Sunteți pe pagina 1din 64

FACULTATEA DE ECONOMIE ȘI ADMINISTRAREA AFACERILOR

B-dul Carol I, nr. 22, 700505, Iași


Telefon: 0232 201070, 0232 201470, 0232 201419, 0232 1626, 0232 201599
Web: http://www.feaa.uaic.ro; E-mail: feaa@uaic.ro
CUPRINS
Programe cu predare în limba engleză
Finance and Risk Management (IF) ................................................... 06
Software Development and Business Information System (IF) ............. 08
Strategic Human Resource Management in Europe (IF) ...................... 10

Programe cu parteneri străini


Afaceri internaţionale şi strategii interculturale (IF) ............................. 12
Statistică şi actuariat în asigurări şi sănătate (IF) ................................ 14

Programe cu predare în limba română


Achiziții, distribuție, logistică (IF) ....................................................... 16
Administrarea afacerilor (IF + IFR) .................................................... 18
Administrație publică (IF) ................................................................. 20
Analiză și strategie de marketing (IF) ................................................ 22
Bănci și piețe financiare (IF) ............................................................. 24
Contabilitate, Diagnostic, Evaluare (IF) .............................................. 26
Contabilitate, expertiză și audit (IF) ................................................... 28
Contabilitatea afacerilor (IF + IFR) .................................................... 30
Data Mining (IF) .............................................................................. 32
Economie și afaceri internaționale (IF) ............................................... 34
Economia și dreptul afacerilor (IF) ..................................................... 36
Finanțe - Asigurări (IF) ..................................................................... 38
Management în comerț (IF + IFR) ..................................................... 40
Management în turism (IF + IFR) ...................................................... 42
Management turistic și hotelier (IF) ................................................... 44
Managementul organizațiilor (IF) ....................................................... 46
Managementul proiectelor (IF + IFR) ................................................ 48
Managementul resurselor umane (IF + IFR) ...................................... 50
Managementul și dezvoltarea resurselor umane (IF) ........................... 52
Marketing și comunicare în afaceri (IF) .............................................. 54
Negocieri - relații publice (IF + IFR) .................................................. 56
Sisteme informaționale pentru afaceri (IF) ......................................... 58

Adresabilitatea și durata programelor de


învățământ cu frecvență redusă (IFR) 60

Informații utile pentru Admitere 2019 61

Răspunsuri la cele mai frecvente întrebări 62

2
Dragi candidați,

Sunteți la momentul unei noi alegeri ce vizează viitorul dumneavoastră profesional. Ați
parcurs o primă etapă de învățământ universitar, punând bazele viitoarei profesii, aceea de
economist. Dar, într-o societate tot mai avansată din punct de vedere al cunoașterii, e nevoie din
ce în ce mai mult de specializare. Ea se poate obține la locul de muncă, însă acesta este un
proces de lungă durată și uneori nesigur. Cea mai scurtă și eficientă cale către tainele unei
profesii este cea a educației universitare, unde transmiterea de cunoștințe se realizează în mod
structurat și intensiv.
Facultatea de Economie și Administrarea Afacerilor din cadrul Universității
”Alexandru Ioan Cuza” din Iași rămâne un etalon în educarea și formarea profesională în
învățământul economic românesc. Cu o experiență de peste 50 de ani în domeniu, ne putem
mândri cu un palmares foarte bogat de specialiști creați, care ne aduc satisfacții și recunoaștere.
La ora actuală, punem la dispoziția doritorilor un număr apreciabil de programe de mastere
profesionale, atât la învățământ cu frecvență - IF (27) cât și la învățământ cu frecvență
redusă - IFR (7). Pot fi regăsite în oferta noastră programe care acoperă aproape toată gama
de specializări ale profesiei de economist, dar și programe care se adresează în special licențiaților
din alte domenii de studiu sau oamenilor de afaceri ce își doresc o îmbunătățire a cunoștințelor
sau o certificare a acestora. Oferim și alternative de dezvoltare a abilităților de limbă, în cadrul a
patru programe cu predare în limba engleză. De asemenea, două programe (Finance and Risk
Management şi Statistică și actuariat în asigurări și sănătate) oferă diplomă dublă în colaborare cu
universitățile partenere din străinătate.
Curricula academică este permanent actualizată, din dorința de a fi conectați la cerințele
pieței muncii. Profesorii care predau la programele de master sunt adevărați profesioniști, cu
experiență academică și, de multe ori, cu experiență practică. Acolo unde este cazul, colaborăm
cu specialiști de prestigiu din mediul economic (manageri, antreprenori).
Pentru a veni în întâmpinarea dorințelor dumneavoastră, am adaptat programul de studiu.
Încurajăm studenții noștri în a-și găsi un loc de muncă și, de aceea, activitățile se desfășoară, de
regulă, după ora 16 sau sâmbăta și duminica, în cazul învățământului cu frecvență redusă.

3
Oferim, pe lângă toate acestea, posibilitatea de dezvoltare personală și profesională în
cadrul unor acțiuni extracurriculare derulate prin intermediul facultății sau a organizațiilor
studențești. De asemenea, facultatea noastră are încheiate acorduri și parteneriate cu un număr
însemnat de universități din străinătate, derulând cu acestea schimburi de studenți și profesori.
Anual, peste 50 dintre studenții noștri beneficiază de burse de studiu sau de practică în
străinătate. De asemenea, oferim aproximativ 350 de burse de studiu și, totodată, burse sociale
pentru majoritatea celor care le solicită. Putem oferi cazare în căminele noastre pentru mai bine
de jumătate dintre solicitanți.
Sunt, credem noi, suficiente motive pentru a studia cu atenție oferta academică a Facultății
de Economie și Administrarea Afacerilor. Dorim să avem un număr cât mai mare de candidați
valoroși, care să își dorească să facă echipă cu profesorii noștri, în efortul de a construi cariere de
succes.

Prof. univ. dr. Dinu AIRINEI Prof. univ. dr. Cristian POPESCU
DECAN PRODECAN Studii universitare de master

Educația, în multiplele ei forme, dă dimensiunea valorii unui


individ, iar acumularea de cunoștințe a fost, cel mai adesea,
calea sigură către reușita în viață.

Universitatea joacă, la ora actuală, un rol foarte important în


acest process, conturându-se a fi calea cea mai scurtă către
cunoașterea avansată.

Datele furnizate de această broșură au caracter orientativ, ele putând fi


modificate ulterior

4
Repartizarea programelor de studii de master pe domenii

5
Finance and Risk Management
(IF)

Masterat în limba engleză cu diplomă


dublă Universitatea „Alexandru Ioan
Tutori
Cuza” din Iași Conf. univ. dr.
Rijksuniversiteit Groningen, bfi Wien,
Silviu URSU
Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
(silviu.ursu@uaic.ro)

FRM este masteratul For Ready Minds al


Facultății de Economie și Administrarea Afac-
erilor a Universității „Alexandru Ioan Cuza” din Conf. univ. dr.
Iași, creat pentru profesioniștii aflați în căuta- Iulian IHNATOV
rea competențelor analitice și de cercetare (liulian.ihnatov@uaic.ro)
necesare unei cariere de succes în finanțe și
managementul riscului.

FRM este primul program de masterat cu


predare în limba engleză al Universității
„Alexandru Ioan Cuza” din Iași, rezultat al
parteneriatului strategic cu Universitatea
din Groningen privind oferirea de programe
internaționalizate de studii universitare. În-
cepând cu anul 2015, la aniversarea a cinci ani
a parteneriatului de succes cu Facultatea de
Economie și Afaceri din Groningen privind
oferirea de diplomă dublă în finanțe, FRM
oferă absolvenților săi și posibilitatea obținerii
de diplomă dublă în managementul riscului la
alte două universități de referință din spațiul
academic european: bfi Vienna și Universi-
tatea de Economie din Katowice.

FRM este un program acreditat ARACIS, iar


programele universităților partenere urmate
de masteranzii selectați pentru diploma dublă
sunt acreditate internațional (AACSB, EQUIS)
sau beneficiază de recunoașterea asociațiilor
globale de referință în certificarea în finanțe și
managementul riscului (CFA Institute și
PRMIA).

6
FRM oferă un curriculum armonizat cu cer- FRM 2010-2015:5 YEARS OF FACTS
tificările de excelență în finanțe și manage- SARGIS ADIKYAN
mentul riscului – CFA și PRM. Echipa Uni- FRM Student 2013-2014
versității „Alexandru Ioan Cuza” din Iași, CFA Research Challenge
Romania Team 2014
formată din masteranzi FRM, a câștigat Double Degree UAIC-RUG
primele două ediții ale etapei locale a com- Student 2014-2015
petiției CFA Institute Research Challenge și
"I have graduated from Yerevan State University and was
a reprezentat România la finalele din Lon- granted an Erasmus Mundus IANUS scholarship for two
dra, Milano și Praga în 2013, 2014 și 2017, years I have chosen UAIC as FRM seemed a perfect Mas-
demonstrând că abilitățile și cunoștințele ter's program to me and after my first year I am even
dobândite în cadrul acestui program de more confident. FRM gave me a chance to participate in
CFA Institute Research Challenge 2014. I was in the team
masterat oferă garanția unei performanțe that won the Research Challenge final of Romania and
ridicate în analiza investițională și cer- Republic of Moldova. This competition was a great experi-
cetarea economică. ence for me both in sense of practical knowledge and in
sense of confidence in my profession. FRM is for those
who are not afraid of going deep, finding the origins of
behavior in different aspects of finance. Here you will
learn one important thing: financial world is a scale and
on its one side are profits and on the other side are risks.
At the same time FRM will teach to find an equilibrium not
only in finance but in your life and career. FRM is not an
easy program. You will need to work hard to succeed but,
as everything in FRM is balanced, during the year you will
have interesting courses with invited professors, each of
you will have a unique chance to continue your second
year in the University of Groningen and definitely become
a good specialist. Good Luck!"

Semester 1 Semester 2

Financial Markets and Instruments Financial Decisions and Corporate Strategy


Research Methods in Economics and Business Advanced Mathematics for Economics
Financial Reporting and Analysis Financial Econometrics
2 Elective Courses (Quantitative Methods in 2 Elective Courses (Monetary and Financial
Finance and Risk Management, Programming and Macroeconomics, Microeconomics of Financial
Databases, Organization Theory and Design, Institutions, International Financial Management,
Information Systems and Business Processes) Fundamentals of Risk Measurement)

Semester 3 Semester 4

Research Methods in Finance Master's Thesis Preparation


4 Elective Courses (Corporate Valuation, Portfolio Advanced Topics in Bank Risk Management
Theory, Derivative Instruments, Theory of 2 Elective Courses (Corporate Governance,
Corporate Finance, Responsible Finance and Monetary Policy and Financial Regulation,
Investing, Banking, Insurance and Risk Institu tion al In vestm en t Man agemen t,
Management, Taxes and Business Strategy, Behavioural Finance and Personal Investing)
Business Ethics, Market Risk Management, Credit
Risk Management, Operational Risk Management)

7
Software Development and
Business Information Systems
(IF)
...It started with Sisteme informaționale Tutori
pentru afaceri (SIA) master programme.
Market demand for IT professionals has Prof. univ. dr.
been growing spectacularly over the Marin FOTACHE
recent years in Iasi (and all over the (fotache@uaic.ro)
world), and seems not to calm down, at
least for a while.
SIA graduates survey (2013-2015) showed
that the main employers of IT/SIA Conf. univ. dr.
graduates in Iași are EU and other foreign Cătălin STRÎMBEI
companies (see figure below). (linus@uaic.ro)

1st Year

1st semester
Compulsory courses:
 Information Systems Architecture
 Database Logic in Business Applica-
tions
 Business Intelligence
Moreover, in most cases (about 85%)  Project Management
customers of IT projects IS graduates  Object Oriented Analysis and Design
work for are international – see figure on
next page. Not to mention that many of
the references for IT/SIA courses are 2nd semester
classical, worldwide accepted books and Compulsory courses:
papers written in English.  Multi-tiered Software Development
So why not taking the courses and doing  Mobile Applications
the projects in English, as future jobs  Software Quality Assurance
require? Since courses are both technical
and business oriented, a decent level of Electives - two courses from:
 Database Administration
English will be enough for grasping the
 Linux Administration
lectures and references, and also for doing  Artificial Intelligence for Business
the projects and case-studies.

8
Prerequisites Relative to the SIA programme, SDBIS is
more technically oriented and designed to
Passing an English test at FEAA, after increasing demand for multi-tiered service
application (Details on page 62) oriented software and also big data
Databases (Database Management professionals.
Systems or other equivalent course)

2nd Year
1st semester
Compulsory courses:
 IT Governance and Service Manage-
ment
 Service-Oriented Architecture
 Polyglot Persistence and Big Data
 Information Integration and Web of
Data Consequently, the main targets of SDBIS
are graduates from Business Informatics/
Electives - one course from: Information Systems, Computer Science,
 E-Documents and E-Communication Computer Engineering and Mathematics
 Customer Relationship Management and Computer Science bachelor
programmes.
SDBIS curriculum is real-world oriented
2nd semester with adequate connections to IT
Compulsory courses: community and proper intership stages in
 Enterprise Systems Development Meth- major employers (Capgemini, Centric,
odologies Continental, Embarcadero, Endava, Falcon,
 Research project Mind, SCC, etc.).
 Internship Also, SDBIS is expected to increase master
graduates interest for IS research topics
Electives - two courses from: and projects. As with Business
 Data Warehouses, Data Mining and
Administration (BA) bachelor and Finance
Knowledge Discovery
 Knowledge Management, Analytics and and Risk Management (FRM) master
Data Science programmes, we are pretty confident that
 Information Systems Audit foreign professors, professionals and
 Science, Technology and Society students would be attracted within SDBIS,
and that could boost not only graduates
Dissertation
value on the market, but also research and
international exchanges in Information
Systems area at FEAA/UAIC.

