Sunteți pe pagina 1din 1

trufia,

iubirea de argint,
desfrânarea (sub orice formã: malahie, adulter, sodomie, gomorie etc.),
mânia ºi rãzbunarea,
lãcomia,
zavistia ºi
lenevirea spre faptele cele bune.
pãcate la fel de grave (sau chiar mai grave unele dintre ele) ºi care, de asemenea,
opresc automat de la Împãrtãºanie
minciuna ºi mãrturia falsã,
descântecul ºi vrãjitoria (atât cel care face, cât ºi cel cãruia i se face),
furtul sau orice alt fel de nedreptate socialã,
bãtaia ºi omorul (inclusiv avortul),
rãspândirea sau simpla aderenþã la o idee sectarã (ereticã) sau antieclesialã,
furtul de cele sfinte ºi
nerespectarea rânduielilor bisericeºti (suprimarea samovolnicã a posturilor, afarã de mo
tiv de boalã; comuniunea euharisticã cu eterodocºii; încãlcarea gravã a Canoanelor biserice
etc.),
hula împotriva lui Dumnezeu ºi
negarea existenþei Lui, fie prin ateism, fie prin sincretism (creºtinism + yoga, cre
dinþa în reîncarnare, meditaþia transcendentalã etc.)

S-ar putea să vă placă și