Sunteți pe pagina 1din 1

Se va cânta cântarea minunată

Mireasa-şi va cânta imnul dorit


Şi se va-ncepe nunta aşteptată
Cu-acei ce-n lupte şi-n prigoane-au biruit

Eroii slavei vin acum acasă


Au biruit în marele necaz
Şi ei vor sta cu Domnul lor la masă
El le va şterge lacrima de pe obraz

Din orice neam din orice seminţie


Din orice limbă din orice norod
O mare gloată pentru-mpărăţie
Isus va strânge-al suferinţei rod

In faţa scaunului de domnie


S-or apleca cu faţa la pământ
Vor preamări vor lăuda pe Domnul
Pe Cel ce este sfânt de trei ori sfânt