Sunteți pe pagina 1din 5

Ministerul Educatiei si Cercetarii Stiintifice

Inspectoratul Şcolar al Judeţului Suceava


Şcoala Gimnazială „George Tofan” Bilca
Judeţul Suceava
Bilca, str. Calea Bucovinei, Nr. 231
Tel/fax 0230411118
E-mail: scoalabilca@yahoo.com
Nr.1672 din 17.09.2015

Planificare Calendaristică la biologie


Clasa a VII-a
Semestrul I
An școlar 2018-2019
Profesor Gavril Simina
Nr. Ore/saptămână: 2

Unitatea de Competente specifice Continuturi Nr Saptamana


invatare ore
I. Notiuni introductive 1.1 Identificarea unor grupe si specii de Recapitulare – 1 10.IX - 14.IX
animale. Sisteme de organe
3.1 Reprezentarea structurii si functiilor
sistemelor biologice pe baza modelelor.
4.1 Exersarea utilizarii unor surse de
informare.
4.2 Utilizarea adecvata a terminologiei Recapitulare – Grupe 1 10.IX - 14.IX
specific biologiei, in diferite situatii de de animale
comunicare.
1.1 Identificarea unor grupe si specii de Test initial 1 17.IX - 21.IX
animale.
3.1 Reprezentarea structurii si functiilor
sistemelor biologice pe baza modelelor.
4.1 Exersarea utilizarii unor surse de
informare.
4.2 Utilizarea adecvata a terminologiei
specific biologiei, in diferite situatii de
comunicare.
1.1 Identificarea si observarea alcatuirii De la celula la 1 18.IX - 21.IX
si functiilor organelor si sistemelor de organism.Celula
organe ale corpului uman. animala
4.1 Utilizarea adecvata a terminologiei
specific biologiei, in diferite situatii de
comunicare.
2.1 Utilizarea metodelor si a mijloacelor Tesuturi animale 1 24 IX - 28.IX
adecvate studierii organismului uman.
2.2 Realizarea activitatilor
experimentale si interpretarea
rezultatelor.
II. Functia de relatie – 1.1 Identificarea si observarea alcatuirii Ochiul – organul 1 24.IX - 28.IX
Organele de simt si functiilor organelor si sistemelor de vederii – Anatomie
organe ale corpului uman.
1.2 Stabilirea relatiilor intre functiile Fiziologia ochiului 1 1.X - 5.X
organelor, ale sistemelor de organe din
corpul uman si influienta factorilor de
Defecte ale vederii 1 1.X - 5.X
mediu.
3.1 Reprezentare structurii si functiilor
pe baza modelelor biologice.
3.2 Elaborarea si aplicarea unor
algoritmi de indentificare, investigare,
experimentare si rezolvare a unor
situatii problema.
1.1 Identificarea si observarea alcatuirii Urechea - Anatomie 1 8.X - 12.X
si functiilor organelor si sistemelor de
organe ale corpului uman.
1.2 Stabilirea relatiilor intre functiile
organelor, ale sistemelor de organe din
corpul uman si influienta factorilor de Urechea -Funcția 1 8.X - 12.X
mediu. auditivă
3.1 Reprezentare structurii si functiilor
pe baza modelelor biologice.
3.2 Elaborarea si aplicarea unor
algoritmi de indentificare, investigare,
experimentare si rezolvare a unor
situatii problema.
1.1 Identificarea si observarea alcatuirii Urechea - Funcția 1 15.X - 19.X
si functiilor organelor si sistemelor de vestibulară
organe ale corpului uman.
1.2 Stabilirea relatiilor intre functiile
organelor, ale sistemelor de organe din
corpul uman si influienta factorilor de
mediu.
3.1 Reprezentare structurii si functiilor Evaluare - Ochiul si 1 15.X - 19.X
pe baza modelelor biologice. urechea
3.2 Elaborarea si aplicarea unor
algoritmi de indentificare, investigare,
experimentare si rezolvare a unor
situatii problema.
1.2 Recunoasterea alcatuirii generale a Nasul - Organul 1 22.X -26.X
unui mamifer. mirosului - Anatomie
1.4 Explicarea structurii si functiilor si fiziologie
organismului unor vietuitoare.
3.1 Reprezentarea structurii si functiilor
sistemelor biologice pe baza modelelor.
4.1 Exersarea utilizarii unor surse de
informare.
4.2 Utilizarea adecvata a terminologiei
specific biologiei, in diferite situatii de
comunicare.

