Sunteți pe pagina 1din 17

Termeni şi condiţii

1. DEFINITII ŞI TERMENI
CCIR – Camera de Comerţ şi Industrie a României cu sediul în Bucureşti, b-dul
Octavian Goga nr. 2, sector 3, CCIR Business Center, cod fiscal RO 2842250, email:
ccir@ccir.ro, cont bancar RO31 RZBR 0000 0600 0240 7957, deschis la Raiffeisen
Bank România S.A.,
Vânzător – CCIR
Cumpărător/Client – persoana fizică / persoana juridică sau orice entitate juridică care
efectuează o Comandă.
Site – domeniul www.ccir.ro şi subdomeniile acestuia.
Comanda – un document electronic ce intervine ca forma de comunicare între Vânzător
şi Cumpărător prin care Cumpărătorul transmite Vânzătorului, prin intermediul Site-ului
intenţia sa de a achiziţiona Bunuri şi Servicii de pe Site.
Bunuri şi Servicii – orice produs sau serviciu, inclusiv documentele şi serviciile
menţionate în Comanda, care urmează a fi furnizate de către Vânzător, Cumpărătorului
ca urmare a Contractului încheiat.
Campanie – acţiunea de a expune în scop comercial, un număr finit de Bunuri şi/sau
Servicii având un stoc limitat şi predefinit, pentru o perioada limitata de timp stabilita
de către Vânzător.
Contract – reprezintă contractul la distanta încheiat între Vânzător şi Cumpărător, fără
prezenta fizică simultana a Vânzătorului şi a Cumpărătorului.
Conţinut
a) toate informaţiile de pe Site care pot fi vizitate, vizualizate sau altfel accesate
prin utilizarea unui echipament electronic;
b) conţinutul oricărui e-mail trimis Cumpărătorilor de către Vânzător prin mijloace
electronice şi/sau orice alt mijloc de comunicare disponibil;
c) orice informaţie comunicata prin orice mijloc de către un angajat/colaborator al
Vânzătorului, Cumpărătorului, conform informaţiilor de contactare, specificate sau nu
de către acesta;
d) informaţii legate de Bunurile şi/sau Serviciile şi/sau tarifele practicate de
Vânzător într-o anumita perioada;
e) date referitoare la Vânzător, sau alte date privilegiate ale acestuia.
Review – o evaluare scrisa de către deţinătorul sau beneficiarul unui produs sau
serviciu, evaluare redactata pe baza experienţei personale şi capacitaţii acestuia de a
realiza comentarii calitative și de a spune daca produsul sau serviciul respecta sau nu
specificaţiile menţionate de către producător.
Rating – modalitate de exprimare a gradului de satisfacţie a unui
Utilizator/Client/Cumpărător fata de un produs. Rating-ul se exprima sub forma de
stele, fiecare produs putând primi un punctaj de la o stea, la cinci stele. Acest grad de

1
satisfacţie va fi asociat întotdeauna review-ului scris de Utilizator/Client/Cumpărător
asupra unui produs sau serviciu.
Comentariu – apreciere sau observaţie cu scop critic, pe marginea unui Review sau a
unui alt comentariu.
Întrebare – formula de adresare către alţi Utilizatori/Clienţi/Cumpărători cu scopul de a
obţine informaţii despre produsele sau serviciile din pagina respectiva.
Răspuns – informaţie scrisa care este transmisa Utilizatorului/Clientului/Cumpărătorului
care a adresat o Întrebare în Site, în pagina unui anumit produs. Răspunsul reprezintă o
explicaţie oferita de un Utilizator/Client/Cumpărător unui alt
Utilizator/Client/Cumpărător în cadrul unei discuţii.
Document – prezentele Termene şi Condiţii.
Newsletter – mijloc de informare periodic, exclusiv electronic, respectiv posta
electronica (e-mail, SMS) asupra Bunurilor şi Serviciilor şi/sau a promoţiilor
desfăşurate de Vânzător într-o anumita perioada, fără niciun angajament din partea
Vânzătorului cu referire la informaţiile conţinute de acesta.
Tranzacţie – încasarea sau rambursarea unei sume rezultata din vânzarea unui Bun
şi/sau Serviciu de către CCIR, Cumpărătorului, prin utilizarea serviciilor procesatorului
de carduri agreat de către Vânzător, indiferent de modalitatea de livrare.
Specificaţii – toate specificaţiile şi/sau descrierile Bunurilor şi Serviciilor aşa cum sunt
precizate în descrierea acestora.
2. DOCUMENTE CONTRACTUALE
2.1. Prin înregistrarea unei Comenzi pe Site, Cumpărătorul este de acord cu forma de
comunicare (telefonic sau e-mail) prin care Vânzătorul îşi derulează operaţiunile
comerciale.
2.2. Notificarea primită de către Cumpărător, după efectuarea Comenzii are rol de
informare şi nu reprezintă acceptarea Comenzii. Aceasta notificare se face electronic (e-
mail) sau telefonic.
2.3. Pentru motive justificate, Vânzătorul îşi rezerva dreptul de a modifica cantitatea
Bunurilor şi/sau Serviciilor din Comandă. Dacă modifică cantitatea de Bunuri şi/sau
Servicii din Comandă va anunţa Cumpărătorul la adresa de e-mail sau la numărul de
telefon puse la dispoziţia Vânzătorului la efectuarea Comenzii şi va returna suma
achitată.
2.4. Contractul se considera încheiat între Vânzător şi Cumpărător în momentul primirii
de către Cumpărător de la Vânzător, prin intermediul poştei electronice şi/sau SMS a
notificării de expediere a Comenzii.
2.5. Pentru Comenzile ce urmează a fi livrate la sediul CCIR, preturile şi rezervările
Bunurilor şi/sau Serviciilor sunt valabile 72 (saptezecişidoua) de ore de la înregistrarea
Comenzii de către Cumpărător.

