Sunteți pe pagina 1din 21

BUNE PRACTICI ÎN PROIECTUL

“COMPETENȚE DE INTREȚINERE
ȘI DEPANARE PC,
PRIN MOBILITATE EUROPEANĂ”
EU-COM 4 PC

Acest proiect este finanţat cu sprijinul Comisiei Europene. Această comunicare reflectă numai
punctul de vedere al autorului şi Comisia nu este responsabilă pentru eventuala utilizare a
informaţiilor pe care le conţine.
Septembrie 2015 - August 2016

Proiect de mobilitate
de formare profesională
“COMPETENȚE DE INTREȚINERE
ȘI DEPANARE PC,
PRIN MOBILITATE EUROPEANĂ”
EU-COM 4 PC

Program Erasmus+
Acțiunea Cheie 1-VET
PARTENERI

Organizația de trimitere - COLEGIUL NAȚIONAL “NICOLAE TITULESCU”


(http://www.cnnt-puc.net/)
Colegiul Naţional ‘’Nicolae Titulescu’’ este singura instituţie de factură teoretică
din nordul judeţului, care oferă, pentru profilul real, specializările: matematică -
informatică, matematică - informatică - intensiv engleză, ştiinţe ale naturii, iar pentru profilul uman,
specializările: ştiinţe sociale şi filologie intensiv engleză, intensiv italiană şi intensiv franceză. Această
instituţie şcolară atrage cei mai mulţi dintre absolvenţii de gimnaziu care doresc să urmeze filiera
teoretică şi, în acelaşi timp, exercită o influenţă importantă asupra comunităţilor locale din care
provin aceşti elevi. Colegiul Naţional Nicolae Titulescu a fost desemnat Școală Europeană începând
din 2007, în cadrul competiției naționale cu același nume lansată de Ministerul Educației Naționale și
Cercetării Științifice și a ocupat poziții foarte bune în topul celor aproximativ 60 instituții de
învățământ premiate anual: locul VIII (ediția 2007), locul IV (ediția 2010), locul V (ediția 2013) și locul
II (ediția 2016). Această certificare este o recunoaştere a dimensiunii europene a instituţiei: coerenţa
activităţilor de cooperare europeană cu politica generală a instituţiei şcolare, integrarea activităţilor
de cooperare europeană în programul curent al şcolii, varietatea grupurilor implicate în activităţi,
continuitate şi constanţă în activităţi, strategie şi modalităţi de evaluare şi diseminare, calitatea
parteneriatelor.
Colegiul Naţional “Nicolae Titulescu” este beneficiarul Programului Erasmus+ și a fost prezent în
foarte multe dintre acțiunile Programului “Învăţare pe Tot Parcursul Vieţii”/ ”Lifelong Learning
Programme” sau ale Programului Socrates şi îşi propune drept ţintă strategică explicită recertificarea
sa ca Şcoală Europeană în 2019, pentru calitatea şi diversitatea proiectelor europene derulate.
În ultimii 10 ani, s-au realizat peste 20 mobilități individuale Comenius accesate de personalul
didactic, proiecte Comenius (Socrates sau LLP) care au implicat mai mult de 250 mobilități (șase
proiecte Comenius, dintre care patru coordonate de colegiu), un proiect Comenius Regio (în calitate
de partener al Inspectoratului Școlar Dâmbovița). Colegiul a fost reprezentat de două ori în
Parlamentul European de la Strasbourg la Euroscola Day prin 47 de elevi si 5 profesori, a
implementat proiectele europene Nano You, Nano Channels și Nanopinion, a dezvoltat peste 20
proiecte e-Twinning, a derulat și derulează programele destinate certificării competențelor digitale
ale elevilor: ECDL, CISCO și ORACLE. În ultimii doi ani școlari, Colegiul Național “Nicolae Titulescu” a
implementat trei proiecte finanțate în cadrul Programului Erasmus+ (un parteneriat strategic KA2 –
educație școlară și două proiecte de mobilitate profesională KA1-VET, în care s-au realizat peste 100
mobilități), un proiect de parteneriat multilateral Comenius, un proiect finanțat prin POSDRU,
numeroase alte proiecte și activități de cooperare internațională.

Organizația de primire - AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE


BARCELOS (http://www.esbarcelos.pt/) are o vastă experiență în
derularea de programe europene în cadrul programelor Erasmus+
(proiecte KA1 și proiecte KA2) și Lifelong Learning (proiecte Comenius și
proiecte Leonardo da Vinci). Escola Secundaria de Barcelos din cadrul AGRUPAMENTO DE ESCOLAS
DE BARCELOS, în care s-a realizat activitatea de formare, a implementat patru proiecte de
parteneriat Comenius și două proiecte în cadrul programului sectorial Leonardo da Vinci, a găzduit
patru asistenți Comenius și a trimis în mobilități europene individuale sau instituționale peste 600
elevi și profesori în cadrul Programului Lifelong Learning, ocazii cu care a dovedit capacitatea de a
planifica, organiza, evalua activități de învățare în cadrul proiectelor. În perioada 2014-2015,
Agrupamento de Escolas de Barcelos a fost organizație de primire pentru proiectul “MOBILITATE
EUROPEANĂ PENTRU VIITORI CREATORI DE PAGINI WEB”, finanțat în cadrul Programului Erasmus+,
Actiunea Cheie 1 - proiecte de mobilitate în domeniul formării profesionale. De asemenea,
Agrupamento de Escolas de Barcelos a fost unul dintre partenerii colegiului în cadrul proiectului "BE,
ACT, LIVE: Being Aware, Discovering the Quality of Life, Acting for Living!” derulat în perioada 2014-
2016, finanțat în Programul Erasmus+, Acțiunea Cheie 2- parteneriate strategice în domeniul școlar.
Cu ocazia mobilităților organizate în precedentele proiecte în Escola Secundaria de Barcelos, am avut
ocazia să apreciem că această instituție poate găzdui stagii de formare profesională în domeniul
întreținerii și depanării computerelor, grație dotărilor existente, personalului competent și
parteneriatelor dezvoltate de instituție cu companii IT din Barcelos pentru internship.
În cadrul Programului Erasmus+, după Apelul din 2015, instituția continuă să fie organizație
parteneră în numeroase proiecte KA1 și KA2.

