Sunteți pe pagina 1din 1

DOAMNĂ DIRECTOR,

Subsemnatul(a)___________________________________________________________
fiul(fiica) lui_____________________şi al _______________________ cu domiciliul stabil
în _______________________Str.__________________________________________________
___________________________________ nr.telefon___________________absolvent promoţia
___________ al Şcolii Gimnaziale_________________________________________________
cu media de admitere ____________ , vă rog sa binevoiţi a-mi aproba înscrierea în clasa a IX a,
liceu, în anul şcolar 2019-2020 la , specializarea
__________________________________________________.
Limbile străine studiate în şcoala generală:
1. Limba ____________________
2. Limba ____________________

Din oferta de CDL optez pentru__________________________________________________

Mă angajez să respect Regulamentul Școlar și Regulamentul de Ordine Interioară al


școlii , iar în perioada școlarizării, să port ținuta cu însemnele școlii.

Menționez ca doresc / nu doresc să frecventez orele de religie.

Data ,
Semnatura parinte_________________
Semnatura elev___________________

Doamnei Director al

S-ar putea să vă placă și