Sunteți pe pagina 1din 16

Războiul din Kosovo

De la Wikipedia, enciclopedia liberă


Termenul de Războiul din Kosovo (sau
Conflictul din Kosovo) este folosit pentru a Războiul din Kosovo
descrie două conflicte militare paralele din Kosovo: Parte din Războaiele iugoslave

1996[6]–1999: Conflict între forțele sârbe și


iugoslave, și armata de eliberare din Kosovo, o
grupare paramilitară de gherilă a etnicilor
albanezi, susținută de NATO.

1999: Războiul dintre Republica federală


Iugoslavia și NATO, în perioada 24 martie - 10
iunie 1999[12] cu scopul de atac asupra civililor
și armatei Iugoslaviei, rebelii albanezi
continuând războiul cu forțele iugoslave, printre
care o deplasare masivă a populației în Kosovo.

Cuprins
Kosovo dinaintea intervenției NATO
Kosovo în timpul Iugoslaviei lui Tito (1945–
1986)
Kosovo și ascensiunea la putere al lui
Slobodan Miloșevici (1986–1990)
Kosovo sub dominația directă a Serbiei
(1990–1996)
Începutul războiului (1996–1998)
Incidentul de la Račak
Conferința de la Rambouillet (Ianuarie - Informații generale
Martie 1999) Perioadă 22 aprilie 1996[6]–11 iunie,
1999
Campania NATO de bombardare
Loc Kosovo (provincie a fostei
Retragerea armatei iugoslave și intrarea Republici Federale
trupelor KFOR Iugoslavia)
Reacție la război Rezultat Victorie NATO (Se retrag
forțele iugoslave, trupele
Referințe KFOR sunt instalate in
Kosovo)
Armata UCK este
dezarmată
Kosovo dinaintea Modificări Nicio schimbare legală la
teritoriale granițele Iugoslaviei
intervenției NATO conform Rezoluției 1244,
dar eficace politice și
economice, de separare a
provinciei Kosovo de restul
Kosovo în timpul Iugoslaviei lui Tito Iugoslavia în cadrul
(1945–1986) Națiunilor Unite pentru
administrarea temporară.
Conflictele dintre cele două comunități erau pe Beligeranți
punctul de a izbucni din secolul XX, iar ocazional s- Armata de Iugoslavia
Eliberare din Poliția sârbă
au produs violențe grave, în special în Primul război Kosovo Forțe paramilitare
balcanic, Primul război mondial, și în Al Doilea NATO+
Război Mondial. Guvernul socialist al lui Josip Broz Participanți activi: sârbe
Albania
Tito a reprimat sistematic manifestările naționaliste
Belgia
din Iugoslavia, căutând să asigure că nicio republică Canada
din cadrul federației nu obținea dominație asupra Danemarca
altora. În particular, puterea Serbiei - cea mai mare Franța
și mai populată republică - a fost atenuată prin Germania
Italia
stabilirea unor guverne autonome în provincia
Țările de Jos
Voivodina în nord și în Kosovo, în sud. Frontierele Norvegia
provinciei Kosovo nu se potriveau tocmai Polonia
corespunzător cu zonele din localitățile populate de Portugalia
albanezii din Iugoslavia (un număr de albanezi au Spania
Turcia
fost lăsați în Republica Iugoslavă a Macedoniei,
Regatul Unit
Muntenegrului, și Serbiei, pe când în nordul Statele Unite
provinciei cea mai predominantă populație erau ale Americii
sârbi).Cu toate acestea, majoritatea locuitorilor de la Conducători
Wesley Clark Slobodan Milošević
recensământul din 1921 a fost albaneză. Fosta Dragoljub Ojdanić
Javier Solana
autonomie a provinciei Kosovo stabilită în Adem Jashari Svetozar Marjanović
constituția Iugoslaviei, nu a fost pusă în practică. Nebojša Pavković
Suleiman
Poliția secretă a lui Tito a lovit cu asprime Selimi
naționaliștii.În 1956, un număr de albanezi au fost Agim Çeku
puși sub acuzare în Kosovo de spionaj si sabotaj. Efective
Amenințarea de separatism a fost, de fapt, minimă, NATO: 1,031+ Serbia 114,000 soldați
numai câteva grupuri disparate doreau unirea cu avioane[7] Serbia 20,000 polițiști
20,000-40,000 Serbia 15,000 de
Albania, însă politic ele erau nesemnificative. voluntari
soldați
Impactul pe termen lung a fost substanțial, astfel că (Luptători UCK)
uniul din ele - Mișcare de Revoluție pentru 6,000-8,000
slodați
Unificarea cu Albania fondată de Adem Demaci - (Surse sârbe)
avea să formeze miezul politic al Armatei de Pierderi
Eliberare din Kosovo. Demaci însuși a fost închis în UCK: 2,000 [8] Iugoslavia Serbia
3,000 + morți [10][11]
1964, împreună cu mulți dintre adepții săi. NATO: 2 non-
Iugoslavia a suferit o perioadă de criză economică și combatanți[9]
politică în 1969, din pricina unui masiv program Peste 2,000 de
civili sârbi uciși de
guvernamental de reformă economică ce a majorat
forțele UCK [1]
indirect diferența dintre bogații din nord și săracii Aproximativ 400
din sudul țării. Demonstrațiile și revoltele de civili albanezi
ucisi de fortele
studențești de la Belgrad, în iunie 1968 s-au
UCK [2]
răspândit și în Kosovo în luna noiembrie a aceluiași Aproximativ 100
an, dar au fost înăbușite forțele de securitate. Cu de civili albanezi
ucisi de fortele
toate acestea câteva dintre cerințele studenților - în
NATO [3]
special pentru adevăratele puterile reprezentative Bombardarea
pentru albanezi pe ambele organe de stat sârbe și NATO: Human
Rights Watch a
iugoslave precum și o mai bună recunoaștere a limbii susținut că doar
albaneze - au fost recunoscute de către Tito. 500 civili din
Iugoslavia au putut
Universitatea de la Priștilnița a fost stabilită ca o
fi numărați,[4][5] iar
instituție independentă în 1970, încheindu-se astfel o alte surse pornind
perioadă lungă în care instituția a fost condusă ca un de la 1,200 la
avanpost al Universității de la Belgrad. Albanizarea 5,700 [4]
Modifică date / text (https://ro.wikipedia.org/w/index.php?tit
forțată a educației în Kosovo a fost împiedicată de
le=R%C4%83zboiul_din_Kosovo&action=edit&section=0)
lipsa de materiale educaționale în limba albaneză în
Iugoslavia, ducând la un acord cu Albania pentru
furnizarea de manuale. În 1974, statutul politic al
provinciei Kosovo a fost îmbunătățit și mai mult, atunci când o nouă constituție iugoslavă a acordat o extindere
pentru drepturile politice ale nemulțumiților albanezi. Odată cu Voivodina, a fost declarată provincie, și a
câștigat multe puteri de republică: un loc pentru președinția federală și pentru propriile forțe de poliție și Banca
Națională. Puterea era încă exercitată de către Partidul Comunist, dar revenea în principal etnicilor albanezi
comuniști. Moartea lui Tito pe 4 mai 1980 a dus la o lungă perioadă de instabilitate politică, înrăutățind tot mai
mult de criza economică și neliniștile naționaliste. Primul focar major a avut loc în orașul principal din Kosovo,
Priștilnița, în martie 1981, atunci când studenții albanezi s-au revoltat la cozile listelor de cantine ale
Universității. Acest eveniment banal s-a răspândit pe întregul teritoriu al Kosovo, luând caracterul unei revolte
naționaliste cu demonstrații popular masive, în multe orașe. Protestatarii au cerut ca Kosovo să devină cea de-a
șaptea Republică a Iugoslaviei. Cu toate acestea, acest lucru a fost inacceptabil politic pentru Serbia și Republica
Macedonia. Unii sârbi (și unii naționaliști albanezi, de asemenea) au văzut cererile ca fiind un preludiu la o
"Albanie Mare", ce putea cuprinde părți din Muntenegru, Republica Macedonia și însuși Kosovo. Pentru a
înăbuși revoltele, președinția comunistă a trimis trupe ale poliției și ale armatei, declarând stare de urgență, cu
toate că nu a abrogat autonomia provinciei cum au cerut unii comuniști sârbi. Presa iugoslavă a raportat că 11
oameni au murit (deșii unii susțin că numărul de morți ar fi de 1.000) și alți 4.200 au fost închiși. De asemenea
Partidul Comunist din Kosovo a suferit și epurări, mai multe personalități cheie (inclusiv președintele său) fiind
expulzați. Autoritățile au instituit măsuri de represiune aspre asupra tuturor etnicilor albanezi și sârbi. Kosovo a
suferit o prezență extinsă a poliției secrete, în cea mai mare parte a anilor '80 aceasta reprimând fără milă orice
manifestare naționalistă neautorizată ale albanezilor și ale sârbilor. Potrivit unui raport citat de Mark
Thompson, mai mult de 58.0000 de locuitori din Kosovo, au fost arestați, interogați, internați sau amendați.
Mii dintre aceștia și-au pierdut locurile de muncă sau au fost expulzați din unitățile de învățământ. În acest
timp, tensiuni între albanezi și sârbi au continuat să se intensifice. În 1969, Biserica Ortodoxă Sârbă a ordonat
clerului să compileze datele despre problemele sârbilor din Kosovo, încercând să facă presiuni asupra
guvernului de la Belgrad pentru a face mai mult pentru a proteja credincioșii sârbi. În februarie 1982, un grup
de preoți din Serbia și-au întrebat episcopii "de ce Biserica sârbă nu ia măsuri" și de ce nu pornește o campanie
împotriva "distrugerii, incendierii și sacrilegiului a sfintelor moaște din Kosovo". Astfel de preocupări au atras
atenția Belgradului. Povestiri apărute din timp în timp, în mass-media de la Belgrad susțineau că sârbii și
muntenegrenii sunt persecutați. A fost o percepție veritabilă în rândul naționaliștilor sârbi, în special, că sârbii
sunt scoși din Kosovo. Un fapt important care contribuia la instabilitate a fost traficul de droguri al mafioților
albanezi kosovari. Un alt factor de agravare a fost declinul economiei provinciei Kosovo, aceasta devenind o
alegere proastă pentru sârbii care căutau de lucru. Albanezii și sârbii aveau tendința de a-și favoriza
compatrioții atunci când veneau noi angajați, dar numărul de locuri de muncă a fost, în orice caz, prea mic. În
acest scop, s-a argumentaz că un număr mare de albanezi sunt de fapt țigani de credința islamică. Kosovo a
devenit cea mai săraca parte din fosta Iugoslavie: în 1979, în medie, venitul pe cap de locuitor a fost de 795
dolari, comparativ cu media națională de 2635 dolari (și 5315 dolari în Slovenia).
Kosovo și ascensiunea la putere al lui Slobodan Miloșevici (1986–1990)
În Kosovo, creșterea naționalismul albanez și separatismului a dus la creștere tensiunilor etnice între sârbi și
albanezi. O atmosferă din ce în ce mai otrăvitoare a condus la zvonuri sălbatice iar incidente dealtfel banale
fiind cu mult exagerate.