Organizația intermediară – ASOCIAȚIA INTERCULTURALĂ AMIGOS DE MOBILIDADE (A.I.A.M.)


(http://mobilityfriends.org/) este o asociație non-profit, specializată în
dezvoltarea de programe europene de tip internship, care promovează,
organizează și sprijină programe internaționale de mobilitate, întâlniri
internaționale pe teme de interes reciproc, multiculturalitate și
interculturalitate. Sediul asociației este în Barcelos, Districtul Braga, în nordul Portugaliei, foarte
aproape de Oceanul Atlantic. Asociația a lucrat în programe de internship european din mai 2012 și
este cea mai mare organizație gazdă pentru programe europene din Portugalia. Având un personal
cu foarte mulți ani de experiență relevantă pentru domeniul proiectelor europene, A.I.A.M.
organizează pentru participanți: vizite pregătitoare, vizite de lucru, cursuri de limbi străine, vizite de
studiu, vizite culturale, tururi, întâlniri, mese rotunde, ateliere de lucru, contacte profesionale și de
afaceri și plasamente de lucru în multe organizații publice și private. În cursul anului 2012, A.I.A.M a
primit 263 de participanți, iar în 2013 numărul participanților a ofost 808. În anul 2014, 739
mobilități au fost intermediate de A.I.A.M, iar în 2015, peste 1500 mobilități au fost organizate de
către A.I.A.M. Experiența pozitivă din proiectul anterior KA1-VET, dar și promptitudinea cu care au
răspuns solicitărilor în etapa de inițiere a proiectului, ne-au convins că Asociația Interculturală
Amigos de Mobilidade va fi un partener de încredere în noul proiect.

OBIECTIVUL PRINCIPAL AL PROIECTULUI

Obiectivul principal al proiectului este oferirea de sprijin elevilor de la specializarea matematică-


informatiă pentru dezvoltarea și recunoașterea competențelor de utilizare a
ultimelor tehnologii software și hardware, prin participarea la un stagiu de
formare profesională în domeniul asamblării, întreținerii și depanării PC-ului, în
AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE BARCELOS (și companii IT pentru internship),
atât pentru asigurarea succesului școlar imediat – obținerea atestatului de
competențe profesionale în informatică, cât și pentru a oferi perspective îmbunătățite de carieră.

ACTIVITĂȚILE PROIECTULUI

Pregătirea: aranjamentele practice, selecția participanților,


stabilirea de contracte și acorduri cu partenerii și participanții,
pregătirea culturală, pedagogică și generală a participanților și
profesorilor însoțitori înainte de mobilitate;
Implementarea: activitatea de mobilitate - stagiul de formare
profesională în domeniul asamblării, întreținerii și depanării PC-ului, în Escola Secundaria de Barcelos
și companii IT (2 fluxuri, 18 participanți stagiari/flux, 1 participant profesor/flux I, 2 profesori
însoțitori/flux);
Follow-up: evaluarea activităților, recunoașterea competențelor participanților, diseminarea și
valorizarea rezultatelor proiectului.
SELECȚIA GRUPULUI ȚINTĂ AL PROIECTULUI

Grupul țintă al proiectului este format din 36 elevi din clasele a XI a, profil real, matematică-
informatică, care vor susține examenul de atestare la informatică în anul școlar 2016-2017. Cei 36
participanți și cele patru rezerve, au fost selectionați, în cadrul unui proces complex, care a inclus și o
etapă de preselecție, în perioada de pregătire a aplicației. De asemenea, a fost selectat un profesor
de informatică, pentru a participa la stagiul de formare profesională, în primul flux de mobilitate.
În vederea selecției participanților, s-au realizat următoarele:
 Sesiune de instruire în vederea selecției grupului țintă: 30.10.2015/ Diaconescu Mihaela,
coordonator proiect/ 53 elevi din clasele a XI a A și a XI a B;
 Trimiterea către candidați a template-ului CV Europass și a calendarului selecției: 05.11.2015/
Diaconescu Mihaela, coordonator proiect;
 Sesiune de instruire a posibililor candidați pentru selecția grupului țintă: 06.11.2015/ Diaconescu
Mihaela, coordonator proiect – profesor/ 3 profesori de informatică;
 Selecția propriu-zisă: 30.10-13.11.2015/ constituire comisie/ elaborare calendar și instrumente
selecție/ evaluare candidați/ selecția celor 36 elevi și a unui profesor de informatică pentru a
participa la stagiul de formare profesională;

 Publicarea rezultatelor selecției: 16.11.2015/ Diaconescu Mihaela, coordonator proiect.


