Sunteți pe pagina 1din 2

Casa Județeană de Pensii Sălaj

PRECIZĂRI

referitoare la publicarea Legii nr. 127/2019 privind sistemul public de pensii

În Monitorul Oficial al României nr. 563 din 9 iulie 2019, Partea I, a fost publicată Legea nr.
127/2019 privind sistemul public de pensii. Prezenta lege va intra în vigoare de la data
de 1 septembrie 2021, cu excepția art. 86 alin. (2) și art.139, articole la care se prevăd
următoarele:
La art. 86 alin. (2) se prevede faptul că valorile punctului de pensie vor fi urmatoarele:

- cu data de 1 septembrie 2019 - 1.265 lei;


- cu data de 1 septembrie 2020 - 1.775 lei;
- cu data de 1 septembrie 2021 - 1.875 lei.
Începând cu data de 12 iulie 2019 intră în vigoare art. 139 din Legea nr. 127/2019,
potrivit căruia, deciziile emise de casele teritoriale de pensii pot fi contestate, în
termen de 45 de zile de la comunicare, la instanţa judecătorească competentă. Deciziile
necontestate în termen de 45 de zile de la comunicare, rămân definitive. Cu aceeași dată
se abrogă prevederile art. 149 alin.(1) și (2) din Legea nr. 263/2010 privind sistemul
unitar de pensii publice conform cărora deciziile de pensie emise de casele teritoriale
de pensii puteau fi contestate, în termen de 30 de zile de la comunicare, la Comisia
Centrală de Contestații.
Tot cu data de 12 iulie 2019, se abrogă și art. 102 din Legea nr. 263/2010 privind
sistemul unitar de pensii publice, articol la care se precizau următoarele:
“(1) La data intrării în vigoare a prezentei legi, valoarea punctului de pensie este de
732,8 lei.
(2) Valoarea punctului de pensie se majorează anual cu 100% din rata inflaţiei, la care se
adaugă 50% din creşterea reală a câştigului salarial mediu brut, realizat pe anul precedent.
(3) În situaţia în care unul dintre indicatorii prevăzuţi la alin. (2), realizaţi pe anul
precedent, are valoare negativă, la stabilirea valorii punctului de pensie se utilizează
indicatorul cu valoare pozitivă.

__________________________________________________________________________________________________________________________
B-dul Mihai Viteazul, nr. 85, Zalău, judetul Sălaj
Tel.: +4 0260 622145 Fax: +4 0260 660831
e-mail: public@cjpsalaj.ro
www.cjpsalaj.ro
www.cnpp.ro / www.romania2019.eu
__________________________________________________________________________________________________________________________________
Conform prevederilor Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European şi al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecţia persoanelor fizice în ceea
ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date şi de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general
privind protecția datelor), informațiile referitoare la datele cu caracter personal cuprinse în acest document sunt confidențiale. Acestea sunt destinate
exclusiv persoanei/persoanelor menționate ca destinatar/destinatari și altor persoane autorizate să-l primească. Dacă ați primit acest document în mod
eronat, vă adresăm rugămintea de a returna documentul primit, expeditorului
Casa Județeană de Pensii Sălaj

(4) În situaţia în care indicatorii prevăzuţi la alin. (2), realizaţi pe anul precedent, au
valori negative, se păstrează ultima valoare a punctului de pensie.
(5) Începând cu anul 2021, valoarea punctului de pensie se majorează anual cu 100% din
rata inflaţiei, la care se adaugă 45% din creşterea reală a salariului mediu brut, realizate pe
anul precedent. Procentul din creşterea reală a salariului mediu brut, luat în considerare la
majorarea anuală a valorii punctului de pensie, se reduce gradual cu câte 5% în fiecare an.
(6) Începând cu anul 2030, valoarea punctului de pensie se majorează anual cu 100% din
rata inflaţiei realizată pe anul precedent”.

Alina TĂMAŞ
CONSILIER SUPERIOR
COMPARTIMENTUL COMUNICARE ȘI RELAȚII PUBLICE

__________________________________________________________________________________________________________________________
B-dul Mihai Viteazul, nr. 85, Zalău, judetul Sălaj
Tel.: +4 0260 622145 Fax: +4 0260 660831
e-mail: public@cjpsalaj.ro
www.cjpsalaj.ro
www.cnpp.ro / www.romania2019.eu
__________________________________________________________________________________________________________________________________
Conform prevederilor Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European şi al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecţia persoanelor fizice în ceea
ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date şi de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general
privind protecția datelor), informațiile referitoare la datele cu caracter personal cuprinse în acest document sunt confidențiale. Acestea sunt destinate
exclusiv persoanei/persoanelor menționate ca destinatar/destinatari și altor persoane autorizate să-l primească. Dacă ați primit acest document în mod
eronat, vă adresăm rugămintea de a returna documentul primit, expeditorului