GENITIV-DATIV, DOAR FORMELE DE FEMININ DE PERSOANA I, a II-a și a III-a
SINGULAR, SUPORTĂ MODIFICĂRI:
MIE ÎNSEMI
ȚIE ÎNSEȚI
EI ÎNSEȘI
FORMA PRONOMINALĂ TINDE SĂ DEVINĂ ARHAICĂ.
FUNCȚII SINTACTICE ALE PRONUMELUI:
SUBIECT:
Însumi te-am văzut chiulind.
CA ADJECTIV ÎNDEPLINEȘTE FUNCȚIE DE ATRIBUT ADJECTIVAL.
Eu însumi am bătut la ușă.
Mie însemi mi-au dat undă verde să fac proiectul.

PRONUMELE SI ADJECTIVUL PRONOMINAL POSESIV


Pronumele posesiv este partea flexibilă de vorbire care înlocuiește numele posesorului, cât
și al obiectului posedat.
Este întotdeauna însoțit de articolul posesival genitival: al, a, ai, ale.
Formele pronumelui posesiv:
Pronumele posesiv are forme pentru cele trei persoane, după genul și numărul obiectului
posedat și după numărul posesorilor.

Formele de N-Ac.:
- Un singur obiect posedat – un singur posesor:
Persoana (singular) masculin feminin
Persoana I-a al meu a mea
Persoana a-II-a al tău a ta
Persoana a-III-a al său a sa

- Un singur obiect posedat – mai mulți posesori


Persoana masculin feminin
Persoana I-a al nostru a noastra
Persoana a-II-a al vostru a voastra
Persoana a-III-a - -

- Mai multe obiecte posedate – un posesor:


Persoana masculin feminin
Persoana I ai mei ale mele
Persoana a II-a ai tăi ale tale
Persoana a-III-a ai săi ale sale

- Mai multe obiecte posedate – mai multi posesori:


Persoana masculin feminin
Persoana I ai nostri ale noastre
Persoana a II-a ai vostri ale voastre
Persoana a III-a - -

Formele de G-D ale pronumelui posesiv au în componență morfemul alor: alor


mei,alor tăi,alor săi,alor noștri,alor voștri.
Adjectivul pronominal posesiv:
Adjectivul pronominal posesiv are aceleași forme ca pronumele posesiv ( însoțește un
substantiv cu care se acordă în gen, nr. si caz și devine adjectiv pronominal).
Caietul meu este pe masă.
EXCEPȚII: Adjectivul pronominal posesiv poate avea și alte funcții sintactice, atunci când
este însoțit de prepoziții cu regim de genitiv. Cazul este Ac., dat de forma adjectivului, nu
impus de prepoziția cu regim de genitiv!!!
1. N.P. Toți sunt împotriva mea.
2. ATR.: Atitudinea împotriva voastră a fost netreaptă.
3. C. I.: Toți s-au revoltat împotriva ta.
4. Ccl. S-a oprit în fața voastră.
5. Cct. A ajuns acolo înaintea mea.
6. Ccm. Cunoaște legea și a acționat în baza sa.
7. Ccz. A plecat din cauza voastră.
8. Ccs. Are o restanță și se pregătește în vederea sa.
9. Ccț. În locul tău, aș fi mai atent.
10. Ccconcesiv: În ciuda voastră, tot voi merge la concert.

FUNCȚIILE SINTACTICE ALE PRONUMELUI POSESIV


1)Subiect: Ai mei au venit.
2)Nume predicativ:
- N : Caietul este al nostru.
- G : Pământul acesta era alor săi.
- Ac : Florile sunt pentru ai noștri.
3)Atribut pronominal: Reușita alor noștri a bucurat toată școala.
4) Atribut adjectival: Câinele vostru e rău.
5)Complement indirect:
- G: Dușmanul s-a repezit asupra alor noștri.
- D: Am dat alor vostri mingea.
- Ac: El își amintește de ai tăi.
6)Complement direct: I-am întâlnit pe ai tăi.
7) Complement circ. de loc:
Ac. El mergea către ai săi.
G. Stătea la coadă înaintea alor tăi.
8) Complement circ. de timp:
Ac. El a venit pe teren după ai noștri.
G. El a venit pe teren înaintea alor noștri.
9) Complement circ. de cauză: El a întârziat din pricina alor săi.
10) Complement circ. de scop: El a muncit pentru ai săi.
11)Complement de agent: Scrisoarea a fost trimisa de ai tăi.

PRONUMELE SI ADJECTIVUL PRONOMINAL DEMONSTRATIV


Pronumele demonstrativ are formele:
de apropiere: acesta, aceasta, aceștia, aceastea, ăsta,asta, aștia,astea.
de departare: acela, aceea, aceia, acelea, ăla, aia, ăl, a.
de identitate: același, aceeași, aceiași, aceleași.
de identificare (diferențiere);celălalt, cealaltă, ceilați, celelalte.
Atunci când pronumele demonstrativ însoțește un substantiv cu care se acordă în gen, nr. și
caz, pronumele demonstrativ devine adjectiv pronominal demostrativ.
Cartea aceasta este foarte interesantă.
Acești copii sunt gălăgioși.

