Sunteți pe pagina 1din 8

GRUPA MAJORĂ 6

Lucrători calificaţi în agricultură, silvicultură, acvacultură, piscicultură şi pescuit


Lucrătorii calificaţi în agricultură, silvicultură, piscicultură şi pescuit efectuează lucrări de
pregătire a solului, însămînţări, plantări, tratamente fitosanitare, fertilizare şi recoltare a culturilor
de cîmp, plantează pomi fructiferi, arbori şi arbuşti, recoltează culturi de grădină şi flori, culeg
fructe de pădure, cresc, îngrijesc, valorifică animale, în principal, pentru carne, lapte, păr, blană şi
piele, cresc viermi de mătase şi albine; întreţin şi exploatează păduri şi ape, cultivă şi recoltează
diferite specii acvatice, depozitează şi prelucrează produse apicole, valorifică produse către
organisme specializate sau cumpărători.

Subgrupa majoră 61
Muncitori calificaţi în agricultură
Muncitorii calificaţi în agricultură, orientaţi către piaţă, planifică, organizează şi efectuează
lucrări agricole necesare pentru creşterea şi recoltarea culturilor de cîmp, plantarea pomilor şi
arbuştilor, creşterea diferitelor specii de animale şi producerea de produse de origine animală
pentru vînzarea sau livrarea în mod regulat către cumpărătorii cu ridicata, organizaţii specializate
sau în pieţe.

Grupa minoră 611


Grădinari şi cultivatori
Grădinarii şi cultivatorii planifică, organizează şi efectuează lucrări agricole necesare pentru
creşterea şi recoltarea culturilor de cîmp, plantarea pomilor fructiferi şi a altor arbori şi arbuşti,
cultivarea legumelor de grădină şi a plantelor medicinale în scopul producerii de produse
horticole pentru vînzarea sau livrarea în mod regulat către cumpărătorii cu ridicata, organizaţii
specializate sau în pieţe.

Grupa de bază 6111


Agricultori şi lucrători calificaţi în culturi de cîmp şi legumicultură
Agricultorii şi lucrătorii calificaţi în culturi de cîmp şi legumicultură planifică, organizează şi
efectuează lucrări agricole necesare pentru creşterea şi recoltarea diferitelor tipuri de culturi de
cîmp cum ar fi grîu şi alte cereale, orez, sfeclă, trestie de zahăr, arahide, tutun sau alte culturi de
cîmp, cartofi, varză sau alte legume pentru vînzare sau livrare în mod regulat către cumpărătorii
cu ridicata, organizaţii specializate sau în pieţe.

Diapazonul Codul
Codul Titlul ocupaţiei categoriilor ediției
ocupaţiei
tarifare ÎUTC
611101 Agricultor
611102 Agricultor pentru culturi de câmp ecologice
611103 Cultivator legume 70
611104 Cultivator tutun 70
611105 Grădinar 1-2 1
611106 Lucrător calificat în culturi de cîmp şi legumicultură 70
611107 Maşinist la maşinile de calibrat 39
611108 Maşinist la maşinile de curăţat seminţe 70
611109 Operator la linia de tratare chimică a seminţelor 70

Grupa de bază 6112


Arboricultori şi pomicultori
Arboricultorii şi pomicultorii planifică, organizează şi efectuează lucrări agricole pentru
creşterea arborilor şi arbuştilor şi recoltarea fructelor, cum ar fi pomii fructiferi şi nucii, arborii
de ceai şi cafea, viţa de vie, arbuştii de afine, arborii de cacao şi de cauciuc şi pentru a colecta
seva acestora, pentru vînzare sau livrare în mod regulat către cumpărătorii cu ridicata, organizaţii
specializate ori în pieţe.

Diapazonul Codul
Codul Titlul ocupaţiei categoriilor ediției
ocupaţiei
tarifare ÎUTC
611201 Arboricultor
611202 Cultivator de legume şi fructe 70
611203 Lucrător calificat în floricultură şi arboricultură
611204 Pomicultor
611205 Viticultor 70

Grupa de bază 6113


Agricultori şi lucrători calificaţi în grădinărit, horticultură şi pepiniere
Agricultorii şi lucrătorii calificaţi în grădinărit, horticultură şi pepiniere planifică, organizează şi
efectuează activităţi pentru cultivarea şi întreţinerea arborilor, arbuştilor, florilor şi altor plante în
parcuri şi grădini private, precum şi pentru producerea de răsaduri, bulbi şi seminţe sau se ocupă
de cultivarea legumelor şi florilor prin utilizarea de tehnici de cultivare intensivă, pentru vînzare
ori livrare în mod regulat către cumpărătorii cu ridicata, organizaţii specializate sau în pieţe.

