Sunteți pe pagina 1din 8

PROIECT DIDACTIC

Data: 30.01.2019
Unitatea de învăţământ: Școala Gimnazială ,,Prof.Paul Bănică”-Târgoviște
Propunător: Șerban Florentina Tatiana
Clasa: Pregătitoare B
Disciplina: Matematică și explorarea mediului
Unitatea tematică: Printre lumini și sunete
Subiectul lecției: Adunarea şi scădere în concentrul 0-10
Tipul lecției: consolidare
Scopul lecției : Consolidarea deprinderii de a efectua operaţii de adunare şi scădere în concentrul 0 – 10

COMPETENȚE SPECIFICE VIZATE:


Matematică şi explorarea mediului
1.4 Identificarea cardinalului unei mulţimi la care s-au adăugat / scos elemente;
5.2 rezolvarea de probleme în care intervin operații de adunare sau scădere cu 1-5 unități în concentrul 0-
31, cu ajutorul obiectelor

Dezvoltare personală
1.1 Identificarea unor trăsături personale elementare

Muzică şi mişcare
2.1 Cântarea în colectiv a cântecelor, asociind mişcarea sugerată de text.

OBIECTIVE OPERAŢIONALE:
1.4.1 să adauge/scoată elemente în/din mulţimea dată, pentru a obţine mulţimi cardinal echivalente, prin
numărarea obiectelor;
1.4.2 să rezolve exerciţii de adunare/scădere cu în concentrul 0 – 10;
5.2.1 să rezolve probleme simple folosind obiecte concrete sau reprezentări simbolice
Metode, procedee și tehnici didactice: conversaţia, exerciţiul, explicaţia, demonstraţia, problematizarea,
jocul didactic, observația;
Mijloace de învățământ: fişe, halat, mănuşi chirurgicale, bomboana, set pentru doctor, laptop, cântec;
Forme de organizare: frontal, individual, în echipă;
Durata: 35 min. + 15 min. ( activităţi recreative)

BIBLIOGRAFIE:

Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului – Programa școlară pentru Clasa pregătitoare,
Bucureşti, 2013.
DEMERS DIDACTIC

Nr. Etapele OB Eșalonarea conținutului Strategii didactice Evaluare


Metode şi Forma de Resurse
crt. lecţiei
procedee organizare materiale
1. Moment Verific existenţa materialelor necesare orei de Frontal
organizatoric matematică şi explorarea mediului.
2 min Aşez scaunele în semicerc şi îi invit pe elevi
ocupe locurile.
Asigur un climat favorabil desfăşurării lecţiei.
2. Anunţarea Îi anunţ pe copii că vom juca cu numerele şi
temei şi a vom lucra azi exerciţii cu “Adunarea şi Conversaţia Frontal
obiectivelor scăderea numerelor 0-10”. Enumăr
3 min obiectivele.
3. Dirijarea 1.4.1 Prezint elevilor un material Power Point cu Conversaţia, Frontal Laptop Chestionarea
învăţării operaţii de adunare şi scădere în concentrul 0- Explicaţia Material PPT orală
30 min 10. Observaţia Diverse obiecte
Elevii rezolvă exerciţiile de adunare sau Exerciţiul
1.4.2 scădere folosind diferite obiecte. Problematizarea
Materialul oferă posibilitatea primirii unui Joc didactic
feed-back imediat, ceea ce le oferă
posibilitatea elevilor să se corecteze în cazul
în care au greşit,sau să fie aplaudaţi dacă au
răspuns corect.
5.2.1 Elevii trebuie să găsească răspunsul la Halat
următoare ghicitoare matematică: Medicamente
Ştiţi doctorul în halat? (bombonele
Cafeaua el a vărsat colorate)
Un D mare a pătat Şerveţele umede
Adesea s-a întrebat… Şerveţele Aprecieri globale
Câţi D mare au rămas?(ANEXA 2) Mănuşi
Propun elevilor un joc de rol ,,La chirurgicale
1.4.2 doctor”(doctorul este cadrul didactic îmbracat
în halat, iar elevii sunt pacienţii)
-Elevii vin pe rând la consult precizand ce
boală au
-Doctorul le dă medicamente Aprecieri
Propun elevilor spună câte pastile individuale
albe/galbene au primit, câte au în total(se În perechi
efectuează astfel operaţii de adunare). Apoi,
1.4.1 în perechi elevii spun coechipierilor ca este Aplauze
timpul să ia treatamentul(se efectuează astfel Fișe de lucru
operaţii de scădere) Creioane Interevaluarea
Joc – concurs: Copiii vor primi câte o fişă de Individual
lucru (ANEXA 3)cu exerciţii de adunare şi
scădere în concentrul 0-10.Va fi câştigător cel
care va rezolva corect exerciţiile înaintea
celorlalţi colegi. Câştigătorul va primi titlul de
,,Doctorul zilei”
4. M.M – Ne vom ascultând şi fredonând un Conversaţia Frontal Laptop Observarea
Asigurarea cântec vesel - “Cifrele” Explicaţia Cântecul Cifrele modului în care
retenției și a Elevii vor cânta şi se vor mişca pe muzică. Exerciţiul (audio-video) elevii se mişcă pe
transferului muzică
12 min
5. Aprecieri şi Apreciez modul în care au participat elevii la Conversaţia Frontal
recomandări oră.
3 min
ANEXA 1
ANEXA 2
ANEXA 3
Numele: ........................................ Data: 30.01.2019

FIŞĂ DE LUCRU

1. Ajută doctorul să afle câte obiecte treuie să-şi pună în trusă.

2 + 4 =

7 - ……… =

……. + ……… =