9
Strategic Human Resource
Management in Europe
(IF)
DEGREE PROGRAMME
University of Applied Sciences BFI Vienna –
Tutori
Austria
Conf. univ. dr.
‘Alexandru Ioan Cuza’ University of Iasi
Ruxandra CIULU
(ruxandra.ciulu@uaic.ro)

Established in 2015, this is one of the


newest master programs at the Faculty of
Lect. univ. dr.
Economics and Business Administration.
For years, our faculty has been Carmen Claudia
acknowledged as one of the leaders in the ARUȘTEI
(carmen.arustei@gmail.com)
field of human resources in Romania. Now,
we offer you a strategic vision on human
resources, as well as the first human
resource management program entirely
1st Year
taught in English.
The aim of the Master´s degree program  Business and Management Foundations
is to offer qualifications and competences in a European Context
in Strategic HR management to master  Business Process Management
 Psychological & Sociological Aspects of
students at a European level. The study
HRM
program has two thematic focuses:  Employer Branding, Selection and Re-
 HR management in Europe – both in a cruitment
European country-by-country  Competency and Talent Management
 Basic Theories in HRM
comparison and in a global comparison
 Performance Management & Total Re-
between Europe and other regions (e.g. wards
the U.S.);  Comparative Law and Labour Law
 strategic HR management which is  Empirical Social Research (part 1)
 Self reflection and inquiry
increasingly becoming more important
 Organizational Strategy and HRM
for putting theory into practice.  International Project Management
Thereby, the curriculum ensures the  Project Seminar
achievement of the study program  Strategic Human Resource Planning
 SHR Measurement Systems
objectives: a science-based, practice-
 Expatriate Management
oriented education for HR management  Employee Communication and Participa-
tasks at European and international level. tion
Modules are subdivided into courses for a  European Labour Law
more thorough approach, the average  Empirical Social Research (part 2)
number of weekly hours being the same  Organizational and Group Dynamics
as other full-time master programs.  Academic Writing in English

10
Discipline prealabile You will choose this program if you are
(prerequisites) interested in:
 obtaining a strategic view of human
Passing an English test at FEAA, after resource processes in an interna-
application (Details on page 62) tional context;
 reaching a qualification and com-
petence profile that includes scien-
tific disciplines, methodical-analytical
skills and interdisciplinary qualifica-
tions;
 acquiring methodical-analytical
skills on international project and
process management, consultancy
skills in HR Management, intercultural
competence, leadership capability and
strategic competencies in IT -
supported HR management and con-
trolling;
 obtaining an interdisciplinary qual-
ification, which especially means
profound knowledge of English with
2nd Year special focus on HR-related terminolo-
gy, intercultural communication and
 HRM in Multinational Companies networking skills;
 HRM Information Systems and Decision-  continuing to work while obtaining
an international diploma in the field of
Making
HR Management.
 HRM Region-Specifics

 Comparative HR Studies and Industrial


Relations
 Intercultural Management and Diversity

 Sustainable HRM, Ethics and Academic


Integrity
 Comparative Labour Law in Europe

 Negotiations for HR Professionals


 Master Thesis : Conception

 Leadership and Motivation


 Change Management

 Coaching and Consulting HR Stakeholders


 Master Thesis Workshop: Supervision

11
Afaceri internaționale și strategii
interculturale
(IF)
Programul de master se adresează
tuturor celor care doresc să se specializeze
Tutori
și să profeseze în domeniul afacerilor,
indiferent de profilul absolvit.
Conf. univ. dr.
Andreea IACOBUȚĂ
(andreea_iacobuta
Conținutul programului a fost alcătuit prin
@yahoo.com)
raportare la curricula unor universități
occidentale de prestigiu, dar şi ţinând cont de
cerinţele şi dinamica pieţei muncii, ca urmare a
dialogului permanent cu partenerii externi dar și Lect. univ. dr.
cu reprezentanți ai mediului de afaceri. Astfel,
programul vine în întâmpinarea nevoilor
Elena Ramona
absolvenților de facultate cu profil non-economic CIORTESCU
de familiarizare cu mediul de afaceri, acoperind, (elena.cojocaru@uaic.ro)
totodată, necesitatea dobândirii abilităților
practice de către cei licențiați în domeniul
economic.
Programul pune un accent deosebit pe însușirea
tehnicilor de comunicare interculturală în limbi
străine (engleză/franceză și germană) și a
tehnicilor și strategiilor de negociere în mediul Anul I
internațional al afacerilor.
Discipline obligatorii:
 Instituţii şi dezvoltare
 Logică economică
 Comunicare interculturală în limba
străină I (engleză/franceză)
 Comunicare economică interculturală în
limba germană I
 Studii de caz în comunicarea și
negocierea corporativă
 Strategii de afaceri internaţionale. Studii
de caz
 Firme internaționale
 Comunicare interculturală în limba
străină II (engleză/franceză)
 Comunicare economică interculturală în
limba germană II

La Camera de Comert și Industrie Hochrein-Bodensee


din Konstanz

12
Obiectivele propuse sunt:
 însuşirea modelelor şi abilităţilor de
comunicare scrisă şi orală;
 însuşirea tehnicilor de comunicare în afaceri,
adoptarea unui discurs scris sau oral adecvat
fiecărei situaţii de comunicare internaţională
şi deprinderea tehnicilor şi strategiilor de
negociere în afaceri;
 exersarea gândirii critice şi speculative în
dezbateri şi negocieri; La Universitatea din Konstanz
 crearea deprinderilor privitoare la
construirea, analiza şi exploatarea
diagnosticului intercultural de afaceri şi Avantajele comparative ale programului
crearea convingerilor privind nevoia de sunt:
adaptare la specificitatea culturală locală;  diverse activități extracurriculare (ex. vizită
 buna cunoaştere a fenomenelor economice, de practică la companiile de shipping și
instituţiilor, organismelor şi legislaţiei comerț internațional cu filiale în Constanța și
internaţionale;
la Compania Națională “Administrația
 familiarizarea cu marketingul şi comerţul Porturilor Maritime” SA Constanta, în vederea
internaţional, cu politicile şi instituţiile
europene şi cu teoriile globalizării; familiarizării cu practicile actuale în domeniul
comerțului internațional și cu logistica
 dezvoltarea competenţelor antreprenoriale şi
a cunoştinţelor necesare identificării, aferentă);
analizării şi exploatării oportunităţilor de  posibilitatea efectuării unui stagiu de practică
afaceri şi de finanţare a afacerilor pe piaţa la Universitatea Konstanz din Germania;
internă şi internaţională.
 colaborare, în cadrul cursurilor şi
Anul II seminariilor, cu reprezentanţi din mediul de
afaceri;
Discipline obligatorii  oportunități de mobilitate în cadrul
 Instituţii şi politici europene programelor internaționale de studii și de
 Marketing internațional
practică;
 Comunicare interculturală în limba străină III
(engleză/franceză)  competenţe foarte bune de comunicare în
 Comunicare economică interculturală în două limbi de circulaţie internaţională
limba germană III (engleză/franceză şi germană);
 Economie antreprenorială și simulări de
 cunoaşterea adecvată a mediului
afaceri
 Comunicare interculturală în limba străină IV internaţional de afaceri;
(engleză/franceză)  cunoaşterea instituţiilor şi politicilor Uniunii
 Comunicare economică interculturală în Europene;
limba germană IV
 competenţe profesionale pentru angajare.
 Etică și integritate academică în cercetare și
pregătirea lucrării de disertație

Discipline opționale
 Leadership
 Drept european al afacerilor
 Management financiar internaţional
 Conjunctură economică internaţională
 Practică

Disertaţie

La Biblioteca Universității din Konstanz


13
Statistică și actuariat în
asigurări și sănătate
(IF)
Program cu diplomă dublă
Universitatea Alexandru Ioan Cuza
Tutori
din Iaşi, România
Prof. univ. dr.
Universitatea din Poitiers, Franţa
(IRIAF, Niort) Carmen PINTILESCU
(carmen.pintilescu@uaic.ro)

Acest program a fost propus în urma cola-


borării dintre FEAA și Universitatea din Poitiers,
IRIAF (Institut des Risques Industriels, Assu-
rantiels et Financiers) din Niort, Franţa. Oraşul Conf. univ. dr.
Niort, cunoscut ca fiind « capitala franceză a Viorica CHIRILĂ
societăților de asigurări », este unul dintre cele (vchirila@uaic.ro)
mai importante centre financiare din Franța,
după Paris. Aici își au sediul cele mai mari so-
cietăți franceze de asigurări (MAIF, MAAF, MA-
CIF, SMACL Assurances). IRIAF a dezvoltat ast-
fel, în parteneriat cu aceste companii de asi-
gurări un program de master care să răspundă
nevoilor pieței de formare de specialiști în do-
meniul gestiunii riscului și realizării de analize
Anul I
statistice și actuariale, care să stea la baza
adoptării de decizii adecvate.
Semestrul I
Absolvenții unui astfel de program de formare
dobândesc competențe în domeniul admi-  Economia asigurărilor şi sănătăţii 1
nistrării unor baze de date mari și complexe,  Statistică avansată 1
analizei statistice și calculului actuarial și folosi-  Modelare
rii unora dintre cele mai utilizate si performante  Informatică 1
medii de programare pentru analiza statistică  Limba franceză 1
(SPSS, SAS, R, Python).
Masterul SAAS oferă studenților FEAA oportunita-
tea de a obține diplomă dublă a Universității Semestrul II
noastre și a Universității din Poitiers, cu condiția
înmatriculării în ambele instituții. Studenţii români  Economia asigurărilor şi sănătăţii 2
pot studia în Franţa începând cu semestrul I al  Risc şi decizie
anului II de studii și pot urma astfel un stagiu de  Statistică şi modelare
3 – 6 luni în companiile de asigurări franceze. Pe  Informatică 2
perioada studiilor în Franţa, studenţii români pot  Practici profesionale (Inițiere în
beneficia de trei tipuri de burse: ERASMUS, burse metodologia cercetării)
oferite de Ambasada Franţei la Bucureşti și burse
oferite de guvernul francez. În ambele centre
universitare, activităţile didactice sunt susţinute
de profesori şi profesionişti români şi francezi.

14
Absolvenţii acestui program pot lucra Obiective specifice ale programului:
în:  pregătirea specialiștilor în administrarea
unor baze de date mari și complexe;
Societăţi de asigurări; Societăţi de
reasigurare; Instituţii bancare; Insti-  formarea competențelor de folosire a celor
tuţii sanitare (Departamentul de infor- mai performante medii de programare
matică medicală, biostatistică, epide- pentru analiza statistică (SPSS, SAS, R,
Python). Limbajele de programare R și Py-
miologie); Centre de cercetare din
thon au devenit în ultimii ani cele mai folo-
sectorul privat şi public; Cabinete de
site instrumente în analiza statistică a date-
consultanţă (Data Mining, Gestiunea lor, generând în rândul specialiștilor o ade-
de proiecte etc.). vărată polemică definită de sintagma « Data
Scientist Wars: R vs. Python ». Masterul
SAAS asigură competențe în folosirea ambe-
lor limbaje de programare.

 pregătirea de specialişti capabili să realizeze


analize statistice şi de calcul actuarial în
Anul II vederea măsurării şi previziunii riscurilor din
domeniul asigurărilor şi sănătăţii.
Semestrul III
Studenţii români pot studia în Franţa de la un
 Statistică avansată 2 semestru până la întregul program de studii.
 Programare şi informatică decizională Programul include un stagiu de un semestru în
companiile de asigurări franceze.
 Evaluarea şi gestiunea riscului
 Practici profesionale 3 Stagiul de practică din semestrul IV se finalizează
 Contabilitate şi sisteme cu un raport care cuprinde rezultatele activităţii
informaţionale practice şi de cercetare desfăşurate.
Pe perioada studiilor în Franţa, studenţii români ai
masterului pot beneficia de trei tipuri de burse:
Semestrul IV ERASMUS, burse oferite de Ambasada Franţei la
Bucureşti, burse oferite de guvernul francez.
 Stagiu practic Pentru studenţii români care vor beneficia de
 Disertaţie diploma franceză, de stagii de practică şi de
cursuri la Universitatea Poitiers, este necesară o
bună cunoaştere a limbii franceze.

15
Achiziţii, distribuţie, logistică
(IF)

Ce este ADL? Tutori


Masterul Achiziţii, distribuţie, logistică
(ADL) este un program de formare Prof. univ. dr.
superioară (academic) specializată pentru Adriana ZAIȚ
cele trei domenii conţinute în denumirea (azait@uaic.ro)
sa. Acest program de Master este acrediat
de ARACIS, pe baza dosarului de evaluare
depus de Universitatea „Alexandru Ioan
Cuza”, la cererea Facultăţii de Economie şi Asist. univ. dr.
Administrarea Afacerilor şi Alexandru MAXIM
Departamentului de Management - (maxim.alexandru@uaic.ro)
Marketing şi Administrarea Afacerilor.
Programul de master a produs deja trei
promoţii de absolvenţi, 80 de specialişti
formaţi aici fiind angajaţi ai unora din
companiile cunoscute din România. Anul I
De unde vine ADL?
Masterul ADL are la origine două surse: Sem. 1
nevoia de competenţe încă neacoperite din Discipline obligatorii:
 Sisteme informaționale de management
România pentru achiziţii, distribuţie şi
 Managementul lanțului logistic
logistică, pe de o parte, şi existenţa unui  Strategii de afaceri la scară globală
program de master de succes pentru  Analiză financiară
aceste trei domenii la Universite Pierre Discipline facultative:
Mendes France din Grenoble, Franţa, pe  Managementul conflictelor
de altă parte. Programul de master a fost
creat în urma semnării unei convenţii de
colaborare între Universitatea „Alexandru Sem. 2
Dicipline obligatorii:
Ioan Cuza” Iaşi şi Universite Pierre Mendes
 Managementul achizițiilor
France din Grenoble, Franţa, în anul 2009.  Sisteme fiscale comparate și raportări
Pe această bază a fost iniţiată procedura financiare
de evaluare şi acreditare, ARACIS  Managementul operațiunilor de transport
acreditând funcţionarea ADL ca master și distribuție
profesional în domeniul Management.  Etică şi integritate academică
 Discipline opționale (1 din 3):
Cu ce structură?  Management și analiză strategică
Programul curricular al masterului ADL a  Negociere în procesele de achiziții și
fost conceput pe baza celui care funcţiona distribuție
 Proiectarea sistemelor logistice
sub denumirea MSI – Management de la
Discipline facultative:
Chaine Logistique la Universite Pierre  Managementul recompenselor
Mendes France din Grenoble.

16
Pentru buna organizare şi desfăşurare a
activităţilor acestui master, au fost
constituite echipe mixte, de cadre
didactice şi specialişti din zona afacerilor,
din România şi Franţa.
La încheierea semestrului IV de studii,
studenţii masteranzi realizează un stagiu
practic, în întreprinderi din România sau
din Franţa. Pentru realizarea de stagii în
Franţa, cunoaşterea limbii franceze este
obligatorie. Pentru elaborarea şi
susţinerea disertaţiilor, masteranzii
realizează activităţi de cercetare şi misiuni
de documentare sub coordonarea
cadrelor didactice având pregătirea şi
experienţa necesare temelor respective.
Anul II Cu ce finalitate?

