Sunteți pe pagina 1din 7

Proiect: Amplasare scara exterioara si construire anexa GRADINITA SI AFTER SCHOOL “TinkerBell” - P+M

Amplasament: ORAS VOLUNTARI, ILFOV, STR. EROU IANCU NICOLAE, NR. 6


Beneficiar: GRADINITA SI AFTER SCHOOL “TinkerBell”

MEMORIU GENERAL

Prezenta documentatie este intocmita in scopul obtinerii autorizatiei de construire


pentru lucrarea „Amplasare scara exterioara si construire anexa GRADINITA +AFTER
SCHOOL TinkerBell - P+M” amplasata in ORAS VOLUNTARI, ILFOV, STR. EROU IANCU
NICOLAE, NR. 6.
Amplasare scara exterioara si construire anexa GRADINITA SI AFTER SCHOOL
DENUMIRE PROIECT:

ORAS VOLUNTARI, ILFOV, STR. EROU IANCU NICOLAE, NR. 6


AMPLASAMENT: .
PROPRIETAR: GRADINITA SI AFTER SCHOOL “TinkerBell” – P+M

Certificat de urbanism.
FAZA:

1. DATE GENERALE:

Imobilul ce face obiectul prezentei documentatii se afla in proprietatea lui Burcea


Cristian conform contractului vanzare-cumparare autentificat cu nr. 1929/19.04.1996. Terenul
este situat in judetul Ilfov, pe teritoriul administrativ al localitatii Voluntari, conform
documentatie topo-cadastrale introcminte.Parcela este identificata cu numarul cadastral 742,
are o forma rectangulara(21.50mX40.00m) si este dispusa cu latura scurta catre strada Erou
Iancu Nicolae. Atat accesul auto, cat si cel pietonal se realizeaza pe aceasta latura.
Terenul in cauza este imprejmuit, iar pe acesta exista 3 constructii:
O cladire P+M cu destinatia actuala de gradinita si after school avand o suprafata construita
de 282.99mp si o suprafata desfasurata de 551.34mp.
- 2 constructii cu destinatia de garaje(dispuse spre strada-comform plan situatie anexat)
avand suprafetele de cca. 25.09mp fiecare.

Constructia cu destinatia de gradinita si after school are urmatoarele caracteristici:


- Clasa de importanta (P100-1/2006) = III
- Categoria de importanta (H.G.766/97) = C
- Risc de incendiu (P118/99) = Mic
- Grad de rezistenta la foc (P118/99) = II

1
Proiect: Amplasare scara exterioara si construire anexa GRADINITA SI AFTER SCHOOL “TinkerBell” - P+M
Amplasament: ORAS VOLUNTARI, ILFOV, STR. EROU IANCU NICOLAE, NR. 6
Beneficiar: GRADINITA SI AFTER SCHOOL “TinkerBell”

VECINATATI:

Terenul, in suprafata de 862.89, amplasat in judetul Ilfov, pe teritoriul administrativ al


localitatii Voluntari are urmatoarele vecinatati:
- la N – teren aflat in proprietate privata – Ivan Dumitru;
- la S – Strada Erou Iancu Nicolae;
- la E – drum de exploatare pentru terenurile din spate+ teren aflat in proprietate privata –
Velicu Filofteia;
- la V – teren aflat in proprietate privata – Mavrocordat Ion.

SUPRAFETE SI INDICI URBANISTITCI - situatie existenta:

TEREN: S teren= 862.89 mp

GRADINITA SI AFTER SCHOOL: S constr= 268.69 mp

S desfasurata = 537.04 mp

GARAJE: S constr. = 25.09mp X2 = 50.18 mp

POT = 35.00 %
CUT = 0.68.

SUPRAFETE SI INDICI URBANISTICI - situatie propusa:

TEREN: S teren = 862.89 mp

GRADINITA SI AFTER SCHOOL: S constr. = 268.69 mp

S desfasurata = 537.04 mp

2
Proiect: Amplasare scara exterioara si construire anexa GRADINITA SI AFTER SCHOOL “TinkerBell” - P+M
Amplasament: ORAS VOLUNTARI, ILFOV, STR. EROU IANCU NICOLAE, NR. 6
Beneficiar: GRADINITA SI AFTER SCHOOL “TinkerBell”

GARAJE: S constr. = 25.09mp X2 = 50.18 mp

ANEXA: S constr. = 47 mp

POT = 35.00 %
CUT = 0.68.