2
2.6. Documentul şi informaţiile puse la dispoziţie de către Vânzător pe Site vor sta la
baza Contractului, în completarea acestuia fiind certificatul de garanţie emis de către
Vânzător sau un furnizor al acestuia pentru Bunurile achiziţionate.
3. POLITICA DE VÂNZARE ONLINE
3.1. Accesul în vederea efectuării unei Comenzii îi este permis oricărui
Client/Cumpărător.
Pentru motive justificate CCIR îşi rezerva dreptul de a restricţiona accesul
Clientului/Cumpărătorului în vederea efectuării unei Comenzi şi/sau la unele din
modalităţile de plata acceptate, în cazul în care considera ca în baza conduitei sau a
activităţii Clientului/Cumpărătorului pe Site, acţiunile acestuia ar putea prejudicia în
vreun fel CCIR. În oricare dintre aceste cazuri, Clientul/Cumpărătorul se poate adresa
CCIR, pentru a fi informat cu privire la motivele care au condus la aplicarea masurilor
susmenţionate.
3.2. Comunicarea cu Vânzătorul se poate realiza prin interacţiunea directa cu acesta sau
prin adresele menţionate la secţiunea “contact” din Site. Vânzătorul are libertatea de a
gestiona informaţiile primite fără a fi nevoit sa aducă justificări pentru aceasta.
3.3 În cazul unui volum de trafic neobişnuit de mare provenit din partea unei reţele de
internet, CCIR îşi rezerva dreptul de a cere Clienţilor/Cumpărătorilor introducerea
manuala a codurilor de validare de tip captcha, în vedere protejării informaţiei din
cadrul Site-ului.
3.4. CCIR poate publica pe Site informaţii despre Bunuri şi/sau Servicii şi/sau promoţii
practicate de către acesta sau de către oricare alt terţ cu care CCIR are încheiate
contracte de parteneriat, într-o anumită perioadă de timp şi în limita stocului disponibil.
3.5. Toate tarifele aferente Bunurilor şi/sau Serviciilor prezentate pe Site sunt exprimate
în lei sau euro şi nu includ T.V.A.
3.6. În cazul plaţilor online Vânzătorul nu este/nu poate fi făcut responsabil pentru
niciun alt cost suplimentar suportat de Cumpărător, incluzând dar nelimitându-se la
comisioane de conversie valutară aplicate de către banca emitentă a cardului acestuia, în
cazul în care moneda de emitere a acestuia diferă de Leu. Responsabilitatea pentru
aceasta acţiune o poarta numai Cumpărătorul.
3.7 Toate informaţiile folosite pentru descrierea Bunurilor şi/sau a Serviciilor
disponibile pe Site (imagini statice / dinamice / prezentări multimedia etc.) nu reprezintă
o obligaţie contractuală din partea Vânzătorului, acestea fiind utilizate exclusiv cu titlu
de prezentare.
3.8. După 14 (paisprezece) zile de la achiziţionarea unui Bun sau Serviciu,
Cumpărătorului i se va solicita scrierea unui Review legat de Bunul sau Serviciul
achiziţionat. Solicitarea va fi transmisa către adresa de email înscrisă de Cumpărător în
Cont. În acest fel, Cumpărătorul contribuie la informarea altor posibili Utilizatori/
Clienţi/ Cumpărători de pe Site şi se implica activ în dezvoltarea de noi Servicii şi în
detalierea cât mai completă a caracteristicilor Bunurilor.

3
4. CESIONAREA ŞI SUBCONTRACTAREA
Vânzătorul poate cesiona şi/sau subcontracta o terţa parte pentru Servicii ce ţin de
onorarea Comenzii, cu informarea Cumpărătorului, nefiind necesar acordul acestuia.
Vânzătorul va fi întotdeauna responsabil faţă de Cumpărător pentru toate obligaţiile
contractuale.
5. DREPTUL DE PROPRIETATE INTELECTUALĂ ŞI INDUSTRIALĂ
5.1. Conţinutul, astfel cum este definit în preambul, incluzând dar nelimitându-se la
logo-uri, reprezentări stilizate, simboluri comerciale, imagini statice, imagini dinamice,
text şi/sau conţinut multimedia prezentate pe Site, sunt proprietatea exclusiva a CCIR,
acestuia fiindu-i rezervate toate drepturile obţinute în acest sens în mod direct sau
indirect (prin licenţe de utilizare şi/sau publicare).
5.2. Clientului/Cumpărătorului nu îi este permisa copierea, distribuirea, publicarea,
transferul către terţe părţi, modificarea şi/sau altfel alterarea, utilizarea, legarea la,
expunerea, includerea oricărui Conţinut în orice alt context decât cel original intenţionat
de CCIR, includerea oricărui Conţinut în afara Site-ului, îndepărtarea însemnelor care
semnifica dreptul de autor al CCIR asupra Conţinutului precum şi participarea la
transferul, vânzarea, distribuţia unor materiale realizate prin reproducerea, modificarea
sau afişarea Conţinutului, decât cu acordul scris expres al CCIR.
5.3. Orice Conţinut la care Clientul/Cumpărătorul are şi/sau obţine acces prin orice
mijloc, se afla sub incidenta Documentului, în cazul în care Conţinutul nu este însoţit de
un acord de utilizare specific şi valid încheiat între CCIR şi acesta, şi fără nicio garanţie
implicit sau expres formulata din partea CCIR cu referire la acel Conţinut.
5.4. Clientul/Cumpărătorul poate copia, transfera şi/sau utiliza Conţinut numai în
scopuri personale sau non-comerciale, numai în cazul în care acestea nu intra în conflict
cu prevederile Documentului.
5.5. În cazul în care CCIR conferă Clientului/Cumpărătorului dreptul de a utiliza sub
forma descrisa într-un acord de utilizare distinct, un anumit conţinut, la care
Clientul/Cumpărătorul are sau obţine acces în urma acestui acord, acest drept se extinde
numai asupra acelui sau acelor conţinuturi definite în acord, numai pe perioada
existentei acestuia sau acestor conţinuturi pe site sau a perioadei definite în acord,
conform condiţiilor definite, în cazul în care acestea exista şi nu reprezintă un
angajament contractual din partea CCIR pentru respectivul Client/Cumpărător sau
oricare alt terţ care are/obţine acces la acest conţinut transferat, prin orice mijloc şi care
ar putea fi sau este prejudiciat în orice mod de pe urma acestui conţinut, în timpul sau
după expirarea acordului de utilizare.
5.6. Niciun Conţinut transmis către Client sau Cumpărător, prin orice mijloc de
comunicare (electronic, telefonic, etc.) sau dobândit de acesta prin accesare, vizitare
şi/sau vizualizare nu constituie o obligaţie contractuala din partea CCIR şi/sau al
angajatului/prepusului CCIR care a mijlocit transferul de Conţinut, în cazul în care
aceasta exista, fata de respectivul conţinut.

