Sunteți pe pagina 1din 16

TARIFUL STANDARD DE COMISIOANE PRACTICAT DE BANCA COMERCIALĂ ROMÂNĂ

pentru operaţiuni, Cont Curent, Carduri, produse şi servicii ataşate, destinate persoanelor fizice,
valabil din 25.06.2019

Nr. A. CASIERIE ŞI DECONTĂRI


Nivelul comisioanelor
crt. Operaţiunea bancară
LEI VALUTA (EUR sau echivalent)
I. OPERAŢIUNI CU NUMERAR – GHIŞEU/ APT/MFM
1. Depuneri de numerar în contul clientului 0 LEI 0 EUR
Depuneri de numerar in alt Cont
2.1. Ghişeu 4 LEI* 3 EUR
*Depunerile de monedă metalică în LEI se comisionează suplimentar, în funcţie de suma rămasă
2. după plata comisionului de 4 LEI:
< 10 LEI: comision 0
≥ 10 LEI: comision 1.5%
2.2. APT/MFM 2 LEI 1 EUR/ 1 USD
3. Depunere monedă metalică EUR la casa de schimb (se acceptă doar monede de 1 şi 2 EUR) N/A 20%
Depunerile de numerar care au ca scop rambursarea ratelor de Credit nu sunt comisionabile. În acest scop se acceptă şi depuneri de monedă metalică în LEI, EUR, USD
OPERAŢIUNI CU NUMERAR DISPONIBILE DOAR LA GHIŞEU LEI VALUTA (EUR sau echivalent)

Plăţi cu numerar direct în Contul prestatorului de servicii*


4.2.1 Client BCR care deţine minim un Cont Curent activ BCR
4 LEI / operaţiune 1 EUR** / 1 USD **
 Comision la ghişeele BCR
 Comision la echipamentele acceptatoare de numerar 0 N/A

4.2.2 Client/Non Client BCR care nu deţine un Cont Curent activ BCR
4.
 Comision la ghişeele BCR 8 LEI/ operaţiune 2 EUR** / 2 USD **
 Comision la echipamentele acceptatoare de numerar 0 N/A

* Plăţi facturi, poliţe de asigurare, taxe de şcolarizare, leasing, donaţii şi alte operaţiuni similare efectuate în Contul prestatorului de servicii/furnizorulului care are o Convenţie de
colectare numerar încheiată cu BCR
** Se aplică în cazul plăţilor efectuate în Conturile în EUR şi USD deţinute de prestatorii de servicii
Retrageri de numerar de la ghişeul băncii* ≤ 3.000 LEI: 2% min 15 LEI 1,3 % minim 5 EUR
> 3.000 LEI: 1,3%

5.
*Pentru retrageri ≥ 50.000 LEI sau 10.000 EUR (şi alte valute în echivalent EUR) neprogramate în prealabil cu 2 zile lucrătoare se percepe un comision unic de 2% din suma retrasă
dacă suma este disponibilă în unitate.
Acelaşi comision se aplică şi sumelor programate şi neridicate, cu excepţia sumelor provenite din depozite şi Credite.
În cazul retragerilor de sume din Credite, efectuate prin Contul de derulare Credit, comisionul este zero.
6. Lichidarea în numerar a depozitelor deschise înainte de 15.09.2014, constituite pe termen de minim
0 LEI 0 EUR/USD
12 luni, la şi după prima scadenţă:

II. OPERAŢIUNI FĂRĂ NUMERAR


7. Plăţi facturi fără numerar direct în Contul prestatorului de servicii la ATM, MFM, Internet Banking, Mobile 0 Lei
Banking si Phone Banking)
8. Deschideri de Conturi Curente în LEI si/sau valută: 0 LEI

Administrare Cont Curent pentru gestiune avans ANL 4,5 LEI/lună


Administrarea Contului Curent (EUR/ USD) 12,5 LEI, în echiv./lună

Alte valute 12,5 LEI, în echiv./lună


Administrare Pachet George N/A
*daca încasarile lunare > 600 lei 6/0* LEI/lună

Administrare Pachet ClasiCont BCR 5,5 LEI/lună N/A

Administrare Pachet TotalCont BCR 15 LEI/lună N/A


Administrare Pachet ONE BCR 20 LEI /lună N/A
Administrare Pachet Erste Private Banking BCR (EPB) 100 LEI/lună N/A
Administrare Pachet Tineri Xteen/Campus BCR 0 LEI/lună N/A
Administrare Pachet Comod BCR 2 LEI/lună N/A
Administrare Pachet Servicii Bancare pentru persoane vulnerabile din punct de vedere financiar 0 LEI/lună N/A
Administrare Pachet Servicii Bancare pentru persoane care nu sunt vulnerabile din punct de vedere 7 LEI/lună N/A
financiar
Administrare Cont umanitar 0 LEI/lună 0 LEI/lună
10. Administrare a Contului de economii Maxicont 0 LEI/lună 0 EUR/0 USD/lună
11. Închidere Cont/ Pachet 0 LEI
12. Transfer credit intrabancar, efectuat la ghişeele băncii indiferent de valoare (plăți BCR - BCR) 15 LEI 2 EUR
Transfer credit intrabancar între conturi proprii efectuat la ghişeele băncii.
13. Nu se percepe în cazul închiderii unui Cont Curent cu transfer de sold într-un alt Cont BCR. 15 LEI 2 EUR

