Sunteți pe pagina 1din 29

PROIECT

METODOLOGIA ELEBORARII
PROIECTELOR DE
INTREVENTIE

STUDENT : PRODAN CRISTINA


FCULTATEA : FILOSOFIE
SPECIALIZAREA : ASISTENTA
SOCIALA
ANUL : II
GRUPA : VI
INITIATOR

Date de identificare
Nume si prenume PRODAN CRISTINA
Facultatea FILOSOFIE
Specializarea ASISTENTA SOCIALA
Anul destudiu 2005-2006
Semestrul II
Adresa de e-mail bianca_cristina2003&zahoo.com
Punctajul obtinut Activitate la seminar Proiectul propus

Media:
INTEGRAREA SOCIO-PROFESIONALA A PERSOANELOR CU HANDICAP

1.Descrierea proiectului

1.1.Titlu: “Integrarea socio-profesionala a persoanelor cu handicap”

1.2.Locul de desfasurare: Municipiul Pascani,Judetul Iasi

1.3.Suma totala a proiectului: 100000 euro

%din suma totala


Contributia partenerilor 10000 10%
Contributia solicitata 90000 90%
Total 100000 100%

1.4.Rezumat

Proiectul isi propune sa se ocupe de o problema de actualitate a societatii,si anume


integrarea socio-profesionala a persoanelor cu handicap.Se axeaza pe reintegrarea in
comunitate a persoanelor cu handicap prin intermediul unui loc de munca.
Ideea proiectului porneste de la faptul ca foarte multe persoane cu handicap isi
doresc sa se integreze intr-o viata sociala normala,dar nu o pot face pentru ca societatea
noastra nu este capabila si nici pregatita sa le integreze in contextul social cotidian.
Proiectul de fata vine in sprijinul acestor persoane punand la dispozitie toate
resursele necesare pentru a se putea integra in cadrul unui colectiv de munca.Totodata se
incerca pregatirea acestor persoane si din punct de vedere psihologic si asigurarea unui
ajutor in nevoile lor zilnice.
Acest priect se adreseaza doar unei categorii din larga sfera a persoanelor cu
dizabilitati si anume persoanelor cu handicap locomotor.Mai concret 15 persoane cu
varste cuprinse intre 25 si 45 ani,cu handicap locomotor vor fi recalificate in munca si
vor fi ajutate sa-si gaseasca un loc de munca.
Un alt element important al proiectului il constituie acordarea unui ajutor,in finalul
proiectului,ce consta intr-un caine dresat special care sa ii ajute in nevile de zi cu zi.

1.5.Obiective

Obiective
1.Integrarea socio profesionala a 15 persoane cu dezabilitati cu varste cuprinse intre 25-
45 ani,din Municipiul Pascani pe o perioada de 6 luni de proiect.
2.Reorientarea profesionala a 15 persoane cu dezabilitati cu varste cuprinse intre 25-45
ani din Municipiul Pascani pe o perioada de proiect.
3.Infomarea prin mass-media locala a firmelor si institutiilor cu potential de angajare de
forta de munca pentru persoane cu dezabilitati si avantajele ce pot fi obtinute prin
angajarea persoanelor cu dezabilitati
4.Acordarea unui ajutor celor 15 persoane cu dezabilitati ,cu vrste cuprinse intre 25-45
ani din Municipiul Pascani ce consta in acordarea unui caine dresat special.

1.6.Justificare

1.6.1.Argumentati de ce este necesar proiectul propus


Din statisticile ANPH numarul persoanelor cu handicap inregistrate in baza
certificatelor de incadrare in grad de handicap este de 425.711(din care copii 56.292; iar
adulti 369.419).Dintre acestea 10.683 de persoane sunt institutionalizate(19.219
adulti,respectiv 464 copii9.Sub raportul tipului de handicap,in cazul persoanelor
neinstitutionalizate,datele indica:
- handicap vizual - 22%;
- handicap mintal - 21%;
- handicap locomotor - 17%;
- handicap neuropsihic -15%
Repartitia persoanelor cu handicap neinstituitionalizate in functie de gradul de
handicapeste este urmatoarea: gradul I -152.856; gradul II - 213.504; gadul III -24.706;
gadul IV -748.Dintre acestea sunt incadrate in munca 11.782 de persoane,din care:
- 2.346 cu gradul grav de handicap;
- 8.562 cu gradul accentuat de handicap;
- 850 cu gradul mediu de handicap si
- 24 cu gadul usor de handicap.
In functie de tipul de handicap,distributia persoanelor incadrate in munca este
urmatoarea:
- handicap fizic - 22%;
- somatic - 19%;
- auditiv - 18%,
- vizual - 18%,
- neuropsihic - 11%,
- mintal - 6% si
- asociat - 5%.
Rata scazuta a angajarii in munca a persoanelor cu handicap in Romania are cauze
multiple localizate la toate nivelurile implicate in procesul re/abilitare
vocationala:evaluare,orientare/formare profesionala,incadrare in munca.
Incadrarea in munca a persoanelor cu handicap este deficitara din motive care tin
de:
- lipsa unor structuri eficiente(bazate pe un pateneriat activ inte toti “actorii” sociali
implicati) menite sa asigure monitorizarea activitatilor si seviciilor de orientare
,formare si incadrare in munca a persoanelor cu handicap;
- lipsa sau insuficienta de accesibilizare a mediului fizic (stradal,arhitectural,transport
adaptat etc.);
- lipsa sau insuficienta de adaptare a locului de munca pentru a raspunde cerintelor
persoanelor cu dizabilitati;
- lipsa unor servicii de tip”munca asistata”,de tip “job-coach”,compensatii pentru
angajatori;
- slaba productivitate a persoanelor cu handicap conduce adesea la pierderea locului de
munca;
- nivelul scazut de instruire generala si profesionala ai persoanelor cu handicap;
- lipsa unor deprinderi sociale necesare persoanelor cu handicap pentru integrarea int-
un colectiv de munca;
- insuficienta locurilor de munca protejate;
- lipsa de informare a angajatorilor privind nevoile si abilitatile de munca ale
persoanelor cu handicap;
- lipsa unor masuri eficiente de stimulare a micilor inteprinderi si a muncii la
domiciliu. S.a.
Acest proiect inseamna un mod de a veni in intampinarea acestei probleme
sociale,o modalitate de actiune contra acestor probleme la nivel micro.
El inseamna crearea posibilitatii integarii in munca a persoanelor cu
dizabilitati,motivarea acestor persoane pentru a se angaja in munca si cresterea nivelului
de instruire al persoanelor cu handicap.
Proiectul urmareste deasemenea sensibilizarea opiniei pubice cu privire la
problematica integrarii profesionale a persoanelor cu handicap.

1.6.2.Relevanta proiectului in raport cu problemele existente.


Integrarea profesionala “permite persoanelor cu dizabilitati sa ocupe un loc de
munca ,sa mentina si sa promoveze intr-un loc de munca decent si productiv,integrandu-
se astfel in societate,in conditii de libertate,egalitate,securitate si demnitate
umana”(Conventia nr.159/1983 a Organizatiei Internationale a Muncii).
Sfera integrarii sau re/abilitarii profesionale cuprinde mai multe etape,respectiv
sectoare de activitate:
- evaluarea vocationala,
- orientarea si consilierea vocational,
- formarea sau pregatirea vocationala,
- angajarea,mantinerea si promovarea la locul de munca.
Accesul cu sanse egale al persoanei cu handicap la toate activitatile si resursele
societatii a devenit principalul reper al politicilor de asistenta speciala in domeniul
integrarii profesionale.Ca urmare,includerea persoanelor cu handicap in programe
nationale generale,de orientare,pregatire si incadrare in munca in conditii individualizate
de accesibilitate si sprijin,tinde sa inlocuiasca programele speciale de reabilitare
vocationala derulate in afara sistemului general de integrare profesionala,axate in
principal pe ocuparea unui loc de munca protajat.

1.7.Prezentarea problemei

1.7.1.Ientificarea cauzelor care au dus la aparitia problemei


In domeniul integrarii profesionale a persoanelor cu handicap,in tarile Uniunii
Europene,ca si cele incurs de aderare la U.E.se manifesta in ultimii ani o schimbare
radicala de atitudine.
Noua viziune este consecinta reconsiderarii conceptului de persoana cu
handicap.Daca pana spere anii 80 persoana cu handicap era privita ca “pacient” al unui
program medical de tratament sau ca un “client”al programelor de recuperare,in ultima
vreme persoana cu handicap isi revendica ,pe buna dreptate,statutul de “cetatean” cu
drepturi depline de integrare si participare sociala.
Crearea de oportunitati pentru incadrarea persoanei cu handicap pe piata libera a
muncii conduce pe de o parte la democratizarea accesului persoanei cu handicapla oferta
de “munca” a comunitatii si pe de alta parte produce efecte benefice in planul valorificarii
acestui potential uman,in termeni de eficienta economica,de catre comunitatea de
apartenenta.
In acest context,politicile si programele sociale care au ca obiectiv integrarea in
munca a persoanelor cu dizabilitati trebuie sa opereze cu principii cum ar fi:
- descentralizarea si responsabilizarea comunitatii locale ;
- parteneriatul intre organizatiile centrale ,locale si O.N.G.-urile persoanelor cu
handicap;
- interventia intersectoriala si interdisciplinara s.a.

1.7.2.Efectele nerezolvarii problemei asupra grupului tinta ,asupra comunitatii,asupra


societatii.
La nivel individual,daca nu se intervine pentru ajutarea acestor persoane, efectele
sunt in primul rand de ordin psihologic.Aceasta inseamna marginalizarea persoanelor cu
dizabilitati si nereusita de a ocupa un loc de munca.Persoanele cu handicap locomotor
trebuiesc ajuate in vederea integrarii lor in societate,a incurajarii spre ocuaprea unui loc
de munca si astfel a implinirii in viata.Ei trebuie ajutati sa-si dapasecasa conditia de
persoana cu dizabilitate si sa-si puna in valoare caliatile pe care le are fiecare dintre ei.
La nivel familial,interarea in munca a personelor cu handicap locomotor
reprezinta o trecerea a persoanei cu dizabilitate de la stadiul de intretinut la cel de
ajutor.Astfel prin contributia sa la veniturile lunarea ale familiei,familia va putea tinde
spre o viata mai buna.
La nivel comunitar ,pentru comunitatea din care fac parte persoanele cu
dizabilitati ,sunt o sursa umana si economica risipita .Umana pentru ca nu produc nimic si
nu ofera nimic,economica pentru ca ,totusi,aceste persoane trebuiesc intretinute.
La nivel societal,nesprijinirea acestor persoane va promova ideea de incapacitate
in minca a persoanelor cu dizabilitati si astfel se va crea o categorie social care va trebui
doar intretinuta fara sa produca insa nimic.

1.7.4.Posibile solutii pentru rezolvarea problemeia


Analiza dificultatilor si limitelormasurilor de politica sociala din Romania, in
domeniul integrarii profesionale a persoanelor cu handicap ofera premisele identificarii
modalitatilor de revizuire a strategiilor si programelor nationale.Principalele directii de
actiune ar putea avea in vedere:
a)Utilizarea mai eficienta a “cotei de angajare”a persoanelor cu handicap(cota Levy):
-precizarea in legislatia din domeniu a categoriilor de persoane cu handicap care au
prioritate la angajare in cadrul cotei Levy(ex.tineri ,persoane cu handicap accentuat sau
sever,persoane care sunt in somaj de o perioada indelungat de timp etc.)
-prevederea posibilitatii ca ,in cazul nerealizarii cotei Levy,angajatorii sa poata compensa
acest lucru prin organizarea ,cu finantare proprie,a unor cursuri de calificare pentru
persoane cu handicap,in conditiile legii sau prin finantarea unor astfel de programe .
b)Diversificarea facilitatilor si serviciilor de asistare:
-subventionarea de catre stat a adaptarii unor locuri de minca la cerintele persoanelor cu
handicap;
-compensarea,cu subventii de stat a productivitatii scazute a persoanelor cu handicap
angajate ,pe o perioada determinata;
-crearea serviciilor de tip “job-coach”pentru asigurarea acomodarii persoanelor cu
handicap la cerintele profesionale si sociale ale locului de munca in care sunt incadrati;
-informarea angajatilor asupra nevoilor si potentialului de munca al persoanei cu
handicap;
-informarea si consilierea persoanelor cu handicapcu privire la cerintele si conditiile de
munca de pe piata competitiva a fortei de munca;
-crearea de servicii de transport adaptat pentru persoanele cu handicap,care sa asigure
transportul acestora pentru a avea acces la locul de munca;
-subventionarea de catre stat a salariilor pentru persoane cu handicap,pe o perioada
pregatitoare,inainte de incadrarea propriu-zisa in munca.
c)Optimizarea raportului intre modalitatile de protectie sociala pasiva si activa:
-alocarea alocatiilor in modalitati in care sa motiveze persoanele cu handicap pentru a se
angaja in munca;
-dirijarea fondurilor de protectie speciala din sfera pasiva a protectiei speciale ,in sfera
seviciilor de sprijin pentru formare profesionala ,angajare si mentinere in munca
d)Cresterea nivelului de instruire (generala si profesionala)al persoanelor cu handicap:
-accesibilizarea invatamantului obisnuit si special pentru persoanele cu handicap;
-corelarea ofertei de formare profesionala cu cerintele actuale si de perspectivaale pietei
fortei de munca.In acest context este necesar un parteneriat intre scolile profesionale
,Directiile de Asistenta Sociala,ONG-urile din domeniu,angajatorii din comunitatea local
e)diversificarea si eficientizarea fortei de”munca protejata”:
-crearea de noi locuri de muncaprotejata in baza cunoasterii cererii de produse/servicii de
pe piata;
-retehnologizarea”atelierelor protejate”existente,in rapor cu standardele de calitate
actuale pentru produse/servicii;
-acordarea unor facilitati reale atelierelor protejate:scutiri de taxe vamale pentru utilaje si
masini etc.
f)Sensibilizarea opiniei publice cu privire al problematica integrarii profesionale a
persoanelor cu handicap.
Masurile mai sus enuntate s-ar putea regasi intr-o noua initiativa legislativa,care sa
reunesca,cu modificarile si completarile necesare,toate prevederile legislative actuale in
domeniul integrarii profesionale a persoanelor cu handicap.

1.7.5.Tipuri de interventie recomandate pentru rezolvarea problemei


Noua perspectiva asupra problematicii integrarii in munca a persoanelor cu
handicap s-a reflectat in principalele reglementari internationale si europene de profil.
Astfel,Conventia nr.159/1983 a Organizatiei Internationale a Muncii,pormind de la
ideea “participarii depline si egale”,solicita statelor membre sa-si intemeieze politicile
nationale “pe consolidarea organismelor de reprezentare a lucratorilor
,angajatorilor,ONG-urilor ce activeza in formarea persoanelor cu handicap si sa fie
implementate cu participarea autoritatilor locale."
Recomandarea Uniunii Europene privind incadrarea in munca a persoanelor cu
dizabilitati cheama statele membre U.E. sa promoveze”masuri adecvate pentru asigurarea
de sanse egale pentru persoanele cu dizabilitati,in sfera incadrarii in munca si a pregatirii
vocationale.”
Documentul cu cea mai inalta valoare programatica in domeniul
dizabilitatii,”Regulile Standard privind Egalizarea Sanselor Persoanelor cu Handicap”
afirma prin regula nr.7 principiul imputernicirii persoanelor cu dizabilitatiin a-si exercita
drepturile umane in domeniul incadrarii in munca.
“Statele vor sprijini activ integrarea in munca a persoanelor cu dizabilitati,printr-o
varietate de masuri,cum ar fi:pregatirea vocationala ,cota de angajare,ocupatiile
rezervate,facilitatile acordate micilor inteprinzatori independenti,contractele exclusive
sau dreptul de produce prioritar,concensionarea de terenuri,asistenta pentru
angajatori,pentru adaptarea mediului de munca.Scopul va fi ca persoanele cu dizabiliati
sa ocupe un loc de munca pe piata libera a muncii.”
Toate aceste”reguli”moderne de actiune sociala stabilite prin documentele
internationale si europene au “obligat” tarile Europei sa-si reconsidere politicile si
strategiile privind principalele sectoare ale asistentei sociale in domeniu re/abilitarii
vocationale a persoanelor cu handicap:
1. pregatirea pentru munca(orientarea si formarea profesionala);
2. angajarea in munca (incadrarea,mentinerea si promovarea in munca).