A fost împotriva acestui fundal tensionat că Academia de Științe și Arte din Serbia (САНУ) a realizat o anchetă
în conformitate cu sârbii care au părăsit Kosovo în 1985-1986.[13] Raportul a concluzionat că o mare parte din
cei care au plecat au fost sub presiune de albanezi, de a face acest lucru. Șaisprezece membri proeminenți ai
membrilor academiei au începutul lucrul în iunie 1985 pe un document proiect ce a fost prezentat publicului în
septembrie 1986. Memorandumul academiei, astfel cunoscut, a fost extrem de controversat. Este axat pe
dificultățile politice cu sârbii din Iugoslavia indicând cotonogul de putere al lui Tito din Serbia și dificultățile cu
care se confruntă sârbi în afara Serbiei.

Memorandumul a oferit o atenție specială, în Kosovo, susținând că sârbii din provincie au fost supuși la
"genociduri fizice, politice, juridice și culturale" într-un "război total și deschis" care a fost în curs de
desfășurare începând din primăvara anului 1981. Acesta a susținut că statutul provinciei Kosovo în 1986 a fost o
înfrângere istorică mai gravă decât orice eveniment pentru sârbi de la obținerea independenței față de Imperiul
Otoman în 1804 astfel a fost considerat mai rău decât catastrofe precum ocuparea nazistă, sau primul război
mondial când Serbia a fot ocupată de Imperiul Austro-Ungar. Autorii Memorandumului au susținut că, 200000
sârbi s-au mutat din provincie în urmă cu 20 de ani și au avertizat că în curând nici unul nu va mai rămâne "cu
excepția cazului în care lucrurile se schimbă radical". Remediul în conformitate cu Memorandumul, a fost
"securitate autentică și lipsită de ambiguitate de egalitate pentru toate persoanele care trăiesc în Kosovo și
Metohia să fie stabilite" și "obiective și condiții pentru sârbi care au plecat să fie realizate". Acesta a
concluzionat că "Serbia nu trebuie să fie pasivă și aștepte și să vadă ce vor spune alții, așa cum au făcut-o de
multe ori în trecut."

Memorandumul a fost întâmpinat de multe reacții diferite. Albanezii au văzut asta ca fiind un apel al
supremației sârbe la nivel local.Ei au susținut că toate emigranții sârbi au părăsit Kosovo din motive economice.
Alte naționalități iugoslave - în special slovenii și croații- au văzut-o ca pe o amenințare pentru apelul Serbiei de
a fi mai hotărâtoare. Chiar și sârbii au fost divizați: o parte au acceptat-o, în timp ce vechea gardă comunistă a
atacat puternic mesajul său. Unul dintre cei care au denunțat-o era membru sârb al Partidului Comunist,
Slobodan Miloșevici. În noiembrie 1988, șeful comisiei din provincia Kosovo a fost arestat. În martie 1989,
Miloșevici a anunțat o "revoluție anti-birocratică" în Kosovo și Voivodina, limitându-le autonomia precum și de
impunere a dangătului de clopot și o stare de urgență în Kosovo, din cauza manifestărilor violente, rezultate în
24 de decese (inclusiv doi polițiști). Miloșevici a susținut că modificările constituționale pentru a proteja restul
sârbilor din Kosovo față de hărțuielile din partea majorității albaneze.

Kosovo sub dominația directă a Serbiei (1990–1996)


Slobodan Miloșevici a luat procesul de fortificație a unei etape ulterioare, în 1990, când a revocat autonomia
provinciei Kosovo și Voivodina alegând liderii împreună cu simpatizanții acestuia. Crucial, ambele provincii au
avut un vot în plus în cele opt state iugoslave, oferindu-i lui Miloșevici automat patru voturi în comparație cu
Serbia și Muntenegru (fiind aliat Serbiei). Slovenia, Croația, Bosnia și Macedonia au avut, astfel, de a menține o
alianță grea pentru a preveni modificări constituționale de către Miloșevici. Schimbările politice din Serbia au
fost ratificate la 5 iulie 1990 în urma unui referendum pe întreaga Republica Serbia, inclusiv Kosovo. Ca urmare
a acestor măsuri de mai mult de 80,000 de albanezi din Kosovo au fost expulzați de la locurile de muncă din
Kosovo. Un nou curriculum sârb a fost impus în toate unitățile de învățământ superior din Kosovo - o mutare
care a fost respinsă de albanezi, care au răspuns prin crearea unui sistem paralel de învățământ.

