Sunteți pe pagina 1din 3

HOTĂRÂRILE NR.

305 – 330
ALE CONSILIULUI LOCAL AL SECTORULUI 3
ADOPTATE ÎN ȘEDINȚA EXTRAORDINARĂ
DIN DATA DE 13 IUNIE 2019

1. Hotărârea nr. 305/13.06.2019 privind aprobarea unor măsuri privind


transparența activităților desfășurate de aparatul de specialitate al Primarului
Sectorului 3 și de instituțiile publice aflate în subordinea Consiliului Local al
Sectorului 3
2. Hotărârea nr. 306/13.06.2019 privind îndreptarea erorii materiale din
cuprinsul Metodologiei de atribuire de către Sectorul 3 al Municipiului
București a contractelor/acordurilor-cadru de achiziție publică în temeiul
prevederilor art. 31 din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice, aprobată
prin Hotărârea nr. 530/15.11.2018.
3. Hotărârea nr. 307/13.06.2019 privind aprobarea proiectului „Servicii
electronice eficiente și simplificare administrativă prin platforme informatice
inovative” şi a cheltuielilor legate de proiect, în vederea finanțării acestuia în
cadrul cererii de proiecte POCA/470/2/1.
4. Hotărârea nr. 308/13.06.2019 privind stabilirea componenței și aprobarea
Regulamentului de organizare, funcţionare şi atribuţiile Colegiului Director al
Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 3.
5. Hotărârea nr. 309/13.06.2019 privind aprobarea cotei lunare de carburant
pentru autovehiculele aflate în dotarea Direcției Irigații, Reabilitări și
Întretinere Spații Verzi.
6. Hotărârea nr. 310/13.06.2019 prin care se solicită Consiliului General al
Municipiului București să aprobe trecerea din domeniul public al
Municipiului București în domeniul privat al acestuia, a imobilului Creșa
Trapezului, situat în Aleea Prevederii nr. 6, Sector 3, în vederea demolării și
realizării unei construcții cu funcțiunea de creșă.
7. Hotărârea nr. 311/13.06.2019 privind aprobarea indicatorilor tehnico-
economici aferenți obiectivului de investiții „Demolare și construire Creșa
Trapezului”.
8. Hotărârea nr. 312/13.06.2019 privind modificarea Anexei la HCLS 3 nr.
396/31.08.2018 referitoare la indicatori tehnico-economici aferenți
obiectivului de investiție ,,Lucrări de investiții la Bloc C5 - Cămin din Str.
Aleea Buchetului nr. 1 - Colegiul Tehnic «Anghel Saligny»”.
9. Hotărârea nr. 313/13.06.2019 privind încheierea contractului de parteneriat
pentru formarea profesională a elevilor prin învățământul dual, între operatorii
economici Rewe Romania SRL, Hornbach Centrala SRL, LIDL Discount
SRL, Selgros Cash&Carry SRL, Asociația Camera de Comerț și Industrie
Româno-Germană, Liceul Tehnologic ,,Elie Radu” și Sectorul 3 al
Municipiului București.
10.Hotărârea nr. 314/13.06.2019 privind încheierea contractului de parteneriat
pentru formarea profesională a elevilor prin învățământul dual, între
societatea Accor Hotels Romania SRL, Colegiul Tehnic ,,Mihai Bravu” și
Sectorul 3 al Municipiului București.
11.Hotărârea nr. 315/13.06.2019 privind încheierea contractului de parteneriat
pentru formarea profesională a elevilor prin învățământul dual, între
societatea Continental Hotels SA– sucursala Nord, Colegiul Tehnic ,,Mihai
Bravu” și Sectorul 3 al Municipiului București.
12.Hotărârea nr. 316/13.06.2019 privind încheierea contractului de parteneriat
pentru formarea profesională a elevilor prin învățământul dual, între
societatea Grand Plaza Hotel SA, Colegiul Tehnic ,,Mihai Bravu” și Sectorul
3 al Municipiului București.
