Sunteți pe pagina 1din 2

FACULTATEA DE INGINERIE

UNIVERSITATEA ”DUNĂREA DE JOS” DIN GALAŢI


Str. Domnească nr. 111, Tel.: +40 336 130208
800201 - Galaţi, România Fax: +40 236 314463

www.ing.ugal.ro

Programarea examenelor de diplomă,


sesiunea septembrie 2019

Examen grilă
Susţinere
Program de studiu Cunoştiinţe fundamentale
Examen de licenţă
şi de specialitate
Tehnologia construcţiilor 09.09.2019, ora 10.00, 10.09.2019, ora 10.00,
de maşini sala D12 sala B26
Inginerie economică 09.09.2019, ora 10.00, 10.09.2019, ora 10.00,
industrială sala D13 sala B21
09.09.2019, ora 9.00,
Inginerie mecanică -
sala AS012
09.09.2019, ora 8.00
Autovehicule rutiere -
Sala G102
Sisteme şi echipamente 09.09.2019, ora 9.00,
-
termice Sala G103
Ingineria protecţiei 09.09.2019, ora 10.00,
-
mediului în industrie sala AN007
10.09.2019, ora 10.00,
Ştiinţa materialelor -
sala AN203
Informatică aplicată în 09.09.2019 ora 10.00,
-
ingineria materialelor sala AN203
FACULTATEA DE INGINERIE
UNIVERSITATEA ”DUNĂREA DE JOS” DIN GALAŢI
Str. Domnească nr. 111, Tel.: +40 336 130208
800201 - Galaţi, România Fax: +40 236 314463

www.ing.ugal.ro

Programarea examenelor de disertaţie,


sesiunea septembrie 2019

Susţinere
Program de studiu
Examen de disertaţie
09.09.2019, ora 14.00,
Managementul calităţii în ingineria industrială
sala B26
10.09.2019, ora 14.00,
Proiectare şi simulare în ingineria sudării
sala B26
10.09.2019, ora 9.00
Grafică şi modelare computerizată
sala AS012
10.09.2019, ora 9.30
Modelare şi simulare în ingineria mecanică
sala AS012
10.09.2019, ora 9.00,
Sisteme şi echipamente termice şi protecţia mediului
sala G102
10.09.2019, ora 10.00,
Calitatea mediului şi dezvoltare durabilă
sala AN 007
10.09.2019, ora 14.00,
Dezvoltare durabilă şi securitate în industrie
sala AN007
10.09.2019, ora 14.00
Materiale avansate şi tehnologii inovative
Sala AN203