Sem. 1 În urma finalizăriii programului de master


Discipline obligatorii: ADL şi susţinerii disertaţiei, absolvenţii
 Teoria și practica achizițiilor publice obţin o diplomă de master în
 Marketing operațional și relațional management, specializarea Achiziţii-
 Sisteme logistice în afacerile online Distribuţie-Logistică, recunoscută în
 Managementul stocurilor România şi UE. Protocolul încheiat între
Discipline facultative: cele două universităţi partenere oferă şi
 Comunicare interculturală în limbă posibilitatea obţinerii unei diplome a
străină 1 sau 2 Universităţii franceze, condiţia care
trebuie îndeplinită fiind aceea de realizare
a unui stagiu de formare în Franţa şi
Sem. 2 susţinerii disertaţiei în limba franceză la
Discipline obligatorii: Universite Pierre Mendes France din
 Strategii logistice aplicate Grenoble.
 Sisteme legislative comparate
Cine poate candida?
 Stagiu de cercetare pentru
elaborarea lucrării de disertație Admiterea la masterul ADL se realizează
 Stagiu de practică pe baza mediilor obţinute în perioada de
Discipline facultative: licenţă şi la examenul de finalizare a
 Geopolitică şi mediile de afaceri studiilor respective. Orice posesor al unei
diplome de licenţă se poate înscrie pentru
a urma programul de master ADL, dacă
are parcurse disciplinele prealabile.
Cunoştinţele de limba franceză sunt un
atu, fără a fi condiţie de admitere.
Programul de master ADL asigură şansa
performanţei în meserie şi în carieră!

17
Administrarea afacerilor*
(IF + IFR)

În prezent, atât pe piaţa României, cât şi Tutori


pe piaţa UE există o cerere în creştere de
profesionişti în domeniul administrării Prof. univ. dr.
afacerilor, în special a celor mici şi Teodora ROMAN
mijlocii. (throman@uaic.ro)
Programul de master ADMINISTRAREA
AFACERILOR vine ca răspuns la această
cerere, urmărind formarea specialiştilor
care să poată înţelege şi gestiona Lect. univ. dr.
problemele cu care se confruntă firmele Gabriela
într-un context dinamic, prin oferirea BOLDUREANU
acelor competenţe şi abilităţi care să (gabriela.boldureanu@feaa.
permită reacții în timp real la situaţii uaic.ro)
dificile, în mediul turbulent de astăzi,
expertiză în gestiunea resurselor
organizaţiilor, spirit antreprenorial, Anul I
flexibilitate, capacitatea de a relaţiona.
Sem. 1
Programul de studii permite accesul la
Discipline opționale: 5 din 7
toate funcţiile întreprinderii, precum cea
1. Contabilitate pentru afaceri
comercială, financiar-contabilă, de 2. Informatică pentru afaceri
producţie, marketing. Se deschid astfel 3. Finanțele afacerilor
perspective de lucru în toate sectoarele de 4. Managementul organizaţiilor
activitate (industrie, distribuţie, servicii 5. Marketing operaţional şi strategic
etc.). 6. Economie/Economics
7. Statistică pentru afaceri
Discipline facultative:
 Comunicare interculturală în limbă
străină 1 sau 2 (DC)

Sem. 2
Discipline obligatorii:
 Crearea afacerilor
 Comunicare organizaţională
 Dreptul afacerilor
 Managementul proiectelor
 Sisteme informaţionale pentru afaceri
Disicpline facultative:
 Managementul conflictelor

18
*Acest program se adresează, în ”O nouă lume a afacerilor, un nou mod
special, absolvenților de la alte de lucru, un nou mod de rezolvare a
facultăți non-economice! problemelor. Formula actuală de succes
în afaceri: să faci profit știind unde
”Promovarea accesului la finanţare şi găsești resursele cele mai bune și cum să
încurajarea unei culturi antreprenoriale, le folosești cât mai eficient, să aplici
inclusiv crearea de noi întreprinderi, strategia oceanului albastru. Pentru toate
reprezintă aspectele principale ale acestea trebuie să fii pregătit și să
noului program de sprijin financiar al stăpânești informația despre mediul
Comisiei Europene. Programul pentru economic atât de turbulent și de dinamic.
competitivitate, COSME, în perioada Administrarea Afacerilor poate fi o
2014-2020, urmărește facilitarea
soluție.”
accesului IMM-urilor la finanţare, la
pieţe şi la politici destinate antrepre- Prof. univ. dr. Dumitru OPREA
noriatului, esenţiale pentru depăşirea
crizei.”
Obiectivele masterului:
Antonio TAJANI
Vicepreședintele Comisiei Europene
responsabil pentru industrie și  Dezvoltarea abilităţilor strategice şi de
întreprinderi leader într-un context local şi global;
 Formarea deprinderilor pentru abordări
strategice, prin aplicarea de cunoştinţe
Anul II specializate şi utilizarea surselor de
informaţii specializate;
Sem. 1
Discipline obligatorii:  Crearea abilităților pentru o comunicare
 Creativitate si inovare in managementul efectivă şi persuasivă în mediul
proiectelor organizaţional;
 Mediul internațional de afaceri
 Managementul calităţii  Asigurarea unui nivel ridicat de
 Recrutarea, selecţia şi dezvoltarea resurselor înţelegere şi adoptare a responsabilităţii
umane
 Discipline opționale (1 din 2):
sociale şi sustenabilităţii dezvoltării
1. Diagnostic organizational afacerilor;
2. Managementul relațiilor cu clienții
Discipline facultative:
 Dezvoltarea abilităţilor de a gestiona
 Managementul recompenselor relaţiile cu partenerii de afaceri.

Sem. 2
Discipline obligatorii:
 Managementul achiziţiilor
 Etica si integritate academica in cercetare
 Stagiu de cercetare şi pregătirea lucrării de
disertaţie
 Practică
 Discipline opționale (1 din 2):
1. Performanta si risc in afaceri
2. Marketing digital/Digital Marketing
 Discipline opționale (1 din 2):
1. Etică și responsabilitate în afaceri
2. Comportament organizaţional
Discipline facultative:
 Geopolitică şi mediile de afaceri

19
Administrație publică
(IF)

Eficiența organizațiilor depinde și de Tutori


performanța profesională a membrilor
ei. De aceea este nevoie de o Prof. univ. dr.
schimbare profundă a administrației Mihaela ONOFREI
(onofrei@uaic.ro)
publice sub aspectul calității factorului
uman implicat. Masterul Administrație
publică își propune să ofere soluții și
susținere.
Conf. univ. dr.
Florin OPREA
OBIECTIVELE programului:
(foprea@uaic.ro)
- formarea de specialiști de înaltă
ţinută profesională pentru
administraţia publică;
- c u l t i v a r e a c u n o ș t i n ţ e l o r,
competenţelor și abilităţilor practice Discipline
(inclusiv din pachetul celor necesare pentru
necesare absolvenţilor pentru certificarea ca auditor intern în sectorul public)
integrarea profesională și parcursul
ascendent în carieră, în condiţii de Anul I
mobilitate sectorială/geografică. Discipline obligatorii
 Etica în administraţia publică
 Dreptul mediului
DE CE SĂ ALEGI acest program:  Sisteme informaţionale de birou
- pentru că vrei să-ţi formezi abilităţi  Gestiunea financiară a instituțiilor
publice
de manager în administraţia publică;  Managementul proiectelor europene
- pentru că vrei să te alături unei  Sisteme administrative comparate
echipe care defineşte calitatea şi  Finanţe publice europene
excelenţa în învăţământul de master  Drept financiar european
 Managementul financiar al
în administraţie publică; colectivităților locale
- pentru că vrei să fii implicat în
proiecte de cercetare alături de colegi Discipline opționale
 Politici europene
şi cadrele didactice;
 Audit intern I (Concepte, planificare,
- pentru că vrei să participi la standarde)
conferinţe anuale dedicate
masteranzilor; Discipline facultative
 Guvernanţa corporativă şi sistemul de
- pentru că ştim cum să te formăm ca control intern
LEADER.  Gestiunea riscurilor

20
RESURSE dedicate: SPECIFICUL programului:

- suporturi de curs tipărite şi în format - curricula adaptată la particularități şi


electronic; cerințe (ale sectorului, angajatorilor,
masteranzilor);
- portal de e-learning;
- pregătire interdisciplinară (de domeniu
- bibliotecă;
juridic, economic, managerial);
- laboratoare şi software specializat;
- pregătire pentru poziții profesionale din
- instituţii gazdă disponibile pentru administrația locală, centrală şi sectorul
stagiile de practică. privat;
- pregătire pentru pentru poziții
profesionale din structuri administrative
autohtone sau supranaționale;
- asigurarea condiției legale impuse pentru
ocuparea funcțiilor publice de conducere/
dobândirea calității de înalt funcționar
public.

OCUPAŢII posibile:

- i n s p e c t o r, e x p e r t / c o n s i l i e r
Anul II (armonizare legislativă, afaceri
Discipline obligatorii europene, administraţie publică),
 Administraţie electronică administrator/manager public/city
 Dreptul funcţiei publice
 Politici financiare guvernamentale manager, agent/facilitator de
 Management strategic dezvoltare locală, reglementator,
 Gestiunea fondurilor structurale
europene secretar de unitate administrativ-
 Analiza polititcilor publice teritorială, prefect/subprefect,
 Protecţia juridică a drepturilor omului
 Etică și integritate academică și
director/director coordonator, şef de
Pregătirea lucrării de disertație direcţie, şef de serviciu sau birou,
 Practică
profesor/ formator, expert/consultant
Discipline opționale în afaceri publice.
 Audit intern II (Misiuni de audit)
 Managementul calității în PROGRAM beneficiar al
administrația publică
proiectului POSDRU 60072
Discipline facultative
 Contabilitate pentru afaceri

21
Analiză și strategie de marketing
(IF)

Prin programul de masterat Analiză şi Tutori


Strategie de Marketing (ASM)
studenţii sunt pregătiţi pentru asumarea, Prof. univ. dr.
la „entry level”, a responsabilităţilor Corneliu MUNTEANU
specifice job-urilor: market analyst, traffic (cmunteanu@uaic.ro)
manager, asistent manager de produs,
ofiţer de relaţii publice, coordonator de
vânzări, junior strategic planner, media
planner, account manager, consilier de
Lect. univ. dr.
marketing, brand manager assistant,
account executive ş.a. Absolvenţii acestui
Tudor JIJIE
(tudor.jijie@eastmarketing.ro)
master pot aspira la promovarea pe nivelul
SENIOR, iar după 3-5 ani de experienţă
pot deveni marketing manageri.
Structura programului asigură o pregătire
solidă - cunoştinţe, capabilităţi, valori şi
atitudini profesioniste - pe toate funcţiile Anul I
specifice de marketing.
În primul rând, se consolidează compo-
Sem. I
nenta cercetări de marketing, atât pentru
stăpânirea metodelor calitative, cât şi a
Discipline obligatorii
celor cantitative. Nu poţi interveni pe o
 Publicitate
piaţă fără să o cunoşti bine, în prealabil.
 Strategii de produs
A doua componentă majoră a masterului  Econometrie avansată
ASM este comunicarea de marketing. Un  Analiză calitativă de marketing
bun marketer este în mod obligatoriu un
bun comunicator, inclusiv în 2-3 limbi
străine. Pentru că stăpâneşti deja limba Sem. II
engleză, acum urmează limba germană.
Nu se ştie care va fi cea mai puternică Discipline obligatorii
economie în următorii 5-10 ani (!).  Relaţii publice
 Strategii de preţ
Lucrul cu cifre - a treia direcţie de formare  Managementul vânzărilor
a studenţilor ASM. Unii cred că nu ar fi ne-  Limba germană 1
voie de aşa ceva în marketing. Don’t even
think about it!

22
Lucrul cu alţi oameni este a patra di-
recţie majoră a programului. Vrând,
nevrând asta înseamnă Marketing. Tot
timpul lucrezi cu oameni, mai ales cu
oameni din afara organizaţiei, pe care îi
vezi pentru prima dată şi pe care
trebuie să îi convingi.

Transversalitate. Masterul ASM asig-


ură studenţilor o bună interfaţă cu an-
gajaţii celorlalte departamente. Un bun
marketer îşi convinge întotdeauna
colegii de organizaţie, mai ales pe cei
din departamentele tehnic şi financiar.

Competitivitate şi
profesionalism.
În mediul de business românesc,
deja se vorbeşte şi se scrie despre
„Şcoala de marketing de la Iaşi”. De
Anul II ce oare?!

Sem. I Din punct de vedere al adresabilităţii,


la acest master se pot înscrie:
Discipline obligatorii  absolvenţii cu diplomă de licență
 Distribuţie
în domeniul economic din
 Analiză cantitativă şi prognoză de
marketing universități acreditate;
 Documentare lucrare disertație  absolvenţii cu diplomă de licenţă
 Limba germană 2 în alte profile decât cele
economice, care îşi doresc o
formare specializată în Marketing;
Sem. II
 profesioniştii din întreprinderi,
Discipline obligatorii absolvenţi de facultate, persoane
 Marketing digital care lucrează, şi care au dobândit
 Marketing strategic experienţă în practică;
 Stagiu organizațional / Marketing  persoanele care doresc să
experiențial (opțional) continue studiile prin programe
 Managementul proiectelor /
Analiză financiară (opțional)
doctorale sau alte programe de
cercetare în Marketing.

23
Bănci și piețe financiare
(IF)

Programul de masterat „Bănci şi Pieţe Tutori


Financiare” îşi propune să formeze
specialişti de înaltă clasă, cu competenţe Prof. univ. dr.
în studiul şi analiza problemelor financiar Ovidiu STOICA
-bancare şi ale celor din domeniul pieţei (ostoica@uaic.ro)
de capital.

Acest program de master se adresează


Prof. univ. dr.
atât studenților care doresc o carieră de
Bogdan CĂPRARU
practicieni în domeniul financiar-bancar, (csb@uaic.ro)
cât și în domeniul academic, ambele la
nivel național și internațional.