Impactul asupra Kosovo a fost drastic. Reducerea autonomiei a fost însoțită de eliminarea de la instituții
politice (inclusiv a Ligii comuniștilor din Kosovo), cu asamblarea și guvernul să fie oficial desființate. Ca și cea
mai mare parte a provinciei Kosovo a fost industria de stat, schimbările aduse o schimbare a cadrurilor
cooperative. Din punct de vedere tehnic, puțini au fost dați afară pe loc: companiile le cereau să semneze
angajamentele loiale, pe care mulți albanezi nu le vor semna, deși câțiva angajați au rămas în statul sârb până la
1999.

Autonomia culturală albaneză a fost drastic redusă. Singurul ziar de limbă albaneză, Rilindja, a fost interzis iar
televiziunile și radiourile în albaneză a încetat. Albaneza nu a mai fost o limbă oficială a provinciei.
Universitatea din Priștina, a fost văzută ca un focar de naționalismul albanez, au fost eliminați: 800 profesori de
la Universitatea din Priștina au fost dați afară iar 22500 din 23000 de studenți exmatriculați. Aproximativ
40000 trupe de poliție iugoslave înlocuiesc originalul forțele de securitate albaneze. Un regim represiv a fost
impus, care a fost condamnat ca fiind un "stat polițienesc". Sărăcia și șomajul a atins niveluri catastrofale, cu
aproximativ 80% din populația din Kosovo, șomeri. O treime din populația bărbaților albanezi s-au decis să
plece să lucreze în străinătate (în special în Germania și Elveția). Când Partidul Comunist din Kosovo a fost
destrămat de lovitura de potolire a lui Miloșevici, poziția partidului dominat de albanezi se schimbase în Liga
Democrată din Kosovo, având ca președinte pe scriitorul Ibrahim Rugova. El a răspuns la eliminarea de
autonomie a provinciei Kosovo, prin realizarea unei politici de rezistență pașnică. Rugova a luat foarte practic
linia rezistenței armate, care ar fi dat de nimic forței militare din Serbia deoarece ar fi dus numai la o baie de
sange in provincie. El le-a cerut glotei albanezilor la boicot statele iugoslave și sârbe, prin ignorarea proiectului
militar (obligatorii în Iugoslavia), și cel mai important de să nu plătească orice taxe sau impozite la stat. De
asemenea, el a solicitat crearea școlilor albaneze paralel, clinicilor si spitalelor. În septembrie 1991, Adunarea
umbră din Kosovo a organizat un referendum privind independența provinciei. În ciuda răspândirii hărțuielilor
și violențelor, referendum-ul a raportat că 90% dintre au fost albanezi, și 98% din voturi - aproximativ un
milion în total - au aprobat crearea statului independent "Republica Kosovo". În mai 1992, în al doilea
referendum, Rugova a fost ales ca președinte al provinciei Kosovo. Guvernul sârb a declarat că ambele
referendumuri au fost ilegale, iar rezultatele lor nule și inutile.

Începutul războiului (1996–1998)


Politica de rezistență pasivă a lui Rugova a reușit să mențină Kosovo în liniște în timpul războiului cu Slovenia,
și războaiele cu Bosnia și Croația la începutul anilor '90. Cu toate acestea, cum a fost evidențiată prin apariția
UCK, a dus la creșterea frustrărilor populației albaneze. La mijlocul anilor '90, Rugova a pledat pentru o forță
de menținere a păcii ale Națiunilor Unite pentru Kosovo. În 1997, Miloșevici a fost promovat la funcția de
Președinte al Republicii Federale Iugoslavia (Serbia și Muntenegru, care cuprinde Încă de la începuturile sale,
în aprilie 1992).

Continuarea represiunii sârbe, a radicalizat mulți albanezi, unii dintre ei susținând că numai cu ajutorul
rezistenței armelor se poate duce la o schimbare a situației. Pe 22 aprilie 1996, patru atacuri la personalul de
securitate sârb s-au efectuat aproape simultan în mai multe părți ale provinciei Kosovo. O organizație până
atunci necunoscută, numită "Armata de Eliberare din Kosovo" (UCK) declarase că este responsabilă pentru
aceste fapte. Originea UCK a fost prima dată necunoscută. De fapt, inițial era un clan mic, dar grupul format de
albanezii extremiști nu era foarte bine pregătit, mulți dintre aceștia fiind din regiunea Drenica din vestul
provinciei Kosovo. UCK a constat în principal din fermierii locali, din strămutați și din someri.

Se presupune că UCK a primit suport material și financiar din partea albanezilor kosovari[14] și din partea
lorzilor de droguri albanezi stabiliți în alte locuri din Europa[15]. La începutul anului 1997, Albania s-a prăbușit
în haos după căderea președintelui Sali Berisha. Rezervele de material militar au fost jefuite cu impunitate de
bande criminale cu cea mai mare parte a obiectivelor de metal oprindu-se până în vestul provinciei Kosovo,
astfel mărind creșterea arsenalului UCK. Bujar Bukoshi, umbra prim-ministru în exil (la Zürich, Elveția), a
înființat un grup numit FARK (Forțele Armate ale Republicii Kosova), care a fost raportat că a fost desființată și
absorbită de UCK în 1998.

Cei mai mulți albanezi au văzut UCK ca "luptători de libertate" legitimi, în timp ce guvernul iugoslav îi
considera "teroriști" atacând poliția si civilii.

În 1998, Departamentul de Stat al SUA listase UCK ca o organizație teroristă,[15] și în 1999, a Comitetul de
Politică Republican a Senatului Statelor Unite și-a exprimat necazurile cu "alianța eficientă" a administrației
Clinton, cu UCK ca urmare a "numeroaselor rapoarte din surse neoficiale, că UCK este foarte mult implicat cu:
extinderea rețelei de crime albaneze (...), [și cu] organizații teroriste, motivate de ideologia islamismului radical,
inclusiv bunuri din partea Iranului și a cunoscutul Osama Bin Laden (...)." [16]

În 2000, un articol BBC, a declarat că NATO în război arată modul în care Statele Unite, care a descris UCK ca
"organizație teroristă", dorește să formeze o relație cu aceasta[17].

Ministru plenipotențiar din partea SUA, Robert Gelbard a raportat că UCK este o organizație de teroriști.[18]
Răspunzând la critici, el a precizat ulterior la Casa de Comisie pentru Relații Internaționale, că "în timp ce au
comis 'fapte teroriste' nu au fost catalogatee legal de către Guvernul SUA ca organizație teroristă".[16] În iunie
1998, el a discutat cu doi bărbați care pretindeau că sunt lideri politici.[18]

De asemenea, trebuie remarcat faptul că nici Statele Unite, nici alte puteri influente n-au făcut nici un efort
serios pentru a opri banii sau armele directionate catre Kosovo.

În același timp, SUA a ținut un "zid exterior de sancțiuni" asupra Iugoslaviei, care a fost legat de o serie de
probleme, Kosovo fiind una dintre ele. Acestea au fost menținute în ciuda acordului de la Dayton, pentru a
termina toate sancțiunile. Administrarea Clinton a susținut că Dayton a obligat Iugoslavia sa poarte discuții cu
Rugova despre Kosovo.

Criza a escaladat în decembrie 1997 la reuniunea Consiliului de Punere în Aplicare Păcii de la Bonn, unde
Comunitatea Internațională (așa cum este definit în Acordul de la Dayton) a acceptat să ofere Înaltulului
Reprezentant în Bosnia puteri mari, inclusiv dreptul de a demite liderii aleși. În același timp, diplomații
occidentali au insistat să discute despre Kosovo și că Serbia și Iugoslavia vor fi receptive la cererile albanezilor
din provincie. Delegația din partea Serbiei, a luat cu asalt întâlnirea în protest.

Acesta a fost urmat de întoarcerea din Grupul de Contact, care a supravegheat ultimele faze ale conflictului
bosniac, și declarațiile puterii europene cerând Serbiei să rezolve problema cu Kosovo.

