Sunteți pe pagina 1din 20

NOTIUNI DE MANAGEMENT FINANCIAR

PATRIMONIU FIRMA
ESTIMARE BUGET LANSARE SI CASH FLOW

Lector: Dumitru Beldiman


0729.098.300
office@asociatiadanke.ro
asociatiadanke@gmail.com

1
PATRIMONIU FIRMA

2
ACTIV PASIV

Mijloace economice Surse de formare


prezentate după a mijloacelor economice
componenţa şi rolul lor în
procesele economice
Obligaţiile întreprinderii
faţă de terţi
Drepturile întreprinderii
faţă de terţi

TOTAL ACTIV = TOTAL PASIV

3
SURSE DE FINANTARE AFACERE

surse proprii asimilate


SURSE DE
PROVENIENŢĂ atrase

strãine

împrumutate

4
VENITURI

din activitatea de exploatare

financiare

Venituri
excepţionale

din provizioane

5
CHELTUIELI

de exploatare

financiare
Cheltuieli
excepţionale

cu amortizãrile provizioanele

cu impozitul pe profit

6
PROFIT / PIERDERE

profit, când veniturile sunt


mai mari decât cheltuielile

Rezultatul
exercitiului
pierdere, când cheltuielile
sunt mai mari decât veniturile

7
Estimarea investiţiilor iniţiale
Pentru a începe afacerea sunt necesari bani. Banii
întreprinzătorului sau credite. Construcţii, echipamente,
materiale, personal, formulare pentru afaceri, publicitate şi
multe altele, necesare înainte de a fi obţinut venituri din vânzări,
pun problema finanţării lor din resurse proprii sau atrase. Startul
afacerii implică atât cheltuieli ce se fac o singură dată (instalaţii,
maşini, echipamente, stocuri de materiale, calculator, telefon,
licenţe, autorizaţii, publicitate pentru deschidere, etc) cât şi
cheltuieli repetabile (salarii, chirii, reclamă, cheltuieli de birou,
asigurări, taxe şi impozite, întreţinere, reparaţii, etc). Acestea din
urmă sunt evaluate pentru o lună sau mai multe, în funcţie de
tipul afacerii.
În continuare sunt prezentate cu titlu de exemplu cheltuielile de
lansare.
8
COSTURI DE LANSARE ESTIMATE
Amenajare spaţiu __________________
Echipamente __________________
Instalare __________________
Servicii __________________
Consumabile __________________
Costul stocului iniţial (materii __________________
prime+materiale)
Cheltuieli cu personalul
Cheltuieli profesionale (avocat, consultant, __________________
etc.)
Licenţe, autorizaţii __________________
Telefon, utilităţi __________________
Asigurări __________________
Publicitate pentru inaugurare __________________
Cheltuieli neprevăzute __________________
Total Cheltuieli de Lansare __________________

9
COSTURI OPERARE PENTRU O LUNA
Salariul şi alte beneficii ale __________________
personalului
Chirie __________________
Promovare __________________
Materii prime+materiale __________________
Utilităţi __________________
Asigurări __________________
Impozite __________________
Întreţinere __________________
Transport __________________
Altele __________________
Total Cheltuieli pe o Lună __________________
10
Estimarea veniturilor şi cheltuielilor
Pe baza informaţiilor precedente din secţiunile anterioare ale planului
de afaceri se realizează estimarea cheltuielilor şi veniturilor.
În primă fază se estimează cheltuielile de exploatare (operare).
Cheltuielile de exploatare se referă la costurile fixe şi costurile variabile
din procesul de exploatare. Costurile fixe sunt acele costuri care nu-şi
modifică volumul în funcţie de volumul producţiei realizate şi vândute.
Costurile variabile sunt direct legate de volumul producţiei realizate şi
vândute. Pe baza acestor date se realizează bugetul de venituri şi
cheltuieili pentru exploatare.
Veniturile reprezintă resursele financiare formate în rezultatul
comercializării unor produse, servicii, lucrări executate altor agenţi
economici; Veniturile apar ca un rezultat al efectuării unor cheltuieli.
Cheltuielile reprezintă modul de consumare a resurselor de către
agentul economic în scopul desfăşurării unei activităţi.
11
SCOP

Prin proiectul prezent se doreste crearea unei


clinici stomatologice STOMATO SRL, respectiv
dotarea cu echipamente si dotari performante
din domeniul stomatologic, inclusiv dotari IT
pentru administrarea cat mai eficienta a
activitatii clinicii.

