Sunteți pe pagina 1din 10

3.

Aşa-i românul

1.Aşa-I românul când se veseleşte,


Ca şi stejarul când înmugureşte.
Aşa-I românul când este iubit, - bis
Ca şi steja-rul când e înverzit.

2.Ţara-i mănoasă şi în fericire


Poate oricine să trăiască-n ea.
Și a mea mamă ce o am pe lume - bis
E tot ce am mai scump în ea.

3.Trăiască ţara, patria mamă,


Trăiască toate, câte sunt în ea.
Trăiască toate, cu mic și cu mare, -bis
Şi amea mamă, ceoiubesctare.
4. O rugăciune, către ceruri zboară,
O rugăciune, către Dumnezeu,
Mă rog acuma pentru a mea ţară, - bis
Şi pentru tine, sfânt poporul meu.
7. Cântec pentru Bucovina

1.Cântă cucu bată-l vina


De răsună Bucovina. - bis
Cântă cucu-ntr-un brăduţ
De răsună-n Cernăuţi. - bis

2.Bucovină, plai cu flori


Unde sunt ai tăi feciori? - bis
Au fost duşi în altă ţară
Dar se-ntorc la primăvară - bis

3.Au fost duşi în altă ţară


Dar se-ntorc la primăvară. - bis
Înapoi când or veni
Tot pe tine te-or iubi - bis

4.Munţilor cu creasta rară,


Nu lăsaţi straja să piară. - bis
Dacă piere straja voastră
Va pieri şi ţara noastră. - bis

5.Cântă cucu bată-l vina


De răsună Bucovina. - bis
Cântă cucu-ntr-un brăduţ
De răsună-n Cernăuţi - bis
8.Clopotul reîntregirii
1.Bat clopote cântând reîntregirea
Şi sufletul ia foc în clopotari
Întâi Decembrie ne e Unirea
Şi strălucirea României Mari.
Mihai Viteazul intră-n catedrală,
Şi are harta Daciei în mâini
Într-însul Burebista se răscoală
Şi-apoi pe vatra lui se nasc români.

Refren: Cât flamura roş-galbenă-albastră


Ne este prag şi steag şi ideal
Veniţi români, veniţi în oastea noastră
Veniţi la Alba Iulia-n Ardeal.

2.Şi iar incepe clopotul să bată


Şi sângerează sutele de ani
În osul naţiei se-aude-o roată
Muşcând din Horea, Cloşca şi Crişan.
Şi iar la Alba Iulia ni-i flancul
Pe care ardem şi ne batem toţi,
Când dinspre Apuseni răsare Iancu
Ca un Iisus Hristos în chip de moţ.

Refren…

3.Dar e un an care nicicând nu trece


Un an pe care-n veci îl vom dori
O mie nouă sute optsprezece
Al nostru an de fiecare zi.
Ne fie el de-a pururea an noul
În lupta cu problemele de
azi.Cântăm din Alba Iulia eroul
Pe reîntregitorul cel viteaz.
Refren:2x
13. Iancu laŢebea

Refren:Trăiască duhul lui Iancu


Trăiască moţul între moţi.
CâmpiaLibertăţii spune
Că Avram Iancu suntem toţi.bis

1.Ce veşti mai aveţi voi români despre Iancu


Să spună ce ştiu toţi acei care ştiu
Ce veşti să avem, suntem oastea lui Iancu
La Ţebea, la Ţebea, eroul e viu.
Eroul ne cheamă, ne cheamă la Ţebea
Al nostru frumos, pătimit crăişor
Aici ne rugăm pentru Iancu, la Ţebea
Roş, galben, albastru altar tricolor.

Refren

2.Popor românesc, nu uita niciodată


Că nu eşti urmaş de fricoşi şi bastarzi
La tine acasă cât faci ochii roată
De dragul eroilor veşnic să arzi.
La Ţebea foşnesc româneşte gorunii
Şi-ntreg calendarul se-aude pe drum
Şi clopote fierb untdelemnul furtunii,
La Ţebea, la Ţebea, la Ţebea acum.

Refren

3.Si nu e român, omul care în viaţă


Odată măcar, într-un ceas minunat
Pe sine privindu-se parcă în faţă
Lui Iancu Avram nu i s-a închinat.
Tu, Iancule sfânt, ne-ai purtat idealul
La Ţebea venim, fiii tăi te cinstesc,
Lui Iancu-nchinare, trăiască Ardealul
Trăiască întregul popor românesc.
Refren2x
9. Luptători de frunte

1.Noi suntem cei chemaţi să apărăm


Munţii noştri cei frumoşi. - bis

Refren: Căci luptători de frunte suntem noi


Şi viţă de eroi, de bravi eroi.
Căci luptători de frunte suntem noi
Si viţă de eroi.

