Sunteți pe pagina 1din 2

UNIVERSITATEA “ŞTEFAN CEL MARE” SUCEAVA

DEPARTAMENTUL DE SPECIALITATE CU PROFIL IX. OBSERVAŢII PERSONALE:

PSIHOPEDAGOGIC

FIŞA DE ASISTENŢĂ LA LECŢIE


Nr. ___ din __________

X. CONCLUZII:
DISCIPLINA: ______________________________
CLASA: ___________________________________
UNITATEA ŞCOLARĂ: _____________________
LOCALITATEA: ___________________________
CADRUL DIDACTIC ASISTAT:______________
________________________________ XI. PROBLEME METODOLOGICE DE LĂMURIT:
SUBIECTUL LECŢIEI: ______________________
___________________________________________
TIPUL DE LECŢIE: _________________________
STUDENT: _________________________________
DATA: ___________ ORA: ______
I. PROIECTAREA ACTIVITĂŢII DIDACTICE: IV. MOMENTELE LECŢIEI. METODOLOGIA
ORGANIZĂRII LECŢIEI:

II. PREGĂTIREA PROFESORULUI PENTRU V. ACTIVITATEA DE ÎNVĂŢARE DIRIJATĂ:


LECŢIE:

VI. CONDUITA ŞI RELAŢIILE CU ELEVII:

III. CONŢINUT ŞTIINŢIFIC, CARACTER


INFORMATIV ŞI FORMATIV, SCHEMA EXPLICATIVĂ,
SUCCESIUNEA LOGICĂ A IDEILOR: VII. FOLOSIREA MIJLOACELOR DE ÎNVĂŢĂMÂNT:

VIII. EVALUAREA CUNOŞTINŢELOR ELEVILOR: