Sunteți pe pagina 1din 91

b4

Promat
m 39
an 1
ua 32
l-d 8f0
e- 14

Sisteme de protecție pasivă la foc pentru clădiri


pr f5 ro
D Do ote fa
ow w c 19
t
Manual de protecție la foc
n
nl lo ie- ea
oa a la 8
dF d -fo 0a
ile c- 00
pr c0
om c8
at f7
Sisteme pentru aplicații interioare

Perne rezistente la foc


pentru treceri cu cabluri și țevi din material plastic

at f7
om c8
PROMASTOP®-S/L

pr c0
Sistem rezistent la foc la treceri de cabluri
pentru cabluri individuale

c- 00
dF d -fo 0a
oa a la 8
nl lo ie- ea
ow w c 19
pr f5 ro

PROMASTOP®-IM CJ21

ile
D Do ote fa

Mortar rezistent la foc


t

pentru cabluri
e- 14

n
l-d 8f0
ua 32
an 1
m 39

PROMASTOP®-VEN & PROMASEAL®-AG


9

Colier rezistent la foc Bandă rezistentă la foc Vopsea termospumantă antifoc


b4

pentru țevi din material plastic pentru țevi din material plastic

PROMASTOP®-FC PROMASTOP®-W PROMAPAINT®-SC3 & SC4

2 2016-05
Vopsea intumescentă
pentru cabluri, mănunchi de cabluri, îmbinări

at f7
PROMASTOP®-CC

om c8
pr c0
c- 00
dF d -fo 0a
PROMASTOP®-I

oa a la 8
nl lo ie- ea
Cărămidă rezistentă la foc
pentru etanșări multiple
ow w c 19
pr f5 ro

ile
D Do ote fa
t
e- 14

n
l-d 8f0

PROMASTOP®-B
ua 32
an 1
m 39
9

Sigilanți cu rezistență la foc


b4

pentru cabluri și îmbinări, izolații combustibile

PROMASEAL®-A PROMASEAL®-AG PROMASEAL®-AG

2016-05 3
at f7
om c8
pr c0
c- 00
dF d -fo 0a
oa a la 8
nl lo ie- ea
ow w c 19
pr f5 ro

ile
D Do ote fa
t
e- 14

n
l-d 8f0
ua 32
an 1
m 39
9
b4

Toate informațiile prezentate în acest document și referirile la produsele Promat corespund


condițiilor și cunoștințelor tehnice actuale la momentul publicării prezentei documentații.
Instrucțiunile de pe produse și ambalajele acestora precum și celor cuprinse în fișele tehnice
de siguranță trebuiesc respectate. Construcțiile Promat conferă parțial protecție în sistem.
Ne rezervăm dreptul asupra modificăriidatorită cerecetărilor și noilor descoperiri. Nu sunt
excluse greșelile, inclusiv cele de tipar. În ceea ce priveste garanția sunt valabile condițiile
noastre generale de vânzări. Toate desenele și graficele sunt proprietatea Promat.Extrase
din materialele tipărite, reproduceri, copii etc. se pot face doar cu acordul nostru. Cu ocazia
apariției prezentei ediții, toate edițiile corespunzătoare anterioare își pierd valabilitatea.
Numele și logoul sunt mărci înregistrate. © Promat d.o.o. Toate drepturile rezervate.

4
Conținut

Informare
1. Clasele uniforme europene de reacție la foc pentru produse de construcții și clasele de rezistență la foc 6
1.1 Clasele Euro de reacție la foc pentru produse de construcții și elementele de construcții Standard EN 13501, partea 1 6
1.2 Clasele Euro de protecție la foc pentru produse de construcții și elementele de construcții Standard EN 13501,
partea 2, partea 3, partea 4 7
2. Categorii de utilizare 10
3. Rezumat 10

Fișe tehnice
PROMASTOP®-CC 12
PROMASTOP®-I 13

at f7
PROMASTOP®-VEN 14
PROMASTOP®-FC 15

om c8
PROMASTOP®-U 16
PROMASTOP®-W 17
PROMASEAL®-A 18

pr c0
PROMASEAL®-AG 19
PROMASTOP®-IM CJ21 20
PROMASTOP®-B 21

c- 00
PROMASTOP®-S/L 22

Sisteme de etanșări ale străpungerilor

dF d -fo 0a
PROMASTOP®-CC 24
PROMASTOP®-I 39

oa a la 8
PROMASTOP®-VEN 55
PROMASTOP®-FC 61
nl lo ie- ea
PROMASTOP®-U 70
PROMASTOP®-W 75
ow w c 19

PROMASEAL®-A 77
pr f5 ro

PROMASTOP®-B 83

ile
D Do ote fa

Notițe
Notițek 89
t
e- 14

n
l-d 8f0
ua 32
an 1
m 39
9
b4

2016-05 5
Informare

1. Clasele uniforme europene de reacție la foc pentru produse de construcții și clasele de rezistență la foc
1.1 Clasele Euro de reacție la foc pentru produse de construcții și structurile de construcții Standard EN 13501,
partea 1

Clasele de reacție la foc pentru produse


Nivelul cerințelor produselor de construcții
de construcții și materiale de construcții
(cu excepția planșeelor și izolației țevilor)
conform SR EN 13501-1

”nu contribuie la dezvoltarea incendiului”


A1 Nu există contribuție la nici una din fazele focului înțelegând aici și focul dezvoltat în totalitate.

“contribuție nesemnificativă la dezvoltarea focului”

at f7
Aceleași cerințe ca și în cazul clasei B, cu toate că în cazul focului dezvoltat nu contribuie la
A2 extinderea acestuia și/sau ca și criteriu adițional în determinarea potențialului calorific superior

om c8
se determină (valoare PCS).

“contribuție foarte limitată la dezvoltarea focului”

pr c0
La expunerea la foc 30 secunde peste punctul de ardere în decurs de 60 secunde
propagarea flăcării vertical poate fi cel mult 150 mm
B Test pentru determinarea căldurii degajate:

c- 00
FIGRA0,2 MJ ≤ 120 W/s
THR600 s ≤ 7,5 MJ

dF d -fo 0a
“contribuție limitată la dezvoltarea focului”
La expunerea la foc 30 secunde peste punctul de ardere în decurs de 60 secunde
propagarea flăcării vertical poate fi cel mult 150 mm
C

oa a la 8
nl lo ie- ea Test pentru determinarea căldurii degajate:
FIGRA0,4 MJ ≤ 250 W/s
THR600 s ≤ 15 MJ

“contribuție acceptabilă la dezvoltarea şi propagarea focului”


ow w c 19
pr f5 ro

La expunerea la foc 30 secunde peste punctul de ardere în decurs de 60 secunde


D propagarea flăcării vertical poate fi cel mult 150 mm

ile Test pentru determinarea căldurii degajate:


D Do ote fa

FIGRA0,4 MJ ≤ 750 W/s


t

“contribuție semnificativă la dezvoltarea și propagarea focului”


E La expunerea la foc 15 secunde peste punctul de ardere în decurs de 20 secunde
e- 14

propagarea flăcării verticale poate fi cel mult 150 mm

Contribuția nu este determinată sau nu poate fi clasificate în clasele A1, A2, B, C, D, E. Foarte
F
l-d 8f0

inflamabil.
ua 32
an 1
m 39
9
b4

6 2016-05
Informare

Clasificare suplimentară referitor


Nivel de solicitare
la extinderea fumului

s3 Extindere nelimitată de fum (degajare mare de fum)

s2 Cantitatea totală de fum și raportul extinderii crescut al fumului sunt limitate (degajare de fum normal)

s1 Criterii stricte îndeplinite la cantitatea fumului (degajare mică de fum)

at f7
Clasificare suplimentară pentru
Nivel de solicitare
picături incandescente/particule

om c8
d2 Nu sunt limite (picături incandescente, cădere particule aprinse)

pr c0
În decurs de 600 secunde nu sunt picături/particule incandescente care sa dureze mai mult de 10
d1 secunde (picură, cad)

c- 00
d0 În decurs de 600 secunde nu sunt picături/particule incandescente (nu picură, nu cad)

dF d -fo 0a
Forma clasificării în raportul de clasificare:
Clasa de protecție la foc Formare de fum Picurare material incandescent

oa a la 8
De la A1 la F 1,2 sau 3 0, 1 sau 2
nl lo ie- ea
(după testare)
— s (după testare)
, d (dupa testare)
ow w c 19
pr f5 ro

De exemplu:
A1
ile
D Do ote fa

A2-s1, d0 / A2-s2, d1 / A2-s1, d2


B-s1, d0 / B-s1, d1 / B-s1, d2
t

C-s1, d0 / C-s1, d1 / C-s1, d2


E-s2, d2
e- 14

F
n

și asemănătoare.
l-d 8f0
ua 32

Pentru ca informația să fie completă trebuie menționat și 1.2 Clasele Euro de protecție la foc pentru produse de
celălalt standard care se ocupă de clasificarea reacției la construcții și structurile de construcții Standard EN
an 1

foc al produselor de construcții (materialelor de construcții) 13501, partea 2, partea 3, partea 4


și anume standardul EN 13501 partea 5 pentru clasificare Datorită diferitelor metode de testare și clasificarea rezistenței
m 39

folosind rezultatele testelor acțiunii la foc din exterior asupra la foc a materialelor și elementelor de construcții existente la
acoperișurilor. Cu 4 moduri de examinare (t1-t4),bazate pe nivelul statelor aparținătoare UE s-a trecut la standardizare
9

diferite premise (sursa de aprindere, fără vânt, cu vânt și cu unitară nouă. Pe acest plan s-a lucrat intensiv în mai multe
radiații adiționale) au fost identificate mărimea răspândirii rânduri încapând cu 1990:
b4

focului în interiorul acoperișului și în exteriorul acestuia, • Partea 2: Clasificarea folosind rezultatele testelor de
daunele interioare și exterioare, precum și eventuala reacție la foc, exceptând produsele utilizate în instalațiile
expansiune și picături incandescente sau particule. de ventilație.
• Partea 3: Clasificarea în funcție de rezultatele testelor de
Partea 6 cea mai nouă din seria normativului EN 13501 tratează reacție la foc pentru produsele și elementele utilizate la
încadrarea în clasa de reacție la foc a cablurilor electrice. instalații în construcții: tubulatură și clapete rezistente la
foc.
Acest standard determină rezistența la foc a clădirilor ceea • Partea 4: Clasificarea în funcție de rezultatele testelor de
ce explică rolul important pe care îl joacă în protecția la foc a reacție la foc pentru componente folosite la sisteme de
construcțiilor. control al fumului.

2016-05 7
Informare

Comparativ cu denumirile anterioare schimbarea esențială in (modelul de foc total extins sau stadiul focului după flashover)
metoda de clasificare este faptul că fiecare componentă nu este mentinuta, prin care și celelalte state să fie nevoite
mai este denumită dupa prima literă, ci proprietațile ei sunt să-și îmbunătățească produsele pentru siguranța la foc.
denumite cu o literă ce indică o caracteristică importantă Construcţiile sunt expuse şi la alte incărcări termice diferite, ca
pentru protecția la foc. de ex. curba foc mocnit, foc în natură, curbă de foc exterior sau
încărcare termică permanentă.
Pentru Romania și alte state membre cu nivel înalt similar
de protecție la foc, este important menținerea ca funcție
matematică (ecuație), aşa numită Curbă Standard de Foc ETK

Criterii de clasificare în funcție de rezistență la foc a componentelor de construcție conform SR EN 13501 partea 2:

at f7
Literă conform SR EN 13501-2 Denumire/Caracteristici

om c8
Capacitate de portantă (rezistenţă)
R Deformare limitată, coeficient de deformare limitată

pr c0
Etanşeitate la foc (etanșeitate)
E Inflamare bumbac, crăpături și deschideri, apariția unei flăcări întreținute pe fațada neexpusă

c- 00
Izolare termică (izolare)
I (I1, I2) Creșterea temperaturii medii,creșterea temperaturii maxime

dF d -fo 0a
Radiație termică (radiație)
W Nivel maxim de radiație

oa a la 8
Acțiune mecanică (mecanic)
M Rezistentă la șoc
nl lo ie- ea
Autoînchidere(închidere)
C Închidere automată în caz de incendiu (de la C0 până la C5 conf. EN 14600)
ow w c 19
pr f5 ro

Etanșeitate la fum (fum)


S (Sa, Sm) Etanșeitate la fum limitată (componente speciale cu capacitate de etanșare la fum )

ile
D Do ote fa

Rezistența la foc de funingine


G
t

Capacitatea coşului şi a produselor pentru coşuri de a rezista la foc de funingine

Capacitate de protecție la foc


K (K1, K2)
e- 14

Capacitate de protecție la foc a acoperirilor într-un interval dat de timp (10,30 și 60 minute)
n
l-d 8f0
ua 32
an 1
m 39
9
b4

8 2016-05
Informare

Marcare suplimentară DenumireI/Caracteristici/CerințeIncSlow Curbă căldură lentă

sn Foc în natură (semi-natural)

ef Curbă foc exterior

r Expunere redusă la foc (temperatură constantă de 500 °C,expunere la temperatură redusă)

io Clasificare din interior spre exterior

oi Clasificare din exterior spre interior

oi Clasificare din interior spre exterior șI din exterior spre interior

at f7
ab Clasificare de sus (a) în jos (b)

om c8
ba Clasificare de jos (b) în sus (a)

ab Clasificare pentru ambele teste (egal de sus sau de jos)

pr c0
U Configurația de capăt țeavă »deschisă«

C Configurația de capăt țeavă »închisă«

c- 00
ve Poziție de instalare pentru sigilant de oprire foc »verticală«

ho

dF d -fo 0a
Poziție de instalare pentru pastă de oprire foc »orizontală«

H Test rost construcție: construcții susținute orizontal

oa a la 8 V
nl lo ie- ea Test rost construcție: construcții susținute vertical- rosturi verticale

T Test rost construcție: construcții izolate vertical – îmbinări orizontale

X Test rost construcție: fără mișcare


ow w c 19
pr f5 ro

M000 Test rost construcție: mișcare indusă (în %)

M Test rost construcție: rosturi prefabricate

ile
D Do ote fa

F Test rost construcție: rosturi executate la fața locului


t

B Test rost construcție: ambele, rosturi prefabricate și executate la fața locului

W00 — 99 Test rost construcție: test lățimea îmbinării (în mm)


e- 14

Izolare țeavă cf SR EN 1366-3:2009 Configurația capăt țeavă cf SR EN 1366-3:2009


l-d 8f0

Local izolat Local întrerupt Condiție de


Configurația capăt țeavă Tip țeavă
testare

Orientat
ua 32

Orientat
exterior
interior
Izolat local pe toate

(în afara
(în cuptor)
lungimea șevii

an 1

cuptorului)
m 39

plastic:apă de ploaie ,apă


U/U deschis deschis menajeră aerată
(canal evacuare)
9

plastic:apă menajeră
b4

neaerată;gaz;apă
Exemplu CS Exemplu CI (Continuă potabilă,apă pt
(Continuă susținută) întreruptă) U/C deschis închis încălzire(supplychannel);
metal:soluții de
(izolare secțională)

suspendare conectoare
nerezistente la foc
Local

metal:soluții de
C/U închis deschis suspendare și conectoare
Exemplu LI (Locală
Exemplu LS (Locală susținută) rezistente la foc
întreruptă)

Tabelul de mai sus arată variațiile poziționării izolației conf C/C închis închis ---
SR EN 1366-3.Soluțiile corespunzătoare le marcăm cu CS,Cl,LS
sau LI.

2016-05 9
Informare

Formatul clasificării în intervalul de clasificare:

Caracteristici Durata Caracteristici adiționale/parametrii

R E I W t t – M S C IncSlow sn ef r

Exemple
Structură de perete portant: REI 90 / REI 90-M

at f7
Perete de construcție usoară: EI 90
Ușă foc: EI2 90-C sau EI2 30-C

om c8
Ușă foc cu protecție adițională împotriva fumului: EI2 30-CSm
Penetrare rezistentă la foc: EI 90
Penetrare țeavă: EI 90 U/U sau EI 90 C/U sau EI 90 C/C

pr c0
Clapetă rezistentă la foc: EI 90 ve-ho sau EI 90 ho
și asemănătoare.

c- 00
Pentru evitarea neînțelegerilor, partea 3 (conducte rezistente
la foc și clapete de foc) și partea 4 (sisteme de control fum) au

dF d -fo 0a
fost omise din standard. Ele n-ar aduce contribuție relevante
la introducere în afară de denominări adiționale și prescurtări
etc.

oa a la 8
2. Categorii de utilizare
nl lo ie- ea
Etanșările pot fi montate în diferite condiții de mediu și se
clasifică după următoarele categorii de utilizare:
ow w c 19
pr f5 ro

Tip X: Produse de etanșare prevăzute să fie folosite/supuse la


diferite condiții meteorologice
ile
D Do ote fa

Tip Y1: Produse de etanșare prevăzute să fie folosite/supuse la


t

temperaturi sub 0 °C și radiații UV, ferite de ploaie


e- 14

Tip Y2: Produse de etanșare prevăzute să fie folosite/supuse la


n

temperaturi sub 0 °C, ferite de radiații UV și ploaie


l-d 8f0

Tip Z1: Produse de etanșare prevăzute să fie folosite în interiorul


încăperilor cu umiditate ridicată și temperaturi peste 0 °C

Tip Z2: Produse de etanșare prevăzute să fie folosite în interiorul


ua 32

încăperilor cu alte clase de umiditate ca la Z1 și temperaturi


peste 0 °C
an 1

3. Rezumat
m 39

Cu toate că cerințele europene privind protecția la foc sunt


reglementate de Regulamentul CE pentru produsele de
9

construcții împreună cu Standardele Armonizate Europene


(EN) sau Ghidurile de Aprobare Tehnică Europeană (ETAG) sunt
b4

foarte complexe, necesită totuși să fie încorporate în legislația


națională. Multe țări europene au realizat asta cu succes. Astfel
pe domeniul protecției la foc în construcții este din ce în ce
în ce mai posibil atigerea obiectivelor pe termen lung, adică
liberă circulație a bunurilor în statele membre UE (»CE«). Prin
dezvoltarea și emiterea progresivă de Standardele Europene
pentru produse (EN) se vor înlocui treptat standardele
naționale individuale iar protecția la foc în construcții va fi
reglementată pe nivel European și astfel diferențele privind
licențele produselor între state vor dispărea.

10 2016-05
at f7
om c8
pr c0
c- 00
dF d -fo 0a
oa a la 8
nl lo ie- ea
Produse
ow w c 19
pr f5 ro

Produse Promat
ile
D Do ote fa

Promat oferă pe plan mondial produsele rezistente la foc Pentru Promat siguranța și calitatea sunt două aspecte foarte
pentru toate aplicațiile din domeniul construcțiilor de peste importante.Soluțiile noastre sunt testate de instituții de
t

de 50 ani. examinare independente și produsele noaste trec printr-un


În paginile următoare vă oferim o imagine de ansamblu al proces strict de control al calității în procesul de fabricație.
e- 14

produselor, care pot fi utilizate la executarea structurilor Prin procesul continuu de dezvoltare a gamei de produse,
n

Promat de protecția contra focului împreună cu datele tehnice pe lângă caracteristica de rezistentă la foc,Promat pune un
și caracteristicile acestora, domeniile de aplicare și indicații accent deosebit și pe următoarele:
l-d 8f0

tehnnice de utilizare. • Protecția mediului


• Aspecte economice
Aparțin aici următoarele produse: • Design și utilitate tehnică.
• Plăci rezistente la foc pentru toate domeniile de construcții
ua 32

înalte și diferite tehnologii de construcție a caselor Produsele prezentate și aplicațiile acestora în cadrul
• Sticlă rezistentă la foc structurilor respectiv sistemelor de protecție contra focului
an 1

• Materiale intumenscente dispun de rapoartele de clasificare și Agremente Tehnice


• Manșete rezistente la foc Europene (ETA), ale căror prescripții trebuie respectate.
m 39

• Vopsele rezistente la foc


• Mortare și adaosuri de etanșare la foc
9

• Produse auxiliare (silicon, material hidrofug, adezivi etc)


b4

Dezvoltarea de noi produse și sisteme este posibilă cu


ajutorul cercetărilor științifice și testărilor tehnice, , efectuate
în propriile noastre facilități.

2016-05 11
Fişă tehnică

PROMASTOP®-CC Descrierea produsului


Vopsea antifoc PROMASTOP®-CC este o vopsea ,,hibrid”, pe bază de
apă, rezistentă la foc. Acesta combină calităţile pozitive ale
vopselurilor intumescente şi ablative. În domeniul trecerilor
antifoc, PROMASTOP®-CC asigură protecţie sigură împotriva
propagării fumului,căldurii şi focului datorită efectului său de
spumare şi formării simultane a unui strat solid şi dur.

Domenii de aplicare
PROMASTOP®-CC este o vopsea antifoc pentru servicii
care trec prin pereţi şi pardoseli. Este destinată utilizării

at f7
pentru cabluri, mănunchiuri de cabluri,ţevi combustibile
şi incombustibile,obturatoare de incendiu şi chiar pentru

om c8
sisteme izolate de ventilație, pentru a preveni propagarea
fumului, căldurii şi focului. Există de asemenea teste EN pentru
PROMASTOP®-CC în vederea prevenirii propagării focului

pr c0
de-a lungul cablurilor şi mănunchiurilor de cabluri.

Date tehnice şi proprietăţi Avantajele sistemului / Beneficii pentru clienţi

c- 00
• Potrivit pentru utilizarea în camere umede (ex.nivel de
aplicat cu pensulă
umiditate ridicat,stropite cu apă, etc.).

dF d -fo 0a
Culoare Gri deschis • Proprietăţi adezive excelente
• Secţiune minimă de izolare pentru toate grupurile de
Consistenţă lichid
cabluri

oa a la 8
Densitate 1,5 ± 0,2 g/cm3
Certificate de testare/ Omologare
nl lo ie- ea
Categoria de utilizare Clasa X
• EN 1366-3/4
Reacţie la foc Clasa E • EN 13501-1/2
ow w c 19

• ETAG 026-2
pr f5 ro

Conţinut de VOC 0 g/l


• EN ISO 10140-2
Temperatura de expansiune cca 190 °C • EN ISO 717-1
ile
D Do ote fa

• EN 50266-1-1:01 şi 2-2:01
• IEC 60331-11:01 şi 21:01
t

Ambalaj
e- 14

• Găleţi din plastic de 12,5 kg


n

• 44 găleţi/palet
• 550 kg/palet
l-d 8f0

Valorile de mai sus pot suferi modificări.

Cerinţe de depozitare
• Depozitare în condiţii uscate şi răcoroase: 3 °C - 35 °C
ua 32

• Termenul de valabilitate pentru recipientele originale


sigilate este de cel puţin 6 luni
an 1

• După deschidere, recipientele se vor folosi în termen cât


mai scurt
m 39

Instrucţiuni de siguranţă
9

• Vă rugăm să consultaţi fişa tehnică de siguranţă pentru in-


formaţii suplimentare
b4

12 2016-05
Fişă tehnică

PROMASTOP®-I Descrierea produsului


Vopsea intumescentă rezistentă la foc PROMASTOP®-I este o vopsea intumescentă pe bază de apă.
Datorită proprietăţilor sale intumescente, PROMASTOP®-I
protejează impotriva propagării fumului, focului şi căldurii.
Lucrabilitatea asigură aplicarea uşoară şi rapidă a vopselei
pe cabluri şi ţevi combustibile şi incombustibile la trecerile
antifoc.

Domenii de aplicare
PROMASTOP®-I este o vopsea intumescentă folosită pentru
protecția trecerilor in pereți si planșee. Se folosește la cabluri

at f7
și țevi combustibile și incombustibile pentru prevenirea
propagării fumului, căldurii și focului.

om c8
Avantajele sistemului / Beneficii pentru clienţi
• Vopsea intumescentă

pr c0
• Fisurile mici nu afectează performanța la foc

Certificate de testare/ Omologare

c- 00
• EN 1366-3
• EN 13501-1/2

dF d -fo 0a
• ETAG 026-2
• EN ISO 10140-2
• EN ISO 717-1

oa a la 8 Ambalaj
nl lo ie- ea
• Găleți de plastic de 12,5 kg
• 44 bucăți/palet
ow w c 19

• 550 kg/palet
pr f5 ro

Valorile de mai sus pot suferi modificări.

ile
D Do ote fa

Cerinţe de depozitare
Date tehnice şi proprietăţi • Depozitare în condiţii uscate şi răcoroase: 3 °C - 35 °C
t

• Termenul de valabilitate pentru recipientele originale


lichid pastă
sigilate este de cel puţin 6 luni
e- 14

• După deschidere, recipientele se vor folosi în termen cât


n

Culoare albă albă


mai scurt
Consistenţă lichid pastă
l-d 8f0

Densitate 1,4 ± 0,2 g/cm³ 1,4 ± 0,2 g/cm³ Instrucţiuni de siguranţă


• Vă rugăm să consultaţi fişa tehnică de siguranţă pentru in-
Vascozitate 20 - 40 Pa.s 190 - 220 Pa.s
formaţii suplimentare
ua 32

Categoria de utilizare Clasa Z2 Clasa Z2

Temperatură de
cca 300 °C cca 300 °C
expansiune
an 1

Raţie de expansiune cca 1:22 cca 1:22


m 39

Reacţie la foc Clasa C-s2, d0 Clasa C-s2, d0


9

Conţinut de VOC 38 g/l 38 g/l


b4

2016-05 13
Fişă tehnică

PROMASTOP®-VEN Descrierea produsului


Mortar antifoc PROMASTOP®-VEN este un mortar rezistent la foc, pe bază
de ciment, care se intăreşte fără a forma fisuri. Combinat cu
PROMASTOP®-W şi PROMASTOP®-FC în pereţi şi pardoseli cu
o grosime de la 150 mm, poate determina o perioadă minimă
de rezistenţă la foc mai mare de 120 minute( EI 120).