Diapazonul Codul
Codul Titlul ocupaţiei categoriilor ediției
ocupaţiei
tarifare ÎUTC
611301 Ciupercar 70
611302 Fermier în horticultură
611303 Florar-decorator
611304 Floricultor
611305 Muncitor la crearea spațiilor verzi 1-6 70
611306 Peisagist-floricultor

Grupa de bază 6114


Agricultori şi lucrători calificaţi în culturi vegetale mixte
Agricultorii şi lucrătorii calificaţi în culturi vegetale mixte planifică, organizează şi efectuează
activităţi agricole pentru creşterea şi recoltarea unor combinaţii specifice de culturi de cîmp,
legume de cîmp, culturi de pomi şi arbuşti, precum şi produse pentru grădină, horticole şi de
pepinieră, pentru vînzare sau livrare către cumpărătorii cu ridicata, organizaţii specializate ori în
pieţe.

Diapazonul Codul
Codul Titlul ocupaţiei categoriilor ediției
ocupaţiei
tarifare ÎUTC
611401 Fermier specializat în creşterea diferitelor culturi agricole 70

Grupa minoră 612


Crescători de animale
Crescătorii de animale planifică, organizează şi efectuează activităţi pentru creşterea şi îngrijirea
animalelor domestice, păsărilor, albinelor, viermilor de mătase şi altor animale nedomestice
pentru producţia de carne, produse lactate, miere, piei, materiale textile şi alte produse sau
pentru utilizarea ca animale de tracţiune şi în activităţi sportive sau recreative, pentru
vînzare ori livrare către cumpărătorii cu ridicata, organizaţii specializate sau în pieţe.

Grupa de bază 6121


Crescători de animale pentru producţia de lapte şi carne
Crescătorii de animale pentru producţia de lapte şi carne planifică, organizează şi efectuează
activităţi pentru creşterea şi îngrijirea animalelor domestice (exclusiv păsările de curte), cum
ar fi vaci, oi, porci, capre, cai şi cămile pentru producţia de carne, lapte şi alte produse lactate,
piei şi lînă sau pentru utilizarea ca animale de tracţiune şi în activităţi sportive sau recreative,
pentru vînzare ori livrare către cumpărătorii cu ridicata, organizaţii specializate sau în pieţe.

Diapazonul Codul
Codul Titlul ocupaţiei categoriilor ediției
ocupaţiei
tarifare ÎUTC
612101 Cioban 3-6 70
612102 Crescător de animale 3-6 70
612103 Crescător de animale la îngrijirea animalelor de muncă 4-5 70
(de tracţiune)
612104 Crescător porcine 3-6 70
612105 Fermier specializat în creşterea animalelor 70
612106 Lucrător calificat în creşterea animalelor 70
612107 Mulgător 4-6 70
612108 Operator la complexele şi la fermele mecanizate de 2, 4-6 70
creştere a porcilor
612109 Operator la însămînţarea artificială a animalelor şi 4-6 70
păsărilor
612110 Operator la mulsul mecanizat 4-6 70
612111 Preparator nutreţuri 1-4 70
612112 Tocător de furaje
612113 Văcar 2 1

Grupa de bază 6122


Crescători de păsări
Crescătorii de păsări planifică, organizează şi efectuează activităţi agricole pentru creşterea şi
îngrijirea găinilor, curcanilor, gîştelor, raţelor şi a altor păsări de curte, pentru a produce carne,
ouă şi material de reproducere a efectivelor de păsări, pentru vînzare sau livrare către
cumpărătorii cu ridicata, organizaţii specializate sau în pieţe.

Diapazonul Codul
Codul Titlul ocupaţiei categoriilor ediției
ocupaţiei
tarifare ÎUTC
612201 Crescător de păsări 2, 4-5 70
612202 Fazanier
612203 Operator la fabricile şi fermele mecanizate avicole 2-6 70

Grupa de bază 6123


Apicultori şi sericicultori
Apicultorii şi sericicultorii planifică, organizează şi efectuează activităţi pentru înmulţirea,
creşterea şi îngrijirea insectelor, cum ar fi albine, viermi de mătase şi alte specii pentru a produce
miere, ceară de albine, mătase şi alte produse, pentru vînzare sau livrare către cumpărătorii cu
ridicata, organizaţii specializate sau în pieţe.
Diapazonul Codul
Codul
Titlul ocupaţiei categoriilor ediției
ocupaţiei
tarifare ÎUTC
612301 Apicultor 3-5 70
612302 Laborant la obţinerea seminţei de viermi de mătase 2-5 70
612303 Sericicultor 2, 4-5 70

Grupa de bază 6129


Crescători de animale neclasificaţi în grupele de bază anterioare
Această grupă de bază cuprinde crescătorii de animale neclasificaţi în altă parte în grupa minoră
612. De exemplu, grupa de bază îi include pe aceia care lucrează în reproducerea, creşterea şi
îngrijirea mamiferelor nedomestice, vînatului şi altor păsări (exclusiv păsări de curte), melcilor,
şerpilor şi altor reptile, precum şi diferitor insecte şi animale utilizate pentru testele de laborator,
pentru vînzare ori livrarea în mod regulat către cumpărătorii cu ridicata, organizaţii specializate,
grădinile zoologice şi circuri sau în pieţe.

Diapazonul Codul
Codul Titlul ocupaţiei categoriilor ediției
ocupaţiei
tarifare ÎUTC
612901 Antrenor cai 6 70
612902 Călăreţ 5-6 70
612903 Crescător animale la bazele zoologice 1-4 62
612904 Crescător de cai 3-6 70
612905 Crescător de cîini 3 70
612906 Crescător iepuri de casă 4-5 70
612907 Însoţitor animale 3-4 70
612908 Jocheu 5-6 70
612909 Muncitor la îngrijirea animalelor 1-6 1
612910 Vînător profesionist 39
612911 Zoolaborant la crescătoria de animale pentru laborator 4-6 31

Grupa minoră 613


Muncitori calificaţi în culturi vegetale şi crescători de animale
Muncitorii calificaţi în culturi vegetale mixte şi crescători de animale planifică, organizează şi
efectuează activităţi agricole pentru creşterea şi recoltarea culturilor de cîmp, copacilor şi a altor
culturi, precum şi pentru reproducerea, creşterea şi îngrijirea animalelor şi pentru a produce o
varietate de produse de origine animală, în vederea vînzării sau livrării către cumpărătorii cu
ridicata, organizaţii specializate ori în pieţe.

Grupa de bază 6130


Agricultori şi lucrători calificaţi în culturi vegetale şi crescători de animale
Muncitorii calificaţi în culturi vegetale mixte şi crescătorii de animale planifică, organizează şi
efectuează activităţi agricole pentru creşterea şi recoltarea culturilor de cîmp, copacilor şi a altor
culturi, precum şi pentru reproducerea, creşterea şi îngrijirea animalelor şi pentru a produce o
varietate de produse de origine animală, în vederea vînzării sau livrării către cumpărătorii cu
ridicata, organizaţii specializate ori în pieţe.
Diapazonul Codul
Codul Titlul ocupaţiei categoriilor ediției
ocupaţiei
tarifare ÎUTC
613001 Fermier specializat în culturi vegetale şi crescător de 70
animale
613002 Lucrător calificat în culturi vegetale şi crescător de 70
animale

Subgrupa majoră 62
Lucrători calificaţi în silvicultură, pescuit şi vînătoare
Lucrătorii calificaţi în silvicultură, pescuit şi vînătoare, orientaţi către piaţă, planifică,
organizează şi efectuează activităţi pentru cultivarea, conservarea şi exploatarea pădurilor
naturale şi a celor plantate, creşterea, reproducerea şi prinderea peştilor, vînarea şi capturarea
animalelor în capcane, pentru vînzare sau livrare în mod regulat către cumpărătorii cu ridicata,
organizaţii specializate ori în pieţe.

Grupa minoră 621


Lucrători forestieri şi asimilaţi
Lucrătorii forestieri şi asimilaţii acestora planifică, organizează şi efectuează activităţi pentru
cultivarea, conservarea şi exploatarea pădurilor naturale şi a plantaţiilor forestiere.

