Sunteți pe pagina 1din 48

CURS

COMPETENTE COMUNE MAI MULTOR OCUPATII


COMPETENTE ANTREPRENORIALE

FORMATOR
ing. ec. Dumitriu Marcel

1
Bine ați venit!

COMPETENTE CHEIE, COMUNE MAI MULTOR OCUPATII-


COMPETENTE ANTREPRENORIALE
0744811220
office@asociatiadanke.ro
2
CURS
COMPETENTE COMUNE MAI MULTOR OCUPATII
COMPETENTE ANTREPRENORIALE
Reguli
La sfarsitul cursului, ar trebui sa stim..

comunicare in afaceri
planificare
Plan de afaceri
obiective Analiza SWOT
Managementul financiar Identificarea ideii de afaceri

strategie surse de finantarebrainstorming


Greseli in afaceri

Antreprenoriat
Examinarea finala

1. Test grila

2. Prezentarea proiectului/planului de
afaceri
(se va realiza pe parcursul orelor de curs)
Antreprenoriat

7
Ce este antreprenoriatul?
Definiții
• ”proces inovativ de schimbare, în cadrul căruia sunt generate noi produse, noi
combinații și noi proceduri ”(def. lui Schumpeter – primul sociolog care a
folosit acest termen).

• activitate practică de creare a unei organizații (entități) sau de reabilitare,


redresare, modernizare și/sau restructurare a unei organizații existente,
îndeosebi în domeniul afacerilor.

• activitate a unor persoane care sunt dispuse să îşi consacre (rişte) cariera,
activitatea și fondurile de care dispun pentru a transpune în practică o nouă
idee.
8
Definiţia unei afaceri

„ Intenţia unei persoane (fizice sau juridice) de a face, a


întreprinde anumite activităţi în scopul obţinerii unui
profit”.

9
Definiţia unei afaceri

O afacere este un sistem economic în cadrul căruia se


schimbă bunuri sau servicii contra unor sume de bani, pe
baza valorii stabilite pentru acestea.
Orice afacere necesită o anumită formă de investiţie şi un
număr suficient de mare de beneficiari cărora li se vor vinde
produsele / serviciile, cu profituri consistente, pe termen
lung.

10
Câțiva termeni care definesc o afacere:

• Formă organizată, legal recunoscută;


• Bunuri sau servicii;
• Schimb;
• Valoare;
• Beneficiar – nevoie;
• Profit consistent;
• Termen lung.

11
Cine poate fi întreprinzător (antreprenor)?
Orice persoană, femeie sau bărbat, bătrân sau tânăr,
având idei în legătură cu modul în care se poate face
“ceva” mai bine într-un domeniu oarecare şi care
este dispusă să desfăşoare o activitate dificilă şi să-şi
asume riscul, este un potenţial întreprinzător.

Ideea se poate referi la un produs, serviciu, procedeu, piaţă,


tehnologie avansată, întrucât spiritul antreprenorial există în
toate domeniile de activitate.
12
Care sunt caracteristicile întreprinzătorilor?

Întreprinzătorii sunt şi nu sunt la fel ca ceilalţi indivizi care


acţionează într-un mod sau altul în economie. Ei au anumite
caracteristici între care cele mai interesante sunt trăsăturile de
caracter:
• Independenţa- extrem de mult dorită de întreprinzător, poate
cea mai de preţ trăsătură de caracter a acestora;
• Încrederea în ei înşişi, întreprinzătorii fiind de cele mai multe ori
siguri pe ei şi încrezători în viitorul afacerii create;
• Perseverenţa- întreprinzătorii sunt convinşi, de regulă, că
succesul nu va veni imediat.
13
Există şi alte importante trăsături care
caracterizează întreprinzătorii:
• Întreprinzătorul este un oportunist, care ştie să
discearnă ocaziile pentru afaceri, dezvoltând un produs
nou;
• Întreprinzătorul este un coordonator, combinator de
resurse. El trebuie să fie capabil să reunească resursele şi
să la organizeze pentru a dezvolta şi comercializa inovaţia
• Întreprinzătorul este un “jucător” care iubeşte şi chiar
creează provocările.
• Întreprinzătorul este motivat, provocarea fiind de fapt
unul dintre obiectivele întreprinzătorului.
14
Calitățile unui om de afaceri
Definiția întreprinzătorului

• Conform dicționarului, întreprinzătorii sunt oameni care


au abilitatea să sesizeze și să evalueze oportunități de
afaceri, să adune resursele necesare și să profite de
oportunități, prin acțiuni specifice ce conduc la obținerea
succesului.