1.7.6.Prezentati demersurile pe care le-ti inteprins pentru documentare si sursele


bibliografice
Centrul de Resurse si Informare pentru Profesiuni Sociale, ANPH.

1.8.Populatia si grupurile tinta

1.8.1.Includeti o lista a grupurilor tinta anticipand numarul de beneficiari directi si


indirecti
Notiunea de handicap este legate de infirmitate sau o deficienta,de o nevoie speciala pe
care o persoana o detine.Daca in majoritatea tarilor din Uniunea Europeana persoanele cu
handicap dispun de anumite facilitati atat sociale cat si la locul de munca, in tara noastra
nu se intampla acest lucru pentru ca de obicei persoanele care au un anumit handicap nu
au loc de munca.
Articolul 50 din Constitutia Romaniei preved:”Persoanele cu handicap se
bucura de protectie speciala.Statul asigura realizarea unei politici nationale de egalitate a
sanselor de prevenire si tratament ale handicapului,in vederea participarii efective a
persoanelor cu handicap in viata comunitatii,respectand drepturile si indatoririle ce revin
parintilor si tutorilor”.
Agentia Nationala pentru Persoanele cu Handicap(ANPH) a elaborat Strategia Nationala
2006-2013 privind protectia, integrarea si incluziunea sociala a persoanelor cu handicap
din Romania.
Scopul este asiguararea executarii totale a drepturilor si libertatilor fundamentale ale
persoanelor cu handicap in vederea cresterii calitatii vietii acestora.Pentru o mai buna
crestere a gradului de acceptare a fortei de munca din randul persoanelor cu handicap este
necesar:
-asigurarea pregatirii scolare a persoanelor cu handicap indiferent de locul
in care acesta se afla.
-accentuarea importantei evaluarii abilitatilor si mai ales a abilitatilor
socio profesionale
-realizarea,diversificarea si sustinerea financiara a programelor care au ca
scop reabilitarea persoanelor cu handicap

-asigurarea pregatirii pentru anumite ocupatii necesare in domeniul handicapului,


pentru introducerea de noi ocupatii in Clasificarea Ocupatiilor din Romania.
Angajatorii se pot implica in crearea de conditii speciale pentru pesoanele cu handicap
prin:
-proiectarea si adaptarea locurilor de munca in asa fel incat acestea sa
devina accesibile persoanelor cu handicap
-sustinerea logistica si financiara in vederea amenajarii/adaptarilor in
functie de nevoile individuale ale persoanelor cu handicap angajate
-stabilirea unei comunicari permanente intre Agentia Nationala a Ocuparii
Fortei de Munca si Agentia Nationala pentru Persoanele cu Handicap si Organizatiile
non-guvernamentale
-sustinerea unei piese de desfacere pentru produsul muncii persoanelor cu
handicap
http://www.munca.ro/articole.asp

1.8.2.Mentionati motivele care au stat la baza alegerii grupurilor tinta


Cu o parte din semenii nostri soarta nu a fost prea generoasa.Persoanelor
cu handicap le este foarte greu sa se integreze intr-o viata normala.Si acesta nu pentru ca
nu o pot face,ci pentru ca societatea noastra nu este capabila si nici pregatita sa le
integreze in contextul social cotidian.
Chiar daca acesti oameni nu mai sunt priviti ca o curiozitate a
naturii,totusi mai au inca multe deceptii si prejudecati de infruntat.
Integrarea persoanelor cu handicap reprezinta o preocupare majora in toate
statele civilizate ale lumii si probabil ca si in tara noastra ar trebui sa existe acelasi in
teteres pentru aceasta problema din partea autoritatilor.

1.8.3.Mentionati criteriile de selectie a grupurilor tinta


Grupul tinta este format din 15 persoane cu dezabilitati,cu varste intre 25
si 45 ani din Municipiul Pascani.
Alegerea acestor 15 persoane cu dezabilitati s-a facut in urma unei selectii
dintr-un grup mai larg de persoane cu dezabilitati, selectia s-a facut in baza urmatoarelor
criterii:
-gradul de dezocupare
-gradul de handicap
-varsta aferenta
-potentialul intelectual
-disponibilitate la efort
-veniturile
-gradul de adaptare la conditiile de mediu oferite de angajator la locul de
munca.

1.8.4.Importanta proiectului pentru grupurile tinta


Cea mai importanta calitate a proiectului este aceea ca ofera
grupui tinta o sansa de a se integra in socitate,punandulise la
dispozitie o echipa de profesionisti care sa-i pregatesca si sa-i
indrume in aceasta problema.
Programul promoveaza o pilitica de egalitate a sanselor
sociale prin cresterea oportunitatilor de dezvoltare a persoanelor cu
handicap.
Este relevant si ajutorul oferit prin predarea cursurilor de
recalificare,persoanele cu dizabilitati,avand astfel sansa cresterii
oportunitatilor de ocupare a unui loc de munca.

1.9.Descrierea detaliata a activitatilor

Obiectiv 1 :Integrarea socio-profesionala a 16 persoane cu handicap locomotor,cu


varste cuprinse intre 25 si 45 ani,din municipiul Pascani, pe o perioada de 6 luni de
proiect.

Activitatea1:Gasirea unui spatiu de inchiriat adecvat desfasurarii activitatilor incluse in


