Sunteți pe pagina 1din 5

Ministerul Educatiei si Cercetarii Stiintifice

Inspectoratul Şcolar al Judeţului Suceava


Şcoala Gimnazială „George Tofan” Bilca
Judeţul Suceava
Bilca, str. Calea Bucovinei, Nr. 231
Tel/fax 0230411118
E-mail: scoalabilca@yahoo.com
Nr.1672 din 17.09.2015

Planificare Calendaristică la biologie


Clasa a VI-a
Semestrul II
An școlar 2018-2019
Profesor Gavril Simina
Nr. Ore/saptămână: 2

Unitatea de Competente specifice Continuturi Nr Saptamana


invatare ore
VI. Functia de 1.2 Realizarea independenta a unor Mediul intern - 1 11.II - 15.II
nutritie - Circulatia activitati de invesigare pe baza unor fise Sângele
de lucru date.
2.1 Organizarea informațiilor stiințifice
dupa un plan propriu.
3.1 Interpretarea diverselor modele ale
unor sisteme biologice. Grupele de sange . 1 11.II - 15.II
3.2 Interpretarea diverselor modele ale Importanta vaccinarii
unor sisteme biologice
4.1Transferarea achizitiilor din domeniul
biologiei in domenii noi

1.1 Identificarea si observarea alcatuirii si Sistemul circulator 1 18.II - 22.II


functiilor organelor si sistemelor de uman
organe ale corpului uman.
1.2 Stabilirea relatiilor intre functiile
organelor, ale sistemelor de organe din
corpul uman si influienta factorilor de
mediu.
3.1 Reprezentare structurii si functiilor pe
baza modelelor biologice.
3.2 Elaborarea si aplicarea unor algoritmi
de indentificare, investigare,
experimentare si rezolvare a unor situatii
problema.
1.1 Identificarea si observarea alcatuirii si Circulatia sangelui la 1 18.
functiilor organelor si sistemelor de om II - 22.II
organe ale corpului uman.
1.2 Stabilirea relatiilor intre functiile
organelor, ale sistemelor de organe din
corpul uman si influienta factorilor de 1 25.II- 1.III
mediu.
3.1 Reprezentare structurii si functiilor pe
baza modelelor biologice.
3.2 Elaborarea si aplicarea unor algoritmi
de indentificare, investigare, Activitatea inimii 1 25.II- 1.III
experimentare si rezolvare a unor situatii
problema.

1.2 Realizarea independenta a unor


activitati de invesigare pe baza unor fise Particularitati ale 1 4.III – 9.III
de lucru date. circulatiei la
2.1 Organizarea informațiilor stiințifice vertebrate
dupa un plan propriu.
3.1 Interpretarea diverselor modele ale
unor sisteme biologice. Disectia inimii de 1 4.III – 9.III
3.2 Interpretarea diverselor modele ale mamifer
unor sisteme biologice
4.1Transferarea achizitiilor din domeniul
biologiei in domenii noi
1.1 Identificarea si observarea alcatuirii si Recapitulare - 1 11 III- 15.III
functiilor organelor si sistemelor de Circulatia
organe ale corpului uman.
1.2 Stabilirea relatiilor intre functiile 11.III- 15.III
organelor, ale sistemelor de organe din Evaluare - Circulatia 1
corpul uman si influienta factorilor de
mediu.
3.1 Reprezentare structurii si functiilor pe
baza modelelor biologice.
3.2 Elaborarea si aplicarea unor algoritmi
de indentificare, investigare,
experimentare si rezolvare a unor situatii
problema.
VII - Functia de 1.2 Realizarea independenta a unor Excretia la plante 1 18.III – 22.III
nutritie - Excretia activitati de invesigare pe baza unor fise
de lucru date.
2.1 Organizarea informațiilor stiințifice
dupa un plan propriu.
3.1 Interpretarea diverselor modele ale
unor sisteme biologice.
3.2 Interpretarea diverselor modele ale
unor sisteme biologice
4.1Transferarea achizitiilor din domeniul
biologiei in domenii noi
1.2 Realizarea independenta a unor Evidențierea 1 18.III – 22.III
activitati de invesigare pe baza unor fise transpiratiei la plante
de lucru date.
2.1 Organizarea informațiilor stiințifice
dupa un plan propriu. Sistemul excretor la 1 25.III – 29.III
3.1 Interpretarea diverselor modele ale om
unor sisteme biologice.
3.2 Interpretarea diverselor modele ale
unor sisteme biologice
4.1Transferarea achizitiilor din domeniul
biologiei in domenii noi