15
Calitățile unui om de afaceri

Trăsături comune ale oamenilor de afaceri de succes:

•Capacitatea de asumare a riscului


•Spirit inovator, creativitate, originalitate
•Simţul răspunderii
•Încrederea în sine
•Deschiderea spre alte opinii
•Ştie să comunice
•Spirit organizatoric
•Flexibil, cu adaptabilitate la schimbare
•Punctualitate
•Suportă foarte bine stresul 16
Manager versus Leader (Lider)
gestioneaza administrează inovează
condus de o viziune conduce prin viziune
viziune pe termen scurt viziune pe termen lung
face lucrurile cum trebuie face ceea ce trebuie
menţine organizația dezvoltă organizația
concentrat pe sistem şi structură concentrat pe persoane
întreabă cum şi când întreabă ce şi de ce
centrat pe sarcini centrat pe oameni
direcţionează şi controlează motivează şi inspiră
evidenţiază greşeli şi puncte slabe evidenţiază punctele tari
17
Managerii au abordarea reactivă
”prinde din urmă” în timp ce Leaderii au
abordarea proactivă ”prinde-mă dacă
poţi”
Managerul: 2 tipuri de atitudini
Atitudine de comandă Atitudine de susținere
 Trasează sarcini de  Comunică în ambele
urmat sensuri
 Spune ce,când, unde și  Ascultă, susține și
cum trebuie făcut încurajează
 Urmărește îndeapropae  Stimulează colaborarea
realizarea sarcinilor  Implică subordonații în
 Comunică într-un luarea deciziilor
singur sens
Stiluri de management
SF SC
Susținere Facilitativ Coaching

Delegare Directiv

SDe SDi
Comandă
Când folosim stilul Facilitativ
• Când angajații sunt competenți, dar măsura
implicării lor este fluctuantă
• Când nu dețin toate competențele și au nevoie de
ajutor pentru realizarea unei sarcini

”Tu spui, Eu te încurajez, Tu faci”


Când folosim stilul Coaching
• Când oamenii nu au încredere în forțele proprii
• Când oamenii dispun parțial de
tehnicile/deprinderile necesare realizării sarcinii
respective

”Eu spun, Noi discutăm, Tu faci”


Când folosim stilul Directiv
• În situații limită;
• În criză de timp;
• Cu persoane fără experiență dar implicate.

”Eu spun, Tu faci”


Când folosim stilul Delegare
• Când angajații sunt competenți și implicați,
încrezători și motivați

”Tu spui, Tu faci, Eu apreciez”


Maturitatea angajaților și
stilul de management
SDi SDe
Incapabil dar Capabil și implicat
implicat sau sau încrezător
încrezător
Bunăvoință
M3 M4
M1 M2
Incapabil și Capabil dar
neimplicat sau neimplicat sau
temător temător

SF
SC

Capacitate
Stiluri manageriale

Statistică
• 54% din leaderi folosesc un singur stil
• 35% folosesc două stiluri
• 10% folosesc trei stiluri
• 1% le folosesc pe toate patru
Stilurile care contribuie la eficacitatea procesului
raţional
 Rezultate
• Analiza situaţiilor
• Identificarea obiectivelor
• Discutarea consecinţelor potrivnice

 Autodezvoltare
• Considerarea strategiilor alternative
• Decizii luate prin consens
Stilurile care contribuie la eficacitatea procesului
interpersonal

 Umanist-încurajator
• Susţinere
• Idei diferite

 Afiliere
• Ascultare activă
• Participare
Cercetare: Întrebare

Ce admiră oamenii cel mai mult la un


manager și ce așteptări au de la el?
?

30
Răspunsuri cercetare
• 88% Onest • 28% Cooperativ
• 71% Orientat către viitor • 24% Hotărât
• 66% Competent • 23% Cu imaginație
• 65% Mă inspiră • 21% Ambițios
• 47% Inteligent • 20% Curajos
• 42% Judecată dreptă • 20% Îi pasă
• 40% Deschis • 17% Matur
• 35% Acordă sprijin • 14% Loial
• 34% Consecvent • 8% Echilibrat
• 33% Te poți baza • 6% Independent
Există patru mari cauze care determină necesitatea şi
cererea de conducere mai bună:

1.O creştere a ponderii schimbărilor cărora companiile /


antreprenorii trebuie să le facă faţă;
2.Aşteparea de a fi mai implicat pe care o are fiecare
individ;
3.Creşterea ponderii proiectelor faţă de activitatea curentă /
de rutină, şi în consecinţă a lucrului în echipă;
4.Impactul generat de unii dintre leaderii de anvergură ai
planetei.
Care sunt etapele procesului antreprenorial?