Brusc, atacurile UCK s-au intensificat, centrate în zona văii Drenica aranjate de Adem Jashari la un anumit
punct focal. După câteva zile când Robert Gelbard a descris UCK ca un grup terorist, poliția sârbă a răspuns
atacurilor UCK în zona Likosane, prigonind o parte din UCK la Cirez, ducând la moartea a 30 de civili albanezi
și patru polițiști sârbi.[19] Prima acțiune serioasă de război a început.

În ciuda unor acuzații de crime și execuții sumare de civili, condamnările capitalelor occidentale nu erau atât de
volubile pe cât urma să fie. Poliția sârbă a început să-l urmărească pe Jashari și pe discipolii săi în satul Prekaz.
Un schimb violent de focuri asupra grupului lui Jashari a condus la masacrarea a 60 de albanezi, dintre care
optsprezece au fost femei și zece au fost sub vârsta de șaisprezece ani.[20] Evenimentul din 5 martie, a generat
multe acuzatii din partea capitalelor occidentale. Madeleine Albright a declarat că "această criză nu este o
afacere internă a RFI".

Pe 24 martie, forțele sârbe au înconjurat satul Glodjane, în zona operațională din Dukagjin și au atacat un grup
de rebeli.[21] În ciuda puterii superioare, forțele sârbe nu au reușit să distrugă unitatea UCK, care a fost
obiectivul lor. Deși au existat decese și răniri grave ale albanezilor, insurgența în Glodjane a fost departe de a se
opri. A fost, de fapt, unul din cele mai puternice centre de rezistență, ce urma să devină în cadrul apropierii
războiului.

Un alt centru de activitate UCK a fost o parte din nordul Albaniei în apropierea frontierei, în centrul orașului
Tropoje. Ca urmare a conflictului civil albanez din 1997, unele părți din Albania au ajuns dincolo de raza de
acțiune a autorităților naționale. Mai mult decât atât, armurile armatei albaneze au fost jefuite. Multe din aceste
arme jefuite au ajuns în mâinile a UCK în timp ce UCk a preluat zona de frontieră. Acesta a fost un teren de
așteptare pentru atacuri, precum și pentru transportul maritim de arme la fortăreața Drenica. Drumul dintre
ceste zone au pătruns din Djakovica, câmpiile din Metohia, către Kilna și au fost cele mai afectate zone de
activitate UCK la început.

Primul scop al UCK a fost să se mute de la fortăreața din Drenica împreună cu aceasta în Albania iar acest lucru
ar putea contura primele luni de luptă.

De asemenea, sârbii au continuat eforturile de diplomație, încercând să organizeze discuții cu personalul lui
Ibrahim Rugova (discuții care Rugova și personalul său a refuzat să participe). După mai multe întâlniri ce nu
au dat rezultat, președintele delegației sârbe, a invitat reprezentanții grupurilor minoritare din Kosovo pentru a
asista și susține invitația albanezi. Președintele sârb Milano Milutinović a participat la una din întâlniri, deși
Rugova nu a fost prezent. Acesta împreună cu personalul său a insistat să discute cu oficialitățile iugoslave și nu
cele "sârbe" numai pentru a discuta despre modalitățile de a realiza independența Kosovo.

De asemenea un nou guvern sârb a fost format în acest moment, condus de către Partidul Socialist din Serbia și
Partidul Radical Sârb. Președintele ultra-naționalist al Partidului Radical Vojislav Šešelj a devenit viceprim-
ministru. Aceasta a crescut nemulțumirea cu poziția Serbiei între diplomații occidentali și purtători de cuvânt.

La începutul lunii aprilie, Serbia a amenajat un referendum cu privire la problema de interferență străină în
Kosovo.Alegătorii sârbi au respins decisiv interferența străină în această criză. În același timp, UCK a cerut o
mare parte din zonă și din jurul Decani, controlând un teritoriu cu sediul în satul Glodjane, ce cuprindea
împrejurimile sale. Astfel, pe 31 mai 1998, armata iugoslavă și poliția internă a ministerului sârb început o
operațiune pentru a elimina frontiera UCK. NATO a răspuns la această ofensivă în mijlocul lunii iunie cu
operațiune "Determined Falcon", un spectacol în aer asupra granițelor iugoslave.

În acest timp, președintele iugoslav Miloșevici a ajuns la o înțelegere cu Boris Yeltsin a Rusiei de a opri
operațiunile ofensive și pregătirea pentru convorbirile cu albanezi, care, prin această criză, a refuzat să vorbesc
cu partea sârbă, dar nu și cu cea iugoslavă. De fapt singura întâlnire între Milosevic și Ibrahim Rugova a avut
loc la 15 mai, la Belgrad, două zile după ce Richard Holbrooke a anunțat că va avea loc. O lună mai târziu, după
o excursie la Belgrad, Holbrooke l-a amenințat pe Miloșevici că dacă nu ascultă de "ceea ce a rămas din țara ta
va imploda vizitând zonele de frontieră afectate de luptă la începutul lunii iunie; acolo, el s-a fost fotografiat cu
UCK. Publicarea acestor imagini a însemnat pentru suporterii, simpatizanții și a observatorilor UCK, că SUA s-a
decis să susțină UCK și oprirea asupririi populației albaneze din Kosovo.

Acordul de la Yeltsin, a inclus reprezentanții internaționali ai lui Miloșevici pentru institui o misiune în Kosovo
și Metohia pentru a monitoriza situația de acolo. Aceasta a fost Misiunea pentru Observarea Diplomatică din
Kosovo (KDOM), care a început operațiunile de la începutul lunii iulie. Guvernului american a salutat această
parte a acordului, dar a denunțat inițiativa de apel pentru a înceta focul reciproc. Mai degrabă, americanii au
cerut ca partea sârbilor-iugoslavi să înceteze de focul "fără legătură ... la o încetare a activității teroriste".

Din iunie până la mijlocul lunii iulie UCK s-a menținut în avans.UCK a înconjurat Pec, Djakovica, și au înființat
o capitală intermediară în orașul Mališevo (la nord de Orahovac). Trupele UCK s-au înfiltrat în Suva Réka și la
nord în zona de vest din Priștina. Aceștia au amenințat mina de cărbuni Belacevec și i-au prins la sfârșitul lunii
iunie, amenințând rezervele de energie din regiune.

Cursul s-a schimbat în mijlocul lunii iulie atunci când UCK a capturat orașul Orahovac. De asemenea pe 17 iulie
1998 cele două sate din apropiere de Orahovac, Retimlije și Opteruša au fost capturate. Similar, sau chiar mai
puține evenimente sistematice au avut loc in orașul Orahovac și în satul sârb Velika hoċa. Mănăstirea ortodoxă
din Zociste situată la 5 km de Orehovac - renumita pentru relicve din Viețile Sfinților Kosmas și Damianos și
venerate de albanezi - a fost jefuită, călugării acesteia deportați la o închisoare din tabără UCK și, în timp ce a
fost pustiită, biserica mănăstirii și construcțiile sale au fost a dărâmate până în temelii de mine explozive.
Aceasta a condus la o serie de ofensive sârbe și iugoslave, care vor continua până la început de august.

Un nou set de atacuri UCK la mijlocul lunii august a declanșat operațiuni ale Iugoslaviei în sud-centrul
provinciei Kosovo la sud de drumul dintre Pristina-Pec. Acesta s-a sfârșit odată cu capturarea Klecka pe data de
23 august și cu descoperirea a unei activități de crematoriu conduse de UCK în care unele dintre victime au fost
de găsite. La 1 septembrie UCK a continuat o ofensivă în jurul orașului Prizren, cauzând prezența armatei
Iugoslaviei. În Metohia, în jurul orașului Pec, un alt ofensator a cauzat condamnarea în timp ce oficialii
internaționali și-au exprimat teama că o coloană mare de persoane strămutate fi atacată.