14. Transfer credit interbancar, efectuat la ghişeele băncii (plăți BCR - alte bănci).
Menţiuni:
- pentru transferurile credit interbancar în LEI până în 50.000 LEI se adaugă comisionul de procesare prin
sistem de compensare a plăţilor interbancare de mică valoare de 0,51 LEI, iar pentru transferurile ≥ 50.000
LEI, sau indiferent de sumă în regim de urgenţă, se adaugă comision de procesare prin sistem de
decontare a plăţilor interbancare de mare valoare sau urgente, de 6 LEI 15 LEI 0,2% min. 30 EUR max.
1.000*
*Pentru plăţile interbancare/externe în valută cu opţiunea OUR se adaugă, indiferent de canalul prin care se
face plata, comisionul OUR în valoare de 20 de EUR. Pentru plăți către: Erste Bank der oesterreichischen
Sparkassen, Erste Group Bank AG, Česká spořitelna, Erste Bank Croația, Erste Bank Hungary, Erste Bank
Serbia, Slovenská sporiteľňa, BCR Chişinău, BCR, Sparkasse Makedonija, Sparkasse Bank BiH, Banka
Sparkasse d.d, nu se percepe comision OUR.
15. Transfer credit extern în LEI efectuat la ghişeele băncii (plăți BCR - alte bănci din străinătate) 15 LEI N/A
Pentru aceste operaţiuni se adaugă 6 lei, reprezentând comisionul de procesare prin sistem de decontare
a plăţilor interbancare de mare valoare sau urgente
16. Procesare plăţi popriri (începând din 15.09.2014)
 ≤ 100 LEI 10 LEI N/A
 > 100 LEI 30 LEI
17. Transfer credit rapid intragrup Erste Bank în valută (EUR) la ghişeu 0,1% min 10 EUR max 500 EUR
18. Debitare directă (Direct Debit):

Debitare directă (Direct Debit) intrabancară:


 Operaţiuni de plată 0 LEI 0 LEI
 Activare/ modificare/ anulare 0 LEI 0 LEI
Debitare directă (Direct Debit) interbancară:
 Operaţiuni de plată 0 LEI N/A
 Activare/ modificare/ anulare 0 LEI N/A
 Refuzat din lipsă de fonduri 0 LEI N/A
19. Ordine de plată programată (Standing Order)

Ordin de plată programată (Standing Order) intrabancar:


 Operaţiuni de plată 0 LEI 0 EUR
 Activare/ modificare/ anulare 0 LEI 0 EUR
Ordin de plată programată (Standing Order) interbancar:
 Operaţiuni de plată 0 LEI N/A
 Activare/ modificare/ anulare 0 LEI N/A
Operaţiuni gratuite în cadrul Pachetelor TotalCont/ ONE/ EPB (Standing Order în LEI)
20. Procesarea instrumentelor de debit (cecuri/ cambii/bilete la ordin) în sistem interbancar în format vechi 7 LEI/op. N/A

21. Modificarea unui ordin de plată înainte de executare N/A 0 EUR

N/A 30 EUR
22. Modificarea/Anularea/Investigarea unui ordin de plată emis de client (sau c/val în alte valute,
inclusiv LEI pentru plăţile
transfrontaliere)
23. Investigaţii la ordine de plată primite cu detalii incorecte/incomplete N/A
(cu excepţia sumelor de până în EUR 100 inclusiv pentru care nu se efectuează investigaţii cu banca externă) 30 EUR
Încasare sume din contul deschis la același prestator de servicii (intrabancar BCR-BCR) 0 LEI
24. Încasare sume din contul deschis la alt prestator de servicii (interbancar) în LEI 0 LEI n/a
Încasare sume din contul deschis la alt prestator de servicii (interbancar) în EUR n/a 0 EUR
25. 1 Extras de Cont gratuit pentru fiecare luna calendaristica
Eliberare Extras de Cont Curent, la ghişeele băncii, la cerere: 2 LEI Extras de Cont pentru oricare alta perioada, in afara celui
gratuit
26. Eliberare Extras de Cont pentru alte tipuri de Conturi decât Cont Curent la ghişeele băncii, la cerere (ex: 0 LEI
depozit la termen/ cont de economii/ plan de economii):

