Sunteți pe pagina 1din 5

Universitate “Alexandru Ioan Cuza” Iași

Facultatea Geogeafie și Geologie


Specializarea Geografia Mediului

PROIECT
MONITORIZAREA CALITĂȚII AERULUI ÎN JUDEȚELE
:Botosani, Suceava, Iasi ,Neamt,
Vaslui,BacaU-in perioada 24 Octombrie -7
noiembrie 2015

Student: Benghea Alexandra


Profesor coordonator : Lect. dr. Bănică Alexandru
Universitate “Alexandru Ioan Cuza” Iași
Facultatea Geogeafie și Geologie
Specializarea Geografia Mediului

Aerul reprezintă componenta de bază a atmosferei, înveliş gazos ce înconjoară Pământul


până la altitudinea medie de 3.000 km. Gazele care formează aerul atmosferic sunt: azotul în
proporție de 79,2%, oxigenul cu 20,8% si intr‐o proporție neînsemnată dioxid de carbon,
amoniac şi vapori de apă. Prin poluarea aerului se înțelege prezența în atmosferă a unor
substanțe străine de compoziția normală a acestuia, care în funcție de concentrație şi timpul de
acțiune provoacă tulburări în echilibrul natural, afectând sănătatea şi comfortul omului sau
mediul de viață al florei şi faunei.

Pentru monitotorizarea calității aerului, am primit la inceput semestrului statiile de monitorizare


din Nord-Estul Moldovei (Bt,Sv,Is,Nt,Vs si Bc) si urmatorii poluanti , PM si Nox.

Acești poluanți au fost monitorizați timp de două săptămâni, în perioada 24 octombrie-


7noiembrie 2015, datele fiind extrase de pe site-ul Rețelei Naționale de Monitorizare a Calității
Aerului www.calitateaaer.ro .

PM BT-1 SV-1 IS-1 IS-3 VS-2 BC-2


nr. Tot 336 336 336 336 336 336
efectiv 69 315 312 320 261 317
frecv.rel (%) 20.535714 93.75 92.85714 95.2381 77.67857 94.34524
min 0 6 2.3938 94.2775 47.7897 0
max 472722 974687 999569 987694 992337 998805
amplitudine 472722 974681 999566.6 987599.7 992289.2 998805
media 208094.04 255259.9 243480.5 283853 309597 236422
(fig.1)

(fig.2)

După cum putem observa în primul tabel de mai sus ,valoarea maximă a pulberilor în suspensie
(PM10) este înregistrată la o stație din Iași (IS-1) având valoarea de 999569 iar valoarea minimă
este inregistrată la două stații din Nord Estul Moldovei, respectiv în Botoșani(BT-1) și Bacău
(BC-2) inregistrându-se valori de 0.
Universitate “Alexandru Ioan Cuza” Iași
Facultatea Geogeafie și Geologie
Specializarea Geografia Mediului
În cel de-al doilea tabel sunt înregistrate minimile și maximile Oxizilor de azot(NOx). După cum
se poate observa valoarea maximă este înregistrată la o stație din Suceava(SV-1) cu valori de
999,589, iar valoarea minimă înregistrată este 0 fiind întâlnită la trei stații din orașe diferite
precum Suceava (SV-1) Iași (IS-5) și Bacău (BC-3).
Poluarea atmosferei cu pulberi în suspensie are multe surse; în primul rînd. Industriile
metalurgică și siderurgică care eliberează în atmosferă cantități însemnate de pulberi , apoi
centralele termice pe combustibili solizi , fabricile de ciment, transporturile rutiere , haldele si
depozitele de steril ș.a.
Pulberile în suspensie și sedimentabile sunt principalii poluanți din țara noastra pentru care depașirile
CMA sunt semnificative, pentru diferite intervale de mediere. În perioada 1995-2000 nivelul de
impurificare a atmosferei cu pulberi în suspensie și sedimentabile a crescut ușor. În general, nivelurile de
impurificare a atmosferei cu pulberi în suspensie și sedimentabile sunt într-un raport direct.

Oxizii de azot sunt un grup de gaze foarte reactive, care conțin azot și exigen în cantități variabile.
Majoritatea oxizilor de azot sunt gaze fară culoare sau miros.

Principalii oxizi de azot sunt :

 Monoxidul de azot (NO),care este un gaz incolor și inodor


 Dioxidul de azot (NO2), care este un gaz de culoare brun-roșcat cu un miros puternic , inecăcios.

Oxizii de azot (NOx) sunt responsabili pentru ploile aicde care afectează atât suprafața terestră cât și
ecosistemul acvatic.

Indicele specific corespunzator atât a pulberilor în suspensie cât si oxizilor de azot se stabilesc prin
încadrarea valorii medii orare a concentrțiilor în unul dintre domeniile de concentrații înscrise în
urmatoarele tabele :

PM Nox
0-49,9 0-49,9
50-99,9 50-99,9
100-139,9 100-139,9
140-199,9 140-199,9
200-399,9 200-399,9
>400 >400
(fig.3) (fig.4)

În vederea realizării boxploturilor de mai jos a fost necesară efectuarea mai multor calcule ce cuprind:
Mediana, Q1,Q3, minima și maxima.
Universitate “Alexandru Ioan Cuza” Iași
Facultatea Geogeafie și Geologie
Specializarea Geografia Mediului
PM

600000

500000

400000
75 pct
300000
50 pct

200000 25 pct

100000

0
1 2 3 4 5 6
(fig.5)

BT-1 SV-1 IS-1 IS-3 VS-2 BC-2


mediana 208833 215141 165286 207364.5 277385.5 181848.5
Q1 22725 103.494 319.607 227.8905 161526 96.54878
Q3 325083 425788.5 389224.5 473812.8 456304.5 368329.3

25 pct 22725 103.494 319.607 227.8905 161526 96.54878


50 pct 186108 215037.5 164966.4 207136.6 115859.5 181752
75 pct 116250 210647.5 223938.5 266448.3 178919 186480.8

min 22725 97.494 317.2132 133.613 161478.2 96.54878


max 147639 548898.5 610344.5 513881.3 536032.5 630475.8
Universitate “Alexandru Ioan Cuza” Iași
Facultatea Geogeafie și Geologie
Specializarea Geografia Mediului
NOx

900000

800000

700000

600000

500000 75th pct

400000 50th pct


25th pct
300000

200000

100000

0
BT-1 SV-1 SV-3 IS-1 IS-2 IS-3 IS-5 NT-3 VS-1 BC-1 BC-2 BC-3
(fig.6)

În concluzie stațiile cu cele mai mari valori de pulberi sunt întâlnite în Iași (IS-1) având valoarea de
999569 în cazul pulberilor în suspensie, iar pentru oxizii de azot valorea maximă este înregistrată în
Suceava(SV-1) cu valori de 999,589. Valorile minime înregistrate atât în cazul pulberilor în suspensie dar
si a oxizilor de azot înregistrează valori de 0. Stațiile care înregistrează valori de 0 pentru pulberile în
suspensie sunt intalnite la stațiile din Botoșani(BT-1) și Bacău (BC-2), iar în cazul oxizilor de azot sunt
inregistrate valorile la stațiile din Suceava (SV-1) Iași (IS-5) și Bacău (BC-3).