PRIMUL FLUX DE MOBILITĂȚI: 03-17 APRILIE 2016

 18 participanți stagiari elevi în clasele a XI a A și a XI a B, profil real, specializarea matematică-


informatică: Alecu Cristian Ionuț, Ana Maria Izabela, Bădoiu Ștefania Anca, Bălașa Andrei Alin,
Cioroba Ioana Alexandra, Costin Dragoș, Crețu Gabriela Ana, Dumitru Călin Marian, Gheorghe
Andrei Alexandru, Ioniță Anastasia Ștefania, Negrea Eduard Constantin, Pietroșanu Theodora,
Pîntea Camelia Andreea, Pîrvulescu Constantin Daniel, Popescu Ștefania Minodora, Rusu Diana
Mihaela, Tudose Andreea Elena, Vlad Elena Iuliana. Profesorii însoțitori care au avut și atribuții
de monitorizare au fost Diaconescu Mihaela Cristina (coordonator proiect) și Ancuța Iuliana
(asistent de proiect).
 Stagiul de formare profesională în domeniul asamblării, întreținerii și depanării PC-ului, a durat
14 zile: 12 zile de activitate și două zile pentru călătorie. În primele cinci zile
elevii au participat la activități teoretice și practice de formare
profesională pentru în Escola Secundaria de Barcelos, iar în următoarele
patru zile au lucrat în companii care desfășoară activități de întreținere și
reparare PC: Inforcávado-Informática Lda, I S I L Informática e Serviços de
Internet, Lda și Megatrónica – Lda.
 Un participant profesor de informatică – Floroiu Daniela – beneficiar stagiu de formare
profesională în aceeași organizație gazdă Escola Secundaria de Barcelos.
 Profesor Floroiu Daniela a derulat activități tip job shadowing în Escola Secundaria de Barcelos
(șapte zile) și a observat timp de două zile activitățile practice în care sunt implicați elevii în
compania Inforcávado-Informática Lda din Barcelos.

 Stagiul de formare profesională a fost monitorizat folosind instrumente de monitorizare


completate de către participanți (Fișa zilnică de reflecție, Jurnalul de stagiu, Jurnalul de stagiu -
vizite culturale) și instrumente de monitorizare completate de către profesorii cu atribuții de
monitori (Centralizatorul fișelor zilnice de reflecție completate ale elevilor, completat zilnic de
către prof. Ancuța Iuliana și Jurnalul de monitor, completat zilnic de către prof. Diaconescu
Mihaela Cristina).
 În ultima zi a stagiului, participanții elevi au fost evaluați printr-o probă practică și o probă
constând în prezentarea paginii web realizată în diade pentru ilustrarea experienței de mobilitate
– stagiul de formare profesională și vizitele culturale - în cadrul unui seminar deschis la care au
participat și elevi portughezi. Prof. Floroiu Daniela a prezentat portofoliul realizat în timpul
stagiului și draftul de curriculum optional în domeniul asamblării, întreținerii și a completat un
chestionar pentru evaluarea cunoștințelor dobândite. Tutorele desemnat de către organizația
gazdă pentru prof. Daniela Floroiu a fost prof. António Araújo de Oliveira.
 Toți participanții la stagiu au primit certificatul de participare la mobilitate emis de Asociația
Mobility Friends și certificatul Europass Mobility.
 Zilele de week-end au fost destinate vizitelor culturale în Braga, Ponte de Lima, Viana de Castelo,
Guimaraes și Porto.

AL DOILEA FLUX DE MOBILITĂȚI: 08-23 MAI 2016

 18 participanți stagiari elevi în clasele a XI a A și a XI a B, profil real,


specializarea matematică-informatică: Burtescu Ana Ștefania, Ceviciuc
Izabela Ioana, Dicu Ioana Alexandra, Geală Andreea Ioana, Iordănescu
Mihai, Manta Ștefania, Mihăițoiu Eliza Elena, Pașcu Tudor Andrei, Petre
Bianca Georgiana, Petrescu Alexandra Valeria, Pincovici Tudor Andrei,
Pioruș Alexandru Gabriel, Popa Ștefania, Popescu Radu Iulian, Sîrbu
Theodor Valentin, Tatu Andrei Constantin, Vasile Andreea Petronela, Vasile Vlad Antoniu.
Profesorii însoțitori care au avut și atribuții de monitorizare au fost Constantinescu Adina
(responsabil formare profesională), Voicu Victoria (responsabil monitorizare-evaluare).
Stagiul de formare profesională în domeniul asamblării, întreținerii și depanării PC-ului, a durat 15
zile, dintre care 12 zile de activitate. În primele cinci zile, elevii au participat la activități teoretice și
practice de formare profesională pentru în Escola Secundaria de Barcelos, iar în următoarele patru
zile au lucrat în companii din domeniul întreținere și reparare PC: Inforcávado-Informática Lda, I S I L
Informática e Serviços de Internet Lda și PAQ Lda.

 S-au utilizat instrumente de monitorizare completate de către participanți (Fișa zilnică de


reflecție, Jurnalul de stagiu, Jurnalul de stagiu - vizite culturale) și instrumente de monitorizare
completate de către profesorii cu atribuții de monitori (Centralizatorul fișelor zilnice de reflecție
completate ale elevilor, completat zilnic de către prof. Voicu Victoria și Jurnalul de monitor,
completat zilnic de către prof. Constantinescu Adina).
 În ultima zi a stagiului, elevii au fost evaluați printr-o probă practică și o probă constând în
prezentarea paginii web realizată în diade pentru ilustrarea experienței de mobilitate.
 Toți participanții la stagiu au primit certificatul de participare la mobilitate emis de Asociația
Mobility Friends și certificatul Europass Mobility.
 Zilele de week-end au fost destinate vizitelor culturale în Braga, Ponte de Lima, Viana de Castelo,
Guimaraes, Porto (toate din Portugalia), Valença și Tui (din Spania).
RECUNOAȘTEREA COMPETENȚELOR PARTICIPANTILOR

 La întoarcerea din mobilitate, participanții au prezentat proiectele realizate în timpul mobilității,


în cadrul unor seminarii deschise realizate în colegiu la data de 13.05.3016 (pentru primul flux),
respectiv la data de 27.05.2016 (pentru al II-lea flux), cu scopul recunoașterii competențelor
dobândite prin stagiul de formare. La fiecare seminar au participat profesorii de informatică,
membri ai echipei de proiect, elevi din afara grupului țintă al proiectului și participanții la
mobilități.