La începutul mijlocul lunii septembrie, pentru prima dată, au fost raportate activități UCK în nordul provinciei
Kosovo, în jurul orașului Podujevo. În cele din urmă, la sfârșitul lui septembrie a determinarea unui efort a fost
făcut pentru a elimina prezența CUK din părțile nordice și centrale în Kosovo și din valea Drenica. În acest timp
mai multe amenințări au fost făcute de capitalele occidentale, dar acestea au fost mai temperat oarecum de
alegerile din Bosnia așa cum ei nu au dorit câștigarea alegerilor de către radicalii și democrații sârbi. În urma
alegerilor, cu toate acestea, amenințările s-au intensificat din nou, dar a fost nevoie de un eveniment
entuziasmat. Acesta a apărut pe 28 septembrie când cadavrele mutilate ale unei famili au fost descoperite de
către KDOM în afara satului Gornje Obrinje; sângeroasa descoperire a devenit întruchiparea imaginii pentru
următorul război.

Cealaltă problemă majoră pentru cei care nu au văzut nici o opțiune, decât să recurgă la folosirea forței a fost
estimată la 250,000 de albanezi strămutați, dintre care 30000 au fost în pădure, fără îmbrăcăminte pentru a
ține de cald sau adăpost, cu apropierea rapidă a iernii.

În același timp, Ambasadorul SUA al Republicii Macedoniei, Christopher Hill, a condus diplomația suveică
dintre delegația albaneză și autoritățile iugoslave și sârbe. Aceste întâlniri care au fost modelarea a unui așa
numit plan pentru menținerea păcii discutat în perioada unei planificări NATO de ocupare a provinciei Kosovo.
Pe o perioadă de două săptămâni, amenințările s-au intensificat, culminând cu pornirea Ordinului de
Activiționare NATO. Totul a fost gata ca bombele să poată zbura; Richard Holbrooke a plecat la Belgrad, în
speranța de a ajunge la o înțelegere cu Milosevic cu privire la punerea în aplicare a unei prezențe NATO în
Kosovo. Cu el a venit generalul Michael Short, care a amenințat că va distruge Belgradul. Discuțiile lungi și
dureroase au dus la Acordul de Verificare cu privire la Kosovo, pe data de 12 octombrie 1998.

Oficial, comunitatea internațională, a cerut încetarea luptelor. Ea a cerut în special ca sârbii să sfârșească
ofensivele sale împotriva UCK (fără a menționa un sfârșit a atacurilor comise de UCK) în timp ce încerca să
convingă UCK să scadă interesul pentru independență. Mai mult decât atât, au fost făcute încercări de a-l
convinge pe Miloșevici să permită trupelor NATO de menținere a păcii să intre în Kosovo. Acest lucru, au
susținut ei, ar permite lui Christopher Hill să continue procesul de pace și de a accepta un acord de pace. O
încetare a focurilor a fost oprită, începând cu 25 octombrie 1998. A fost urmat de Misiunea de Verificare Kosovo
(KVM), care a fost mare contingent ne înarmat de monitoarele de pace OSCE (oficial cunoscute ca verificatoare)
mutate în Kosovo. Insuficiența lor a fost evident de la început. Acestea au fost poreclite "ceasurile portocale" cu
referire la vehiculele lor colorate deschis (în limba engleză, un "ceas portocaliu" semnifică un obiect
nefolositor). Încetarea focurilor s-au oprit într-un interval de câteva săptămâni și combaterea a fost reluată în
decembrie 1998, după ce UCK a ocupat câteva buncăre de cărbuni cu vedere strategică la drumul dintre Priștina
și Podujevo nu cu mult timp după Masacrul Panda Bar după ce aceștia au tras într-o cafenea din Peć. Se
presupune că UCK a asasinat primarul din Kosovo Polje.

În ianuarie-martie 1999 faza războiului, a adus creșterea nesiguranței în zonele urbane, inclusiv a
bombardamentelor și crime. Astfel de atacuri au avut loc în timpul discuțiilor de la Rambouillet, în februarie în
timp ce Acordul de Verificare din Kosovo s-a destrămat în martie 1999. Asasinate pe drumuri au continuat și au
crescut, și au fost în confruntări militare, printre alte locuri, în zona Vucitrn în februarie și zona Kacanik a fost
neafectată la începutul lunii martie.

Incidentul de la Račak
Incidentul de la Račak la 15 ianuarie 1999 a fost culminant de atacurile UCK și represalii sârbe care a continuat
pe tot parcursul iernii din 1998-1999. Incidentul a fost imediat (înainte de investigație) condamnat ca un
masacru de către țările occidentale și mai târziu a devenit una din principalele acuzări pentru crimele de război
împotriva lui Miloșevici și a principalilor oficiali ai lui. Detaliile cu privire la ceea ce sa întâmplat la Račak au
fost relevate la scurt timp după ce forțele paramilitare sârbe, au părăsit scena de la masacru. Camerele de
televiziune au fost însoțite de Ambasadorul Statelor Unite William Walker în timp ce mergeau prin
multitudinea de cadavre ale albanezilor. La scurt timp după ce el a ținut o conferință de presă, unde a declarat
că a fost martor al crimelor comise de sârbi împotriva civililor [1] (http://www.usembassy-israel.org.il/publish/
press/security/archive/1999/january/ds1127.htm). Masacrul a fost punct de cotitură al războiului. NATO a
decis că acest conflict ar putea fi rezolvat numai prin introducerea unei forțe militare de menținere a păcii sub
egida NATO, pentru a forța stăpânirea celor două comunități. Un set de coordonate cu atenție diplomatică a fost
anunțat simultan pe 30 ianuarie 1999:

NATO a emis o declarație în care anunță că este pregătit să lanseze lovituri aeriene împotriva obiectivelor
Iugoslaviei "de a obliga înțelegerea cu cerințele comunității internaționale și de a realiza o politică de
colonizare". În timp ce aceasta a fost evident, cea mai mare amenințare la adresa guvernului stabilit de
Miloșevici, este inclusă, de asemenea, o amenințare codată asupra albanezilor: orice decizie ar depinde de
"poziția și acțiunile conducerii albaneziilor kosovari și toate elementele armate de albanezii kosovari în
interiorul și în jurul Kosovo. Ca efect, NATO a declarat sârbilor "stabiliți pacea sau vă bombardăm" și
albanezilor "stabiliți pacea sau vă abandonăm sârbilor".
Grupul de Contact a emis un set de "principii non-negociabile", care a constituit un pachet cunoscut sub
numele de "Status Quo Plus", în mod eficient de restabilirea autonomiei Kosovo cu Serbia dinaintea anului
1990 la care se adaugă introducerea democrației și supravegherea de către organizațiile internaționale. De
asemenea, a fost chemată o conferință de pace, care va avea loc în februarie 1999, la Château de
Rambouillet, în afara Parisului.

Conferința de la Rambouillet (Ianuarie - Martie 1999)


Discuțiile de la Rambouillet a început la 6 februarie, cu Secretarul General al NATO Javier Solana negociind cu
ambele părți. Ele au fost destinate să încheie de 19 februarie. Delegația sârbă a fost condusă de președintele din
Serbia Milan Milutinović în timp ce însuși Miloșevici a rămas la Belgrad. Acest lucru a fost în contrast cu
conferința Dayton din 1995, care a încheiat războiul din Bosnia unde Miloșevici a negociat personal. Lipsa lui
Miloșevici a fost interpretată ca un semn că adevăratele decizii au fost luat la Belgrad, o miscare care stârnit
critici în Serbia, precum și în străinătate; Artemije, episcopul Bisericii Ortodoxe Sârbe din Kosovo, a parcurs tot
drumul până la Rambouillet pentru a protesta că delegația a fost în întregime ne reprezentative.