27. Eliberare stare financiară, la ghişeele băncii 2 LEI

Ordine de plată documentare/condiţionate


28. Avizare/ Emitere 0,1% min 40 EUR max 750 EUR
29. Prelucrarea unor modificări ulterioare/ stornare / investigaţii: 15 EUR
30. Plată: 0,15% minim 50 EUR
III. TRANSFERURI DE FONDURI ÎN VALUTĂ ÎN/DIN STRĂINĂTATE
31. Eliberări sume primite prin:
Transferuri rapide de fonduri (MoneyGram şi Sigue): comision zero
32. Comisioane MoneyGram & Sigue pentru trimiteri de bani către România şi internaţional Vezi Anexa 1

IV. OPERAŢIUNI CU CECURI


33. Certificare cecuri (emise în LEI; emise în valută şi plătibile în LEI) 10 LEI/cec certificat N/A
34. Vânzări de cecuri comerciale

- până la 1.000 EUR inclusiv/cec N/A 10 EUR


- peste 1.000 EUR/cec 30 EUR

NOTE:
1. Simbolul "N/A" semnifică faptul că respectiva operaţiune nu este disponibilă.
2. Conform condiţiilor din convenţiile încheiate cu băncile corespondente, comisioanele în valută percepute de acestea se adaugă la comisioanele din prezentul tarif standard de comisioane.
Pentru plăţile interbancare externe în valută şi în LEI, cu opţiunea OUR, se adaugă indiferent de canalul prin care se face plata comisionului OUR în valoare de 20 de EUR.
3. Toate comisioanele din prezenta secţiune nu includ taxele de procesare percepute prin sistemele de compensare/decontare a plăţilor sau de către băncile corespondente. Sumele în
echivalent LEI vor fi determinate la Cursul BNR valabil pentru ziua în care are loc operaţiunea. Calculul comisioanelor, taxelor şi spezelor în echivalent LEI se efectuează la cursul BNR
valabil pentru ziua evidenţierii contabile a acestora.
4. Comunitate Europeană din perspectiva plăţilor: Austria, Belgia, Bulgaria, Cehia, Cipru, Danemarca, Elveţia, Estonia, Finlanda, Franţa, Germania, Grecia, Irlanda, Islanda, Italia,
Letonia, Lituania, Luxemburg, Malta, Marea Britanie, Novegia, Olanda, Polonia, Portugalia, România, Slovacia, Slovenia, Spania, Suedia, Ungaria.
5. Grupul Erste din perspectiva plăţilor numără la această dată: Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen, Erste Group Bank AG, Česká spořitelna, Erste Bank Croaţia, Erste
Bank Hungary, Erste Bank Serbia, BCR Chişinău, Slovenská sporiteľňa.
6. Pentru transfer credit (plăţi) interbancar către băncile din grupul Erste enumerate mai sus la pct. 5, nu se percepe comision OUR.
7. Comisionul OUR are valoarea de 20 EUR indiferent de canalul prin care se face plata.
Nr. Nivelul comisioanelor
B. SERVICII BANCARE ELECTRONICE
crt.
Operaţiunea bancară
Phone Banking Internet Banking/ Mobile Banking
35. Comunicare de către BCR a informaţiilor despre Cont 0 LEI 0 LEI

36. Transfer credit intrabancar (în LEI) între conturi proprii 15 LEI 0 LEI
37. Transfer credit intrabancar (în LEI) 15 LEI 0 LEI

38.
Transfer credit interbancar în LEI
15 LEI 3 LEI
39. Transfer credit intrabancar în EUR
1 EUR 0 EUR
40. Transfer credit intrabancar in valuta între Conturi proprii 1 EUR 0 EUR

41. Transfer credit interbancar în valută 0,10% min 15 EUR, max 500 EUR 0,10% min 10 EUR max 500 EUR

*Pentru transfer credit (plăți) interbancar în valută cu opţiunea OUR se adaugă 20 EUR indiferent de canalul prin care se face plata.
Pentru transfer credit (plăți) către: Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen, Erste Group Bank AG, Česká spořitelna, Erste Bank Croația, Erste Bank Hungary, Erste Bank
Serbia, Slovenská sporiteľňa, BCR Chişinău, BCR, Sparkasse Makedonija, Sparkasse Bank BiH, Banka Sparkasse d.d, nu se percepe comision OUR.
42.
Transfer credit rapid intragrup în valută (EUR) 0,10% min 10 EUR, max 500 EUR 0,10% min 10 EUR, max 500 EUR