4
5.7. Este interzisa orice utilizare a Conţinutului în alte scopuri decât cele permise expres
prin prezentul Document sau de acordul de utilizare care îl însoţeşte, în cazul în care
acesta exista.
6. COMANDA
6.1. Clientul/Cumpărătorul poate efectua Comenzi pe Site, finalizarea Comenzii
efectuându-se cu plata prin una dintre modalităţile indicate expres. Un Bun şi/sau un
Serviciu este disponibil pentru achiziţie în măsura în care exista stoc disponibil pentru
acesta.
6.2. Prin finalizarea Comenzii Cumpărătorul consimte ca toate datele furnizate de
acesta, necesare procesului de cumpărare, sunt corecte, complete şi adevărate la data
plasării Comenzii.
6.3. Prin finalizarea Comenzii, Cumpărătorul consimte ca Vânzătorul poate sa îl
contacteze, prin orice mijloc disponibil / agreat de Vânzător, în orice situaţie în care este
necesara contactarea Cumpărătorului.
6.4. Vânzătorul poate anula Comanda efectuata de către Cumpărător, în urma unei
notificări prealabile adresate Cumpărătorului, fără nicio obligaţie ulterioara a vreunei
părţi faţă de cealaltă sau fără ca vreo parte sa poată sa pretindă celeilalte daune-interese
în următoarele cazuri:
6.4.1. neacceptarea de către banca emitenta a cardului Cumpărătorului, a tranzacţiei, în
cazul plăţii online;
6.4.2. invalidarea tranzacţiei de către procesatorul de carduri agreat de CCIR, în cazul
plătii online;
6.4.3. datele furnizate de către Client/Cumpărător, pe Site sunt incomplete şi/sau
incorecte;
6.5. Cumpărătorul, persoană fizică sau grup de persoane fizice constituite în asociaţii,
aşa cum sunt definite la art. 2 pct. 2 din Ordonanţa Guvernului nr. 21/1992 privind
protecţia consumatorilor, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, are
dreptul sa se retragă din Contract, respectiv sa returneze un Bun sau sa renunțe la un
Serviciu, în termen de 14 zile calendaristice, fără invocarea niciunui motiv şi fără a
suporta alte costuri decât cele de livrare.
Astfel, potrivit OUG nr. 34/2014, perioada de returnare a unui Bun sau renunțare la un
Serviciu expiră în termen de 14 zile de la:
a) ziua în care Cumpărătorul intră în posesia fizică a ultimului Bun – în cazul în
care Cumpărătorul comandă printr-o singură comandă produse multiple care vor fi
livrate separat
b) ziua în care Cumpărătorul intră în posesia fizică a ultimului Bun sau a ultimei
piese – în cazul livrării unui produs care constă din mai multe loturi sau piese,
6.6. În cazul în care Cumpărătorul decide sa se retragă din Contract, acesta va putea
completa online formularul de retur ce se regăseşte la adresa http://www.ccir.ro

5
6.7. În cazul în care Clientul/Cumpărătorul solicită retragerea din Contract în cadrul
termenului legal de retragere din contract, trebuie să returneze şi eventualele cadouri
care au însoţit produsul respectiv. În cazul în care Comanda este achitata, Vânzătorul va
rambursa suma în maximum 14 (paisprezece) zile de la data informării Vânzătorului de
către Cumpărător asupra deciziei sale de retragere din Contract. Suma va fi returnata
după cum urmează:
6.7.1. pentru Comenzile achitate cu card online - prin restituire în contul din care a fost
efectuata plata;
6.7.2. pentru Comenzile achitate cu Op/ramburs/iTransfer/ Card bancar - prin virament
bancar;
6.8. Vânzătorul va amâna rambursarea sumei pana la primirea Bunurilor vândute sau
până la primirea unei dovezi conform căreia acestea au fost expediate, în cazul în care
nu s-a oferit sa recupereze el însuşi Bunurile (se va lua data cea mai recentă).
6.9. În cazul în care un Bun şi/sau Serviciu comandat de către Cumpărător, nu poate fi
livrat de către Vânzător, acesta din urma va informa Clientul/Cumpărătorul asupra
acestui fapt şi va returna în contul Cumpărătorului contravaloarea Bunului şi/sau
Serviciului, în termen de maximum 7 (şapte) zile de la data la care Vânzătorul a luat la
cunoştinţa acest fapt sau de la data la care Cumpărătorul şi-a exprimat în mod expres
intenţia de reziliere a Contractului.
6.10. Disponibilitatea unui Bun va fi afişată în Site după cum urmează:
6.10.1. “în stoc” – avem mai mult de 3 bucăţi în stocul CCIR
6.10.2. “stoc limitat” – avem mai puţin de 3 bucăţi în stocul CCIR
6.10.3. “în stoc furnizor” – Bunul nu este disponibil în stocul CCIR. Daca înregistrezi o
Comanda pentru un Bun care are în dreptul lui “în stoc furnizor”, unul dintre
consultanţii noştri de vânzări te va contacta în cel mai scurt timp ca sa îţi comunice
disponibilitatea Bunului.
6.10.4. “la comandă” – Bunul nu este disponibil în stocul CCIR şi pentru moment nu
avem informaţii despre disponibilitatea acestuia în stocul furnizorului. Dar, dacă
înregistrezi o Comanda pentru un Bun care are în dreptul lui “la comanda”, unul dintre
consultanţii noştri de vânzări va verifica disponibilitatea produsului în stocul
furnizorului şi te va contacta ca sa îţi comunice disponibilitatea Bunului.
6.10.5. “precomandă” – Bunul nu este disponibil în stocul CCIR şi nici în stocul
furnizorului. Dar, daca înregistrezi o comanda pentru un Bun care are în dreptul lui
“precomandă”, unul dintre consultanţii noştri de vânzări va verifica termenul de
aprovizionare al furnizorului şi te va contacta ca sa îţi comunice disponibilitatea
Bunului.
6.10.6. “stoc epuizat” – Bunul nu mai este disponibil în stocul CCIR
6.10.7. “momentan indisponibil” – momentan nu putem procura Bunul pentru ca nu se
găseşte în stocul furnizorului.

6
7. BUNURI/SERVICII PENTRU CARE NU SE ASIGURĂ DREPTUL DE
RETRAGERE
7.1. Sunt exceptate de la dreptul de retragere din Contract următoarele:
7.1.2. contractele de prestări de servicii, după prestarea completă a serviciilor;
7.1.3. furnizarea de Bunuri şi/sau servicii al căror preţ depinde de fluctuaţiile de pe
piaţa financiară pe care Vânzătorul nu le poate controla şi care pot avea loc pe parcursul
perioadei de retragere;
7.1.4. furnizarea de ziare, periodice, reviste şi cărţi, cu excepţia contractelor de
abonament pentru furnizarea de astfel de publicaţii;
7.1.5. furnizarea de conţinut digital care nu este livrat pe un suport material, dacă
prestarea a început cu acordul prealabil expres al Cumpărătorului şi după ce acesta a
confirmat că a luat cunoştinţă de faptul că îşi va pierde dreptul la retragere;
7.1.6. contractele de locaţiune.
8. CONFIDENŢIALITATE
8.1. CCIR va păstra confidenţialitatea informaţiilor de orice natura pe care le furnizaţi.
Dezvăluirea informaţiilor furnizate se va putea face doar în condiţiile menţionate în
prezentul Document.
8.2. Nicio declaraţie publica, promovare, comunicat de presa sau orice alt mod de
dezvăluire către terţe părţi nu va fi făcută de Cumpărător/Client cu privire la
Comanda/Contract fără consimtamantul prealabil scris al Vânzătorului.
8.3. Prin transmiterea de informaţii sau materiale prin intermediul acestui site, oferiţi
Vânzătorului acces nerestricţionat şi irevocabil la acestea, dreptul de a utiliza,
reproduce, afişa, modifica, transmite şi distribui aceste materiale sau informaţii. Sunteţi,
de asemenea, de acord ca Vânzătorul sa poată utiliza liber, în interes propriu, aceste
informaţii, idei, concepte, know-how-uri sau tehnici pe care ni le-aţi trimis prin
intermediul Site-ului. CCIR nu va constitui subiect de obligaţii referitoare la
confidenţialitatea informaţiilor trimise, daca legislaţia în vigoare nu prevede alte
specificări în acest sens.
8.4. Prin înscrierea în baza de date a CCIR, Clientul/Cumpărătorul îşi oferă
consimţământul expres, în limitele legislaţiei în vigoare, de a fi contactat de către terţi,
parteneri ai CCIR: furnizori de servicii de marketing, alţi furnizori de servicii în vederea
îndeplinirii obiectului Contractului încheiat între Cumpărător şi Vânzător, precum si de
agenţii de stat, guvernamentale, atunci când legislaţia specifica prevede acest lucru; cat
şi de alte companii cu care CCIR poate dezvolta programe comune de ofertare pe piaţa a
Bunurilor şi/sau a Serviciilor etc.
9. PUBLICITATE
9.1. Newsletterele CCIR sunt transmise prin intermediul partenerilor specializaţi şi
agreaţi de CCIR. Astfel, sunt asigurate confidenţialitatea şi securitatea informaţiilor.
9.2. În momentul în care, Clientul accesează Site-ul, are posibilitatea să îşi exprime
acordul cu privire la primirea de Newslettere.

