Sunteți pe pagina 1din 11

Rezultate

1. Programul de intervenție ce constă din programul


kinetoterapeutic, masajul de drenaj limfatic, purtarea unei fașe elastice
sau orteze elastice cu rol compresiv și a unui program de auto-îngrijire
de 10 minute determină o îmbunătățire a diferenței în volum dintre
membrul afectat și membrul normal la femeile cu limfedem secundar
postmastectomie radicală în carcinomul mamar.

2. Programul de intervenție determină o îmbunătățire semnificativă


clinic al forței de prindere la de pacientele din grupul experimental,
comparativ cu cele din lotul de control.

3. Programul de intervenție determină o îmbunătățire semnificativă


clinic al calității vieții reprezentată de (PCS) componenta de sănătate
fizică și (MCS) componenta de sănătate mintală la de pacientele din
grupul de intervenție, comparativ cu cele din lotul de control.

4. Programul de intervenție postmastectomie determină


ameliorarea semnificativă a simptomatologiei clinice: : durere;
amorțeală; înțepături; slăbiciune; senzație de greutate; oboseală la de
pacientele din grupul experimental, comparativ cu cele din lotul de
control.

În Figura 1 se poate observa diferența intragrup pretratament și post


tratament al variabilelor măsurate în grupul de intervenție din acest
studiu.

În Figura 2 este ilustrat diferențele intergrup al virabilelor studiului dintre


lotul de control și lotul asupra căruia sa efectuat intervenția
experimentală.
Diferențe intragrup experimental
Oboseală
Senzație de greutate
Slăbiciune
Înțepături
Amorţeală
Durere
MCS
PCS
Forța de prindere
ΔV

0 20 40 60 80 100 120

Post-tratament Pretratament

Figură 1

Diferențe intergrup post-test


Oboseală
Senzație de greutate
Slăbiciune
Înțepături
Amorţeală
Durere
MCS
PCS
Forța de prindere
ΔV

0 20 40 60 80 100 120

Post-test grupul de interventie Post-test grupul de control

Figură 2
Rezultate diferenței în volumul membrelor ΔV = Vafectat
– Vnormal
N Minimum Maximum Media Eroarea Abaterea standard
standard
ΔVpretratament 17 64.00 184.00 113.5294 9.93143 40.94832
ΔVpost-tratament 17 34.00 180.00 106.1176 10.87661 44.84540
ΔVpretest 20 60.00 180.00 108.3000 7.15288 31.98865
ΔVpost-test 20 59.00 177.00 108.4500 6.91508 30.92516

Tabel 1. Statistici descriptive diferenței în volumul membrelor ΔV =


Vafectat – Vnormal

Nu sa găsit o diferență semnificativ statistic între grupul de control


și grupul de intervenție p>0,5.

Testul t pentru două eșantioane independente

Testul
Levene de
Testul T de egalitate a mediilor
egalitate a
dispersiei

95% Interval de
încredere
Sig. Diferența Diferența
Grad de
F Sig. t (2- dintre erori
libertate
tailed) medii standard
Limita Limita
inferioară superioară

Dispersie -
3.235 .081 .436 35 .666 5.22941 11.99442 29.57937
omogenă 19.12055
Diferența
de volum
ΔV
Dispersie -
.427 30.087 .672 5.22941 12.23915 30.22207
eterogenă 19.76324

Tabel 2. Compararea diferenței în volumul membrelor între lotul de


control și lotul de intervenție în pretest
Testul t pentru două eșantioane independente

Testul Testul T de egalitate a mediilor


Levene de
egalitate a
dispersiei

F Sig. t Grad Sig. Diferența Diferența 95% Interval de


de (2- dintre erori încredere
libertate tailed) medii standard

Limita Limita
inferioară superioară

Dispersie 5.059 .031 .051 35 .959 .60882 11.89282 - 24.75253


omogenă 23.53488
Diferența
de volum
ΔV
Dispersie .050 29.274 .960 .60882 12.17602 - 25.50147
eterogenă 24.28382

Tabel 3. Compararea diferenței în volumul membrelor între lotul de


control și lotul de intervenție în post-test

Diferențele între grupul de control și grupul de intervenție la


rularea testului t bivariat t(35)=0.51 sunt nesemnificative statistic
p>0,5.