2. ARHITECTURA

Constructia in cauza contine toate dotarile necesare functionarii unei gradinite, iar
finisajele utilizate sunt de buna calitate si sunt in concordanta cu prevederile in vigoare. Fiind
vorba de o constructie care a suferit o conversie functionala- a rezultat un ansamblu simetric.
Astfel, gradinita este alcatuita din doua unitati pozitionate in oglinda, beneficiind de doua
accese separate pozitionate pe lateralele constructiei.Pe latura din spate exista amenajat un
spatiu cu destinatia de bucatarie si centrala termica.
Constructia are fundatii din beton armat, inchiderile perimetrale din zidarie caramida cu
samburi de B.A. si planseele din beton armat.
Tamplaria este din PVC si este prevazuta cu geam termoizolant.

Situatia propusa

Se doreste amplasarea unei anexe - o constructie pe structura usoara din lemn, cu


inchideri perimetrale asigurate din parapeti panouri de lemn orientat-stratificate tip OSB cu
suprafete vitrate mate.
De asemeni, se doreste amplasarea unei scari exterioare pentru evacuarea in caz de
incendiu a utilizatorilor cladirii. Scara va fi amplasata pe fatada posterioara, constructia fiind
integrala din metal cu panouri rezistente la foc ce o vor proteja minim 15 minute.
Aceste imbunatatiri aduse cladirii sunt obligatorii pentru indeplinirea conditiilor de
functionare aferente activitatii curente a constructiei.

3
Proiect: Amplasare scara exterioara si construire anexa GRADINITA SI AFTER SCHOOL “TinkerBell” - P+M
Amplasament: ORAS VOLUNTARI, ILFOV, STR. EROU IANCU NICOLAE, NR. 6
Beneficiar: GRADINITA SI AFTER SCHOOL “TinkerBell”

Inchideri si invelitori

Inchiderile exterioare sunt din caramida finisate prin tencuire cu tencuiala lisa si
zugraveala lavabila de exterior.
Acoperirea este de tip sarpanta in doua ape, iar invelitoare este din tigla de ciment.

2.2 Compartimentari si elemente secundare:

Compartimentarile interioare sunt realizate din pereti de caramida.


Tamplaria interioara este din lemn masiv si corespunde normelor in vigoare din punct de
vedere calitativ.

2.4 Finisaje interioare

2.4.1 Pardoseli

Gresie – in bucatarie ,in grupurile sanitare, in holurile de la intrari, cancelarie, sala mese;
Parchet– holuri etaj, vestiare, boxe, sala multifunctionala;
Mocheta – sala muzica, sali clase.

2.4.2 Zugraveli si placaje

Placaj cu faianta - placari partiale la peretii bailor si ai bucatariei.


Zugraveli in culori de apa in rest – la pereti si tavane.

2.4 Finisaje exterioare

Placari gresie ceramica de exterior – terase;


Pavaj dale beton – alei incinta;
Tencuieli lise si vopsitorii lavabile - pereti exteriori;

2.5 Alte instalatii si dotari:

Cladirea va fi dotata cu o centrala termica dimensionata corespunzator pentru a furniza


apa calda menajera si caldura. Aceasta este dispusa in spatiul bucatariei este prevazuta cu
grila de aerisire.
Incalzirea se va realiza cu agent termic prin intermediul unui sistem de radiatoare.
Constructia va beneficia de o instalatie electrica corespunzatoare standardelor in
vigoare.

4
Proiect: Amplasare scara exterioara si construire anexa GRADINITA SI AFTER SCHOOL “TinkerBell” - P+M
Amplasament: ORAS VOLUNTARI, ILFOV, STR. EROU IANCU NICOLAE, NR. 6
Beneficiar: GRADINITA SI AFTER SCHOOL “TinkerBell”

3.PROTECTIA LA INCENDIU
Cladirea prezinta risc mic de incendiu. Pentru protejarea acesteia impotriva incendiului
se vor lua urmatoarele masuri :
-ambele case de scara vor fi inchise cu pereti RF 2½ ore.
-peretii ce delimiteaza grupurile sanitare de la nivelul parterului de restul incaperilor vor fi
RF1½ ore.
-zidul ce separa bucataria(cu centrala termica) de spatiul cancelariei va avea RF 3 ore.
-usa dintre bucatarie si sala de mese va fi UEF 15'.
-usile de acces la casele de scara vor fi pline si vor fi prevazute cu sisteme de autoinchidere.
-peretii ce delimiteaza casele de scara(cu holurile aferente) si toaletele de salile de la
mansarda vor fi RF 2½ ore.
-usile duble de la intrarea in sala multifunctionala se vor deschide spre exterior.
-usile boxelor(parter) se vor deschide spre interior.
-usile de la nivelul mansardei sunt pline si vor fi prevazute cu sisteme de autoinchidere.
-planseul va fi RF 45min.
-scara are structura din beton si va fi rezistenta la foc 1 ora.
-amplasare scara exterioara protejata fata de goluri cu panouri rezistenta la foc minim 15
minute.