Domenii de aplicare
PROMASTOP®-VEN este un sistem de mortar pentru pereţi şi
pardoseli. Este destinat prevenirii propagării focului,fumului şi
căldurii în conducte de ventilaţie,obturatoare de incendiu, ţevi

at f7
din metal sau plastic, cabluri sau mănunchiuri de cabluri.

om c8
Avantajele sistemului / Beneficii pentru clienţi
• Izolare termică excelentă
• Se întăreşte fără tensiune, adică nu vor exista efecte

pr c0
dăunătoare determinate de şocurile termice
• Rezistent la intemperii/ se poate utiliza în exterior
Date tehnice şi proprietăţi

c- 00
Certificate de testare/ Omologare
Culoare Gri deschis
• EN 1366-3

dF d -fo 0a
Consistenţă praf • EN 13501-1/2
• ETAG 026-2
Densitate 0,65 - 0,85 g/cm³

oa a la 8
Acoperire 16 cm (conf. DIN 1164) Ambalaj
• Saci de 25 kg
Densitate (umed)
nl lo ie- ea
1,4 ± 0,2 g/cm³
• 40 saci/palet
Densitate (uscat) 1,0 g/cm³ (după 28 de zile) Valorile de mai sus pot suferi modificări.
ow w c 19
pr f5 ro

Conţinut de aer 13 % (recipient de 1l)


Cerinţe de depozitare
Absorbţie de apă 1,6 l/m² (după 60 min) • Depozitare în condiţii uscate şi răcoroase: 3 °C - 35 °C
ile
D Do ote fa

• Termenul de valabilitate pentru recipientele originale


Durata unei găleţi aprox. 45 de min (depinde de consistenţă) sigilate este de cel puţin 12 luni
t

• După deschidere, recipientele se vor folosi în termen cât


Rezistenţă la Rezistenţă la mai scurt
Timp
e- 14

încovoiere comprimare
Instrucţiuni de siguranţă
24 ore 1,4 N/mm² 2,7 N/mm²
• Vă rugăm să consultaţi fişa tehnică de siguranţă pentru
l-d 8f0

Întărire
7 zile 2,4 N/mm² 7,4 N/mm² informaţii suplimentare
14 zile 3,0 N/mm² 9,2 N/mm²
ua 32

28 zile 4,8 N/mm² 9,9 N/mm²


an 1
m 39
9
b4

14 2016-05
Fişă tehnică

PROMASTOP®-FC Descrierea produsului


Colier de protecţie antifoc PROMASTOP®-FC este un colier de protecţie antifoc pentru
conducte din plastic, fabricat din oţel inoxidabil cu un strat
interior special intumescent. Datorită straturilor intumescente
cu eficienţă ridicată, trecerea conductelor poate fi instalată
conform următoarei scheme.

Domenii de aplicare
Colierul antifoc PROMASTOP®-FC a fost testată pentru pereţi
şi pardoseli, atât în montaje de suprafaţă cât şi în interiorul
construcţiilor. Sunt potrivite pentru toate conductele din mate-

at f7
rialele plastice cum ar fi PVC, PP, PE, ABS, cât şi pentru con-
ductele sub presiune.

om c8
• PROMASTOP®-FC3: Adâncimea instalaţiei va fi de 30 mm
pentru trecerea dreaptă.
• PROMASTOP®-FC6: Adâncimea instalaţiei va fi de 60 mm

pr c0
pentru cuplaje,treceri înclinate şi conducte cu diametru mai
mare de 160 mm
Date tehnice şi proprietăţi

c- 00
Avantajele sistemului / Beneficii pentru clienţi
Diametru Diametru • Colierul antifoc este gata de instalare, asamblarea este
Număr plăci

dF d -fo 0a
Tipul flanşei intern extern rapidă şi uşoară
de fixare
(mm) (mm) • Se poate ajunge la decalaj zero
• Categoria de utilizare: Clasa Y1

oa a la 8
PROMASTOP®-FC3/032
nl lo ie- ea 32 53 2 • Două grosimi existente: 30 şi 60 mm
PROMASTOP®-FC3/040 40 61 2
Certificate de testare/ Omologare
PROMASTOP®-FC3/050 50 76 3 • EN 1366-3
ow w c 19

• EN 13501-1/2
pr f5 ro

PROMASTOP®-FC3/056 56 82 3
• ETAG 026-2
PROMASTOP®-FC3/063 63 89 3

ile
D Do ote fa

Ambalaj
PROMASTOP®-FC3/075 75 106 3
• PROMASTOP® FC3/32 - PROMASTOP® FC3/40:
t

PROMASTOP®-FC3/090 90 122 3 48 de coliere într-o cutie


• PROMASTOP® FC6/50 - PROMASTOP® FC6/160:
PROMASTOP®-FC3/110 110 142 4
e- 14

28 de coliere într-o cutie


n

PROMASTOP®-FC3/125 125 157 4 • PROMASTOP® FC6/200 - PROMASTOP® FC6/315:


2 coliere într-o cutie
l-d 8f0

PROMASTOP®-FC3/160 160 202 5

Cerinţe de depozitare
• Depozitaţi în condiţii uscate
PROMASTOP®-FC6/050 50 76 3
ua 32

PROMASTOP®-FC6/056 56 82 3 Instrucţiuni de siguranţă


• Vă rugăm să consultaţi fişa tehnică de siguranţă pentru
PROMASTOP®-FC6/063 63 89 3
an 1

informaţii suplimentare
PROMASTOP®-FC6/075 75 106 3
m 39

PROMASTOP®-FC6/090 90 122 3
9

PROMASTOP®-FC6/110 110 142 4


b4

PROMASTOP®-FC6/125 125 157 4

PROMASTOP®-FC6/140 140 177 5

PROMASTOP®-FC6/160 160 202 5

PROMASTOP®-FC6/200 200 242 5

PROMASTOP®-FC6/225 225 276 6

PROMASTOP®-FC6/250 250 312 6

PROMASTOP®-FC6/315 315 377 6

2016-05 15
Fişă tehnică

PROMASTOP®-U Descrierea produsului


Colier de protecţie antifoc PROMASTOP®-U este un etanşant pentru golurile create de
serviciile care trec prin pereţi şi pardoseli. PROMASTOP®-U
se găseşte sub formă de benzi cu 150 sau 152 de segmente.
Fiecare segment are lungimea de 15 mm şi se pot separa cu
uşurinţă pentru a ajunge la lungimea necesară, în funcţie de
diametrul exterior al conductei.

Domenii de aplicare
PROMASTOP®-U şi conductele de plastic pot fi utilizate în
umplerea golurilor create de trecerea prin pereţi şi pardoseli a

at f7
ţevilor, pentru a împiedica propagarea focului şi fumului.

om c8
Avantajele sistemului / Beneficii pentru clienţi
• Sistem brevetat, benzile pot fi dimensionate la dimensiunea
necesară

pr c0
• Componente incluse: banda, clame, elemente de fixare
• Dispensor uşor de utilizat
Date tehnice şi proprietăţi • Mărime universală

c- 00
• Testat pe mai multe tipuri de plastic
Categoria de utilizare Clasa X
• Benzi modelate cu material intumescent

dF d -fo 0a
Dimensiunea benzii • Cost scăzut de inventariere a stocului
Grosime cca 13 mm
Certificate de testare/ Omologare

oa a la 8
Lăţime cca 50 mm • EN 1366-3
• EN 13501-2
Lungime
nl lo ie- ea cca 2250 mm (=150 segmente)
• ETA 13/0378
• ETAG 026-2
ow w c 19

Număr de segmente, flanşe şi clame de fixare (*)


pr f5 ro

Ambalaj
Pentru Ø Număr Numărul
Număr flanşe Un pachet conţine:
ile
D Do ote fa

exterior al segmente pe necesar de


întro cutie • O bandă (lungime 2250 mm = 150 segmente)
ţevilor (*) flanşă clame/flanşă
• 15 cleme de fixare
t

43 mm 15 10 2 • 15 cuie
50 mm 17 8,5 2 • 5 indicatoare de indentificare
e- 14

Valorile de mai sus pot suferi modificări.


55 mm 18 8 2

Cerinţe de depozitare
l-d 8f0

63 mm 20 7,5 2
• Depozitaţi în condiţii uscate
69 mm 21 7 2

75 mm 22 6,5 3
Instrucţiuni de siguranţă
ua 32

83 mm 24 6 3 • Vă rugăm să consultaţi fişa tehnică de siguranţă pentru


informaţii suplimentare
90 mm 25 6 3
an 1

110 mm 29 5 3
m 39

114 mm 30 5 3
9

125 mm 33 4,5 3
b4

140 mm 36 4 5

160 mm 40 3,75 5

200 mm 49 3 5
(*) Informaţii detaliate se pot obţine de la departamentul nostru tehnic.

16 2016-05
Fişă tehnică

PROMASTOP®-W Descrierea produsului


Înveliş protecţie antifoc PROMASTOP®-W este o bandă expansivă antifoc. Flexibilitatea
sa este dată de posibilitatea de a face înveliri de orice diametru.
Mai mult decât atât,pentru cazul trecerile conductelor din
plastic ,este soluţia cea mai eficientă din punct de vedere al
spaţiului.

Domenii de aplicare
PROMASTOP®-W a fost testat pentru pereţi şi pardoseli,
pentru protecţia trecerilor instalaţiilor pentru toate tipurile
de conducte din plastic , cum ar fi PVC, PE, PP; pentru ţevi

at f7
de scurgere cu proprietăţi de reducere a sunetului, formate
prin tehnologia straturilor multiple şi din aluminiu compozit,

om c8
precum şi pentru ţevi din metal.

Avantajele sistemului / Beneficii pentru clienţi

pr c0
• Flexibil
• Instalare uşoară şi rapidă
Date tehnice şi proprietăţi • Rezistent la influenţele atmosferice (lumină, căldură, îngheţ,

c- 00
radiaţii UV, umiditate)
Culoare Gri antracit
• Utilizare universală

dF d -fo 0a
Consistenţă bandă flexibilă
Certificate de testare/ Omologare
Temperatura de expansiune cca 150 °C
• EN 1366-3

oa a la 8
Grosime cca 2,5 mm • EN 13501-1/2
• ETAG 026-2
Lăţime
nl lo ie- ea cca 50 mm

Categoria de utilizare Clasa X Ambalaj


ow w c 19

• Lungimea rolei: 18m/cutie


pr f5 ro

Reacţie la foc Clasa E


• 100 cutii/palet
Conţinut de VOC < 0,01 g/l Valorile de mai sus pot suferi modificări.
ile
D Do ote fa

Cerinţe de depozitare
t

• Depozitaţi în condiţii uscate şi la temperatură scăzută.


e- 14

Instrucţiuni de siguranţă
n

• Vă rugăm să consultaţi fişa tehnică de siguranţă pentru


informaţii suplimentare
l-d 8f0
ua 32
an 1
m 39
9
b4

2016-05 17
Fişă tehnică

PROMASEAL®-A Descrierea produsului


Etanşant acrilic antifoc PROMASEAL®-A este un un etanşant monocomponent pe bază
de acril. Rosturile pot fi umplute rapid şi eficient mulţumită
calităţii sale deosebite de aplicare. O vopsea comună în
emulsie poate fi utilizată pentru colorare.

Domenii de aplicare
PROMASEAL®-A este un un etanşant rezistent la foc utilizat
pentru închiderea rosturilor cu un procent de mişcare de
maxim 7,5%, în pereţi şi pardoseli.

at f7
PROMASEAL®-A poate fi utilizat totodată şi ca un etanşant de
curăţare circulară între componentele structurale şi izolaţia

om c8
susţinută.

Avantajele sistemului / Beneficii pentru clienţi

pr c0
• Poate fi vopsit
• Adeziune bună la diferite substraturi
Date tehnice şi proprietăţi

c- 00
Certificate de testare/ Omologare
Culoare alb/gri
• EN 1366-3/4

dF d -fo 0a
Consistenţă pastă • EN 13501-1/2
• ETAG 026-2/3
umed : 1,6 ± 0,2 g/cm³
Densitate
uscat : 1,8 ± 0,2 g/cm³

oa a la 8
Ambalaj
• Cartuşe de 310 ml
Conţinut solid
nl lo ie- ea
86 ± 5 wt%
• 12 cartuşe/cutie
elongaţie minim 15 %
Capabilitate de mişcare • 1248 cartuşe/palet
compresiune minim 15 %
ow w c 19

Valorile de mai sus pot suferi modificări.


pr f5 ro

Categoria de utilizare Clasa Y1


Cerinţe de depozitare
Reacţie la foc
ile Clasa E
D Do ote fa

• Depozitaţi în condiţii uscate şi la temperaturi între 3 °C – 35 °C


• Termenul de valabilitate pentru recipientul original este de
t

cel puţin 12 luni


• Odată deschis, recipientul trebuie terminat rapid
e- 14

Instrucţiuni de siguranţă
• Vă rugăm să consultaţi fişa tehnică de siguranţă pentru in-
l-d 8f0

formaţii suplimentare
ua 32
an 1
m 39
9
b4

18 2016-05
Fişă tehnică

PROMASEAL®-AG Descrierea produsului


Etanşant acrilic antifoc PROMASEAL®-AG este un etanşant monocomponent pe
bază de acril,intumescent, care crează presiune ridicată în
expansiune.

Domenii de aplicare
PROMASEAL®-AG este un un etanşant rezistent la foc , utilizat la
pereţi şi pardoseli.A fost conceput pentru a fi utilizat împreună
cu cabluri, grupări de cabluri şi ţevi cu izolaţii combustibile
şi non-combustibile , în scopul prevenirii propagării focului,
fumului şi căldurii.

at f7
Avantajele sistemului / Beneficii pentru clienţi

om c8
• Expansiune sub presiune
• Poate fi vopsit
• Adeziune bună la diferite substraturi

pr c0
Certificate de testare/ Omologare
Date tehnice şi proprietăţi • EN 1366-3

c- 00
• EN 13501-1/2
Culoare gri
• ETAG 026-2

dF d -fo 0a
Consistenţă pastă
Ambalaj
umed : 1,5 ± 0,2 g/cm³
Densitate • Cartuşe de 310 ml
uscat : 1,6 ± 0,2 g/cm³

oa a la 8
• 12 cartuşe/cutie
• 1488 cartuşe/palet
nl lo ie- ea
Raţie de expansiune cca 1:13 (550 °C)
Valorile de mai sus pot suferi modificări.
Conţinut solid 84 ± 5 wt%
ow w c 19

Expansiune sub presiune cca 0,9 N/mm2 Cerinţe de depozitare


pr f5 ro

• Depozitaţi în condiţii uscate şi la temperaturi între 3 °C – 35 °C


Categoria de utilizare Clasa Y1
• Termenul de valabilitate pentru recipientul original este de
ile
D Do ote fa

Reacţie la foc Clasa E cel puţin 12 luni


• Odată deschis, recipientul trebuie terminat rapid
t

Temperatura de expansiune cca 150 °C

Instrucţiuni de siguranţă
e- 14

• Vă rugăm să consultaţi fişa tehnică de siguranţă pentru in-


n

formaţii suplimentare
l-d 8f0
ua 32
an 1
m 39
9
b4

2016-05 19
Fişă tehnică

PROMASTOP®-IM CJ21 Descrierea produsului


Manşon pentru cabluri rezistent la foc PROMASTOP®-IM CJ21 este un manşon antifoc pentru cabluri,
intumescent, pe bază de grafit.

Domenii de aplicare
PROMASTOP®-IM CJ21 este un manşon antifoc,
utilizat la etanşarea trecerilor în pereţi şi pardoseli.
PROMASTOP®-IM CJ21 este potrivit pentru cablurile simple
din grupa 1 de cabluri.

Avantajele sistemului / Beneficii pentru clienţi

at f7
• Instalare uşoară şi rapidă
• Montare ulterioară uşoară a cablurilor

om c8
• Etanşant de fum integrat
• Nu necesită sigilare circulară
• Nu este necesară acoperirea cablurilor

pr c0
Certificate de testare/ Omologare
Date tehnice şi proprietăţi • EN 1366-3

c- 00
• EN 13501-1/2
Tipul CJ 21B
• ETAG 026-2

dF d -fo 0a
Consistenţă moale
Ambalaj
Greutate ~ 8,0 g ± 10 %
• 100 manşoane/cutie

oa a la 8
Înălţime cca 40 mm
nl lo ie- ea Valorile de mai sus pot suferi modificări.
Diametru extern cca 26 mm
Cerinţe de depozitare
Grosime perete cca 1,5 mm • Depozitaţi în condiţii uscate
ow w c 19
pr f5 ro

Instrucţiuni de siguranţă
• Vă rugăm să consultaţi fişa tehnică de siguranţă pentru in-
ile
D Do ote fa

formaţii suplimentare
t
e- 14

n
l-d 8f0
ua 32
an 1
m 39
9
b4

20 2016-05
Fişă tehnică

PROMASTOP®-B Descrierea produsului


Cărămidă antifoc PROMASTOP®-B este o cărămidă intumescentă, elastică
permanent, care se utilizează în prevenirea propagării focului
şi fumului.

Domenii de aplicare
PROMASTOP®-B este un etanşant antifoc pentru pereţi şi
pardoseli, de forma unei cărămizi. A fost conceput pentru a
fi utilizat împreună cu cabluri, mănunchiuri de cabluri sau ţevi
combustibile şi non-combustibile, pentru a preveni propagarea
fumului, focului şi căldurii. În plus, cărămida rezistentă la foc

at f7
poate fi instalată în pereţi rigizi ca o componentă etanşantă.

om c8
Avantajele sistemului / Beneficii pentru clienţi
• Permanent elastică şi nu formează praf
• Instalare rapidă şi uşoară, fără formare de praf

pr c0
• Remontarea uşoară a cablurilor şi ţevilor de plastic

Date tehnice şi proprietăţi Certificate de testare/ Omologare

c- 00
• EN 1366-3/4
Culoare gri închis
• EN 13501-1/2

dF d -fo 0a
Greutate cca 340 g • ETAG 026-2
200 mm x 120 mm x 60 mm
Dimensiune Ambalaj
(lăţime x lungime x înălţime )

oa a la 8
• 16 cărămizi /cutie
• 640 cărămizi/palet
nl lo ie- ea
Raţie de expansiune cca 1:2
Valorile de mai sus pot suferi modificări.
Temperatura de expansiune cca 150 °C
ow w c 19

Compabilitatea cu mediul fără solvenţi, inodor, ecologic Cerinţe de depozitare


pr f5 ro

• Depozitaţi în condiţii uscate

ile
D Do ote fa

Instrucţiuni de siguranţă
• Vă rugăm să consultaţi fişa tehnică de siguranţă pentru in-
t

formaţii suplimentare
e- 14

n
l-d 8f0
ua 32
an 1
m 39
9
b4

2016-05 21
Fişă tehnică

PROMASTOP®-S & PROMASTOP®-L Descrierea produsului


Perne antifoc PROMASTOP®-S & PROMASTOP®-L sunt perne antifoc pe
bază de grafit, care se instalează uşor şi rapid, fără formare de
praf. Pernele care au fost instalate înainte pot fi reutilizate dacă
nu au avut contact cu focul.

Domenii de aplicare
PROMASTOP®-S & PROMASTOP®-L sunt perne antifoc,
utilizate în pereţi şi pardoseli. Sunt concepute să fie utilizate
împreună cu cabluri şi ţevi de plastic, pentru a preveni
propagarea focului şi fumului.

at f7
Avantajele sistemului / Beneficii pentru clienţi

om c8
• Penetrare temporară în timpul construcţiei şi remontare
uşoară
• Penetrare permanentă la baza peretelui (fum)

pr c0
• Nu produce praf, potrivit pentru centre de servere şi
computere
Date tehnice şi proprietăţi

c- 00
Certificate de testare/ Omologare
Culoare gri deschis
• EN 1366-3

dF d -fo 0a
Consistenţă compact • EN 13501-1/2
• ETAG 026-2
Densitate 230 – 430 g/l

oa a la 8
Conţinut solid 100 % Ambalaj
• PROMASTOP®-S - 10 perne/cutie
Raţia de expansiune
nl lo ie- ea
minim 1 : 2,5 (30 min. / 600 °C)
- 1000 buc/ palet
Temperatura de expansiune cca 150 °C • PROMASTOP®-L - 5 perne/cutie
ow w c 19

- 500 buc/ palet


pr f5 ro

PROMASTOP®-L cca 2 l
Volum Valorile de mai sus pot suferi modificări.
PROMASTOP®-S cca 1 l

ile
D Do ote fa

Dimensiune Cerinţe de depozitare


PROMASTOP®-S cca 320 x 100 mm • Depozitaţi în condiţii uscate
t

PROMASTOP®-L cca 320 x 200 mm


Instrucţiuni de siguranţă
e- 14

• Vă rugăm să consultaţi fişa tehnică de siguranţă pentru


n

informaţii suplimentare
• Numai dacă se vine în contact cu conţinutul – vă rugăm să
l-d 8f0

citiţi frazele H şi P
ua 32
an 1
m 39
9
b4

22 2016-05
2016-05
b4
9
m 39
an 1
ua 32
l-d 8f0
e- 14
pr f5 ro
D Do ote fa
ow w c 19
n t
nl lo ie- ea
oa a la 8
dF d -fo 0a
ile c- 00

Sisteme de etanșare rezistente la foc


pr c0
om c8
at f7

23
Etanșarea străpungerilor combinate pentru cabluri EI 30 la
704
și țevi PROMASTOP®-CC EI 120

Date tehnice
3 1
8 4 1 PROMASTOP®-CC
13
2 Vată minerală, cf. tabel 3
3 PROMASTOP®-FC
9 4 PROMASTOP®-W
9 5 Material de umplere conform detaliilor
5
6 PROMASTOP®-IM CJ21
2 7 Cabluri
6
8 Construcție portantă, cf. tabel 2
9 Țeavă plastic
Țeavă din material incombustibil

at f7
7 10
11 Tije filetate
10 12 Material de umplere

om c8
13 Eticheta de identificare
9 Certificat: CR Nr. 14030405

pr c0
8
2 Avantaje:
• mărimea etanșării până la 3,75 m2 în perete și planșeu

c- 00
• rezistență la umiditate
• grosime de strat umed necesar pe placa de vată minerală

dF d -fo 0a
0,9 mm (grosime strat uscat = 0,7 mm)

Detaliu A/B - Rezumare PROMASTOP®-CC etanșarea

oa a la 8
străpungerilor combinate
8
nl lo ie- ea Titluri Descriere
11
3 PROMASTOP®-CC Acoperire rezistentă la foc
9
1. Procedura de instalație
ow w c 19
pr f5 ro

2 2. Cadru de montaj
3. Domeniu de aplicare
ile
D Do ote fa

1 7
6 4. Etanșarea străpungerilor de cabluri
t

4 5. Țevi incombustibile cu izolație incombustibilă


6. PROMASTOP®-IM CJ21 Manșon rezistent la foc
5 12
e- 14

7. PROMASTOP®-FC Colier rezistent la foc


8. PROMASTOP®-W Bandă rezistentă la foc
1
l-d 8f0

9. Țeavă compozit de aluminiu și plastic


8 10. Țevi incombustibile și izolație combustibilă
ua 32

Detaliu A – Străpungere combinată în perete rigid și


flexibil 1. Procedura de instalație
an 1

• Montați un cadru pentru deschidere în pereți ușori - (detaliu D)


m 39

8 1 12 7 11 9 2
• Plăcile trebuie să fie din vată minerală incombustibilă (A1 în
conformitate cu SR EN 13501-1) cu punct de topire ≥ 1000
9

°C și densitate ≥140 kg/m3, cantitatea straturilor depinde


de rezistența la foc (tabel 3)
b4

• Distanța între plăcile de vată minerală poate să fie ≥ 0 mm


• Trebuie aplicat un strat de protecție PROMASTOP®-CC pe
suprafața exterioară, muchiile de tăiere și îmbinări de placă
• Golurile rămase se vor umple cu vată minerală și vor
fi acoperite cu un strat rezistent la foc sau umplute cu
PROMASEAL®-A
• Nu este necesar vopsirea peretului sau planșeului alăturat
• Asigurați etanșările străpungerilor prin planșee împotriva
călcării accidentale
• Aplicarea etichetei de identificare
5 6 1 3 4

Detaliu B – Străpungere combinată în planșeu solid

24 2016-05
Etanșarea străpungerilor combinate pentru cabluri EI 30 la
704
și țevi PROMASTOP®-CC EI 120

Detaliu C
1 Există trei posibilități pentru etanșarea străpungerilor în
planșeu și perete.
1 8
• În acelasi plan cu suprafața superioară a planșeului
• În același plan cu suprafața inferioară a planșeului
• Ambele straturi de vată minerală în plan cu suprafața
superioară și inferioară a planșeului

1 8 1 8 2. Cadrul de montaj

at f7
Detaliu D
Etanșarea străpungerilor poate fi executată în pereți și

om c8
planșee conform tabel 2. În cazul pereților ușori se pot
executa următoarele cadre de montaj:
• Dacă există profil metalic, acesta poate să fie montat pen-

pr c0
Detaliu C – Poziția posibilă a plăcilor de vată minerală tru a obține de jur- împrejur o ramă
• Fără profil metalic, dar cu min. un strat de placa de gips-
carton în cadrul de montaj

c- 00
• Cu profil metalic și min. un strat de placa de gips-carton în
în cadrul de montaj

dF d -fo 0a
8 8 8
3. Domeniu de utilizare

oa a la 8 Tabel 2
nl lo ie- ea
cadru cadru Tabelul 2 prezintă dimensiunile maxime testate și aprobate
în cazul etanșărilor de străpungeri, în funcție de situațiile de
1 1 1
ow w c 19

instalare. Dimensiunile maxime nu se încalcă.


pr f5 ro

2 2 2
Construcții de perete ușor
ile
D Do ote fa

Grosimea peretului trebuie să fie ≥ 100 mm cu profile din


lemn sau metal, peste care se montează pe ambele părți
t

min. două straturi de plăci rezistente la foc de cel puțin


12,5 mm ( sunt admise posibile abateri la grosimea plăcilor,
e- 14

Detaliu D – Cadrul deschiderii peretului flexibil dar dimensiunea minimă trebuie respectată). În cazul structurii
n

din lemn între etanșări și elementele din lemn trebuie păstrat


Tabel 2 - Structuri de construcție și mărimea străpungerilor un spațiu de cel puțin 100 mm, spațiu ce trebuie umplut cu un
l-d 8f0

maxime: strat de izolație A1, sau A2 de cel puțin 100 mm (in conf. cu
Grosimea plăcii de vată minerală
SR EN 13501-1). Nu este necesară construirea unui cadru
Element separator adițional din plăci de gips-carton.
1 x 50 mm 1 x 80 mm 2 x 50 mm
ua 32

Perete ușor ≥ 100 mm


Construcții de perete masiv
1,80 m² (beton poros, beton, beton armat, zidărie…):
an 1

Perete masiv ≥ 100 mm 3,75 m² Pereții masivi trebuie să aibă o grosime ≥ 100 mm și o densitate
≥ 450 kg/m3. Rezultatele testelor conform standardelor
m 39

Planșeu masiv ≥ 150 mm 1,95 m²


aplicate structurilor masive se referă la structuri din beton și
zidărie, grosimea și densitatea acestora trebuie să fie similare
9

sau mai mare decât la cele testate. Rezultatele de test ale


clasificării pereților ușori se pot aplica și la construcții de
b4

perete masiv, în cazul în care grosimea și densitatea este mai


mare dacât la cele testate.