Din rularea testului t univariat conform ipotezei rezultă o diferență


semnificativă statistic, t (35) =0.50 p=0.48<0.5 cu o mărime a
efectului slabă conform indicelui d a lui Cohen d=0.016.

Rezultate forță de prindere


Abaterea
Forța de prindere N Minim Maxim Medie
standard
Pretest 20 16.00 27.00 21.5500 4.16091
Lot de control Post-
20 18.00 26.00 21.7000 2.75490
test
Pretest 17 16.00 27.00 21.1765 3.52199
Lot 20.00 32.00 25.0000 3.40955
Post-
experimental 17
test
Tabel 4. Statistici descriptive forță de prindere
Testul t pentru două eșantioane independente
Testul Testul T de egalitate a mediilor
Levene de
egalitate a
dispersiei
F Sig. t Grad de Sig. Diferența Diferența 95% Interval de
libertate (2- dintre erori încredere
tailed) medii standard Limita Limita
inferioară superioară
Dispersie 1.495 .230 - 35 .772 -.37353 1.28058 -2.97324 2.22618
Forța de omogenă .292
prindere Dispersie - 35.000 .769 -.37353 1.26306 -2.93768 2.19063
eterogenă .296

Tabel 5. Compararea diferenței în forța de prindere între lotul de control și lotul


de intervenție în pretest

Nu există o diferență semnificativă statistic p>0,5 între loturile experimentale în pretest


după cum se poate observa în Tabelul 5.

Testul t pentru două eșantioane independente


Testul Testul T de egalitate a mediilor
Levene de
egalitate a
dispersiei
F Sig. t Grad de Sig. Diferența Diferența 95% Interval de
libertate (2- dintre erori încredere
tailed) medii standard Limita Limita
inferioară superioară
Dispersie .595 .446 - 35 .003** -3.30000 1.01325 -5.35700 -1.24300
Forța de omogenă 3.257
prindere Dispersie - 30.719 .003 -3.30000 1.03116 -5.40385 -1.19615
eterogenă 3.200

Tabel 6. Compararea diferenței forței de prindere între lotul de control și lotul de


intervenție în pretest

În Tabelul 6 s-a observat o diferență semnificativă statistic p<0,5 între grupul de control
și grupul de intervenție în post-test cu o mărime a efectului mare rezultat din indice d
Cohen d=1.101.
Rezultate Scala Health-related QOL (SF-8: The Medical Outcomes Study 8-item
Short Form Health Survey)
Rezumatul scorurilor scalei SF-8 unde (PCS) reprezintă componenta de sănătate fizică
și (MCS) componenta de sănătate mintală.

Datele descriptive rezultate în urma aplicării pot fi consultate in Tabelul 7 și Tabelul 8.

Grup de control
Pretest Post-test
SF-
Abatere Abatere
8 N Mini Maxi Mini Maxi
Medie a Medie a
m m m m
standard standard
2 5.00 27.00 14.450 6.56526 4.00 22.00 12.750 5.38883
PCS 0 0 0
MC 2 2.00 14.00 8.8000 3.66491 2.00 17.00 9.0500 3.61976
S 0

Tabel 7 Analiză descriptivă

Grup experimental
Pretest Post-test
SF- Abatere Abatere
N Mini Maxi Mini Maxi
8 Medie a Medie a
m m m m
standard standard
1 4.00 26.00 14.352 6.67028 7.00 27.00 19.294 6.07006
PCS 7 9 1
MC 1 2.00 15.00 9.1176 4.40003 8.00 15.00 11.823 2.72110
S 7 5