proiect.
Prin intermediul unei agenti imobiliare,managerul proiectului,va cauta solutionarea
acestei probleme prin prin gasirea si inchirierea unui spstiu adecvat desfasurarii
activitatilor incluse in proiect.
Managerul mai poate face apel si in cadrul primariei in vederea obtinerii acestui
spatiu,sau va cauta in anunturile din presa locala.
Factorul de risc este acela de a nu gasi spatiul necesar in timp util sau ca acel spatiu sa nu
corespunda cerintelor desfasuraii in conditii optime a programului.
Activitatea 2:Semnarea contractului de inchiriere intre managerul proiectului si
persoana/institutia ce va da spre ichiriere un spatiu pe o perioada de 6 luni.
Dupa ce managerul de prioect va identifica spatiul adecvat desfasuraii proiectului,va
incheia un contract de inchiriere pe o perioada d 6 luni,perioada de desfasurare a
proiectului.
Factorul de risc este acela ca incheierea contractului de inchiriere sa nu se poata realiza
in timp util.
Intrucat beneficiarii acestui progaram sunt persoane cu handicap locomotor ,este foarte
important ca spatiul de desfasurare a activitatilor sa fie amenajat special potrivit cu
nevoile lor.
Este de prferat ca spatiul sa fie la un nivel cat mai jos,eventual la parter pentru a usura cat
mai mult accessul persoanelor in cladire.
Mobilierul va fi deasemenea adaptat nevoilor lor.Se va oferi cat mai mult spatiu de
miscare astfel incat deplasarea in cadrul grupului sa fie usoara.
Factorul de risc este acela de a nu putea oferi conditiile necesare in cadrul acestui spatiu
persoanelor cu dizabilitati.
Activitatea 4: Recrutarea si angajare personalului calificat care va lucra in cadrul
grupului.
Cel care se va ocupa de recrutarea si angajarea personalului este managerul grupului.
Recrutarea se va face prin intermediul presei locale ,prin anunturi publicitare.Anunturile
publicate in presa trebuie sa fie corect formulate,cat mai clare si precisi in ceea ce
priveste cerintele si atributiile ce treuiesc indeplinite in cadrul proiectului.Cei interesati
sa lucreze in cadrul proiectului vor trebui sa depuna CV-ul la sediul in care se va
desfasura proiectul.Dupa ce managerul va citi CV-urile potentialior angajati va avea loc
un interviu cu acestea dintre care managerul va selecta persoanele ce vor lucra in cadrul
acestui program.Se va alege:2 asistenti sociali,1 psiholog, 1contabil, 2 profesori, 1 femeie
de servici.
Vor mai inclusi in cadrul proiectului 15 voluntai,care vor ajuta la o desfasurare cat mai
buna a activitatilior in cadrul grulului cu care se va lucra.Intrucat persoanele cu care se va
lucra in cadrul grupului sunt persoane cu dizabilitati,cei 15 voluntari vor trebui sa ajute
cele 15 persoane in asi indeplini cat mai usor saricinele ce le vor avea de indeplinit.
Factorul de risc este acela de a nu gasi personalul de care este nevoie sau ca pesrsonalul
gasit sa nu colaboreze intre ei si astfel echipa de lucru sa nu fie una compacta.
Activitatea 5 :Selectarea celor 15 persoane cu handicap locomotor care vor beneficia de
acest program.
Selectarea se va face din cadrul listelor din primarie in care persoanele cu handicap
locomotor au depus cerere pentru obtinerea unui loc de munca.Selectrare se va face dupa
anumite criterii:persoanele selectate sa perezinte un handicap locomotor,sa nu aiba loc de
munca,sa fie cu varsta cuprinsa intre 25 si 45 ani
Tot ca criteriu de selectare va fi dorinta reala de a-si gasi un loc de munca.
Factorul de risc este acela ca cele 15 persoane sa selectate sa nu reactioneze pozitiv fata
de solutiile propuse.
Activitatea 6: Pregatirea personalului recrutat in vederea colaborarii cat mai eficiente cu
persoanele beneficiare.
Se va discuta cu personalul recrutat pentru impartirea activitatilor si responsabilitatilor
fiecarui angajat in parte.
Deasemenea fiecare voluntar va primi sub supraveghere si pentru a ofri ajutor cate o
persoan din cele 15 care vor beneficia de proiect.
Impreuna cu personalul angajat se vor stabili numarul sedintelor si intalnirilor necesare
consilierii si pregatirii celor 15 persoane in vederea uramarii cursurilor de recalificare
profesionala ,sin pregatirea psihologica pentru integrarea in colectivul de munca unde
vor urma sa lucreze.
Factorul de risc este acela ca personalul sa nu fie indeajuns de bine pregatit pentru
indeplinirea acestor obiective .
Activitatea 7 : Intalnirile propriu-zise.Cunoasterea reciproca a membrilor.
Prima intalnire are ca scop principal cunoasterea reciproca a membrilor.
Afaiecare membru are la dispozitie un timp limitat in care sa se prezinte pe sine si
problema sa in linii mari.
Liderul trebuie sa aiba grija ca toti membrii sa beneficiezee de acest timp si sa ajute
membrii mai inhibati.
Tot in cadrul primei intalniri se stabilesc si regulile de grup ,prncipiile etice ajutand la
stabilirea unui set minim de reguli .
Aceste reguli sunt stabilite astfel incat fiecare membru sa le poata respecta.
Liderul trebuie sa obtina angajamentul fiecarui membru de a depune efortul necesar
indeplinirii regulilor grupului si a sarcinilor cari ii revin.
Fctorul de risc este nerespectarea regulilor impuse si neindeplinirea sarcinilor atribuite .

Obiectivul 2 : Reorientarea profesionala a 15 persoane cu handicap locomotor


,cu varste cuprinse intre 25 si 45 ani,din municipiul Pascani.

Activitatea 1 : Identificare capacitatilor de munca a celor 15 persoane cu handicap


locomotor si a studiilor pe care le are fiecare persoana.
Vor avea loc discutii in particular cu fiecare persoana atat pentru identificarea nivelului
de cunostinte,a studiilior pe care acestea le detin in momentul respectiv,dar si pentru a-si
exprima dorinta fata de domeniul de munca in care ar dori sa luceze.
Se vor identifica abilitatile fiecaruia si in functie de gradul de handicap ,a studiilor pe
care le detin pana in momentul respectiv si a propriei dorinte se va orienta fiecare
persoana spre cursurile de recalificare.
Factorul de risc este de a gasi cea mai adecvata slujba pentru fiecare beneficiar.
Activitatea 2 : Organizarea beneficiarilor in subgrupuri pentru a urma cursurile de
recalificare.
In fuctie de optiunile fiecarui beneficiar si de capacitatile pe care le detine membrii
grupului mare vor fi repartzati in grupuri mai mici pentru a urma cursurile de recalificare.
Astfel in cadrul acestui progam se vor preda cursuri de croitorie si contabilitate.
De predarea acestor cursuri se vor ocupa profesori specializati .
Se va stabili frecventa cursurilor intr-o saptamana si numarul intalnirilor in afara orelor
de curs.
Fcatorul de risc il reprezinta nerespectarea programului si frecventa la cursuri.
Activitatea 3: Consilierea si pregatirea celor 15 persoane cu handicap locomotor, in
vederea integrarii socio profesionale.
Asistentii sociali si psihologul care lucreaza in cadrul programului trebuie sa pregateasca
cat mai bine din punct de vedere psihic cele 15 persoane cu handicap care urmeaza a fi
integrate in societate prin intermediul unui loc de munca.
Vor avea loc sedinte de consiliere atat in cadrul grupului dar si individual pentru a se
putea identifica cat mai bine problemele ce ar putea determina integrarea intr-un colectiv
de munca.
Factorul de risc este acela ca anumite persoane din cadrul grupului sa nu-si poata depasi
situatia in care se afla, aceea de a avea un handicap, ceea ce va ingreuna integrarea lui in
colectivul de munca!
Obiectivul 3: Informarea prin mass media locala a firmelor si institutiilor cu
potential de angajare de forte de munca pentru persoane cu handicap si a avantajelor
angajarii persoanelor cu dizabilitati.

Acrivitatea 1: Intocmirea de pliante informative cu privire la forta de munca disponibila.


Aceasta activitate revine voluntarilor programului care vor crea pliante informative si pe
care le vor dristibui firmelor si institutiilor cu potential de angajare.
Voluntarii isi asuma responsabilitatea intocmirii pliantelor aflandu-se in subordinea
managerului de proiect.
O data cu informarea firmelor si institutiilor cu privire la forta de munca disponibila
pliantele le vor oferi informatiile avantajelor beneficiate in urma angajarii acestor
persoane cu dezabilitati!
Factorul de risc este ca mesajul pliantelor executate de voluntari sa nu fie inteligibil si
firmele cu potential de locuri de munca sa nu fie multumite de avantajele oferite si sa fie
nevoite sa respinga cererea lor.
Activitatea 2: Serviciul de publicitate scrisa si informarea firmelor si intitutiilor cu
potential de locuri de muca prin mijloacele mass media.
De aceasta activitatea se va ocupa managerul de proiect.
El va intocmi textul publicitar cat mai clar si mai convingator pentru a realiza un impact
cat mai mare asupra cititorilor si ascultatorilor mesajului publicitar.
Managerul de proiect va merge si va inmana textul publicitar redactiilor de ziare,de
televiziune si de radio, explicandu-le dorinta de a se face inteles cat mai bine de firmele
cu potential de angajare de locuri de munca care intra in contact voluntar sau involuntar
cu mesajul publicitar.
Factorul de risc este ca mass media sa difuzeze mesajul publicitar la ore de audienta
scazuta sau ca firmele si institutiile cu potential de angajare de locuri de munca sa nu
raspunda pozitiv la mesajul adresat.

Obiectivul 4: Acordarea un unui ajutor celor 15 persoane cu handicap locomotor


din Municipiul Pascani ce consta intr-un caine dresat special.