43. Transfer credit extern în LEI 15 LEI 3 LEI


Pentru aceste operaţiuni se adaugă 6 lei, reprezentând comisionul de procesare prin sistem
de decontare a plăţilor interbancare de mare valoare sau urgente
44. Transfer credit, direct în contul prestatorului de servicii*
* Plăţi facturi, poliţe de asigurare, taxe de şcolarizare, leasing, donaţii şi alte operatiuni
0 0
similare efectuate în contul prestatorului de servicii/furnizorulului care are o convenţie
încheiată cu BCR
45. Utilizare/ Administrare Internet Banking, Mobile Banking şi Phone Banking cu Token
 Pentru dispozitivele Token achiziționate înainte de data de 05.04.2019 3 LEI/lună
 Pentru dispozitivele Token achiziționate începând cu data de 05.04.2019 10 LEI/lună
46. Utilizare/ Administrare Internet Banking, Mobile Banking şi Phone Banking cu eToken
0 LEI
BCR
47. Activare extraopțiune Istoric tranzacții pe 7 ani în Internet Banking, Mobile Banking N/A 12 LEI/activare
48.
Înlocuire dispozitiv Token în următoarele situaţii:
10 EUR
 pierdut/distrus/furat/nereturnat (excepţie: înlocuirea cu eToken BCR)
49. Investigare/ modificare/ anulare tranzactii, după executarea acestora, efectuate prin
Internet Banking, Mobile Banking şi Phone Banking
 în cazul în care eroarea aparţine Clientului
30 EUR
 în cazul în care eroarea aparţine Băncii 0 EUR
Se percepe pentru investigaţii efectuate pentru plăţile în valută sau în LEI transfrontaliere.

50. SERVICIUL ALERTE (BCR ALERT)


Utilizare BCR Alert*
*Valabil pentru serviciile achiziționate până la data de 01.10.2017. Serviciu retras din oferta 2 LEI/lună
băncii ȋncepând cu data de 02.10.2017
Utilizare BCR Alert Plus 5 LEI/lună
SMS pentru depăşirea pragului de 25 mesaje SMS per Componentă 0,8 LEI/SMS
51. SELF BANKING pentru operaţiunile efectuate la Maşina Multifuncţională prin:
CARDURI DE DEBIT
Retrageri de numerar/interogare sold/contestare nejustificată a unei tranzacţii cf. capitolul C, în funcţie de tipul cardului de debit

CARDURI DE CREDIT

Retrageri de numerar/interogare sold/contestare nejustificată a unei tranzacţii cf. capitolului D, CARDURI DE CREDIT
MasterCard /
MasterCard
C. CARDURI DE DEBIT SI ACCESORII ZÂMBET MasterCard MasterCard
Instant/ Visa
Nr. PORTABILE Accesorii MasterCard MasterCard/ City Card/ Visa World Elite/
Standard/ Visa Clasic
crt. Tip Card/ / Tip Accesoriu Portabil/ Tip Portabile Gold ZÂMBET Visa Visa Xteen/ Platinum EPB Visa
Visa Clasic/
Comision Electron Visa Student Infinite
MasterCard
George
Stickere
Moneda Carduri în LEI Carduri în valută
contactless
52. Furnizare (Emitere) şi administrare (mentenanţă) Card/ Accesoriu Portabil
0 LEI
(MasterCard
/Visa Standrd/
Furnizarea (emiterea) unui Card de
- 70 LEI 10 LEI Visa Clasic/ 0 LEI 250 LEI 500 LEI 5 EUR/ USD
debit/ Accesoriu portabil (principal)*
MasterCard
George)
10 LEI
(MasterCard
Instant)
Furnizarea (emiterea) unui Card de
debit/ Accesoriu Portabil (la - 0 LEI 5 EUR/ USD
reînnoire)
Furnizarea (emiterea) unui Card de
debit/ Accesoriu Portabil - 35 LEI 10 LEI 10 LEI 0 LEI 125 LEI 250 LEI 5 EUR/ USD
(suplimentar)
Administrare (mentenanță) Card de
debit/ Accesoriu Portabil (principal)/ 3 LEI 14 LEI 1,5 LEI 0 LEI 45 LEI 100 LEI 0 EUR/ USD
lună*
Administrare (mentenanță) Card de
debit/ Accesoriu Portabil 3 LEI 14 LEI 1,5 LEI 0 LEI 0 LEI 45 LEI 100 LEI 0 EUR/ USD
(suplimentar)/ lună
53. Utilizare ATM/POS pentru retragere de numerar în România
Retrageri de numerar în LEI de la 1,75% min.
ATM-ul băncii 0 LEI 5 EUR/ USD
Retrageri de numerar in LEI de la ≤ 3.000 LEI: 2% min. 15 LEI 1,75% min.
ghişeul băncii (POS, Imprinter) > 3.000 LEI: 1,3% 5 EUR/ USD
Retrageri de numerar in LEI de la
ATM-ul altor bănci/ Retrageri de 1,75% min.
1% minim 15 LEI
numerar in LEI de la ghişeul altor 5 EUR/ USD
bănci prin POS
54. Utilizare ATM/POS pentru retragere de numerar în străinătate
Retragere de numerar de la ATM-uri 1,75% min.
0,25%, minim 0,5 LEI
ale băncilor din Erste Group** 5 EUR/ USD
Retragere de numerar de la alte ATM-
1,75% min.
uri decât cele din Erste Group și de la 1% min 15 LEI
5 EUR/ USD
ghișeul altor bănci (POS, Imprinter)
55. Alte Comisioane
Comision livrare Card/ Accesoriu
10 LEI
Portabil în Romania
Interogare sold la ATM-urile BCR 0 LEI
Interogare sold ATM-urile altor bănci
4,5 LEI 1 EUR/ USD
în ţară şi străinătate
Conversie valutară 2%, din valoarea tranzacţiei efectuată în altă monedă decât moneda Cardului
Contestare nejustificată a unei 10 EUR/ USD/
30 LEI/tranzacţie
tranzacţii tranzacţie
Refacere Card/ Accesoriu Portabil
furat /pierdut /schimbare nume 20 LEI 7 EUR/ USD
/deteriorat /la cerere
Modificare suma maximă*** care
poate fi retrasă zilnic în numerar prin 5 LEI 1 EUR/ USD
ATM
Generare listă cu ultimele 10
1 LEU 1 LEU
tranzacţii la ATM BCR
Limita standard de utilizare a cardurilor pentru tranzactii
bancare pe internet este de 10 tranzactii bancare/ zi

