Sunteți pe pagina 1din 4

Ministerul Educatiei si Cercetarii Stiintifice

Inspectoratul Şcolar al Judeţului Suceava


Şcoala Gimnazială „George Tofan” Bilca
Judeţul Suceava
Bilca, str. Calea Bucovinei, Nr. 231
Tel/fax 0230411118
E-mail: scoalabilca@yahoo.com
Nr.1672 din 17.09.2015

Planificare Calendaristică la biologie


Clasa a V-a
Semestrul II
An școlar 2018-2019
Profesor Gavril Simina
Nr. Ore/saptămână: 1

Unitatea de invatare Competente specifice Continuturi Nr Saptamana


ore
VI. Vietuitoare din 1.2 Realizarea dirijata a unor Zona ținuturilor calde - 1 11.II - 15.II
diferite zone geografice activitati simple de investigare pe Paduri ecuatoriale,
ale globului baza unor fise de lucru date. savane, desert.
2.2 Utilizarea adecvata a
terminologiei specifica biologiei in
comunicarea orala si scrisa.
3.1 Identificarea caracteristicilor Zona ținuturilor reci 1 18.II - 22.II
sistemelor biologice pe baza
modelelor.
3.2 Utilizarea unor algoritmi
cunoscuti in investigarea lumii vii.
4.1 Utilizarea achizitiilor din
domeniul biologiei in viata
cotidiana.
VII. Grupe de organisme 1.2 Realizarea dirijata a unor Regnul Bacteria - 1 25.II- 1.III
activitati simple de investigare pe Bacteriile și algele
baza unor fise de lucru date. albastre-verzi
2.2 Utilizarea adecvata a
terminologiei specifica biologiei in
comunicarea orala si scrisa.
3.1 Identificarea caracteristicilor Regnul Protista - 1 4.III – 8.III
sistemelor biologice pe baza Protozoare și alge
modelelor.
3.2 Utilizarea unor algoritmi
cunoscuti in investigarea lumii vii.
4.1 Utilizarea achizitiilor din
domeniul biologiei in viata
cotidiana.
1.2 Realizarea dirijata a unor Evaluare - Regnul 1 11.III- 15.III
activitati simple de investigare pe Bacteria și Protista
baza unor fise de lucru date.
2.2 Utilizarea adecvata a
terminologiei specifica biologiei in
comunicarea orala si scrisa.
3.1 Identificarea caracteristicilor
sistemelor biologice pe baza
modelelor.
3.2 Utilizarea unor algoritmi
cunoscuti in investigarea lumii vii.
4.1 Utilizarea achizitiilor din
domeniul biologiei in viata
cotidiana.
1.1 Extragerea informatiilor din Regnul Fungi - 1 18.III – 22.III
texte, filme, tabele, desene, scheme, Ciuperci inferioare
ca surse pentru identificarea
caracteristicilor unor contexte
stiintifice si sociale.
1.2 Realizarea dirijata a unor
activitati simple de investigare pe
baza unor fise de lucru date. Regnul Fungi - 1 25III – 29.III
2.2 Utilizarea adecvata a Ciuperci superioare
terminologiei specifica biologiei in
comunicarea orala si scrisa.
3.1 Identificarea caracteristicilor
sistemelor biologice pe baza
modelelor.
3.2 Utilizarea unor algoritmi
cunoscuti in investigarea lumii vii.

1.1 Extragerea informatiilor din Regnul Plantae - 1 IV - 5 IV


texte, filme, tabele, desene, scheme, Muschi, licheni, ferigi
ca surse pentru identificarea
caracteristicilor unor contexte
stiintifice si sociale.
1.2 Realizarea dirijata a unor
activitati simple de investigare pe
baza unor fise de lucru date.
2.2 Utilizarea adecvata a
terminologiei specifica biologiei in
comunicarea orala si scrisa.
3.1 Identificarea caracteristicilor
sistemelor biologice pe baza
modelelor.
3.2 Utilizarea unor algoritmi
cunoscuti in investigarea lumii vii.
1.2 Realizarea dirijata a unor Regnul Plantae - 1 8.IV – 12.IV
activitati simple de investigare pe Gimnospermele
baza unor fise de lucru date.
2.2 Utilizarea adecvata a
terminologiei specifica biologiei in
comunicarea orala si scrisa.
3.1 Identificarea caracteristicilor
sistemelor biologice pe baza
modelelor.
3.2 Utilizarea unor algoritmi
cunoscuti in investigarea lumii vii.
4.1 Utilizarea achizitiilor din
domeniul biologiei in viata
cotidiana.

Saptamana altfel - 15 -19


IV
VIII. Regnul Animalia 1.1 Extragerea informatiilor din Regnul Plantae - 1 6.V -10.V
texte, filme, tabele, desene, scheme, Angiospermele
ca surse pentru identificarea
caracteristicilor unor contexte
stiintifice si sociale.
1.2 Realizarea dirijata a unor
activitati simple de investigare pe
baza unor fise de lucru date.
2.2 Utilizarea adecvata a Evaluare - Regnul 1 13.V -17.V
terminologiei specifica biologiei in Fungi și Regnul
comunicarea orala si scrisa. Plantae
3.1 Identificarea caracteristicilor
sistemelor biologice pe baza
modelelor.
3.2 Utilizarea unor algoritmi
cunoscuti in investigarea lumii vii
1.1 Extragerea informatiilor din Nevertebrate - 1 20.V– 24.V
texte, filme, tabele, desene, scheme, Spongieri și celenterate
ca surse pentru identificarea
caracteristicilor unor contexte
stiintifice si sociale.
1.2 Realizarea dirijata a unor
activitati simple de investigare pe
baza unor fise de lucru date.
2.2 Utilizarea adecvata a 1 27.V –31.V
terminologiei specifica biologiei in Nevertebrate - Viermi,
comunicarea orala si scrisa. moluste, artropode
3.1 Identificarea caracteristicilor
sistemelor biologice pe baza
modelelor.
3.2 Utilizarea unor algoritmi
cunoscuti in investigarea lumii vii

1.1 Extragerea informatiilor din Vertebrate 1 3.VI – 7.VI


texte, filme, tabele, desene, scheme,
ca surse pentru identificarea
caracteristicilor unor contexte
stiintifice si sociale.
1.2 Realizarea dirijata a unor Evaluare Plante si 1 10.VI -14.VI
activitati simple de investigare pe animale
baza unor fise de lucru date.
2.2 Utilizarea adecvata a
terminologiei specifica biologiei in
comunicarea orala si scrisa.
3.1 Identificarea caracteristicilor
sistemelor biologice pe baza
modelelor.
3.2 Utilizarea unor algoritmi
cunoscuti in investigarea lumii vii