Activitatea 1: Achizitionarea si dresarea cainilor de rasa la persoane specializate in


domeniul dresajului pt ajutorul persoanelor cu dizabilitati.
Managerul de proiect va contacta institutiile ce au ca domeniu de activitatea cresterea si
dresarea cainilor in folosul persoanelor cu dizabilitati, achizitionand 15 caini care
urmeaza sa fie dresati.
Persoanele cu dezabilitati vor participa uneori la activitatea de dresare a cainilor pt ca
acestia sa se poata obisnui mai usor, astfel usurandu-le interactiunea dintrea caine si
persoanele cu dezabilitati in momentul incheierii perioadei de dresaj.
Factorul de risc este ca achizitionarea si darea spre utilizare a cainilor sa nu se faca in
timp util.
Activitatea 2: Consilierea persoanelor cu dizabilitati in vederea utilizarii si comunicarii
eficiente si corespunzatoare cu cainii ce le vor fi incredintati.
Persoanele cu dizabilitati trebuie sa accepte ajutorul cainilor si sa consolideze intre ei o
relatie de prietenie.
Factorul de risc este ca acest ajutor sa nu dea randamentul scontat.
1.10.Durata si planul de actiune

1.10.1.Durata de desfasurare a proiectului va fi de 6 luni.

1.10.2.Planul actiune

Activitatea Luna

1 2 3 4 5 6
Activitatea1.1 Gasirea unui spatiu de *
inchiriat adecvat desfasurarii activitatilor
incluse in proiect.

Activitatea1.2 Semnarea contractului de *


inchiriere intre managerul proiectului si
persoana/institutia ce va da spre
ichiriere un spatiu pe o perioada de 6
luni
Activitatea1.3 Amenajarea spatiului *
inchiriat.

Activitatea1.4 Recrutarea si angajare * *


personalului calificat care va lucra in
cadrul grupului.

Activitatea1.5 Selectarea celor 15 *


persoane cu handicap locomotor care
vor beneficia de acest program.

Activitatea1.6 Pregatirea personalului *


recrutat in vederea colaborarii cat mai
eficiente cu persoanele beneficiare.

Activitatea1.7 Intalnirile propriu- *


zise.Cunoasterea reciproca a membrilor.
Activitatea2.1 Identificare capacitatilor *
de munca a celor 15 persoane cu
handicap locomotor si a studiilor pe
care le are fiecare persoana
Activitatea2.2 Organizarea beneficiarilor * * *
in subgrupuri pentru a urma cursurile de
recalificare.
Activitatea2.3 Consilierea si pregatirea * *
celor 15 persoane cu handicap
locomotor, in vederea integrarii socio
profesionale.
Acrivitatea3.1 Intocmirea de pliante *
informative cu privire la forta de munca
disponibila.
Activitatea3.2 Serviciul de publicitate *
scrisa si informarea firmelor si intitutiilor
cu potential de locuri de muca prin
mijloacele mass media
Activitatea4.1 Achizitionarea si dresarea *
cainilor de rasa la persoane specializate
in domeniul dresajului pt ajutorul
persoanelor cu dizabilitati.

Activitatea4.2 Consilierea persoanelor *


cu dizabilitati in vederea utilizarii si
comunicarii eficiente si corespunzatoare
cu cainii ce le vor fi incredintati.

2.REZULTATE ANTICIPATE

2.1.Impactul estimat asupra grupurilor tinta

2.1.1.Modul in care proiectul va ameliora situatia grupului tinta


Proiectul se adreseaza persoanelor cu handicap locomotor,cu precadere tinerilor,dar
nu numai,persoane cu varsa cuprinsa intre 25-45 ani.
Cea mai importanta amelorare pe care proiectul o realizeaza estea aceea ca acorda
posibilitatea celor 15 persoane cu handicap locomotor, din cadrul proiectului,sa se
integreze in societate .Astfel,situatia lor in plan social se va imbunatati,vor putea sa-si
faca noi relatii,sa-si desvolte abilitatile si sa-fi foloseasca aptitudinile.
Pe parcursul celor 6 luni de proiect grupul tinta va beneficia de consiliere si
pregatire psihologica pentru ca reusita integrii lor sa fie una reala.
Pregatire vocationala accesibila persoanelor cu handicap si educatie pentru munca
raelizata ,imbunatatirea profilului ocupational al agentului de mediere,definitivarea
denumirii acestei ocpatii si eleborarea analizei ocupationale sunt cateva din rezultatele
scontate.
Sensibilizarea opiniei publice cu privire la problematica accesului pe piata muncii al
persoanelor cu handicap si incurajarea masurilor de protectie sociala activa a acestora.
Proiectul cu toate activitatile incluse contribuie la ameliorarea starii generale a
persoanelor cu handicap si a familiilor acestora,la ameliorarea stari generate de ideea ca
ei nu por avea o viata normala si ca nu pot ocupa un loc de munca.
2.1.2.Modul in care proiectul va spori abilitatile manageriale si/sau tehnice ale grupurilior
tinta sau ale partenerilor(daca este cazul).
Activitatile propuse in proiect sunt structurate astfel incat sa aiba un impact asupra
abilitatilor manageriale ale grupului tinta.Spre exemplu,simpla cooperare prin intalnirile
zilnice in cadrul grupului,ii organizeaza,ii ordoneza si ii sileste sa se disciplineze unul pe
altul.
De asemenea indeplinirea sarcinilor date de catre personalul de specialitate,ii invata
sa-si organizeze munca si mintea si sa fixeze anumite scopuri si sa-si mobilizeze fortele
pentru atingerea lor .Indeplinirea sarcinilor date de psiholog si asistentul
social,participarea la intalniri,ii invata sa-si organizeze viata personala si profesionala.

2.1.3.Modul in care proiectul va contribui la dezvoltarea dumneavoastra profesionala


In primul rand,punerea in practica a proiectului si sansa de a lua parte la el va
insemna o mare experienta .Va contribui la la dezvoltarea calitatilor mele de
comunicare,abilitatilor manageriale si organizatorice.Implicarea intr-un proiect atat de
complex,poate scoate la iveala potentiallu de care dispun si de asemenea laturile pe care
nu sunt suficient de pregatita.

2.2.Factori de risc in obtinerea rezultatelor


Fiecare activitate desfasurata in cadrul programului prezinta un factor de risc in
indeplinirea ei.Astfel:
-de a nu gasi spatiul necesar desfasurarii programului in timp util sau ca acel spatiu sa nu
corespunda cerintelor desfasurarii in conditii optime a programului
-incheierea contractului de inchiriere dintre managerul proiectului si persoana/institutia
care pune la dispozitie spatiul sa nu se realizeze in timp util
-de a nu putea oferi conditiile necesare in cadrul acestui spatiu celor 15 persoane cu
handicap locomotor
-de a nu gasi personalul de care este nevoie sau ca personalul gasit sa nu colaboreze intre
el si astfel echipa de lucru sa nu fie compacta
-cele 15 persoane selectate pentru a intra in program sa nu reactioneze pozitiv fata de
solutiile propuse si su coopereze in atingera scopurilor finale ale proiectului in care au
intrat
-nerspectarea regulilor impuse in cadrul grupului si neeindeplinirea sarcinilor atribuite
fiecaruia
-de a nu gasi cea mai adecvata slujba pentru ficare beneficiar
-nerespectarea programului scolar in care sunt inclusi pentru recalificare in munca si
nefrecventarea cursurilor
-anumite persoane din cadrul grupului sa nu-si poata depasi situatia in care se afla,aceea
de a avea un handicap; ceea ce va ingreuna integrarea lor in cadrul unui colectiv de
munca
-mesajul pliantelor executate de catre voluntari in vederea informarii si sensibilizarii
opiniei publice si a firmelor cu potential de angajare de forta de munca,sa nu fie
inteligibil,iar firmele cu potential de locuri de munca sa nu fie multulite de avantajele
oferite si sa fie nevoite sa respinga cererea lor
-mass media sa difuseze mesajul publicitar la ore de audienta scazuta sau ca firmele si
institutiile cu potential de angajare de forta de munca sa nu respunda pozitiv la mesajul
adresat
-achizitionarea si darea spre utilizre a cainilor sa nu se faca in timp util
-acest ajutor sa nu randamentul scontat.

