Sunteți pe pagina 1din 4

FIŞĂ TEHNICĂ

Definiție:

Scop / obiectivul procedurii :

Materiale necesare:

Etape de execuție Timpi de execuție Observații

1. Pregătirea
materialelor

2. Pregătirea
pacientului

3. Efectuarea
procedurii

4. Îngrijirea
pacientului
5. Reorganizarea
locului de muncă

6. Notarea
procedurii

7.Incidente şi
accidente

6. Reorganizarea
locului de muncă
MODEL

FIŞĂ TEHNICĂ
ADMINISTRAREA UNEI FIOLE DE MIALGIN PE CALE LV.
Scopul: terapeutic, combaterea durerii.

Locul: venele de la plică cotului.


Materiale necesare: seringă sterilă de 5 - 10 ml, ace sterile lungi pentru injectare,
materiale de dezinfecţie, soluţia de injectat, pilă.

Etape de Tipuri de execuţie Observaţii


execuţie
1.Pregătirea I I Se pregătesc materialele şi
materialelor instrumentele necesare în funcţie de
Pregătirea din timp a materialelor ajută la
şi scopul puncţiei venoase pe o tavă
operativitatea din timp
instrumente- medicală sau pe o măsuţă rulantă şi se
lor necesare transportă la patul bolnavului.
2.Pregătirea 2.1. Se anunţă bolnavul şi se explică Poziţia de siguranţă previne eventualele
psihică şi necesitatea tehnicii. traumatisme determinate de lipotimie la
fizică a 2.2. Se aşează bolnavul într-o poziţie vederea sângelui.
bolnavului cât mai comodă sau în poziţie de Protecţia patului este necesară pentru a
siguranţă: decubit dorsal cu membrul preveni pătarea cu sânge şi impresionarea
superior în extensie, în abducţie şi bolnavului
supinaţie.
2.3. Se descoperă braţul astfel încât
hainele să nu împiedice circulaţia de
întoarcere.
2.4. Se aşează sub braţul bolnavului
un prosop.
3.Pregătirea 3.1. Spălarea pe mâini cu apă şi Norma de protecţia muncii.
seringii săpun, dezinfectare cu alcool.
3.2. Se desface ambalajul seringii
dinspre piston; se adaptează lamboul
acului la lamboul seringii.
3.3. Se aspiră conţinutul fiolei în
seringă.
3.4. Se schimbă acul de aspirat cu
altul steril pentru injectare.
4.Stabilirea 4.1. Se examinează calitatea şi starea Dacă venele cercetate la un nivel nu pot fi
locului venelor de la plică cotului. Pentru o abordate transcutan, se cercetează şi venele
puncţiei apreciere mai bună, se aplică garoul în la plica cealaltă. Venele cele mai abordate
l^noase 1/3 medie a braţului şi se cercetează sunt bazilica şi cefálica la locul unde
din nou. acestea se anastomozează şi formează un
4.2. Se stabileşte locul PV. M venos.
5. Efectuarea 5.1. se aplică garoul elastic în 1/3 Palparea este absolut necesară atunci când
P.V. medie a braţului efectuând o fundă cu sunt mai profund acoperite de ţesut adipos
bucla în jos şi ramurile în sus. pentru aprecierea traiectului venei. 1
5.2. Se palpează locul, se
dezinfectează cu un tampon îmbibat în
alcool medicinal.
5.3. Se cere bolnavului să închidă şi să
deschidă pumnul de câteva ori
5.4. indexul mâinii stângi se palpează Nu se abordează vena din lateral.
din nou locul pentru puncţie, iar cu Bizoul va fi orientat în sus, deoarece riscul
policele deasupra şi de a perfora vena este mai mare.
cu celelalte degete se trage pielea în Soluţiile nu se injectează rapid pentru ca
jos. pot determina apariţia de reacţii din partea
5.5. Se dezinfectează din nou. bolnavului.
5.6. Se introduce acul în mijlocul Este necesară aspirarea de mai multe ori
venei în direcţia axului longitudinal al pentru a verifica prezenţa acului în vene şi
venei şi se împinge acul la o adâncime a evita injectarea soluţiei pe lângă venă.
de 2 -3 cm. Nu este indicată flectarea antebraţului pe
5.7. Se verifică dacă acul este în venă, braţ, deoarece compresiunea este slabă şi
prin aspirare. sângerarea continuă, astfel ducând la
5.8. Se injectează lent soluţia, aspirând apariţia hematomului.
din când în când, pentru a verifica
dacă a rămas în venă.
5.9. La sfârşit se aşează tamponul
deasupra locului puncţionat şi printr-o
mişcare rapidă şi sigură se extrage
seringa cu acul

6. Îngrijirea 6.1. Se ajută la nevoie bolnavul să


După tehnică, unii bolnavi pot prezenta
bolnavului adopte o poziţie comodă în pat,
ameţeli sau lipotimie
după tehnică eventual se ajută să se acopere.
7.1. Seringile cu acele folosite se În lipsa cutiilor speciale, pentru a prevenii
7.Reorganiza strâng în cutii speciale ce urmează a fi riscul înţepării, se recomandă capişonarea
rea locului de incinerate. acelor colectate în saci de plastic sau
muncă 7.2. Spălarea mâinilor cu apă şi săpun. coşuri obişnuite