Sunteți pe pagina 1din 1

Prin motivarea apelului titularul dreptului de a exercita această cale va indica în cerera de apel

toate viciile produse la examinarea cauzei care au afectat hotărârea pronunţată şi soluţiile pentru care
opteză.
Instanţa de apel nu se va limita doar la motivele invocate în cerere, fiind împuternicită cu funcţia
de a declanşa un control judiciar a hotărârii atacate sub toate aspectele, este obligată să verifice
legalitatea şi temeinicia hotărârii.
Căile de atac, atât ordinare, cât şi cele extraordinare reprezintă garanţia societăţii că orice
hotărâre judecătorească va reflecta legalitatea şiva spori încrederea în justiţie.
Citarea participanţilor la proces este o acţiune procedurală prin care instanţa de judecată
asigură prezenţa unei persoane în şedinţa de judecată. Citarea participanţilor este obligatorie şi are
un rol important în buna desfăşurare a procesului penal.
Instanţa de apel este obligată în primul rând să examineze cererea de apel sub aspect formal,
dacă au fost îndeplinite condiţiile de fond şi formă, adică dacă persoana care a declarat apel are acest
drept şi dacă cererea de apel este depusă în termen. Acestă operaţiune permite instanţei de apel să
treacă la judecarea apelului, pentru a se evita CE SE INTIMPLA DACA INSTANTA JUDECA UN
APEL TARDIV SAU NEFONDAT
După încheierea dezbaterilor judiciare, completul de judecată urmează să delibereze asupra
apelului.
În cadrul deliberării, completul de judecată se va expune asupra chestiunilor de fapt şi de drept în
limita efectului devolutiv, cu privire la persoana şi calitatea procesuală pe care o are apelantul.

Un caz din practica judiciară prin care procurorul declară apel în favoarea condamnaţilor, instanţa de
apel, conform alin.(1) pct.2) art.415 C.proc.pen. a admis apelul, iar sentinţa Judecătoriei Orhei
sediul Central din data a fost parţial casată în partea stabilirii pedepsei, cu pronunţarea decizii în
favoarea inculpaţilor, cu stabilirea unei pedepse mai blânde decât cea stabilită în sentinţa primei
instanţe. Instanţa de apel a examinat cauza prin extindere cu privire la toţi inculpaţii fără a le agrava
situaţia.

S-ar putea să vă placă și