Curricula programului de master


urmărește transferul de cunoștințe și
Anul I
formarea de abilități și atitudini specifice
unor specialişti capabili să răspundă la
un nivel superior cerinţelor actuale ale Discipline obligatorii
instituţiilor şi pieţelor financiar-bancare,  Politici monetare
precum și în domeniul finanţării IMM-  Piața produselor și serviciilor
urilor şi al dezvoltării imobiliare. Aceștia bancare
vor fi capabili să analizeze critic şi să  Reglementări și instituții ale pieței
soluţioneze pertinent problemele de capital
specifice, având capacitatea de a  Retail banking
concepe şi adopta cele mai bune decizii  Managementul portofoliului
 Corporate banking
în cadrul activităţilor specifice pe care le
 Managementul riscului bancar
vor derula.
 Modelare pe piața financiară
 Finanțarea dezvoltării imobiliare

Absolvenții programului de master „Bănci


Discipline opționale
și Piețe Financiare” au perspective certe  International banking
de integrare în activitatea practică,  Evaluarea întreprinderii
deoarece activitatea bancară şi cea
privind piaţa de capital se află într-o
continuă expansiune şi diversificare la
nivel național și internațional şi reclamă
specialişti din ce în ce mai pregătiţi.

24
Absolvenţii programului de masterat Masterul de „Bănci şi Pieţe Financiare”
îşi pot desfăşura activitatea în este o opțiune pentru tine, deoarece:
cadrul: - în ultimii ani, există preocupări tot mai
 băncilor;
mari din partea instituțiilor financiar-
 instituțiilor financiare nebancare; bancare de a recruta studenți bine
 societăţilor de servicii de investiţii pregătiți încă de pe băncile școlii;
financiare;
- programul de masterat are încheiate
 societăţilor de administrare a
convenții de practică cu un număr
investiţiilor; considerabil de bănci și entități din
 compartimentelor financiare din domeniul pieței de capital, unde
cadrul firmelor; studenții au ocazia de a îmbina
 compartimentelor de specialitate cunoștințele teoretice cu cele practice
ale unor organisme financiare sub îndrumarea unor tutori din cadrul
locale şi centrale ș.a.; acestor instituții;
 în calitate de traderi;
- tutorii și coordonatorii de practică ai
 în calitate consultanţi în domeniul programului de masterat au preocupări
financiar. continue de căutare de parteneriate de
practică și creșterea inserției
profesionale a studenților și
absolvenților;
- cursurile și seminariile sunt susținute
Anul II de profesori cu bogată experiență
academică și practică din cadrul
Universității, dar și de profesori invitații
Discipline obligatorii
de la universități din SUA, Italia, Franța;
 Instrumente bancare moderne de
plăți și creditare - studenții pot participa la evenimente și
 Investment banking întâlniri cu specialiști din mediul
 Audit bancar financiar-bancar.
 Piețe financiare europene
 Politici și strategii bancare
 Strategii pe piețele instrumentelor
financiare derivate
 Finanțarea întreprinderilor mici și
mijlocii
 Etică și integritate academică în
cercetare și pregătirea lucrării de
disertație
 Practică

Discipline opționale
 Metode de cercetare în finanțe
 Finanțe comportamentale

25
Contabilitate, Diagnostic, Evaluare
(IF)

Programul de master propune cursanţilor


aprofundarea cunoştinţelor în domeniul
Tutori
contabilităţii, analizei economico-financiare Prof. univ. dr.
şi evaluării în afaceri, printr-un sistem de Marilena MIRONIUC
competenţe corelat cu cerinţele pieţei muncii (marilena@uaic.ro)
europene şi cu exigenţele organismelor
profesionale ANEVAR și CECCAR.
Absolvenţii programului de studiu
beneficiază de echivalarea examenului de
acces la profesiile de expert contabil şi Conf. univ. dr.
evaluator de proprietăţi imobiliare, prin Ciprian APOSTOL
protocoalele închiate cu CECCAR și ANEVAR. (ciprian.apostol@uaic.ro)

Anul I
Obiectivele programului de master sunt
rezumate astfel: Discipline obligatorii
 acoperirea prin oferta educaţională a cererii  Contabilitate aprofundată
de specialişti în domeniul contabilităţii, analizei  Contabilitate comparată (norme
economico-financiare, evaluării afacerilor, româneşti- norme internaţionale)
auditului, expertizei contabile;  Analiză economico-financiară
 consolidarea legăturilor cu firmele, instituţiile aprofundată
şi comunităţile beneficiare ale absolvenţilor de  Comunicare interculturală în afaceri
masterat pentru a obţine informaţii cu privire (lb. engleză/franceză)
la nivelul de pregătire a absolvenţilor noştri şi  O disciplină aleasă din pachetul 1
opinii în legătură cu structura şi conţinutul
 Expertize contabile şi servicii de
procesului didactic;
asigurare
 integrarea educaţiei cu cercetarea de
 Drept societar
specialitate, ca premisă pentru continuarea
 Standarde de evaluare ANEVAR
pregătirii prin studii doctorale.
 Contabilitate şi control de
gestiune
Competențe generale și profesionale  Diagnostic în scopul evaluării
dobândite:
 Cunoaşterea aprofundată şi asimilarea Pachet 1:
principiilor, normelor, metodelor şi tehnicilor  Econometrie aplicată
de reflectare a evenimentelor economice în  Matematici financiare
contabilitate;  Contabilitatea instituţiilor publice
 Cunoaşterea avansată a conceptelor, şi a instituţiilor de credit
principiilor, metodelor, tehnicilor pe care se  Guvernanţă corporativă şi gestiunea
fundamentează practica analizei economico-
financiare şi a diagnosticului în afaceri; rezultatului

26
 Asimilarea aprofundată și utilizarea Cariere profesionale:
abordărilor/metodelor de evaluare a
î n tre pri n derilor, proprie tăților Absolvenţii acestui program de
imobiliare, bunurilor mobile și master pot fi angajați în: societăţi
activelor financiare; comerciale, instituţii de credit, firme
 Abilități de analiză, interpretare și private naționale și internaționale,
previziune necesare diagnosticului în agenţii şi instituţii guvernamentale,
scopul evaluării;
 Abi l i tăți de f u n dame n tare a
instituţii publice, administraţia
rapoartelor de evaluare și publică locală etc. Aceștia sunt
argumentare a valorilor estimate; pregătiţi pentru funcțiile de: director
 Capacitatea de a organiza și a economic, economist şef, contabil
conduce activități de echipă; şef; şef compartiment contabilitate
 Aplicarea creativă a metodelor de generală; şef compartiment
cercetare ştiinţifică pentru contabilitate de gestiune; analist
contabilitatea, analiza şi evaluarea financiar; auditor intern; şef
entităţilor.
compartiment de audit/cabinet de
audit şi consultanţă; expert
evaluator/lichidator liber profesionist;
auditor extern independent etc.

Anul II

Discipline obligatorii
 Evaluarea întreprinderii
 Evaluarea proprietăţilor
imobiliare, bunurilor mobile şi
activelor financiare
 Norme şi proceduri de audit
financiar
 Doctrină şi deontologie în profesii
contabile reglementate
 O disciplină aleasă din pachetul 2
 Contabilitatea operaţiunilor de
reorganizare a societăţilor
comerciale
 Fiscalitate
 Practică de specialitate
 Proiect de cercetare

Pachet 2:
 Metodologia cercetării ştiinţifice
 Contabilitate şi audit de mediu Notă: Disciplinele marcate cu caractere
 Managementul proiectelor îngrosate sunt înscrise în protocoalele cu
 Contabilitatea activelor şi datoriilor organizațiile profesionale CECCAR și
financiare ANEVAR pentru echivalarea accesului la
profesiile de expert și evaluator.

27
Contabilitate, expertiză și audit
(IF)

Masterul de Contabilitate, expertiză Tutori


și audit (CEA) se adresează
absolvenților unei filiere de licență cu Prof. univ. dr.
specific de contabilitate. Prin acest Costel ISTRATE
master ne propunem să completăm, cu (istrate@uaic.ro)
noțiuni aprofundate, pregătirea de
contabilitate, audit, analiză și diagnostic
cu care studenții noștri vin de la
programele de licență și/sau din practica Conf. univ. dr.
specifică. Leontina PĂVĂLOAIA
Diploma oferită de masterul CEA este (betianu@uaic.ro)
recunoscută, prin protocoale, de două
organizații profesionale importante din
România: CECCAR și CAFR. Astfel,
absolvenților CEA li se echivalează
Anul I
accesul la profesiile de expert contabil și (10 discipline)
de auditor. Începând cu promoţia 2017-
2019 masterul beneficiază de acreditarea 1. Bazele auditului financiar și
ACCA pentru modulul F8 (Auditing). expertiză contabilă
2. Contabilitate financiară
aprofundată
3. IAS/IFRS în contabilitatea curentă
4. Diagnostic financiar-contabil
5. Managementul proiectelor
6. Contabilitate de gestiune
aprofundată
7. Metodologia auditului financiar
8. Concepte și teorii de evaluare în
Obiectivele specifice ale masterului afaceri
CEA se concretizează în: 9. Contabilitatea operațiunilor de
reorganizare a societăților
 transmiterea de cunoștințe comerciale
aprofundate și formarea de abilități 10. Sisteme contabile comparate
pentru derularea de misiuni de
contabilitate și audit, în mediul Notă: disciplinele scrise cu caractere îngroşate
contabil național și internațional, apar în protocolul cu organizaţiile profesionale
CECCAR şi CAFR, pentru echivalarea exa-
pentru întreprinderi și pentru grupuri menului de acces la profesiile de expert contabil
de întreprinderi; şi auditor financiar.
 îmbunătățirea competențelor trans-
versale ale studenților.

28
Discipline prealabile Competenţe generale şi profesionale
(prerequisites)
În cadrul acestui program de master, ne

Contabilitate financiară propunem să acționăm în așa fel încât


absolvenții să dobândească abilități și
Gestiunea financiar-contabilă a
întreprinderii cunoștințe care să le permită:

 să asimileze metodele și tehnicile de


sau echivalentele acestora lucru în domeniul contabilității, auditului
și expertizei contabile;

 să efectueze analize și interpretări ale


informațiilor din situațiile financiare în
procesul de fundamentare și luare a
deciziilor;

 să proiecteze și să utilizeze sisteme


informaționale privind contabilitatea,
managementul financiar și administrarea
afacerilor;

Anul II  să organizeze și să conducă depar-


(10 discipline) tamentele de contabilitate financiară și
1. Contabilitatea grupurilor de de gestiune, să elaboreze politici și
întreprinderi strategii financiar-contabile;
2-3. Raportări financiar contabile/
Contabilitatea mediului/ Doctrină și  să participe la negocieri și la activități de
deontologie în profesia contabilă/
consultanță de specialitate (financiar-
Contabilitatea organizațiilor financiare
nebancare contabilă, fiscală, audit intern și extern);
4-5. Control de gestiune/ Norme de
audit financiar/ Diagnostic  să aibă capacitatea de a organiza și de a
economic/ Contabilitatea în turism și conduce eficient munca în echipă;
servicii
6. Contabilitate națională/ Performanță și  să cunoască normele și tehnicile de
risc în afaceri/ Auditul sistemelor
auditare a sistemelor informatice de
informaționale/ Contabilitate digitală
7-8. Legislație fiscală/ Drept societar/ gestiune și de evaluare a afacerilor;
Management financiar
9. Practică  să efectueze raportări și să asigure
10. Stagiu de de cercetare/documentare și consultanță în domeniile expertizei
pregătirea disertației
contabile și al controlului financiar;
 să fie inițiați în cercetarea contabilă.
Notă: disciplinele scrise cu caractere îngroşate
apar în protocolul cu organizaţiile profesionale
CECCAR şi CAFR, pentru echivalarea exa-
menului de acces la profesiile de expert contabil
şi auditor financiar.

29
Contabilitatea afacerilor*
(IF + IFR)

Programul de masterat Contabilitatea


afacerilor (forme de învăţământ: cu
Tutori
frecvenţă - IF şi cu frecvenţă redusă - IFR) Prof. univ. dr.
îşi propune formarea de profesionişti capabili Iuliana GEORGESCU
să lucreze şi să obţină rezultate performante (iuliag@uaic.ro)
în domeniul financiar-contabil, ca răspuns la
cererea formulată de entităţile economice.
Obiectivul principal al programului de
master Contabilitatea afacerilor este Conf. univ. dr.
formarea de specialişti contabili care să Daniela MARDIROS
utilizeze eficient metodele, procedeele şi (mardirosdanielajob
tehnicile „ştiinţei conturilor”, prin raportarea @gmail.com)
la un set de norme şi principii aplicabile
activităţii financiar-contabile într-o
întreprindere.

Programul de masterat Contabilitatea Anul I


afacerilor are ca misiune specializarea
absolvenţilor de învăţământ superior în Discipline semestrul I - 1 pachet
domeniile: contabilitate financiară, de 7 discipline optionale din care
contabilitate publică şi de gestiune, audit, se aleg 5
analiză şi diagnostic economico-financiare,  Introducere în contabilitate
control şi expertize contabile, pe fondul  Managementul organizaţiilor
procesului de normalizare traversat în  Informatica pentru afaceri
prezent de contabilitatea românească.  Economie
 Marketing operaţional şi strategic
Prin însuşirea de cunoştinţe teoretice solide
 Statistica pentru manageri
şi dezvoltarea de abilităţi practice şi de
 Finanţele afacerilor
cercetare, tinerilor absolvenţi li se facilitează
accesul ca profesionişti pe piaţa muncii,
capabili să evolueze atât în context naţional, Discipline semestrul II
cât şi internaţional. Motivaţia formării  Dreptul afacerilor/ Standarde de
tinerilor absolvenţi în domeniul contabilităţii evaluare
 Analiza economico-financiara
este generată de cerinţele companiilor
 Contabilitatea financiară a ciclului de
româneşti şi străine care au conştientizat exploatare
necesitatea angajării profesioniştilor pregătiţi  Contabilitatea costurilor
pentru a înfrunta provocările pieţei  Normalizare contabilă
europene.