Nr. D. CARDURI DE CREDIT Tipul Cardului

crt. Tip Card/ Tip Comision MasterCard Gold MasterCard


EPB World Elite
Visa Gold Visa EPB Platinum MasterCard MasterCard Ikea
MasterCard
Visa contactless

56 Gestionare Card şi PIN

Emitere Card principal 20 LEI 100 LEI 300 LEI 600 LEI 0 LEI

Administrare anuală a
Cardului principal/ 45 LEI 200 LEI 600 LEI 1,200 LEI 30 LEI
suplimentar

Blocare Card pierdut/furat 10 LEI1 0 LEI


0 LEI
57 Utilizare Card şi Operaţiuni de Plată cu Cardul
Comision utilizare ATM/POS
3% minim 10 LEI
pentru numerar

Conversie valutară 2% din valoarea tranzacţiei efectuată în altă monedă decât moneda Cardului

58 Servicii de asigurări
Comision anual de asigurare N/A 20 LEI 0 LEI 0 LEI

Note:
Simbolul "N/A" semnifică faptul ca respectivul serviciu nu se oferă prin acel tip de Card.
* Comisionul de furnizare (emitere) şi administrare (mentenanţă) lunară a Cardului principal emis pe numele titularului este zero pentru Cardurile incluse în Pachetele dedicate.
** Grupul Erste numără la această dată: Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen, Erste Group Bank AG, Česká spořitelna, Erste Bank Croaţia, Erste Bank Hungary, Erste Bank Serbia,
BCR Chişinău, Slovenská sporiteľňa, Erste Bank AD Podgorica, Sparkasse Bank dd Bosna I Hercegovina, Sparkasse Bank Makedonija AD Skopje, Banka Sparkasse d.d.
*** Limita maxima de retragere de numerar de la ATM/MFM este stabilita conform prevederilor contractuale
1
Comisionul este suspendat de la aplicare pe perioada nelimitată.

E. ALTE OPERAŢIUNI ŞI SERVICII Nivelul comisioanelor


Operaţiunea bancară LEI VALUTĂ (EUR sau echiv. EUR)

Verificarea valabilităţii procurilor 40 LEI/solicitare + TVA (sau echiv. valută)

Operaţiuni bancare derulate prin Conturile cu caracter umanitar/ de sponsorizări comision zero
Taxă de urgenţă pentru plăţi în valută N/A 35 EUR

Furnizare documentaţie pt. poprirea instituită pe Cont 25 Lei/ solicitare + TVA

Închiriere casetă de valori 100 LEI/lună + TVA


Deschidere forţată a casetei şi confecţionare chei 100 EUR + TVA
Penalizare expirare contract închiriere casetă de valori 200 LEI/lună
Accesare suplimentară casetă de valori (pentru contracte încheiate după 21.07.2014) 20 LEI/Accesare + TVA
Păstrare bunuri după expirarea contractului de închiriere casetei (pentru contracte încheiate după 21.07.2014) 300 LEI + TVA