Prima fază a negocierilor a avut succes, așa cum poate fi văzută ca mărturie istorică. În special, declarația de co-
președinții Grupului de Contact de pe 23 februarie 1999 că negocierile "au dus la un consens pe autonomia
substanțială pentru Kosovo inclusiv cu privire la mecanismele pentru alegeri libere și corecte a instituțiilor
democratice pentru guvernarea provinciei Kosovo, pentru protecția drepturilor omului și a drepturilor de
membri ai comunităților naționale; precum și pentru instituirea unui sistem judiciar echitabil. Aceștia s-au dus
să spună că "un cadru politic este acum instalat" fără să fie nevoie "continuarea lucrărilor pentru a finaliza
punerea în aplicare a capitolelor acordului, inclusiv modalitățile de invitare internațională a prezenței
militare și civile în Kosovo. Pe parcursul lunii următoare, cu toate acestea, NATO aflat sub influența lui Rubin
și Albright din partea SUA, au încercat să impună forțat o prezență militară, spre deosebire de invitați.
Îndreptarea NATO către organizația UCK este cronicată de programul "Moral Combat: NATO în război"
transmis de televiziunea BBC.[22] Acest lucru sa întâmplat în ciuda faptului, citând General Klaus Naumann
(președintele Comitetului Militar al NATO), că "Ambasadorul Walker a declarat la NAC (Consiliul Nord
Atlantic) că majoritatea violențelor provocate prin deschiderea focului de arme au fost cauzate de UCK".

În cele din urmă, la 18 martie 1999 delegațiile britanicilor, americanilor și albanezilor au semnat ceea ce a
devenit cunoscut sub numele de Acordul de la Rambouillet în timp ce delegațiile sârbilor și rușilor au refuzat.
Acest acord a solicitat administrare Kosovo de către NATO ca provincie autonomă a Iugoslaviei; o forță formată
din 30000 trupele NATO să mențină ordinea în Kosovo; un drept nestingherit de trecere pentru trupele NATO
pe teritoriul iugoslav, inclusiv Kosovo; și imunități trupelor NATO și a agenților asupra legilor iugoslave.
Delegațiile britanice și americane trebuie să fi cunoscut faptul că noua versiune nu ar fi acceptată de către sârbi
sau Grupul de Contact. Aceste provizii viitoare au fost la fel de mult aplicate în Bosnia pentru misiunea SFOR
(Forțele de Stabilizare).

În timp ce acordurile nu au satisfăcute pe deplin de albanezi, acestea au fost mult prea radicale pentru sârbi,
care au răspuns în mod drastic prin înlocuirea unui text revizuit, astfel că și rușii care sunt aliați tradiționali ai
sârbilor, l-au văzut inacceptabil. Acesta a încercat să redeschidă statutul politic al provinciei Kosovo și
eliminarea tuturor măsurilor implementate propuse. Printre multe alte modificări versiunii noi propuse,
aceasta a eliminat întreg capitolul cu privire la asistența umanitară și de reconstrucție, eliminate aproape toate
supravegherile internaționale și renunțarea la orice menționare care implica "voința poporului [Kosovo]" în
determinarea statutului final al provinciei. Chiar și cuvântul "pace" a fost șters.

Evenimentele s-au desfășurat repede după eșecul de la Rambouillet.


În săptămâna dinaintea începerii campaniei de bombardare NATO, Arkan a apărut la hotelul Hyatt din Belgrad
unde cei mai mulți jurnaliști occidentali au fost cazați și le-a ordonat să plece din Serbia.[23]

Monitoarele internaționale ale OSCE au fost retrase de pe 22 martie de teama siguranței monitoarelor
anticipate de campania de bombardare NATO. Pe 23 martie, asamblarea sârbă a acceptat principiul de
autonomie pentru Kosovo[24] și nici o parte militară conform acordului. Dar partea sârbă a avut obiecții cu
privire la partea militareă a Acordului de la Rambouillet, în special anexa B [25], ce l-au caracterizat ca "ocupație
NATO". Întregul document a fost descris "fraudulos" pentru că partea militară a acordului a fost oferit tocmai la
sfârșitul discuțiilor, fără prea multe posibilități pentru negociere, și pentru că cealaltă parte, condamnat în
termeni asprii ca fiind o "delegație de separatism-terorism", a refuzat total să se întâlnească cu delegația RFI, și
au negociat direct în timpul discuțiilor de la Rambouillet. În ziua următoare, 24 martie, NATO a început
bombardarea.

Campania NATO de bombardare

Un avion U.S. F-117 Nighthawk circulând


pe pista de decolare înaintea decolării de
la Aviano Air Base din Italia, pe 24 martie
1999
O rachetă de croazieră Tomahawk
lansată de la puntea USS Gonzalez
pe 31 martie 1999

Campania de bombardare NATO a durat de la 24 martie la 11


iunie 1999, care implică până la 1000 de aeronave care
operează în principal de la bazele din Italia și de aeronave de
transport staționate în Adriatica. Rachetele de croazieră
Tomahawk au fost, de asemenea utilizat pe scară largă, trase de
la aeronave, nave si submarine. Toți membrii NATO au fost
implicați într-o oarecare măsură, chiar și Grecia, în ciuda
opoziției sale publice, la război. Pe parcursul a zece săptămâni Daune evaluate după lovitura cu bombă
de conflict, aeronavele NATO au zburat in peste 38000 misiuni fotografie făcută la depozitul de stocare a
de luptă. Pentru forțele germane aeriene (Luftwaffe) a fost artileriei din Sremska Mitrovica, Serbia
prima dată când au participat la un conflict de la sfârșitul celui
de-al doilea război mondial.
Scopul declarat al operațiunii NATO a fost rezumat de către purtătorul de cuvânt ca "sârbi afară, intrarea
forțelor de menținere a păcii, refugiați înapoi". Astfel trupele iugoslave trebuie retrase și înlocuite de forțele
internaționale de menținere a păcii pentru a se asigura că albanezii se vor putea întoarce la casele lor. Campania
a fost inițial concepută pentru a distruge defensiva aeriană iugoslavă și obiectivele militare de înaltă valoare. La
început aceasta nu a decurs tocmai conform planificărilor cu vremea rea împiedicând multe ieșiri devreme.
NATO a subestimat serios voința lui Miloșevici de a rezista: puțini de la Bruxelles a crezut că a campania va
dura mai mult de câteva zile și, deși bombardamentul inițial a fost mai mult decât o înțepătură-țintuită, acesta a
fost nicidecum aproape de bombardamentele văzute în Bagdad, în 1991. Pe teren, campania sârbilor de
purificare etnică a fost intensificată și într-o săptămână de la începerea războiului peste 300,000 de albanezi
kosovari au fugit în Albania și Macedonia, cu alți câțiva mii strămutați în Kosovo. Prin aprilie, Organizația
Națiunilor Unite a raportat că 850,000 de oameni-marea majoritate albanezi-au fugit de la casele lor.

Operațiunile militare NATO s-au schimbat din ce în ce mai mult la atacarea pe teren a unităților iugoslave-
lovind obiective mici precum tancurile și piese de artilerie-precum și continuarea cu bombardament strategic.
Această activitate a fost, totuși, foarte limitată de politică, ca fiecare țintă necesară să fie aprobată de toate cele
nouăsprezece statele membre. Muntenegru a fost bombardat de mai multe ori, dar în cele din urmă NATO a
încetat cu scopul de a propti poziția importantă a liderului anti-Miloșevici, Đukanović. Așa numitele obiective
"cu dublă utilizare" folosite asupra civililor cât și asupra armatei, au fost atacate: acesta include podul de peste
Dunăre, fabrici, centrale electrice, instalații de telecomunicații-contorezând mai ales-sediile centrale ale
membiilor unui partid iugoslav de stânga, un partid politic condus de soția lui Miloșevici, și turnul de difuzare a
programelor de televiziune a statului sârb. Unii au văzut aceste acțiuni ca încălcări ale legii internaționale, în
special Convențiile de la Geneva. NATO, însă a susținut că aceste facilitati au fost potențial utile pentru armata
iugoslavă și că bombardarea lor a fost astfel justificată.

