Sunteți pe pagina 1din 1

ANUNŢ

Având în vedere că prin hotărârea CSM nr. 91/2019 au fost aprobate o serie de modificări ale
Regulamentului privind concursul de admitere la Institutul Național al Magistraturii (INM),
inclusiv în ceea ce privește probele de concurs, pentru a sprijini candidații care se pregătesc pentru
admitere, INM a elaborat un set de subiecte pentru proba scrisă de verificare a cunoștințelor
juridice, teoretice și practice, la disciplinele Drept civil și Drept procesual civil, respectiv la Drept
penal și Drept procesual penal.
Subiectele elaborate au caracter strict orientativ, comisia de elaborare a subiectelor fiind liberă
să aleagă forma și numărul subiectelor, precum și timpul de desfășurare al probei, în condițiile
prevăzute de Regulament.

Institutul Naţional al Magistraturii


B-dul Regina Elisabeta, Nr. 53, Sector 5
Tel.: +40 (21) 310.21.10 Fax: +40 (21) 311.02.34
www.inm-lex.ro
Operator de date cu caracter personal / Autorizatia nr. 3185
1