Sunteți pe pagina 1din 7

ANMDM = Agenția Națională a Medicamentului și Dispozitivelor Medicale

APP = autorizaţie de punere pe piaţă

DAPP = deținătorul autorizației de punere pe piață


DCI = denumire comună internaţională

EMA = Agenția Europeană a Medicamentului


CANAMED = Catalogul national al preturilor medicamentelor de uz uman autorizate de punere
pe piata

RCP = rezumatul caracteristicilor produsului


OMS = Organizatia Mondiala a Sanatatii
CV = cardiovascular
DZR = doza zilnică recomandată
BCV = boala cardiovasculara
NYHA = New York Heart Association
IECA = inhibitorii enzimei de conversie a angiotensinei
LDL = Low Density Lipoprotein
HDL = High Density Lipoprotein
HTA = hipertensiune arteriala
AVC = Accident Vascular Cerebral
AMPc = Adenozin monofosfat ciclic
ADP = adenozin fosfat
AST = aspartat-aminotransferază GOT
ALT = alaninaminotransferază GPT
HMG CoA reductaza = hidroximetilglutaril coenzima A reductaza
AAS = acid acetilsalicilic
AINS = antiinflamatoare nesteroidiene
UE = Uniunea Europeana
1. Gherasim L., Medicină internă, volumul II, Editura Medicală, București 2004
2. Carp C., Tratat De Cardiologie, volumul I, Editura Nașional, Bucuresti 2002, ISBN 973-
8194-65-2
3. Poză Clopidogrel
https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/8/85/Clopidogrel_skeletal_form
ula.svg/300px-Clopidogrel_skeletal_formula.svg.png
4. Georgescu C. A., Compediu de medicină internă, Editura Gr. T. Popa, Iași 2014, ISBN
978-606-544-287-0
5. Ginghină C., Mic tratat de cardiologie, Editura Academiei Române, Bucuresti 2010; 28-
30, ISBN 978-973-27-1931-2
6. Restian A., Bazele medicinei de familie, Editura Medicală, București 200, ISBN 973-39-
0496-1
7. Panaitescu C., Raica M., Șișu A., Cordul: de la funcție la disfuncție, Editura Victor
Babeș, Timișoara 2016, ISBN 978-606-786-011-5 nu
8. Cozlea L., Fărcaș D. M., Tătar C. M., Negovan A., Semiologia aparatului
cardiovascular, Editura University Press Târgu Mureș 2015, ISBN 978-973-169-389-7
9. Cristea A. N., Tratat de Farmacologie, Editura. Medicală, București 2017, ISBN 973-39-
0590-9

10. Dobrescu D., Farmacologie homeopată (ecologică)-Farmacologie generală, volumul I,


Ediția a III-a, Editura Universitară, București 2011, ISBN 606-591-111-6

11. Dobrescu D., MEMOMED, Ediția 24, Editura Universitară, București 2018, ISBN
9772069244008

12. Nomenclatorul medicamentelor de uz uman. Available from: URL:


https://www.anm.ro/nomenclator/medicamente

13. Papacu R., Jurjuţ I., Andrei M., Raport privind investigaţia utilă pentru cunoaşterea
pieţei distribuţiei angro de medicamente din România, [online]. 2017 [cited 21 iunie
2019]; Available from:
URL:http://www.consiliulconcurentei.ro/uploads/docs/items/bucket6/id6495/raport_total.
pdf?fbclid=IwAR1jmNIKsfL5O7jEW3g7f5aE9XtZwzf5y-S2ubnjyCG0dl1fs_jolGlqYaY

14. Tutunaru D., Miulescu M., Îndrumar Lucrare de Licență, Editura Zigotto, Galați, 2009,
ISBN 978-973-1724-89-0

15. Dobrescu D., Negreș S., Memorator de farmacologie alopată, ediția a XXIII-a, Editura
Univeristară, București 2017, ISBN 2069-2447

16. Chirilă P., Constantin D., Chirilă M., Tămaș M., Macovei N., Medicină naturistă
Fitoterapie – Acupunctură – Homeopatie, Editura Christiana, București, 2008, pag. 24-
25, ISBN 978-973-8125-81-0

17. Chirilă P., Faur D., Fitoterapie clinică aplicată, București, 2017, vol. I, pag. 13-27,
ISBN 978-973-0-24122-8

18. Mencinicopschi G., Bojor O., Ionescu L., Compendiu de teparie naturală: Nutriție,
Fitoterapie, Cosmetică, Editura Medicală, București, 2010, pag. 397-400, ISBN 978-973-
39-0670-4

19. Diaconu C., Explorări funcționale în medicina internă, Editura ALL, București, 2016,
ISBN 606-587-417-6 nu
20. Politica Privind Medicamentele Compensate în România, [online]. 2013 [cited 30 mai
2019]; Available from: URL:http://www.ipe.ro/LucrareFinalaRaportLAWG.pdf

21. Fulga I., Farmacologie, Editura Medicală, Bucuresti, 2015, ISBN 973-39-0781-7

22. Legea 95/2006 Republicată privind reforma în domeniul sănătății, titlul XVIII
Medicamentul

23. Laky D., Mocanu I., Biopatologia miocardului ischemic și protecția miocardică în
chirurgia cardiacă, Editura Medicală, Bucuresti, 2008, ISBN 978-973-39-0649-0