COMPLETAREA RAPORTULUI PARTICIPANTULUI LA MOBILITATE

 Conform prevederilor contractului încheiat între organizația de trimitere și participant, după


încheierea perioadei de mobilitate, fiecare participant a completat și a transmis online
chestionarul UE - Participant Report Form – Call 2015 – KA1 – VET Learning Mobility of
Individuals – Learners' mobility for training in vocational education and training.
 Rapoartele participanților sunt folosite de către echipa de implementare a proiectului pentru
evaluarea impactului produs de proiect asupra participanților și pentru îmbunătățirea viitoarelor
parteneriate în cadrul Programului Erasmus+.

IMPRESIILE PARTICIPANȚILOR LA MOBILITATE

„Participarea în proiectul KA1-VET a fost o experiență incitantă. Folosirea


metodelor de învățare interactive, adaptarea într-o societate diferită, dar
în același timp vag similară cu cea românească, descoperirea culturii
portugheze, toate au fost incredibile. Cel mai captivant lucru și partea mea favorită din mobilitate a
fost vizitarea uimitoarelor catedrale și a castelelor de tip medieval.”
Alecu Cristian Ionuț

“A fost o experiență pe care o voi uita cu greu, o experiență prin care am dobândit noi informații
care îmi vor fi foarte folositoare în viitor. Acest proiect mi-a fost folositor atât din punct de vedere
cultural (am vizitat orasele Porto , Barcelos, Braga, Braga, Guimaraes etc, am cunoscut oamenii de
acolo și tradițiile acestora), cât și din punct de vedere profesional, am avut ocazia să lucrez într-o
companie IT, să interacționez cu oamenii care lucrează în acest domeniu și să pun în practică lucrurile
învățate în școala din Barcelos . Mă bucur că am fost selectată în acest proiect.”
Ana Maria Izabela

„Cred că participarea în acest proiect mi-a deschis o mulțime de porți, către o lume mult mai mare
decât îmi imaginam. Oamenii pe care i-am cunoscut și căldura cu care ne-au primit m-au facut să mă
simt ca acasă, lucrurile pe care le-am învățat continuă să îmi fie de folos cu diverse ocazii și realizez
că devin tot mai bună în domeniul informaticii. Oportunitatea de a studia pentru o scurtă perioadă în
străinătate mi-a deschis mult ochii asupra viitorului și am reușit să-mi conștientizez adevăratele
puteri.”
Bădoiu Ștefania Anca
„De când am aflat de acest proiect am dorit să fac parte din grupul țintă, deoarece, pentru mine,
reprezenta o șansă să obțin mai multe informații despre domeniul în care vreau să profesez. O parte
din ceea ce aveam să aflu în cadrul proiectului erau aspecte pe care le-am aprofundat în trecut, la un
stadiu teoretic. Sentimentul pe care l-am avut în momentul în care a trebuit să fac respectivele task-
uri a fost ieșit din comun, pentru că nu eram obișnuit să le fac, ci doar să le evaluez. M-a frapat totuși
diferența dintre gândirea tipică a românilor – “și mai multă muncă” și cea a portughezilor, care
duceau o viață foarte, foarte relaxată. Atmosfera din căsuțele în care am fost cazați, experiența în
sine și subiectul deplasării m-ar face, dacă aș avea șansa, fără îndoială, să particip din nou.”
Bălașa Andrei Alin

“Experiența acestui proiect a fost una de neuitat. Tot ceea ce am învățat este foarte util pentru viitor.
De asemenea, am avut oportunitatea unică de a ne plimba prin orașele Portugaliei. Avem amintiri de
neuitat, și ne-am dezvoltat capacitățile de depanare a computerelor.”
Burtescu Ana Ștefania
„Proiectul în care am fost implicată a fost educativ, a reprezentat un mod bun prin care am reușit să
mă dezvolt, să aflu multe informații despre ceea ce înseamnă depanarea unui calculator și nu numai,
ajutându-mă, în același timp, să îmi testez cunoștințele în limba engleză.”
Ceviciuc Izabela

„Pentru mine proiectul Erasmus KA1-VET EU-COM 4 PC a reprezentat o experiență extraordinară,


prin care mi-am îmbogățit cunoștințele în domeniul IT. Am fost foarte încantată atunci când a trebuit
să dezasamblăm atât calculatoare, cât și laptop-uri, fiind o fire curioasă care caută să descopere cât
mai multe. Mi-a plăcut foarte mult atunci când am învățat să dezlipim condensatori și microplăci de
pe placa de bază și să realizăm cabluri de internet. Pe lângă tot ceea ce am învațat in domeniul IT,
am descoperit și o altă cultură, cea portugheză. Am rămas impresionată de catedralele și muzeele pe
care le-am vizitat. Consider că acest proiect m-a ajutat să-mi dezvolt abilitățile și să-mi condolidez
cunoștințele.”
Cioroba Ioana

“A fost o experiență foarte utilă, care îmi va fi de ajutor în alegerea viitoarei mele profesii.
Informațiile pe care le dețineam au fost puse în practică în timpul celor două săptămâni petrecute în
Portugalia. Programul a fost foarte bine organizat, iar activitățile propuse au reușit să mă capteze.”
Costin Dragoș

