Sunteți pe pagina 1din 2

Catedra ……………………………..

Responsabil…………………………

CONȚINUTUL DOSARULUI COMISIEI METODICE

I.COMPONENTA ORGANIZATORICĂ Da/Nu


Structura anului școlar
Incadrări
Componența catedrei (nume, prenume, grad didactic, unitatea
absolvită, vechime, statut)
Planificarea/orarul pentru laborator
II.COMPONENTA MANAGERIALĂ

Raportul de activitate pe anul școlar precedent


Planul managerial și planul de activități al responsabilului de comisie
metodică
Planificãri anuale (vizate de șeful de catedrã și directorul unitãții)
Planificãri pe unitãți de învãțare (vizate de șeful de catedrã)- câte un
exemplu pe semestru și an de studiu, minim
Selecția manualelor alternative
Atribuțiile comisiei metodice
Alte responsabilitãți ale membrilor comisiei
Programe școlare pe nivele de studiu
Programele disciplinelor opționale avizate pentru anul în curs
Documente , comunicări, note de la MEC sau ISJ, CCD
III.COMPONENTA OPERAȚIONALĂ
Proiecte didactice model
Teste predictive, evaluarea testelor predictive, concluzii și măsuri propuse
Teste de evaluare, teste sumative, simulări olimpiade și
bacalaureat
Portofolii, referate, alte metode de evaluare propuse la nivelul catedrei
Procesele verbale ale ședințelor comisiei metodice
Programe de pregătire pentru recuperare sau cu elevii capabili de
performanță cât și planificarea pregătirilor suplimentare în vederea
susținerii examenelor naționale/alte concursuri și competiții
IV.COMPONENTA EXTRACURRICULARĂ
Centralizarea rezultatelor obținute la concursuri școlare, olimpiade,
sesiuni comunicări, etc.
Cercuri ale elevilor, reviste școlare, sesiuni de referate și comunicãri, alte
acțiuni la nivelul catedrei
V.COMPONENTA DE FORMARE PROFESIONALĂ
Subiecte elaborate pentru olimpiade, concursuri, bacalaureat, teze
semestriale, etc.

Director adj.
prof. Cristina Radu