2016-05 25
Etanșarea străpungerilor combinate pentru cabluri EI 30 la
704
și țevi PROMASTOP®-CC EI 120

Tabel 3 – Plăci de vată minerală testate și aprobate: Construcții de planșeu masiv


Fabricant Denumire
(Beton poros, beton, beton armat..)
Planșeul masiv trebuie să aibă o grosime de ≥ 150 mm și o
RP-XV, Hardrock II, Rockwoll 360, Taurox D-C, densitate de ≥ 450 kg/m3.
Rockwool
Taurox Duo NP, Rockwool Paneel 755
Knauf Insulations DP-15, Tabel 3
Knauf Insulations Tabelul 3 prezintă plăcile de vată minerală testate și aprobate în
Knauf Insulations FDB D150
sistem (densitate de ≥ 140 kg/m3, punct de topire ≥ 1000 °C,
Paroc OY AB Pyrotech slab 140 – 180, Paroc Pro Roof slab
clasa A1 în conformitate cu RS EN 13501-1).
Isover Orsil T-N

at f7
4. Etanșarea străpungerilor de cabluri cu PROMASTOP®-CC

om c8
Detaliu E/F

pr c0
Prin etanșarea străpungerilor cu PROMASTOP®-CC se pot trece
cabluri, mănunchiuri de cabluri, mănunchiuri de conducte, țevi
8 goale si canale cabluri în perete și planșeu.La mănunchiurile

c- 00
1
de cabluri cu diametrul de 100 mm nu este nevoie de etanșare
adițională, învelirea cu PROMASTOP®-CC este de ajuns (cf.
2

dF d -fo 0a
tabel 4).

Tabel 4

oa a la 8
1 7
După cum se vede și în tabelul 4, învelișul de 1 mm poate să
fie aplicată la cablurile aparținând grupelor 1-5, canale cabluri
nl lo ie- ea
și scări de cabluri.Lungimea învelișului este 100 mm, care se
măsoară de la suprafața etanșării al străpungerilor. Cablurile din
ow w c 19

grupa 6 se acoperă cu un strat de grosime de 3 mm.


pr f5 ro

Tabel 4 – Grosimea și lungimea învelișului


ile
D Do ote fa

Detaliu E – Etanșarea străpungerilor de cabluri în perete


Grosime înveliș Lungime înveliș
ușor și masiv Element
t

umed (mm) (mm)

8 1 1 2 Cablu din grupa 1-5 1


e- 14

Cablu din grupa 6 3


100
Taler pentru cabluri, scări de
l-d 8f0

1
cabluri

Distanță de suspendare
ua 32

Cablurile, mănunchi de cabluri, canalele cabluri și scările de


cabluri se suspendă la o distanță ≤ 250 mm pe ambele părți de
an 1

la pereți sau pe partea superioară al planșeului de construcție.


m 39

Tabel 5
Tabelul 5 prezintă clasificarea rezistenței la foc al grupurilor de
7
9

cablu, în funcție de varianta etanșării străpungerilor.


Detaliu F – Etanșarea străpungerilor de cabluri în planșeu
b4

masiv Montajul ulterior în etanșare a străpungerilor PROMASTOP®-CC


este posibil, dacă toate indicațiile de montaj sunt respectate.

26 2016-05
Etanșarea străpungerilor combinate pentru cabluri EI 30 la
704
și țevi PROMASTOP®-CC EI 120

Tabel 5 – Clasa de rezistenă la foc a grupurilor de cablu în funcție de structura etanșării străpungerilor
Grosimea și direcția plăcilor de vată minerală

Instalații electrice 1 x 50 mm 1 x 80 mm 2 x 50 mm

Perete Planșeu Perete Planșeu Perete Planșeu

CG1: toate tipurile de cablu armate Ø ≤ 21 mm EI 90

CG2: toate tipurile de cabluri izolate 21 < Ø ≤ 50 mm


EI 60
CG3: toate tipurile de cabluri izolate 50 < Ø ≤ 80 mm EI 60 EI 90
EI 60 EI 90 EI 90
CG4: Mănunchi de cabluri din grupa CG1

at f7
EI 90
(cabluri de telecomunicație) Ø ≤100 mm

CG5: Tipuri de cablu neizolate Ø ≤ 24 mm EI 45 EI 60 EI 60

om c8
CG6: conducte din plastic sau oțel cu configurația de capăt țeavă
EI 45-U/C EI 45-U/C EI 60-U/C EI 60-U/C EI 90-U/C EI 90-U/C
U/C Ø ≤ 16 mm

pr c0
CG … grup cablu cf. SR EN 1366-3:2009

c- 00
5. Etanșarea străpungerilor pentru țevi incombustibile cu izolație incombustibilă cu

dF d -fo 0a
PROMASTOP®-CC
Detaliu G

oa a la 8
Pe țevile din material incombustibil etanșarea se poate
face cu vată minerală corespunzătoare (punct de topire
nl lo ie- ea
≥ 1000°C, calitate A2/A2L cf EN 13501-1 sau superioară
acesteia). Lungimea și grosimea izolației se citesc din datele
2
ow w c 19

din diagrame. Acestea depind de diametrul țevii, grosimea


pr f5 ro

8
peretului țevii și de tipul de țeavă (oțel, cupru sau înlocuitori).
1

ile
D Do ote fa

Detaliu H
Izolația (configurația LS) se poziționează la mijlocul structurilor
t

10 de construcții sau etanșării străpungerilor, asigurându-se cu


sârmă din oțel (de min. 0,6 mm). Grosimea izolației se vede în
e- 14

Detaliu G – Etanșarea străpungerilor pentru țeavă din tabele 8 și 11.


n

metal în planșeu masiv


Configurația izolației LS asigură următoarele: Ci, CS, LI și LS.
l-d 8f0

8 Pentru etanșarea spațiului din jurul izolației se


utilizează umplutură din vată minerală învelită cu pastă
PROMASTOP®-CC sau cu PROMASEAL®-A.
ua 32

1
2
Distanță de suspendare
an 1

Țevile se suspendă la o distanță ≤ 250 mm pe ambele părți ale


peretului sau pe partea superioară a planșeului de construcție.
m 39

10
9
b4

Detaliu H – Etanșarea străpungerilor pentru țeavă din metal


în perete masiv

2016-05 27
Etanșarea străpungerilor combinate pentru cabluri EI 30 la
704
și țevi PROMASTOP®-CC EI 120

Țevi de oțel
8 Tabel 6 – Datele izolației țevilor de oțel
1 Tip Specificație

2 Punct de topire ≥1000 °C, clasa A2-


Vată minerală s1, d0, A2L-s1, d0
(în conformitate cu SR EN 13501-1)

Densitate ≥ 40 kg/m³
10
≥ 30 mm la ≤ 100 mm

at f7
Grosimea izolației (în cazul grosimii peretului țevii ≥ 4
mm, grosimea izolației este 30 mm)
8

om c8
Tipul izolației LS, CS, LI sau CI

Lungimea izolației Vezi tabelul 8

pr c0
Detaliu I – Etanșarea străpungerilor de țeavă metalică
în pereți flexibile și masivi, configurația CS (continuă Tabel 7 – Țevi de oțel
susținută) (pe toate lungimea țevii) În tabelul 7 se vede că lungimea totală a izolației depinde de

c- 00
grosimea peretului țevii și diametrul țevii.

dF d -fo 0a
Domeniul de utilizare este valabil și în cazul țevilor din metal
cu conductivitate λ ≤ 58 W/mK și punct de topire ≥ 1100 °C
(de ex. oțel inoxidabil, fier turnat, aliaje de nichel (NiMo și NiCu

oa a la 8
nl lo ie- ea aliaje) și Ni.
ow w c 19

Tabel 7 – Dimensiunile țevilor din oțel cu izolație incombustibilă


pr f5 ro

PROMASTOP®-CC

ile
D Do ote fa

Cu izolație incombustibilă 1 x 50 mm 1 x 80 mm 2 x 50 mm
t

Perete Planșeu Perete Planșeu Perete Planșeu

Diametrul țevii (mm) Ø ≤ 114 Ø ≤ 114 Ø ≤ 114 Ø ≤ 114 Ø ≤ 220 Ø ≤ 220


e- 14

Grosime perete al țevii (mm) s ≤ 14,2 s ≤ 14,2 s ≤ 14,2 s ≤ 14,2 s ≤ 14,2 s ≤ 14,2

Clasificare EI 60 – U/C EI 90 – U/C EI 90 – U/C


l-d 8f0

Tabel 8 – Informații despre lungimea țevilor din oțel cu izolație incombustibilă


ua 32

numai 40 kg/m3 și grosime 30 mm


Lungimea totală a izolației 0,5 m

Lungimea totală a izolației 1,0 m

Lungimea totală a izolației 2,5 m

Lungimea totală a izolației 2,5 m


an 1
Grosime perete țevi (mm)

m 39
9
b4

Diametrul țevii (mm)


28 2016-05
Etanșarea străpungerilor combinate pentru cabluri EI 30 la
704
și țevi PROMASTOP®-CC EI 120

Țevi de cupru
8 Tabel 9 – Datele izolației țevilor de cupru
1 Tip Specificație

2 Punct de topire ≥1000 °C, clasa A2-


Vată minerală s1, d0, A2L-s1, d0
(în conformitate cu SR EN 13501-1)

Densitate ≥ 40 kg/m³
10
Grosimea izolației ≥ 30 mm la ≤ 100 mm

at f7
Tipul izolației LS, CS, LI sau CI
8

om c8
Lungimea izolației Vezi tabelul 8

pr c0
Detaliu J – Etanșarea străpungerilor în perete ușor și masiv
în configurația LS (locală continuă)

c- 00
Tabel 10 – Dimensiuni pentru țevi de cupru cu izolație incombustibilă
PROMASTOP®-CC

dF d -fo 0a
Cu izolație incombustibilă 1 x 50 mm 1 x 80 mm 2 x 50 mm

Perete Planșeu Perete Planșeu Perete Planșeu

oa a la 8
Diametrul țevii (mm) Ø ≤ 88,9 Ø ≤ 88,9 Ø ≤ 88,9 Ø ≤ 88,9 Ø ≤ 88,9 Ø ≤ 88,9
nl lo ie- ea
Grosime perete al țevii (mm) s ≤ 14,2 s ≤ 14,2 s ≤ 14,2 s ≤ 14,2 s ≤ 14,2 s ≤ 14,2
ow w c 19

Clasificare EI 60 – U/C EI 90 – U/C EI 90 – U/C


pr f5 ro

Tabel 11 – Țevi de cupru Domeniul de utilizare este valabil și în cazul țevilor din cupru
ile
D Do ote fa

Pe diagramă se vede că lungimea totală a izolației depinde de cu conductivitate λ ≤ 380 W/mK și punct de topire min. 1083
grosimea peretului țevii și diametrul țevii. °C (de ex. oțel inoxidabil, fier turnat, aliaje de nichel (NiMo și
t

NiCu aliaje) și Ni.


e- 14

Tabel 11 – Informații despre lungimea țevilor din cupru cu izolație incombustibilă


l-d 8f0

Lungimea totală a Lungimea totală a


Grosime perete țevi (mm)

ua 32

izolației: izolației:
≥ 1000 mm ≥ 2000 mm
an 1
m 39
9
b4

Diametrul țevii (mm)

2016-05 29
Etanșarea străpungerilor combinate pentru cabluri EI 30 la
704
și țevi PROMASTOP®-CC EI 120

Tabel 12 – Informații despre distanță minimă pentru țevi de oțel și țevi de cupru
Element Distanță (mm)
Izolație incombustibilă – izolație incombustibilă 0
Izolație incombustibilă – cadrul structurii 0
Izolație incombustibilă - PROMASTOP®-FC 0
Izolație incombustibilă - PROMASTOP®-W (cu sau fără izolație incombustibilă) 100
Izolație incombustibilă – canal cablu 0
Izolație incombustibilă - PROMASTOP®-IM CJ21 0
Izolație incombustibilă - PROMASTOP®-A 0

at f7
Izolație incombustibilă - PROMASTOP®-AG 100
Izolație incombustibilă - PROMASTOP®-AD 0

om c8
6. Etanșarea străpungerilor pentru cabluri: Combinația PROMASTOP®-CC cu

pr c0
PROMASTOP®-IM CJ21
Detaliu K/L

c- 00
Manșonul pentru cablu rezistent la foc PROMASTOP®-IM
CJ21 este o etanșare a străpungerilor pentru cabluri, sârme,

dF d -fo 0a
conducte cu sau fără cabluri și țevi de maxim 21 mm.
1
Datorită etanșării fumului, trecerile de cablu pot fi utilizate la
montaje ulterioare. Nu este necesară aplicarea de etanșări

oa a la 8
nl lo ie- ea suplimentare.

7 2 Pentru aplicări în perete și planșeu, manșonul de cablu poate


1 fi utilizat pe ambele părți. PROMASTOP®-IM CJ 21 se fixează
ow w c 19

cu șuruburi în plăci.
pr f5 ro

8 Tabel 13 - Clase de rezistenșă la foc pentru trecere de


ile
D Do ote fa

cablu în funcție de structura etanșării străpungerilor


t

PROMASTOP®-CC
Detaliu K – Etanșarea străpungerilor de cabluri prin perete solid Izolație
1 x 50 mm 1 x 80 mm 2 x 50 mm
1 electrică
e- 14

6 8 Perete Planșeu Perete Planșeu Perete Planșeu

CG1: Toate
l-d 8f0

2 tipurile de
EI 60 EI 60 EI 90 EI 90 EI 90 EI 90
cablu
7 6 ≤ 21 mm
1
ua 32

6 Pe o Pe
Poziție partea Pe ambele părți Pe ambele părți
1 parte superioară
an 1

6
Tabel 14 – Informații despre distanță minimă
m 39

1
Element Distanță (mm)
8
PROMASTOP®-IM CJ21 – PROMASTOP®-IM CJ21 0
9
b4

PROMASTOP®-IM CJ21 – rama structurii 0

PROMASTOP®-IM CJ21 – PROMASTOP®-FC 0


Detaliu L – Etanșarea străpungerilor de cabluri prin perete
solid și perete flexibil PROMASTOP®-IM CJ21 – PROMASTOP®-W 0

8 1 6 7 2 PROMASTOP®-IM CJ21 – pat de cabluri 0

PROMASTOP®-IM CJ21 – PROMASEAL®-AG 0

PROMASTOP®-IM CJ21 – PROMASEAL®-A 0

PROMASTOP®-IM CJ21 – izolație incombustibilă 0

PROMASTOP®-IM CJ21 – PROMATECT®-AD 0

Detail M – Etanșarea străpungerilor de cabluri prin planșeu solid

30 2016-05
Etanșarea străpungerilor combinate pentru cabluri EI 30 la
704
și țevi PROMASTOP®-CC EI 120

7. Etanșarea străpungerilor țevilor din plastic: Combinația PROMASTOP®-CC cu


PROMASTOP®-FC
Detaliu M/N/O
• PROMASTOP®-FC3 și PROMASTOP®-FC6 se pot monta “in
and on”
5 • Colierul se montează din ambele părți ale pereților și în
1
cazul planșeului pe partea inferioară
• Este adaptabil pentru toate țevile din plastic și țevi speciale
3
– vezi tabelul 16
• PROMASTOP®-FC se utilizează în cazul țevilor cu diametru

at f7
de la 32 mm până la 315 mm
9
• Dacă colierul este montat pe etanșare, distanță 0 este
2

om c8
posibilă
11
• În caz de necesitate țevile de plastic se pot izola fonic cu un
strat de maxim 5 mm

pr c0
• Rosturile dintre țevile plastice și placa de vată minerală se
8
pot umple cu PROMASTOP®-A, PROMASTOP®-AG sau
PROMASTOP®-CC 5 .

c- 00
Detaliu M – Etanșarea străpungerilor pentru țevi plastice
în perete masiv Tabel 15 – Informații despre distanță minimă

dF d -fo 0a
Element Distanță (mm)

PROMASTOP®- FC - țeavă incombustibilă cu


0

oa a la 8
8 izolație
1
nl lo ie- ea PROMASTOP®- FC – pat de cablu 20
2
3
PROMASTOP®- FC - țeavă din plastic 0
ow w c 19
pr f5 ro

11 PROMASTOP®- FC - țeavă compozit din aluminiu


0
3 și plastic

ile
D Do ote fa

PROMASTOP®- FC - PROMASTOP®- IM CJ21 80


9
t

PROMASTOP®- FC - PROMASTOP®- FC 0
1
PROMASTOP®- FC - PROMASTOP®- W 30
e- 14

3 PROMASTOP®- FC – izolație combustibilă 0


PROMASTOP®- FC – izolație incombustibilă 0
8
l-d 8f0

1
PROMASTOP®- FC – rama structurii 20

Tabel 16
ua 32

Detaliu N – Etanșarea străpungerilor pentru țevi plastice în În cazul țevilor cu diametru ≥ 200 mm precum și în cazul țevilor
perete ușor și în perete masiv înclinate și mufe se folosește colierul PROMASTOP®-FC6.
an 1

Pentru mai multe detalii apelați la departamentul tehnic.


m 39

8 1 11 9 2
9
b4

Detaliu O – Etanșarea străpungerilor pentru țevi plastice


în planșeu masiv

2016-05 31
Etanșarea străpungerilor combinate pentru cabluri EI 30 la
704
și țevi PROMASTOP®-CC EI 120

Tabel 16 – Prezentare generala pentru, materiale țevi, dimensiuni, situații de instalație și clasificare
Interval dimensiuni Etanșarea Direcție
Tip de produs Ø…Diametrul țevii (mm) străpungerilor D…Planșeu Tip colier Clasificare
s…Grosime perete țeavă (mm) (mm) W…Perete

PVC-U Ø 32 / s 1,8 - Ø 250 / s 4,9 1 x 50 D FC3/6 EI60-U/U

PVC-U Ø 32 / s 1,8 - Ø 250 / s 4,9 1 x 80 D FC3/6 EI90-U/U

PVC-U Ø 32 / s 1,8 - Ø 250 / s 4,9 2 x 50 D FC3/6 EI90-U/U

PE Ø 32 / s 1,8 - Ø 200 / s 11,4 1 x 50 D FC3/6 EI60-U/U

at f7
PE Ø 32 / s 1,8 - Ø 200 / s 11,4 1 x 80 D FC3/6 EI90-U/U

om c8
PE Ø 32 / s 1,8 - Ø 200 / s 11,4 2 x 50 D FC3/6 EI90-U/U

PE Ø 32 / s 1,8 - Ø 200 / s 11,4 1 x 50 W FC3/6 EI60-U/U

pr c0
PE Ø 32 / s 1,8 - Ø 200 / s 11,4 1 x 80 W FC3/6 EI90-U/U

PE Ø 32 / s 1,8 - Ø 200 / s 11,4 2 x 50 W FC3/6 EI90-U/U

c- 00
PP-H / PP-R Ø 32 / s 1,8 - Ø 200 / s 11,4 1 x 50 D FC3/6 EI60-U/U

dF d -fo 0a
PP-H / PP-R Ø 32 / s 1,8 - Ø 200 / s 11,4 1 x 80 D FC3/6 EI90-U/U

PP-H / PP-R Ø 32 / s 1,8 - Ø 200 / s 11,4 2 x 50 D FC3/6 EI90-U/U

PP-H / PP-R

oa a la 8 Ø 40 / s 1,8 - Ø 250 / s 14,2 1 x 50 W FC3/6 EI60-U/U

PP-H / PP-R
nl lo ie- ea Ø 40 / s 1,8 - Ø 250 / s 14,2 1 x 80 W FC3/6 EI90-U/U

PP-H / PP-R Ø 40 / s 1,8 - Ø 250 / s 14,2 2 x 50 W FC3/6 EI90-U/U


ow w c 19
pr f5 ro

Friatec Friaphon Ø 52 / s 2,8 - Ø 110 / s 5,3 1 x 50 D FC3 EI60-U/U

ile
D Do ote fa

Friatec Friaphon Ø 52 / s 2,8 - Ø 110 / s 5,3 1 x 80 D FC3 EI90-U/U

Friatec Friaphon Ø 52 / s 2,8 - Ø 110 / s 5,3 2 x 50 D FC3 EI90-U/U


t

Friatec dBlue Ø 50 / s 1,8 - Ø 125 / s 3,9 1 x 50 D FC3 EI60-U/U


e- 14

Friatec dBlue Ø 50 / s 1,8 - Ø 125 / s 3,9 1 x 80 D FC3 EI90-U/U

Friatec dBlue Ø 50 / s 1,8 - Ø 125 / s 3,9 2 x 50 D FC3 EI90-U/U


l-d 8f0

Geberit Silent db20 Ø 56 / s 3,2 - Ø 160 / s 7,0 1 x 50 D FC3 EI60-U/U

Geberit Silent db20 Ø 56 / s 3,2 - Ø 160 / s 7,0 1 x 80 D FC3 EI90-U/U


ua 32

Geberit Silent db20 Ø 56 / s 3,2 - Ø 160 / s 7,0 2 x 50 D FC3 EI90-U/U

Geberit Silent db20 Ø 56 / s 3,2 - Ø 135 / s 6,0 1 x 50 W FC3 EI60-U/U


an 1
m 39

Geberit Silent db20 Ø 56 / s 3,2 - Ø 135 / s 6,0 1 x 80 W FC3 EI90-U/U

Geberit Silent db20 Ø 56 / s 3,2 - Ø 135 / s 6,0 2 x 50 W FC3 EI90-U/U


9

Pipelife Master3 Ø 75 / s 2,1 - Ø 125 / s 3,5 1 x 50 D FC3 EI60-U/U


b4

Pipelife Master3 Ø 75 / s 2,1 - Ø 125 / s 3,5 1 x 80 D FC3 EI90-U/U

Pipelife Master3 Ø 75 / s 2,1 - Ø 125 / s 3,5 2 x 50 D FC3 EI90-U/U

Pipelife Master3 Ø 75 / s 2,1 - Ø 125 / s 3,5 1 x 50 W FC3 EI60-U/U

Pipelife Master3 Ø 75 / s 2,1 - Ø 125 / s 3,5 1 x 80 W FC3 EI90-U/U

Pipelife Master3 Ø 75 / s 2,1 - Ø 125 / s 3,5 2 x 50 W FC3 EI120-U/U

32 2016-05
Etanșarea străpungerilor combinate pentru cabluri EI 30 la
704
și țevi PROMASTOP®-CC EI 120

Interval dimensiuni Etanșarea Direcție


Tip de produs Ø…Diametrul țevii (mm) străpungerilor D…Planșeu Tip colier Clasificare
s…Grosime perete țeavă (mm) (mm) W…Perete

Poloplast PoloKal NG Ø 32 / s 1,8 - Ø 250 / s 8,6 1 x 50 D FC3/6 EI60-U/U

Poloplast PoloKal NG Ø 32 / s 1,8 - Ø 250 / s 8,6 1 x 80 D FC3/6 EI90-U/U

Poloplast PoloKal NG Ø 32 / s 1,8 - Ø 250 / s 8,6 2 x 50 D FC3/6 EI90-U/U

Poloplast PoloKal NG Ø 32 / s 1,8 - Ø 160 / s 4,9 2 x 50 W FC3 EI120-U/U

Poloplast PoloKal NG Ø 32 / s 1,8 - Ø 250 / s 8,6 1 x 50 W FC3/6 EI60-U/U

at f7
Poloplast PoloKal NG Ø 32 / s 1,8 - Ø 250 / s 8,6 1 x 80 W FC3/6 EI90-U/U

Poloplast PoloKal NG Ø 32 / s 1,8 - Ø 250 / s 8,6 2 x 50 W FC3/6 EI90-U/U

om c8
Poloplast PoloKal XS Ø 32 / s 1,8 - Ø 250 / s 8,6 1 x 50 D FC3/6 EI60-U/U

pr c0
Poloplast PoloKal XS Ø 32 / s 1,8 - Ø 250 / s 8,6 1 x 80 D FC3/6 EI90-U/U

Poloplast PoloKal XS Ø 32 / s 1,8 - Ø 250 / s 8,6 2 x 50 D FC3/6 EI90-U/U

c- 00
Poloplast PoloKal XS Ø 32 / s 1,8 - Ø 160 / s 4,9 2 x 50 W FC3 EI120-U/U

Poloplast PoloKal XS Ø 32 / s 1,8 - Ø 250 / s 8,6 1 x 50 W FC3/6 EI60-U/U

dF d -fo 0a
Poloplast PoloKal XS Ø 32 / s 1,8 - Ø 250 / s 8,6 1 x 80 W FC3/6 EI90-U/U