La începutul lunii mai, un avion NATO a atacat un convoi de refugiați albanezi, crezând că este un convoi
militar iugoslav omorând în jur de cincizeci de persoane. NATO și-a recunoscut greșeala cinci zile mai târziu,
dar sârbii acuzat NATO că a atacat în mod deliberat refugiații. Pe 7 mai, NATO a bombardat ambasada chineză
de la Belgrad, omorând trei jurnaliști chinezi, ofensând opinia publică chineză. NATO a susținut că țintea
pozițiile iugoslave. Statele Unite și NATO și-au cerut mai târziu scuze, spunând că acesta a avut loc din cauza
unei hărți învechite furnizate de CIA. Acest lucru a fost provocat de un raport comun emis de ziarele The
Observer (Regatul Unit) și Politiken (Danemarca)[26] susținând că NATO a bombardat intenționat ambasada
pentru că a fost ar fi utilizată ca o stație de releu pentru semnale radio ale armatei iugoslave. Bombardarea a
încordat relațiile dintre China și țările Occidentului, provocând demonstrații supărătoarea în afara ambasadelor
Occidentale din Beijing.

Într-un alt incident major-închisoarea Dubrava din Kosovo-guvernul iugoslav a atribuit 85 de civili decedați la
bombardarea NATO. Cercetările Human Rights Watch din Kosovo a estimat că optsprezece prizonieri au fost
uciși de bombele NATO pe 21 mai (trei prizonieri și un gardian au fost uciși într-un atac ulterior pe 19 mai).

Până la începutul lunii aprilie, conflictul a părut mai aproape de o rezoluție, și țările NATO au început să se
gândească serios despre o operațiune pe sol-o invazie în Kosovo. Acest lucru ar trebui să fie organizat foarte
repede, înainte venirii iernii, și ar fi mult de lucru pentru a îmbunătății drumurile de la porturile din Grecia și
Albania pentru a lua în considerare rutele de invazie prin Macedonia și nord-estul Albaniei. Președintele SUA,
Bill Clinton a fost însă extrem de reticenț să angajeze forțe americane pentru o ofensivă pe teren. În schimb,
Clinton, a autorizat o operațiune CIA pe teren pentru a antrena UCK, sabotând și deztabilizând guvernul
sârb.[27] În același timp, negociatorii finlandezi și ruși au continuat să încerce să-l convingă pe Miloșevici să dea
înapoi. El a recunoscut în sfârșit că NATO voia foarte mult să rezolve conflictul într-un fel sau altul și faptul că
Rusia nu va apăra Serbia, în ciuda elocvenței puternice anti-
NATO de la Moscova. Confruntându-se cu puțin alternative,
Miloșevici a acceptat condițiile oferite de echipa de mediere
finlandeză-rusă și a fost de acord cu o prezență militară în
Kosovo, condusă de ONU, dar care încorporează trupe NATO.

Forțele norvegiene speciale Hærens Jegerkommando și


Forsvarets Spesialkommando au cooperat cu UCK pentru a
aduna informații secrete. Pregătirea pentru invazia pe 12 iunie.
Forțele speciale norvegiene au șezut cu UCK pe muntele
Ramno la granița dintre Macedonia și Kosovo și au avut un
excelent punct de a inspecta ce se întâmplă în provincie.
Împreună cu forțele speciale britanice, forțele speciale
norvegiene au fost primele care au trecut granița în Kosovo.
Conform lui Keith Graves cu rețeaua de televiziune Sky News,
norvegienii au fost deja în Kosovo cu 2 zile înainte de luna
martie, și printre alte forțe care au intrat în Priștina [28]. Treburile Hærens Jegerkommando și Forsvarets
Spesialkommando au fost să elimine drumul dintre partide și de a face înțelegeri cu localnici pentru
implementarea păcii dintre sârbii și albanezii kosovari. Acest lucru a fost făcut în condiții foarte dificile.[29][30]

Retragerea armatei iugoslave și intrarea trupelor


KFOR
La 12 iunie 1999, după ce Miloșevici a acceptat condițiile, trupele KFOR au început să intre în Kosovo. KFOR, o
forță NATO, a fost pregătită pentru a efectua operațiuni de luptă, dar în cele din urmă, misiunea sa a fost doar
de menținere a păcii. Acestea erau bazate pe sediile centrale Allied Rapid Reaction Corps, comandate atunci de
locotenentul general Mike Jackson al Armatei Britanice. Aceasta a constat din forțele britanice, o brigadă a
armatei franceze, o brigadă a armatei germane, care au intrat din vest, în timp ce alte forțe avansau din sud, și
brigăzi ale armatei italiene și armatei statelor unite. Contribuția SUA, cunoscută ca Forța Inițială de Intrare, a
fost condusă de prima divizie blindată. Unitățile subordonate au inclus armuri TF 1-35 de la orașul german
Baumholder, al doilea batalion, parașute ale regimului de infanterie 505 dn partea Fort Bragg din nordul
Carolina; unitatea militară marină 26 de la tabăra Lejeune, din nordul Carolinei; primul batalion, regimul de
infanterie 26 din partea Schweinfurt (Germania), și trupe Echo, al 4-lea regimul de cavalerie, oferit tot din
partea Schweinfurt. De asemenea alături de forța SUA a fost armata Greciei, batalionul de infanterie de
mecanizare 501. Forțele inițiale SUA și-au stabilit zona de operare în jurul orașelor din districtul Uroševac,
viitoare tabără Bondsteel, și tabăra Monteith din orașul Gnjilane și au petrecut patru luni-începutul unei șederi
care continuă să colecteze date-stabilind ordinea în sectorul sud-est din Kosovo. În timpul incursiunii inițiale,
soldații SUA au fost primiți cu aplauze de albanezi și au aruncat flori, în timp ce soldații SUA și KFOR s-au
răspândit în satele lor. Deși nu a fost întâlnită nici o rezistență, trei soldați SUA din partea Forțelor de Intrare
Inițiale și-au pierdut viețile în accidente.[31]

În urma campaniei militare, implicarea soldaților de menținere a păcii din Rusia s-a dovedit a fi dificilă și
tensionată pentru forțele NATO din Kosovo. Rușii se așteptau să aibă un singur sector în Kosovo, doar pentru a
nu fi cu perspectivă de exploatare, sub comanda NATO. Fără comunicare sau coordonare cu NATO, forțele
NATO au pătruns în Kosovo din Bosnia și au asediat aeroportul din Priștina. În plus, în iunie 2000, relațiile de
comercializare a armelor dintre Rusia și Serbia au fost expuse, care au dus la represalii și bombardamente a
zonelor de control ruse și de poliție. Avanpost pentru artilerist a fost stabilită pe un punct înalt pe Valea
Preševo, de artilerie de câmp Echo Battery 1/161 într-o încercare de a monitoriza și a ajuta la eforturile de
menținere a păcii în sectorul rus. Operând cu suport din partea artileriei de câmp 2/3 a primei divizii armate,
Battery a fost capabilă de a implementa cu succes și în mod continuu de a opera radarul Firefinder care a
permis forțelor NATO să ține sub supraveghere activitățile în sector și în valea Preševo. În cele din urmă s-a ivit
o înțelegere în care forțele ruse au fost operate ca o unitate KFOR, nu sub comanda NATO.[32]

Reacție la război
Legitimitatea campaniei NATO de bombardare în Kosovo a fost subiectul unei lungi dezbateri. NATO nu a avut
sprijin de la Consiliul de Securitate al Organizației Națiunilor Unite, deoarece membrii permanenți care aveau
relații cu Iugoslavia, China și în special cu Rusia, s-au opus războiului, amenințând că se vor opune oricărei
rezoluții de forțe autorizată. NATO a susținut că sfidarea lor față de Consiliul de Securitate, a fost justificat pe
baza cererilor unei "urgențe umanitare internaționale". De asemenea, NATO a fost criticat pe baza cartei
acesteia, specificând că NATO este o organizație creată pentru a-și apăra membrii, însă în acest caz a fost
folosită pentru a ataca o țară non-membră NATO, care nu a pus în pericol direct orice membru NATO. NATO a
susținut că, instabilitate din Balcani a fost o amenințare directă la interesele de securitate ale membrilor NATO
precum și acțiuni militare, prin urmare, a fost justificată de Carta NATO; cu toate acestea, singura țară membră
NATO, în care instabilitatea amenința direct a fost Grecia.