7
Clientul îşi poate modifica opţiunea cu privire la acordul emis către Vânzător în orice
moment:
9.2.1. prin contactarea CCIR în acest sens.
9.2.2. prin modificarea setărilor din Contul de client la secţiunea “Abonările mele”.
9.2.3. prin accesarea link-ului de dezabonare afişat în mesajele comerciale primite de la
Vânzător.
9.3. Renunţarea la primirea Newslettere-lor nu implica renunţarea la acceptul dat pentru
prezentul Document.
10. FACTURARE – PLATĂ
10.1. Preţul, modalitatea de plată şi termenul de plata sunt specificate în Comandă.
Vânzătorul va emite către Client o factura pentru Produsele şi Serviciile livrate,
obligaţia Clientului fiind să furnizeze toate informaţiile necesare emiterii facturii
conform legislaţiei in vigoare.
Preţurile exprimate în valută se achită în lei la cursul comunicat de BNR pentru ziua plăţii.
10.2. În cazul cardurilor cu banda magnetica, CCIR se obligă să verifice identitatea
fiecărui deţinător de card prin solicitarea codului PIN la fiecare tranzacţie şi semnarea
chitanţei POS de către acesta în dublu exemplar sau doar semnarea chitanţei POS în
cazul acceptării altor carduri la POS-ul Băncii. Semnătura de pe chitanţa POS trebuie să
fie aceeaşi cu cea de pe spatele cardului. În cazul în care cardul nu este semnat, CCIR
trebuie să solicite clientului să îşi dovedească identitatea prin documente precum:
buletin, cartea de identitate pentru cetăţenii romani sau paşaportul/permis de rezidenţă
pentru străini, şi să îi ceara clientului să semneze cardul în fata sa, înainte de efectuarea
tranzacţiei. Semnătura trebuie sa fie aceeaşi cu cea din documentul de identitate, în
condiţiile în care documentul de identitate prezintă semnătura (buletin de identitate,
pasaport, permis de rezidenta pentru străini). În cazul cardurilor cu CHIP, CCIR se
obligă sa verifice identitatea fiecărui deţinător de card prin citirea CHIP-ului de către
POS si/sau solicitarea codului PIN.
In caz de suspiciune, CCIR are dreptul de a solicita documentele menţionate mai sus şi,
în cazul în care nu au fost prezentate, să refuze efectuarea tranzacţiei
10.3. Vânzătorul va transmite Cumpărătorului factura aferenta Comenzii ce conţine
Bunuri şi/sau Servicii vândute de CCIR.
10.4. Pentru o corectă comunicare a facturii aferente Comenzii, Cumpărătorului îi
revine obligaţia de a furniza toate informaţiile necesare.
11. LIVRAREA BUNURILOR
11.1. Vânzătorul se obliga să livreze Bunurile în sistem de curierat către Cumpărător
sau la sediul CCIR, conform opţiunii Clientului.
11.2. Vânzătorul va asigura ambalarea corespunzătoare a Bunurilor şi va asigura
transmiterea documentelor însoţitoare.

8
12. GARANŢII
12.1. Toate Bunurile comercializate de către CCIR, cu excepţiile prevăzute la art. 7
beneficiază de condiţii de garanţie conforme legislaţiei în vigoare.
13. TRANSFERUL PROPRIETĂŢII BUNURILOR
Proprietatea asupra Bunurilor va fi transferata la livrare, după efectuarea plăţii din
partea Cumpărătorului în adresa indicata în Comanda (înţelegând prin livrare –
semnarea de primire a documentului de transport furnizat de curier sau semnarea de
primire pe factura fiscala în cazul livrărilor efectuate de personalul Vânzătorului).
14. RĂSPUNDERE
14.1. Vânzătorul nu poate fi responsabil pentru daune de orice fel pe care Cumpărătorul
sau oricare terţă parte o poate suferi ca rezultat al îndeplinirii de către Vânzător a
oricărei din obligaţiile sale conform Comenzii şi pentru daune care rezulta din utilizarea
Bunurilor şi Serviciilor după livrare şi în special pentru pierderea acestora.
14.2. Prin plasarea Comenzilor şi/sau efectuarea plăţii, Clientul / Utilizatorul/
Cumpărătorul accepta în mod expres şi fără echivoc Termenii şi condiţiile Site-ului în
ultima versiune actualizată care este comunicata în cadrul Site-ului.
14.3. Termenii şi Condiţiile Site-ului pot fi modificaţi oricând de către CCIR, aceştia
fiind opozabili Clienţilor / Utilizatorilor/ Cumpărătorilor de la data afişării în Site.
Acceptarea Termenilor şi Condiţiilor Site-ului se confirma prin bifarea checkboxului
corespunzător din Site şi/sau prin trimiterea Comenzii şi/sau prin efectuarea unei plăti
online.
15. ÎNSCRIEREA DE REVIEW-URI, COMENTARII, ÎNTREBĂRI ŞI
RĂSPUNSURI
15.1. Scrierea de Review-uri, Comentarii, Întrebări şi Răspunsuri se poate face, de către
Utilizatori/Clienţi/Cumpărători, în secţiunile “Întrebările şi răspunsurile clienţilor” şi
“Review-uri”. Informaţiile scrise pot fi atât pozitive, cât şi negative, şi se vor referi la
caracteristicile şi modul de folosire al unui produs sau serviciu.
15.2. În momentul înregistrării unui anumit Review/Comentariu/Întrebare/Răspuns pe
Site, Utilizatorii/Clienţii/Cumpărătorii acorda Vânzătorului o licenţa neexclusiva,
perpetuă, irevocabila, nelimitata teritorial şi dau dreptul Vânzătorului de a utiliza,
reproduce, modifica, adapta, publica, traduce, distribui şi de a afişa acest conţinut.
15.3. Fiecare Utilizator/Client/Cumpărător, în momentul înscrierii de
Review/Comentariu/Întrebare/Răspuns în secţiunile menţionate, se angajează să
respecte următoarele reguli:
a) să facă referiri doar la caracteristici şi/sau modul de utilizare al unui anumit
produs sau serviciu, evitând informaţii legate de aspecte ce se pot schimba (preţ sau
oferte promoţionale) sau informaţii care ţin de modul desfăşurării Comenzii;
b) să folosească doar limba romana. Sunt permise şi cuvintele sau expresiile care,
deşi nu sunt considerate româneşti, sunt de larga utilizare în toate mediile referitoare la
domeniul respectiv (ex.: mouse, notebook, plug and play);