Poloplast PoloKal XS Ø 32 / s 1,8 - Ø 250 / s 8,6 2 x 50 W FC3/6 EI90-U/U

oa a la 8
nl lo ie- ea
Poloplast PoloKal 3S Ø 75 / s 3,8 - Ø 160 / s 7,5 1 x 50 D FC3 EI60-U/U

Poloplast PoloKal 3S Ø 75 / s 3,8 - Ø 160 / s 7,5 1 x 80 D FC3 EI90-U/U


ow w c 19
pr f5 ro

Poloplast PoloKal 3S Ø 75 / s 3,8 - Ø 160 / s 7,5 2 x 50 D FC3 EI90-U/U

Poloplast PoloKal 3S Ø 75 / s 3,8 - Ø 160 / s 7,5 1 x 50 W FC3 EI60-U/U

ile
D Do ote fa

Poloplast PoloKal 3S Ø 75 / s 3,8 - Ø 160 / s 7,5 1 x 80 W FC3 EI90-U/U


t

Poloplast PoloKal 3S Ø 75 / s 3,8 - Ø 160 / s 7,5 2 x 50 W FC3 EI120-U/U


e- 14

Rehau Raupiano Plus Ø 40 / s 1,8 - Ø 200 / s 6,2 1 x 50 D FC6 EI60-U/U

Rehau Raupiano Plus Ø 40 / s 1,8 - Ø 200 / s 6,2 1 x 80 D FC6 EI90-U/U


l-d 8f0

Rehau Raupiano Plus Ø 40 / s 1,8 - Ø 200 / s 6,2 2 x 50 D FC6 EI90-U/U

Rehau Raupiano Plus (+ mufă) Ø 40 / s 1,8 - Ø 125 / s 3,1 1 x 50 D FC6 EI60-U/U


ua 32

Rehau Raupiano Plus (+ mufă) Ø 40 / s 1,8 - Ø 125 / s 3,1 1 x 80 D FC6 EI90-U/U

Rehau Raupiano Plus (+ mufă) Ø 40 / s 1,8 - Ø 125 / s 3,1 2 x 50 D FC6 EI90-U/U


an 1

Rehau Raupiano Plus (+ mufă) Ø 40 / s 1,8 - Ø 125 / s 3,1 1 x 50 W FC6 EI60-U/U


m 39

Rehau Raupiano Plus (+ mufă) Ø 40 / s 1,8 - Ø 125 / s 3,1 1 x 80 W FC6 EI90-U/U

Rehau Raupiano Plus (+ mufă) Ø 40 / s 1,8 - Ø 125 / s 3,1 2 x 50 W FC6 EI120-U/U


9

Pentru detalii exacte privind domeniul de utilizare va rugăm să citiți raportul de clasificare.
b4

2016-05 33
Etanșarea străpungerilor combinate pentru cabluri EI 30 la
704
și țevi PROMASTOP®-CC EI 120

8. Etanșarea străpungerilor țevilor din plastic: Combinația PROMASTOP®-CC cu


PROMASTOP®-W
Detaliu P/Q/R
9 • PROMASTOP®-W se montează doar în interiorul
străpungerilor
• În jurul montajului trebuie lăsat loc, altfel va trebui asigurat
1
ulterior
5 • PROMASTOP®-W poate să fie montată în interiorul
2
străpungerilor, maximum ≤ 5 mm în fața etanșării
8 străpungerilor. Pentru fixarea PROMASTOP®-W în

at f7
4 etanșarea străpungerii cu vată minerală se utilizează
PROMASTOP®-CC, PROMASTOP®-I, PROMASEAL®-A sau

om c8
PROMASEAL®-AG 5 .
• Capetele tăiate pot fi utilizate
• Aplicarea PROMASTOP®-W este în perete pe ambele părți

pr c0
și sub planșeu pe partea inferioară a străpungerilor

Detaliu P – Etanșarea străpungerilor pentru țevi din Trebuie neapărat să se țină cont de numărul de straturi (vezi

c- 00
plastic în planșeu masiv tabelul cu necesarul de materiale)

dF d -fo 0a
8 Tabel 17 – Informații despre distanță minimă
Distanțe minime pentru etanșarea străpungerilor tuturor
2 tipurilor de țevi cu PROMASTOP®-W

oa a la 8
1
Element Distanță (mm)
nl lo ie- ea
PROMASTOP®- W - PROMASTOP®- FC 0
4
ow w c 19

PROMASTOP®- W - țeavă incombustibilă cu


pr f5 ro

9 100
5 izolație

PROMASTOP®- W – canal cablu 100


ile
D Do ote fa

PROMASTOP®- W - PROMASTOP®- W 0
t

PROMASTOP®- W - țeavă compozit din aluminiu


100
și plastic
e- 14

PROMASTOP®- W – rama structurii 100


Detaliu Q – Etanșarea străpungerilor pentru țevi din PROMASTOP®- W - PROMASTOP®- IM CJ21 100
l-d 8f0

plastic în perete masiv

Tabel 18
Tipurile de cablu din tabelul 18 în combinație cu numărul
ua 32

8
1 respectiv de straturi în etanșare al străpungerilor cu vată
4 2 minerală 2 x 50 mm corespund clasei de rezistență la foc EI
an 1

90-U/U sau EI 120-U/C în perete și planșeu.


m 39

11
4
9

9
b4

Detail R – Etanșarea străpungerilor pentru țevi din plastic


în perete ușor și perete masiv

34 2016-05
Etanșarea străpungerilor combinate pentru cabluri EI 30 la
704
și țevi PROMASTOP®-CC EI 120

Tabel 18 – Materiale țevi, dimensiuni, situații de instalație și clasificare


Interval dimensiuni Etanșarea Direcție
Nr de straturi
Tip de produs Ø…Diametrul țevii (mm) străpungerilor D…Planșeu Clasificare
Ø (mm) 4 Straturi
s…Grosime perete țeavă (mm) (mm) W…Perete

32 – 63 4 1
75 – 110 4 2
PVC Ø 32 / s 1,8 - Ø 160 / s 11,8 2 x 50 W EI 120-U/C
125 4 3
140 – 160 4 4

32 – 63 4 1

at f7
75 – 110 4 2
PE Ø 32 / s 2,0 - Ø 160 / s 14,6 2 x 50 W EI 120-U/C
125 4 3

om c8
140 – 160 4 4

32 – 63 4 1

pr c0
75 – 110 4 2
PP-H / PP-R Ø 32 / s 1,8 - Ø 160 / s 14,6 2 x 50 W EI 120-U/C
125 4 3
140 – 160 4 4

c- 00
Ø 32 / s 1,8

dF d -fo 0a
Ø 40 / s 1,8
32 4 2
Ø 50 / s 2,0
40 – 63 4 3
Ø 75 / s 2,6

oa a la 8
Poloplast PoloKal NG 2 x 50 W 75 – 90 4 4 EI 90-U/U
Ø 90 / s 3,0
110 – 125 4 5
nl lo ie- ea Ø 110 / s 3,4
140 – 160 4 6
Ø 125 / s 3,9
Ø 160 / s 4,9
ow w c 19
pr f5 ro

Ø 75 / s 3,8

ile
D Do ote fa

Ø 90 / s 4,5 75 – 90 4 4
Poloplast PoloKal 3S Ø 110 / s 4,8 2 x 50 W 110 – 125 4 5 EI 90-U/U
t

Ø 125 / s 5,3 140 – 160 4 6


Ø 160 / s 7,5
e- 14

Ø 32 / s 1,8
Ø 40 / s 1,8
l-d 8f0

32 4 2
Ø 50 / s 2,0
40 – 63 4 3
Ø 75 / s 2,6
Poloplast PoloKal XS 2 x 50 W 75 – 90 4 4 EI 90-U/U
Ø 90 / s 3,0
110 – 125 4 5
ua 32

Ø 110 / s 3,4
140 – 160 4 6
Ø 125 / s 3,9
Ø 160 / s 4,9
an 1
m 39

Ø 56 / s 3,2
Ø 63 / s 3,2 63 4 3
Ø 75/ s 3,6 75 – 90 4 4
9

Geberit Silent dB 20 Ø 90 / s 5,5 2 x 50 W 110 – 125 4 5 EI 90-U/U


b4

Ø 110 / s 6,0 140 – 160 4 6


Ø 135 / s 6,0
Ø 160 / s 7,0

2016-05 35
Etanșarea străpungerilor combinate pentru cabluri EI 30 la
704
și țevi PROMASTOP®-CC EI 120

Interval dimensiuni Etanșarea Direcție


Nr de straturi
Tip de produs Ø…Diametrul țevii (mm) străpungerilor D…Planșeu Clasificare
Ø (mm) 4 Straturi
s…Grosime perete țeavă (mm) (mm) W…Perete

32 – 63 4 1
75 – 110 4 2
PVC Ø 32 / s 1,8 - Ø 160 / s 11,8 2 x 50 D EI 120-U/C
125 4 3
140 – 160 4 4

32 – 63 4 1
75 – 110 4 2
PE Ø 32 / s 2,0 - Ø 160 / s 14,6 2 x 50 D EI 120-U/C
125 4 3

at f7
140 – 160 4 4

om c8
32 – 63 4 1
75 – 110 4 2
PP-H / PP-R Ø 32 / s 1,8 - Ø 160 / s 14,6 2 x 50 D EI 120-U/C

pr c0
125 4 3
140 – 160 4 4

c- 00
Ø 32 / s 1,8
Ø 40 / s 1,8 32 4 2

dF d -fo 0a
Ø 50 / s 2,0 40 – 63 4 3
Poloplast PoloKal NG Ø 75 / s 2,6 2 x 50 D 75 – 90 4 4 EI 90-U/U
Ø 90 / s 3,0 110 – 125 4 5

oa a la 8
Ø 110 / s 3,4
Ø 125 / s 3,9
nl lo ie- ea
Ø 32 / s 1,8
ow w c 19
pr f5 ro

Ø 40 / s 1,8 32 4 2
Ø 50 / s 2,0 40 – 63 4 3

ile
D Do ote fa

Poloplast PoloKal XS Ø 75 / s 2,6 2 x 50 D 75 – 90 4 4 EI 90-U/U


Ø 90 / s 3,0 110 – 125 4 5
t

Ø 110 / s 3,4
Ø 125 / s 3,9
e- 14

Ø 56 / s 3,2
Ø 63 / s 3,2 50 – 63 4 3
l-d 8f0

Geberit Silent db20 Ø 75/ s 3,6 2 x 50 D 75 – 90 4 4 EI 90-U/U


Ø 90 / s 5,5 110 – 125 4 5
Ø 110 / s 6,0
ua 32

Ø 32 / s 1,8 - Ø 40 / s 6,7
+ izolație combustibilă
an 1

PP-H / PP-R 2 x 50 D 32 – 40 4 2 EI 120-U/C


(B-s3, d0; grosime 9 mm;
m 39

configurație CS)

Pentru detalii exacte privind domeniul de utilizare va rugăm să citiți raportul de clasificare.
9
b4

36 2016-05
Etanșarea străpungerilor combinate pentru cabluri EI 30 la
704
și țevi PROMASTOP®-CC EI 120

9. Etanșarea străpungerilor țevilor compozit din aluminiu și plastic: Etanșarea străpungerilor


cu PROMASTOP®-CC și PROMASTOP®-W
Detaliu S/T/U
Aplicarea PROMASTOP®-W se face în perete pe ambele
părți și sub planșeu pe partea inferioră străpungerilor.
2 PROMASTOP®-W poate să fie montată în etanșarea
5
străpungerilor, maximum ≤ 5 mm în fața peretelui sau
planșeului și nu trebuie să fie vopsit. Pentru fixarea
PROMASTOP®- W în etanșarea străpungerii cu vată minerală
4 se utilizează PROMASTOP®-CC, PROMASEAL®-A sau

at f7
15 PROMASEAL®-AG 5 1 6 .
12

om c8
1
Țevile compozite de aluminiu și plastic cu descrierea chimică
PE-Xb/AI/PE-HD (tip Pipelife Radopress) cu izolație combustibilă
(grosime ≥ 6 ≤ 32 mm, clasa B-s3, d0 în conformitate cu SR EN

pr c0
13501-1 sau superioară acesteia de ex. cauciuc/grosime ≥ 4 ≤
9, clasa E în conformitate cu SR EN 13501 de ex. PE) pot să fie
9
etanșate cu PROMASTOP®-W.

c- 00
Detaliu S Izolația combustibilă se află în centrul etanșării străpungerilor și

dF d -fo 0a
trebuie să aibă o lungime totală de min. 500 mm. Configurația
izolației clasa B-s3, d0 este LS sau CS, pentru izolația clasa E, este
configurația CS.

oa a la 8 9 2 15 1
Cablurile se suspendă la o distanță ≤ 250 mm pe ambele părți
nl lo ie- ea
de la pereți sau pe partea superioară al planșeului de construcție.
ow w c 19

Tabel 19 – Clasificare cu izolație 6-32 mm, clasa B-s3, d0


pr f5 ro

– lungimea izolației ≥ 500 mm


Țeavă compozit din
ile
D Do ote fa

PROMASTOP®-CC
aluminiu și plastic cu 2 x 50 mm
4
t

izolație combustibilă cu
15 PROMASTOP®- W (1 strat) Perete Planșeu
e- 14

Pipelife Radopress
n

1 4 12 EI 120-U/C
Ø 16 - 50 mm
EI 120-U/C
E 120-U/C și
l-d 8f0

Detaliu T – Etanșarea străpungerilor țevilor compozit din Ø 63 mm


EI 60-U/C
aluminiu și plastic în planșeu masiv

Tabel 20 – Clasificare cu izolație 4-9 mm, clasa E


ua 32

Țeavă compozit din PROMASTOP®-CC


9 aluminiu și plastic cu 2 x 50 mm
an 1

izolație combustibilă cu
m 39

15 2 PROMASTOP®- W (1 strat) Perete Planșeu


4
Pipelife Radopress
EI 120-U/C EI 120-U/C
Ø 16 - 32 mm
9
b4

15 12

1
4
1
9

Detaliu U – Etanșarea străpungerilor țevilor compozit din


aluminiu și plastic în perete ușor și perete masiv

2016-05 37
Etanșarea străpungerilor combinate pentru cabluri EI 30 la
704
și țevi PROMASTOP®-CC EI 120

10. Etanșarea străpungerilor de ţevi incombustibile cu PROMASTOP®-CC şi PROMASTOP®-W


Detaliu V/W/X
11 Țevile din oțel și plastic (și înlocuitorii lor) cu izolație
combustibilă (grosime ≥ 6 ≤ 32 mm, clasa B-s3, d0 în
conformitate cu SR EN 13501 sau superioară acesteia de ex.
15 cauciuc) pot să fie etanșate cu PROMASTOP®-W. Configurația
1 izolației este CS.

5 2 Țevile suspendate la o distanță ≤ 250 mm pe ambele părți de


la pereți sau pe partea superioară al planșeului de construcție.

at f7
4 9

Țevi de oțel

om c8
Tabel 21 – Țevi de oțel – Clasificare – cu izolație de grosime

pr c0
6-32 mm, B-s3, d0
PROMASTOP®-CC
Detaliu V

c- 00
Țevi de oțel cu izolație combustibilă 2 x 50 mm
cu PROMASTOP®-W (1 strat)
Perete Planșeu

dF d -fo 0a
Ø 50 / s 2,0/14,2 - Ø 220 / s10,0/14,2 EI 90-U/C EI 90-U/C
9 2 15 1
s….grosime perete țeavă

oa a la 8 Domeniul de utilizare în cazul țevilor din metal cu


nl lo ie- ea
conductivitate λ ≤ 58 W/mK și punct de topire ≥1100°C (de
ex. oțel inoxidabil, fier turnat, aliaje de nichel (NiCr, NiMo și
ow w c 19

NiCu aliaje) și Ni.


pr f5 ro

4
15
ile
D Do ote fa

Țevi de cupru
t

11 Tabel 22 – Țevi de cupru – Clasificare – cu izolație de


1 4
grosime 6-32 mm, B-s3, d0
e- 14

PROMASTOP®-CC
Detaliu W – Țevi incombustibile cu izolație combustibilă Țevi de cupru cu izolație combustibilă 2 x 50 mm
cu PROMASTOP®-W (1 strat)
l-d 8f0

Perete Planșeu

Ø 20 / s 2,0/14,2 - Ø 88,9 / s 2,0/14,2 EI 90-U/C EI 90-U/C


9
s….grosime perete țeavă
ua 32

15 2
4 Rezultatele țevilor din cupru sunt valabile și în cazul țevilor
an 1

din oțel, dar nu și vice versa pentru țevi cu conductivitate


λ ≤ 380 W/mK și punct de topire ≥ 1083 °C (de ex. oțel
m 39

inoxidabil, fier turnat, aliaje de nichel (NiCr, NiMo și NiCu


15 11 aliaje) și Ni.
9

1
4
b4

1
9

Detaliu X – Țevi incombustibile cu izolație combustibilă

38 2016-05
Etanșarea străpungerilor combinate pentru cabluri EI 30 la
701
și țevi PROMASTOP®-I EI 120

Date tehnice

1 PROMASTOP®-I
2 Vată minerală, cf. tabel3
3 PROMASTOP®-FC
4 PROMASTOP®-W
2 5 PROMASEAL®-AG
9 7 1
6 6 PROMASEAL®-A
16 5
4 3 7 PROMASTOP®-IM CJ21
8 Grup cablu 1-6
8
9 Construcție portantă, cf. tabel 2
10 Țeavă plastic

at f7
11 Țeavă din material incombustibil
10 12 Țeavă compozit din aluminiu și plastic

om c8
12 13 Tije filetate, M6 sau M8
11 14 Umplutură vată minerală, densitate ≥ 40 kg/m³

pr c0
15 Izolație combustibilă
16 Eticheta de identificare

c- 00
Certificat: ETA-14/0446 / CR Nr. 13061207-A
9 Avantaje:

dF d -fo 0a
13 • montaj rapid și ușor în construcții de perete și planșeu
3
10 • strat umed necesar de 1,2 mm pe placa de vată minerală
(grosime strat uscat = 1,0 mm)

oa a la 8
2 • aplicare cu pensulă, rolă, spatulă sau dispozitiv airless
• PROMASTOP®-I se poate acoperi cu diferite materiale
nl lo ie- ea
1 8
sau vopsele în scop decorativ sau împotriva influențelor
7
mediului
4
ow w c 19
pr f5 ro

10
5
Detaliu A/B – Prezentare PROMASTOP®-I etanșarea
14
străpungerilor combinate
ile
D Do ote fa

Titluri Descriere
t

1 PROMASTOP®-I Vopsea antifoc


9 1. Procedura de instalare
e- 14

2. Cadru de montaj
3. Domeniu de aplicare
Detaliu A – Etanșarea străpungerilor combinate în pereți
l-d 8f0

4. Etanșarea străpungerilor de cabluri


flexibili și pereți masivi
5. Țevi incombustibile cu izolație incombustibilă
6. PROMASTOP®-IM CJ21 Trecere de cablu antifoc
9 1 14 8 13 10 2
ua 32

7. PROMASEAL®-AG Acril antifoc


8. PROMASEAL®-A Acril antifoc
an 1

9. PROMASTOP®-FC Colier antifoc


10. PROMASTOP®-W Bandă rezistentă la foc
m 39

11. Țeavă compozit de aluminiu și plastic


12. Țevi incombustibile cu izolație combustibilă
9
b4

1. Procedura de instalație
• Montați un cadru de montaj în pereți flexibili, vezi (detaliu D)
• Plăcile trebuie să fie din vată minerală incombustibilă (A1 în
5 6 1 3 4
conformitate cu SR EN 13501-1) cu punct de topire ≥ 1000
°C și densitate ≥140 kg/m3, dacă nu este definită altfel (vezi
Detaliu B – Etanșarea străpungerilor în planșeu masiv tabelul 3)
• Distanța între plăcile de vată minerală poate să fie ≥ 0 mm

2016-05 39
Etanșarea străpungerilor combinate pentru cabluri EI 30 la
701
și țevi PROMASTOP®-I EI 120

• Stratul antifoc PROMASTOP®-I trebuie să fie montat pe


1 suprafața exterioară, muchile de tăiere, și îmbinări de placă
• Golurile rămase se umplu cu vată minerală și sunt
1 9
acoperite cu strat antifoc PROMASEAL®-I sau umplute cu
PROMASEAL®-A
• Nu este necesar vopsirea peretului sau planșeului alăturat
• Aveți grijă a nu călca în etanșările străpungerilor din planșeu
• Fixarea etichetelor de identificare

1 9 1 9 Detaliu C
Există trei posibilități de realizare a etanșării străpungerilor în

at f7
planșeu și perete.
• În acelasi plan cu suprafața superioară a planșeului

om c8
• În același plan cu suprafața inferioară a planșeului
• Ambele straturi de vată minerală în plan cu suprafața
superioară și inferioară a planșeului

pr c0
Detaliu C – Poziția posibilă a plăcilor de vată minerală

2. Cadrul de montaj

c- 00
Detaliu D

dF d -fo 0a
Etanșarea străpungerilor în pereți și planșee pot fi efectuate
9 9 9 conform tabel 2. În cazul pereților flexibili sunt posibile
următoarele variante:

oa a la 8
• Este utilizat profilul metalic existent, și folosirea de profile
metalice adiționale în vederea obțineri unei rame de jur-
nl lo ie- ea
cadru cadru împrejur.
• Fără profil metalic, dar cu min. un strat de placa de gips-
1 1 1
ow w c 19

carton în cadrul de montaj


pr f5 ro

• Cu profil metalic și min. un strat de placa de gips-carton în


2 2 2
cadrul de montaj
ile
D Do ote fa
t

3. Domeniu de utilizare
e- 14

Detaliu D – Cadru de montaj în peretele flexibil Tabel 2


n

Tabelul 2 prezintă dimensiunile maxime testate și aprobate


Tabel 2 – Structuri de construcție și mărimea străpungerilor în cazul etanșării străpungerilor, în funcție de situațiile de
l-d 8f0

maxime și clasă rezistentă la foc (gol simplu) instalare.Dimensiunile maxime nu se depășesc.


Vată minerală
Element separator Clasa rezistentă la foc Construcții de perete ușor
2 x 50 mm
Grosimea peretului trebuie să fie ≥ 100 mm cu profile din
ua 32

Perete ușor ≤ 1,44 m² EI 120 lemn sau metal, pe care se montează pe ambele părți min.
Perete masiv ≤ 1,44 m² EI 120
două straturi de plăci rezistente la foc de cel puțin 12,5
an 1

mm ( sunt admise posibile abateri a grosimii plăcilor, dar


Planșeu masiv ≤ 1,44 m² EI 90 dimensiunea minimă trebuie respectată). În cazul structurii din
m 39

lemn între etanșări și elementele din lemn trebuie păstrat un


spațiu de cel puțin 100 mm, spațiu ce trebuie umplut cu un
9

strat de izolație A1, sau A2 de cel puțin 100 mm (in conf. cu


SR EN 13501-1). Nu este necesar un cadru adițional cu plăci
b4

de gips-carton.

40 2016-05
Etanșarea străpungerilor combinate pentru cabluri EI 30 la
701
și țevi PROMASTOP®-I EI 120

Tabel 3 – Plăci de vată mineralăe testate și aprobate: Construcții de perete masiv


Fabricant Denumire
(Beton poros, beton, beton armat, zidărie)
Pereții masivi trebuie să aibă o grosime ≥ 100 mm și o densitate
RP-XV, Hardrock II, Rockwoll 360, Taurox D-C, ≥ 450 kg/m3. Rezultatele testelor conform standardelor
Rockwool
Taurox Duo NP, Rockwool Paneel 755 aplicate structurilor masive se referă la structuri din beton sau
Knauf Insulations DP-15, Knauf Insulations FDB
zidărie, grosimea și densitatea acestora trebuie să fie similare
Knauf Insulations sau mai mare decât la cele testate. Rezultatele de test ale
D150
clasificării pereților flexibili se pot aplica și la construcții de
Paroc OY AB Pyrotech slab 140 – 180, Paroc Pro Roof Slab perete masiv, în cazul în care grosimea și densitatea este mai
Isover Orsil T-N
mare dacât la cele testate.

at f7
Construcții de planșeu masiv
Tabel 3 (Beton poros, beton, beton armat, zidărie)

om c8
Tabelul 3 prezintă plăcile de vată minerală testate și apro- Planșeul masiv trebuie să aibă o grosime de ≥ 150 mm și o
bate în sistem (densitate de ≥ 140 kg/m3, punct de topire ≥ densitate de ≥ 450 kg/m³.
1000 °C, A1 în confirmitate cu SR EN 13501-1).

pr c0
4. Etanșarea străpungerilor de cabluri cu PROMASTOP®-I

c- 00
Detaliu E/F

dF d -fo 0a
Prin etanșarea străpungerilor cu PROMASTOP®-I se pot trece
cabluri, conducte,mănunchiuri de cabluri, țevi goale, paturilor
de cabluri și scări de cabluri în perete și planșeu. La mănunchi

oa a la 8
de cabluri cu diametrul de 100 mm nu este nevoie de etanșare
adițională, învelirea cu PROMASTOP®-I este de ajuns (cf. tabel
nl lo ie- ea
9 2
4).
1
ow w c 19

Tabel 4
pr f5 ro

8
După cum se poate vedea și în tabelul 4 cablurile încadrate în
grup cablu 1-5 precum și paturile de cablu și scările de cabluri
ile
D Do ote fa

trebuie acoperite pe o lungime de 100 mm cu un strat umed


8 de 1 mm. Lungimea învelișului este 100 m, care se măsoară de
t

la suprafața etanșării a străpungerilor. Cablurile din grupa 6 se


acoperă cu un strat de grosime de 2 mm.
e- 14

Detaliu E Table 4 – Grosimea și lungimea învelișului


Grosime înveliș Lungime înveliș
l-d 8f0

Element
umed (mm) (mm)

Grup cablu 1-5 1


9
ua 32

1 Grup cablu 6 2
100
Taler pentru cabluri,
2 1
an 1

scări de cabluri
m 39

Distanță de suspendare
1 8
Cablurile, mănunchiurile de cabluri, paturile pentru cabluri
9

și scările de cabluri se suspendă la o distanță ≤ 250 mm pe


ambele părți de la pereți sau pe partea superioară a planșeului
b4

de construcție.
9
Tabel 5
Tabelul 5 prezintă clasificarea rezistenței la foc a grupurilor de
Detaliu F – Etanșarea străpungerilor de cabluri în perete cablu, în funcție de structurile de construcții.
ușor și masiv
Montajul ulterior în etanșarea străpungerilor cu PROMASTOP®-I
este posibil, dacă toate indicațiile de montaj sunt respectate.