Grupa de bază 6210


Lucrători forestieri şi asimilaţi
Lucrătorii forestieri şi asimilaţii acestora planifică, organizează şi efectuează activităţi pentru
cultivarea, conservarea şi exploatarea pădurilor naturale şi a plantaţiilor forestiere.

Diapazonul Codul
Codul Titlul ocupaţiei categoriilor ediției
ocupaţiei
tarifare ÎUTC
621001 Cioplitor în lemn
621002 Controlor la exploatarea forestieră 3-5 39
621003 Corhănitor 3-4 39
621004 Fasonator mecanic (cherestea)
621005 Debitator 3 39
621006 Doborîtor arbori 3-6 39
621007 Maşinist la maşina de corhănit 6 39
621008 Muncitor plantaţii şi amenajare zonă verde
621009 Pepinierist
621010 Pregătitor 1-3 39
621011 Preparator mangal 1-3 39
621012 Protecţionist silvic
621013 Rezinator 3-5 39
621014 Silvicultor 2-6 39
621015 Tăietor de pădure 2-4 39

Grupa minoră 622


Lucrători în domeniul pescuitului şi vînătorii
Lucrătorii în domeniul pescuitului şi vînătorii se ocupă cu înmulţirea, creşterea şi prinderea
peştelui, vînarea şi capturarea animalelor pentru vînzare sau livrare în mod regulat către
cumpărătorii cu ridicata, organizaţii specializate ori în pieţe.
Grupa de bază 6221
Lucrători în culturi acvatice
Lucrătorii în culturi acvatice se ocupă cu înmulţirea şi creşterea de peşte, midii, stridii şi alte
forme de viaţă acvatică, pentru vînzare sau livrare în mod regulat către cumpărătorii cu ridicata,
organizaţii specializate ori în pieţe.

Diapazonul Codul
Codul Titlul ocupaţiei categoriilor ediției
ocupaţiei
tarifare ÎUTC
622101 Lucrător în culturi acvatice
622002 Piscicultor

Grupa de bază 6222


Pescari pe cursuri de ape interioare şi în zone costiere
Pescarii pe cursuri de ape interioare şi în zone costiere, individual sau ca membri ai echipajelor
de pe nave de pescuit, se ocupă cu capturarea peştelui ori altor forme de viaţă acvatică în apele
interioare sau de coastă, pentru vînzare ori livrare în mod regulat către cumpărătorii cu ridicata,
organizaţii specializate sau în pieţe.

Diapazonul Codul
Codul Titlul ocupaţiei categoriilor ediției
ocupaţiei
tarifare ÎUTC
622201 Pescar în ape interioare 2-3 54

Grupa de bază 6223


Pescari în mări şi oceane
Pescarii în mări şi oceane, precum şi căpitanii sau membrii echipajelor de pe vasele de pescuit se
ocupă cu capturarea peştelui de adîncime din mări şi oceane, pentru vînzare sau livrare în mod
regulat către cumpărătorii cu ridicata, organizaţii specializate ori în pieţe.

Grupa de bază 6224


Lucrători în domeniul vînătorii
Lucrătorii din domeniul vînătorii se ocupă cu capturarea şi uciderea mamiferelor, păsărilor
sau reptilelor, în principal pentru carne, piele, pene şi alte produse, pentru vînzare sau livrare în
mod regulat către cumpărătorii cu ridicata, organizaţii specializate ori în pieţe.

Diapazonul Codul
Codul Titlul ocupaţiei categoriilor ediției
ocupaţiei
tarifare ÎUTC
622401 Paznic de vânătoare

Subgrupa majoră 63
Fermieri, pescari şi vînători a căror producţie este destinată consumului propriu
(inclusiv culegători de produse agricole din flora spontană)
Fermierii, pescarii şi vînătorii a căror producţie este destinată consumului propriu (inclusiv
culegătorii de produse agricole din flora spontană) se ocupă cu creşterea şi recoltarea culturilor
de cîmp, fructelor şi legumelor, plantarea arborilor şi arbuştilor, strîngerea fructelor de pădure, a
plantelor medicinale şi de altă natură, îngrijirea şi vînarea animalelor, prinderea de peşte şi
capturarea diverselor forme de viaţă acvatică, în scopul de a asigura hrană, adăpost şi un minim
de venit pentru ei şi pentru familiile lor.