F. Lista comisioanelor aferente operaţiunilor acceptate de către bancă ce intră Nivelul comisioanelor
sub incidenţa comisionului fix de 10 LEI sau 10 Euro
LEI VALUTA (EUR sau echiv. EUR)
Speze remitere cec în numele clientului N/A 10 EUR
Investigaţii cecuri N/A 10 EUR
10 EUR + 18 EUR comision Erste Viena
Cecuri returnate, neonorate N/A
şi alte comisioane bancă externă dacă există.
Anularea de cecuri la cererea ordonatorului N/A 10 EUR
Taxă de emitere cecuri în regim de urgenţă N/A 10 EUR
Transmiterea de certificate de depozit cu parolă de la o persoană fizică la alta, prin intermediul băncii 10 LEI N/A
Mesaj SWIFT cu excepţia Spezelor SWIFT aferente deschiderii acreditivelor & MT950/940 (extrase de cont) N/A 10 EUR
Speze de verificare contabilă: N/A 10 EUR
- cu excepţia verificării şi confirmării extraselor de cont Comision zero
Eliberare duplicate acte 10 LEI/act 10 EUR/act
Corespondenţă letrică N/A 10 EUR
Procesarea solicitărilor clienţilor privind emiterea acordului de instituire a ipotecii de rang subsecvent în favoarea
N/A 10 EUR
altor bănci care refinanţează Creditul acordat de BCR
TARIFUL STANDARD DE COMISIOANE PRACTICAT DE BANCA COMERCIALĂ ROMÂNĂ
pentru operațiuni OTC cu titluri de stat și instrumente financiare emise în state membre UE, destinate persoanelor fizice

Nr. Nivelul comisioanelor


crt. A. Tranzacționarea OTC și custodia titlurilor de stat pe piață administrată de BNR
LEI Non-LEI
1. OPERAȚIUNI DE INTERMEDIERE PE PIAȚĂ PRIMARĂ A TITLURILOR DE STAT
1.1. Până la 0,5 mil. LEI, inclusiv 0,5%
1.2. Între 0,5 mil. LEI și 2 mil. LEI, inclusiv 0,3% 1%
1.3. Peste 2 mil. LEI 0,1%
Procentul se aplică la valoarea titlurilor adjudecate, în moneda titlului adjudecat, dar nu mai puțin de comisioanele practicate de SaFIR
2. OPERAȚIUNI DE TRANZACȚIONARE ȘI INTERMEDIERE PE PIAȚA SECUNDARĂ A TITLURILOR DE STAT
Operațiuni între BCR și un client al acestuia (vânzare/ cumpărare, REPO/ RREPO, substituție Comisionul practicat de SaFIR
1.4.
REPO/ RREPO)
1.5. Operațiuni client - client 0,5% din valoarea nominală totală,
dar nu mai puțin de comisioanele practicate de SaFIR
3. OPERAȚIUNI DE TRANSFER ȘI ÎNREGISTRARE A TITLURILOR DE STAT
3.1. Operațiunile fără plată din Registrul Secundar BCR la un alt registru 0,5% din valoarea nominală totală,
dar nu mai puțin de comisioanele practicate de SaFIR,
pllus TVA
3.2. Notificarea garanției în Registrul Secundar BCR 160 LEI plus TVA
3.3. Substituire garanție, titluri in litigiu, transfer beneficiar garanție, transfer portofoliu titluri gajate,
Comisionul practicat de SaFIR plus TVA
executare garanții prin vânzare, executare garanții prin apropriere, eliberare garanție
3.4. Comisioane plăți dobânzi/ principal 0 lei
4. COMISIOANE SAFIR
4.1. Comision pentru procesarea operațiunilor de livrare contra plată (vânzare/ cumpărare, 79 lei
Repo/RRepo, executare garanții prin vânzare)
4.2. Comision pentru procesarea operațiunilor de livrarea fără plată (transfer de portofoliu, executare 95 lei
garanții prin apropriere, subtituție REPO)
4.3. Comision pentru procesarea rezultatelor pieței primare 10,50 lei

