Sunteți pe pagina 1din 4

TEST DE EVALUARE - LIMBA ŞI LITERATURA ROMÂNĂ

CLASA A VIII-A – PROPOZITIA SUBORDONATA SUBIECTIVA

10 puncte din oficiu

A. ITEMI OBIECTIVI

I.Itemi cu alegere duală 2x4=8 p.


1. Citeşte cu atenţie afirmaţiile de mai jos. Dacă eşti sigur că afirmaţia este adevărată, încercuieşte
litera A, iar dacă eşti de părere că că este falsă, încercuieşte litera F.
A/F a) Propozitia subiectiva nu constituie in fraza o realizare propozitionala a subiectului.

A/F b) Termenii regenţi ai subordonatei subiective sunt verbe personale, verbe impersonale la orice
diateza, expresii verbale impersonale, adverbe sau locutiuni adverbiale predicative.

A/F c) Propoziţia subordonată predicativă stă, de obicei, după regentă, dar poate sta şi înaintea ei când
este scoasă în evidenţă.
A/F d) In mod obisnuit, propoziţia subiectivă nu se desparte prin virgulă de regenta, indiferent de locul
pe care-l ocupa, dar se desparte intodeauna prin virgula cand sta inaintea regentei si este
reluata printr-un pronume demonstrativ.

II. Itemi de tip pereche

Scrie in spatiul liber din stanga litera corespunzatoare tipului de predicat care este in dreapta:
2x6=12p

A B
....1. Trebuie sa se intoarca serios la avocatura. a) locutiune verbala impersonala;
.…2. Nu-I trecuse prin cap nicio clipa ca va fi concediat. b)expresie verbala impersonala,
PN cu numele predicativ
exprimat prin locutiune adv.;
...3.S-ar putea sa ai dreptate. c)verb impersonal la diateza activa;
…4.Mi-este peste putinta sa inteleg. d) expresie verbala
impersonala, PN cu numele
predicativ exprimat prin
adverb;
….5.E greu saparasesti locurile natale. e)verb reflexiv impersonal.
….6. Probabil ca nu auzise. f) adverb cu f.s de nume
predicativ pe langa un verb
copulativ subinteles.
g) adverb predicativ cu functia sintactica de
predicat

III.Itemi cu alegere multiplă


Încercuiţi litera corespunzătoare răspunsului corect 2x4=8p

1) Prin contragere, subiectiva se transformă în:


a. complement direct; b. subiect; c. nume predicativ; d. predicat verbal.

2) În fraza Sigur că trebuie să se știe ce fapte bune a făcut. există:


a. 3 subiective; b. 3 completive directe; c. 2 subiective şi o completivă directă; d. 2 predicative şi o
atributivă.

3) Alege subiectiva introdusă prin conjuncţia subordonatoare să:


a. Decizia mea este să învăț mai mult.
b. E bine să mâncăm sănătos.
c. Vreau să știu mai mult.
d. Decizia să plec nu îmi aparține.

4) În enunţul Imposibil să o asculte pe mama., propoziţia subordonată este:


a) .PR; b).SB c). alt tip de subordonată.

B. ITEMI SEMIOBIECTIVI
I.Itemi de completare
1. Înlocuiţi punctele cu propoziţiile subiective potrivite: 2x5=10p
a) Este greu să............................................................................…
b) Mi se pare că.........................................................................…
c)Trebuie să.............................................................................…
d)Se zice că.............................................................................…
e) Fireşte că.................................................................................
2. Completează spaţiile punctate, astfel încât subordonata dată să fie, pe rând: 2x4=8p
SB........................................................cum vom fi recompensaţi pentru rezultatele obţinute.
PR........................................................cum vom fi recompensaţi pentru rezultatele obţinute.

II.Itemi cu răspuns scurt

1. Faceţi expansiunea subiectelor: 2x2=4p


a) Cititorul are parte de lumi imaginare.
b) E ușor de rezolvat exercițiul.

2.Alcătuieşte o frază în care propoziţia că timpul poate ataca chiar revelaţii venite de dincolo de el să
fie subiectivă. 5p

3. Realizeaza contragerea subiectivelor din urmatoare enunturi in parti de propozitie corespunzatoare:


a) Cine este cinstit este apreciat. 3x2=6p
b) E de prisos sa mai insist.
4. Alcatuieste 3 fraze in care sa existe propozitii subordonate subiective introduse prin; 3x3=9p
a) conjunctia subordonatoare daca;
b) adverbul relativ cum;
c) pronumele nehotarat oricine.

C.Itemi subiectivi

SUBIECTUL II ( 20 de puncte)
Redactaţi o compunere de 10-15 rânduri cu titlul „ O călătorie în ţara propozitiei subiective”. În
compunerea ta, trebuie:
- să relatezi o întâmplare din tara subiectivei, respectând succesiunea logică a faptelor;
- să folosești subordonate subiective introduse prin elemente de relatie diferite, marcându-le prin
subliniere;
-să ai un conținut adecvat cerinței.
Pentru conţinutul compunerii, vei primi 13 puncte. Pentru redactarea compunerii, vei primi 7
puncte. În vederea acordării punctajului pentru redactare, compunerea trebuie să aibă minimum 100 de
cuvinte şi să dezvolte subiectul propus.