30
*Acest program se adresează, în Competenţe generale şi
special, absolvenților de la alte
facultăți non-economice! profesionale

În cadrul acestui program de master, ne


propunem să acţionăm în aşa fel încât
absolvenţii să dobândească abilităţi şi
cunoştinţe care să le permită:
• să asimileze metodele şi tehnicile de
lucru în domeniul contabilităţii, auditului
şi expertizei contabile judiciare şi
extrajudiciare;
Motivaţia formării tinerilor absolvenţi în • să efectueze analize şi interpretări ale
domeniul contabilităţii este generată informaţiilor din situaţiile financiare în
de cerinţele companiilor româneşti şi procesul de fundamentare şi luare a
s t r ă i n e c a r e a u c on ş t i e n t i z a t deciziilor;
necesitatea angajării profesioniştilor
pregătiţi pentru a înfrunta provocările • să proiecteze şi să utilizeze sisteme
pieţei europene. informaţionale privind contabilitatea,
managementul financiar şi
administrarea afacerilor;
• să organizeze şi să conducă
Anul II departamentele de contabilitate
financiară şi de gestiune, să elaboreze
Discipline semestrul I
 Contabilitate financiara intermediara
politici şi strategii financiar-contabile;
 Introducere în auditul financiar • să participe la negocieri şi la activităţi
 Contabilitate managerială de consultanţă de specialitate (financiar
 Contabilitatea organizaţiilor -contabilă, fiscală, audit intern şi
guvernamentale extern);
 Raportări financiar-contabile
• să aibă capacitatea de a organiza şi de
a conduce eficient munca în echipă;
Discipline semestrul II
• să cunoască normele şi tehnicile de
 Diagnostic financiar-contabil
auditare a sistemelor informatice de
 Control şi expertize contabile
 Discipline optionale (una din
gestiune şi de evaluare a afacerilor;
patru) • să efectueze raportări şi să asigure
 Contabilitate şi fiscalitate/Evaluarea consultanţă în domeniile expertizei
afacerii/Consolidarea conturilor/ contabile şi al controlului financiar;
Norme si proceduri de audit
 Proiect de specialitate • să fie iniţiaţi în cercetarea contabilă.
 Stagiu practic

31
Data Mining
(IF)

Trăim într-o societate bazată pe Tutori


cunoaștere. Nevoia de specialiști capabili
să creeze și să gestioneze baze mari de Conf. univ. dr.
date, să extragă informații cu ajutorul Ciprian TURTUREAN
metodelor statistice și să ofere suport (ciprian.turturean@uaic.ro)
pentru luarea deciziilor este subliniată de
un număr tot mai mare de voci
competente în spațiul public. Concepte
precum Big Data, Data Analyst, Data
Conf. univ. dr.
Scientist, Data Mining sunt în atenția
specialiștilor din universități, instituții de
Mariana HATMANU
(mariana.gagea@uaic.ro)
cercetări și companii. Într-un context în
care puterea computerelor crește
exponențial, bazele de date sunt tot mai
mari și mai complexe, se definește tot mai
clar profilul unui specialist cu competențe
Anul I
mixte din zona statisticii și informaticii
capabil să lucreze în condițiile noi și Sem. I
dinamice ale pieței globale. 1. Calitatea și validarea datelor
Conceptul de Data Mining este unul relativ 2. Tabelare și data visualisation
nou și privește procesul complex de 3. Logica BD în aplicații pentru afaceri
analiză a datelor disponibile în baze de 4. Introducere în R
date diverse, atât ca mărime, cât și
structură. Acest concept include și Pachet facultativ
1. Probabilități și statistică matematică
componenta software, adică pachetele
2. Programare 1
program de creare și gestionare a bazelor
de date, de programare și analiză statistică Sem. II
a datelor. 1. Metodologia cercetării
Programul de master Data Mining ține cont 2. Analiza cluster și ierarhizare
3. Arbori de decizie
de tendințele existente la nivelul marilor
4. Pachet opțional (o disciplină la alegere)
universități din statele occidentale. 4.1. Administrare BD
Accentul acestor programe este pus pe 4.2. Depozite de date
metodele avansate de prezentare a datelor 4.3. Big Data
(tabelare, vizualizare), pe cele de analiză
statistică (statistică multivariată, clasificare Pachet facultativ
și ierarhizare, metode neparametrice, 1. Introducere în Data Mining
statistică și modelare, metode de analiză a 2. Fundamente ale cercetării statistice și
econometrice
riscului și deciziilor etc.) și pe cele de
3. Cercetări operaționale
informatică (programare, web, baze de
date, algoritmică etc.).

32
Discipline prealabile Obiective specifice ale programului
(prerequisites) 1. Pregătirea de specialiști de vârf capabili
de a:
Statistică / Econometrie /
• elabora și implementa baze de date și
Informatică / Birotică / Matematică strategii de depozitare a datelor;
• gestiona structura și calitatea datelor
În curriculum există trei pachete de
relevante pentru o organizație, pentru a
discipline: obligatorii, opționale și
spori valoarea acestora;
facultative. Disciplinele facultative
oferă șansa absolvenților de licență de • evalua metodele și instrumentele
diferite specializări să obțină adecvate pentru analiza datelor în
competențe suplimentare de contexte organizaționale specifice;
informatică și statistică. • aplica metodele avansate de analiză a
datelor într-o varietate de medii
organizaționale;
• construi modele de analiză și modele
predictive folosind instrumente adecvate.
2. Formarea continuă a angajaților pentru
a îmbunătăți experiența practică dintr-o
organizație prin utilizarea metodelor de
Anul II analiză a datelor și pachetele program
specializate
Sem. III
1. Rețele neurale
3. Dezvoltarea cercetării din domeniul
2. Regresie multiplă. Analiza varianței și Data Mining
covarianței
3. Regresie logistică
4. Pachet opțional (o disciplină la alegere)
4.1. Sisteme pentru asistarea deciziilor
4.2. CRM (Customer Relationship
Management)

Pachet facultativ
1. Sondaje
2. Programare II

Sem. IV
1. Stagiu de cercetare. Documentare și
disertația de masterat Absolvenţii acestui program pot lucra în:
2. Statistică bayesiană Firme de cercetare de piață; Firme de
3. Modele cu ecuații structurale servicii (outsourcing); Firme IT; Firme
4. Scalare și analiză conjoint Social media; Instituţii financiar-bancare;
5. Practică
Instituţii de sănătate; Centre de cercetare
Pachet facultativ din sectorul privat şi public; Cabinete de
1. Statistică spațială consultanţă; Companii din industrie
2. Dezvoltarea site-urilor web (departamente de marketing, cercetare,
producție); Instituții guvernamentale etc.
Disertaţie

33
Economie și afaceri internaționale
(IF)

Programul de studii de master își Tutori


propune să formeze specialiști de înaltă
calitate, capabili să evalueze și să Prof. univ. dr.
analizeze critic aspectele din domeniul Vasile IȘAN
economiei și afacerilor internaționale, să (visan@uaic.ro)
soluționeze pertinent problemele și să
elaboreze decizii eficiente în domeniul
relațiilor economice internaționale.
Lect. univ. dr.
Obiective: Mihaela IFRIM
(mihaela.ifrim@uaic.ro)
 Facilitarea accesului absolvenților pe
piața muncii din țară și din străinatate,
prin asigurarea unei pregătiri adecvate
într-un domeniu de larg interes;
 Dezvoltarea unei culturi organizaționale
în întreprinderile de afaceri și instituțiile Anul I
publice din țară, care să pună în valoare
competențele și principiile societății
deschise; Discipline obligatorii
 Să ofere studenților cunoștințe  Comerţ internaţional şi dezvoltare
aprofundate în domeniul afacerilor economică
internaționale;  Pieţe financiare internaţionale
 Firme internaționale
 Să ofere studenților cunoștințe
 Macroeconomie internaţională
aprofundate despre structura și  Sisteme economice comparate
evoluțiile piețelor globale, sistemul de  Management financiar
guvernanță globală, relațiile între statele internaţional
-națiune și regionalizarea economică;  Comunicare interculturală în limba
 Să dezvolte în continuare gândirea engleză/franceză
analitică, spiritul critic și creativitatea
studenților, ca suport al independenței Discipline opționale
intelectuale și al comportamentului  Limba engleză
rațional;  Limba franceză
 Limba germană
 Să dezvolte capacitatea studenților de a
elabora decizii și de a întreprinde acțiuni
în condiții de creștere a incertitudinii și
complexității mediului economic global.

34
Discipline prealabile Ce îți oferă specializarea:
(prerequisites)
 pregătire complexă, incluzând cunoştinţe
Macroeconomie teoretice şi aplicative esenţiale în domeniile
(sau Economie / Economie politică / care analizează şi predicţionează activitatea
Economie și politici economice) pieţelor şi instituţiilor internaţionale;
 exersarea capacității de a identifica
Programul oferă o educație aprofundată tendinţele pieţelor internaţionale şi de a lua
p e r s o a n e l o r c a re a u d o b â n d i t decizii adecvate sub raport economic;
 premisele necesare înţelegerii profunde a
performanțe bune și foarte bune pe
du rat a s tu diilor de lice n ță la economiei contemporane;
 cunoştinţe profesionale într-o manieră
specializarea Economie și afaceri
internaționale sau la alte programe de elevată şi atractivă;
 un cadru care să insufle viitorilor
studii din domeniul științelor economice
și adaugă valoare intelectuală, absolvenţi dezideratul de a se adapta la
încredere personală și motivație ca standardele profesionale occidentale şi de a
suport pentru dezvoltarea de cariere contribui la modernizarea şi sincronizarea
profesionale în organizații de afaceri, europeană a societăţii româneşti;
 contextul oportun pentru construirea
instituții publice și afaceri
internaționale. încrederii personale şi motivaţiei, ca suport
pentru dezvoltarea de cariere profesionale
în organizaţii de afaceri, instituţii publice şi
afaceri internaţionale;
 aderarea, prin activități extracurriculare
Anul II dinamice și centrate pe student, la o
comunitate care să permită conectarea
individuală la mediul academic și de
Discipline obligatorii business.
 Marketing internaţional
Ce îți cere specializarea:
 Management strategic inter-
naţional  Dorință de implicare
 Dreptul afacerilor internaţionale  Deschidere spre instrumente și contexte de
 Geopolitică şi mediile de afaceri învățare noi și dinamice
 Tranzacții internaționale cu servicii  Atitudine proactivă
 Finanțarea afacerilor pe piața  Spirit de inițiativă
europeană
 Comunicare interculturală în limba
engleză/franceză
 Practică de specialitate

Discipline opționale
 Limba engleză
 Limba franceză
 Limba germană

Informează-te! http://www.feaa.uaic.ro
Conectează-te! https://www.facebook.com/
EconomieSiAfaceriInternationaleFeaa

35
Economia și dreptul afacerilor
(IF)

Programul de masterat are o Tutori


adresabilitate largă, vizând nu doar
absolvenții unei facultăți de economie ci și Prof. univ. dr.
pe cei care sunt licențiați în cadrul unei Cristian POPESCU
facultăți cu profil neeconomic. Acest (popescu@uaic.ro)
program își propune să formeze
specialişti cu o temeinică pregatire
teoretică și aplicativă, capabili să cunoască
și să analizeze critic relația dintre mediul
Conf. univ. dr.
legislativ și cel economic. Programul oferă
o educație centrată pe nevoile și
Laura MAXIM
(lauradiaconu_07
preocupările studenților și, în același
@yahoo.com)
timp, adaptată la cerinţele venite din
partea mediului de afaceri.

Obiectivele programului:
 Facilitarea inserției absolvenților pe piața Anul I
muncii, prin asigurarea unei pregătiri
corespunzătoare într-un domeniu de larg
interes; Discipline obligatorii
 Dezvoltarea abilităților de a lua decizii  Microeconomie aplicată
strategice privind modul de derulare a  Analiza economică a
afacerilor unei firme; reglementărilor
 Economie instituțională
 Dezvoltarea gândirii analitice și a spiritului
 Macroeconomie aplicată
critic în evaluarea diferitelor măsuri şi
 Drept societar
politici cu impact asupra mediului micro și
 Strategii de afaceri. Studii de caz
macroeconomic;
 Disciplina opțională
 Îmbunătățirea capacităților de interpretare  Evaluarea activelor
și analiză a impactului mediului  Firme internaționale
instituțional asupra mediului economic,
social și politic; Discipline opționale
 Limba engleză
 Dezvoltarea cunoștințelor legate de modul
 Limba germană
de derulare a afacerilor în context
 Limba franceză
european și internațional și identificarea
principalilor factori de influență;
 Îmbunătățirea abilităților de analiză și
interpretare a teoriei economice în analiza
normelor.

36
C om p et en ț ele c ar e po t fi
dobândite:

 Formarea abilităţilor necesare


p r o f e si o ni şti l o r d i n d o m e ni i l e
economiei şi dreptului pentru a
comunica şi lucra împreună, ca o
echipă;

 Înţelegerea funcţiilor şi efectelor


regulilor legale în procesul elaborării
aranjamentelor contractuale şi
instituţionale;

 Dezvoltarea potenţialului de predicţie


ex-ante şi de măsurare ex-post a
consecinţelor economice ale
reglementărilor legale.

Anul II

Discipline obligatorii
 Drept fiscal european
 Dreptul european al afacerilor
 Mediul european al afacerilor
 Economie financiară
 Finanțarea afacerilor pe piața
europeana
 Comportament uman si medii
economice
 Economie fiscală
 Instituția falimentului
 Practică
 Etică și integritate academică în cer-
cetare și pregătirea lucrării de dis-
ertație
 Discipline opționale:
 Comunicare și relații publice
 Drept comercial internațional

Discipline facultative:
 Consultanță în afaceri

37
Finanțe – Asigurări
(IF)

SINERGIE ÎN ACȚIUNE Tutori


Programul de master se adresează
absolvenţilor ciclului I de studii în „Finanţe Conf. univ. dr.
- Bănci”, dar şi tuturor absolvenţilor de Bogdan ZUGRAVU
studii de licenţă (economice sau de altă (zugravu@uaic.ro)
natură) preocupaţi de dezvoltarea carierei
profesionale. El oferă educaţie avansată de
specialitate în domeniul financiar,
asigurând dezvoltarea solidă, durabilă şi Conf. univ. dr.
echilibrată a carierelor profesionale şi Sebastian LAZĂR
conferind valoare intelectuală, încredere (slazar@uaic.ro)
personală şi motivaţie.
Distingându-se printr-o abordare dualistă,
sinergică, programul oferă absolvenţilor
posibilitatea de a profesa într-o gamă largă
de domenii, atât din sectorul public,
cât şi din cel privat, precum şi Anul I
posibilitate de orientare către o carieră
de practician sau una din domeniul Sem. 1
cercetare/educaţie. Mai mult, prin  Guvernanţă corporativă și sistemul de
structura echilibrată a disciplinelor, control intern*
 Audit intern I*
programul urmărește adaptarea
 Gestiunea financiară a instituţiilor
permanentă la cerinţele pieţei muncii, atât
publice
la nivel local, cât şi la nivel global,
 Gestiunea riscurilor*
caracterul sinergic fiind dublat şi de
 Disciplină opțională (Politici mone-
orientarea reală spre însuşirea de
tare / Asigurări sociale)
cunoştinţe aprofundate, precum şi spre
dobândirea de solide abilităţi practice.
Programul este util şi pentru obținerea Sem. 2
certificatului de atestare a profesiei de  Evaluarea întreprinderii
auditor intern in sectorul public, cod  Asigurări de bunuri și persoane
COR 241961.  Finanţe publice europene*
Absolvenţii FA au perspective certe de  Finanţarea dezvoltării imobiliare
integrare pe piaţa muncii, susţinute de  Modelarea pe piaţa financiară
competenţele dobândite ce oferă
posibilitatea angajării atat in sectorul
*discipline necesare pentru accesul la
public, cat și în cel privat. Din acest punct
funcția de auditor intern în sectorul public
de vedere, FA MASTER oferă un avantaj
competitiv greu de egalat.