9
c) să utilizeze un limbaj corespunzător, neofensator, fără termeni care pot jigni sau
afecta oricare alt Utilizator/Client/Cumpărător;
d) să se asigure de încadrarea corecta a conţinutului introdus pe Site astfel: orice
Întrebare va fi înscrisa în secţiunea “Întrebările şi răspunsurile clienţilor”, şi orice
Review va fi înscris în secţiunea “Review-uri”;
e) să se asigure ca informaţiile introduse de ei sunt realiste, corecte, neînşelătoare şi
în conformitate cu legile aplicabile, respectând astfel inclusiv drepturile altor părţi,
drepturile de autor, de marca comerciala, de licenţa sau alte drepturi de proprietate,
publicitate sau intimitate;
f) să folosească această facilitate doar pentru a comunica sau a obţine detalii
suplimentare referitoare la un anumit produs sau serviciu de pe Site fără a face referire
către alte firme ce promovează vânzarea şi cumpărarea de produse sau servicii;
g) să nu furnizeze sau să solicite, în niciun mod şi în nicio măsura, date personale
(detaliile de contact, informaţii despre adresa de livrare sau de domiciliu, numere de
telefon, adrese de email, nume şi/sau prenume etc.) sau orice altă informaţie care poate
determina dezvăluirea acestor date personale;
h) sa nu înscrie informaţii şi/sau detalii despre URL-uri (legături) din alte site-uri
comerciale ce desfăşoară aceeaşi activitate comercială ca şi Vânzătorul;
i) sa nu încerce fraudarea serviciilor puse la dispoziţie de către Vânzător sau sa
înscrie Review-uri/Comentarii/Întrebări/Răspunsuri care sa conţină materiale de natura
publicitară;
j) sa nu utilizeze Review-ul/Comentariul/Întrebarea/Răspunsul ca mijloc de
comunicare cu Vânzătorul, în acest sens se vor folosi datele de contact ale Vânzătorului
înscrise pe Site.
15.4. Pe lângă o evaluarea realistă critică, în momentul înscrierii unui Review,
Utilizatorul/Clientul/Cumpărătorul va adăuga şi un Rating relevant pentru produsul sau
serviciul aferent. Review-urile, împreuna cu Rating-urile corespunzătoare lor, vor
influenta Rating-ul general al produsului sau serviciului, număr care apare între
paranteze lângă titlul acestora. Astfel, un Review însoţit de un Rating mare duce la o
creştere a Rating-ului general, iar un Review însoţit de un Rating mic duce la o scădere
a Rating-ului general.
Utilizatorii/Clienţii/Cumpărătorii ce înscriu Review-uri la care anexează fişiere foto sau
video vor respecta următoarele reguli:
a) fişierele încărcate vor conţine imagini şi/sau videoclipuri care se refera la
produsul sau serviciul pentru care se scrie Review-ul, asigurându-se ca fişierele
încărcate respecta drepturile de autor;
b) fişierele încărcate nu vor conţine violenta, conţinut pentru adulţi, limbaj
licenţios sau alt conţinut care ofensează o persoana/un grup pe baza rasei sau a originii
etnice, a religiei, a handicapului, a sexului, a vârstei, a statutului de veteran, a orientării
sexuale sau politice;
c) fişierele încărcate nu vor conţine informaţii legate de alte persoane;

10
d) fişierele încărcate nu vor conţine url-uri sau watermark-uri către site-uri ce
desfăşoară aceeaşi activitate comerciala ca Vânzătorul.
15.5. Când un Review/Comentariu/Întrebare sau Răspuns este înscris, conţinutul este
examinat cu atenţie de către Vânzător pentru a determina daca încalcă Termeni şi
Condiţii Site, dintr-o perspectiva strict subiectiva. Textele, fotografiile sau
videoclipurile introduse sunt publicate pe Site numai după examinarea acestora de către
Vânzător.
15.6. În cazul în care Vânzătorul constata încălcarea Termenelor şi Condiţiilor în mod
repetat, acesta îşi rezerva dreptul de a suspenda posibilitatea Utilizatorului/ Clientului/
Cumpărătorului de a înscrie Review-uri/Comentarii/Întrebări sau Răspunsuri în
secţiunile “Întrebări şi răspunsuri ale clienţilor” şi “Review-uri”.
Pentru sesizări sau reclamaţii legate de Bunul şi/sau Serviciul achiziţionat, Cumpărătorii
au la dispoziţie formularul de sesizări din cadrul Site-ului CCIR. Termenul maxim de
soluţionare a reclamaţiilor sau sesizărilor este de 30 de zile calendaristice de la primirea
acestora.
16. PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL
16.1. Angajamentul Camerei de Comerţ şi Industrie a României (CCIR) cu privire la
protecţia datelor cu caracter personal.
Încrederea dumneavoastră în serviciile și personalul nostru este una din principalele
noastre preocupări. În acest, pentru a va furniza cea mai bună experienţă posibilă, ne
concentrăm pe continua îmbunătăţire în întreaga noastră activitate.
CCIR cunoaște importanța datelor dumneavoastră personale și se angajează să protejeze
confidențialitatea și securitatea acestora. De aceea, este important pentru noi să vă
furnizăm într-o manieră integrată informațiile legate de prelucrarea datelor
dumneavoastră cu caracter personal, în cadrul prezentelor Termeni şi Condiţii.
Camera de Comerţ şi Industrie a Românie (CCIR) este organizaţie neguvernamentală,
autonomă, nonprofit, de utilitate publică, cu personalitate juridică, ce reprezintă, sprijină
şi apără interesele generale ale comunităţii de afaceri din România, urmărind
promovarea şi dezvoltarea industriei, comerţului, serviciilor şi agriculturii, în
concordanţă cu cerinţele economiei de piaţă, şi este înfiinţată şi funcţionează în temeiul
Legii nr. 335/2007 a camerelor de comerţ din România.
CCIR – Camera de Comerţ şi Industrie a României cu sediul în Bucureşti, b-dul
Octavian Goga nr. 2, sector 3, CCIR Business Center, cod fiscal RO 2842250, email:
ccir@ccir.ro, cont bancar RO31 RZBR 0000 0600 0240 7957, deschis la Raiffeisen
Bank România S.A.,
CCIR respectă confidenţialitatea tuturor clienţilor şi confidenţialitatea tuturor
vizitatorilor website-urilor noastre şi va trata/prelucra datele personale cu mare atenţie,
în condiţii tehnice şi organizatorice de securitate adecvată.
CCIR prelucrează datele cu caracter personal primite direct de la dumneavoastră, în
calitate de persoane vizate, sau indirect cu ocazia derulării raporturilor
comerciale/contractuale şi/sau participării la târgurile/evenimentele organizate de către
CCIR şi/sau în incinta CCIR Business Center.
Datele cu caracter personal sunt colectate fie numai cu acordul/acceptul dumneavoastră,
daca sunt oferite cu bună ştiinţă, de buna voie, din proprie iniţiativă, fie la solicitarea
CCIR, de exemplu prin unul din formularele on-line utilizate, respectiv formularul de

