Sunteți pe pagina 1din 1

CAIET DE SARCINI

PLAN URBANISTIC DE DETALIU


LOCUINTE FAMILIALE sat GROSI,com. AUSEU

Categorii de lucrari prevazute pentru punerea in functiune a obiectivului.

1. ACCESE SI PLATFORME
-Realizarea acceselor carosabile si pietonale.

2. ALIMENTAREA CU APA
-Realizarea de fantani proprii sau captare izvor.
-Realizare rezervor apa.

3. CANALIZAREA MENAJERA
-Realizare bazine vidanjabile.
-Realizare retele in incinte.

4. ALIMENTARE ENERGIE ELECTRICA


-Alimentarea cu energie electrica se va realiza de la reteaua aeriana
existenta.

5. CONSTRUCTII
-Nivelare teren.
-Realizarea constructiilor propuse.

6. AMENAJARI EXTERIOARE
-Realizare imprejmuiri.
-Realizare drumuri incinta.
-Plantare spatii verzi.

7. DISPOZITII FINALE
-Pentru toate lucrarile susmentionate se vor obtine autorizatii de
constructie.
-Toate lucrarile vor fi executate din materiale durabile in timp.

INTOCMIT
arh. PANTOR MIHAIL