Multe dintre partidele occidentale de mână-stângă au văzut campania NATO ca o agresiune și un imperialism
S.U.A., în timp ce criticele de la mâna dreaptă au considerat-o irelevant pentru interesele țărilor de securitate
națională. Veterani anti-război precum Noam Chomsky, Edward Said, Justin Raimondo, și Tariq Ali s-au opus
proeminent campaniei. Cu toate acestea, în comparație cu protestele anti-război împotriva invaziei Irakului din
2003, campania împotriva războiului din Kosovo, a avut mult mai puțin sprijin din partea publicului..

Referințe
1. ^ Victims of KLA terrorists in Serbian province of Kosovo-Metohia (http://www.arhiva.serbia.sr.gov.yu/news/
2002-07/08/325076.html)
2. ^ List of Albanian civilians killed by KLA forces (http://www.arhiva.serbia.sr.gov.yu/news/2002-07/08/32507
6.html)
3. ^ BBC News Confusion over refugee bombing (http://news.bbc.co.uk/2/hi/europe/321033.stm)
4. ^ a b THE CRISIS IN KOSOVO (http://www.hrw.org/reports/2000/nato/Natbm200-01.htm) Human Rights
Watch 2000
5. ^ UNDER ORDERS: War Crimes in Kosovo - executive summary (http://www.hrw.org/reports/2001/kosovo/
undword.htm) Human Rights Watch 2001
6. ^ a b „Kosovo war chronology” (http://www.hrw.org/campaigns/kosovo98/timeline.shtml). Human Rights
Watch.
7. ^ War in Europe: Facts & figures (http://www.pbs.org/wgbh/pages/frontline/shows/kosovo/etc/facts.html)
8. ^ The War Street Journal Invents Kosovo (KLA casualties) (http://antiwar.com/malic/?articleid=13083)
9. ^ Two die in Apache crash (http://news.bbc.co.uk/2/hi/335709.stm)
10. ^ „Victims of the Albanian terrorism in Kosovo-Metohija (Killed, kidnapped, and missing persons, January
1998 - November 2001)” (http://www.arhiva.serbia.sr.gov.yu/news/2002-07/08/325076.html). Government of
Serbia.
11. ^ Serbian casualties during NATO bombing (http://www.worldnetdaily.com/news/article.asp?ARTICLE_ID=1
8441)
12. ^ „Operation Allied Force” (http://www.nato.int/kosovo/all-frce.htm). NATO.
13. ^ Ruza Petrovic, Marina Blagojevic (2000). „The Migration of Serbs and Montenegrins from Kosovo and
Metohija” (http://www.snd-us.com/history/Petrovic-Blagojevic/index.htm). Parametru necunoscut
|published= ignorat (ajutor)
14. ^ Tim Judah (12 august 1999). „Kosovo: Peace Now” (http://www.kosovo.net/judah2.html). kosovo.net,
originally from b92.net. Accesat în 31 mai 2008.
15. ^ a b written Testimony of Ralf Mutschke Assistant Director, Criminal Intelligence Directorate International
Criminal Police Organization - Interpol General Secretariat before a hearing of the Committee on the
Judiciary Subcommittee on Crime (13 decembrie 2000). „The Threat Posed by the Convergence of
Organized Crime, Drugs Trafficking and Terrorism” (http://judiciary.house.gov/Legacy/muts1213.htm). U.S.
House Judiciary Committee. Accesat în 31 mai 2008. „In 1998, the U.S. State Department listed the KLA as
a terrorist organization”
16. ^ a b „The Kosovo Liberation Army: Does Clinton Policy Support Group with Terror, Drug Ties?” (http://www.
senate.gov/~rpc/releases/1999/fr033199.htm). U.S. Senate, Republican Policy Committee. 31 martie 1999.
Accesat în 31 mai 2008.
17. ^ Allan Little (12 martie 2000). „Behind the Kosovo crisis” (http://news.bbc.co.uk/1/hi/world/europe/674056.s
tm). BBC.
18. ^ a b Nened Sebak (28 iunie 1998). „The KLA - terrorists or freedom fighters?” (http://news.bbc.co.uk/1/hi/w
orld/europe/121818.stm). BBC.
19. ^ „Kosovo Chronology: From 1997 to the end of the conflict” (http://web.archive.org/web/20030731142318/
http://www.fco.gov.uk/Files/kfile/koschron.pdf) (PDF). British Parliament. 1999. Arhivat din original (http://ww
w.fco.gov.uk/Files/kfile/koschron.pdf) (PDF) la 31 iulie 2003.
20. ^ „Kosovo War Crimes Chronology” (http://hrw.org/campaigns/kosovo98/timeline.shtml). Human Rights
Watch.
21. ^ Stacy Sullivan (11 martie 2005). „Ramush Haradinaj” (http://www.iwpr.net/?p=tri&s=f&o=235663&apc_stat
e=henitri2005). IWPR.
22. ^ Allan Little (12 martie 2000). „Moral Combat:NATO at War” (http://news.bbc.co.uk/hi/english/static/events/
panorama/transcripts/transcript_12_03_00.txt). BBC.
23. ^ Tony Karon (25 martie 1999). „Serbs Unplug CNN” (http://www.time.com/time/printout/0,8816,22121,00.ht
ml). TIME Magazine.
24. ^ „Conclusions of Serbian parliament” (http://www.serbia-info.com/news/1999-03/24/10030.html).
Government of Serbia. 24 martie 1999.
25. ^ „Interim Agreement for Peace and Self-Government in Kosovo” (https://archive.is/qlxE). U.S. State
Department. Arhivat din original (http://www.state.gov/www/regions/eur/ksvo_rambouillet_text.html) la 29
iunie 2012.
26. ^ John Sweeney, Jens Holsoe, Ed Vulliamy (17 octombrie 1999). „Nato bombed Chinese deliberately” (htt
p://www.guardian.co.uk/Kosovo/Story/0,2763,203214,00.html). The Guardian.
27. ^ Walter Rodgers, Carl Rochelle and Matthew Chance (24 mai 1999). „CIA reportedly authorized to develop
ways to 'destabilize' Yugoslavian government” (http://www.cnn.com/WORLD/europe/9905/24/kosovo.01/).
CNN.com. Accesat în 22 iulie 2008.
28. ^ Lise Åserud and Gunnar Nyquist (21 iunie 1999). „UCK hjalp norsk spesialstyrke” (http://www.vg.no/nyhet
er/utenriks/artikkel.php?artid=8665264). NTB (în Norwegian). Accesat în 8 octombrie 2008.
29. ^ Nina Berglund (8 ianuarie 2002). „Norway has forces in Afghanistan” (http://www.aftenposten.no/english/l
ocal/article254448.ece?service=print). Aftenposten English Web Desk. Accesat în 8 octombrie 2008.
(Mentions work in Kosovo / Pristina)
30. ^ Tom Bakkeli (2007). Norges Hemmelige Krigere / Norway's secret Warriors. Kagge Forlag (în
Norwegian). ISBN 9788248907220.
31. ^ Sergeant William Wright - B Company 9th Engineers (17 July 1999); Specialist Sherwood Brim - B
Company 9th Engineers(17 July 1999); Private First Class Benjamin McGill - C Company 1st Battalion 26th
Infantry (9 August 1999).
32. ^ „Confrontation over Pristina airport” (http://news.bbc.co.uk/2/hi/europe/671495.stm). BBC. 9 martie 2000.
Accesat în 8 februarie 2008.

Adus de la https://ro.wikipedia.org/w/index.php?title=Războiul_din_Kosovo&oldid=12428839

Ultima editare a paginii a fost efectuată la 27 octombrie 2018, ora 23:51.


Acest text este disponibil sub licența Creative Commons cu atribuire și distribuire în condiții identice; pot exista
și clauze suplimentare. Vedeți detalii la Termenii de utilizare.

S-ar putea să vă placă și