Sunteți pe pagina 1din 4

Ministerul Educatiei si Cercetarii Stiintifice

Inspectoratul Şcolar al Judeţului Suceava


Şcoala Gimnazială „George Tofan” Bilca
Judeţul Suceava
Bilca, str. Calea Bucovinei, Nr. 231
Tel/fax 0230411118
E-mail: scoalabilca@yahoo.com
Nr.1672 din 17.09.2015

Planificare Calendaristică la biologie


Clasa a VII-a
Semestrul II
An școlar 2018-2019
Profesor Gavril Simina
Nr. Ore/saptămână: 2

Unitatea de Competente specifice Continuturi Nr Saptamana


invatare ore
V. Functia de 1.1 Identificarea si observarea alcatuirii si Sistemul digestiv - 1 11.II - 15.II
nutritive – sistemul functiilor organelor si sistemelor de Anatomie
digestiv si sistemul organe ale corpului uman.
respirator 1.2 Stabilirea relatiilor intre functiile
organelor, ale sistemelor de organe din
Digestia și importanța 1 11.II - 15.II
corpul uman si influienta factorilor de
alimentelor
mediu.
3.2 Elaborarea si aplicarea unor algoritmi
de indentificare, investigare, Afectiuni ale 1 18.II - 22.II
experimentare si rezolvare a unor situatii sistemului digestiv
problema. Elemente de igienă
4.1 Exersarea utilizarii unor surse de
informare.
1.1 Identificarea si observarea alcatuirii si Sistemul respirator – 1 18.II - 22.II
functiilor organelor si sistemelor de anatomie
organe ale corpului uman.
1.2 Stabilirea relatiilor intre functiile
organelor, ale sistemelor de organe din Respiratia 1 25.II- 1.III
corpul uman si influienta factorilor de
mediu.
3.2 Elaborarea si aplicarea unor algoritmi
de indentificare, investigare,
experimentare si rezolvare a unor situatii
problema. Afectiuni ale 1 25.II- 1.III
4.1 Exersarea utilizarii unor surse de sistemului respirator i
informare. elemente de igienă
1.2 Recunoasterea alcatuirii generale a Evaluare – Sistemul 1 4.III – 9.III
unui mamifer. digestiv si sistemul
1.4 Explicarea structurii si functiilor respirator
organismului unor vietuitoare.
3.1 Reprezentarea structurii si functiilor
sistemelor biologice pe baza modelelor.
4.1 Exersarea utilizarii unor surse de
informare.
4.2 Utilizarea adecvata a terminologiei
specific biologiei, in diferite situatii de
comunicare.

VI Functia de 1.1 Identificarea si observarea alcatuirii si Sistemul circulator - 1 4.III –9.III


nutritie– Sistemul functiilor organelor si sistemelor de Mediul intern
circulator organe ale corpului uman. 1 11.III- 15.III
1.2 Stabilirea relatiilor intre functiile Sistemul circulator - 1 11.III- 15.III
organelor, ale sistemelor de organe din Inima și vasele de
corpul uman si influienta factorilor de sânge
mediu. Sistemul circulator - 1 18.III – 22.III
3.2 Elaborarea si aplicarea unor algoritmi Circulația sângelui
de indentificare, investigare,
Circulația sângelui și 1 18.III – 22.III
experimentare si rezolvare a unor situatii
activitatea inimii
problema.
4.1 Exersarea utilizarii unor surse de
informare.
Afectiuni ale 1 25.III – 29.III
sistemului circulator
1.2 Recunoasterea alcatuirii generale a Evaluare – Sistemul 1 25.III – 29.III
unui mamifer. circulator
1.4 Explicarea structurii si functiilor
organismului unor vietuitoare.
3.1 Reprezentarea structurii si functiilor
sistemelor biologice pe baza modelelor.
4.1 Exersarea utilizarii unor surse de
informare.
4.2 Utilizarea adecvata a terminologiei
specific biologiei, in diferite situatii de
comunicare.
VII. Functia de 1.2 Recunoasterea alcatuirii generale a Sistemul excretor - 1 1.IV – 5.IV
nutritie – Sistemul unui mamifer. Anatomia
excretor 1.4 Explicarea structurii si functiilor
organismului unor vietuitoare. Excretia 1 1.IV – 5.IV
3.1 Reprezentarea structurii si functiilor
sistemelor biologice pe baza modelelor.
4.1 Exersarea utilizarii unor surse de
informare.
4.2 Utilizarea adecvata a terminologiei Afecțiuni ale 1 8.IV -12.IV
specific biologiei, in diferite situatii de sistemului excretor.
comunicare. Elemente de igienă
VII. Functia de 1.1 Identificarea si observarea alcatuirii si
nutritie – Sistemul functiilor organelor si sistemelor de
excretor organe ale corpului uman.
1.2 Stabilirea relatiilor intre functiile
organelor, ale sistemelor de organe din Evaluare – Sistemul 1 8.IV -12.IV
corpul uman si influienta factorilor de excretor
mediu.
3.2 Elaborarea si aplicarea unor algoritmi
de indentificare, investigare,
experimentare si rezolvare a unor situatii
problema.
4.1 Exersarea utilizarii unor surse de
informare.