11
contact online, formularul de comandă servicii online etc., prin abonarea la newslettere
(bineînţeles, doar după ce aţi optat să primiţi aceste newslettere), participarea la tombole
şi concursuri, prin completarea datelor în formularul de înregistrare cont pe un website
CCIR etc.
Utilizarea acestui website dar şi a altor website-uri CCIR de către dumneavoastră se
supune prezentelor prevederi şi Condiţiilor generale ale CCIR.
Dacă nu sunteţi de acord cu oricare dintre termenii prezentelor termeni şi condiţii nu
utilizaţi niciunul dintre website-urile noastre sau nu ne furnizaţi datele dvs. personale.
Este posibil ca anumite servicii să fie condiţionate de furnizarea datelor dvs. personale.
CCIR nu va prelucra datele dumneavoastră personale decât în măsura în care acest
demers este necesar îndeplinirii scopurilor mai jos menţionate, cu respectarea masurilor
legale de securitate şi confidenţialitate a datelor.
16.2. Ce date cu caracter personal prelucrează CCIR?
Prelucrarea datelor cu caracter personal reprezintă orice operațiune sau set de
operațiuni, care se efectuează asupra datelor dumneavoastră cu caracter personal, prin
mijloace automate sau neautomate, cum ar fi: colectarea, înregistrarea, organizarea,
structurarea, stocarea, adaptarea sau modificarea, extragerea, consultarea, utilizarea,
divulgarea prin transmitere, diseminarea, sau punerea la dispoziţie în orice alt mod,
alinierea sau combinarea, restricţionarea, blocarea, ștergerea, distrugerea, arhivarea.
Pentru a accesa website-urile CCIR, nu este nevoie sa ne furnizaţi niciun fel de date cu
caracter personal.
În vederea realizării atribuţiilor stabilite de lege şi desfăşurării activităţii curente,
inclusiv derulării activităţii contractuale, precum şi în vederea aplicării prevederilor
legale, inclusiv cele privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea
datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date (legislaţia internă şi dreptul
comunitar-UE), CCIR vă poate solicita anumite date cu caracter personal.
În acest sens, CCIR va prelucra, printre altele, următoarele date cu caracter personal :
numele și prenumele, telefon/fax, adresa de domiciliu/reședință, e-mail, profesie, loc de
muncă, adresa IP, nr. card bancar, data expirării cardului, codul CVV2/CVC2 etc.
16.3. Cine sunt persoanele vizate?
Persoanele (vizate) ale căror date pot fi prelucrate de către CCIR, exclusiv în scopurile
mai jos menţionate sunt:
- Clienţii persoane fizice ai CCIR (actuali, foşti sau potenţiali), vizitatori, public
larg, reprezentanţii/împuterniciţii ai acestora, legali sau convenţionali;
- Reprezentanţii/împuterniciţii/persoanele de contact de afaceri (parteneri de
afaceri/contractuali, expozanţi, co-expozanţi, organizatori, co-organizatori, furnizori,
prestatori de servicii, locatari etc. - actuali, foşti sau potenţiali) şi ai
instituţiilor/autorităţilor publice.
16.4. Consecinţele refuzului furnizării datelor cu caracter personal
Dumneavoastră, în calitate de persoană vizată, sunteţi obligaţi să furnizaţi date
complete, actualizate şi corecte.
Pentru a vă putea oferi anumite servicii specifice activităţii CCIR, se vor solicita datele
cu caracter personal necesare prestării respectivelor servicii, iar refuzul de a furniza
astfel de date poate determina imposibilitatea furnizării serviciilor CCIR.

12
Atunci când achiziţionaţi un serviciu furnizat de CCIR, precum şi atunci când participaţi
la târgurile/evenimentele/manifestările expoziţionale organizate de CCIR, vom colecta
date personale în legătură cu prestarea respectivelor servicii. Totodată, în calitate de
vizitator al imobilului CCIR Business Center, vom colecta date cu caracter personal
(imagine, date prelucrate prin sisteme de supraveghere video etc.) în vederea îndeplinirii
obligaţiilor legale şi desfăşurării activităţii curente (interes legitim).
16.5. Prin citirea prezentelor prevederi, şi/sau semnarea oricărui document prin care
sunt furnizate date personale către CCIR, ori prin furnizarea datelor personale în
vederea accesării serviciilor CCIR sau participării/achiziţionării de bilete/achitării
tarifului pentru participare la evenimentele organizate de CCIR şi sau în incinta CCIR
Business Center, persoanele vizate sunt informate şi/sau îşi exprimă în mod expres
consimţământul (îşi dau acordul) cu privire la prelucrarea datelor personale în
conformitate cu dispoziţiile legale privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce
priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date
(legislaţia internă şi dreptul comunitar-UE).
În cazul în care prelucrarea datelor nu mai este necesară pentru oferirea unui serviciu,
pentru îndeplinirea unei obligaţii legale, şi nici nu este justificată de un interes legitim al
CCIR persoanele vizate pot refuza o astfel de prelucrare sau îşi pot retrage
consimţământul dat anterior, refuzul urmând să producă efecte pentru viitor. Spre
exemplu, Persoanele vizate îşi pot retrage consimţământul pentru prelucrarea datelor în
scop de marketing direct, oricând şi fără să fie necesar să indice un motiv. Ulterior
soluţionării cererii de retragere a consimţământului, persoana vizată nu va mai primi
informări comerciale cu privire la evenimentele/târgurile/serviciile oferite de CCIR.
16.6. Care sunt scopurile colectării datelor cu caracter personal ?
- Îndeplinirea atribuţiilor legale ale CCIR;
- Organizarea de târguri, expoziţii, saloane şi alte manifestări/evenimente
specializate;
- Derularea activităţii comerciale/contractuale a CCIR;
- Facturarea şi încasarea valorii serviciilor oferite de CCIR;
- Marketing, promovare, reclamă, publicitate, concursuri, loterii publicitare,
inclusiv transmiterea de oferte comerciale generale sau personalizate; dezvoltarea şi
îmbunătăţirea serviciilor;
- Management operaţional;
- Gestionarea relaţiilor cu clienţii; comunicarea comercială cu clienţii/furnizorii
prin orice mijloc de comunicare;
- Îndeplinirea obligaţiilor legale incidente;
- Comunicarea cu organismele/autorităţile/instituţiile publice sau de interes
public;
- Activităţi de audit şi control/supraveghere;
- Arhivare, scopuri statistice;
- Colectare debite/Recuperare debite restante;
- Soluţionarea disputelor şi litigiilor, punerea în executare a unor hotărâri
judecătoreşti, arbitrale, ordine judecătoreşti etc..
CCIR va considera toate informaţiile colectate de la dumneavoastră ca fiind
confidenţiale şi nu le va partaja cu terţi (cu excepţia organizatorilor/co-organizatorilor