2.Din ţara moţilor noi am venit


Unde Iancu a trăit. -bis

3.La Țebea moțul Iancu e-ngropat,


Pentru neam el a luptat.

4.Unde-au fost traşi pe roată de duşman


Horea, Cloşca şi Crişan. -bis

5.Nu vom ceda nici o palmă de pământ


Chiar de vom intra-n mormânt. -bis
25. Mugur mugurel

Mugur, mugur, mugurel


Mugur mugurel
Ia fă-te mai măricel! 2x
Mugur mugurel

Că ne-am săturat de iarnă


Mugur mugurel
Și de răutate-n țară! 2x
Mugur mugurel

Bate-i Doamne pe ciocoi


Mugur mugurel
Cum ne bat și ei pe noi 2x
Mugur mugurel

Mugur,mugur,mugurel
Mugur mugurel
Ia fă-te mai măricel! 2x
Mugur mugurel
28. Nu uita că eşti român

1.Nu uita că eşti român, nu uita ca eşti român,


Că sus în deal la tine-n sat, -bis
Popa Ioan te-a botezat
Şi lelea Stanca te-a ţinut un an la sân.

2.Nu uita că eşti român, nu uita ca eşti român,


Că tatăl tău a fost cioban, -bis
Bunicul tău, Decebal,
Şi-n ţara asta te-ai născut, să fii stăpân.

3.Nu uita că eşti român, nu uita ca eşti român,


Că tatăl tău şi mama ta, -bis
Bunicul şi bunica ta
Te-au învăţat din totdeauna să fii bun.

4.Nu uita că eşti român, nu uita ca eşti român,


Că rădăcina ta de veacuri, -bis
Stă înfiptă în ogor
Şi nu o poate smulge-un viscol trecător.

Nu uita că eşti român, nu uita ca eşti român.


39.Treceţi batalioane române,Carpaţii

1.Un cântec istoric ne-aduce aminte,


Că fraţii în veci vor fi fraţi.
Un cântec istoric, bătrân ca Unirea, -bis
Voi, compatrioţi ascultaţi.

2.Treceţi batalioane române, Carpaţii,


La arme cu frunze şi flori,
V-aşteaptă izbânda, v-aşteaptă şi fraţii, -bis
Cu inima la trecători.

3.Ardealul, Banatul, Crişana ne cheamă,


Nădejdea e numai la noi.
Sărută-ţi, copile, părinţii şi fraţii, -bis
Ş-apoi să mergem la război.

4.'Nainte, 'nainte, spre Marea Unire


Hotarul nedrept să-l zdrobim,
Să trecem Carpaţii, ne trebuie Ardealul, -bis
De-ar fi să ne-ngropăm de vii
41.Tu,Ardeal
Refren: Tu Ardeal, tu Ardeal, îţi suntem oşteni
Templu sfânt, templu sfânt, munţii Apuseni

1.Că tu ne eşti vatră şi din piatră-n pia-tră


E tăria unui neam de moţi,
Asta-i ţara noastră, noi nu stăm în gazdă
Hore`-al nostru-i risipit pe roţi
Refren:
2.Ne-au furat barbarii, ne-au căznit mai-marii,
Dar avem în piepturi şapte vieţi.
Ne vibrează-n sânge,pân’la Putna plânge,
Clopotul ce bate la Râmeţ
Refren:
3.Nu vrem răzbunare, dar atât ne doare,
Că se pierde amintirea-nval.
Doamne dă-i tărie, unei mâini să scrie,
Biblia latinului Ardeal.
Refren:
4.Râuri prescurtate,țări ce nu sunt toate
Dar veni-vor şi mai bune veşti
Pentru toţi românii care-şisunt stăpânii
Soarele răsare-n Bucureşti
Refren:
5.Unde-I Avram Iancu,să mai frângă rangul,
Celor ce Ardealul vor pustiu.
Iată că răsare, Iancu din oricare,
E-n puterea fiecărui fiu.
Refren:
6.Pentru această ţară, poate să şi moară,
Fiecare dintre noi răzând.
Restul e dorinţă, e îngăduinţă,
Şi să fie pace pe pământ.
Refren:
7.Nu uitaţi aceasta, dreaptă ne e brazda,
Ce-am lucrat cu ale noastre mâini.
Fiecare munte ştie-aici să cânte,
Imnul ,,Deşteptaţi-vă români”.
RefrenX2:

S-ar putea să vă placă și