„Fiecare experiență este frumoasă și folositoare dacă ești un tânăr în formare, dornic să învețe lucruri
noi, să își dezvolte cultura generală și să își îmbogățească bagajul cognitiv. Însă experiența Portugalia
a fost pentru mine mult mai mult de atât, a fost: The Experience! Faptul că am avut ocazia să cunosc
o țară nouă, să văd cum este civilizația lor și stilul de viață, m-a bucurat nespus. Este important să
observăm diversitatea culturală, mai ales în cadrul unei experiențe cu scop constructiv, educativ. Sunt
recunoscătoare pentru că am avut posibilitatea să învăț, să construiesc pagini web și că am putut
interacționa cu oameni frumoși. În urma acestei experiențe, care mi-a deschis orizonturile, sunt mai
dornică să călătoresc și să învăț, pentru a aduce un mic aport în schimbarea în bine a lumii.”
Crețu Gabriela Ana

„Participarea mea în acest proiect mi-a adus beneficii atât de plan profesional, cât și pe cel personal.
Așadar, această mobilitate mi-a oferit oportunitatea de a deprinde informații interesante și utile din
domeniul informaticii, dar și de a le testa. De asemenea, prin intermediul acestei experiențe, am
interacționat cu persoane noi, mi-am dezvoltat capacitatea de a socializa și spiritul de echipă. În plus,
am putut descoperi unele dintre cele mai frumoase peisaje ale Portugaliei, locuri care m-au
impresionat prin vasta cultură pe care o dețineau, dar și prin măreția lor.”
Dicu Ioana Alexandra

“Consider că oportunitatea unică pe care am avut-o, fiind în echipa de proiect, a avut un impact
puternic în dezvoltarea mea. Nu numai că am învățat teoretic și practic lucruri importante despre
calculatoare, dar am avut și ocazia de a călători într-un loc cu totul nou pentru mine, de a-mi
îmbunătăți vocabularul în limba engleză și de a socializa cu oameni din diferite țări.”
Geală Andreea Ioana

“Pentru mine această experiență a fost una extrem de folositoare, nu numai pentru că am avut
ocazia de a lucra în cadrul unei companii IT, dezvoltându-mi astfel anumite abilități ce îmi vor servi ca
experiență profesională, dar și pentru că am avut ocazia de a cunoaște noi tradiții și oameni. Apreciez
că am avut diferite mobilități în orașe pe care nu le-am vizitat anterior, precum Barcelos, Braga,
Porto.”
Gheorghe Andrei, XI A

„Acest proiect m-a ajutat să mă dezvolt atât pe plan profesional, cât și pe plan social. În această
mobilitate am aflat lucruri utile, pe care o să le folosesc în viitor. De asemenea, mi-a testat abilitatea
de înțelegere și comunicare în limba engleză. A fost o oportunitate unică de a pune în practică teoria
acumulată la orele de T.I.C.”
Ioniță Anastasia

“Consider că proiectul la care am participat a avut un impact pozitiv asupra dezvoltării mele
personale, profesionale și sociale. De asemenea, proiectul a dus la creșterea competențelor mele
lingvistice. Toate acestea au putut fi realizate datorită bunei organizări.”
Iordănescu Mihai

„Pentru mine proiectul în care am participat a reprezentat o oportunitate de a învăța lucruri noi
despre calculatoare, laptopuri, sisteme de operare. De asemenea, am putut vizita o mică parte din
Portugalia și am avut ocazia de a cunoaște o nouă civilizație. Experiența pe care am avut-o a fost cu
siguranță una frumoasă, din care am avut foarte multe de învățat și de care îmi voi aduce aminte
mereu cu mare drag.”
Manta Ștefania
„Proiectul a fost foarte bine organizat, iar eu am fost încântată de această experiență. Am învățat o
multime de lucruri noi, lucruri pe care nu aveam cum sa le învăț în liceul meu. Personalul campusului
și partenerii din proiect au fost tare primitori și ne-au oferit cele mai bune condiții.”
Mihăițoiu Eliza

“Această experienţă, pot spune, a fost ceva ce cred că îmi va fi imposibil să uit. Pe lângă faptul că mă
aşteptam să învăţ lucruri noi în domeniul IT şi să îmi consolidez cunoştinţele anterior dobândite, ceea
ce s-a întâmplat dincolo de hotarele ţării mele, m-a surprins într-un mod plăcut, şi chiar mai mult
decât atât. Am cunoscut oameni minunaţi (de la mine din liceu, oameni cu care nu interacţionasem
încă, oameni care mi-au devenit prieteni adevăraţi), am vizitat locuri încântătoare, am trăit totul cu o
intensitate pe care nu am mai simţit-o până atunci... până şi dorul de casă, de cei dragi mie, a fost
diminuat graţie a ceea ce am trăit in Portugalia. Această experienţă schimbă oameni, şi pe mine m-a
schimbat, mi-a deschis noi orizonturi... un singur aspect mi-a repugnat, faptul că vremea a fost
schimbătoare... însă, cui îi pasă?! Acolo... departe... m-am regăsit şi ... acolo... departe, a rămas o
părticică din sufletul meu.”
Negrea Eduard Constantin

„Proiectul a reprezentat o oportunitate unică de a primi informații noi și a le pune în practică. Sunt
sigur ca în viitor cunoștințele dobândite mă vor ajuta. Această experiență m-a făcut să înțeleg mai
bine cum e să lucrezi într-o firmă și mi-a consolidat spiritul de lucru în echipă.”
Pașcu Tudor Andrei