13
unor evenimente organizate de CCIR şi sau în incinta CCIR Business Center şi/sau
partenerilor de afaceri, aşa cum este aceasta situaţie descrisă mai jos) fără
consimţământul dumneavoastră expres şi anterior.
16.7. Cine sunt destinatarii datelor dumneavoastră cu caracter personal?
Destinatarii datelor pot fi chiar persoanele (vizate) care au furnizat datele persoane,
după cum urmează:
- Clienţi persoane fizice ai CCIR (actuali, foşti sau potenţiali), vizitatori, public
larg, reprezentanţi/împuterniciţii acestora, legali sau convenţionali (pentru scopul
derulării raporturilor comerciale/contractuale);
- Expozanţi, co-expozanţi, organizatori, co-organizatori, locatari, furnizori,
prestatori şi alte entităţi juridice-parteneri de afaceri/contractuali ai CCIR,
autorităţi/instituţii publice;
Destinatarii (alţii decât persoanele vizate) datelor pot fi:
- Autorităţi publice centrale şi locale, autorităţi judecătoreşti, politie, parchet (în
limitele prevederilor legale şi/sau ca urmare a unor cereri expres formulate), societăţi
bancare, executori judecătoreşti, societăţi de asigurare şi reasigurare, organizaţii de
cercetare a pieţei (scop statistic) etc.
Confidenţialitatea datelor cu caracter personal va fi asigurată de către CCIR şi nu vor fi
furnizate către alţi terţi în afara celor menţionaţi în prezentul document.
16.8. Prelucrarea datelor cu caracter personal in scop promoţional (marketing)
Datele cu caracter personal furnizate de persoanele vizate (cum ar fi: nume şi prenume,
adresa de e-mail, nr. fax, nr. telefon mobil/fix) vor putea fi prelucrate de CCIR cu
respectarea drepturilor acestora, în special a dreptului de informare şi opoziţie, în
următoarele scopuri: marketing (inclusiv marketing direct), concursuri, loterii
publicitare, efectuarea de comunicări comerciale pentru serviciile CCIR, inclusiv cele
dezvoltate împreună cu un partener CCIR prin orice mijloc de comunicare, inclusiv prin
intermediul serviciilor de comunicaţii electronice. Datele cu caracter personal furnizate
de persoanele vizate vor putea fi folosite în scop promoţional (marketing) şi pentru
produsele sau serviciile altor parteneri ai CCIR, cu respectarea drepturilor persoanelor
vizate.
În cazul în care CCIR intenţionează să utilizeze datele dumneavoastră în scopuri de
marketing direct, (după ce persoanele vizata au optat în acest sens) persoanele vizate vor
fi informate în prealabil. Persoanele vizate îşi pot exercita dreptul de prevenire a unei
asemenea prelucrări prin selectarea casetelor adecvate din formularele/documentele
utilizate pentru colectarea datelor cu caracter personal.
Indiferent de situaţie, în cazul în care veţi dori ca datele cu caracter personal să înceteze
a mai fi prelucrate de CCIR, ne puteţi solicita în mod expres încetarea oricărei prelucrări
de date din partea noastră. Totodată, atunci când veţi dori să nu mai primiţi newslettere
sau materiale informative din partea CCIR, va puteţi dezabona folosind butonul
"Dezabonare" sau „Unsubscribe”.
16.9. În relaţia cu CCIR, dumneavoastră, beneficiaţi conform prevederilor legale
aplicabile de următoarele drepturi: dreptul de acces, dreptul la rectificare, dreptul la
ştergerea datelor, dreptul la restricţionarea prelucrării, dreptul la portabilitatea datelor,
dreptul la opoziţie şi procesul decizional individual automatizat.
16.10. Durata prelucrării datelor cu caracter personal