4.REFACEREA SI PROTECTIA MEDIULUI

I.Surse de poluanti si protectia factorilor de mediu


1. Protectia calitatii apelor.
Prin functiunea sa de gradinita si after school, constructia nu prezinta surse de poluare
pentru ape. Alimentarea cu apa necesara functionarii imobilului se face din reteaua publica pe
baza unui contract incheiat cu regia de apa.
Colectarea si scurgerea apelor meteorice se va realiza direct la nivelul solului cu
ajutorul unui sistem de jgheaburi si burlane.

2. Protectia aerului.
Prin functiunea sa, imobilul nu constituie sursa de poluare majora a mediului ambiant.

5
Proiect: Amplasare scara exterioara si construire anexa GRADINITA SI AFTER SCHOOL “TinkerBell” - P+M
Amplasament: ORAS VOLUNTARI, ILFOV, STR. EROU IANCU NICOLAE, NR. 6
Beneficiar: GRADINITA SI AFTER SCHOOL “TinkerBell”

3. Protectia impotriva zgomotului si a vibratiilor


Datorita functiunii , imobilul nu va costitui o sursa poluatoare de zgomot si vibratii.
Din punct de vedere seismic zona in studiu se incadreaza in gradul 81 (MKS) de
intensitate seismica, conform STAS 11.100/1 - martie 1993, iar potrivit ‘’ Normativului P 100-
1/2006’’ se situeaza in zona C careia ii corespunde un coeficient al acceleratiei seismice
Ks=0.26 si o perioada de colt Tc= 1,6 sec.

4. Protectia impotriva radiatiilor


Nu sunt identificate surse de radiatii, in consecinta nu se impun masuri si amenajari pentru
protectia impotriva radiatiilor.

5. Protectia solului si a subsolului


Colectarea si scurgerea apelor meteorice se va realiza direct la nivelul solului cu
ajutorul unui sistem de jgheaburi si burlane.

6. Protectia ecosistemelor terestre si acvatice.


Nu este cazul. Nu sunt afectate aspecte de mediu : populatie, flora, fauna, aer, etc.
7. Protectia asezarilor umane si a altor obiective de interes public.
Constructia, prin functiunea sa, nu aduce prejudicii mediului inconjurator(asezarilor
umane sau obiectivelor de interes public) .
8. Gospodarirea deseurilor generate pe amplasament.
Deseurile rezultate in urma activitatilor curente vor fi depozitate selectiv, in pubele cu
capac si vor fi situate la limita proprietatii. Colectarea acestora se va face periodic de catre
o societate abilitata in zona, in baza contractului incheiat cu aceasta.
9. Gospodarirea substantelor toxice si periculoase.

Nu este cazul.
II.Lucrari de refacere/ restaurare a amplasamentului

La terminarea lucrarilor de construire, terenul din incinta folosit pentru diferite lucrari , va
fi adus la forma initiala.

III.Prevederi pentru monitorizarea mediului


Nu s-au prevazut dotari specifice de monitorizare a calitatilor factorilor de mediu; nu se
impun masuri speciale.

6
Proiect: Amplasare scara exterioara si construire anexa GRADINITA SI AFTER SCHOOL “TinkerBell” - P+M
Amplasament: ORAS VOLUNTARI, ILFOV, STR. EROU IANCU NICOLAE, NR. 6
Beneficiar: GRADINITA SI AFTER SCHOOL “TinkerBell”
3.2 IZOLAREA TERMICA SI ECONOMIA DE ENERGIE

Constructia are peretii exteriori din zidarie de caramida si este prevazuta cu


termosistem din polistiren expandat cu o grosime de 10cm, asigurandu-se in acest fel confortul
termic necesar.

3.3 PROTECTIA LA ZGOMOT

Dimensionarea peretilor imobilului, a compartimentarilor interioare si a tamplariei


propuse , asigura protectia la zgomot necesara.

5. DISPOZITII FINALE

Documentatia a fost intocmita in conformitate cu Legea 10 / 1995 si normele si


normativele de Protectie a Muncii in vigoare.
In timpul executiei, beneficiarul si constructorul vor respecta documentatia tehnica si
avizele legale, beneficiarul avand in plus obligatia legala de a asigura controlul calitatii
lucrarilor prin desemnarea unui reprezentant atestat.

Proiectant general,
S.C ARCHI Project S.R.L.