2016-05 41
Etanșarea străpungerilor combinate pentru cabluri EI 30 la
701
și țevi PROMASTOP®-I EI 120

Tabel 5 – Clasa de rezistență la foc al grupurilor de cablu în funcție de structura etanșării străpungerilor
Clasificare în funcție de direcțe
Instalații electrice (vată minerală 2 x 50 mm)

Perete Planșeu

CG1: toate tipurile de cabluri izolate Ø ≤ 21 mm EI 120 EI 90

EI 90
CG2: toate tipurile de cabluri izolate 21 <Ø ≤ 50mm EI 90
E 120

EI 90
CG3: toate tipurile de cabluri izolate 50 <Ø ≤ 80mm EI 90
E 120

at f7
CG4: Mănunchi de cabluri din grupa CG1
EI 120 EI 90

om c8
(cabluri de telecomunicație) Ø ≤ 100mm

EI 90
CG5: Tipuri de cablu neizolate Ø ≤ 24 mm EI 90
E 120

pr c0
CG6: conducte din plastic sau oțel cu configurația de capăt
EI 120-U/C EI 90-U/C
U/C Ø ≤ 16 mm

c- 00
CG………grup cablu cf. SR EN 1366-3:2009

dF d -fo 0a
5. Țevi incombustibile cu izolație incombustibilă cu PROMASTOP®-I

oa a la 8
Detaliu G
Pe țevile din material incombustibil etanșarea se poate face
nl lo ie- ea
cu vată minerală corespunzătoare (punct de topire ≥ 1000 °C,
calitate A2/A2L sau mai bună, cf SR EN 13501-1 sau superioară
ow w c 19

acesteia). Lungimea și grosimea izolației se citesc din datele


pr f5 ro

2 din diagramă.Acestea depinde de diametrul țevii, grosimea


9
peretului țevii și de tipul de țeavă (oțel, cupru sau înlocuitori).
ile
D Do ote fa

1
Detaliu H
t

Izolația (configurația LS) se poziționează la mijlocul structurilor


11 de construcții sau a etanșării străpungerilor, asigurându-se cu
e- 14

sârmă din oțel (de min. 0,6 mm). Grosimea izolației se poate
n

vedea în tabelele 8 și 11.


Detaliu G – Etanșarea străpungerilor pentru țeavă din
l-d 8f0

metal în planșeu masiv Configurația izolației LS asigură următoarele: CI, CS, LI și LS.

9 Pentru etanșarea spațiului din jurul izolației se utilizează


umplutură din vată minerală și este învelit cu pastă
ua 32

PROMASTOP®-I sau cu PROMASEAL®-A.


1
an 1

2 Distanță de suspendare
Țevile se suspendă la o distanță ≤ 250 mm pe ambele părți ale
m 39

peretului sau pe partea superioară al planșeului de construcție.


11
9
b4

Detaliu H – Etanșarea străpungerilor pentru țeavă din metal


în perete masiv

42 2016-05
Etanșarea străpungerilor combinate pentru cabluri EI 30 la
701
și țevi PROMASTOP®-I EI 120

Țevi de oțel
9 Tabel 6 – Datele izolației țevilor de oțel
1 Tip Specificație

2 Punct de topire ≥1000 °C, clasa


Vată minerală A2-s1, d0, A2L-s1, d0
(în conformitate cu SR EN 13501-1)

Densitate ≥ 40 kg/m3
11
Grosimea izolației ≥ 30 mm la ≤ 100 mm

at f7
Tipul izolației LS, CS, LI sau CI
9

om c8
Lungimea izolației Vezi tabelul 8

Tabel 7 – Dimensiuni pentru țevi de oțel cu izolație

pr c0
Detaliu I – Etanșarea străpungerilor de țeavă metalică în incombustibilă
perete flexibil și masiv, configurația LS (locală susținută) PROMASTOP®-I

c- 00
Etanșarea străpungerilor cu plăci
Cu izolație incombustibilă de vată minerală 2 x 50 mm

dF d -fo 0a
9 Perete Planșeu
1 Diametrul țevii (mm) 17 ≤ 114 17 ≤ 114

oa a la 8
nl lo ie- ea 2 Grosime perete al țevii (mm) 2,0 ≤ 14,2 2,0 ≤ 14,2

Clasificare EI 90 – U/C EI 120 – U/C


ow w c 19

Tabel 8
pr f5 ro

11 În tabelul 8 se vede că lungimea totală a izolației depinde de


grosimea peretului țevii și diametrul țevii.
ile
D Do ote fa

9
Domeniul de utilizare este valabil și în cazul țevilor din metal
t

cu conductivitate λ ≤ 58 W/mK și punct de topire ≥ 1100 °C


(de ex. oțel inoxidabil, fier turnat, aliaje de nichel (NiMo și NiCu
e- 14

Detaliu J - Etanșarea străpungerilor de țeavă metalică în aliaje) și Ni.


n

perete flexibil și masiv, configurația CS (continuă susținută)


(pe toate lungimea țevii)
l-d 8f0

Tabel 8 – Informații despre lungimea izolației incombustibile pentru țevi de oțel


ua 32

Lungimea totală a Lungimea totală a


an 1
Grosime perete țeava (mm)

izolației: izolației:
m 39

≥ 500 mm ≥ 1000 mm
9
b4

Diametrul țevii (mm)


2016-05 43
Etanșarea străpungerilor combinate pentru cabluri EI 30 la
701
și țevi PROMASTOP®-I EI 120

Țevi de cupru
11 Tabel 9 – Datele izolației țevilor de cupru
Tip Specificație
9 2
Punct de topire ≥ 1000°C,
Vată minerală Class A2-s1, d0 , A2L-s1, d0
(în conformitate cu SR EN 13501-1)

Densitate ≥ 40 kg/m³

Grosimea izolației ≥ 30 mm la ≤ 100 mm

at f7
Tipul izolației LS, CS, LI, CI

om c8
Lungimea izolației Vezi tabelul 11

1
Tabel 10 – Dimensiuni pentru țevi de cupru cu izolație

pr c0
incombustibile
Detaliu K – Etanșarea străpungerilor de țeavă metalică în PROMASTOP®-I
planșeu masiv, configurația CI (continuă întreruptă)

c- 00
Etanșarea străpungerilor cu plăci
Cu izolație incombustibilă de vată minerală 2 x 50 mm

dF d -fo 0a
Perete Planșeu
11
Diametrul țevii 18 ≤ 88,9 18 ≤ 88,9

oa a la 8
9 nl lo ie- ea 2 Grosimea peretelui țevii (mm) 1,0 ≤ 14,2 1,0 ≤ 14,2

Clasificare EI 90 – U/C EI 120 – U/C


ow w c 19

Tabel 11
pr f5 ro

Pe diagramă se vede că lungimea totală al izolației depinde de


grosimea peretului țevii și diametrul țevii.
ile
D Do ote fa

Domeniul de utilizare este valabil și în cazul țevilor din cupru


cu conductivitate λ ≤ 380 W/mK și punct de topire min.
t

1083° C (de ex. oțel inoxidabil, fier turnat, aliaje de nichel


1
(NiMo și NiCu aliaje) și Ni.
e- 14

Detaliu L – Etanșarea străpungerilor de țeavă metalică în


l-d 8f0

planșeu masiv, configurația CS (continuă susținută)

Tabel 11 – Informații despre lungimea țevilor din cupru cu izolație incombustibilă


ua 32
an 1

Lungimea totală a Lungimea totală a


Grosime perete țevi (mm)
m 39

izolației: izolației:
≥ 1000 mm ≥ 2000 mm
9
b4

Diametrul țevii (mm)


44 2016-05
Etanșarea străpungerilor combinate pentru cabluri EI 30 la
701
și țevi PROMASTOP®-I EI 120

6. Etanșarea străpungerilor pentru cabluri: Combinația PROMASTOP®-I cu PROMASTOP®-IM CJ21


Detaliu M/N/O
Manșonul de cablu rezistentă la foc PROMASTOP®-IM CJ21
este o etanșare al străpungerilor pentru cabluri, sârme,
conducte cu sau fără cabluri și țevi cu diametru ≤ 21 mm.
Datorită etanșării fumului, trecerile de cablu pot fi utilizate la
7
montaje ulterioare. Nu este necesară aplicarea de etanșări
suplimentare.

Pentru aplicări în perete și planșeu, manșonul de cablu poate

at f7
2 fi utilizat pe ambele părți. PROMASTOP®-IM CJ21 se fixează
1 cu șurub în plăci.

om c8
Tabel 12
Tabelul 12 arată clasificarea de rezistență la foc pentru

pr c0
9 grupurile de cablu în funcție de direcție.

Tabel 12 – Clasa de rezistență la foc și direcția

c- 00
Detaliu M – Etanșarea străpungerilor pentru cabluri în PROMASTOP®-I Etanșarea
perete masiv străpungerilor cu plăci de vată

dF d -fo 0a
Instalații electrice minerală 2 x 50 mm
1 Perete Planșeu

oa a la 8
7
Toate tipurile de cablu
9 EI 90 EI 90
nl lo ie- ea Ø ≤ 21 mm
Conducte flexibile și masive;cu
sau fără cabluri, EI 120 EI 90
ow w c 19
pr f5 ro

2 U/U Ø ≤ 20 mm
1 Clasificare închidere goală EI 120 EI 90

ile 7
D Do ote fa

7 8

Tabel 13 – Informații despre distanță minimă


t

1 Distanță
Element
(mm)
e- 14

7
1 Manșon de cablu – Manșon de cablu PROMASTOP®-IM CJ21 0

Manșon de cablu – Colier antifoc PROMASTOP®-FC 0


l-d 8f0

9
Manșon de cablu – Bandă antifoc PROMASTOP®-W 0
Manșon de cablu – Izolație combustibilă 0
ua 32

Manșon de cablu – Izolație incombustibilă 0


Manșon de cablu – Pat cablu 0
an 1

Detaliu N – Etanșarea străpungerilor pentru cabluri în Manșon de cablu – Mănunchi de cabluri 0


perete ușor și masiv
m 39

Manșon de cablu – Sigilant intumescent acrilic


0
PROMASTOP®-AG
9 1 7 8 2
9

Manșon de cablu – Cadru de montaj 0


b4

Manșon de cablu – Tubulatura ventilație autonomă și


0
placări din plăci PROMATECT®-AD

Manșon de cablu – Bare colectoare ≥ 20

Manșon de cablu – Alte instalații ≥ 100

Detaliu O – Etanșarea străpungerilor pentru cabluri în


planșeu masiv

2016-05 45
Etanșarea străpungerilor combinate pentru cabluri EI 30 la
701
și țevi PROMASTOP®-I EI 120

7. Etanșarea străpungerilor cu PROMASTOP®- I și PROMASEAL®- AG


Detaliu P
Pastă intumescentă antifoc PROMASEAL®-AG se utilizează la
9 etanșările străpungerilor în cazul mănunchilor de cabluri Ø ≤
160 mm, conducte flexibile și masive, mănunchiuri de cabluri
2
și țevi plastice până la diametru ≤ 50 mm. În cazul etanșării
10 străpungerilor spațiile circulare din jurul montajelor se pot
5 etanșa astfel.

5 8
Rostul circular se umple cu vată minerală (clasa A1 în conformitate

at f7
cu SR EN 13501-1, punct de topire ≥ 1000 °C). Etanșarea
străpungerilor se umplă cu PROMASEAL®-AG în perete pe
14

om c8
ambele părți , în planșeu numai pe partea inferioară. Adâncimea
1
9 golului circular este 15 mm și lățimea 20 mm.

pr c0
Detaliu P – Etanșarea străpungerilor pentru țevi plastice în

c- 00
perete ușor și în perete masiv

dF d -fo 0a
Tabel 14 – Materiale țevi, dimensiuni, situații de instalație și clasificare
Dimensiuni Etanșarea Direcție Gol circular
Tip de produs Ø…Diametrul țevii (mm) străpungerilor D…Planșeu lățime x adâncime Clasificare

oa a la 8 s…Grosime perete țeavă (mm) (mm) W…Perete (mm)


nl lo ie- ea
Țeavă PVC Ø ≤ 50 / s 1,8 2 x 50 W 20 x 15 EI 120-U/C

Țeavă PVC Ø ≤ 50 / s 1,8 2 x 50 D 20 x 15 EI 120-U/C


ow w c 19
pr f5 ro

Țeavă PP Ø ≤ 50 / s 1,8 2 x 50 W 20 x 15 EI 120-U/C

Țeavă PP Ø ≤ 50 / s 1,8 2 x 50 D 20 x 15 EI 120-U/C


ile
D Do ote fa

Țeavă PE Ø ≤ 50 / s 1,8 2 x 50 W 20 x 15 EI 120-U/C


t

Țeavă PE Ø ≤ 50 / s 1,8 2 x 50 D 20 x 15 EI 120-U/C


e- 14

Mănunchi de cabluri, cablu unic


n

Ø ≤ 160 2 x 50 W 20 x 15 EI 120
Ø ≤ 21 mm

Mănunchi de cabluri, cablu unic


l-d 8f0

Ø ≤ 160 2 x 50 D 20 x 15 EI 120
Ø ≤ 21 mm

Conducte flexibile și masive (U/C)


Unic Ømax. ≤ 50 2 x 50 W 20 x 15 EI 120-U/C
cu sau fără cabluri
ua 32

Mănunchi de conducte flexibile și


Ømax. ≤ 5 x 50 2 x 50 W 20 x 15 EI 120-U/C
masive (U/C) cu sau fără cabluri
an 1
m 39

Tabel 15 – Informații despre distanță minimă

Distanță
9

Element
(mm)
b4

Țeavă plastic - țeavă plastic, mănunchi de cabluri,


40
conducte

Mănunchi de clabluri - țevi plastice, mănunchi de


40
cabluri, conducte

Conducte - țevi plastice, mănunchi de cabluri, conducte 40

PROMASEAL®-AG – alte producte nedefinite 100

46 2016-05
Etanșarea străpungerilor combinate pentru cabluri EI 30 la
701
și țevi PROMASTOP®-I EI 120

8. Etanșarea străpungerilor pentru cabluri: Combinația PROMASTOP®-I cu PROMASEAL®-A


Detaliu Q
Sigilantul antifoc PROMASEAL®-A se utilizează la etanșări a
străpungerilor pentru cabluri unice și mănunchi de cabluri.
În etanșarea străpungerilor va fi creat in rost circular în jurul
instalației.
6
Rostul inelar se umple cu vată minerală (clasa A1, cf. SR EN
14 13501-1, punct de topire ≥ 1000 °C).În pereți și planșee
PROMASEAL®-A poate fi utilizat pe ambele părți.

at f7
2 8
Distanță zero este posibilă între mănunchi de cabluri.

om c8
1

Perete ușor

pr c0
9 Detaliu R/S – PROMASTOP®-I etanșarea străpungerilor în
perete ușor

c- 00
PROMASEAL®-A în PROMASTOP®-I etanșarea străpungerilor în
Detaliu Q perete masiv

dF d -fo 0a
Grosime perete ≥ 100 mm
9 Lățime rost circular ≤ 20 mm

oa a la 8 Adâncime rost circular ≥ 15 mm


nl lo ie- ea
2 punct de topire ≥1000 °C, clasa A1,
6
Umplere cf. SR EN 13501-1 (vată minerală, vată
ow w c 19
pr f5 ro

8 ceramică)

Densitate umplere ≥ 40 kg/m³


14
ile
D Do ote fa

1 Tabel 16 – Rezistență la foc pentru tipurile de cabluri în


t

funcție de direcție
Clasificare în etanșare al străpungerilor PROMASTOP®-I
e- 14

Perete
n

(vată minerală 2 x 50 mm)


Detaliu R – Etanșarea străpungerilor pentru cablu unic în
perete ușor Cablu unic izolat ≤ 4 x 10 mm2
EI 120
l-d 8f0

(H07RN-F 4 G 10 SW sau produse identice)

Cablu unic izolat ≤ 3 x 150 mm2 E 120


9 (N2XSEY sau produse identice) EI 90
ua 32

Mănunchi de cabluri cu 26 de cabluri unic izolate


EI 120
≤ 5 x 1,5 mm2 (H07RN-F sau produse identice)
an 1

6 2
Mănunchi de cabluri cu 20 de cabluri unic izolate ≤ 2 x 0,6 E 120
m 39

8 mm2 (cabluri de telecomunicații sau produse identice) EI 90

14
9

1
b4

Detaliu S – Etanșarea străpungerilor pentru mănunchi de


cabluri în perete ușor

2016-05 47
Etanșarea străpungerilor combinate pentru cabluri EI 30 la
701
și țevi PROMASTOP®-I EI 120

Perete masiv
9
Detaliu T – PROMASTOP®-I etanșarea străpungerilor în
perete masiv
PROMASEAL®-A în PROMASTOP®-I etanșarea străpungerilor în
6 2
perete ușor
8
Grosime perete ≥ 100 mm
14 Lățime rost circular ≤ 20 mm

1 Adâncime rost circular ≥ 15 mm

at f7
punct de topire ≥1000 °C, clasa A1, cf.
Umplere SR EN 13501-1

om c8
(vată minerală, vată ceramică)
Detaliu T – Etanșarea străpungerilor pentru cabluri în
perete masiv Densitate umplere ≥ 40 kg/m³

pr c0
Tabel 17 – Rezistență la foc pentru tipurile de cabluri în
14 funcție de direcție

c- 00
Clasificarea etanșării străpungerilor cu PROMASTOP®-I Perete
2

dF d -fo 0a
Cablu unic izolat ≤ 4 x 10 mm2
EI 120
6 (H07RN-F 4 G 10 SW sau produse identice)
1
Cablu unic izolat ≤ 3 x 150 mm2 E 120

oa a la 8
9
(N2XSEY sau produse identice) EI 90
nl lo ie- ea
8 Mănunchi de cabluri cu 26 de cabluri unic izolate
EI 120
≤ 5 x 1,5 mm2 (H07RN-F sau produse identice)
ow w c 19
pr f5 ro

Detaliu U – Etanșarea străpungerilor pentru cabluri în Mănunchi de cabluri cu 20 de cabluri unic izolate ≤2 x 0,6 E 120
planșeu masiv mm2 (cabluri de telecomunicații sau produse identice) EI 90

ile
D Do ote fa

1 6 8 9
t

Planșeu masiv
e- 14

Detaliu U/V/W
n

PROMASEAL®-A in PROMASTOP®-I etanșarea străpungerilor în


planșeu masiv
l-d 8f0

Grosimea planșeului ≥ 150 mm

Lățime rost circular ≤ 20 mm


ua 32

14 2 Adâncime rost circular ≥ 15 mm

punct de topire ≥1000 °C, clasa A1, cf.


an 1

Umplere SR EN 13501-1
Detaliu V – Etanșarea străpungerilor pentru cabluri unice
m 39

(vată minerală, vată ceramică)


în planșeu masiv
Densitate umplere ≥ 40 kg/m³
9

1 6 8 9
Tabel 18 – Rezistență la foc pentru tipurile de cabluri în
b4

funcție de direcție
Clasificare în etanșare al străpungerilor PROMASTOP®-I Planșeu

Cablu unic izolat ≤ 4 x 10 mm2


EI 120
(H07RN-F 4 G 10 SW sau producte identice)

Cablu unic izolat ≤ 3 x 150 mm2


EI 120
(N2XSEY sau producte identice)

Mănunchi de cabluri cu 26 de cabluri unic izolate


EI 120
14 2 ≤ 5 x 1,5 mm2 (H07RN-F sau producte identice)

Mănunchi de cabluri cu 20 de cabluri unic izolate ≤ 2 x 0,6


EI 120
Detaliu W – Etanșarea străpungerilor pentru mănunchi de mm2 (cabluri de telecomunicații sau producte identice)
cabluri în planșeu masiv

48 2016-05
Etanșarea străpungerilor combinate pentru cabluri EI 30 la
701
și țevi PROMASTOP®-I EI 120

9. Etanșarea străpungerilor pentru țeavă plastică: Combinația PROMASTOP®-I cu PROMASTOP®-FC


Detaliu X/Y
• Colierele antifoc PROMASTOP®-FC sunt testate în pereți și
9 planșee în condiții montate pe suprafață și built-in.
1
• Colierele rezistente la foc se montează pe ambele părți ale
2 peretului și în cazul planșeelor se aplică la partea inferioară.
3
• Se poate utiliza izolare antifonică de max. 5 mm din orice
spumă pe baza PE din clasa E rezistentă la foc sau superioară
13 acesteia (cf. SR EN 13501-1) .
3 • Rezultatele testelor configurației țevilor U/U acoperă și

at f7
configurațiile C/U, U/C și C/C.
• Rezultatele testelor configurației țevilor U/C acoperă și
10

om c8
configurația țevilor C/C.
1 • Diametrul țevilor de prelungire poate fi micșorat dar mărit
nu. În cazul prelungiriilor se utilizează manșeta de 60 mm

pr c0
3 PROMASTOP®-FC6.
9 • Pentru etanșarea străpungerilor fixarea se face cu tije filetate
1 M6 sau M8.

c- 00
• Rostul inelar dintre țeavă și vată minerală se astupă cu
PROMASEAL®-A, PROMASEAL®-AG sau PROMASTOP®-I.

dF d -fo 0a
Detaliu X – Etanșarea străpungerilor pentru țevi plastice în Tabel 20
perete ușor și masiv La închiderile pentru țevi cu diametru ≥ 160 mm înclinate sau

oa a la 8
prelungiri se utilizează manșeta PROMASTOP®-FC6. Pentru
detalii suplimentare apelați la departamentul tehnic.
nl lo ie- ea
9 1 13 2
În cazul utilizării manșetei PROMASTOP®-FC și PROMASTOP®-I,
ow w c 19

rezultatele testelor și clasificările în cazul țevilor PE-HD cf. SR


pr f5 ro

EN 12201-2, SR EN 1519-1, SR EN 12666-1, DIN 8074 și DIN


8075 sunt valabile și țevilor ABS cf. SR EN 1455-1 și țevilor SAN
ile
D Do ote fa

+ PVC cf. EN 1565-1.


t

Rezultatele testelor și clasificării țevilor PP-H și PP-R sunt


valabile și pentru țevile ce corespund ÖNORM B 5174-1, DIN
e- 14

8077 și DIN 8078 (sau a țevilor cu aceleași caracteristici).


n

3 10
l-d 8f0

Detaliu Y – Etanșarea străpungerilor pentru țevi plastice în


planșeu masiv
ua 32

Tabel 19 – Informații despre distanță minimă


an 1

Distanță
Element
m 39

(mm)

Colier rezistent la foc - Colier rezistent la foc PROMASTOP®-FC 0


9

Colier rezistent la foc - Bandă rezistentă la foc PROMASTOP®-W 0


b4

Colier rezistent la foc - Manșon de cablu rezistent la foc PROMASTOP®-IM CJ21 0


Colier rezistent la foc - Izolație combustibilă 0
Colier rezistent la foc - Izolație incombustibilă 0
Colier rezistent la foc - Pat de cabluri 0
Colier rezistent la foc - Mănunchi de cabluri ≥ 80 ≥ 80
Colier rezistent la foc - Ramă deschidere ≥ 30 ≥ 30

Colier rezistent la foc - Tubulatură ventilație autonomă sau placare relief PROMATECT®-AD 0

Colier rezistent la foc - Șine repartitoare energie și învelisul lor ≥ 20


Colier rezistent la foc – Alte instalații ≥ 100

2016-05 49
Etanșarea străpungerilor combinate pentru cabluri EI 30 la
701
și țevi PROMASTOP®-I EI 120

Tabel 20 – Materiale țevi, dimensiuni, situații de instalație și clasificare


Interval dimensiuni Etanșarea Direcție
Tip de produs Ø…Diametrul țevii (mm) străpungerilor D…Planșeu Tip colier Clasificare
s…Grosime perete țeavă (mm) (mm) W…Perete

Friatec Friaphon Ø 52 / s 2,8 - Ø 110 / s 5,3 2 x 50 D FC3 EI 90-U/U

Friatec dBlue Ø 50 / s 1,8 - Ø 125 / s 3,9 2 x 50 D FC3 EI 90-U/U

Geberit Silent dB20 Ø 56 / s 3,2 - Ø 160 / s 7,0 2 x 50 D FC3 EI 90-U/U

Geberit Silent PP Ø 32 / s 2,0 - Ø 125 / s 4,2 2 x 50 D FC3 EI 90-U/U

at f7
Geberit Silent dB20 Ø 56 / s 3,2 - Ø 135 / s 6,0 2 x 50 W FC3 EI 90-U/U

om c8
Pipelife Master3 Ø 75 / s 2,1 - Ø 125 / s 3,5 2 x 50 D FC3 EI 90-U/U

pr c0
Pipelife Master3 Ø 75 / s 2,1 - Ø 125 / s 3,5 2 x 50 W FC3 EI 120-U/U

c- 00
PoloKal NG Ø 32 / s 1,8 - Ø 250 / s 8,6 2 x 50 D FC3/6 EI 90-U/U

PoloKal 3S Ø 75 / s 3,8 - Ø 160 / s 7,5 2 x 50 D FC3 EI 90-U/U

dF d -fo 0a
PoloKal XS Ø 32 / s 1,8 - Ø 250 / s 8,6 2 x 50 D FC3/6 EI 90-U/U

PoloKal NG Ø 32 / s 1,8 - Ø 160 / s 4,9 2 x 50 W FC3 EI 120-U/U

PoloKal NG
oa a la 8 Ø 32 / s 1,8 - Ø 250 / s 8,6 2 x 50 W FC3/6 EI 90-U/U
nl lo ie- ea
PoloKal XS Ø 32 / s 1,8 - Ø 250 / s 8,6 2 x 50 W FC3/6 EI 90-U/U
ow w c 19

PoloKal XS Ø 32 / s 1,8 - Ø 160 / s 4,9 2 x 50 W FC3 EI 120-U/U


pr f5 ro

PoloKal 3S Ø 75 / s 3,8 - Ø 160 / s 7,5 2 x 50 W FC3 EI 120-U/U

ile
D Do ote fa

PVC-U Ø 32 / s 1,8 - Ø 250 / s 4,9 2 x 50 D FC3/6 EI 90-U/U


t

FC3/6
PVC-U Ø 125 / s 3,2 - Ø 160 / s 3,6 2 x 50 D EI 120-U/C
(incorporat)
e- 14

PE-HD Ø 32 / s 1,8 - Ø 200 / s 11,4 2 x 50 D FC3/6 EI 90-U/U


l-d 8f0

PE HD Ø 40 / s 1,8 - Ø 200 / s 11,4 2 x 50 W FC3/6 EI 90-U/U

PP-H / PP-R Ø 30 / s 1,8 - Ø 200 / s 11,4 2 x 50 D FC3/6 EI 90-U/U


ua 32

FC3/6
PP-H / PP-R Ø 75 / s 2,6 - Ø 90 / s 3,0 2 x 50 D EI 90-U/U
(incorporat)
an 1

PP-H / PP-R Ø 40 / s 1,8 - Ø 250 / s 14,2 2 x 50 W FC3/6 EI 90-U/U


m 39

Raupiano Plus Ø 40 / s 1,8 - Ø 200 / s 6,2 2 x 50 D FC6 EI 90-U/U

Raupiano Plus (+ mufă) Ø 40 / s 1,8 - Ø 125 / s 3,1 2 x 50 D FC6 EI 90-U/U


9
b4

Raupiano Plus (+ mufă) Ø 40 / s 1,8 - Ø 125 / s 3,1 2 x 50 W FC6 EI 120-U/U


Detalii exacte privind domeniul de aplicare în ETA.