Procesul antreprenorial cuprinde cinci faze


distincte:

identificarea şi evaluarea oportunităţilor, cercetând


tipurile cunoscute de oportunităţi;
obţinerea resurselor necesare ;
elaborarea planului de afaceri;
înfiinţarea firmei;
asigurarea managementului eficient şi eficace al firmei
înființate.
34
Organizarea afacerii
Planificarea afacerii
Prezentarea generală a procesului de planificare
A planifica înseamnă a te pregăti azi pentru ceea ce vei face
mâine. Este activitatea prin care raţional, conştient, toţi
întreprinzătorii determină ceea ce vor şi modul în care pot
realiza aceasta. Planificarea răspunde la câteva întrebări de
bază, pentru orice tip de activitate şi anume:
Ce? - scopul;
Când? - intervalul în care trebuie realizat;
Unde? - locul în care planurile vor fi îndeplinite;
Cine? - oamenii ce vor realiza activităţile;
Cum? - fazele, secvenţele şi metodele de atingere a scopului;
Cât? - resursele necesare pentru a atinge scopul urmărit.
35
Provocarea în procesul planificării constă în a lua decizii
care să asigure cu succes viitorul firmei.
Procesul de planificare. Planurile de acţiune sunt
rezultatul procesului de luare de decizii; planificarea
presupune luarea de decizii cu privire la:
 Produs – Ce tip de produs sau serviciu să produc?
 Producţie – Cum ar trebui fabricat produsul ?
 Promovare – Cum ar trebui produsul promovat ?
 Finanţare – Cum obţin finanţare pentru
fabricarea produsului ?
36
Decizia de începe o afacere se prezintă schematic astfel :
Cum se va realiza
producţia
bunului/serviciului?
(Decizia de producţie)

Cum va fi produsul
promovat, la ce preţ, ce Performanţa Valoarea
Decizia de a
sistem de distribuţie va fi afacerii afacerii
începe o
utilizat?
afacere
(Decizia de marketing)

Cum va fi finanţată
afacerea?
(Decizia financiară)

37
O afacere reflectă persoana care o conduce

Afacerea voastra nu este altceva decât o reflexie distinctă


a felului cum sunteti.

Dacă aveţi o gândire nesigură, afacerea dvs. va fi nesigură.

Dacă sunteți dezorganizat, afacerea va fi dezorganizată.

38
Formele de organizare ale unei afaceri
Actul normativ care reglementează formele de activităţi economice este
OUG nr. 44/16.04.2008 privind desfăşurarea activităţilor economice de
către persoanele fizice autorizate, întreprinderile individuale şi
întreprinderile familiale.
• Persoană fizică autorizată (P.F.A.)
• Întreprinderea familială (I.F.)
• Întreprinderea individuală (I.I.)
• Societatea Comercială (S.C.)
societate în nume colectiv (SNC) ;
societate in comandită simplă (SCS) ;
societate pe acţiuni (SA) ;
societate în comandită pe acţiuni (SCA) ;
societate cu răspundere limitată (SRL) ;
Persoană fizică autorizată (P.F.A.)
• PFA sunt persoane ce obtin venituri din profesii liberale sau
asimilate din prestări servicii cu caracter
profesional, desfășurate în mod individual sau sub diverse
forme de asociere, în domeniile științific, literar, artistic,
educativ, de catre: medici, avocați, notari, executori, experți
tehnici si contabili, contabili autorizati, consultanți de
plasament în valori mobiliare, auditori
financiari, consultanți fiscali, arhitecți, traducători, sportivi,
arbitri, precum și orice alte persoane reglementate printr-o
forma de organizare și care desfășoară activități în mod
independent în condițiile legii

