Sunteți pe pagina 1din 1

II.2.

9) Informaţii privind restricţiile numărului de candidaţi invitaţi să participe


Număr minim prevăzut: 60
II.2.10) Variante
Variante care vor fi luate în considerare: nu există
II.2.11) Informaţii privind opţiunile
Opţiuni: nu există
II.2.12) Informaţii despre catalogul electronic
II.2.13) Informaţii despre fondurile Uniunii Europene
Contractul face parte dintr-un proiect/ program finanţat de fondurile Uniunii Europene: nu
II.2.14) Informaţii suplimentare
Cel mai mic preţ plătit în 2015 pentru acest lot a fost 36,91 Euro (preţ total pentru o pagină
standard de 1500 de caractere, fără spaţii, în limba sursă, acoperind toate cheltuielile). Curtea îşi
rezervă dreptul să respingă ofertele considerate deosebit de scumpe.
II.2) Descriere
II.2.1) Intitulat:
EL
Lot nr. 5
II.2.2) Cod CPV adiţional
79530000
II.2.3) Loc de execuţie
Cod NUTS: LU000
II.2.4) Descrierea serviciilor:
Concluzia contractelor-cadru multiple pentru traducerea textelor juridice din greacă în franceză.
Numărul maxim de contracte-cadru încheiate pentru acest lot este de 40. Recurgerea la procedura
de ofertare este permanentă.
II.2.5) Criterii de acordare
Preţul nu este singurul criteriu de acordare şi toate criteriile sunt enunţate numai în contracte.
II.2.6) Valoare estimată
II.2.7) Durata contractului, al acordului-cadru sau a sistemului de achiziţii dinamice
Durata în luni: 48
Acest contract poate fi obiectul unei prelungiri: nu
II.2.9) Informaţii privind restricţiile numărului de candidaţi invitaţi să participe
Număr minim prevăzut: 40
II.2.10) Variante
Variante care vor fi luate în considerare: nu există
II.2.11) Informaţii în legătură cu opţiunile
Opţiuni: nu există
II.2.12) Informaţii despre catalogul electronic
II.2.13) Informaţii despre fondurile Uniunii Europene
Contractul face parte dintr-un proiect/ program finanţat de fondurile Uniunii Europene: nu
II.2.14) Informaţii suplimentare

S-ar putea să vă placă și