2.3.Efectul de multiplicare

Dupa punerea in practica a programului,timp de 6 luni,va putea fi preluat si continuat


de catre D.A.S.sau de Primarie.In urma campaniei de promovare realizata de beneficiarii
din programul pilot,se pot inregistra foarte multe cereri,din partea altor persoane cu
dizabilitati. Intrucat cererile inregistrate ar putea fi din larga sfera a persoanelor cu
dizabilitati,grupul tinta din cadrul programului pilot fiind persoanele cu handicap
locomotor,centrele se pot multiplica in functie de grupurile tinta.
Daca extinderea initiala a programului respecta structura celui pilot si chiar se va
imbunatati,ca urmare a experientei acumulate,rezultatele vor aparea si vor fi consistente
si vor obliga in mod indirect la preluarea programului.
Promovarea integrarii pe piata muncii a persoanelor cu handicap,ca o conditie
fundamentala pentru participarea acestora la viata sociala,reprezinta scopul principal al
proiectului.Intrucat viata sociala actuala a persoaanelor cu handicap nu este la un nivel
prea ridicat,proiectul va atrage atentia acestor persoane si va incerca o rezolvare a
fiecarui caz in parte,bineinteles prin rezultate pozitive.
In promovarea programului,un rol foarte important il au primii beneficiari si
rezultatele obtinute cu acestea.

2.4.Auto-sustinere(durabilitatea proiectului)

2.4.1.Auto-sustinerea financiara(cum va continua proiectul dupa incetarea finantarii pe


care o vei optine)
Odata progamul pus in aplicare ,el va putea continua prin auto-finantare,sustinuta
de firmele si institutii care au inteles implicatia ce o au in acest proiect si de importanta
integrarii pe piata muncii a persoanelor cu dizabilitati.
O alta solutie ar fin din donatiile obtinute din campania de sensibilizare a opiniei
publice cu privire la problematica integrarii profesionale a persoanelor cu handicap.

2.4.2.Auto-sustinerea institutionala (in ce masura vor exista le sfarsitul proiectului


structuri care sa sigure continuarea acestui proiect ?Vor apartine rezultatele proiectului
comunitatii locale?)
Autoritatea Nationala pentru Persoanele cu Handicap,autoritatile administratiei
publice locale au obligatia de a asigura ,pe baza dispozitiilor legale in vigoare ,conditiile
necesare pentru realizarea progamului individual de recuperare ,readaptare si integrare
sociala pentru ficare persoana cu handicap.
In vederea monitorizarii si sprijinirii integrari profesionale a persoanelor cu
handicap,legislatia prevede infiintarea comisiilor de integrare socio-profesionala a
persoanelor cu handicap la nivel central,pe langa Autoritatea Nationala pentru Persoanele
cu Handicap,iar la nivel judetean,pe langa consiliile judetene si consiliile locale.
2.4.3.Auto-sustinerea la nivelul politicilor(daca este cazul) (care va fi impactul
proiectului la nivel structural - de ex.Vor fi create o legislatie mai buna,coduri de buna
practica,metodologii de lucru ect?)
Principalele documente legislative care reglementeaza politicile si strategiile
nationale in domeniu sunt:
-OUG nr.102/1999 privind protectia speciala si incadrarea in munca a persoanelor cu
handicap,aprobata prin Legea nr.515/2002 privind protectia speciala si incadrarea in
munca a persoanelor cu hnadicap,modificata si completata prin Legea nr.343/2004
privind protectia speciala ssin incdrarea in munca a persoanelor cu handicap
-Legea nr.76/2002 privind sistemul asigurarilor sociale pentru somaj si stimularea
ocuparii fortei de munca
-HGR nr.844/2002 privind aprobarea nomenclatoarelor occupatiilor,meseriilor si
specializarilor pentru care se asigura pregatirea profesionala prin invatamantul
preuniversitar precum si durata de scolarizare
-HGR nr.1555/2003 pentru modificarea HGR nr.844/2002 privind aprobarea
nomenclatoarelor ocupatiilor,meseriilor si specializarilor pentru care se asigura pregatirea
profesionala prin invatamantul preuniversitar precum si durata de scolarizare
-Codul Muncii editie actualizata la data de 5 iulie 2005
-HGR nr.109/1999 privind valorificarea produselor si serviciilor realizate in cadrul
caminelor-atelier si a altor camine din coordonarea S.S.P.H.
-Ordinul nr.46/1999 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare ale HGR
caminelor atelier si a altor camine din coordonarea S.S.P.H.
-Ordinul 748/460/2002 pentru aprobare criteriilor de incadrare si a modului de autorizare
a unitatilor protejate
-HGR nr.1215/2002 pentru aprobarea strategiei nationale privind protectia speciala si
incadrarea sociala apersoanelor cu handicap

2.5.Parteneri

2.5.1.Precizati critriile care au stat la baza alocarii rolurilor fiecarui partener


Primaria a fost implicata in cadrul proiectului pentru obtinerea spatiului si pentru a
ajuata la selectarea celr 15 persoane cu handicap Locomotor,din Municipiul Pascani,care
au beneficiat de proiect.

2.5.3.Precizati modalitatile pe care le folositi pentru atragera partenerilor


modalitatile folosite
Modalitati folosite pentru atragerea pertenerilor:
- implicarea in evaluarea programului
- promovarea ca institutii ce au contribuit la rezolvarea problemelor comunitatii
-implicarea in desfasurarea programului,prin preluarea anumitor cadre de specialitate de
la aceste instutii
-posibilitatea preluarii rogramului.

2.5.3.Justificati implicarea fiecarui partener un derularea proiectului


A fost aleasa Primaria pentru:eventuala preluare a programului,dupa desfasurarea
programului pilot,implicarea in problemele comunitatii,reducerea problemelor
sociale,pentru acordarea spatiului necesar desfasurarii programului.

2.6.Resurse umane necesare

2.6.1.Prezentati echipa propusa pentru punerea in practica a proiectului()faceti referire la


pozitiile care vor exista in cadrul proiectului:nu este nevoie sa includeti nume aici)
In trucat se doreste o desfasurare cat mai buna si mai eficienta a programului,echipa
de lucru va fi alcatuita din.:asistent social,psiholog,profesor,contabil,voluntari,femeie de
servici.