12
VIZIUNEA
Sa oferim solutii de tratament stomatologice la preturi corecte,
intr-un timp cat mai redus, fara a face compromisuri in ceea ce
priveste calitatea.
MISIUNE:
Misiunea clinicii STOMATO SRL este de a oferi servicii
stomatologice si medicale de un inalt profesionalism, care sa
satisfica nevoile pacientilor si de a oferi siguranta si incredere in
gama de tratamente pe care clinica le realizeaza.
STRATEGIA
Strategia clinicii STOMATO SRL este de a crea o platforma de
servicii stomatologice si medicale având ca suport medici cu
experienta si o baza tehnologica moderna si performanta, care
sa urmareasca o calitate ridicata a tratamentelor realizate,
crearea unui mediu de lucru stabil si responsabilitatea fata de
societate si mediu. 13
Obiectivul general al proiectului este acela de a
creste competitivitatea societatii STOMATO SRL,
tinand cont de asigurarea principiilor dezvoltarii
durabile, cu scopul de a apropia realitatea
tratamentelor realizate de cerintele pietei.
Obiective pe termen mediu si lung:
1. Cresterea cifrei de afaceri a firmei STOMATO SRL
cu minim 20%, la doi ani de la finalizarea investitiei,
ca urmare a tehnologizarii.
2. Imbunatatirea imaginii clinicii prin derularea de
activitati specifice de promovare atat in perioada de
implementare cat si ulterior acesteia.
14
Obiective pe termen scurt:
1. Dotarea clinicii STOMATO cu echipamente specifice care
realizeaza operatiuni diverse ce ii permit sa realizeze
tratamente complexe, pana la finalul implementarii
proiectului propus.
2. Tehnologizarea bazei materiale prin achizitionarea de
echipamente noi, inovatoare, care realizeaza operatiuni
in conditii de eficienta, pana la finalul implementarii
proiectului propus.
3. Cresterea numarului mediu de salariati din cadrul clinicii
STOMATO cu minim 2, pana la finalul implementarii
proiectului propus.
4. Promovarea si aplicarea principiului egalitatii de sanse in
activitatea desfasurata prin angajarea de persoane din
categorii defavorizate.
15
Activităţi necesare implementării proiectului
• asigurarea spatiului productiv/comercial prin
achizitie/inchiriere: nu va fi utilizat un spatiu
inchiriat. Activitatea de implementare a
proiectului se va desfasura in cadrul sediului
social, respectiv un spatiu tip comercial, la
parterul unui bloc cu 4 etaje, in care activeaza
deja o clinica stomatologica autorizata. Spatiul
vizat de investitie este amenjat si liber. Accesul se
face prin exterior. Prin finantarea actuala nu se
solicita decontarea de chirie.
• elaborare proiecte tehnice necesare: nu sunt
necesare.
16
Activităţi necesare implementării proiectului
• amenajare spatiu: nu sunt necesare.
• achizitionarea de utilaje, echipament, mobilier: unit
dentar cu accesorii – 1 buc. , compresor fara ulei – 1
buc., autoclav – 1 buc., apex locator – 1 buc., lampa
albire dinti – 1 buc., laser stomatologic – 1 buc.,
lampa foto – 1 buc., casa de marcat – 1 buc.,
aplicatie management cabinet/pacienti – 1 buc., PC
all-in-one – 1 buc., multifunctionala – 1 buc.
• obtinere avize, acorduri, autorizatii necesare
implementarii proiectului; - nu sunt necesare
avize/acorduri/autorizatii speciale.

17
Activităţi necesare implementării proiectului
• recrutare/selectie/angajare personal suplimentar
necesar: vor fi angajate 2 persoane din categoria
persoana defavorizata/ absolvent dupa anul
2012/somer. Se va utiliza baza de date a AJOFM-ului,
anunturi in presa locala, pe site-uri de
specialitate/recrutare si/sau firme de recrutare.
• instruire personal: administratorul firmei detine
competentele minime pentru derularea afacerii. In
timpul proiectului sunt prevazute urmarea a unor
cursuri suplimentare necesare in derularea afacerii –
achizitii publice, vanzari, management de proiecte,
etc.
18
Activităţi necesare implementării proiectului
• actiuni de promovare a produselor/serviciilor: se va crea o
pagina web a firmei care va avea meniuri dedicate de
prezentare a serviciilor, tipuri de tratamente oferite, onorarii
solicitate. Se vor realiza campanii pe facebook si alte retele
dedicate.
• aprovizionare cu materii prime, materiale, produse finite,
marfuri, asigurarea conditiilor tehnico-economice, sanitare
etc.: activitatea de achizitia de materii prime si materiale se va
face de la producatori de renume, prin intermediul
distribuitorilor locali sau prin comada prin intermediul
curierilor. Aparatele ortodontice vor fi realizate in laboratoare
specializate partenere, pe baza amprentei luate in cadrul
clinicii de catre personalul specializat. Spatiul actual unde se
afla sediul social al STOMATO SRL este un spatiu deja autorizat
ca si clinica stomatologica.
19
Flux / Proces tehnologic
Fluxul clinic/tehnologic al managementului unui pacient
care necesita asistenta stomatologica de specialitate,
presupune parcurgerea urmatoarelor etape:
- Consultatia de specialitate, cu evaluarea statusului
oral – odontal, parodontal, protetic
- Stabilirea diagnosticului general si specific (pentru
fiecare specialitate)
- Elaborarea unor variante terapeutice si stabilirea de
comun acord cu pacientul, a solutiei optime de
tratament
- Aplicarea tratamentului specific necesar, stabilit
anterior – cu etapizarea necesara
- Profilaxia si recomandarile de reevaluare periodica.
20

S-ar putea să vă placă și