1.2 Recunoasterea alcatuirii generale a Limba - Organul 1 22.X -26.X


unui mamifer. gustului - Anatomie si
1.4 Explicarea structurii si functiilor fiziologie
organismului unor vietuitoare.
3.1 Reprezentarea structurii si functiilor
sistemelor biologice pe baza modelelor.
4.1 Exersarea utilizarii unor surse de
informare.
4.2 Utilizarea adecvata a terminologiei
specific biologiei, in diferite situatii de
comunicare.
1.1 Identificarea si observarea alcatuirii Pielea - Organ tactil - 1 29.X - 2.XI
si functiilor organelor si sistemelor de Anatomie
organe ale corpului uman.
1.2 Stabilirea relatiilor intre functiile
organelor, ale sistemelor de organe din
corpul uman si influienta factorilor de
mediu.
Anexele pielii 1 29.X - 2.XI
3.1 Reprezentare structurii si functiilor
pe baza modelelor biologice.
3.2 Elaborarea si aplicarea unor
algoritmi de indentificare, investigare,
experimentare si rezolvare a unor
situatii problema.
1.1 Identificarea si observarea alcatuirii Afectiuni ale pielii 1 5.XI – 9.XI
si functiilor organelor si sistemelor de
organe ale corpului uman.
1.2 Stabilirea relatiilor intre functiile
organelor, ale sistemelor de organe din
corpul uman si influienta factorilor de
mediu.
3.1 Reprezentare structurii si functiilor Elemente de igienă a 1 5.XI – 9.XI
pe baza modelelor biologice. organelor de simț
3.2 Elaborarea si aplicarea unor
algoritmi de indentificare, investigare,
experimentare si rezolvare a unor
situatii problema.
1.2 Recunoasterea alcatuirii generale a Evaluare - Nasul, 1 12.XI -16.XI
unui mamifer. limba si pielea
1.4 Explicarea structurii si functiilor
organismului unor vietuitoare.
3.1 Reprezentarea structurii si functiilor
sistemelor biologice pe baza modelelor.
4.1 Exersarea utilizarii unor surse de
informare.
4.2 Utilizarea adecvata a terminologiei
specific biologiei, in diferite situatii de
comunicare.

III. Functia de relatie 1.1 Identificarea si observarea alcatuirii Sistemul nervos - 1 12.XI -16.XI
– Sistemul nervos si functiilor organelor si sistemelor de Neuronul - alcătuire
organe ale corpului uman. generală, proprietăți
1.2 Stabilirea relatiilor intre functiile Encefalul -Structură 19.XI - 23.XI
organelor, ale sistemelor de organe din și funcții
corpul uman si influienta factorilor de Măduva spinării - 1 19.XI -23.XI
mediu. Structura și funcții
3.1 Reprezentare structurii si functiilor
pe baza modelelor biologice.
3.2 Elaborarea si aplicarea unor
Fiziologia sistemului 1 26.XI – 30.XI
algoritmi de indentificare, investigare,
nervos
experimentare si rezolvare a unor
situatii problema.
4.1 Exersarea utilizarii unor surse de
informare.
4.2 Utilizarea adecvata a terminologiei
specific biologiei, in diferite situatii de
comunicare.
5.1 Interpretarea relatiilor dintrepropriul
comportament si starea de sanatate.

1.2 Recunoasterea alcatuirii generale a Igiena sistemului 1 26.XI -30.XI


unui mamifer. nervos și afecțiuni
1.4 Explicarea structurii si functiilor
organismului unor vietuitoare.
3.1 Reprezentarea structurii si functiilor
sistemelor biologice pe baza modelelor.
4.1 Exersarea utilizarii unor surse de
informare.
4.2 Utilizarea adecvata a terminologiei
specific biologiei, in diferite situatii de
comunicare.
1.2 Recunoasterea alcatuirii generale a Evaluare – Sistemul 1 3.XII -7.XII
unui mamifer. nervos
1.4 Explicarea structurii si functiilor
organismului unor vietuitoare.
3.1 Reprezentarea structurii si functiilor
sistemelor biologice pe baza modelelor.
4.1 Exersarea utilizarii unor surse de
informare.
4.2 Utilizarea adecvata a terminologiei
specific biologiei, in diferite situatii de
comunicare.
IV. Functia de relatie 1.1 Identificarea si observarea alcatuirii Oasele – tipuri, 1 3.XII – 7.XII
– Sistemul locomotor si functiilor organelor si sistemelor de alcatuire
si sistemul endocrin organe ale corpului uman.
1.2 Stabilirea relatiilor intre functiile Scheletul și 1 10.XII – 14XII
organelor, ale sistemelor de organe din articulațiile
corpul uman si influienta factorilor de 1 11.XII – 14XII
mediu. Muschii – tipuri,
3.1 Reprezentarea structurii si functiilor alcatuire
sistemelor biologice pe baza modelelor.
4.1 Exersarea utilizarii unor surse de Grupele de mușchi 1 17.XII – 21XII
informare. scheletici
4.2 Utilizarea adecvata a terminologiei Fiziologia sistemului 1 17.XII – 21XII
specific biologiei, in diferite situatii de locomotor
comunicare.
1.1 Identificarea si observarea alcatuirii Sistemul endocrin – 1 14.I – 18.I
si functiilor organelor si sistemelor de Glandele endocrine
organe ale corpului uman. 1 14.I – 18.I
1.2 Stabilirea relatiilor intre functiile Funcția și disfuncția 1 21.I – 25.I
organelor, ale sistemelor de organe din glandelor endocrine
corpul uman si influienta factorilor de
mediu.
3.1 Reprezentarea structurii si functiilor
sistemelor biologice pe baza modelelor. Funcția și disfuncția 1 21.I – 25.I
4.1 Exersarea utilizarii unor surse de glandelor endocrine
informare. Recapitulare Sistemul 1 28.I – 1.II
4.2 Utilizarea adecvata a terminologiei endocrin
specific biologiei, in diferite situatii de
comunicare. Evaluare – Sistemul 1 28.I – 1.II
endocrin