4.4. Comision pentru procesarea gajurilor (înregistrare gaj, substituție gaj, titluri în litigiu, transfer 95 lei
beneficiar gaj, transfer portofoliu titluri gajate, eliberare gaj)
Nr. Nivelul comisioanelor
crt. B. Tranzacționarea OTC și custodia instrumente financiare emise în state membre UE
EUR Non-EUR
5. COMISION DE TRANZACȚIONARE
5.1. Comision de tranzacționare instrumente financiare Maxim 1%
Comisionul este practicat pentru persoane fizice (cu excepția celor încadrați în categoria "private banking"). Comisionul este aplicat la numărul de obligațiuni înmulțit cu
prețul net de tranzacționare. Comisionul se încasează în LEI, o singură dată, de către unitatea proprietară, la vânzarea de către bancă a instrumentelor financiare.
6. COMISIOANE DE PĂSTRARE ÎN SIGURANȚĂ (SAFEKEEPING) A INSTRUMENTELOR FINANCIARE
Instrumente financiare depozitate în Austria, emise de:
6.1. - ERSTE 0,009% p.a.
- alți emitenți din state membre 0,014% p.a.
6.2. Instrumente financiare depozitate în alte state decât Austria sau cu sisteme de depozitare internaționale, emise de:
- ERSTE 0,069% p.a.
- alți emitenți din state membre 0,070% p.a. 0,193% p.a.
Procentul se aplică la valoarea de piață a portofoliului de instrumente financiare din ultima zi a lunii de calcul și se calculează în valută de denominare a instrumentelor
financiare.
Comisionul de safekeeping se reține lunar și se încasează în lei, la cursul BNR valabil în ultima zi a lunii de calcul.

7. COMISIOANE DE TRANSFER FĂRĂ PLATĂ A INSTRUMENTELOR FINANCIARE


7.1. Instrumente financiare depozitate în Austria 15 EUR plus TVA

7.2. Instrumente financiare depozitate în alte state decât Austria sau cu sisteme de depozitare 25 EUR plus TVA
internaționale
7.3. Comisioane plăți dobânzi/ principal 10 lei/ emisiune plus TVA
Comisionul se încasează în LEI, la data efectuării operațiunii, la cursul BNR valabil la data încasării.
Anexa nr. 1 - Comisioane MoneyGram & Sigue pentru trimiteri de bani către România şi Internaţional

Comisioane Sigue România –


Comisioane MoneyGram Comisioane Sigue
Ucraina/ Moldova

Transfer EUR Transfer USD Transfer LEI Transfer EUR


De la La COMISION De la La COMISION De la La COMISION De la La COMISION
- 50,00 5,9 - 50,00 12 - 50,00 10 - 100 4 5
50,01 100,00 7,5 50,01 100,00 13 50,01 150,00 15 100,01 200 8
10
100,01 200,00 13 100,01 200,00 20 150,01 300,00 17 200,01 300 12
200,01 300,00 15 200,01 300,00 26 300,01 600,00 22 300,01 400 20
15
300,01 400,00 19 300,01 400,00 31 600,01 1.200,00 25 400,01 500 24
400,01 500,00 22 400,01 500,00 36 1.200,01 1.500,00 30 500,01 600 28
500,01 600,00 28 500,01 750,00 41 1.500,01 2.000,00 40 600,01 700 32
25
600,01 750,00 30 750,01 1.000,00 47 2.000,01 2.700,00 50 700,01 800 36
750,01 1.000,00 35 1.000,01 1.250,00 55 2.700,01 3.000,00 60 800,01 1.000 40
1.000,01 1.250,00 40 1.250,01 1.500,00 59 3.000,01 30.000,00 90 1.000,01 1.100 44
1.250,01 1.500,00 49 1.500,01 1.750,00 69 × × × 1.100,01 1.200 48
1.500,01 1.750,00 59 1.750,01 2.000,00 79 × × × 1.200,01 1.300 52
1.750,01 2.000,00 69 2.000,01 2.500,00 99 × × × 1.300,01 1.400 56
2.000,01 2.500,00 79 2.500,01 3.000,00 119 × × × 1.400,01 1.500 60
2.500,01 3.000,00 89 3.000,01 3.500,00 140 × × × 1.500,01 1.600 64
3.000,01 3.500,00 110 3.500,01 4.000,00 161 × × × 1.600,01 1.700 68
3.500,01 4.000,00 130 4.000,01 4.500,00 182 × × × 1.700,01 1.800 72 30
4.000,01 4.500,00 150 4.500,01 10.000,00 203 × × × 1.800,01 1.900 76
4.500,01 7.000,00 170 × × × × × × 1.900,01 2.000 80
× × × × × × × × × 2.000,01 2.100 84
× × × × × × × × × 2.100,01 2.200 88
× × × × × × × × × 2.200,01 2.300 92
× × × × × × × × × 2.300,01 2.400 96

× × × × × × × × × 2.400,01 2.500 100


Anexa nr. 2 - Nivelul comisioanelor percepute prin sistemele de compensare/decontare a plăţilor interbancare

Nivelul comisioanelor percepute de BNR/Transfond pentru viramente BCR – alte societăţi bancare în sistem interbancar

