Sunteți pe pagina 1din 2

GUVERNUL REPUBLICII MOLDOVA

HOTĂRÎRE nr._______

din ____________________________________
Chișinău

Cu privire la aprobarea Avizului la proiectul de lege


pentru modificarea unor acte normative
------------------------------------------------------

Guvernul HOTĂRĂŞTE:

Se aprobă şi se prezintă Parlamentului Avizul la proiectul de lege pentru


modificarea unor acte normative.

Prim-ministru MAIA SANDU

Contrasemnează:

Ministrul finanţelor Natalia Gavrilița

Ministrul justiţiei Olesea Stamate

Y:\008\ANUL 2019\HOTĂRÂRI\IL168\IL168-redactat-ro.docx
3

Aprobat
prin Hotărîrea Guvernului nr.

AVIZ
la proiectul de lege pentru modificarea unor acte normative

Guvernul a examinat proiectul de lege pentru modificarea unor acte


normative, înaintat cu titlu de inițiativă legislativă (nr. 168 din 5 august 2019) de
către un grup de deputați în Parlament, și comunică susținerea acestuia.
Totodată, cu referire la art. I pct. 5 din proiect, propunem expunerea
art. 181 alin. (1) în următoarea redacție:
„(1) Pentru a menține stabilitatea sistemului financiar, Banca Națională a
Moldovei poate acorda băncilor solvabile și viabile, care se confruntă cu
probleme temporare de lichiditate, asistență de lichiditate în situații de urgență,
garantată cu activele indicate la art.18 alin.(1) sau cu garanții de stat. Pentru
asistența de lichiditate garantată cu valori mobiliare de stat sau cu garanții de
stat, condițiile de acordare se aprobă în prealabil de Ministerul Finanțelor.
Condițiile de acordare a asistenței de lichiditate în situații de urgență sînt stabilite
de către Banca Națională a Moldovei prin Regulament.”
Reformularea derivă din necesitatea asigurării transparenței în stabilirea
procedurii de acordare a asistenței de lichiditate și a realizării obiectivului
fundamental și activităților de gestiune a datoriei de stat pe termen mediu,
prevăzute în art. 5 și art. 6 din Legea nr. 419/2006 cu privire la datoria sectorului
public, garanțiile de stat și recreditarea de stat.

Y:\008\ANUL 2019\HOTĂRÂRI\IL168\IL168-redactat-ro.docx