„Proiectul Erasmus a fost o experiență deosebită la care am luat parte cu plăcere, care nu doar mi-a
furnizat cunoștințe culturale și profesionale, ce îmi vor fi utile în viitor, ci a contribuit considerabil la
dezvoltarea mea personală. Am legat prietenii frumoase și am vizitat locații speciale de care îmi voi
aminti de fiecare dată cu drag și dor.”
Petre Bianca Georgiana

„A fost o experiență plăcută pe care aș repeta-o cu drag. Mi-am îmbogățit cunoștințele în domeniul
calculatoarelor. Am avut ocazia să văd și să aflu lucruri noi despre multe locuri din Portugalia.”
Petrescu Alexandra

“Pentru mine această mobilitate a însemnat o mare oportunitate pentru dezvoltarea viitoarei mele
cariere, datorită posibilității de a deprinde abilități de lucru în cadrul unei firme IT. De asemenea,
vizitele culturale mi-au adus un plus de informații despre cultura și istoria Portugaliei. Apreciez că am
avut șansa să particip la acest proiect împreună cu colegii mei de clasă.”
Pincovici Tudor Andrei

“Consider că participarea mea la acest proiect a fost benefică atât pentru faptul că am avut ocazia să
învăț și să pun în practică cunoștințele din domeniul IT, cât și pentru faptul că am vizitat locuri noi și
am descoperit oameni cu mentalități diferite și cu o cultură interesantă. Mă bucur că nu am ratat
ocazia de a lua parte la această mobilitate, dat fiind faptul că a fost, pentru mine, o experiență
unică.”
Pietroșanu Theodora

„Pentru mine, acest proiect a reprezentat o oportunitate extraordinară de a-mi dezvolta atât
cunoștințele despre PC-uri, cât și abilitățile de socializare, întrucât am avut posibilitatea de a purta
conversații cu celelalte grupuri aflate în campusul în care am locuit timp de două săptămâni. Am fost
foarte mulțumit de felul în care toată această activitate a fost organizată. Persoanele care ne-au
instruit, atât în școli, cât și în firme au fost bine pregătite. Programul pe care l-am avut în timpul
acestei activități a fost bine echilibrat. Cel mai mult mi-au plăcut vizitele culturale, deoarece mi-au
oferit posibiliatea de a afla lucruri noi și interesante despre cultura, tradițiile și lucrurile
reprezentative ale Portugaliei. În ceea ce privește mâncarea tradițională, serradura a fost preparatul
ce mi-a plăcut cel mai mult. Acest proiect a reprezentat o experiență de neuitat și sper ca în viitor să
mai am oportunitatea de a participa într-o astfel de activitate.”
Pioruș Alexandru Gabriel

„Mobilitatea educațională pe care am avut-o în Portugalia, în cadrul proiectului Erasmus, mi-a oferit
privilegiul de a vizita o țară străină în care am întâlnit profesori și elevi ospitalieri și capabili de a mă
ajuta să îmi duc la bun sfârșit misiunea de a deprinde noi cunoștințe în domeniul IT sau de a le
stăpâni mai bine, acesta fiind principalul scop al proiectului. Am întâlnit, de asemenea, locuitori și
ghizi ce mi-au oferit ocazia de a cunoaște țara prin vizite culturale și recreative. Nu am nimic de
reproșat, experiența trăită a fost una constructivă atât pe plan educațional, cât și pe plan turistic.”
Pîrvulescu Constantin Daniel

„Consider ca proiectul Erasmus+ mi-a dat posibilitatea de a mă dezvolta atât intelectual și practic, cât
și social. A fost o ocazie minunată de a învăța lucruri noi, de a le pune în practică, de a încerca să ne
responsabilizăm prin muncă și de a socializa cu oameni din diferite medii și culturi. De asemenea,
pentru mine a fost o experiență benefică și pentru că mi-a întărit ideea de profesie ideală pentru
mine. În concluzie, acest proiect a fost o ocazie minunată.”
Popa Ștefania

“Proiectul la care am luat parte a fost de foarte mare folos pentru viitorul meu, deoarece voi lucra în
acest domeniu. Informațiile utile și activitățile practice care au fost oferite în cadrul acestei
experiențe în Portugalia sunt de neuitat. Am lucrat într-o companie IT din care aș vrea să fac parte și
în care aș vrea să lucrez în viitor. Apreciez faptul ca am fost invitat să particip la proiectul de
mobilitate și am avut sansa să descopăr Barcelos.”
Popescu Radu Iulian

“Proiectul Erasmus mi-a oferit posibilitatea de a vizita o nouă țară, de a învăța lucruri noi în domeniul
IT și de a cunoaște alt mod de viață. Am legat noi prietenii si am întâlnit diferite tipuri de oameni. Mă
bucur că am participat la acest proiect pentru că am învățat ceva ce mă va ajuta în viitor.”
Popescu Ștefania Minodora

„Despre proiectul în care am avut șansa să fiu implicată, nu pot spune decât că a fost o revelație, mai
ales pe plan profesional. Faptul că am avut ocazia să învăț lucruri noi și apoi să le pot pune în practică
mi-a deschis "apetitul" și mai mult pentru lumea informaticii. Socializarea a avut un mare impact,
personal, de data aceasta, deoarece am avut posibilitatea de a cunoaște oameni noi, de a descoperi
noi personalități ale participanților și de a-mi demonstra mie că sunt capabilă să mă descurc singură
în orice situatie. Întreaga mobilitate m-a făcut să mă întorc acasă cu un bagaj important de
cunoștințe și cu mai multă încredere. Am reușit să leg mai strâns nodul prieteniei dintre mine și
ceilalți colegi implicați în proiect.”
Rusu Diana Mihaela