38
De ce să vii la noi? Cariere profesionale:

 funcţii de execuţie/conducere în instituţii


 Pentru că oferim pregătire financiar-bancare, firme private naţionale sau
solidă în tot ce inseamnă multinaţionale, societăţi de asigurări;
 analişti şi experţi financiari în unităţile de
activitate financiară, publică sau management al riscului şi gestiune a activelor;
privată: instituţii financiar-  analişti şi experţi în cadrul fondurilor de pensii,
bancare, companii de asigurări, fondurilor mutuale şi al celor de private equity;
 experţi financiari angajaţi în aparatul de
fonduri de investiţii, specialitate al Ministerului Finanţelor Publice,
întreprinderi, instituţii publice, Trezoreriei Statului sau în cadrul Direcţiilor de
organe fiscale; Impozite şi Taxe Locale;
 consilieri fiscali, auditori financiari;
 Pentru că facilităm accesul la  inspectori ai Direcției Generale Antifraudă
profesia de auditor public Fiscală, controlori financiari ai Curţii de
intern; Conturi;
 agenţi şi inspectori de asigurări în cadrul
 Pentru că oferim stagii de societăţilor de asigurări şi reasigurări;
practică studenţilor interesaţi;  şefi de birouri sau servicii financiare şi
 Pentru că oferim educaţie economişti în compartimentele financiar-
contabile ale organizaţiilor private şi publice;
avansată studenţilor pasionaţi  cadre didactice de specialitate în învăţământul
de cercetare. preuniversitar şi universitar, cercetători în
institute de profil, analişti economici şi
financiari.

Anul II Competențe profesionale:

Sem. 3  Cunoaşterea aprofundată a metodelor şi


 Politici financiare publice tehnicilor de conducere a activităţilor
 Preţuri şi concurenţă financiar-bancare, utilizarea limbajului de
 Fiscalitate și strategii de afaceri specialitate specific şi înţelegerea
 Sisteme fiscale comparate interconexiunilor complexe dintre diferitele
 Audit intern II* ramuri ale activităţii financiar-bancare;
 Utilizarea într-o manieră integratoare a
cunoştinţelor de specialitate din domeniul
financiar în vederea optimizării şi eficientizării
Sem. 4
activităţii financiare la diferite niveluri de
 Finanţarea întreprinderilor mici şi
organizare (public/privat; macro/micro);
mijlocii  Reflecţia critică şi constructivă asupra
 Sisteme moderne de asigurări variantelor de aplicare/implementare a
 Etică și integritate academică în cer- tehnicilor şi practicilor financiare şi
cetare și pregătirea lucrării de fundamentarea deciziilor de îmbunătăţire a
disertație constatărilor efectuate;
 Disciplină opțională (Metode de cer-  Identificarea problemelor de natură
cetare în finanțe / Procedură fiscală) financiară la nivel micro şi macro, elaborarea
 Practică diagnosticului financiar şi furnizarea de soluţii
inovative şi adaptive într-o viziune dinamică
 Disertație
şi deschisă permanent către schimbare;
 Selectarea şi utilizarea metodelor de
cercetare cantitative şi calitative în
*discipline necesare pentru accesul la elaborarea de proiecte profesionale şi de
funcția de auditor intern în sectorul public cercetare.

39
Management în comerț*
(IF + IFR)

Misiune: Tutori
Programul de masterat MANAGEMENT
Prof. univ. dr.
ÎN COMERŢ are ca misiune Gina Ionela
specializarea absolvenţilor de BUTNARU
învăţământ superior în domeniile (gina.butnaru@uaic.ro)
achiziţii, distribuţie, vânzări prin
însuşirea de cunoştinţe teoretice
solide şi dezvoltarea de abilităţi
practice şi de cercetare care să le
asigure accesul ca profesionişti pe
piaţa muncii, capabili să evolueze atât
în context naţional cât şi internaţional.
Motivaţia formării tinerilor absolvenţi
în domeniul comerţ este generată de Anul I
cerinţele companiilor româneşti şi
străine care au conştientizat
necesitatea angajării profesioniştilor Semestrul I
pregătiţi pentru a înfrunta provocările
pieţei europene. Discipline opționale (5 din 7)
 Contabilitate pentru afaceri
 Informatica pentru afaceri
 Finanțele afacerilor
 Managementul organizaţiilor
 Marketing operaţional şi strategic
 Economie
 Statistica pentru afaceri

Semestrul II

Discipline obligatorii
 Comunicare organizaţională
 Managementul proiectelor
 Analiză şi planificare în comerţ
 Cercetari de piata in comert
 Engleza pentru afaceri in comert

40
*Acest program se adresează, în
special, absolvenților de la alte
facultăți non-economice!

Anul II Calificări:
Specializarea MANAGEMENT ÎN COMERŢ
Semestrul I pregăteşte studenţii pentru asumarea
funcţiilor de:
Discipline obligatorii
 Recrutarea, selecţia şi dezvoltarea
resurselor umane
 manager magazin;
 Managementul vanzărilor  manager raion;
 Merchandising şi structuri ambientale
 Crearea şi gestiunea portofoliului de  consilieri clientelă;
clienţi
 Proiect de specialitate  analist vânzări;
 brand manager;
Semestrul II  manager de produs;
Discipline obligatorii  manager de relaţii publice;
 Etica afacerilor si protectia
consumatorului  manager de vânzări.
 Managementul centrelor comerciale
Cercetarea comportamentului
consumatorului
 Managementul achizitiilor
 Practica

41
Management în turism*
(IF + IFR)

Misiune: Tutori
Programul de masterat MANAGEMENT
Prof. univ. dr.
ÎN TURISM oferă oportunităţi Valentin NIȚĂ
licenţiaţilor din orice domeniu al (valnit@uaic.ro)
învăţământului superior care doresc o
formare complementară în industria
turismului, permiţându-le studenţilor
să-şi dezvolte acele abilităţi
intelectuale, vocaţionale şi personale
specifice unei cariere în turism.

Anul I

Semestrul I

Discipline opționale (5 din 7)


 Contabilitate pentru afaceri
 Informatica pentru afaceri
 Finanțele afacerilor
 Managementul organizaţiilor
 Marketing operaţional şi strategic
 Economie
 Statistica pentru afaceri

Semestrul II

Discipline obligatorii
 Cercetari de piata in turism
 Turism și dezvoltare regională și
locală
 Industria ospitalitatii
 Managementul proiectelor
 Engleza pentru afaceri 1

42
*Acest program se adresează, în
special, absolvenților de la alte
facultăți non-economice!

Anul II Calificări:
 agent de turism,
Semestrul I
 consilier clienţi,
Discipline obligatorii  analist piaţă turistică,
 Recrutarea, selectia si dezvoltarea
resurselor umane/  manager de produs turistic,
 Front office
 Turism internaţional  manager de vanzări.
 Geografia si managementul
destinatiei turistice
 Engleza pentru afaceri 2 Transversalitatea acestui program de
studii permite şi accesul la alte funcţii
Semestrul II
ale întreprinderii precum cea
Discipline obligatorii
financiară şi de cercetare-dezvoltare.
 Etica afacerilor şi protecţia
consumatorului Se deschid astfel perspective de lucru
 Managementul evenimentelor în
turism în toate sectoarele de activitate
 Crearea si comercializarea produselor
turistice (industrie, turism, servicii) atât în
 Stagiu de cercetare
România cât şi în străinătate.
 Practica

43
Management turistic și hotelier
(IF)

Programul de master în Management Tutori


Turistic și Hotelier își propune să ofere
oportunități licențiaților în Economia Prof. univ. dr.
Comerțului, Turismului și Serviciilor în Daniela
principal, a celorlalte programe de studii AGHEORGHIESEI
specifice domeniului de studii (dtc@uaic.ro)
Administrarea Afacerilor, a specializărilor
domeniului fundamental Științe
Economice, precum și a oricărui licențiat al
Conf. univ. dr.
învățământului superior (care a parcurs
cele două discipline prealabile), care
Mihai TĂLMACIU
(mtalt@uaic.ro)
doresc o carieră managerială în industria
turismului și a cazării, permițându-le
studenților să-și dezvolte acele abilități
intelectuale, vocaționale și personale
specifice acestei cariere.
Anul I

Obiective: Discipline obligatorii:


 Management strategic
• cunoașterea problemelor contemporane  Iniţierea afacerilor în turism
referitoare la managementul turismului și al  Fundamentele economice ale
cazării; investițiilor
• oferirea posibilității dezvoltării personale,  Geografia și managementul
intelectuale și profesionale, precum și destinației turistice
înțelegerea elementelor specifice turismului,  Engleză pentru afaceri
tendințele, caracteristicile și tehnicile de  Diagnostic și analiza interculturală
gestiune;  Managementul proiectelor turistice
• oferirea cunoștintelor tehnice și mijloacelor  Turism și dezvoltare regională și
necesare dezvoltării și elaborării planului locală
strategic al unei destinații turistice cu scopul  Cercetări de piață în turism
maximizării performanței activității turistice;  Etică și integritate academică
• analiza, evaluarea și oferirea de soluții
pentru probleme manageriale complexe; Discipline facultative:
 Comunicare interculturală în limba
• cunoașterea turismului internațional,
inclusiv dimensiunile interculturale și o străină I
 Managementul conflictelor
abordare critică a teoriei dezvoltării
 Managementul recompenselor
turismului;
 Comunicare interculturală în limba
• analiza factorilor de influență a cererii
străină II
turistice, precum și a relației dintre turism și
dezvoltare economică.

44
În funcție de performanță academică, Ocupații sau cariere posibile:
studenții beneficiază de locuri de la
 manager în activitatea de turism,
buget și burse de studiu. De asemenea,
pot participa la mobilități de studiu în  manager de hotel/motel,
străinătate la prestigioase universități  organizator activitate turism,
din Europa prin intermediul programului  manager departament într-o unitate
LLP Erasmus. turistică,
 administator pensiune turistică,
Oportunități și provocări  director agenție de turism,
profesionale:  șef agenție/oficiu turism,
 plasarea studenților în stagii de  consultant într-o agenţie de turism,
practică la cunoscute unități
 analist în turism,
turistice și hoteliere de pe piața
locală;  manager/economist într-o firmă
 recomandări și oportunități pentru organizatoare de evenimente
angajare; turistice, în restaurante, alte companii
 dezbateri academice cu prestatoare de servicii turistice
antreprenori de succes de pe piața (transport, agrement), asociaţii de
locală; turism, administraţii locale sau
 cursuri/workshop-uri cu profesori și centrale.
antreprenori invitați.
Competente:
Anul II  managementul proiectelor turistice;
Discipline obligatorii  dezvoltarea și comercializarea
 Managementul relațiilor cu clienții produselor turistice prin agenții de
 Front Office turism (virtuale sau nu), în cadrul
 Recrutarea, selecția și dezvoltarea unor departamente de marketing sau
resurselor umane în cadrul serviciilor de relații cu clienții
 Managementul evenimentelor în din structurile hoteliere;
turism
 dezvoltarea capacităților analitice și a
 Interpretarea moștenirii culturale
în turism competențelor decizionale;
 Etica afacerilor  rezolvarea dilemelor etice în afacerile
 Crearea și comercializarea din turism și protejarea reputației
produselor turistice firmei.
 Practică
 Stagiu de cercetare/documentare
şi pregătirea disertaţiei
 Discipline opționale (1 din 2):
 Promovare și relații publice
 Web Design

Discipline facultative:
 Geopolitică și mediile de afaceri

45
Managementul organizațiilor
(IF)

Managementul are un impact major în Tutori


competitivitatea organizațiilor, indiferent
de natura și forma acestora. Ca artă a Conf. univ. dr.
integrării și combinării eficiente a Ștefan Andrei
resurselor, managementul este NEȘTIAN
determinant pentru valorificarea (nestian@uaic.ro)
potențialului uman, financiar, tehnologic și
informațional al unei organizații.
Conf. univ. dr.
Pentru ca absolvenții săi să poată Silviu Mihail TIȚĂ
răspunde acestor provocări, programul de (silviu.tita@uaic.ro)
master Managementul organizațiilor este
focalizat pe formarea de abilităţi şi
acumularea de cunoştinţe avansate de
specialitate în domeniul managementului.
Anul I

Formarea abilităților și acumularea


cunoștințelor studenților este asigurată Discipline obligatorii
prin:  Management strategic
 Guvernanţă corporativă
 activitate academică constând din:  Managementul cunoştinţelor
cursuri, seminarii, tutoriale, workshop-uri organizaţionale
etc.  Managementul achiziţiilor
 activitate de învăţare individuală care  Management intercultural
include: elaborarea de referate și  Managementul performanţei şi a
proiecte, studii de caz, studierea recompenselor resurselor umane
bibliografiei recomandate, analiza critică  Discipline opționale:
a articolelor din presa de specialitate, a 1. DO 1: Managementul riscului /
rapoartelor, studiilor şi documentelor de Strategii antreprenoriale
natură managerială a unor organizaţii, 2. DO 2: Managementul Marketingului /
Leadership / Managementul proceselor
prezentarea concluziilor la seminarii sau
de afaceri
sesiuni de sesiuni de comunicări 3. DO 3: Comunicare de afaceri în limbă
științifice. străină (ENG / FR / GER) (2 semestre)
 activitate de învăţare şi lucru în grup prin
participarea la dezbaterile de la cursuri şi Discipline facultative
seminarii, elaborarea şi prezentarea de  Managementul organizațiilor
rapoarte sau proiecte,
 activitate practică, constând din stagiu
practic într-o organizaţie (7 săptămâni)