50 2016-05
Etanșarea străpungerilor combinate pentru cabluri EI 30 la
701
și țevi PROMASTOP®-I EI 120

10. Etanșarea străpungerilor pentru țeavă de plastic: Combinația PROMASTOP®-I cu


PROMASTOP®-W
Detaliu AA/BB/CC
Aplicarea PROMASTOP®-W este în perete pe ambele
10
părți și sub planșeu la partea inferioară a străpungerilor.
PROMASTOP®-W poate să fie montată în etanșarea
străpungerilor, maximum ≤ 5 mm în fața etanșării
1 străpungerilor și nu poate fi vopsit. Pentru fixarea
PROMASTOP®-W în etanșarea străpungerii cu vată
2 minerală se utilizează PROMASTOP®-I, PROMASEAL®-A sau

at f7
4 9 PROMASEAL®-AG 5 1 6 .

om c8
Rezultatele testelor configurației țevilor U/U acoperă și
5
configurațiile C/U, U/C și C/C. Rezultatele testelor configurației
țevilor U/C acoperă și configurația țevilor C/C.

pr c0
Țevile se suspendă la o distanță ≤ 250 mm pe ambele părți de
la pereți sau pe partea superioară a planșeului de construcție.

c- 00
Detaliu AA
Tabel 21 – Informații despre distanță minimă

dF d -fo 0a
Distanță
Object
10 1 9 (mm)

oa a la 8
2 Bandă rezistentă la foc – Colier rezistentă la foc
0
PROMASTOP®-FC
nl lo ie- ea
Bandă rezistentă la foc - Bandă rezistentă la foc
0
PROMASTOP®-W
ow w c 19
pr f5 ro

Bandă rezistentă la foc – Manșon de cablu rezistent la


5 0
foc PROMASTOP®-IM CJ21
4 5
ile
D Do ote fa

Bandă rezistentă la foc – Izolație combustibilă 0


10
t

Bandă rezistentă la foc – Izolație incombustibilă 0

4 Bandă rezistentă la foc – Pat de cablu 0


e- 14

Bandă rezistentă la foc – Mănunchi de cabluri ≥ 100 ≥ 100


Detaliu BB – Etanșarea străpungerilor pentru țeavă de Bandă rezistentă la foc – Ramă deschidere ≥ 37 ≥ 37
l-d 8f0

plastic în planșeu masiv


Bandă rezistentă la foc - Tubulatură ventilație autonomă
≥ 20
sau placare relief PROMATECT®-AD ≥ 20
ua 32

Bandă rezistentă la foc – Alte instalații ≥ 100 ≥ 100


9
1
4
an 1

2
m 39

10
4
9

10
b4

Detaliu CC – Etanșarea străpungerilor pentru țeavă de


plastic în perete ușor și în perete masiv

2016-05 51
Etanșarea străpungerilor combinate pentru cabluri EI 30 la
701
și țevi PROMASTOP®-I EI 120

Tabel 22 – Materiale țevi, dimensiuni, situații de instalație și clasificare


Interval dimensiuni Etanșarea Direcție Nr de straturi
Tip de produs Ø…Diametrul țevii (mm) străpungerilor D…Planșeu Ø (mm) 4 Clasificare
s…Grosime perete țeavă (mm) (mm) W…Perete Straturi
32 – 63 4 1
75 – 110 4 2
PVC Ø 32 / s 1,8 - Ø 160 / s 11,8 2 x 50 W EI 120-U/C
125 4 3
140 – 160 4 4
32 – 63 4 1
75 – 110 4 2
PE Ø 32 / s 2,0 - Ø 160 / s 14,6 2 x 50 W EI 120-U/C
125 4 3

at f7
140 – 160 4 4

om c8
32 – 63 4 1
75 – 110 4 2
PP-H / PP-R Ø 32 / s 1,8 - Ø 160 / s 14,6 2 x 50 W EI 120-U/C
125 4 3

pr c0
140 – 160 4 4
32 4 2

c- 00
40 – 63 4 3
PoloKal NG Ø 32 / s 1,8 - Ø 160 / s 4,9 2 x 50 W 75 – 90 4 4 EI 90-U/U
110 – 125 4 5

dF d -fo 0a
140 – 160 4 6
75 – 90 4 4
PoloKal 3S Ø 75 / s 3,8 - Ø 160 / s 7,5 2 x 50 W 110 – 125 4 5 EI 90-U/U

oa a la 8 140 – 160 4 6
nl lo ie- ea 32 4 2
40 – 63 4 3
PoloKal XS Ø 32 / s 1,8 - Ø 160 / s 4,9 2 x 50 W 75 – 90 4 4 EI 90-U/U
ow w c 19
pr f5 ro

110 – 125 4 5
140 – 160 4 6

ile
D Do ote fa

63 4 3
75 – 90 4 4
t

Geberit Silent dB20 Ø 63 / s 1,8 - Ø 160 / s 6,4 2 x 50 W EI 90-U/U


110 – 125 4 5
140 – 160 4 6
e- 14

32 – 63 4 1
75 – 110 4 2
PVC Ø 32 / s 1,8 - Ø 160 / s 11,8 2 x 50 D EI 120-U/C
125 4 3
l-d 8f0

140 – 160 4 4
32 – 63 4 1
75 – 110 4 2
PE Ø 32 / s 2,0 - Ø 160 / s 14,6 2 x 50 D EI 120-U/C
ua 32

125 4 3
140 – 160 4 4
32 – 63 4 1
an 1

75 – 110 4 2
m 39

PP-H / PP-R Ø 32 / s 1,8 - Ø 160 / s 14,6 2 x 50 D EI 120-U/C


125 4 3
140 – 160 4 4
9

32 4 2
40 – 63 4 3
b4

PoloKal NG Ø 32 / s 1,8 - Ø 125 / s 3,9 2 x 50 D EI 90-U/U


75 – 90 4 4
110 – 125 4 5
32 4 2
40 – 63 4 3
PoloKal XS Ø 32 / s 1,8 - Ø 125 / s 3,9 2 x 50 D EI 90-U/U
75 – 90 4 4
110 – 125 4 5
50 – 63 4 3
Geberit Silent db20 Ø 50 / s 2,0 - Ø 125 / s 6,4 2 x 50 D 75 – 90 4 4 EI 90-U/U
110 – 125 4 5

Ø 32 / s 1,8 - Ø 40 / s 6,7
PP-H / PP-R + izolație combustibilă 2 x 50 D 32 – 40 4 2 EI 120-U/C
(B-s3, d0; grosime 9 mm; configurație CS)

Detalii exacte privind domeniul de aplicare în ETA.

52 2016-05
Etanșarea străpungerilor combinate pentru cabluri EI 30 la
701
și țevi PROMASTOP®-I EI 120

11. Țeavă compozită de aluminiu și plastic în etanșarea străpungerilor PROMASTOP®-I cu


bandă PROMASTOP®-W
Detaliu DD/EE/FF
Aplicarea PROMASTOP®-W este în perete pe ambele
părți și sub planșeu pe o parte în etanșarea străpungerilor.
2 PROMASTOP®-W poate să fie montată în etanșarea
5
străpungerilor, maximum ≤ 5 mm în fața etanșării
străpungerilor și nu poate fi vopsit. Pentru fixarea
PROMASTOP®-W în etanșarea al străpungerii cu vată
4 minerală se utilizează PROMASTOP®-I, PROMASEAL®-A sau

at f7
15 PROMASEAL®-AG 5 1 6 .
12

om c8
1
Țevile compozit din aluminiu și plastic cu descrierea
chimică PE-Xb/AI/PE-HD, (Tip Pipelife Radopress) cu izolație
combustibilă (grosime ≥ 6 ≤ 32 mm, clasa B-s3, d0 în

pr c0
conformitate cu SR EN 13501-1 sau superioară acesteia de
ex. cauciuc/grosime ≥ 4 ≤ 9, clasa E în conformitate cu SR EN
9
13501 de ex. PE) pot să fie etanșate cu PROMASTOP®-W.

c- 00
Detaliu DD Izolația combustibilă se află în centrul etanșării a străpungerilor

dF d -fo 0a
și trebuie să aibă o lungime totală de min. 500 mm. Configurația
izolației clasa B-s3, d0 is LS sau CS, pentru izolația clasa E,
configurația CS.

oa a la 8 9 2 15 1
Cablurile se suspendă la o distanță ≤ 250 mm pe ambele părți
nl lo ie- ea
de la pereți sau pe partea superioară a planșeului de construcție.
ow w c 19

Tabel 23 – Clasificare cu izolație 6-32 mm, clasa B-s3, d0


pr f5 ro

– lungimea izolației ≥ 500 mm


Țeavă compozit de
ile
D Do ote fa

PROMASTOP®-I
aluminiu și plastic cu 2 x 50 mm
4
t

izolație combustibilă cu
15 PROMASTOP®-W (1 strat) Perete Planșeu
e- 14

Pipelife Radopress
n

1 4 12 EI 120-U/C
Ø 16 - 50 mm
EI 120-U/C
E 120-U/C and
l-d 8f0

Detaliu EE – Etanșarea străpungerilor pentru țeavă Ø 63 mm


EI 60-U/C
compozit de aluminiu și plastic în planșeu masiv

Tabel 24 – Clasificare cu izolație 4-9 mm, clasa E


ua 32

Țeavă compozit de PROMASTOP®-I


9 aluminiu și plastic cu 2 x 50 mm
an 1

izolație combustibilă cu
m 39

15 2 PROMASTOP®-W (1 strat) Perete Planșeu


4
Pipelife Radopress
EI 120-U/C EI 120-U/C
Ø 16 - 32 mm
9
b4

15 12

1
4
1
9

Detaliu FF – Etanșarea străpungerilor pentru țeavă


compozit de aluminiu și plastic în perete ușor și perete
masiv

2016-05 53
Etanșarea străpungerilor combinate pentru cabluri EI 30 la
701
și țevi PROMASTOP®-I EI 120

12. Etanșarea străpungerilor de țevi incombustibile cu izolație combustibilă cu PROMASTOP®-I


și bandă PROMASTOP®-W
Detaliu GG/HH/II
11 Țevile din oțel și cupru ( și înlocuitorii lor) cu izolație combustibilă
(grosime≥ 6 ≤ 32 mm, clasa B-s3, d0 în conformitate cu SR
EN 13501 sau superioară acesteia de ex. cauciuc) pot să fie
15 etanșate cu PROMASTOP®-W. Configurația izolației este CS.
1 Aplicarea PROMASTOP®-W este în perete pe ambele
părți și sub planșeu pe o parte în etanșarea străpungerilor.
5 2 PROMASTOP®-W poate să fie montată în etanșarea

at f7
străpungerilor, maximum ≤ 5 mm în fața etanșării străpungerilor
4 9 și nu poate fi vopsit. Pentru fixarea PROMASTOP®-W

om c8
în etanșarea străpungerii cu vată minerală se utilizează
PROMASTOP®-I, PROMASEAL®-A sau PROMASEAL®-AG
5 1 6.

pr c0
Țevile se suspendă la o distanță ≤ 250 mm pe ambele părți de
la pereți sau pe partea superioară a planșeului.

c- 00
Detaliu GG

Țevi de oțel

dF d -fo 0a
9 2 15 1 Tabel 25 – Țevi de oțel – Clasificare – cu izolație de grosime

oa a la 8
nl lo ie- ea 6-32 mm, B-s3, d0
PROMASTOP®-I
Țevi de oțel cu izolație combustibilă 2 x 50 mm
cu PROMASTOP®- W (1 strat)
ow w c 19

Perete Planșeu
pr f5 ro

Ø 50 / s 2,0/14,2 - Ø 220 / s10,0/14,2 EI 90-U/C EI 90-U/C

ile
D Do ote fa

4 s….grosimea peretelui țevii


15
t

Domeniul de utilizare în cazul țevilor din metal cu


11 conductivitate λ ≤ 58 W/mK și punct de topire ≥ 1100 °C (de
1 4
e- 14

ex. oțel inoxidabil, fier turnat, aliaje de nichel (NiCr, NiMo și


n

NiCu aliaje) și Ni.


Detaliu HH – Țevi incombustibile cu izolație combustibilă
l-d 8f0

Țevi de cupru
Tabel 26 – Țevi de cupru – Clasificare – cu izolație de grosime
ua 32

9 6-32 mm. B-s3, d0


PROMASTOP®-I
an 1

15 2 Țevi de cupru cu izolație combustibilă 2 x 50 mm


4 cu PROMASTOP®- W (1 strat)
m 39

Perete Planșeu

Ø 20 / s 2,0/14,2 - Ø 88,9 / s 2,0/14,2 EI 90-U/C EI 90-U/C


9

15 11 s….grosimea peretelui țevii


b4

1
4 Rezultatele țevilor din cupru sunt valabile și în cazul țevilor
1 din oțel, dar nu vice versa pentru țevi cu conductivitate
9
λ ≤ 380 W/mK și punct de topire ≥ 1083 °C (de ex. oțel
inoxidabil, fier turnat, aliaje de nichel (NiCr, NiMo și NiCu
aliaje) și Ni.
Detaliu II – Țevi incombustibile cu izolație combustibilă

54 2016-05
Etanșarea străpungerilor cu mortar EI 90 la
702
PROMASTOP®-VEN EI 120

Date tehnice
3
1 PROMASTOP®-VEN
5 2 PROMASTOP®-FC
2 3 PROMASTOP®-B
12 4 PROMASEAL®-AG
5 Perete/planșeu masiv
6 6 Țeavă plastică
4
1 7 Țeavă incombustibilă
8 Mănunchi de cabluri
11 8
9 Pat de cablu
7 4
10 Cabluri

at f7
9 11 Izolație combustibilă
12 Eticheta de identificare

om c8
8
Certificat: ETA-14/0445 / CR Nr. 314100817-A

pr c0
Avantaje:
• Etanșarea străpungerilor pentru cabluri, paturi de cabluri,
mănunchiuri de cabluri, conducte, țevi plastice, țevi de oțel

c- 00
Tabel 1 – Dimensiunile etanșărilor străpungerilor rezistente și țevi de cupru cu PROMASTOP®-FC, PROMASTOP®-AG,
la foc cu mortar PROMASTOP®-VEN PROMASTOP®-VEN sau PROMASTOP®-B

dF d -fo 0a
Mărimile etanșării Mărimile etanșării • Utilizare posibilă și la exterior
Element de separație mortarului PROMASTOP®-B în • Execuția se poate face și mecanizat
PROMASTOP®-VEN PROMASTOP®-VEN • Utilizând cărămida PROMASTOP®-B montajele ulterioare

oa a la 8
se fac cu ușurință
Perete masiv ≥ 150 mm ≤ 1,44 m² ≤ 0,03 m²
nl lo ie- ea
Planșeu masiv ≥ 150 mm ≤ 1,44 m² ≤ 0,03 m² Tabel 1
• Execuția etanșărilor simple sau combinate cu mortar
Clasificarea etanșării goale EI 120 EI 120
ow w c 19

rezistent la foc implică respectarea dimensiunilor date de


pr f5 ro

tabele.Planșeul masiv și perete masiv trebuie să aibă o


grosime de ≥ 150 mm și o densitate de ≥ 450 kg/m3.
ile
D Do ote fa

3
• Structura de construcție trebuie să fie clasificată conform SR
1 EN 13501-2 pentru perioada rezistentă la foc.
t

• În cazul utilizării etanșării cu mortar rezistent la foc


8 PROMASTOP®-VEN în planșeu masiv se utilizează întărituri
4
e- 14

din plase de oțel (mărimea max. ochiurilor 100 x 100 mm,


n

9
sau produse identice) și vincluri de metal, care pot să fie
10
acoperite cu mortar PROMASTOP®-VEN de minimum 30
l-d 8f0

7
mm.
2 11
6
Detaliu A/B
Etanșare mortar rezistent la foc în perete masiv și planșeu
ua 32

5
masiv.
an 1

Detaliu A – Etanșarea străpungerilor cu mortar în perete Manual de instalare


masiv • În cazul etanșării străpungerilor în planșeu structura de
m 39

întărire trebuie să cuprindă cerințelor statice (plasa de oțel


6 11 7 10 9 8 5
trebuie acoperită cu un strat de mortar PROMASTOP®-VEN
9

de min. 30 mm)
• Pentru cabluri și mănunchi de cabluri se utilizează
b4

PROMASTOP®-AG în adâncime de 5 mm și lungime de 20


mm în jurul cablurilor
• Aplicarea cofrajelor
• Rostul rămas se închide cu mortar PROMASTOP®-VEN
• Netezirea suprafeței
• Fixarea etichetei de identificare

2 4 1 3

Detaliu B – Etanșarea străpungerilor cu mortar în planșeu


masiv

2016-05 55
Etanșarea străpungerilor cu mortar EI 90 la
702
PROMASTOP®-VEN EI 120

Etanșarea străpungerilor pentru cabluri: PROMASTOP®-VEN în combinație cu PROMASEAL®-AG


Detaliu C/D
Cablurile și mănunchiurile de cabluri se acoperă cu pasta
PROMASTOP®-AG (grosime aprox. 5 mm, lățime aprox. 20
5 mm). Paturile de cabluri și scările de cabluri pot să treacă prin
etanșarea străpungerilor.
1
4
Cablurile, mănunchiurile de cabluri, paturile de cabluri și scările
de cabluri se suspendă la o distanță ≤ 250 mm pe ambele
părți de la pereți sau pe partea superioară a planșeuluis.

at f7
10 9
Tabel 2

om c8
Clasa de rezistentă la foc depinde de direcție după cum se
vede și în tabelul 2.

pr c0
Tabel 2 – Clasificare în funcție de direcție
Detaliu C – Cabluri, mănunchiuri de cabluri - și paturile Clasificare în funcție de
de cabluri pot fi închise în etanșarea străpungerilor

c- 00
direcțe
PROMASTOP®-VEN în perete masiv Instalații electrice (vată minerală 2 x 50 mm)

dF d -fo 0a
8 10 9 5 Perete Planșeu

Toate tipurile de cabluri izolate


Ø ≤ 21 mm EI 120 EI 120

oa a la 8 (CG 1)
nl lo ie- ea
Toate tipurile de cabluri izolate
E 120
21 < Ø ≤ 50 mm EI 120
EI 90
ow w c 19

(CG 2)
pr f5 ro

Toate tipurile de cabluri izolate


E 120
50 < Ø ≤ 80 mm EI 90
ile
D Do ote fa

EI 90
(CG 3)
t

Mănunchiurile de cabluri din grupa


4 1
CG1 E 120
EI 120
e- 14

Detaliu D – Cabluri, mănunchiuri de cabluri - și paturi Ø ≤ 100 mm EI 90


n

de cabluri pot fi închise în etanșarea străpungerilor (CG 4)


PROMASTOP®-VEN în planșeu masiv Tipuri de cabluri neizolate
l-d 8f0

E 120
Ø ≤ 24 mm EI 120
EI 90
(CG 5)

Conducte din plastic sau oțel cu


ua 32

configurația de capăt țeavă U/C


EI 120 EI 120
Ø ≤ 16 mm
an 1

(CG 6)
m 39

CG … grup cablu cf. SR EN 1366-3:2009


9
b4

56 2016-05
Etanșarea străpungerilor cu mortar EI 90 la
702
PROMASTOP®-VEN EI 120

Etanșarea străpungerilor pentru țevi incombustibile cu izolație incombustibilă


Detaliu E/F/G
7 Se poate utiliza o izolație parțială cu vată minerală (punct
de topire ≥ 1000°C, calitate A2/A2L cf SR EN 13501-1 sau
superioară acesteia). Lungimea și grosimea izolației se citesc
11
din diagrame.

Configurația izolației LS, LI, CS sau CI cf. SR EN 1366-3. Izolația


(configurația LS) poate să fie plasată în centrul structurii de
1 construcție sau etanșării rezistente la foc și fixarea se face cu

at f7
5 sârmă de oțel (grosime min 0,6 mm).

om c8
Țevile se suspendă la o distanță ≤ 250 mm pe ambele părți ale
peretelui sau pe partea superioară a planșeului.

pr c0
Țevi de oțel

c- 00
Detaliu E Tabel 3 – Datele izolației țevilor de oțel
Tip Specificație

dF d -fo 0a
11 7 Punct de topire ≥1000°C, clasa
Vată minerală A2-s1, d0, A2L-s1, d0

oa a la 8
nl lo ie- ea (în conformitate cu SR EN 13501-1)

Densitate ≥ 40 kg/m³

5 Grosimea izolației ≥ 30 mm la ≤ 100 mm


ow w c 19
pr f5 ro

Tipul izolației LS, CS, LI, CI

Lungimea izolației ≥ 1150 mm

ile
D Do ote fa

Tabel 4 – Dimensiuni pentru țevi de oțel cu izolație


t

incombustibilă
Clasificare în funcție de direcția
e- 14

etanșării străpungerilor cu mortar


Cu izolație incombustibilă PROMASTOP®-VEN
EI 120-U/C
l-d 8f0

Perete Planșeu
1
Diametrul țevii (mm) 17 ≤ 114 17 ≤ 114
ua 32

Grosimea peretelui țevii (mm) 2,0 ≤ 14,2 2,0 ≤ 14,2


an 1

Domeniul de utilizare este valabil și în cazul țevilor din metal


cu conductivitate λ ≤ 58 W/mK și punct de topire ≥1100°C (de
m 39

ex. oțel inoxidabil, fier turnat, aliaje de nichel (NiMo și NiCu


Detaliu F – Etanșarea străpungerilor pentru țevi metalice aliaje) și Ni.
9

cu izolație incombustibilă (configurația LS, în centru) cu


PROMASTOP®-VEN în planșeu masiv
b4

2016-05 57
Etanșarea străpungerilor cu mortar EI 90 la
702
PROMASTOP®-VEN EI 120

Tabel 5 – Informații despre lungimea țevilor din oțel cu izolație incombustibilă

Lungimea totală a izolației: ≥ 1150 mm


Grosime perete țevi (mm)

at f7
om c8
pr c0
c- 00
Diametrul țevii (mm)

dF d -fo 0a
oa a la 8 Țevi de cupru
nl lo ie- ea
5
Tabel 6 – Datele izolației țevilor de cupru
ow w c 19
pr f5 ro

1 11 Tip Specificație

Punct de topire ≥1000 °C, clasa

ile
D Do ote fa

Vată minerală A2-s1, d0, A2L-s1, d0


(în conformitate cu SR EN 13501-1)
t

7
Densitate ≥ 40 kg/m³
e- 14

Grosimea izolației ≥ 30 mm la ≤ 100 mm


n

Tipul izolației LS, CS, LI, CI


l-d 8f0

Lungimea izolației ≥ 2150 mm


Detaliu G – Etanșarea străpungerilor pentru țevi metalice
cu izolație incombustibilă (configurația LS, în centru) în Tabel 7 – Dimensiuni pentru țevi de cupru cu izolație
etanșarea străpungerilor PROMASTOP®-VEN în perete incombustibilă
ua 32

masiv. Clasificare în funcție de direcție


în etanșare al străpungerilor cu
an 1

Cu izolație incombustibilă mortar PROMASTOP®-VEN


m 39

EI 120-U/C

Perete Planșeu
9

Diametrul țevii (mm) 17 ≤ 88,9 17 ≤ 88,9


b4

Grosime perete al țevii (mm) 1,0 ≤ 14,2 1,0 ≤ 14,2

Rezultatele țevilor din cupru sunt valabile și în cazul țevilor


din oțel, dar nu vice versa pentru țevi cu conductivitate
λ ≤ 380 W/mK și punct de topire ≥ 1083 °C (de ex. oțel
inoxidabil, fier turnat, aliaje de nichel (NiCr, NiMo și NiCu
aliaje) și Ni.