Tabel 8. Analiză descriptivă


Testul t pentru două eșantioane independente
Testul Testul T de egalitate a mediilor
Levene de
egalitate a
dispersiei
F Sig. t Grad de Sig. Diferența Diferența 95% Interval de
libertate (2- dintre erori încredere
tailed) medii standard Limita Limita
inferioară superioară
Dispersie .220 .642 .044 35 .965 .09706 2.18168 -4.33199 4.52611
omogenă
PCS
Dispersie .044 33.863 .965 .09706 2.18457 -4.34318 4.53730
eterogenă
Dispersie 2.241 .143 - 35 .812 -.31765 1.32537 -3.00830 2.37300
omogenă .240
MCS
Dispersie - 31.276 .815 -.31765 1.34552 -3.06087 2.42558
eterogenă .236

Tabel 9 Diferența intergrup pretest pentru (PCS) componenta de sănătate fizică


și (MCS) componenta de sănătate mintală

Așa cum se poate observa din Tabelul 9 nu s-a găsit o diferență semnificativă intergrup
pretest
Testul t pentru două eșantioane independente
Testul Levene Testul T de egalitate a mediilor
de egalitate a
dispersiei
F Sig. t Grad Sig. Diferenț Diferenț 95% Interval de
de (2- a dintre a erori încredere
libert tailed medii standar Limita Limita
ate ) d inferioar superioar
ă ă
Dispersie .010 .920 - 35 .027* - 2.09268 - -.59575
omogenă 2.315 4.84412 9.09248
PCS
Dispersie - 34.72 .026 - 2.07907 - -.62220
eterogenă 2.330 6 4.84412 9.06604
Dispersie .113 .738 - 35 .008* - 1.07788 - -.83531
omogenă 2.805 * 3.02353 5.21175
MCS
Dispersie - 34.43 .007 - 1.05220 - -.88619
eterogenă 2.874 6 3.02353 5.16087

Tabel 10. Diferența intergrup post-test pentru (PCS) componenta de sănătate


fizică și (MCS) componenta de sănătate mintală

În Tabelul 10 se observă o diferență semnificativă statistic p<0,5 pentru componenta de


sănătate fizică și mentală (PCS și MCS) cu o mărime a efectului mare pentru ambele
scoruri: indice Cohen d(PCS)=0.782 și d(MCS)=0.948.
Rezultate simptomelor asociate limfedemului din Scala quality-of-life
measure for limb lymphoedema (LYMQOL)

Grup de control
Pretest Post-test
LYMQOL Abatere Abatere
Simptom N Mini Maxi a Mini Maxi a
Medie Medie
e m m standar m m standar
d d
2.000 2.350
Durere 1.00 3.00
0
.79472 2.00 3.00
0
.48936
Amorțeal 1.950 1.750
1.00 3.00 .82558 1.00 3.00 .55012
ă 0 0
1.400 1.750
Înțepături 1.00 2.00
0
.50262 1.00 3.00
0
.55012
Slăbiciun 2.200 2.100
1.00 3.00 .76777 1.00 3.00 .71818
e 0 0
Senzație
2.500 2.750
de 1.00 4.00
0
1.00000 1.00 4.00
0
1.01955
greutate
2.800 2.950
Oboseală 1.00 4.00
0
1.00525 2.00 4.00
0
.75915

Tabel 11. Analiză descriptivă

Grup experimental
Pretest Post-test
LYMQOL
N Minim Maxim Medie
Abaterea
Minim Maxim Medie
Abaterea
Simptome standard standard
Durere 17 1.00 3.00 2.2353 .75245 1.00 3.00 1.6471 .60634
Amorțeală 17 1.00 3.00 2.1176 .78121 1.00 2.00 1.3529 .49259
Înțepături 17 1.00 2.00 1.7647 .43724 1.00 2.00 1.2941 .46967
Slăbiciune 17 1.00 3.00 2.2353 .66421 1.00 2.00 1.5882 .50730
Senzație 17 1.00 4.00 2.7059 .91956 1.00 3.00 1.8235 .72761
de
greutate
Oboseală 17 1.00 4.00 2.7647 .97014 1.00 3.00 1.6471 .70189