46
Suport financiar şi taxa de Studenţii care obţin rezultate excelente în
studii cursul studiilor de master pot beneficia de
burse în acord cu regulamentul de
Taxa de studii este de 3500 lei/ desfăşurare a activităţii didactice aprobat
la nivel de universitate.
an. Pe baza rezultatelor admiterii,
studenţii care se încadrează în Programul de pregătire include și o
numărul locurilor subvenţionate componentă de acumulare a cunoştinţelor
de la buget, beneficiază de privind cercetarea în domeniul
managementului organizaţiilor, ceea ce va
finanţarea cheltuielilor de studii.
face accesibile posturile din companiile de
În timpul anilor de studiu, consultanță în afaceri dar şi posturile din
menținerea pe locurile cercetarea universitară. Continuarea
subvenționate de la buget pregătirii cu realizarea unui doctorat va fi
depinde de poziția în clasamentul o opţiune la îndemâna absolvenţilor cu
semestrial al rezultatelor școlare. rezultate remarcabile în activitatea de
cercetare pe perioada masterului.
Absolvenţii masteratului Managementul
organizaţiilor vor putea accesa locuri de
muncă din domeniul managementului într-
o paletă diversă de organizaţii, de la
societăţile comerciale din practic orice
Anul II domeniu la instituţii publice din domeniul
administraţiei, învăţământului, culturii sau
sănătăţii.
Discipline obligatorii
 Analiză financiară
 Proiecte de cercetare şi consultanţă Detalii privind admiterea:
în management www.feaa.uaic.ro
 Cercetări experimentale în
management
 Tehnici cantitative de decizie
 Evaluarea şi analiza performanţelor
organizaţionale
 Etica afacerilor
 Practică (7 săptămâni)
 Stagiu de cercetare/documentare și
pregătirea disertației
 Discipline opționale:
1. DO 4: Managementul relaţiilor cu
clienţii / Inteligentă economică
2. DO 5: Teoria organizației și design
organizațional / Managementul
schimbării / Operaționalizare
strategică

47
Managementul proiectelor*
(IF + IFR)

Când ai o idee, ai un vis, vrei să rezolvi o


problemă trebuie să cauţi soluţia, să îţi
Tutori
propui ţinte şi să parcurgi o serie de paşi. Prof. univ. dr.
Nu te abaţi decât dacă trebuie. Vrei cele Dumitru OPREA
mai bune decizii pentru cele mai bune (doprea@uaic.ro)
rezultate. Un posibil parcurs ar fi
Managementul Proiectelor.
Prof. univ. dr. Dumitru OPREA
Prof. univ. dr.
Gabriela MEȘNIȚĂ
(gabriela.mesnita@feaa.uaic
Programul de master Managementul .ro)
Proiectelor are ca misiune crearea
competenţelor şi abilităţilor necesare
persoanelor care doresc să activeze în
toate etapele proiectelor: concepere, Anul I
planificare, implementare, evaluare,
auditare. Semestrul I
Discipline opționale (5 din 7)
Motivaţia f ormă rii în domeni ul
managementului proiectelor este generată Contabilitate pentru afaceri
de cerinţele companiilor româneşti şi Informatica pentru afaceri
străine, a organizaţiilor non-guvernametale Finanțele afacerilor
şi a instituţiilor publice, care au conştien- Managementul organizaţiilor
tizat necesitatea deținerii competenţelor
Marketing operaţional şi strategic
pentru a înfrunta provocările domeniului.
Economie
Interdisciplinaritatea masterului permite
Statistica pentru afaceri
accesul la toate funcţiile specifice manage-
mentului de proiecte. Se deschid, astfel,
perspective de lucru în diverse sectoare de Semestrul II
activitate: industrie, distribuţie, servicii, Discipline obligatorii
consultanţă, cercetare-dezvoltare, edu- Managementul proiectelor
caţie, administraţie publică, activităţi non-
Managementul costurilor
guvernamentale etc. proiectelor
Masterul Managementul Proiectelor Software pentru managementul
pregăteşte studenţii pentru asumarea proiectelor
funcţiilor de manager de proiect,
Comunicare organizaţională
responsabil financiar, responsabil tehnic,
evaluator, auditor, consultant etc. Dreptul afacerilor

48
*Acest program se adresează, în Testimoniale
special, absolvenților de la alte
facultăți non-economice! De când am început colaborarea cu
profesorii de la specializarea
Obiectivele masterului: “Managementul proiectelor”, am îndrăgit
 Formarea competenţelor personale domeniul: această muncă este una
şi profesionale în toate procesele dificilă, dar care îţi dă libertatea de a
managementului de proiecte; naşte miracole cu fiecare proiect realizat.
 Dezvoltarea abilităţilor strategice În condiţiile în care organizaţiile din
şi de leader, într-un context local şi România au evoluat, cunoscând schimbări
global; de la structura organizatorică internă,
 Formarea deprinderilor pentru abordări relaţiile dintre angajaţi, informatizarea şi
strategice în conceperea, planificarea, integrarea, se impune tot mai mult
evaluarea şi implementarea proiectelor; formarea unui manager de altă natură.
 Crearea abilităţilor pentru o comunicare Elitec te învaţă să devii managerul de
efectivă la nivel de echipă şi în mediul proiecte modern, caracterizat de intuiţie,
organizaţional; creativitate, viziune. [...]
 Dezvoltarea abilităţilor de a gestiona Corina BERIGOI, Manager de proiect,
resursele, indiferent de natura lor, în Acces Project Investments
cadrul unui proiect;
 Asumarea responsabilităţii.
Stilul liber în care erau prezentate
lucrările, modul de lucru în echipe,
Anul II
posibilitatea alegerii temelor de proiecte,
m-au cucerit chiar de la început. Am avut
Semestrul I surpriza să constat că acest master era la
fel de potrivit şi pentru tinerii absolvenţi,
Discipline obligatorii
dar şi pentru cei „mai trecuţi”, aşa ca
Agile Project Management mine. În acelaşi timp, deşi nu aveam o
Creativitate și inovare în managementul pregătire economică, am putut să înţeleg
proiectelor şi să asimilez toate disciplinele
Managementul riscurilor proiectelor economice. [...]
Managementul calităţii Mirela AMARANDEI, Consilier Programe
Recrutarea, selecţia şi dezvoltarea pentru IMM, Oficiului Teritorial pentru
resurselor umane IMM Iaşi

Semestrul II
Discipline obligatorii
Managementul evenimentelor
speciale
Evaluarea și auditul proiectelor
Managementul achiziţiilor
Proiect de cercetare
Practică

49
Managementul resurselor umane*
(IF + IFR)

Misiune Tutori
Programul de master Managementul
Resurselor Umane are misiunea de a Conf. univ. dr.
satisface nevoile de formare de Irina Teodora
competenţe şi de acumulare de cunoştinţe MANOLESCU
avansate de specialitate în domeniul (irina.manolescu@
managementului resurselor umane, gmail.com)
necesare specialiştilor care doresc să
activeze în organizaţii pe această direcţie. Lect. univ. dr.
Motivaţia formării practicienilor în Cătălin Ioan CLIPA
domeniul managementului resurselor (c_clipa@uaic.ro)
umane este generată de cerinţele
companiilor româneşti şi străine care au
conştientizat necesitatea angajării
profesioniştilor pregătiţi pentru a înfrunta
provocările pieţei muncii europene şi Anul I
globale.

Semestrul I
Calificări
 responsabil resurse umane; Discipline opționale (5 din 7)
 Contabilitate pentru afaceri
 manager resurse umane;  Informatica pentru afaceri
 analist post;  Finanțele afacerilor
 Managementul organizaţiilor
 formator;
 Marketing operaţional şi strategic
 administrator salarii;  Economie
 Statistica pentru afaceri
 evaluator resurse umane;
 specialist în recrutare şi selecţie.
Semestrul II

Aplicabilitatea generală în companii şi Discipline obligatorii


instituţii a cunoştinţelor din domeniul  Managementul resurselor umane
managementului resurselor umane face ca  Cercetare calitativă în MRU
absolvenţii să aibă la dispoziţie o plajă  Comunicare organizaţională
extrem de vastă de tipuri de organizaţii în  Managementul proiectelor
care să îşi poată valorifica cunoştinţele  Comportament organizational
acumulate, fie ele societăţi comerciale sau
instituţii publice.

50
*Acest program se adresează, în
special, absolvenților de la alte
facultăți non-economice!

Anul II

Semestrul I

Discipline obligatorii
 Management strategic al resurselror
umane
 Metode cantitative in MRU
 Leadership
 Diagnostic organizational
 Discipline opționale (una din două):
 Dezvoltarea resurselor umane
 Tehnici de negociere

Semestrul II

Discipline obligatorii
 Managementul recompenselor
 Proiect de specialitate - Diagnoza in
MRU
 Practică
 Discipline opționale (una din două):
1. Managementul conflictelor
2. Etica afacerilor

51
Managementul și dezvoltarea
resurselor umane
(IF)
Programul de master "Managementul Tutori
şi Dezvoltarea resurselor umane"
oferă o specializare de excelenţă în Prof. univ. dr.
domeniul managementului resurselor Maria Viorica
umane. BEDRULE-GRIGORUȚĂ
Misiunea sa vizează pregătirea viitorilor (maria.bedrulegrigoruta@
profesionişti, care îşi doresc o carieră în uaic.ro)
managementul resurselor umane, prin
acumularea de cunoştinţe avansate de Conf. univ. dr.
spe ciali tate, do bândi te, p entr u Angelica Nicoleta
dezvoltarea abilităţilor – prin a şti şi a NECULĂESEI
înţelege, şi competenţelor – prin a (anonea@uaic.ro)
cunoaşte şi a acţiona, în activităţile
Departamentului Resurse Umane.

Valorile şi principiile pe care le Anul I


promovează sunt:
 Seriozitate, competenţă, bun simţ şi Discipline obligatorii
respect pentru oameni.  Managementul strategic al resurselor
umane/ Strategic Management of
 Profesionalism şi atitudine pro-activă,
Human Resources
preocupare pentru ceilalţi şi interes  Dezvoltarea resurselor umane/ Human
pentru dezvoltarea personală. Resource Development
 Corectitudine şi încredere în relaţiile  Metode cantitative în MRU/
interpersonale, promovarea moralităţii Quantitative Methods in HRM
 Managementul diversității culturale/
şi armoniei, recunoaşterea diversităţii
Cultural Diversity Management
multiculturale.  Managementul conflictelor/ Conflicts
 Responsabilitate faţă de societate şi de Management
nevoile comunităţii.  Managementul recompenselor/
Rewards Management
 Etica afacerilor/ Business Ethics
 Cercetare calitativă în MRU/ Qualitative
Research in Human Resources
Management
 Comunicare în limba străină (Limba
engleză, Limba franceză, Limba
germană)/ Foreign Language
Communication (English Language,
French Language, German Language)

52
Alege masterul Managementul şi Competențele generale se referă la
Dezvoltarea Resurselor Umane dacă capacitatea de cunoaștere, înțelegere și
utilizare profesională într-un cadru
vrei să înveţi să cunoşti oamenii, să organizațional ale conceptelor,
explorezi cunoştinţe noi, să-ţi instrumentelor și metodelor din domeniul
dezvolţi talentul, imaginaţia şi „managementul resurselor umane”.
creativitatea, să fii preocupat intens
Competenţele de specialitate vizează
de excelenţă!
dezvoltarea capacităţii absolventului
privind:
 conceperea strategiilor de asigurare,
menţinere şi dezvoltare a resurselor
umane;
 analiza posibilităţilor de dezvoltare/
învăţare şi a condiţiilor de muncă,
sănătate şi securitate a angajaţilor;
 elaborarea/gestionarea programelor de
instruire şi a planurilor de carieră,
realizarea diagnozei resurselor umane,
etc.
Anul II
Ce job îţi poţi căuta după absolvire?
Discipline obligatorii În Clasificarea Ocupaţiilor din România
 Managementul internațional al resurselor (COR 2015) sunt 24 ocupaţii cu studii
umane/ International Management of superioare menţionate pentru
Human Resources Specialiştii în domeniul resurselor
 Sisteme informaționale în MRU/ umane şi de personal
Information Systems in Human (grupa 242301 - 242324):
Resources
 Leadership  Expert în securitate şi sănătate în muncă
 Managementul relațiilor de muncă în
 Analist piaţa muncii
context european/ Work Relations
Management in European Context
 Analist recrutare/integrare salariaţi
 Diagnoză în MRU/ Diagnosis in HRM  Analist sisteme salarizare
 Managementul recompenselor/ Rewards  Consultant reconversie-mobilitate
Management personal
 Stagiu de cercetare/documentare și  Consultant condiţii de muncă
pregătirea disertației/ Stage of research/  Specialist sisteme de calificare
documentation and dissertation  Specialist în dezvoltare organizaţională
preparing  Specialist în relaţii de muncă
 Practică/ Internship  Consilier vocaţional
 Discipline opţionale:  Consultant în resurse umane
1. Piețe regionale de capital uman/ Regional
Markets on Human Capital  Expert forţa de muncă şi şomaj
2. Securitatea şi sănătatea muncii/ Work  Specialist în compensaţii şi beneficii
Safety and Health
3. Recrutarea, selecţia şi dezvoltarea
resurselor umane/ Recruitment, Selection Caută MDRU FEAA pe Facebook !
and Development of Human Resources https://www.facebook.com/pages/Master-MDRU-
------ Masterul-Managementul-%C5%9Fi-dezvoltarea-
Disertaţie/ Disertation resurselor-umane/1536688463221202

53
Marketing și comunicare în afaceri
(IF)

Programul de master Marketing şi Tutori


Comunicare în Afaceri se adresează:
Conf. univ. dr.
 absolvenţilor licențiați în domeniul Claudia STOIAN
(iuliana.bobalca@uaic.ro)
fundamental Științe Economice care

provin din universități acreditate;

 absolvenţilor cu diplomă de licenţă în Conf. univ. dr.


Oana ȚUGULEA
alte domenii decât cel economic, care (ciobanu.oana@uaic.ro)

îşi doresc o formare specializată în

Marketing;

 profesioniştilor din întreprinderi,


Anul I
absolvenţi de facultate, persoane care

lucrează deja şi au dobândit Sem. I

experienţă în practică;
Discipline obligatorii
 persoanelor care dețin o diplomă de  Publicitate
 Strategii de produs
licență și doresc să continue studiile
 Tehnici de negociere
prin programe doctorale sau alte  Analiză calitativă de marketing

programe de cercetare.
Sem. II

Discipline obligatorii
 Relaţii publice
 Strategii de preţ
 Managementul vânzărilor
 Comunicare organizaţională

54
Programul de studiu Marketing şi
Comunicare în Afaceri pregăteşte
studenţii pentru asumarea funcţiilor
care presupun comunicare extra şi
intraorganizaţională (Publicitate, PR,
Promoţii, Vânzări, Resurse Umane,
aplicaţii informatice şi interculturale).