“Consider că acest proiect a fost o oportunitate foarte mare pentru mine, deoarece am reușit să mă
implic activ în a învăța multe lucruri noi despre calculatoare, în general, despre depanarea
calculatoarelor, în special, ceea ce mi se pare un lucru foarte bun, un lucru care mă poate ajuta foarte
mult în viitor, în viața de zi cu zi.”
Sîrbu Theodor Valentin
„Acest proiect a reprezentat, pentru mine, punctul de plecare către viitoarea mea experiență
profesională. A fost biletul care mi-a acordat șansa de a interacționa cu adolescenți din întregul
continent, de a comunica și colabora într-o firmă, formându-mă astfel pentru viitoarea carieră.”
Tatu Andrei Constantin

„Ca parte a grupului țintă al acestui proiect am avut șansa să mă hotărăsc în privința a ceea ce îmi
doresc să fac pe viitor. Înainte de această experiență, aveam mici dubii în legătură cu meseria pe care
să o aleg, dar acum sunt convinsă că un job în domeniul informaticii este ceea ce mi s-ar potrivi cel
mai bine, pentru că de felul meu sunt o persoană curioasă, aflându-mă într-o continuă căutare a ceea
ce este nou și dorindu-mi permanent să găsesc soluții simple la probleme complicate. Consider că
această perioadă de două săptămâni petrecută în Portugalia m-a ajutat să înțeleg mai bine care este
rolul întreținerii și depanării PC-ului, oferindu-mi o experiență unică pe care aș repeta-o oricând.”
Tudose Andreea Elena

“O experienţă unică, ce mi-a oferit oportunitatea de a-mi dezvolta cunoştinţele culturale,


profesionale şi comunicarea. Mobilitatea m-a ajutat să observ oameni și locuri noi şi să învăț despre
acestea. Am fost nevoită să ies din zona mea de confort pentru a mă adapta diferitelor situații, fapt
ce a dus la dezvoltarea abilităților mele organizatorice, a spiritului de echipă, a capacității de a lucru
sub presiune şi contra timp, deci m-a dezvoltat și în plan personal.”
Vasile Andreea Petronela, XI A

„Acest proiect mi-a oferit șansa de a învăța lucruri noi, utile pentru viitor, dintr-un domeniu ce mi-a
captat atenția pe tot parcursul stagiului de pregătire. De asemenea, lucrul în echipă și activitățile
practice au ajutat la dezvoltarea abilităților mele. Am fost impresionat și de vizitele culturale.
Multumesc liceului și întregii echipe pentru această oportunitate!”
Vasile Vlad Antoniu

„Proiectul Erasmus+ mi-a oferit oportunitatea de a vizita o altă țară, care are o mulțime de lucruri
diferite față de România: cultura, istoria, civilizația sau modul de organizare. Am cunoscut o parte din
cultura și modul de gândire portughez, am văzut asemănările și deosebirile dintre studiul liceal
românesc și cel portughez și am cunoscut oameni noi, minunați, cu alte obiceiuri și altă mentalitate,
cu care m-am împrietenit, cu câțiva dintre ei ținând în continuare legătura. De asemenea, am avut
șansa să învăț foarte multe lucruri în domeniul IT atât pe partea hardware cât și pe cea software (să
dezasamblez și asamblez un PC/laptop să instalez Windows și alte programe, să lipesc un
condensator pe placa de bază, să realizez cabluri etc) și să vizitez locuri minunate și orașe frumoase:
Porto, Barcelos, Braga, Guimaraes, Ponte de Lima și, pentru prima dată, să văd oceanul. Cel mai mult
mi-a plăcut Bom Jesus do Monte, un complex religios foarte interesant, cum nu mai văzusem până
atunci. Totodată, am învățat ce înseamnă cu adevărat lucrul în echipă, am învățat să colaborez și să
accept și ideile altora.”
Vlad Elena Iuliana

DOCUMENTE: CONTRACTE, ACORDURI, ANGAJAMENTE

 “Acord parental”/ 03.12.2015/ elaborat: Diaconescu Mihaela Cristina, coordonator proiect;


 “Acordul de formare”/„Learning agreement”/07.02.2016/ elaborat: Constantinescu Adina –
responsabil formare profesională, Voicu Victoria – responsabil monitorizare-evaluare,
Diaconescu Mihaela Cristina - coordonator proiect;
 “Programul de lucru”/„Work Programme for VET Staff Mobility”/ 08.02.2016/ elaborat:
Constantinescu Adina – responsabil formare profesională, Voicu Victoria – responsabil
monitorizare-evaluare, Diaconescu Mihaela Cristina, coordonator proiect;
 Contractele cu partenerii/ 11.02.2016/ elaborat: Diaconescu Mihaela Cristina, coordonator
proiect;
 Contractele cu participanții/ 03.03.2016/ elaborat: Diaconescu Mihaela Cristina, coordonator
proiect;
 Contractele cu profesorii însoțitorii/ 03.03.2016/ elaborat: Diaconescu Mihaela Cristina,
coordonator proiect;
 “Angajamentul de calitate”/„Quality Commitment”/ 11.02.2016/ elaborat: Diaconescu Mihaela
Cristina, coordonator proiect;
 “Europass Mobility”/ 15.03.2016/ elaborat: Diaconescu Mihaela Cristina, coordonator proiect.

