Sunteți pe pagina 1din 3

PROBE DE CONCURS

2019

ÎNVĂŢĂMÂNT POSTLICEAL PENTRU FORMAREA MAIŞTRILOR MILITARI


– FILIERA DIRECTĂ – Pagina 2

ÎNVĂŢĂMÂNT POSTLICEAL PENTRU FORMAREA SUBOFIŢERILOR


– FILIERA DIRECTĂ – Pagina 3

Versiune iulie/2019 Pagina | 1


ÎNVĂŢĂMÂNT POSTLICEAL PENTRU FORMAREA MAIŞTRILOR MILITARI
– FILIERA DIRECTĂ –

(a) test-grilă la limba engleză – probă eliminatorie


(b) test-grilă de verificare a cunoștințelor la matematică (algebră și trigonometrie) și fizică (mecanică și
electricitate)

Nr. Arma/Specialitatea Forma de Probele de concurs și ponderea acestora


Profilul
crt. militară învățământ în media de admitere
- Test-grilă la limba engleză – nota
minimă de admitere 5,00 (cinci), fără
pondere la calculul mediei de admitere.
- Test-grilă de verificare a
cunoștințelor la matematică (algebră și
trigonometrie) și fizică
Comunicații și
(mecanică și electricitate), conform
informatică/ Tehnică de
programei școlare valabile pentru
comunicații, Operare și examenul de
mentenanță
bacalaureat – sesiunea curentă, nota
echipamente de minimă de admitere 5,00 (cinci), ponderea
comunicații, Operare și Învățământ în calculul mediei de admitere – 90%.
mentenanță cu
Maiștri - Media examenului de bacalaureat –
1 echipamente frecvență ponderea în calculul mediei de admitere –
militari
informatice, cu durata 10%.
Administrare sisteme/ de 2 ani Relația de calcul pentru media de admitere
rețele de comunicații/
( M A) este:
informatică,
9+
Administrare securitate
sisteme/ rețele de
comunicații/informatică
unde: MT – media la testul - grilă de
verificare a cunoștințelor;
MB – media la examenul național de
bacalaureat.
Media minimă de admitere este 5,00
(cinci).

NOTĂ:
Candidații care au echivalate actele de studii liceale și nu au rezultatele la examenul de bacalaureat,
înscrise în documentele de absolvire, media de admitere se va calcula astfel:
𝑴𝑨 = 𝑴𝑻
MA – media de admitere
MT – media la testul-grilă de verificare a cunoștințelor

Versiune iulie/2019 Pagina | 2


ÎNVĂŢĂMÂNT POSTLICEAL PENTRU FORMAREA SUBOFIŢERILOR
– FILIERA DIRECTĂ –

(a) test-grilă la limba engleză – probă eliminatorie


(b) test-grilă de verificare a cunoștințelor la matematică (algebră și trigonometrie) și fizică (mecanică
și electricitate)

Nr. Arma/Specialitatea Forma de Probele de concurs şi ponderea acestora


Profilul
crt. militară învățământ în media de admitere
- Test-grilă la limba engleză – nota
minimă de admitere 5,00 (cinci), fără pondere
la calculul mediei de admitere.
- Test-grilă de verificare a cunoștințelor
la matematică (algebră și trigonometrie) și
fizică
(mecanică și electricitate), conform programei
școlare valabile pentru examenul de
bacalaureat – sesiunea curentă, nota minimă
de admitere 5,00 (cinci), ponderea în calculul
mediei de admitere – 90%.
Comunicații și Învățământ cu
- Media examenului de bacalaureat –
1 Subofițeri informatică / frecvență cu ponderea în calculul mediei de admitere –
Comunicații durata de 1 an 10%.
Relația de calcul pentru media de admitere
(MA) este:
9+

unde: MT – media la testul-grilă de verificare a


cunoștințelor;
MB – media la examenul național de
bacalaureat.
Media minimă de admitere este 5,00 (cinci).

NOTĂ:
Candidații care au echivalate actele de studii liceale și nu au rezultatele la examenul de bacalaureat,
înscrise în documentele de absolvire, media de admitere se va calcula astfel:
𝑴𝑨 = 𝑴𝑻
MA – media de admitere
MT – media la testul-grilă de verificare a cunoștințelor

Versiune iulie/2019 Pagina | 3