Sunteți pe pagina 1din 2

Nota 36 Provizioane

FOREXEBUG
FXB-SFC-012 Sold la
Cod
Explicaţie începutul
rând
anului
A B 1
PROVIZIOANE PE TERMEN LUNG - sume ce urmează a
01 fi plătite după o perioadă mai mare de un an
- litigii, amenzi, penalităţi, despăgubiri, daune şi alte
02 datorii incerte (ct. 1510201)
- service în perioada de garanţie şi alte cheltuieli privind
03 garanţia acordată clienţilor (ct.1510202)
- drepturi salariale câştigate în instanţă
04 (ct.1510203)
- garanţii ce vor fi executate, aferente împrumuturilor
05 garantate (ct.1510204)
06 - alte provizioane (ct.1510208)
07 Total ( rd. 02+03+04+05+06)
PROVIZIOANE PE TERMEN SCURT - sume ce urmează
08 a fi plătite într-o perioadă de până la un an
- litigii, amenzi, penalităţi, despăgubiri, daune şi alte
09 datorii incerte (ct.1510101)
- service în perioada de garanţie şi alte cheltuieli privind
10 garanţia acordată clienţilor (ct.1510102)
11 - drepturi salariale câştigate în instanţă (ct.1510103)
- garanţii ce vor fi executate, aferente împrumuturilor
12 garantate (ct.1510104)
13 - alte provizioane (ct.1510108)
14 Total (rd.09+10+11+12+13)

Conducătorul instituţiei, Conducătorul compartimentului


financiar- contabil,
lei la
Sold
Creşteri Descreşteri sfârşitul
perioadei
2 3 4=1+2-3

ucătorul compartimentului
inanciar- contabil,