1. Procesare prin sistem de decontare a plăţilor interbancare de mare valoare sau urgente 6,00 LEI/ operaţiune

2. Procesare prin sistem de compensare a plăţilor interbancare de mică valoare 0,51 LEI/ operaţiune

3. Plăţi instrucţiuni de debitare directă cu stare aprobat – beneficiar 0,51 LEI/ operaţiune

4. Procesare prin sistem de compensare pentru încasări efectuate în baza instrumentelor de debit (cecuri/ cambii/ bilete la ordin) 0.88 LEI/ operaţiune

5. Refuz ID (instrument de debit) cu starea “aprobat” – plătitor 0,55 LEI/ operaţiune

6. Refuz IDD (instrucţiune de debitare directă) cu starea “aprobat”- plătitor 0 LEI/ operaţiune

Ţările din Comunitate: Austria, Belgia, Bulgaria, Cehia, Cipru, Danemarca, Elveţia, Estonia, Finlanda, Franţa, Germania, Grecia, Irlanda, Islanda, Italia, Letonia, Lituania, Luxemburg,
Malta, Marea Britanie, Novegia, Olanda, Polonia, Portugalia, România, Slovacia, Slovacia, Slovenia, Spania, Suedia, Ungaria.
Anexa 3 - Tarif de comisioane produse retrase din ofertă

Tarif de comisioane produse retrase din ofertă. Nivelul comisioanelor


Operaţiunea bancară
LEI VALUTA (EUR sau echiv. EUR)

Răscumpararea în numerar a certificatelor de depozit cu parolă Confidential BCR *Produs


0,25% N/A
retras din oferta băncii începând cu 04.07.2012

Răscumpărarea în numerar a certificatelor de depozit cu discount Activ BCR


comision zero
*Produs retras din oferta băncii începând cu 25.01.2013
Serviciul Tranzacţii Mobile (comunicare sold şi ultimele 10 tranzacţii) (retras din oferta in
0,5 Lei N/A
31.12.2015)
Achitarea cecurilor în valută (Valabil pentru cecurile depuse pana la data de 02.05.2018 si 1,5% min 5 EUR max 1.000 EUR
N/A
existente pe flux. Serviciu retras din oferta băncii ȋncepând cu data de 02.05.2018)
Pachet ExtraCont BCR (retras din oferta in 05.12.2015) 8,5 Lei/lună N/A
Comision administrare pachet Esenţial (retras din oferta in 06.10.2012) 6,99 LEI/ lună N/A
Comision administrare pachet Esenţial Plus (retras din oferta in 06.10.2012) 11,99 LEI/ lună N/A

Utilizare/ Administrare Internet Banking, Mobile Banking şi Phone Banking cu username si


0 LEI
parola (retras din oferta in data de 29.09.2018)
Administrarea Contului Curent BCR (LEI) 4,5 LEI/lună
(produs retras din oferta in data de 05.04.2019)

Transmitere Extras de Cont la adresa indicată de către client (lunar): 2 LEI, în echivalent/extras

CARDURI DE DEBIT
Visa Electron Patriciu Visa Virtuon
Tip Card/ Tip Comision

Moneda Carduri în LEI Carduri în valută


Comision emitere card principal 0 LEI 1 USD
Comision utilizare ATM/POS pentru numerar în România
Retragere de numerar ATM-uri BCR 0 LEI N/A
Retragere de numerar ghişee BCR (POS, Imprinter) 0 Lei N/A
Retragere de numerar de la alte bănci (ATM, ghişee prin POS) 1% minim 15 Lei N/A
Comision utilizare ATM/POS pentru numerar în străinătate
Retragere de numerar de la ATM-uri ale băncilor din Erste Group* 0,25%, minim 0,5 LEI N/A
Retragere de numerar de la alte ATM-uri decât cele din Erste Group şi din Unităţile Bancare
(POS, Imprinter) 1% minim 15 Lei N/A
Comision interogare sold la ATM-urile BCR 0 LEI N/A
Comision interogare sold ATM-urile altor bănci în ţară şi străinătate 4,5 LEI N/A
Comision de conversie valutară 2%, din valoarea tranzacţiei efectuată în altă monedă decât moneda cardului

Notă: *Din perspectiva acestui comision, băncile din grupul Erste sunt: Ceska Sporitelna; Slovenska Sporitelna; Erste Bank Hungary; Erste Bank Croaţia; Erste Bank Serbia; Erste Bank
Austria; Banca Comercială Română.
Comision contestare nejustificată a unei tranzacţii 30 LEI/tranzacţie 10 USD/ tranzacţie
Comision refacere Card furat /pierdut /schimbare nume /deteriorat /la cerere 20 LEI 5 USD
Comision modificare sumă maximă care poate fi retrasă zilnic în numerar prin ATM 5 LEI N/A
Comision generare listă cu ultimele 10 tranzacţii la ATM BCR 1 Leu N/A