• Potrivit art. 7 alin. 1 din Codul fiscal, PFA poate fi cu activitate


dependentă, respectiv PFA cu activitate independentă.
Persoana fizică autorizată – PFA.
Particularități
 Bază legală: - OUG nr. 44/2008 privind desfășurarea activităților economice de către
persoanele fizice autorizate, întreprinderi individuale și familiale, cu
toate modificările și completările ulterioare
 Caracteristici: - pot deveni persoane fizice autorizate orice cetățeni români sau ai unor
state membre UE, care au împlinit 18 ani, nu au săvârșit infracțiuni
economice și au pregătire profesională în domeniul în care vor să fie
autorizați.
- este o formă simplificată de firmă şi funcționează în cazurile în care
este nevoie doar de munca asociatului şi nu de o extindere foarte
mare a afacerii.
- este recomandată celor care au o afacere mică şi care îşi pot
desfăşura această activitate în mod individual.
- autorizarea se poate obține în baza studiilor şi a diplomelor de
calificare obţinute şi se poate opta pentru anumite domenii de
activitate (coduri CAEN).
- se pot angaja maxim 3 persoane, cu contract individual de muncă,
încheiat în condițiile legii;
-Evidenţa contabilă simplificată;
-Posibilităţi reduse de finanţare de către investitori şi creditori.
41
Asociație familială – AF.
Particularități:
 Bază legală: - OUG nr. 44/2008 privind desfășurarea activităților economice de către
persoanele fizice autorizate, întreprinderi individuale și familiale, cu toate
modificările și completările ulterioare
 Caracteristici: - se constituie din membrii unei familii
Sunt consideraţi membrii unei familii, în sensul prezentei legi, soţul,
soţia şi copiii acestora care au împlinit vârsta de 16 ani, la data
autorizării asociaţiei familiale, precum şi rudele acestora până la gradul
al patrulea inclusiv.
-nu are personalitate juridică
- Evidența contabilă simplificată.
- Costurile de administrare mici.
- Procedura simplă de încetare a activității.
- AF nu poate desfăşura o altă activitate cu excepţia celei pentru care este
autorizată.
- AF nu poate avea angajaţi decât din rândul membrilor familiei.
- Posibilităţi reduse de finanţare de către investitori şi creditori.
- Membrii AF răspund solidar și indivizibil pentru datoriile contractate
42
Întreprindere individuală – II.
Particularități:
 Bază legală: - OUG nr. 44/2008 privind desfășurarea activităților economice de către persoanele
fizice autorizate, întreprinderi individuale și familiale, cu toate modificările și
completările ulterioare
 Caracteristici: - este organizată de un antreprenor persoană fizică, care desfășoară o
activitate economică în mod organizat, permanent şi sistematic,
combinând resurse financiare, forţă de muncă atrasă, materii prime,
mijloace logistice şi informaţie.
- Întreprinderea individuală poate desfăşura orice fel de activitate,
Excepții: activitățile organizate şi reglementate prin legi
speciale, precum medicina, avocatura, notariat, arhitectura şi
contabilitate.
-Întreprinderea individuală poate avea maxim 8 angajaţi.
-Evidență contabilă în partidă simplă
-Antreprenorul se poate folosi de banii încasaţi fără alte formalităţi (nu este
necesar să se aştepte sfârşitul anului pentru a se distribui dividende).
-Procedură simplă de încetare a activităţii desfăşurate.
-Întreprinderea individuală poate avea un singur cod CAEN
-Răspunderea patrimonială se întinde asupra întregului patrimoniu al
persoanei fizice titulare a întreprinderii.
-Posibilităţi reduse de finanţare de către investitori şi creditori 43
Societati

societate în nume colectiv (SNC) ;


societate in comandită simplă (SCS) ;
societate pe acţiuni (SA) ;
societate în comandită pe acţiuni (SCA) ;
societate cu răspundere limitată (SRL) ;
Societate cu răspundere limitată – SRL.
Particularități:
 Bază legală: - Legea nr. 31/1990 privind societățile comerciale - republicată
 Caracteristici: - este constituită de către una, două sau mai multe persoane fizice sau
persoane juridice, în vederea efectuării de acte de comerț.
- are personalitate juridică
- Activitatea poate fi desfăşurată în orice domeniu, cu excepţia celor
interzise prin lege.
- Se poate angaja un număr nelimitat de persoane
- Oportunități multiple de creditare și obținere de fonduri nerambursabile
- Câştigul societăţii rezultat după impozitare rămâne în patrimoniul acesteia.
- Pentru ca profitul să treacă în patrimoniul asociaţilor este necesară
repartizarea acestuia sub formă de dividende, acest lucru atrăgând plata
impozitului pe dividende.
- Evidenţă contabilă în partidă dublă (întocmită de către un economist/
expert contabil).
- Pentru încetarea activități este necesară parcurgerea procedurii dizolvării
voluntare (procedura de lungă durată şi de cele mai multe ori costisitoare).

45
Societatea cu răspundere limitată
• Este constituită pe baza deplinei încrederi de doua sau mai
multe persoane, care pun în comun anumite bunuri, pentru a
desfăşura o activitate comercială, în vederea împărţirii
beneficiilor şi care răspund pentru obligaţiile sociale în limita
aporturilor lor.

• În Actul constitutiv trebuie să se prevadă aportul fiecărui


asociat, în numerar sau bunuri, precum şi valoarea lor şi
modul de evaluare.
47
Dumitriu Marcel

0744.811.220

dumitriu_marcel@yahoo.com

S-ar putea să vă placă și