Sunteți pe pagina 1din 1

VARIANTA II

SUBIECTE
pentru examenul de promovare in grad, functia de Inspector clasa I, grad profesional principal,
compartimentul contabilitate, buget finante, impozite si taxe locale

1. Prezentati cum ce se realizeaza mobilitatea in cadrul functionarilor publici si care sunt modalitatile
de modificare a raporturilor de serviciu ale functionarilor publici de executie si functionarilor de
conducere in conditiile Legii 188/1999, republicata, privind Statutul functionarului public cu
modificatile si completarile ulterioare. Comentati delegarea ca si modalitate de modificare a
raporturilor de serviciu. (20 puncte)

2. In ce conditii un functionar public poate participa la achizitionarea , concesionarea sau inchirierea


unui bun aflat in proprietatea privata a statului sau a unitatilor administrativ teritoriale avand in
vedere prevederile Legii 7/2004 ,republicata, privind Codul de conduita a functionarilor publici . (20
puncte)

3. Mentionati care sunt actele autoritatilor administratiei publice locale si modul comunicarea acestora
asa cum sunt prevazute in Legea 215/2001- Legea administratiei publice locale, republicata, cu
modificarile si completarile ulterioare. (20 puncte)

4. Care sunt condiţiile de efectuare a plăţii cheltuielilor potrivit Normele metodologice privind
angajarea, lichidarea, ordonanţarea şi plata cheltuielilor instituţiilor publice aprobate prin OMFP nr.
1792/2002. (20 puncte)

5. O institutie publica inregistreaza salariile angajatilor in valoare de 100.000 lei. Din acestea se fac
urmatoarele retineri:
- Contributia la asigurari sociale -10,5%
- Contributia la asigurari sociale de sanatate-5,5%
- Contributia la fondul de somaj-0,5%
In acelas timp angajatorul inregistreaza si cheltuieli cu asigurarile si protectia sociala astfel;
- Contributia la asigurari sociale -15,8%
- Contributia la asigurari sociale de sanatate-5,2%
- Contributia la fondul de somaj-0,5%
Calculati contributiile datorate de angajati si angajatori si mentionati inregistrarile contabile care se
impun in vederea inregistrarii in contabilitatea unitatii, utilizand planul de conturi pentru institutiile
publice in conformitate cu Ordinului Ministrului Finanţelor Publice –OMFP nr. 1917/2005 . (20 puncte)
Timp de lucru -2 ore
COMISIA, SEMNATURA,

- SUCEVEANU RADU .........................................................


- SERIF SIBEL ..........................................................
- NEACSU MARIANA ..........................................................