1.2 Realizarea independenta a unor Excretia la om 1 25.III – 29.III


activitati de invesigare pe baza unor fise
de lucru date.
2.1 Organizarea informațiilor stiințifice
dupa un plan propriu.
3.1 Interpretarea diverselor modele ale Disecția rinichiului la 1 1.IV – 5.IV
unor sisteme biologice. mamifere
3.2 Interpretarea diverselor modele ale
unor sisteme biologice
4.1Transferarea achizitiilor din domeniul
biologiei in domenii noi
1.2 Realizarea independenta a unor Adaptari ale excretiei 1 1.IV – 5.IV
activitati de invesigare pe baza unor fise la medii de viata
de lucru date. diferite
2.1 Organizarea informațiilor stiințifice
dupa un plan propriu.
3.1 Interpretarea diverselor modele ale
unor sisteme biologice.
3.2 Interpretarea diverselor modele ale
unor sisteme biologice
4.1Transferarea achizitiilor din domeniul
biologiei in domenii noi
1.1 Identificarea si observarea alcatuirii si Recapitutare Excretia 1 8.IV -12.IV
functiilor organelor si sistemelor de
organe ale corpului uman.
1.2 Stabilirea relatiilor intre functiile
organelor, ale sistemelor de organe din
corpul uman si influienta factorilor de
mediu.
3.1 Reprezentare structurii si functiilor pe Evaluare - Excretia 1 8.IV -12.IV
baza modelelor biologice.
3.2 Elaborarea si aplicarea unor algoritmi
de indentificare, investigare,
experimentare si rezolvare a unor situatii
problema.
Săptămâna altfel 15.IV -19.IV
VIII Relații intre 1.2 Realizarea independenta a unor Relații intre functiile 1 6.V -10.V
functiile de nutritie activitati de invesigare pe baza unor fise de nutritie
de lucru date.
2.1 Organizarea informațiilor stiințifice 1 6.V -10.V
dupa un plan propriu.
3.1 Interpretarea diverselor modele ale
unor sisteme biologice.
3.2 Interpretarea diverselor modele ale
unor sisteme biologice
4.1Transferarea achizitiilor din domeniul
biologiei in domenii noi
IX. Elemente de 1.2 Realizarea independenta a unor Starea de sanatate, 1 13.V – 17.V
igiena si de activitati de invesigare pe baza unor fise agentii patogeni si
prevenire a de lucru date. factorii poluanti
imbolnavirilor 2.1 Organizarea informațiilor stiințifice Reguli de igiena 1 13.V – 17.V
dupa un plan propriu. personala pentru
3.1 Interpretarea diverselor modele ale pastrarea sanatatii
unor sisteme biologice.
3.2 Interpretarea diverselor modele ale Comportamente cu 1 20.V – 24.V
unor sisteme biologice risc asupra starii de
4.1Transferarea achizitiilor din domeniul sanatate
biologiei in domenii noi
1.2 Realizarea independenta a unor Comportamente 1 20.V – 24.V
activitati de invesigare pe baza unor fise responsabile asupra
de lucru date. unor situatii de
2.1 Organizarea informațiilor stiințifice urgenta
dupa un plan propriu.
3.1 Interpretarea diverselor modele ale
unor sisteme biologice.
3.2 Interpretarea diverselor modele ale
unor sisteme biologice
4.1Transferarea achizitiilor din domeniul
biologiei in domenii noi
1.1 Identificarea si observarea alcatuirii si Lectie de prim ajutor - 1 27.V – 31.V
functiilor organelor si sistemelor de Parte teoretica
organe ale corpului uman.
1.2 Stabilirea relatiilor intre functiile Lectie de prim ajutor 1 27.V – 31.V
organelor, ale sistemelor de organe din Parte practica 1 3.VI -7.VI
corpul uman si influienta factorilor de
mediu.
3.1 Reprezentare structurii si functiilor pe
baza modelelor biologice.
3.2 Elaborarea si aplicarea unor algoritmi
de indentificare, investigare,
experimentare si rezolvare a unor situatii
problema.
Evaluare practica - 1 3.VI -7.VI
1.1 Identificarea si observarea alcatuirii si comportamente
functiilor organelor si sistemelor de responsabile asupra
organe ale corpului uman. situațiilor de urgenta
1.2 Stabilirea relatiilor intre functiile
organelor, ale sistemelor de organe din Recapitulare finala 1 10.VI – 14.VI
corpul uman si influienta factorilor de
mediu.
3.1 Reprezentare structurii si functiilor pe Evaluare finala 1 10.VI – 14.VI
baza modelelor biologice.
3.2 Elaborarea si aplicarea unor algoritmi
de indentificare, investigare,
experimentare si rezolvare a unor situatii
problema.