Grupa minoră 631


Fermieri a căror producţie este destinată consumului propriu
Fermierii a căror producţie este destinată consumului propriu cresc şi recoltează culturi de cîmp,
fructe şi legume, plantează arbori şi arbuşti, în scopul de a asigura hrană, adăpost şi un minim de
venit pentru ei şi pentru familiile lor.

Grupa de bază 6310


Fermieri a căror producţie este destinată consumului propriu
Fermierii a căror producţie este destinată consumului propriu cresc şi recoltează culturi de cîmp,
fructe şi legume, plantează arbori şi arbuşti, în scopul de a asigura hrană, adăpost şi un minim de
venit pentru ei şi pentru familiile lor.

Codul Codul
Titlul ocupaţiei
ocupaţiei categoriei
631001 Fermier producător de producţie destinată consumului propriu 70

Grupa minoră 632


Crescători de animale a căror producţie este destinată consumului propriu
Crescătorii de animale a căror producţie este destinată consumului propriu se ocupă cu
înmulţirea, creşterea şi îngrijirea animalelor, în scopul de a asigura hrană, adăpost şi un minim de
venit pentru ei şi pentru familiile lor.

Grupa de bază 6320


Crescători de animale a căror producţie este destinată consumului propriu
Crescătorii de animale a căror producţie este destinată consumului propriu se ocupă cu
înmulţirea, creşterea şi îngrijirea animalelor, în scopul de a asigura hrană, adăpost şi un minim de
venit pentru ei şi pentru familiile lor.

Diapazonul Codul
Codul Titlul ocupaţiei categoriilor ediției
ocupaţiei
tarifare ÎUTC
632001 Crescător de animale pentru consum propriu

Grupa minoră 633


Lucrători în ferme mixte a căror producţie este destinată consumului propriu
Lucrătorii în ferme mixte a căror producţie este destinată consumului propriu se ocupă cu
creşterea efectivelor de animale şi a culturilor de cîmp, recoltarea fructelor şi legumelor,
plantarea arborilor şi arbuştilor, strîngerea fructelor de pădure, plantelor medicinale şi de altă
natură, vînarea animalelor şi/sau capturarea de peşte şi colectarea diverselor forme de viaţă
acvatică în scopul de a asigura hrană, adăpost şi un minim de venit pentru ei şi pentru familiile
lor.
Grupa de bază 6330
Lucrători în ferme mixte a căror producţie este destinată consumului propriu
Lucrătorii în ferme mixte a căror producţie este destinată consumului propriu se ocupă cu
creşterea efectivelor de animale şi a culturilor de cîmp, recoltarea fructelor şi legumelor,
plantarea arborilor şi arbuştilor, strîngerea fructelor de pădure, plantelor medicinale şi de altă
natură, vînarea animalelor şi/sau capturarea de peşte şi colectarea diverselor forme de viaţă
acvatică în scopul de a asigura hrană, adăpost şi un minim de venit pentru ei şi pentru familiile
lor.
Grupa minoră 634
Pescari şi vînători a căror producţie este destinată consumului propriu
(inclusiv culegători de produse agricole din flora spontană)
Pescarii şi vînătorii a căror producţie este destinată consumului propriu (inclusiv culegători de
produse agricole din flora spontană) se ocupă cu strîngerea fructelor de pădure, plantelor
medicinale şi de altă natură, vînarea şi capturarea animalelor, capturarea de peşte şi colectarea
diverselor forme de viaţă acvatică în scopul de a asigura hrană, adăpost şi un minim de venit
pentru ei şi pentru familiile lor.

Grupa de bază 6340


Pescari şi vînători a căror producţie este destinată consumului propriu
(inclusiv culegători de produse agricole din flora spontană)
Pescarii şi vînătorii a căror producţie este destinată consumului propriu (inclusiv culegători de
produse agricole din flora spontană) se ocupă cu strîngerea fructelor de pădure, plantelor
medicinale şi de altă natură, vînarea şi capturarea animalelor, capturarea de peşte şi colectarea
diverselor forme de viaţă acvatică în scopul de a asigura hrană, adăpost şi un minim de venit
pentru ei şi pentru familiile lor.