14
În vederea realizării scopului menţionat, CCIR va prelucra datele cu caracter personal
pe toata perioada de desfăşurare a activităţilor CCIR, până în momentul în care persoana
vizată, sau reprezentantul legal, va manifesta dreptul de opoziţie/ de ştergere (cu
excepţia situaţiei în care CCIR prelucrează datele în baza unei obligaţii legale sau
justifică un interes legitim). Ulterior încheierii operaţiunilor de prelucrare a datelor cu
caracter personal, în scopul pentru care au fost colectate, dacă persoana vizată sau
reprezentantul legal al acesteia nu va manifesta dreptul de opoziţie/de ştergere, conform
legii, aceste date vor fi arhivate de către CCIR pe durata de timp prevăzută în
procedurile interne ale CCIR şi/sau vor fi distruse.
16.11. Ce măsuri de siguranţă sunt utilizate pentru protejarea datelor dumneavoastră?
În vederea realizării scopului menţionat, CCIR va prelucra datele cu caracter personal
pe toata perioada de îndeplinire a atribuţiilor, până în momentul în care persoana vizată,
sau reprezentantul legal, va manifesta dreptul de opoziţie/ de ştergere (cu excepţia
situaţiei în care CCIR prelucrează datele în baza unei obligaţii legale sau justifică un
interes legitim). Ulterior încheierii operaţiunilor de prelucrare a datelor cu caracter
personal, în scopul pentru care au fost colectate, dacă persoana vizata sau reprezentantul
legal al acesteia nu va manifesta dreptul de opoziţie/de ştergere, conform legii, aceste
date vor fi arhivate de către CCIR pe durata de timp prevăzută în procedurile interne
CCIR si/sau vor fi distruse.
Pentru a evita utilizarea fără drept a datelor personale, precum şi eventualele abuzuri,
utilizăm metode şi tehnologii de securitate, împreună cu politici şi proceduri de lucru
adecvate, pentru a proteja datele cu caracter personal colectate.
Securitatea integrală a datelor transmise prin internet nu poate fi niciodată garantată. În
timp ce CCIR depune toate eforturile în privinţa protejării datelor personale, nu poate fi
garantată în mod absolut securitatea datelor transmise către website-urile CCIR. Orice
transmisie de date se face pe riscul persoanelor vizate. Odată ce sunt primite date
personale, CCIR utilizează proceduri şi măsuri stricte de siguranţă împotriva utilizării
neautorizate, nelegale, distrugerii, pierderii accidentale sau divulgării datelor personale.
Securitatea datelor bancare.
În cazul plăţilor efectuate cu cardul (exemplu: achiziţionare bilete online),
comercializarea se efectuează prin intermediul soluţiilor de plată online oferite de terţi
autorizaţi în relaţia cu CCIR. În vederea eliminării riscului ca datele cu caracter personal
să intre în posesia şi să fie folosite abuziv/nelegal de persoane neautorizate, terţii
autorizaţi în relaţia cu CCIR garantează legalitatea şi securitatea datelor personale
(număr de card, data expirării etc.) şi a sistemelor informatice utilizate.
16.12. Condiţiile transferurilor de date personale în afara spaţiului UE şi al Zonei
Economice-Europene
Transferurile de date în afara spaţiului UE şi al Zonei Economice-Europene se pot face
numai în condiţiile prevăzute de legislaţia specifică naţională şi UE privind protecţia
persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind
libera circulaţie a acestora.
16.13. Care sunt drepturile dumneavoastră?
Prin citirea acestui document, Persoanele vizate au fost informate cu privire la drepturile
de care beneficiază, conform prevederilor legale aplicabile, respectiv: dreptul de acces,
dreptul la rectificare, dreptul la ştergerea datelor, dreptul la restricţionarea prelucrării,
dreptul la portabilitatea datelor, dreptul la opoziţie şi procesul individual automatizat.
Totodată, atunci când prelucrarea se realizează pe consimţământ, persoanele vizate au
dreptul, de a-şi retrage consimţământul în orice moment în formă scrisă, adresată CCIR,

15
în condiţiile legislaţiei aplicabile, fără a afecta legalitatea prelucrării efectuate pe baza
consimţământului înainte de retragerea acestuia.
De asemenea, persoanele vizate au dreptul de a se opune în orice moment, în mod
gratuit şi fără nicio justificare, prelucrării datelor personale în scop de marketing direct,
utilizând, dacă este cazul, funcţia de dezabonare inclusă în materialele de marketing.
Pentru celelalte scopuri, persoanele vizate au dreptul de a se opune, în orice moment, în
mod gratuit, ca datele cu caracter personal pe care le furnizează către CCIR să facă
obiectul unei prelucrări, cu menţionarea datelor şi scopului avute în vedere, numai
pentru motive întemeiate şi legitime, legate de situaţia sa particulară, cu excepţia
cazurilor în care CCIR demonstrează că are motive legitime şi imperioase care justifică
prelucrarea şi care prevalează intereselor, drepturilor şi libertăţilor persoanei vizate sau
că scopul este constatarea, exercitarea sau apărarea unui drept în instanţă. În caz de
opoziţie nejustificată, CCIR este îndreptăţită să prelucreze în continuare datele în cauză.
Prin citirea acestui document persoanele vizate au luat la cunoştinţă şi înţeleg faptul că
datele cu caracter personal furnizate către CCIR constituie elemente determinante
pentru accesarea serviciilor oferite de CCIR şi/sau derularea activităţii
comerciale/contractuale.
În cazul în care, persoanele vizate, direct sau prin reprezentant, îşi exercită drepturile
menţionate mai sus, în mod vădit nefondat, nejustificat sau excesiv, în special din cauză
caracterului lor repetitiv, CCIR poate:
- fie să perceapă o taxa rezonabilă ţinând cont de costurile administrative pentru
furnizarea informaţiilor sau a comunicării sau pentru luarea masurilor solicitate;
- fie sa refuze să dea curs cererii.
De asemenea, în cazul în care persoanele vizate, direct sau prin reprezentant, îşi exercită
dreptul de opoziţie în mod vădit nefondat, nejustificat sau excesiv, în special din cauza
caracterului lor repetitiv, CCIR este îndreptăţită să considere Contractul încheiat cu
Clientul CCIR de drept reziliat, fără nicio alta formalitate sau intervenţie a instanţelor
judecătoreşti, cu excepţia unei notificări prealabile.
Pentru exercitarea acestor drepturi, dumneavoastră va puteţi adresa responsabilului cu
protecţia datelor din cadrul CCIR cu o cerere scrisă, datată şi semnată la adresa de e-
mail: dpo@ccir.ro sau la următoarea adresa de corespondenţă: b-dul Octavian Goga nr.
2, CCIR Business Center, sector 3, Bucureşti.
Cererii i se va anexa o copie lizibila a actului de identitate al semnatarului.
De asemenea, persoanelor vizate le este recunoscut dreptul de a depune o plângere în
fata unei autorităţi de supraveghere şi de a introduce o cale de atac judiciara.
16.14. Aceste prevederi pot suferi modificări/actualizări ocazionale. Vă recomandăm să
verificaţi la fiecare utilizare a website-urilor CCIR prezentele prevederi, pentru a fi tot
timpul informaţi în legătură cu acestea. Prin accesarea website-urilor CCIR sau
utilizarea serviciilor CCIR prin intermediul website-urilor menţionate, ulterior
modificărilor, se vor considera acceptate, noile prevederi.

17. FORŢA MAJORĂ


17.1. Părţile sunt exonerate de răspundere pentru executarea defectuoasă sau
neexecutarea contractului, în cazul în care aceasta se datorează unui caz de forţă majoră.

16
Prin forţă majoră se înţelege orice eveniment extern, imprevizibil, absolut invincibil și
inevitabil, dispozițiile art. 1351 Cod civil fiind pe deplin aplicabile.
17.2. Partea care invocă apariția cazului de forță majoră este obligată să o notifice, în
scris, celeilalte părţi, în termen de 5 zile de la producerea evenimentului. Evenimentul
de forţă majoră va fi confirmat prin actul constatator de existenţă a cazului de forţă
majoră emis de către de Camera de Comerţ si Industrie a României.

18. LEGEA APLICABILĂ – JURISDICŢIA


Prezentul Contract este supus legii romane. Orice litigiu decurgând din sau în legătură
cu acest contract, inclusiv referitor la încheierea, executarea ori desfiinţarea lui, se
va soluţiona pe cale amiabilă, în caz contrar urmând a fi supus spre soluţionare instanţei
competente material de la sediul CCIR.

17