2.6.2.Prezentati organigrama cu toate posturile necesare derularii proiectului

MANAGERUL DE PROIECT

Asistenti sociali Psihologi Contabili


2 1 1
Profesori
2
Voluntari Femeie de
15 servici 1

2.6.3.Prezentati fisele de post pentru ficare pozitie pe care o propuneti


Fisa postului nr.1.-manager de proiect
I.Elemente de identificare a postului
-denumirea functiei :manager de proiect
-pregatirea impusa ocupantului.studii superioare
-relatii cu alte posturi :are in subordine pe toti membrii echipei ,implicati in derularea
programului
II.Rolul postului
Postul este creat pentru ca intreg programul sa aiba o linie directoare pe care sa o
urmeze.Manegerul de proiect coordoneza desfasurarea ansamblului de activitati,incluse
in program,si mediaza anumite conflicte care ar putea duce la neindeplinirea scopurilor
propuse.
III.Atributii generale ale postului:
-asigura planificarea activitatilor
-asigura managementul de caz
-promoveaza activitatile proiectului
-stabileste anumite strategii dupa care sa se desfasoare activitatile
-asigura managementul proiectului
-asigura planificarea activitatilor generale ale proiectuli
-prticipa la activitatile de instruire
IV.Atributii specifice ale postului
-realizeaza instruirea echipei de specialisti
-participa impreuna cu echipa la selectarea grupului
-organizeaza sedintele de lucru
-poate solicita ,oricand,in czul unor situatii speciale rapoartele fiecaruia dintre membrii
echipei ce lucreaza in cadrul programului
-evaluiaza activitatile lunar
-colaboreaza cu membrii echipei la imbunatatirea activitatilor desfasurate
-colaboreaza cu restul echipei la evaluarea beneficiarilor
-monitorizeaza situatia beneficiarilor,impreuna cu asistentul social si psihologul
-respecta toate termenele pentru lucrarile sale
-face propuneri in sedintele cu echipa ce lucreaza in program si de asemenea si in mod
individual
-rezolva anumite probleme semnalate de membrii echipei
-pastreaza confidentialitatea datelor obtinute prin exercitarea functiei,in afara institutiei
V.Competente
-este responsabil de hotararile si activitatile sale
-are drept de semnatura in acte oficiale
-organizeaza sedinte,cand este nevoie
-in situatii specifice poate solicita pentru verificare ,rapoarte de la fiecare membru al
echipei ce lucreaza in cadrul programului
-poate face recomandari fiecarui membru al echipei ,daca este necesar
-poate face recomandai fiecarui membru al echipei ,daca este necesar
-poate dispune anumite masuri de urgenta ,dac situatia o cere ,ia decizii pe aria sa de
activitate
-angajeaza personal ,sau poate desface contrecte de munca
-incheie contracte cu furnizorii de servicii
VI.Atributii specifice postului
-comunicativ
-capacitate de a lucra individual,dar si in echipa
-capacitate de a lucra cu clientii
-capacitatea de a se adapta din mers, atunci cnd situatia o cere
-disponibilitate pentru program prelungit
disponibilitate in anumite situatii de urgenta
-creativitate,initiativa
-bun administrator
-ferm in decizii
-capacitatea de a citi printre randuri
-calitati manageriale deosebite
Fisa postului nr.2.-asistent social
I.Elemente de identificare a postului
-denumirea functiei:asistent social
-pregatirea impusa ocupantului.studii superioare in domeniu
II.Rolul postului
-postul de asistent social a fost inclus in program pentru a se ocupa atat de grupurile de
beneficiari
-relatii cu alte posturi:se subordoneaza directorului de proiect ,colaboreaza cu ceilalati
membrii ai echipei pluridisciplinare la eleborarea activitatilor
III.Atributii generale ale postului
-sa cunoasca programul,scopul si modaliatea de lucru a acestuia
-participa la fiecare din sedintele echipei pluridisciplinare
-planifica la planificarea activitatilor din program
-colaboreaza cu restul membrilor din echipa pentru optimizarea interventiei sale
-contribuie la eveluarea lunara a beneficiarilor
-sa respecte codul etic si deontologic
-pastreaza confidentialitatea deatelor,obtinute prin exercitarea functiei,in afara institutiei.
IV.Atributii specifice ale postului
-colaborarea cu membrii echipei de specialisti si cu beneficiarii
-raspunda cu promtitudine oricarei situatii de maxima urgenta
-acorda asistenta sociala
-monitorizeaza activitatile grupului tinta
-intocmeste rapoarte dupa cel mult 2 zile
-elaboreaza rapoarte lunare privind activitatile desfasurate prezinta rapoartele
managerului de proiect ori de cate ori acesta le solicita in timpul progamului
-respecta toate termenele pentru lucrarile sale
-comunica colegilor eventualele probleme sau reusitele inregistrate
-sa aiba spirit de initiativa si sa faca propuneri pentru imbunatatirea activitatilor
desfasurate
V. Competente
-este responsabil de calitatea serviciilor oferite
-ia decizii pe aria sa de competenta
-are drept de semnatura in acte oficiale
-organizeaza grupuri de suport
-face recomandari psihologului privind nevoia de terapie
VI. Atributii specifice postului
-sa fie comunicativ
-sa poata lucra in echipa
-capacitatea de a trece prin momente de criza
-sa fie organizat,creativ
-disponibilitate pentru program prelungit
-capacitatea de a se adapta din mers
Fisa postului numarul 3- Psiholog
I.Elemente de identificare a postului
-denumirea functiei: Psiholog
-pregatirea impusa: studii superioare in domeniul psihologiei
-relatii cu alte posturi: se subordoneaza managerului de proiect, colaboreaza cu asistentul
social
II.Rolul postului
-postul a fost creat pentru indeplinirea cu succes a obiectivelor programului
III.Atributii generale ale postului
-sa cunoasca programul, scopul si modalitatea de lucru a acestuia
-prezinta rapoartele Directorului General de fiecare data cand acesta le cere
-colaboreaza cu echipa pluri disciplinara
-participa la fiecare dintre sedintele cu ceilalti membri ai echipei
-sa pastreze confidentialitatea datelor obtinute prin exercitarea functiei in afara institutiei
-respecta toate termenele pentru lucrarile sale
-sa respecte codul etic si deontologic
IV.Atributii specifice ale postului
-sedinte de consiliere cu fiecare din membrii grupuilui
-intocmeste rapoarte dupa cel mult 2 zile de la intalnirea cu oricare din beneficiari
-raspunde cu promtitudine oricarei situatii de urgenta
-urmareste si monitorizeaza evolutia fiecarui beneficiar
-comunica colegilor eventualele probleme sau reusite inregistrate
-ia in considerare recomandarile asistentului social
-participa la programarea activitatilor din timpul desfasurarii programului
V.Competente
-este responsabil de calitatea serviciilor oferite
-ia decizii in aria sa de activitate
-drept de semnatura in acte oficiale
-face recomandari privind anumiti clienti
VI.Abilitati specifice
-comunicativ
-capacitate de lucru in echipa
-capacitate de a empatiza cu clientii
-disponibilitatea la program prelungit
-capacitate de a face fata situatiilor neprevazute
-capacitate ce a se adapta din mers

Fisa postului numarul 4 -Contabil


I.Elemente de identificare a postului
-denumirea functiei
-pregatirea impusa ocupantului: studii superioare in domeniul contablilitatii
-relatii cu alte posturi: se subordoneaza managerului de proiect
II.Rolul postului
-crearea postului este necesara pentru tinerea unei evidente in mod profesionist a
fondurilor alocate pentru desfasurarea programului
-totodata evidentele contabile alcatuiesc una din dovezile inaintate finantatorului precum
ca fondurile au fost intrebuintate pentru scopul pentru care au fost propuse
III:Atributii generale ale postului
-tinerea evidentei contabile a fondurilor alocate programului
-respectarea tuturor termenilor pentru lucraile sale
-pastrarea confidentialitatii datelor obtinute din exercitarea functiei in afara institutiei
IV.Atributii specifice
-terminarea actelor ce tin de evidenta pe o anumita luna la cel mult 15 zile de la
incheierea respectivei luni
-semnalarea oricarei nereguli managerului de proiect
V.Competenta
-drept de semnatura in actele oficiale
-ia decizii in aria sa de activitate
-este responsabil pentru activitatile sale
VI.Abilitati specifice postului
-spirit ordonat
-corectitudine
-colegialitate
-cunoasterea legislatiei contabile

Fisa postului numarul 5 -Femeie de servici


I.Elemente de identificare a postului
-denumirea functiei : femeie de servici
-pregatirea impusa ocupantului: experienta in domeniu
-relatii cu alte posturi: se subordoneaza managerului de proiect
II.Atributii generale ale postului
-asigurarea zilnica a igienei in spatiul desfasurarii programului
-respectarea termenilor de lucru
III.Atributii specifice ale postului
-pastrarea confidentialitatii informatiei obtinute prin exercitarea functiei
-sa raporteze managerului de proiect orice problema aparuta
-sa tina evidenta scrisa a activitatilor pe care le desfasoara
IV.Competente
-ia decizii in aria sa de activitate
-este responsabila pentru activitatile desfasurate
V.Abilitati specifice
-indemanare si spirit gospodaresc

2.6.4 Prezentati, in cazul voluntarilor lista responsabilitatilor si modul de organizare a


structurii acestora
Vor mai inclusi in cadrul proiectului 15 voluntai,care vor ajuta la o desfasurare cat
mai buna a activitatilior in cadrul grulului cu care se va lucra.Intrucat persoanele cu care
se va lucra in cadrul grupului sunt persoane cu dizabilitati,cei 15 voluntari vor trebui sa
ajute cele 15 persoane in asi indeplini cat mai usor saricinele ce le vor avea de indeplinit.

2.7. Evaluarea proiectului

2.7.1.Precizati metodele pe care le veti folosi pentru evaluarea impactului asupra grupului
tinta
Se pot utiliza rapoarte partiale care cuprind anumite informatii despre membrii
grupului,recomandari cu privire al acestia,care sunt intemeiate pe observatii continue.Din
modelele de evaluare mai fac parte:rapoartele de intrevedere,testele
psihologice.Evaluarea depinde in foarte mare parte de modul in care membrii echipei de
specialisti “simt ”clientii.acesta este unul din motovele pentru care selectia
profesionistilor este foarte riguroasa.