13.Hotărârea nr. 317/13.06.2019 privind încheierea contractului de parteneriat
pentru formarea profesională a elevilor prin învățământul dual, între
societatea Iamsat Muntenia SA, societatea Iamsat Muntenia Buildings SRL,
Colegiul Tehnic ,,Anghel Saligny” și Sectorul 3 al Municipiului București.
14.Hotărârea nr. 318/13.06.2019 privind încheierea contractului de parteneriat
pentru formarea profesională a elevilor prin învățământul dual, între
societatea Internet și Tehnologie S3 SRL, Liceul Tehnologic ,,Theodor
Pallady” și Sectorul 3 al Municipiului București.
15.Hotărârea nr. 319/13.06.2019 privind încheierea contractului de parteneriat
pentru formarea profesională a elevilor prin învățământul dual între societatea
Compania Hotelieră Intercontinental România SA, Colegiul Tehnic ,,Mihai
Bravu” și Sectorul 3 al Municipiului București.
16.Hotărârea nr. 320/13.06.2019 privind încheierea contractului de parteneriat
pentru formarea profesională a elevilor prin învățământul dual, între
societatea Editura Adevarul SA, Colegiul Tehnic ,,Mihai Bravu” și Sectorul
3 al Municipiului București.
17.Hotărârea nr. 321/13.06.2019 privind încheierea contractului de parteneriat
pentru formarea profesională a elevilor prin învățământul dual între societatea
Ana Hotels SA - punct de lucru Athenee Palace Hilton București, Colegiul
Tehnic ,,Mihai Bravu” și Sectorul 3 al Municipiului București.
18.Hotărârea nr. 322/13.06.2019 privind încheierea contractului de parteneriat
pentru formarea profesională a elevilor prin învățământul dual între societatea
Ana Hotels SA - punct de lucru Crowne Plaza-Hotel, Colegiul Tehnic ,,Mihai
Bravu” și Sectorul 3 al Municipiului București.
19.Hotărârea nr. 323/13.06.2019 privind încheierea contractului de parteneriat
pentru formarea profesională a elevilor prin învățământul dual între Societatea
de Transport București STB SA, Liceul Tehnologic ,,Theodor Pallady” și
Sectorul 3 al Municipiului București.
20.Hotărârea nr. 324/13.06.2019 privind rectificarea bugetului de venituri și
cheltuieli pentru anul financiar 2019 al societății Administrarea Domeniului
Public București SA.
21.Hotărârea nr. 325/13.06.2019 privind acordarea unui mandat președintelui
Consiliului de Administrație al societății SD 3 Salubritate și Deszăpezire S3
SRL în vederea vânzării unor mijloace auto, utilaje, echipamente și accesorii
aflate în patrimoniul societății.
22.Hotărârea nr. 326/13.06.2019 privind acordarea unui mandat președintelui
Consiliului de Administrație al societății SD3-Salubritate și Deszăpezire S3
SRL în vederea vânzării a patru autoutilitare aflate în patrimoniul societății.
23.Hotărârea nr. 327/13.06.2019 privind acordarea unui mandat președintelui
Consiliului de Administrație al societății SD3-Salubritate și Deszăpezire S3
SRL în vederea achiziționării a două loturi de teren cu o suprafață de 2500 mp
și 2622 mp.
24.Hotărârea nr. 328/13.06.2019 privind atribuirea către societatea Internet și
tehnologie S3 S.R.L. a contractului ce are ca obiect ,,Achiziția GIS (Hărți de
cadastru digitale)”.
25.Hotărârea nr. 329/13.06.2019 privind atribuirea către societatea OPS3 -
Ordine și Protecție S3 SRL a contractului având ca obiect ”Proiect tehnic şi
lucrări de reparaţii la Liceul Tehnologic Dragomir Hurmuzescu”.
26.Hotărârea nr. 330/13.06.2019 privind majorarea capitalului social al
societății Algorithm Construcții S3 SRL prin cooptarea unui nou asociat.