24. Mark H. Beers, Agenda Medicală Merck-Medicul Casei, Editura ALL, 2011, ISBN 978-
973-571-991-3

25. Zdrenghea D., Manualul inimii, Editura Clusium, 2013, ISBN 978-973-555-609-9

26. Moldoveanu M., Geriatrie și geropatologie, Editura ALL, 2011, ISBN 978-973-571-
994-4

27. Holford P., Spuneti nu bolilor de inima, Editura LIDER, 2006, ISBN 978-973-629-104-3

28. Șaramet G., Clasificări la limită (E ușor să obții o mie de sfaturi, dar greu să găsești un
singur remediu), [serial online] 2015 [5 iulie 2019]; pag. 20. Available from:
URL:http://www.colegfarm.ro/docu/curs-4-2016.pdf

29. European Medicine Agency, Întrebări şi răspunsuri despre medicamentele generice,


[online]. 2012 [cited 15 iulie 2019]. Available from:
URL:http://www.ema.europa.eu/docs/ro_RO/document_library/Medicine_QA/2009/11/
WC500012382.pdf

30. Raport privind investigaţia utilă pentru cunoaşterea sectorului farmaceutic din
România, [online]. 2017 [cited 17 iulie 2019]. Available from:
URL:http://www.consiliulconcurentei.ro/uploads/docs/items/bucket11/.../raport_final_site
.pdf

31. Orăsan R., Clichici S., Filip A., Suciu S., Compendiu de Fiziologie Cardiovasculară,
Editura Medicală Universitară „Iuliu Hațieganu” Cluj-Napoca, 2017, ISBN 978-973-693-
747-7 nu

32. Buzoianu A. D., Farmacologie clinică curs pentru studenții anul V, Editura Medicală
Universitară „IuliuHaţieganu”, Cluj-Napoca, 2016 nu

33. Cristea A. N., Farmacologie generală, Editura Didactică și Pedagogică, București, 2016,
ISBN 606-31-0476-3
34. Stroescu V., Farmacologie, Editia a II-a, Editura ALL, Bucuresti, 2010, ISBN 973-571-
958-6

35. Georgescu C., Farmacologie, volumul I, Editura Zigotto, 2009, ISBN 978-606-8085-28-
9

36. Chiriță C., Marineci C. D., Agenda Medicală, Editura Medicală, 2017, ISBN 001224-
7340 medicatie

37. Ordinal nr. 1611 din 28.12.2018 pentru aprobarea preturilor de referinta pe unitatea
terapeutica pentru medicamentele cu si fara contributie personala prescrisa in tratamentul
ambulatoriu, precum si a Listei preturilor de referinta pe unitate terapeutica aferente
medicamentelor (DCI) din CANAMED

38. Rondanelli M., Giacosa A., Opizzi A., Sala P., Perna S., Riva A., Morazzoni P.,
Bombardelli E., Beneficial effects of artichoke leaf extract supplementation on increasing
HDL-cholesterol in subjects with primary mild hypercholesterolaemia: a double-blind,
randomized, placebo-controlled trial, International Journal of Food Sciences and
Nutrition, [serial online] 2013 [10 mai 2019]; Available from:
URL:https://www.tandfonline.com/doi/abs/10.3109/09637486.2012.700920

39. Hartley L., Flowers N., Holmes J., Clarke A., Stranges S., Hooper L., Rees K., Green and
black tea for the primary prevention of cardiovascular disease, The Cochrane Database
of Systematic Reviews, [serial online] 2013 [10 mai 2019]; Available from:
URL:https://www.cochranelibrary.com/cdsr/doi/10.1002/14651858.CD009934.pub2/epdf
/abstract

40. Factsheet Cardiovascular Diseases, World Health Organization, [serial online] 2017 [27
mai 2019]; Available from: URL:http://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs317/en/

41. Dumitrescu M., Isar C., Ungurean C., Bondoc G., Ghid de prevenție, volumul V,
București, 2016, ISBN 978-973-0-22800-7

42. Apetrei E., Cardiologie Clinică, Editura Medicală Callisto, 2015, ISBN 978-606-8043-
18-0 da

43. Loscalzo J., Harrison’s Cardiovascular Medicine, Second Edition, The McGraw-Hill
Education, 2013, ISBN 978-0-07-181498-0

44. Treben M., Inima și bolile cardiovasculare, Editura Gemma Print, 2008, Bucuresti, ISBN
973-97681-8-0 plante
45. Prediman K. S., Pim J. de Feyter, Erling Falk, Ischemic Heart Disease, Taylor & Francis
Group, 2007, ISBN 978- 1-84076-515-1 circulatia coronara

46. Tavora F.,Burke A., Practical Cardiovascular Pathology, Lippincott Williams & Wilkins,
2011, ISBN 978-1-60547-841-8 da

47. Griffin B. P., Manual of Cardiovascular Medicine, Lippincott Williams & Wilkins, 2013,
ISBN 9781451131604 clopidogrel ima

48. Delgado R., Interventional Treatment of Advanced Ischemic Heart Disease, Springer
Science & Business Media, 2009, ISBN 978-1-84800-395-8 da

49. Mann D.L., Zipes D.P., Libby P, Braunwald's Heart Disease: A Textbook of
Cardiovascular Medicine, Elsevier Health Sciences, 2014, ISBN 978-0-323-29064-7

50. Ordinul Ministrului Sănătății nr. 75/2009 pentru aprobarea Normelor privind modul de
calcul al preţurilor la medicamentele de uz uman

51. Directiva nr. 105/89 a Comunității Economice Europene privind transparenţa măsurilor
care guvernează stabilirea preţurilor medicamentelor de uz uman şi includerea lor în sfera
de aplicare a sistemului naţional de asigurări de sănătate
Biodisponibilitatea genericelor…..procente https://www.universfarmaceutic.ro/amfiteatru/Produse-
originale-si-generice-Bioechivalenta-Biosimilaritate

Excipienti diferiti forma coloare

Forme farm ce contin clopidogrel cu app cand au fost autorizate..?