Sunteți pe pagina 1din 1

ACADEMIA DE POLIȚIE „ALEXANDRU IOAN CUZA”

COMISIA CENTRALĂ DE ADMITERE


IULIE 2019

COMUNICAT
În atenția tuturor persoanelor interesate,
Constatând că au fost înregistrate numeroase contestații/ solicitări privind rezultatele obținute la/
reprogramări ale probelor eliminatorii (contravizita medicală, respectiv evaluarea performanței fizice),
Comisia Centrală de Admitere face următoarele precizări, în conformitate cu prevederile Regulamentului
nr. 4527009 din 17.01.2019 privind organizarea şi desfăşurarea concursului de admitere la studii
universitare de licenţă, în facultăţile Academiei de Poliţie ,,Alexandru Ioan Cuza” în anul 2019:
Pentru contravizita medicală
Art. 31 (1) Nu se admit contestaţii/ derogări de la decizia Comisiei de contravizită medicală care se
desfăşoară potrivit Regulamentului.
(2) Nu se admit reprogramări de la calendarul contravizitei medicale.
Pentru evaluarea performanței fizice
Art. 28 (1) Probele eliminatorii sunt: contravizita medicală şi evaluarea performanței fizice. (...)
(3) Probele eliminatorii se susţin în ordinea prezentată în graficul de concurs
Art. 33 Pentru susţinerea probei de evaluare a performanței fizice, candidaţii se vor prezenta în locațiile
stabilite și comunicate prin grafic (...).
Art. 35 (6) La proba de evaluare a performanței fizice nu se admit reexaminări, repetări, contestaţii sau
vizionări ale casetelor prin care se asigură înregistrarea audio - video a concursului.
În consecință, toate contestațiile/ solicitările având ca obiect cele mai sus precizate, vor fi clasate,
prezenta comunicare valorând răspuns pentru fiecare dintre acestea.

Data, ora afișării: 27 iulie 2019, orele 19:45