Tabel 12. Analiză descriptivă


Testul t pentru două eșantioane independente
Testul Testul T de egalitate a mediilor
Levene de
egalitate a
dispersiei
F Sig. t Grad Sig. Diferența Diferența 95% Interval de
de (2- dintre erori încredere
libertate tailed) medii standard Limita Limita
inferioară superioară
Dispersie .040 .843 .920 35 .364 .23529 .25588 -.28418 .75477
omogenă
Durere
Dispersie .924 34.561 .362 .23529 .25472 -.28205 .75264
eterogenă
Dispersie .079 .781 .631 35 .532 .16765 .26575 -.37186 .70716
omogenă
Amorțeală
Dispersie .634 34.565 .530 .16765 .26453 -.36963 .70492
eterogenă
Dispersie 4.424 .043 2.333 35 .026 .36471 .15632 .04737 .68205
omogenă
Înțepături
Dispersie 2.360 34.973 .024* .36471 .15452 .05100 .67841
eterogenă
Dispersie .632 .432 .148 35 .883 .03529 .23827 -.44841 .51900
omogenă
Slăbiciune
Dispersie .150 34.983 .882 .03529 .23543 -.44265 .51324
eterogenă
Dispersie .488 .489 .647 35 .522 .20588 .31803 -.43975 .85151
Senzație
omogenă
de
Dispersie .652 34.758 .519 .20588 .31582 -.43542 .84718
greutate
eterogenă
Dispersie .136 .714 -.108 35 .915 -.03529 .32637 -.69787 .62728
omogenă
Oboseală
Dispersie -.108 34.402 .914 -.03529 .32541 -.69632 .62573
eterogenă
Tabel 13. Diferența intergrup pretest pentru simptomele asociate limfedemului
Nu s-au identificat diferențe semnificative statistice intergrup în faza pretest cu excepția
senzației de înțepătură p=0.024
Testul t pentru două eșantioane independente
Testul Testul T de egalitate a mediilor
Levene de
egalitate a
dispersiei
F Sig. t Grad Sig. Diferența Diferența 95% Interval de
de (2- dintre erori încredere
libertate tailed) medii standard Limita Limita
inferioară superioară
Dispersie
1.332 .256 3.903 35 .000*** .70294 .18010 .33731 1.06857
omogenă
Durere
Dispersie 3.835 30.698 .001 .70294 .18330 .32894 1.07694
eterogenă
Dispersie .007 .933 2.294 35 .028* .39706 .17306 .04573 .74839
omogenă
Amorțeală
Dispersie 2.315 34.888 .027 .39706 .17148 .04890 .74522
eterogenă
Dispersie .169 .683 2.684 35 .011* .45588 .16986 .11105 .80071
omogenă
Înțepături
Dispersie 2.719 34.997 .010 .45588 .16765 .11553 .79624
eterogenă
Dispersie .242 .626 2.460 35 .019* .51176 .20802 .08946 .93407
Slăbiciun omogenă
e Dispersie 2.530 33.958 .016 .51176 .20231 .10061 .92292
eterogenă
Dispersie 2.155 .151 3.128 35 .004** .92647 .29622 .32512 1.52782
Senzație
omogenă
de
Dispersie 3.214 34.067 .003 .92647 .28830 .34062 1.51232
greutate
eterogenă
Dispersie .081 .777 5.384 35 .000*** 1.30294 .24198 .81170 1.79419
omogenă
Oboseală
Dispersie 5.420 34.726 .000 1.30294 .24041 .81475 1.79113
eterogenă

Tabel 13. Diferența intergrup post-test pentru simptomele asociate limfedemului

Din Tabelul 14 putem identifica, că există o diferență semnificativă statistic intergrup


post-test al tuturor simptomelor asociate limfedemului p<0.5. Pentru fiecare simptom
mărimea efectului calculată ca indicele d Cohen este mare: Durere d=1.319; Amorțeală
d=0.775; Înțepături d=0.907; Slăbiciune d=0.831; Senzație de greutate d=1.057;
Oboseală d=1.820