Săptămâna altfel 15.IV -19.IV


1.2 Recunoasterea alcatuirii generale a Elemente 1 6.V -10.V
unui mamifer. demetabolism.
1.4 Explicarea structurii si functiilor Asimilație,
organismului unor vietuitoare. dezasimilație
3.1 Reprezentarea structurii si functiilor
sistemelor biologice pe baza modelelor.
4.1 Exersarea utilizarii unor surse de
informare.
4.2 Utilizarea adecvata a terminologiei
specific biologiei, in diferite situatii de
comunicare.

VIII. Functia de 1.2 Recunoasterea alcatuirii generale a Anatomia sistemului 1 6.V -10.V
reproducere – unui mamifer. reproducator masculin
Sistemul 1.4 Explicarea structurii si functiilor
reproducator organismului unor vietuitoare.
3.1 Reprezentarea structurii si functiilor
sistemelor biologice pe baza modelelor.
4.1 Exersarea utilizarii unor surse de Fiziologia sistemului 13.V – 17.V
informare. reproducator masculin 1
4.2 Utilizarea adecvata a terminologiei
specific biologiei, in diferite situatii de
comunicare.
1.1 Identificarea si observarea alcatuirii si 1 13.V – 17.V
functiilor organelor si sistemelor de Anatomia sistemului
organe ale corpului uman. reproducator feminin
1.2 Stabilirea relatiilor intre functiile
organelor, ale sistemelor de organe din
corpul uman si influienta factorilor de
mediu. Fiziologia sistemului 1 20.V – 24.V
3.2 Elaborarea si aplicarea unor algoritmi reproducator feminin
de indentificare, investigare,
experimentare si rezolvare a unor situatii
problema.
4.1 Exersarea utilizarii unor surse de Dezvoltarea 1 20.V – 24.V
informare. intrauterina și nașterea
1.2 Recunoasterea alcatuirii generale a
unui mamifer.
1.4 Explicarea structurii si functiilor De la nou nascut la 1 27.V – 31.V
organismului unor vietuitoare. pubertate. Maturitate
3.1 Reprezentarea structurii si functiilor fiziologică
sistemelor biologice pe baza modelelor.
4.1 Exersarea utilizarii unor surse de
informare. Maturitatea sexuala; 1 27.V – 31.V
4.2 Utilizarea adecvata a terminologiei Caractere sexuale
specific biologiei, in diferite situatii de secundare
comunicare.

Boli cu transmitere 1 3.VI -7.VI


sexuala. Contraceptie
1.1 Identificarea si observarea alcatuirii si Recapitulare finală 1 3.VI -7.VI
functiilor organelor si sistemelor de
organe ale corpului uman.
1.2 Stabilirea relatiilor intre functiile Evaluare finală 1 10.VI – 14.VI
organelor, ale sistemelor de organe din
corpul uman si influienta factorilor de
mediu. Exerciții de acordare a 1 10.VI – 14.VI
3.2 Elaborarea si aplicarea unor algoritmi primului ajutor
de indentificare, investigare,
experimentare si rezolvare a unor situatii
problema.
4.1 Exersarea utilizarii unor surse de
informare.