Studenţii au posibilitatea formării în


Anul II
cadrul programelor de schimburi
studenţeşti, prin:
Sem. I
 stagii de studiu în străinătate;
Discipline obligatorii
 sta g i i de p r a c ti c ă în fi r m e
 Distribuţie
 Limba engleză avansata pentru specializate din străinătate;
afaceri  vizite de studiu şi schimburi de
 Stagiu de cercetare/documentare
şi pregătirea disertaţiei
experienţă;
 Psihologia consumatorului  participare la cursuri şi prelegeri
susţinute în România de către
Sem. II profesori din universităţi străine;
 programe de colaborare stabilite
Discipline obligatorii
 Marketing digital
între Universitatea “Alexandru Ioan
 Discipline opționale: Cuza” din Iași şi universităţile
Disciplină opțională 1
europene partenere.
Stagiu organizațional / Marketing
experiențial
Disciplină opțională 2
Managementul proiectelor / Analiză
financiară
Disciplină opțională 3
Comunicare interculturală / Inteligenţă
economică

Disertaţie

55
Negocieri - relații publice*
(IF + IFR)

Misiunea programului Tutori


Programul de master Negocieri - Relaţii
publice are ca misiune specializarea Prof. univ. dr.
absolvenţilor de învăţământ superior din Adriana MANOLICĂ
ciclul II de studii în domeniul negocierilor (manolica@uaic.ro)
şi relaţiilor publice şi asigurarea dezvoltării
unor abilităţi practice care să permită
absolvenţilor accesul pe această piaţă
foarte actuală.

Obiectivele programului de master


Negocieri – Relaţii publice sunt:
1. Crearea unor abilităţi şi deprinderi
practice care sa le permită absolvenţilor
integrarea corespunzătoare pe piaţa Anul I
muncii;
2. Asigurarea unor competenţe care să
certifice absolvenţilor nivelul de calificare Semestrul I
atins în domeniul negocierilor şi al relaţiilor
Discipline opționale (5 din 7)
publice;
 Contabilitate pentru afaceri
3. Evidenţierea rolului comunicării
 Informatică pentru afaceri
economice şi a limbajului economic în  Finanțele afacerilor
formarea şi dezvoltarea profesională;  Managementul organizaţiilor
4. Promovarea domeniului negocierilor şi  Marketing operaţional şi strategic
relaţiilor publice şi consolidarea prestigiului  Economie
acestuia în societate.  Statistică pentru afaceri

Semestrul II

Discipline obligatorii
 Antreprenoriat
 Marketing personal
 Relaţii publice
 Comportament organizațional
 Comunicare organizațională

56
*Acest program se adresează, în Perspective pentru absolvenţii
special, absolvenților de la alte programului de masterat
facultăți non-economice!

Adresabilitate: Programul de master Absolvenţii masteratului în Negocieri –


în Negocieri - Relaţii publice se Relaţii publice vor putea lucra în orice
adresează: domeniu care se confruntă cu negocieri
1. Absolvenţilor de învăţământ şi acţiuni de relaţii publice (antreprenori,
superior din domeniul economic care sales manageri, area sales manageri,
doresc să obţină educaţie specializată team leaders, account management,
în domeniul negocierilor şi al relaţiilor PR, middle & top management).
publice; Profesioniştii din domenii precum
2. Absolvenţilor de învăţământ asigurări, FMCG, retail, B2B, banking,
superior din alte domenii decât cel servicii, juridic vor putea derula afacerile
economic, care îşi doresc o formare cu mai multă competenţă prin însuşirea
specializată în domeniul negocierilor şi celor mai noi cunoştinţe în domeniu.
al relaţiilor publice;
Programul de pregătire va privilegia
3. Profesioniştilor din întreprinderi,
acumularea cunoştinţelor privind
doritori să-şi îmbunătăţească abilităţile
cercetarea în domeniul negocierilor şi
de comunicare.
relaţiilor publice, ceea ce va face
accesibile posturile din companiile de
Anul II consultanţă în afaceri, dar şi posturile
din cercetarea universitară.

Semestrul I
Calificări:
Discipline obligatorii Specializarea Negocieri - Relaţii
 Analiză calitativă de marketing
publice pregăteşte studenţii pentru
 Tehnici de negociere
asumarea funcţiilor de specialist în
 Negocieri internaţionale
 Comunicare managerială
relaţii publice, mediator, referent de
internaţională specialitate marketing, specialist
 Marketing relaţional protocol şi ceremonial, purtător de
cuvânt, brand manager, şef agenţie
reclamă publicitară, şef birou reclamă
Semestrul II publicitară, şef serviciu reclamă
publicitară.
Discipline obligatorii
 Cercetarea comportamentului
consumatorului
 Comunicare on-line
 Strategii de marketing internaţional
 Proiect de specialitate
 Practică

57
Sisteme informaționale pentru
afaceri
(IF)
Programul vine în întimpinarea cerințelor Tutori
pieței IT din România, deși o bună parte
dintre absolvenții masterului s-au angajat Prof. univ. dr.
în spațiul UE și extra-european. Adrian MUNTEANU
(adrian.munteanu@feaa.uaic
.ro)

Conf. univ. dr.


Valerică GREAVU-
ȘERBAN
(valy.greavu@feaa.uaic.ro)

Anul I

Semestrul 1

Logica bazelor de date în aplicații


Pent ru peri oa da 2015 -2020 se pentru afaceri
prognozează o creștere a pieței IT ieșene, Managementul proiectelor
tot mai multe firme vest-europene Sisteme pentru asistarea deciziilor
intenționând să-și deschidă filiale în Iași Arhitecturi informaţionale
sau să-și extindă activitățile curente. Analiză şi proiectare orientate pe obiect

Majoritatea absolvenților SIA (peste 70%)


se angajează în domeniul IT încă din anii Semestrul 2
de master.
Cinci discipline din pachet
 Sisteme inteligente în economie
 Administrarea bazelor de date
 Testarea şi evaluarea aplicaţiilor
informatice
 Aplicaţii mobile în afaceri
 Managementul informaţiilor şi
cunoştinţelor
 Dezvoltarea aplicațiilor multistrat

58
Discipline prealabile
(prerequisites)
Programare / Analiză sau proiectare
sisteme informaționale (cu echivalen-
te ca Ingineria programării, Sisteme
informaționale financiar-contabile) /
Baze de date

Anul II
Semestrul 1
Patru discipline din pachet Câteva dintre atuurile programului:
 Arhitecturi orientate pe servicii
 Orientare pe latura aplicativă;
 Guvernare IT
 Persistenta poliglota și Big Data  Evaluare preponderent prin proiecte;
 E-Comunicare şi E-Documente  Examinări întinse pe tot parcursul
 CRM semestrului, fără concentrări masive
 Sisteme inteligente hibride
în sesiune;
O disciplină din pachet
 Econometrie II  Orar flexibil;
 Raportări financiar-contabile  Contact cu angajatorii;
 Comportament organizaţional
 Economie si globalizare
 Stagii de practică în firme de profil;
 Contabilitate financiară aprofundată  Ambianță pozitivă.
Semestrul 2 Începând cu 2015-2016, o parte dintre
Două discipline din pachet cursuri se vor desfășura în limba engleză,
 Analiză şi proiectare avansată împreună cu “aripa englezească” a
 Depozite de date
 Auditul sistemelor informaţionale
programului (Software Development and
 Programare avansată Business Information Systems),
acoperind, astfel, o cerință majoră a
Stagiu de cercetare / documentare și
pregătire a disertației angajatorilor din domeniul IT.
Graficul de mai jos ilustrează modul în
Practică / Proiect de cercetare
care absolvenții SIA au evaluat profesorii,
Disertație masterul (în general) și disciplinele
programului.

59
Adresabilitatea și durata
programelor de învățământ cu
frecvență redusă (IFR)
Ce reprezintă învățământul cu frecvență redusă?

Învăţământul cu frecvenţă redusă (IFR) este un proces educaţional care se


adresează persoanelor care nu se pot încadra în orarul pentru învăţământul
cu frecvenţă, având caracteristici comune atât cu sistemul tradiţional, cât şi
cu sistemul de învăţământ la distanţă.

Care este durata studiilor aferente programelor de


învățământ cu frecvență redusă?

Durata studiilor de master la forma de învăţământ cu frecvenţă redusă este


identică cu cea de la forma de învăţământ cu frecvenţă, respectiv doi ani (4
semestre), pentru toate specializările Facultăţii de Economie şi
Administrarea Afacerilor.

60
Informații utile pentru Admitere 2019
Perioade de preînscriere: 11 martie 2019 - 14 iulie 2019 (doar online)

Perioade de înscriere:
Sesiunea iulie:
15 - 20 iulie înscrierea candidaților
21 - 23 iulie selecția candidaților și afișarea rezultatelor
Sesiunea septembrie (pentru locurile neocupate în prima sesiune):
09 - 11 septembrie înscrierea candidaților
12 septembrie selecția candidaților și afișarea rezultatelor
Dosarul de înscriere va cuprinde:
 Diplomă de Bacalaureat obținută în România, în original, sau ATESTAT echivalare emis
de C.N.R.E.D.;
 Adeverință de licență pentru absolvenții 2019 și situație școlară (dacă este cazul);
 Dimploma de licență obținută în România și suplimentul la diploma/Foaia Matricolă și
ATESTAT de echivalare emis de C.N.R.E.D.;
 *original și copie după cartea de identitate (care atestă domiciliul în România)/
pașaport (candidate din țările membre UE, SEE și Elveția);
 *original și copie după certificatul de naștere;
 *original și copie după certificatul de căsătorie sau documentul care atestă schimbarea
numelui (dacă este cazul);
 Adeverința medical tip, eliberată în ultimele 6 luni, care să menționeze starea de
sănătate a candidatului (este/nu este în evidență cu boli cronice și care sunt acestea
dacă este cazul);
 În cazul studenților/absolvenților/exmatriculaților la/de la ciclul II de mas-
ter: adeverința din care să rezulte numarul de semestre urmate la buget/taxă și
numărul de semestre în care au beneficiat de bursă, dacă este cazul;
 2 fotografii color tip legitimație (format 2/2,5);
(*) originalul se restituie candidatului după certificarea cu documentul în copie de către
membrii comisiei.

Taxa de înscriere: 250 lei (indiferent de numărul programelor pentru care optează candidatul)

Taxa de şcolarizare: 3500 lei/an (IF), 3100 lei/an (IFR)

Criteriul de admitere:
 60% media obținută la examenul de licență
 40% nota obținută pe baza scrisorii de intenție + CV, atașate la dosar

Criteriul de departajare: Categoria universității absolvite și Media anilor de studiu


Formațiile de studiu se vor constitui astfel:
 pentru masterele internaționalizate: cu cel puțin 20 de studenți
 pentru masterele IFR: cu cel puțin 25 de studenți
 pentru masterele la zi: cu cel puțin 25 de studenți

Pentru informaţii legate de un anumit program, vă rugăm să luaţi legătura cu tutorii acestuia!

61
Răspunsuri la cele mai frecvente întrebări
Ce sunt disciplinele prealabile (“prerequisitele”) ?
Discipline din primul ciclu de studii a căror “absolvire” condiţionează înscrierea la unele
cursuri ale programului de master.
Cum se “fac” disciplinele prealabile ?
· De preferință, la formaţiile din ciclul I (licenţă) ale FEAA sau la formaţiile de la
programele de masterat fără discipline prealabile.
· Înainte de începerea studiilor de masterat.
Prerequisitele (înscrierea şi parcurgerea lor) se plătesc ?
Pentru înscrierea și parcurgerea prerequisitelor se va achita o taxă/disciplină.
Dacă nu am urmat una sau mai multe discipline prealabile, mă pot înscrie la un
program de master cu discipline prealabile ?
Nu (începând cu 2011-2012). Dar este bine să vă consultați cu tutorele programului sau
cu un reprezentant al facultății.
Dacă la specializarea de licenţă (ciclul I) am urmat discipline similare celor
prealabile, mi se pot echivala ?
Da, dacă fișa (programa) acestora este similară cu cea a disciplinelor prealabile (este şi
motivul solicitării foii matricole). Tutorii şi/sau conducerea facultăţii pot decide asupra
echivalării unor discipline cu altă titulatură decât cea a pre-requisitelor.
Câte locuri sunt finanțate de la buget ?
Locuri cu finanțare de la buget: 760.
Câte locuri sunt cu taxă ?
Locuri cu taxă: 738 la IF și IFR.
Care este taxa anuală ?
3500 lei, pentru programele IF și 3100 Lei la IFR, inclusiv cele cu universităţi-partener
străine (din UE).
Dacă un student este admis cu taxă, poate trece în regim de finanțare de la
buget ?
Da. După fiecare semestru se întocmeşte clasamentul pe bază de punctaj. Primii clasaţi
sunt finanţaţi de la buget, următorii trec/rămân la “cu taxă”.
Se pot înscrie absolvenţi pre-Bologna ?
Da. Însă, nu se fac echivalări cu discipline din ciclul I.
Există cerinţe suplimentare pentru admiterea la programele: Finance and Risk
Management, Software Development and Business Information Systems,
Strategic Human Resource Management in Europe?
Da. CV-ul și scrisoarea de intenție vor fi redactate în limba engleză. Este necesară
dovedirea competenței lingvistice printr-un certificat de atestare a cunoașterii limbii
engleze eliberat de către o instituție recunoscută de MEN. Candidații care nu posedă un
asemenea certificat vor susține (gratuit) un test de limba engleză în perioada de
înscriere. Pentru candidații absolvenți ai unor programe de licență cu predare în limba
engleză nu mai este necesară dovedirea competenței lingvistice prin test.
Pentru detalii consultați periodic http://www.feaa.uaic.ro/admitere-master/

Informațiile cuprinse în această broșură despre planurile de învățământ pot


suferi modificări pe parcurs!
62
Contact
Facultatea de Economie și
Administrarea Afacerilor
Bd. Carol I, 22, 700505

Tel. 0232-201470
http://www.feaa.uaic.ro
http://portal.feaa.uaic.ro/

DECAN,
Prof. univ. dr. Dinu AIRINEI
(adinu@uaic.ro)

PRODECAN
Studii universitare de master și
promovare facultate
Prof. univ. dr. Cristian POPESCU
(popescu@uaic.ro)

Secretare,

Rodica-Mihaela Cojocaru
(cojor@uaic.ro)
B408, Corp B, Etaj 1

Cristina Nedelcu
(crinan@uaic.ro)
B408, Corp B, Etaj 1

63
www.feaa.uaic.ro
admiteremaster2019@feaa.uaic.ro
64
facebook.com/FEAA.Iasi/