2.7.2.Precizati indicatorii cantitativi si cei calitativi stabiliti pentru fiecare obiectiv in


parte.

Obiective Indicatori cantitativi Indicatori calitativi


1.Integrarea socio -numarul de persoane cu -gradul de implicare a celor
profesionala a 15 persoane dezabilitati integrate in 15 persoane cu dezabilitati
cu dezabilitati cu varste proiect -atitudinea lor fata de
cuprinse intre 25-45 ani,din -numarul personalului proiect
Municipiul Pascani pe o specializat angajat in -reactii fata de solutiile
perioada de 6 luni de pregatirea lor propuse.
proiect. -numarul intalnirilor, a
sedintelor pe parcursul celor
6 luni de proiect
-numarul locurilor de
munca necesare integrarii
socio profesionale a celor
15 persoane cu dezabilitati.
2.Reorientarea profesionala -numarul persoanelor care -nivelul initial de cunostinte
a 15 persoane cu dezabilitati urmeaza cursul de calificare a fiecarei persoane care
cu varste cuprinse intre 25- -numarul de cursuri stabilite urmeaza cursul de
45 ani din Municipiul -numarul personalului recalificare
Pascani pe o perioada de specializat care se ocupa de -capacitatea de asimilare a
proiect. predarea cursurilor de informatiilor a acestora
recalificare -gradul de apreciere a
-frecventa participarii la persoanelor ce urmeaza
cursuri cursurile fata de modul in
-perioada desfasurarii care le sunt prezentate
cursurilor de recalificare. informatiile
-gradul de implicare a
persoanelor ce urmeaza
cursurile.
3.Infomarea prin mass- -numarul spoturilor -interesul firmelor si a
media locala a firmelor si publicitare prezentate institutiilor fata de aceasta
institutiilor cu potential de -numarul de anunturi forta de munca disponibila
angajare de forta de munca publicitare publicate -atitudinea potentialilor
pentru persoane cu -numarul de pliante folosite angajatori fata de
dezabilitati si avantajele ce -perioada desfasurarii persoanele cu dezabilitati
pot fi obtinute prin campaniei de informare -gradul de cooperare dintre
angajarea persoanelor cu -numarul firmelor si angajatori si angajat
dezabilitati institutiilor care beneficiaza -potentialul personalului cu
de informare dezabilitati de a raspunde
-numarul persoanelor cerintelor angajatorului
implicate in campania de
informare
-numarul de angajatori
informati
-numarul de locuri de
munca identificate
4.Acordarea unui ajutor -numarul cainilor dati -atitudinea persoanelor cu
celor 15 persoane cu -numarul persoanelor care dezabilitati fata de acest
dezabilitati ,cu vrste beneficiaza de acest ajutor ajutor
cuprinse intre 25-45 ani din -numarul persoanelor -capacitatea cainilor de a
Municipiul Pascani ce specializate in dresatul raspunde nevoilor
consta in acordarea unui cainilor. persoanelor cu dezabilitati
caine dresat special. -relatia de prietenie dintre
caine si persoanele
dezabilitate.

2.7.3.Precizati motivele care au stat la baza alegerii metodologiei propuse


Valoarea activitatilor cuantificate reprezinta imaginea cea mai apropiata de realitate
si practica inclusa in program .Pe baza acestora se poate determina un anumit nivel la
care fiecare beneficiar a ajuns sau planurile pe car beneficiarii au lucrat mai mult sau mai
putin.
Fisele de intrevedre sunt utile pentru a reda anumite situatii care s-au ivit,evolutia
de la o intrevedere la alta pe parcursul derularii programului si fluctuatiile de
comportament inregistrate.De asemenea ele tin locul si de instrument de comunicare intre
specialisti.
Fisele psihologice reprezinta o imagine complexa asupra situatiei psihologice a
fiecarui beneficiar si indica punctele forte si cele slabe de la nivelul psihic.Ele sunt un
element de evaluare ,in special a gradului de evoluare psihica.
Observatia este cel mai important instrument de evaluare a impactului programului
asupra beneficiarilor,ea permitand analiza lucrurilor de fond,a gesturilor cre pot fi
indicatorii cei mai reali.
Au fost considerate reprezentative metodele de evaluare a impactului asupra
beneficiarilor.
3.Bugetul proiectului

3.1.Bugetul
Cheltuieli Unitatea Nr. Valoarea Suma Contributia Total
Uni- unitara solicitata partenerilor pe
tati (euro) proiect
1.Resurse umane
1.1.Salarii(cheltuieli
totale)
1.1.1.Personal full
time
-manager deproiect luna 6 450 2700 0 2700
-asistent social 2 luna 6 350 2100 0 2100
-psiholog 1 luna 5 350 1750 0 1750
1.1.2.Personal part
time
-contabil1/2 luna 5 180 900 0 900
-femeie de serviciu luna 5 100 500 0 500
-voluntari 15 ora 600 1 0 600 600
-profesori 2 luna 3 150 900 0 900
-dresori luna 1 200 200 0 200
1.2.Diurne
Subtotal resurse 9650
umane

2.Transport
2.1.Transport:benzina luna 6 500 3000 0 3000
,deplasari
Subtotal transport 3000

3.Echipamente si
accesorii
3.1.Achizitionare sau bucata 1 2000 0 2000 2000
inchiriere de
autovehicule
3.2.Mobilier,calculato
are
-birou bucata 4 50 200 0 200
-calculator bucata 2 800 1600 0 1600
-imprimanta bucata 2 200 400 0 400
-telefon fix bucata 2 50 100 0 100
-telefon mobil bucata 3 100 300 0 300
-scaune bucata 25 20 500 0 500
-mese Bucta 20 25 500 0 500
3.3.Piese de trim 1 500 500 0 500
schimb/Echipamente
pentru masini,unelte
3.4.Altele

-asigurari an 1 200 200 0 200


echipamente
Subtotal Echipamente 6100
si accesorii

4.Sediu/costuri strict
aferente proiectului
-chirie luna 6 200 0 2400 2400
4.1.Costuri cu
vehicule
4.2.Consumabile- 1000
accesorii pentru birou
4.4.Alte
servicii(tel/fax,electri
citate/incalzire,intreti
nere)
-telefon luna 6 1000 6000 0 6000
-electricitate
-fax

Subtotal sediu/costuri 8400


stict aferente
proiectului

5.Alte costuri/Servicii
5.1.Publicatii 1000
5.2.Studii,lucrari de
cercetare
5.3.Costuri pentru 500
audit
5.4.Costuri pentru 1000
conferinte/seminarii
Subtotal Alte costuri 2500
/Servicii

6.Imobile si
constructii
6.1.Achizitionari de
teren
6.2.Achizitionari de
cladiri
6.3.Lucrari de 10000
constructii,amenajari.r
enovari,etc.
Subtotal Imobile si 10000
constructii

7.Altele
Subtotal Altele 2500

8.Costuri totale 42150

3.2.Surse de finantare anticipate pentru proiect

Bugetul asteptat Suma in euro %din suma totala a


proiectului
1.contributia solicitata 10000 10
finantatorului
2.contributia 90000 90
partenerilor,din care
2.1.Primaria 40000 40
2.2.Auto-finantare 50000 50
2.3.partener 3
3.4.partener 4
Total general 100000 100

3.3.Detalierea categoriilor cuprinse in proiect

Personal Unitate Nr.unitate Val.Unitate Suma Contributia Total


full-time solicitata partenerilor proiect
1.manager luna 6 450 2700 0 2700
de proiect
2.asistent luna 6 350 2100 0 2100
social-2
3.psiholog luna 5 350 1750 0 1750
Total 6550
Personal Unitate Nr.unitate Val.unitate Suma Contributia Total
part-time solicitata partenerilor proiect
1.contabil luna 5 180 900 0 900
2.femeie luna 5 100 500 0 500
de servici
3.voluntari ora 600 1 0 600 0
4.dresori luna 1 200 200 0 200

Total 16000

S-ar putea să vă placă și