PROMOVAREA PROIECTULUI

Până la data finalizării broșurii (31 iulie 2016), s-au realizat:


Activități de promovare – diseminare a rezultatelor proiectului în presa
scrisă și on-line:
 patru articole de promovare a proiectului postate pe grupul de discuții dedicat responsabililor cu
proiectele comunitare din județul Dâmbovița responsabili_programe_db@yahoogroups.com;
 două articole publicate în Buletinul de Informare al Orașului Pucioasa;
 un articol trimis spre publicare pe comunitatea on-line a cadrelor didactice: didactic.ro;
 un articol trimis spre a fi publicat în revista Graiul “Graiul Dâmboviței” a C.C.D. Dâmbovița;
 un articol trimis spre a fi publicat în revista Graiul “Gazeta Dâmboviței”.
Activități de promovare - diseminare a rezultatelor proiectului în instituție și alte medii
educaționale:
 trei activități de promovare-diseminare în cadrul consiliului profesoral al colegiului (total
beneficiari activități - 95);
 două activități de diseminare în cadrul consiliului de administrație al colegiului (total beneficiari
activități - 13 );
 două activități de diseminare în cadrul comisiei metodice matematică-informatică din colegiu
(total beneficiari - 9);
 o activitate de diseminare în cadrul Consiliului Școlar al Elevilor din colegiu (14 beneficiari);
 o activitate de diseminare în cadrul Asociației de Părinți din colegiu (22 beneficiari);
 prezentarea proiectului cu ocazia “Zilelor Colegiului Național Nicolae Titulescu” în: pliantul de
prezentare a ofertei, Buletinul Informativ și prezentarea PPT a portofoliului de proiecte al
colegiului (peste 150 beneficiari direcți, alte sute de beneficiari indirecți – elevi, profesori și
părinți din școlile gimnaziale aflate în nordul județului);
 prezentarea bunelor practici din proiect de către coordonatorul proiectului, cu ocazia susținerii
cursului “Managementul proiectelor Erasmus+, de la idee la implementare” organizat de Casa
Corpului Didactic Dâmbovița (martie-aprilie 2016/ 20 beneficiari);
 prezentarea bunelor practici din proiect în cadrul cercului metodic al responsabililor de proiecte
educaționale din Dâmbovița/centrele metodice Târgoviște I și II, Pucioasa și Licee. (37
beneficiari).
Activități de promovare – diseminare prin mijloace de diseminare create în cadrul proiectului:
 elaborarea, editarea și difuzarea a 200 pliante de prezentare a proiectului (beneficiari: elevii și
profesorii din școlile județului și din colegiu);
 elaborarea și editarea a 100 broșuri Bune practici în proiectul “COMPETENȚE DE INTREȚINERE ȘI
DEPANARE PC, PRIN MOBILITATE EUROPEANĂ” - EU-COM 4 PC și difuzarea la nivelul comunitatii
educaționale din judetul Dâmbovița (viitorii beneficiari: directori, inspectori, responsabili
programe europene);

 realizarea panoului dedicat proiectului și actualizarea sa permanentă pe parcursul proiectului;

 elaborarea și editarea periodică bilingvă a unui ”Newsletter” în format electronic; până la această
dată s-au elaborat cele cinci numere prevăzute în proiect (beneficiari: partenerii din proiect,
posibilii parteneri ai acestora).

 elaborarea paginii web a proiectului accesibilă din site-ul colegiului (http://cnnt-


puc.net/Erasmussite2/index.html).

BUGETUL APROBAT: 76430 EURO


Final de drum… Început de drum nou…

Proiectul de mobilitate “COMPETENȚE DE INTREȚINERE ȘI DEPANARE PC, PRIN MOBILITATE


EUROPEANĂ” EU-COM 4 PC” a fost: al II-lea proiect de formare profesională VET derulat de colegiu…
singurul proiect de formare profesională adresat elevilor dintr-un colegiu național din județul
Dâmbovița finanțat în cadrul Apelului Erasmus+ 2015… al IV-lea proiect derulat în parteneriat cu
Escola Secundaria de Barcelos din Portugalia… prilej pentru experiențe profesionale și personale
memorabile pentru cei 37 participanți la mobilitate (36 elevi și un profesor) și pentru cei patru
profesori însoțitori, membri ai echipei de proiect: Mihaela Cristina Diaconescu, Iuliana Ancuța, Adina
Constantinescu, Victoria Voicu.

Mulțumesc colegilor din echipa de implementare (Iuliana Ancuța - asistent de proiect, Adina
Constantinescu - responsabil formare profesională, Victoria Voicu - responsabil monitorizare –
evaluare, Ionela Casandroiu - responsabil financiar), participanților, părinților elevilor din grupul
țintă, partenerilor din proiect, care au făcut posibilă dezvoltarea proiectului conform rigorilor
Programului Erasmus+ și standardelor Agenției Naționale pentru Programe Comunitare în Domeniul
Educației și Formării Profesionale… Mulțumesc Ancăi Bălțatu pentru suportul acordat pe tot parcursul
implementării proiectului.

Cu speranța că cititorii acestei broșuri vor fi inspirați să inițieze proiecte, cu convingerea că


participanții vor valorifica experiența de formare profesională în viitorul apropiat, iar membrii echipei
de proiect vor avea dorința de a identifica și oferi elevilor colegiului contexte de învățare europene,
care să le deschidă drumuri noi…

Mihaela Cristina Diaconescu, coordonator proiect


director adjunct Colegiul Național “Nicolae Titulescu”
Acest proiect este finanţat cu sprijinul Comisiei Europene. Această comunicare reflectă numai punctul de
vedere al autorului şi Comisia nu este responsabilă pentru eventuala utilizare a informaţiilor pe care le conţine.