58 2016-05
Etanșarea străpungerilor cu mortar EI 90 la
702
PROMASTOP®-VEN EI 120

Tabel 8 – Informații despre lungimea izolației incombustibile pentru țevile din cupru
Grosime perete țevi (mm)

Lungimea totală a izolației:


≥ 2150 mm

at f7
om c8
pr c0
c- 00
Diametrul țevii (mm)

dF d -fo 0a
oa a la 8
nl lo ie- ea
ow w c 19
pr f5 ro

ile
D Do ote fa
t
e- 14

n
l-d 8f0
ua 32
an 1
m 39
9
b4

2016-05 59
Etanșarea străpungerilor cu mortar EI 90 la
702
PROMASTOP®-VEN EI 120

Etanșarea străpungerilor pentru țeavă din plastic în mortar PROMASTOP®-VEN cu


PROMASTOP®-FC

Detaliu H/I
Colierul rezistent la foc se montează pe ambele părți ale
peretului și în cazul planșeelor se aplică la partea inferioară.

1
Se poate utiliza pentru izolare fonică de max. 5 mm din orice
spumă PE din clasa E sau superioară acesteia (cf. SR EN
2 13501-1). Rezultatele testelor configurației țevilor U/U acoperă
6

at f7
și configurațiile C/U, U/C și C/C.

om c8
Țevile se suspendă la o distanță ≤ 250 mm pe ambele părți de
la pereți sau pe partea superioară a planșeului.
5

pr c0
Tabel 9
În cazul utilizării colierului PROMASTOP®-FC și
PROMASTOP®-VEN, rezultatele testelor și clasificările în cazul

c- 00
Detaliu H – Etanșare a străpungerilor pentru țevi plastice țevilor PE-HD cf. SR EN 12201-2, SR EN 1519-1, SR EN 12666-
în PROMASTOP®-VEN în perete masiv cu PROMASTOP®-FC 1, DIN 8074 și DIN 8075 sunt valabile și țevilor ABS cf. SR EN

dF d -fo 0a
1455-1 și țevilor SAN + PVC cf. SR EN 1565-1.

Rezultatele testelor și clasificării țevilor PP-H și PP-R sunt vala-

oa a la 8
bile și pentru țevile ce corespund ÖNORM B 5174-1, DIN 8077
5 și DIN 8078 (sau țevilor cu aceleași caracteristici).
nl lo ie- ea6
ow w c 19
pr f5 ro

ile
D Do ote fa
t

1
2
e- 14

Detaliu I – Etanșare a străpungerilor pentru țevi plastice în


l-d 8f0

PROMASTOP®-VEN în planșeu masiv cu PROMASTOP®-FC

Tabel 9 – Materiale țevi, dimensiuni, situații de instalație și clasificare


ua 32

Interval dimensiuni Etanșarea Direcție


an 1

Tip de produs Ø…Diametrul țevii (mm) străpungerilor D…Planșeu Tip colier Clasificare
s…Grosime perete țeavă (mm) (mm) W…Perete
m 39

PE-HD Ø 32 / s 1,8 - Ø 125 / s 11,4 ≥ 150 W FC3/6 EI120-U/U


9

PE-HD Ø 32 / s 2,0 - Ø 125 / s 12,2 ≥ 150 D FC3/6 EI120-U/U


b4

PP-H / PP-R Ø 32 / s 1,8 - Ø 125 / s 11,4 ≥ 150 W FC3/6 EI120-U/U

PP-H / PP-R Ø 32 / s 2,0 - Ø 125 / s 7,1 ≥ 150 D FC3/6 EI120-U/U

60 2016-05
Etanșarea străpungerilor pentru țevi din plastic cu EI 30 la
703
PROMASTOP®-FC EI 120

Date tehnice

1 PROMASTOP®-FC
2 PROMASTOP®-S sau PROMASTOP®-L
4
6 3 Rost inelar, vezi manualul de instalație
4 Umplutură
5 Fixare corespunzătoare
6 Țeavă de cupru
7 7 Structură de construcție
8 Peretele ghenei
9 Izolație combustibilă
10 Plasă de oțel

at f7
11 Eticheta de identificare
5 1

om c8
Certificat: ETA-14/0089

Informații generale

pr c0
PROMASTOP®-FC este un dispozitiv de închidere și etanșare
Tabel 1 – Grosimea structurii de construcție și numărul al străpungerilor pentru țevi din plastic în peretele ghenei,
colierelor rezistente la foc perete ușor, perete masiv și planșeu masiv (cf. tabel 1).

c- 00
Numărul
Grosimea Există mai multe posibilități de montaj: direct în sau pe
Structură de construcție manșetelor

dF d -fo 0a
construcției structura de construcție sau în etanșarea străpungerilor (vezi
rezistente la foc
PROMASTOP®-CC sau PROMASTOP®-I).
Peretele ghenei (Detaliu A/B) ≥ 50 mm 1

oa a la 8
Perete ușor (Detaliu C/D) ≥ 100 mm 2
Manual de instalare
• Montare (bandă) izolație fonică, dacă este necesar.
nl lo ie- ea
Perete masiv (Detaliu E/F) ≥ 150 mm 2 • În cazul planșeului, colierul se află sub planșeu.
Planșeu masiv (Detaliu G/H) ≥ 100 mm 1
• În cazul peretelui (cu excepția peretele ghenei) pe ambele
ow w c 19

părți.
pr f5 ro

• Pentru închiderea rostului inelar există trei posibilități:


1. cu mortar rezistent la foc PROMASTOP®-VEN
ile
D Do ote fa

2. gips
3 3. umplutură cu vată minerală clasa A1 (cf. SR EN 13501-1)
t

5
și etanșarea finală a rostului inelar cu acrilat rezistent la
6 foc PROMASEAL®-A 3 cu adâncime ≥ 5 mm
1
e- 14

• Plasarea manșetei rezistentă la foc în jurul țevii, desfacerea


n

1 urechilor de fixare înapoi la 180 °C.


• Materialul de fixare se utilizează împreună cu colierul
l-d 8f0

rezistent la foc în pereți masivi sau sub planșee masive. Alte


detalii de fixare le găsiți mai jos.
5 • Fixarea etichetei de identificare
1
ua 32

8
3
5 Peretele ghenei
an 1

Detaliu A/B
m 39

Grosimea minimă a peretului ghenei poate să fie ≥ 50 mm.


Detaliu A – PROMASTOP®-FC6 în peretele ghenei
9

Fixare
Colierul rezistent la foc PROMASTOP®-FC se montează pe
b4

8
1 peretele ghenei și se fixează cu șuruburi sau cu materialele de
fixare furnizate.

Detaliu B – PROMASTOP®-FC6 în peretele ghenei

2016-05 61
Etanșarea străpungerilor pentru țevi din plastic cu EI 30 la
703
PROMASTOP®-FC EI 120

Perete ușor
Detaliu C/D
Grosimea peretului trebuie să fie ≥ 100 mm și structura să
fie din lemn sau metal, placată pe ambele părți cu minimum
două straturi de 12,5 mm grosime plăci rezistente la foc (sunt
1 admise și alte grosimi a plăcilor, dar trebuie păstrată grosimea
6 minimă). La pereți cu structura din lemn, distanța minimă
4 între aceasta și etanșare trebuie să fie cel puțin 100 mm, care
se umple cu material rezistent la foc de clasă A1 sau A2 (în
conformitate cu SR EN 13501-1).

at f7
7
Fixarea

om c8
În cazul pereților flexibili,precum și în cazul etanșărilor
Detaliu C – PROMASTOP®-FC pe perete ușor străpungerilor sau cu pernițe fixarea se execută cu ajutorul
tijelor filetate M6 sau M8.

pr c0
Izolare fonică
1 În cazul pereților flexibili sau masivi este permisă utilizarea

c- 00
7
oricărei izolații din spumă pe bază PE de max. 5 mm din clasa
6 E (cf. SR EN 13501-1) sau superioară acesteia.
3

dF d -fo 0a
3

Perete masiv

oa a la 8 1 Detaliu E
3
nl lo ie- ea
Planșeul masiv trebuie să aibă o grosime ≥ 150 mm și o
7 densitate ≥ 450 kg/m3. Pentru detalii vezi tabelul 3. Instalarea
ow w c 19

colierului rezistent la foc se face pe o parte în cazul planșeului


pr f5 ro

1
(sub planșeu sau înglobat).

ile
D Do ote fa

Detaliu D – PROMASTOP®-FC pe perete ușor și perete Detaliu F


masiv Peretele masiv trebuie să aibă o grosime ≥ 100 mm și o
t

densitate ≥ 450 kg/m3. (nu se iau în considerare toleranțele


de fabricație). Instalarea colierului rezistent la foc se face pe
e- 14

ambele părți în cazul pereților (pe perete sau înglobat).


n

6 3 7

Fixarea
l-d 8f0

Colierul rezistent la foc PROMASTOP®-FC va fi montat pe


structurile masive cu șuruburi parțial sau total înglobate în
mortar (vezi detalii E/F).
ua 32

Pentru configurația U/U colierul poate să fie montat cu


minimum 10 mm în afara suprafeței. Pentru configurațiile
1
an 1

U/C, C/U și C/C colierul rezistent la foc PROMASTOP®-FC va


fi montat în plan. Nu este permisă acoperirea în totalitate a
m 39

Detaliu E – Etanșarea străpungerilor pentru țeavă de plastic colierului cu mortar.


în planșeu masiv
9
b4

Detaliu F – Etanșarea străpungerilor pentru țeavă de plastic


în perete masiv

62 2016-05
Etanșarea străpungerilor pentru țevi din plastic cu EI 30 la
703
PROMASTOP®-FC EI 120

Detaliu G – PROMASTOP®-FC pentru țevi plastice cu


izolație combustibilă sub planșeu masiv
7 9 Izolația combustibilă cu clasa B-s3, d-0 (cf. SR EN 13501-1) sau
superioară acesteia:
Se poate utiliza izolație de 6-32 mm lungime ≥ 500 mm în
configurații LS, LI, CS sau CI cf. SR EN 1366-3 (vezi în intro-
ducere) .

Detaliu H – PROMASTOP®-FC pentru țevi plastice pe


1 etanșarea străpungerilor cu perne în perete masiv și
planșeu masiv

at f7
Colierul antifoc în pernițele etanșării a străpungerilor se poate
6
utilize pentru țevi PVC-U, PE, PP-H și PP-R.

om c8
Pentru clasificări vezi pagina 69.
Detaliu G – PROMASTOP®-FC pentru țevi plastice cu

pr c0
izolație combustibilă sub planșeu masiv
Utilizări frecvente în perete ușor și perete
masiv

c- 00
7

dF d -fo 0a
Izolarea planșeelor incombustibile
Colierul antifoc PROMASTOP®-FC se utilizează pentru țevi
PP-H și PP-R(Ømax = 110 mm și grosime perete al țevii ≤ 2,7 mm)
2

oa a la 8
sub izolația planșeelor (grosime ≥ 100 mm, densitate ≥100kg/
m³, clasa Euro A2 conformSR EN 13501-1 sau superioară aces-
nl lo ie- ea
teia). Clasificare planșeu EI 120. Fixarea se face prin izolația
1
planșeului spre podea.
ow w c 19
pr f5 ro

6
Țevi spirale pentru peleți, aplicația perete
Țevi spirale clasificate pentru peleți (Ømax = 60 mm) cu sau
ile
D Do ote fa

fără încărcătura peleți și distanță zero între colierele antifoc.


Clasificarea EI 120-U/U în perete masivde 150 mm grosime și
t

densitate ≥ 450 kg/m³.


e- 14

Șuruburi pentru transport peleți


n

PROMASTOP®-FC poate fi utilizat și la șuruburi pentru


alimentare peleți ale căror țevi de transport sunt din PVC
l-d 8f0

(Ømax 90 mm, grosimea peretelui țevii ≤ 3mm) sau PE (Ømax


90 mm,grosimea peretelui țevii ≤ 8,2 mm) și poate fi utilizat
Detaliu H – PROMASTOP®-FC pentru țevi plastice cu și în cazul suruburilor metalice integrate. Clasificare EI90-U/U
izolație combustibilă sub planșeu masiv pentru perete ușor și perete masiv.
ua 32

Conducte flexibile
an 1

Conducte flexibile din PVC cu sau fără cabluri pot fi etanșate


cu colierul antifoc PROMASTOP®-FC (diametrul colierului
m 39

max. 50 mm). Clasificare EI90-U/U pentru perete ușor și perete


masiv.
9

Sisteme de livrare pneumatice:


b4

Țevi din PVC cu max. Ø = 110 mm și grosimea peretelui țevii


≤ 3mm pot fi etanșate cu colierul antifoc PROMASTOP®-FC.
Două cabluri de control pot fi incluse între manșeta și țeava.

Utilizare: perete ușor, perete masiv și planșeu masiv. Clasificare


EI 45-U/U pentru pereți și clasificare EI 90-U/U pentru planșee.

2016-05 63
Etanșarea străpungerilor pentru țevi din plastic cu EI 30 la
703
PROMASTOP®-FC EI 120

Detaliu I
Colierul rezistent la foc PROMASTOP®-FC6 face posibilă
7 trecerea țevilor înclinate. Diametrul țevilor înclinate testate
poate să fie micșorat, dar nu mărit.
Utilizare: Perete masiv și planșeu masiv clasificare cf. tabel 3.
3

1 Detaliu J
Colierul rezistent la foc PROMASTOP®-FC6 permite și utilizarea
6
prelungirilor. Diametrul prelungirii țevilor testate poate să fie
micșorat, dar nu mărit.
Utilizare: Construcție masivă și perete ușor clasificare cf. tabel

at f7
5 3.

om c8
Detaliu I – PROMASTOP®-FC6 pentru țevi înclinate Tabel 2 – Informații despre distanță minimă
Distanță
Element
(mm)

pr c0
7 PROMASTOP®-FC – PROMASTOP®-FC 0

c- 00
3 PROMASTOP®-FC – izolație combustibilă 0

6 PROMASTOP®-FC – izolație incombustibilă 0

dF d -fo 0a
PROMASTOP®-FC – cablu, paturi de cabluri și scări
0
1 de cabluri

oa a la 8
nl lo ie- ea
Detaliu J – PROMASTOP®-FC6 cu prelungire țeavă
ow w c 19
pr f5 ro

Tabel 3 – Materiale țevi, dimensiuni, situații de instalație și clasificare


PE-HD
ile
D Do ote fa

Dimensiuni
t

Grosime
Specificație Ø…Diametrul țevii (mm) FC3/6 Poziție colier Rezistență la foc
(mm)
s…Grosime perete țeavă (mm)
e- 14

Peretele ghenei EI 90-U/U


≥ 50 Ø 50 / s 1,8 - Ø 125 / s 11,4 FC6 Invers în perete
fără izolație EI 90-U/C
l-d 8f0

Peretele ghenei EI 120-U/U


≥ 50 Ø 50 / s 5,8 - Ø 125 / s 3,1 FC6 Invers în perete
fără izolație EI 120-U/C
Perete ușor ≥ 100 Ø 40 / s 1,8 - Ø 200 / s 11,4 FC3/6 Pe perete EI 90-U/U
ua 32

Perete masiv ≥ 100 Ø 40 / s 1,8 - Ø 200 / s 11,4 FC3/6 Pe perete EI 90-U/U


EI 90-U/U
Perete masiv ≥ 100 Ø 32 / s 1 ,8 - Ø 31 5 / s 15,0 FC3/6 Pe perete
an 1

EI 90-U/C
m 39

EI 120-U/U
Perete masiv ≥ 100 Ø 32 / s 1,8 - Ø 250 / s 22,7 FC3/6 Pe perete
EI 120-U/C
Perete masiv ≥ 100 Țeavă înclinată (până 45°), max. Ø 125 FC6 Pe perete EI 120-U/U
9

EI 90-U/U
b4

Perete masiv ≥ 150 Ø 40 / s 1,8 - Ø 315 / s 15,0 FC3/6 Tencuit în perete


EI 90-U/C
EI 120-U/U
Perete masiv ≥ 150 Ø 40 / s 1,8 - Ø 250 / s 22,7 FC3/6 Tencuit în perete
EI 120-U/C
EI 120-U/U
Planșeu masiv ≥ 150 Ø 32 / s 1,8 - Ø 250 / s 22,7 FC3/6 Tencuit în planșeu
EI 120-U/C
EI 90-U/U
Planșeu masiv ≥ 150 Ø 32 / s 1,8 - Ø 315 / s 15,0 FC3/6 Pe partea inferioară a suprafeței
EI 90-U/C
EI 120-U/U
Planșeu masiv ≥ 150 Ø 32 / s 1,8 - Ø 250 / s 22,7 FC3/6 Pe partea inferioară a suprafeței
EI 120-U/C
Planșeu masiv ≥ 150 Țeavă înclinată (până 45°), max. Ø 125 FC6 Pe partea inferioară a suprafeței EI 120-U/U

64 2016-05
Etanșarea străpungerilor pentru țevi din plastic cu EI 30 la
703
PROMASTOP®-FC EI 120

PP-H / PP-R
Dimensiuni
Grosime
Specificație Ø…Diametrul țevii (mm) FC3/6 Poziție colier Rezistență la foc
(mm)
s…Grosime perete țeavă (mm)

Peretele ghenei EI 90-U/U


≥ 50 Ø 50 / s 1,8 - Ø 125 / s 17,1 FC6 Invers în perete
fără izolație EI 90-U/C
Perete ușor ≥ 100 Ø 40 / s 1,8 - Ø 250 / s 14,2 FC3/6 Pe perete EI 90-U/U
Perete ușor ≥ 100 Ø 40 / s 1,8 - Ø 250 / s 14,2 FC3/6 Pe perete EI 120-U/U
Perete masiv ≥ 100 Ø 40 / s 1,8 - Ø 250 / s 14,2 FC3/6 Pe perete EI 90-U/U

at f7
Perete masiv ≥ 100 Ø 40 / s 1,8 - Ø 250 / s 14,2 FC3/6 Pe perete EI 120-U/U

om c8
EI 120-U/U
Perete masiv ≥ 100 Ø 32 / s 1,8 - Ø 315 / s 15,0 FC3/6 Pe perete
EI 120-U/C

pr c0
Perete masiv ≥ 100 Țeavă înclinată (până 45°), max. Ø 125 FC6 Pe perete EI 90-U/U
Perete masiv ≥ 100 Țeavă înclinată (până 45°), max. Ø 125 FC6 Pe perete EI 120-U/U

c- 00
EI 90-U/U
Perete masiv ≥ 150 Ø 40 / s 1,8 - Ø 250 / s 22,7 FC3/6 Tencuit în perete
EI 90-U/C

dF d -fo 0a
EI 120-U/U
Perete masiv ≥ 150 Ø 40 / s 1,8 - Ø 250 / s 22,7 FC3/6 Tencuit în perete
EI 120-U/C

oa a la 8 EI 90-U/U
Planșeu masiv
nl lo ie- ea
≥ 150 Ø 32 / s 1,8 - Ø 250 / s 22,7 FC3/6 Tencuit în planșeu
EI 90-U/C
EI 120-U/U
ow w c 19

Planșeu masiv ≥ 150 Ø 32 / s 1,8 - Ø 250 / s 22,7 FC3/6 Tencuit în planșeu


pr f5 ro

EI 120-U/C
EI 90-U/U

ile
D Do ote fa

Planșeu masiv ≥ 150 Ø 32 / s 1,8 - Ø 315 / s 15,0 FC3/6 Pe partea inferioară a suprafeței
EI 90-U/C
t

EI 120-U/U
Planșeu masiv ≥ 150 Ø 32 / s 1,8 - Ø 315 / s 15,0 FC3/6 Pe partea inferioară a suprafeței
EI 120-U/C
e- 14

Planșeu masiv ≥ 150 Țeavă înclinată (până 45°), max. Ø 125 FC6 Pe partea inferioară a suprafeței EI 120-U/U
l-d 8f0

PVC-U
Dimensiuni
Grosime
Specificație Ø…Diametrul țevii (mm) FC3/6 Poziție colier Rezistență la foc
ua 32

(mm)
s…Grosime perete țeavă (mm)

EI 90-U/U
Perete masiv ≥ 100 Ø 40 / s 1,9 - Ø 315 / s 18,7 FC3/6 Pe perete
an 1

EI 90-U/C
m 39

EI 120-U/U
Perete masiv ≥ 100 Ø 40 / s 1,9 - Ø 250 / s 11,9 FC3/6 Pe perete
EI 120-U/C
9

Perete masiv ≥ 100 Țeavă înclinată (până 45°), max. Ø 125 FC6 Pe perete EI 120-U/U
b4

Perete masiv ≥ 100 Țeavă cu prelungire, max. Ø 125 FC6 Pe perete EI 120-U/U
Perete masiv ≥ 150 Ø 110 / s 2,7 - Ø 315 / s 7,7 FC6 Pe perete EI 180-U/U
EI 90-U/U
Planșeu masiv ≥ 150 Ø 32 / s 1,8 - Ø 315 / s 18,7 FC3/6 Tencuit în planșeu
EI 90-U/C
EI 90-U/U
Planșeu masiv ≥ 150 Ø 32 / s 1,8 - Ø 315 / s 18,7 FC3/6 Pe partea inferioară a suprafeței
EI 90-U/C
Planșeu masiv ≥ 150 Țeavă înclinată (până 45°), max. Ø 125 FC6 Pe partea inferioară a suprafeței EI 120-U/U

Planșeu masiv ≥ 150 Țeavă cu prelungire, max. Ø 125 FC6 Pe partea inferioară a suprafeței EI 120-U/U

2016-05 65
Etanșarea străpungerilor pentru țevi din plastic cu EI 30 la
703
PROMASTOP®-FC EI 120

Geberit Silent-db20 sau produse identice


Dimensiuni
Grosime
Specificație Ø…Diametrul țevii (mm) FC3/6 Poziție colier Rezistență la foc
(mm)
s…Grosime perete țeavă (mm)

Perete ușor ≥ 100 Ø 56 / s 3,2 - Ø 135 / s 6,0 FC3 Pe perete EI 90-U/U

Perete masiv ≥ 100 Ø 56 / s 3,2 - Ø 135 / s 6,0 FC3 Pe perete EI 120-U/U

Perete masiv ≥ 100 Țeavă cu prelungire, max. Ø 135 FC3 Pe perete EI 120-U/U

Perete masiv ≥ 150 Ø 56 / s 3,2 - Ø 135 / s 6,0 FC3 Tencuit în perete EI 120-U/U

at f7
Planșeu masiv ≥ 150 Ø 56 / s 3,2 - Ø 160 / s 7,0 FC3 Tencuit în planșeu EI 120-U/U

om c8
Planșeu masiv ≥ 150 Ø 56 / s 3,2 - Ø 160 / s 7,0 FC3 Pe partea inferioară a suprafeței EI 120-U/U

Planșeu masiv ≥ 150 Țeavă cu prelungire, max. Ø 135 FC6 Pe partea inferioară a suprafeței EI 120-U/U

pr c0
Geberit Mepla sau produse identice

c- 00
Dimensiuni
Grosime
Specificație Ø…Diametrul țevii (mm) FC3/6 Poziție colier Rezistență la foc
(mm)

dF d -fo 0a
s…Grosime perete țeavă (mm)

Perete masiv ≥ 150 Ø 16 / s 2,25 - Ø 75 / s 4,7 FC3 Tencuit în perete EI 90-U/C

oa a la 8
Perete masiv ≥ 150
nl lo ie- ea Ø 16 / s 2,25 - Ø 63 / s 4,5 FC3 Tencuit în perete EI 120-U/C

Ø 16 / s 2,25 - Ø 75 / 4,7
Perete masiv ≥ 150 + izolație combustibilă (B-s3, d0; grosime FC3 Tencuit în perete EI 90-U/C
6 – 32 mm; Configurație: LS/LI/CS sau CI)
ow w c 19
pr f5 ro

Ø 16 / s 2,25 - Ø 75 / s 4,7
Perete masiv ≥ 150 + izolație combustibilă (B-s3, d0; grosime FC3 Tencuit în perete EI 120-U/C
ile
D Do ote fa

