Sunteți pe pagina 1din 3

Ministerul Educatiei si Cercetarii Stiintifice

Inspectoratul Şcolar al Judeţului Suceava


Şcoala Gimnazială „George Tofan” Bilca
Judeţul Suceava
Bilca, str. Calea Bucovinei, Nr. 231
Tel/fax 0230411118
E-mail: scoalabilca@yahoo.com
Nr.1672 din 17.09.2015

Planificare Calendaristică la biologie


Clasa a V-a
Semestrul I
An școlar 2018-2019
Profesor Gavril Simina
Nr. Ore/saptămână: 1
Unitatea de invatare Competente specifice Continuturi Nr Saptamana
ore
I. Notiuni introductive 1.2 Realizarea dirijata a unor Recapitulare : animalele 1 10.IX - 14.IX
activitati simple de investigare pe si mediul lor de viata.
baza unor fise de lucru date.
2.2 Utilizarea adecvata a
terminologiei specifica biologiei
in comunicarea orala si scrisa.
3.2 Utilizarea unor algoritmi
cunoscuti in investigarea lumii Test initial. 1 17.IX - 21.IX
vii.
4.1 Utilizarea achizitiilor din
domeniul biologiei in viata
cotidiana.
II.Instrumente si metode 1.2 Realizarea dirijata a unor Laboratorul de biologie, 1 24 IX - 28.IX
de investigare a mediului activitati simple de investigare pe Microscopul optic
inconjurator. baza unor fise de lucru date.
2.2 Utilizarea adecvata a
terminologiei specifica biologiei
in comunicarea orala si scrisa.
3.2 Utilizarea unor algoritmi
cunoscuti in investigarea lumii Regnurile 1 1.X - 5.X
vii.
4.1 Utilizarea achizitiilor din
domeniul biologiei in viata
cotidiana.
III.Ecosistemul - unitate 1.1 Extragerea informatiilor din Ecosistemul - Definitie, 1 8.X - 12.X
de organizare a mediului. texte, filme, tabele, desene, tipuri
scheme, ca surse pentru
identificarea caracteristicilor
unor contexte stiintifice si Relatii intre vietuitoare. 1 15.X - 19.X
sociale.
2.1 Organizarea informatiilor
stiintifice dupa un plan dat.
3.1 Identificarea caracteristicilor
sistemelor biologice pe baza Evaluare: Ecosisteme 1 22.X -26.X
modelelor.
3.2 Utilizarea unor algoritmi
cunoscuti in investigarea lumii
vii.
IV. Vietuitoarele si mediul 1.2 Realizarea dirijata a unor Gradina, livada, parcul- 1 30.X - 2.XI
lor de viata. Viata in activitati simple de investigare pe Ecosisteme terestru
mediul terestru. baza unor fise de lucru date.
2.2 Utilizarea adecvata a
terminologiei specifica biologiei
in comunicarea orala si scrisa.
3.1 Identificarea caracteristicilor Pajiștea - Ecosistem 1 5.XI – 9.XI
sistemelor biologice pe baza terestru
modelelor.
3.2 Utilizarea unor algoritmi
cunoscuti in investigarea lumii
vii.
4.1 Utilizarea achizitiilor din
domeniul biologiei in viata
cotidiana.
1.2 Realizarea dirijata a unor Padurea de foioase- 1 12.XI -15.XI
activitati simple de investigare pe Ecosistem terestru
baza unor fise de lucru date.
2.2 Utilizarea adecvata a
terminologiei specifica biologiei
in comunicarea orala si scrisa.
3.1 Identificarea caracteristicilor
sistemelor biologice pe baza
modelelor. Padurea de conifere - 1 19.XI -23.XI
3.2 Utilizarea unor algoritmi Ecosistem terestru
cunoscuti in investigarea lumii
vii.
4.1 Utilizarea achizitiilor din
domeniul biologiei in viata
cotidiana.

1.2 Realizarea dirijata a unor Evaluare - Ecosisteme 1 2.XI – 30.XI


activitati simple de investigare pe terestre
baza unor fise de lucru date.
2.2 Utilizarea adecvata a
terminologiei specifica biologiei
in comunicarea orala si scrisa.
V. Vietuitoarele si mediul 3.2 Utilizarea unor algoritmi Lacul- Ecosistem 3.XII -7.XII
lor de viata. Viata in cunoscuti in investigarea lumii acvatic
mediul acvatic. vii.
4.1 Utilizarea achizitiilor din
domeniul biologiei in viata
cotidiana.

1.2 Realizarea dirijata a unor Raul - Ecosistem 1 10.XII – 14.XII


activitati simple de investigare pe acvatic
baza unor fise de lucru date.
2.2 Utilizarea adecvata a
terminologiei specifica biologiei
in comunicarea orala si scrisa.
3.1 Identificarea caracteristicilor
sistemelor biologice pe baza
modelelor. Marea Neagra - 1 19.XII – 21.XII
3.2 Utilizarea unor algoritmi Ecosistem acvatic
cunoscuti in investigarea lumii
vii.
4.1 Utilizarea achizitiilor din
domeniul biologiei in viata
cotidiana.

1.2 Realizarea dirijata a unor Delta Dunarii ecosistem 1 14.I – 18.I


activitati simple de investigare pe complex
baza unor fise de lucru date.
2.2 Utilizarea adecvata a
terminologiei specifica biologiei
in comunicarea orala si scrisa.
3.1 Identificarea caracteristicilor
sistemelor biologice pe baza
modelelor. Ecosistemul de pestera 1 21.I – 25.I
3.2 Utilizarea unor algoritmi
cunoscuti in investigarea lumii
vii.
4.1 Utilizarea achizitiilor din
domeniul biologiei in viata
cotidiana.

1.2 Realizarea dirijata a unor Evaluare - Ecosisteme 1 28.I – 1.II


activitati simple de investigare pe acvatice
baza unor fise de lucru date.
2.2 Utilizarea adecvata a
terminologiei specifica biologiei
in comunicarea orala si scrisa.
3.1 Identificarea caracteristicilor
sistemelor biologice pe baza
modelelor.
3.2 Utilizarea unor algoritmi
cunoscuti in investigarea lumii
vii.