Sunteți pe pagina 1din 3

testul ARBORELUI

TESTUL ARBORELUI
Karl Koch 1949-1956

Instructaj:,, Desenaţi pe această foaie de hîrtie un copac.Poate să fie orice fel de copac aşa cum vreţ voi.”
După terminarea desenului: ,, Întorceţ foaia şi mai desenaţi încă un copac.”
După terminarea desenelor pot fi solicitate asociaţii verbale despre arborele desenate.

Semnificaţia simbolică a arborelui: viaţă, creştere, fertilitate,


om. Şi copacul se naşte, trăieşte, creşte, îmbătrîneşte şi
moare.
Părţile principale.ale copacului simbolizează structura psihicului:
rădăcina= subconştientul, trunchiul=conştientul, coroana=sfera spirituală.

Semnificaţia simbolică al spaţiului grafic (foaia):

Pasivitate Activitate
trăirea evenimentelor prin contemplaţie interes şi preocupare pentru
realizarea evenimentelor
Regresie Tendinţe
leziuni foarte vechi, fixaţii precoce Instincte, conflicte, nostalgie

Introversiune,mamă, Extraversiune,tată,
feminitate, (înfluenţe puternice din partea mamei) principi bărbăteşti
Subordonare în relaţie. Tend.de dominare, subestimarea. femenităţii
Dorinţe,aspiraţii, scopuri.

Înfluenţe puternice din partea mamei Înfluenţe puternice din partea


Inflaţia eului. Creativitate tatălui Tendinţă marcată de
Evadare în fantezie, înclinaţii artistice autoafirmare Activitate intelectuală
raţională Subaprecierea însuşirilor
Mamă supraprotectoare,autoapreciere feminine
scăzută Fantezie săracă, infantelism. Admiră tatăl. Nemulţumit de sine.
Teamă de viitor, trăieşte în trecut, tend depres. Trăieşte în present.Îi e frică de noutăţi.

Copac mic =subapreciere, sentimentul nesemnificaţiei,singurătate ( poate: este dominat de cineva )

În stînga = dificultatea confruntării cu realitatea, regresie.


În dreapta = labilitate în controlarea energiilor şi tensiunilor acumulate(izbucniri neadecvate).
În sus = compensează sentimentul inferiorităţii ( fantezie), înfl. insuficiente de la părinţi.
În jos = se simte supraâncărcat de cerinţele mediului, depresie, regresie.
În stânga jos = pierderea mamei înseamnă clintirea încrederii în sine ,( pericol de suicid)
În dreapta jos = depresie mai mică , este mai puţin pasiv de aceea pericolul de suicid este accentuat .

Înclinarea copacului

Spre stînga = simt o atracţie faţă de artă şi misticism, bărbaţii sunt creativi, femeile bun conducători
Spre dreapta = raţionalism în atingerea scopului propus ,de exepl interes ştinţific.

1
testul ARBORELUI

Proporţia părţilor principale ale copacului:

Rădăcină supradimensionată = dominarea vieţii instinctuale şi sexuale.


Trunchi supradimensionat =dominarea vieţii emoţionale (poate: infantilitate afectivă).
Coroană foarte mare =dominaţia eului conştient, supraaprec. putere mentală, inhibiţie în trăirea
sentim.
Accentuarea trunchiului în copilărie (10 ani) este firească fiindcă are dominaţie afectivă.
La adulţi cu coroană subdimens. Control mintal slab: la barbate tiran, la femei
infantilitate,.trivialitate.

Forma coroanei cu frunze:

Cerc = echilibru Triunghi = tinde spre sus, ambiţie


Pătrat = conformist, responsabilitate Plat = presiune din
partea Umbrelă = se apără de înfluenţele mediului, mediului
supraaccentuarea lipsuriilor proprii
Structură deschisă: receptivitate faţă de mediu Str. închisă: introversiune, izolare

sentimente de inferioritate sub o presiune mișcare centripetă mișcare centrifugă

RĂDĂCINA = subconştientul, viaţa instinctuală


Cu linii bine conturate=este în relaţie pozitivă cu viaţa
instictuală Cu linii sumare =cunoaşte puţin din viaţa sa
instinctuală Ram. sub lin. solului = nesiguranţă, efort pt.
echilibru
Ram. complicate = interes susţinut pt instinct
Ram. încrucişate =lupta tendinţelor instinctuale
Ram. foarte fine =sensibilitate faţă de înfl. subconşt.din care se alimentează adecvat.

2
testul ARBORELUI