FUNCȚIILE SINTACTICE ALE PRONUMELUI DEMONSTRATIV


1. Subiect: Acesta a venit.
2. Nume predicativ: N: Prietenul meu este acesta.
G: Cărțile sunt ale acestuia.
Ac: Cartea este pentru cealaltă.
3. Atribut pronominal: Cărțile acestuia sunt noi.
4. Atribut apozițional: Colegul meu, acesta, a furat cartea.
5. Complement indirect: D: Dau acestuia o minge.
Ac: Eu m-am interesat de acela.
6. Complement direct: Tu îl cauți pe acela.
7. Complement circ. de loc: Eu locuiesc lângă acesta.
8. Coplement circ. de timp: Tu ai venit înaintea acestuia.
9. Complement circ. de de mod: El a răspuns ca aceștia.
10. Complement circ. de cauză: El a întârziat din pricina acestuia .
11. Complement circ. de scop: Ai muncit pentru aceștia.
12. Complement de agent: Poezia a fost scrisă de acesta.

PRONUMELE SI ADJECTIVUL PRONOMINAL RELATIV


Pronumele relativ se folosește numai în frază si este element relațional între regentă și
subordonată, păstrându-și funcția sintactică în propoziția pe care o introduce.
Formele pronumelui relativ:
simple: care, căruia, căreia, cărora, cine, cui, ce, cât, câți, câte.
compuse: ceea ce.

FUNCȚII SINTACTICE:
SUBIECT în:
N.: El este băiatul care a copiat la mate.
Ac. Îl lăuda pe care a plecat.
D. Dau bani cui cere.
G. Cartea este a cui a plecat.
N.P.: Nu mi-ai spus care este cartea ta.
I-a întrebat a cui este cartea.
Nu știu împotriva cui sunt colegii tăi.
Nu mi-ai spus pentru cine sunt cărțile.
ATR. PRON.: Părinții ai căror copii sunt în clasă vin și la ședințe.
C.D.: Spune-mi pe cine aștepți.
C.I. : Te-am întrebat cui dai cartea. - D.
Am aflat despre ce vorbeați ieri. - AC.
Mă interesa împotriva cui s-au revoltat ieri. – G.
CCL. Spune-mi de la cine vii.
CCM. Decizia conform căreia ai acționat era greșită.
CCT. El este colegul înaintea căruia/ odată cu care ai intrat în clasă.
CCCZ: Nu știu motivul din cauza căruia ai întârziat.
CCCS: Te-am intrebat pentru ce ai plecat în oraș.
CCConcesiv: Nu a vrut să spună motivul în ciuda căruia a acționat așa.
PRONUMELE ȘI ADJECTIVUL PRONOMINAL INTEROGATIV
SUBIECT Cine a venit?
NUME PREDICATIV N: Cine este prietenul tău?
G: Al cui este caietul?
Ac: Pentru cine sunt florile?
ATRIBUT PRONOMINAL A cui casă ai construit-o?
ATRIBUT ADJECTIVAL Care carte este interesantă?
COMPLEMENT DIRECT Pe cine ai așteptat în parc?
COMPLEMENT INDIRECT D: Cui dau florile?
G: Împotriva cui au luptat ei?
Ac:La cine te gândești?
COMPLEMENT circ. de LOC Spre cine alerga băiatul?
COMPLEMNT circ de TIMP Înaintea cui a intrat în clasă?
COMPLEMENT circ de MOD Mai mult decât cine te iubeste Mircea?
COMPLEMENT circ de SCOP Pentru ce ai învățat tot anul?
COMPLEMENT circ de CAUZA Din cauza cui s-a îmbolnăvit?
COMPLEMENT de AGENT De către cine a fost scrisă poezia?

PRONUMELE SI ADJECTIVUL PRONOMINAL NEHOTĂRÂT


FORME:
simple: unul, altul, atât, atâta, atâția, atâte(a), tot, toți, toate, tuturor, alde, niscai -
adjective pronominale nehotărâte
compuse: cineva, ceva, careva, câteva, altcineva, altceva, niscaiva, fiecare, fiecine,
fiece, ori(și)cine, ori(și)ce, ori(și)cât, oarecine, cutare, vreunul, vreuna, fieștecare.
locuțiuni pronominale: nu știu cine (cineva), nu știu ce (ceva), cine știe cine, te miri
cine.
Exemple:
A sunat nu știu cine la ușă.
Îl atrăgea nu știu ce spre crestele munților.
Când pronumele nehotărât însoțește un substantiv cu care se acordă în gen, nr., și caz,
devine adjectiv pronominal nehotărât, cu funcția sintactică de atribut adjectival.
Exemple: Fiecare elev învață lecția.
FUNCȚIILE SINTACTICE ALE PRONUMELUI NEHOTĂRÂT SUNT ACELEAȘI CU ALE
PRONUMELUI PERSONAL!!!!
Funcția sintactică a adjectivului pronominal nehotărât este aceea de atribut adjectival.

PRONUMELE SI ADJECTIVUL PRONOMINAL NEGATIV


ARE FORMELE: nimeni, nimic, nimica, niciunul, niciuna, niciunuia, niciuneia.
FORME ADJECTIVALE: niciun, nicio
Declinarea pronumelui negativ:
N.Ac. Nimeni niciunul niciuna
G.D. Nimănui niciunuia niciuneia

FUNCȚIILE SINTACTICE SUNT ACELEAȘI CU ALE PRONUMELUI PERSONAL!!!

S-ar putea să vă placă și