6 – 32 mm; Configurație: LS/LI/CS sau CI)


t

Planșeu masiv ≥ 150 Ø 16 / s 2,25 - Ø 75 / s 4,7 FC3 Tencuit în planșeu EI 120-U/C

Ø 16 / s 2,25-tel - Ø 63 / s 4,5
e- 14

Planșeu masiv ≥ 150 + izolație combustibilă (B-s3, d0; grosime FC3 Tencuit în planșeu EI 90-U/C
6 – 32 mm; Configurație: LS/LI/CS sau CI)
l-d 8f0

Friatec dBlue sau produse identice


ua 32

Dimensiuni
Grosime
Specificație Ø…Diametrul țevii (mm) FC3/6 Poziție colier Rezistență la foc
(mm)
s…Grosime perete țeavă (mm)
an 1
m 39

Planșeu masiv ≥ 150 Ø 50 / s 1,8 - Ø 125 / s 3,9 FC3 Tencuit EI 120-U/U

Planșeu masiv ≥ 150 Ø 50 / s 1,8 - Ø 125 / s 3,9 FC3 Sub planșeu EI 120-U/U
9
b4

Friatec Friaphon sau produse identice


Dimensiuni
Grosime
Specificație Ø…Diametrul țevii (mm) FC3/6 Poziție colier Rezistență la foc
(mm)
s…Grosime perete țeavă (mm)

Planșeu masiv ≥ 150 Ø 52 / s 2,8 - Ø 110 / s 5,3 FC3 Tencuit EI 120-U/U

Planșeu masiv ≥ 150 Ø 52 / s 2,8 - Ø 110 / s 5,3 FC3 Sub planșeu EI 120-U/U

66 2016-05
Etanșarea străpungerilor pentru țevi din plastic cu EI 30 la
703
PROMASTOP®-FC EI 120

Friatec uni/multi sau produse identice


Dimensiuni
Grosime
Specificație Ø…Diametrul țevii (mm) FC3/6 Poziție colier Rezistență la foc
(mm)
s…Grosime perete țeavă (mm)

Planșeu masiv ≥ 150 Ø 16 / s 2,0 - Ø 63 / s 4,5 FC3 Tencuit în planșeu EI 120-U/C

Ø 16 / s 2,0 - Ø 63 / s 4,5
Planșeu masiv ≥ 150 + izolație combustibilă (B-s3, d0; grosime FC3 Tencuit în planșeu EI 120-U/C
6 – 32 mm; Configurație: LS/LI/CS sau CI)

at f7
Planșeu masiv ≥ 150 Ø 16 / s 2,0 - Ø 63 / s 4,5 FC3 Pe partea inferioară a suprafeței EI 60-U/C

Planșeu masiv ≥ 150 Ø 16 / s 2,0 - Ø 32 / s 3,0 FC3 Pe partea inferioară a suprafeței EI 120-U/C

om c8
Ø 16 / s 2,0 - Ø 63 / s 4,5
Planșeu masiv ≥ 150 + izolație combustibilă (B-s3, d0; grosime FC3 Pe partea inferioară a suprafeței EI 90-U/C

pr c0
6 – 32 mm; Configurație: LS/LI/CS sau CI)

Ø 16 / s 2,0 - Ø 63 / s 4,5

c- 00
Planșeu masiv ≥ 150 + izolație combustibilă (B-s3, d0; grosime FC3 Pe partea inferioară a suprafeței EI 120-U/C
6 – 32 mm; Configurație: LS/LI/CS sau CI)

dF d -fo 0a
Friatec Friatherm starr sau produse identice

oa a la 8 Dimensiuni
nl lo ie- ea
Grosime
Specificație Ø…Diametrul țevii (mm) FC3/6 Poziție colier Rezistență la foc
(mm)
s…Grosime perete țeavă (mm)
ow w c 19
pr f5 ro

Ø 16 / s 2,0 - Ø 160 / s 12,5


Planșeu masiv ≥ 150 + izolație combustibilă (B-s3, d0; grosime FC3 Tencuit în planșeu EI 120-U/C
6 – 32 mm; Configurație: LS/LI/CS sau CI)
ile
D Do ote fa
t

Planșeu masiv ≥ 150 Ø 16 / s 2,0 - Ø 160 / s 12,5 FC3 Pe partea inferioară a suprafeței EI 120-U/C

Planșeu masiv ≥ 150 Ø 16 / s 2,0 - Ø 160 / s 12,5 FC3 Tencuit în planșeu EI 120-U/C
e- 14

Ø 16 / s 2,0 - Ø 160 / s 12,5


Planșeu masiv ≥ 150 + izolație combustibilă (B-s3, d0; grosime FC3 Sub planșeu EI 120-U/C
l-d 8f0

6 – 32 mm; Configurație: LS/LI/CS sau CI)


ua 32

Pipelife Master3 sau produse identice


Dimensiuni
Grosime
an 1

Specificație Ø…Diametrul țevii (mm) FC3/6 Poziție colier Rezistență la foc


(mm)
s…Grosime perete țeavă (mm)
m 39

Perete ușor ≥ 100 Ø 75 / s 2,1 - Ø 125 / s 3,5 FC3 Pe perete EI 90-U/U


9

Perete masiv ≥ 100 Ø 75 / s 2,1 - Ø 125 / s 3,5 FC3 Pe perete EI 120-U/U


b4

Perete masiv ≥ 100 Țeavă cu prelungire, max. Ø 125 FC6 Pe perete EI 120-U/U

Perete masiv ≥ 150 Ø 75 / s 2,1 - Ø 125 / s 3,5 FC3 Pe perete EI 120-U/U

Planșeu masiv ≥ 150 Ø 75 / s 2,1 - Ø 125 / s 3,5 FC3 Tencuit în planșeu EI 120-U/U

Planșeu masiv ≥ 150 Ø 75 / s 2,1 - Ø 125 / s 3,5 FC3 Sub planșeu EI 120-U/U

Planșeu masiv ≥ 150 Țeavă cu prelungire, max. Ø 125 FC6 Sub planșeu EI 120-U/U

2016-05 67
Etanșarea străpungerilor pentru țevi din plastic cu EI 30 la
703
PROMASTOP®-FC EI 120

Poloplast PoloKal NG sau produse identice


Dimensiuni
Grosime
Specificație Ø…Diametrul țevii (mm) FC3/6 Poziție colier Rezistență la foc
(mm)
s…Grosime perete țeavă (mm)

Perete ușor ≥ 100 Ø 32 / s 1,8 - Ø 250 / s 8,6 FC3/6 Pe perete EI 90-U/U


Perete masiv ≥ 100 Ø 32 / s 1,8 - Ø 250 / s 8,6 FC3/6 Pe perete EI 90-U/U
Perete masiv ≥ 100 Ø 32 / s 1,8 - Ø 160 / s 4,9 FC3 Pe perete EI 120-U/U
Perete masiv ≥ 100 Țeavă înclinată (până 45°), max. Ø 125 FC6 Pe perete EI 90-U/U

at f7
Perete masiv ≥ 100 Țeavă cu prelungire, max. Ø 125 FC6 Pe perete EI 120-U/U
Perete masiv ≥ 150 Ø 32 / s 1,8 - Ø 250 / s 8,6 FC3/6 Tencuit în perete EI 90-U/U

om c8
Perete masiv ≥ 150 Ø 32 / s 1,8 - Ø 160 / s 4,9 FC3 Tencuit în perete EI 120-U/U
Planșeu masiv ≥ 150 Ø 32 / s 1,8 - Ø 250 / s 8,6 FC3/6 Tencuit în planșeu EI 120-U/U

pr c0
Planșeu masiv ≥ 150 Ø 32 / s 1,8 - Ø 250 / s 8,6 FC3/6 Pe partea inferioară a suprafeței EI 120-U/U
Planșeu masiv ≥ 150 Țeavă înclinată (până 45°), max. Ø 125 FC6 Pe partea inferioară a suprafeței EI 120-U/U

c- 00
Planșeu masiv ≥ 150 Țeavă cu prelungire, max. Ø 125 FC6 Pe partea inferioară a suprafeței EI 120-U/U

dF d -fo 0a
Poloplast PoloKal XS sau produse identice

oa a la 8
Dimensiuni
Grosime
Specificație Ø…Diametrul țevii (mm) FC3/6 Poziție colier Rezistență la foc
nl lo ie- ea
(mm)
s…Grosime perete țeavă (mm)

Perete ușor ≥ 100 Ø 32 / s 1,8 - Ø 250 / s 8,6 FC3/6 Pe perete EI 90-U/U


ow w c 19
pr f5 ro

Perete masiv ≥ 100 Ø 32 / s 1,8 - Ø 250 / s 8,6 FC3/6 Pe perete EI 90-U/U


Perete masiv ≥ 100 Ø 32 / s 1,8 - Ø 160 / s 4,9 FC3 Pe perete EI 120-U/U

ile
D Do ote fa

Perete masiv ≥ 100 Țeavă înclinată (până 45°), max. Ø 125 FC6 Pe perete EI 90-U/U
t

Perete masiv ≥ 100 Țeavă cu prelungire, max. Ø 125 FC6 Pe perete EI 120-U/U
Perete masiv ≥ 150 Ø 32 / s 1,8 - Ø 250 / s 8,6 FC3/6 Tencuit în perete EI 90-U/U
e- 14

Perete masiv ≥ 150 Ø 32 / s 1,8 - Ø 160 / s 4,9 FC3 Tencuit în perete EI 120-U/U
Planșeu masiv ≥ 150 Ø 32 / s 1,8 - Ø 250 / s 8,6 FC3/6 Tencuit în planșeu EI 120-U/U
l-d 8f0

Planșeu masiv ≥ 150 Ø 32 / s 1,8 - Ø 250 / s 8,6 FC3/6 Pe partea inferioară a suprafeței EI 120-U/U
Planșeu masiv ≥ 150 Țeavă înclinată (până 45°), max. Ø 125 FC6 Pe partea inferioară a suprafeței EI 120-U/U
ua 32

Planșeu masiv ≥ 150 Țeavă cu prelungire, max. Ø 125 FC6 Pe partea inferioară a suprafeței EI 120-U/U

Poloplast PoloKal 3S sau produse identice


an 1
m 39

Dimensiuni
Grosime
Specificație Ø…Diametrul țevii (mm) FC3/6 Poziție colier Rezistență la foc
(mm)
s…Grosime perete țeavă (mm)
9

Perete ușor ≥ 100 Ø 75 / s 3,8 - Ø 160 / s 7,5 FC3 Pe perete EI 90-U/U


b4

Perete masiv ≥ 100 Ø 75 / s 3,8 - Ø 160 / s 7,5 FC3 Pe perete EI 120-U/U


Perete masiv ≥ 100 Țeavă înclinată (până 45°), max. Ø 125 FC6 Pe perete EI 120-U/U
Perete masiv ≥ 100 Țeavă cu prelungire, max. Ø 125 FC6 Pe perete EI 120-U/U
Perete masiv ≥ 150 Ø 75 / s 3,8 - Ø 160 / s 7,5 FC3 Tencuit în perete EI 120-U/U
Planșeu masiv ≥ 150 Ø 75 / s 3,8 - Ø 160 / s 7,5 FC3 Tencuit în planșeu EI 120-U/U
Planșeu masiv ≥ 150 Ø 75 / s 3,8 - Ø 160 / s 7,5 FC3 Pe partea inferioară a suprafeței EI 120-U/U
Planșeu masiv ≥ 150 Țeavă înclinată (până 45°), max. Ø 125 FC6 Pe partea inferioară a suprafeței EI 120-U/U
Planșeu masiv ≥ 150 Țeavă cu prelungire, max. Ø 125 FC6 Pe partea inferioară a suprafeței EI 120-U/U

68 2016-05
Etanșarea străpungerilor pentru țevi din plastic cu EI 30 la
703
PROMASTOP®-FC EI 120

Rehau Raupiano Plus sau produse identice


Dimensiuni
Grosime
Specificație Ø…Diametrul țevii (mm) FC3/6 Poziție colier Rezistență la foc
(mm)
s…Grosime perete țeavă (mm)

Perete masiv ≥ 100 Ø 40 / s 1,8 - Ø 160 / s 3,9 FC3 Pe perete EI 120-U/U

Ø 40 / s 1,8 - Ø 125 / s 3,1


Perete masiv ≥ 100 FC6 Pe perete EI 120-U/U
Țeavă cu prelungire, max. Ø 125

Ø 40 / s 1,8 - Ø 125 / s 3,1


Perete masiv ≥ 150 FC6 Tencuit în perete EI 120-U/U
Țeavă cu prelungire, max. Ø 125

at f7
Perete masiv ≥ 150 Ø 40 / s 1,8 - Ø 200 / s 6,2 FC6 Tencuit în planșeu EI 120-U/U

om c8
Ø 40 / s 1,8 - Ø 125 / s 3,1
Planșeu masiv ≥ 150 FC6 Tencuit în planșeu EI 120-U/U
Țeavă cu prelungire, max. Ø 125

pr c0
Planșeu masiv ≥ 150 Ø 40 / s 1,8 - Ø 200 / s 6,2 FC6 Pe partea inferioară a suprafeței EI 90-U/U

Planșeu masiv ≥ 150 Ø 40 / s 1,8 - Ø 160 / s 3,9 FC6 Pe partea inferioară a suprafeței EI 120-U/U

c- 00
Ø 40 / s 1,8 - Ø 125 / s 3,1
Planșeu masiv ≥ 150 FC6 Pe partea inferioară a suprafeței EI 120-U/U
Țeavă cu prelungire, max. Ø 125

dF d -fo 0a
Ø 40 / s 1,8 - Ø 160 / s 3,9 FC6
Planșeu masiv ≥ 150 Pe partea inferioară a suprafeței EI 120-U/U
Țeavă cu prelungire, max. Ø 125 +SPC

oa a la 8
nl lo ie- ea
PVC-U, PE, PP-H și PP-R în pernuțe de etanșare PROMASTOP®-S/L
Dimensiuni
ow w c 19

Grosime
pr f5 ro

Specificație Ø…Diametrul țevii (mm) FC3/6 Poziție colier Rezistență la foc


(mm)
s…Grosime perete țeavă (mm)

ile
D Do ote fa

Perete masiv +
≥ 150 Ø 32 / s 1,8 - Ø 125 / s 3,1 FC3 Pe perete EI 120-U/U
PROMASTOP®-S/L
t

Planșeu masiv +
≥ 150 Ø 32 / s 1,8 - Ø 125 / s 3,1 FC3 Pe partea inferioară a suprafeței EI 120-U/U
PROMASTOP®-S/L
e- 14

Detalii despre domeniile de aplicare le găsiți în ETA.


l-d 8f0

Dimensiunile în mm.
ua 32
an 1
m 39
9
b4

2016-05 69
Colier de protecție la foc pentru țevi plastice EI 45 la
7.3.01
PROMASTOP®-U EI 180

Date tehnice
7 1 PROMASTOP®-U
2 2 Cleme de fixare
3 Ancoră din oțel sau șurub turbo *
4 Șurub din oțel cu șaibă de 40 x 3 mm 40 x 3 mm *
5 Tijă filetată M6 cu piuliță și șaibă *
6 PVC, PE, PP și ABS țevi plastic
7 Perete masiv și perete ușor cu grosime ≥ 100 mm
6
8 Planșeu masiv ≥ 150 mm, densitate nominală ≥ 650 kg/m3
9 PROMASEAL®-S silicon rezistent la foc
3

at f7
10 Eticheta de identificare

1 Conform : SR EN 1366-3, SR EN 13501-2, ETAG 026

om c8
3
* se folosește numai un elemet (verificați detaliile de instalație)
4

pr c0
5 Informații generale
10
• Colierul rezistent la foc PROMASTOP®-U este fabricat din
oțel inoxidabil și bandă intumescentă.Lungimea totală

c- 00
Tabel 1 - Informație pentru determinarea segmentelor și a benzii este de 2.25m (150secțiuni). Colierul se poate
numarului clemelor de fixare pentru un colier, precum și dimensiona la diametrul țevii în momentul execuției. Cu

dF d -fo 0a
numărul colierelor dintr-un singur pachet în funcție de ajutorul colierului antifoc PROMASTOP®-U se pot realiza
diametrul țevii etanșări pentru țevile din plastic până la diametrul 200 mm
Număr
(vezi paragraful “Valorile rezistenței la foc conform SR EN

oa a la 8
Exteriorul Număr Număr colier solicitat de
13501-2”). Etanșările străpungerilor în cauză trebuie să fie
segment per dintr-un marcate cu etichete de identificare.
țevii Ø (*)
nl lo ie- ea calmă per
colier pachet
colier
Avantaje
ow w c 19

43 mm 15 10 2 • Toate componentele necesare sunt într-un singur pachet


pr f5 ro

50 mm 17 8,5 2
• Banda de măsurare, cu care putem măsura un colier pentru
toate diametre de țeavă
ile
D Do ote fa

55 mm 18 8 2 • Manșeta poate să fie instalată în mediu X pe baza ETAG


026-2, care este utilizat în orice condiții de vreme și expus la
t

63 mm 20 7,5 2
influențe interne și externe
69 mm 21 7 2 • Durata de viață a manșetei este 25 ani, dacă nu este expusă
e- 14

la foc
n

75 mm 22 6,5 3

83 mm 24 6 3 Procedura de instalație
l-d 8f0

90 mm 25 6 3
• În funcție de diametrul țevii din plastic este necesară
măsurarea lungimii specifice a colierului antifoc (1) sau
110 mm 29 5 3 numărul segmentelor pe bază de grafit și foi de oțel
inoxidabil întrerupte
ua 32

114 mm 30 5 3
• Se fixează colierul antifoc (1) pe țeavă și se leagă ambele
125 mm 33 4,5 3 capete cu cleme de fixare (2)
an 1

140 mm 36 4 5
• Se completează numărul rămas de cleme de fixare (2)
• Se atașează manșeta antifoc pe structură care separă
m 39

160 mm 40 3,75 5 compartimentele de incendiu prin elementele de fixare


200 mm 49 3 5
(3,4,5)
9

• Completați și lipiți eticheta de identificare


(*) se pot obține mai multe informații de la departamentul tehnic • Pentru a se asigura că stabilitatea serviciilor este menținută
b4

în condiții de incendiu, toate serviciile pot fi sprijinite în mod


adecvat până la 250 mm distanță de peretele de pe ambele
părți al etanșării.

70 2016-05
Colier de protecție la foc pentru țevi plastice EI 45 la
7.3.01
PROMASTOP®-U EI 180

Detaliu A
7 Dacă țeava de plastic trece prin perete masiv sau flexibil,
5
2 9 1 colierul trebuie să fie:
• (1) instalat pe ambele părți, cu excepția indicată în detaliul B
6
• Montarea pe perete masiv se face cu ancoră din oțel sau
șuruburi turbo (3). Montarea pe perete ușor se face cu tijă
filetată din oțel M6 cu piuliță și șaibă (5).
• Îmbinările dintre țeavă și perete în lățime ≤ 5 mm pot fi
etanșate cu silicon rezistent la foc PROMASEAL®-A (9).

1 2

at f7
3
7

om c8
50 ≥ 100 50

pr c0
Detaliu A – Etanșare pentru țevi din plastic prin perete

c- 00
Detaliu B
5 7 Colierul antifoc PROMASTOP®-U poate să fie instalat numai pe

dF d -fo 0a
partea expusă focului. În pereții flexibili se pot instala coliere cu
2 6 ajutorul tijelor filetate cu piuliță și șaibă (5).

oa a la 8
nl lo ie- ea
ow w c 19
pr f5 ro

1
9
3
ile
D Do ote fa

7
t

50 ≥ 100
e- 14

Detaliu B – Instalație pe o parte în perete masiv și flexibil


l-d 8f0

Detaliu C
Dacă o țeavă din plastic trece prin planșeu masiv, colierul
antifoc PROMASTOP®-U este instalat numai la partea
8 6
inferioară a construcției ; montarea se face cu ancoră din oțel
ua 32

sau șuruburi turbo.


an 1

≥ 150
m 39
9

3
50
b4

2
1

Detaliu C – Etanșare pentru țeavă din plastic prin planșeu

2016-05 71
Colier de protecție la foc pentru țevi plastice EI 45 la
7.3.01
PROMASTOP®-U EI 180

Detaliu D
Dacă o țeavă din plastic trece prin perete masiv, putem să
6 instalăm o piesă T cu o țeavă lateral (diametru ≤ 75 mm) în
8
plafon. Colierul PROMASTOP®-U este montat pe partea
inferioară a construcției (detaliu C).

≥ 150

at f7
3
1

50

om c8
pr c0
Detaliu D – Etanșare pentru țeavă din plastic cu țeavă
laterală

c- 00
Detaliu E
Colierul rezistent la foc PROMASTOP®-U poate fi instalat numai

dF d -fo 0a
pe partea expusă focului, iar în secțiunea din vecinătate nu
7
exista expunere la foc. În pereți flexibili se pot monta colierul cu
2 1 ajutorul tijelor filetate cu piuliță și șaibă (3).

oa a la 8
nl lo ie- ea
ow w c 19
pr f5 ro

ile
D Do ote fa

3
t
e- 14

≥ 180 50
n

Detaliu E – Perete masiv din partea expusă focului


l-d 8f0

2 Detaliu F
Două coliere antifoc PROMASTOP®-U pot fi instalate numai
7
pe partea expusă focului, iar în secțiunea din vecinătate nu
ua 32

exista expunere la foc. În pereți masive se pot monta colierul cu


ajutorul tijelor filetate cu piuliță și șaibă (3).
an 1
m 39
9

6 1
2
b4

≥ 180 50 50

Detaliu F – Perete masiv cu colier dublu din partea expusă


focului

72 2016-05
Colier de protecție la foc pentru țevi plastice EI 45 la
7.3.01
PROMASTOP®-U EI 180

Detaliu G
Două coliere antifoc PROMASTOP®-U pot fi instalate pe partea
2 2
expusă focului.În pereții masivi se pot monta colierele cu
ajutorul tijelor filetate cu piuliță și șaibă (3).

6 1 1
2 2

at f7
3 3

om c8
7
50 50 ≥ 180 50 50

pr c0
Detaliu G – Colier dublu la perete masiv – din ambele părți

c- 00
dF d -fo 0a
oa a la 8
nl lo ie- ea
ow w c 19
pr f5 ro

ile
D Do ote fa
t
e- 14

n
l-d 8f0
ua 32
an 1
m 39
9
b4

2016-05 73
Etanșarea străpungerilor pentru țevi din plastic cu EI 30 la
705.08
PROMASTOP®-W EI 120

Date tehnice

1 PROMASTOP®-W
1 2 PROMASTOP®-VEN
3 PROMASEAL®-A sau PROMASEAL®-AG
4 Perete masiv
5 Umplere cu vată minerală
6 Țeavă plastic
2 7 Etichetă de identificare
6
4
Certificat: ETA-14/0456

at f7
Avantaje:
• Montaj simplu și rapid

om c8
7 • Nu necesită fixare șuruburi sau tije filetate
• Nu ocupă mult spațiu
• Utilizare universală pentru multe țevi cu diferite grosimi de

pr c0
Etanșareaa străpungerilor pentru țevi din plastic cu perete și diametre
PROMASTOP®-W
Informații generale

c- 00
Există mai multe posibilități de montaj: direct în structura

dF d -fo 0a
de construcție sau în etanșarea străpungerilor (vezi
4 PROMASTOP®-CC sau PROMASTOP®-I).

oa a la 8
Produsul de construcție PROMASTOP®-W este un dispozitiv
1 de etanșare pentru țevi. Numărul straturilor depinde de
nl lo ie- ea
6 tipul țevii, configurația capătului țeavii, diametrul țevii și de
6 grosimea peretelui țevii (vezi tabelul 1).
ow w c 19

2
pr f5 ro

1
Perete masiv
2
ile
D Do ote fa

4
Peretele masiv trebuie să aibă o grosime ≥ 150 mm și o
t

densitate ≥ 450 kg/m³.


Detaliu A – PROMASTOP®-W în perete masiv cu
e- 14

PROMASTOP®-VEN ca material de umplere și montare


n

Manual de instalație – perete


l-d 8f0

• Stabilirea diametrului și grosimea peretului pentru țevi


• Să avem grijă la stabilirea numărului de straturi conform
manualul de instalație sau tabelul 1
• Tăierea benzii antifoc
ua 32

4
• Învelirea țevii cu bandă antifoc , preferabil partea activă
către țeava, țesătura portantă către exterior – se fixează cu
1
an 1

o bandă astfel încât marginile pe cât posibil să fie în același


plan cu peretele (cu depășire cel mult 5 mm)
m 39

6
6 5 • Apilcarea benzii antifoc pe ambele părți
3 • Pentru închiderea rostului inelar există trei posibilități (≤ 10
9

mm)
1 5
1. Umplere cu mortar sau mortar antifoc
b4

3
4 PROMASTOP®-VEN (vezi detaliul A)
2. Umplerea rostului inelar cu vată minerală (punct de topire
≥ 1000 °C, clasificare în conformitate cu SR EN 13501-1)
Detaliu B – PROMASTOP®-W în perete masiv cu și etanșarea finală cu PROMASEAL®-A (vezi detaliul B)
PROMASEAL®-A sau PROMASEAL®-AG ca material de 3. sau cu PROMASEAL®-AG (vezi detaliul B). Aceasta se
montare folosește și la fixarea benzii antifoc. Acoperirea învelirii
cu material izolant sau mortar nu este permisă.
• Fixarea etichetei de identificare

74 2016-05
Etanșarea străpungerilor pentru țevi din plastic cu EI 30 la
705.08
PROMASTOP®-W EI 120

Tabel 1 – Rezumare materiale țevi, dimensiuni, situații de Tabel 1


instalație și clasificare Tabelul 1 arată care dintre țevile cu PROMASTOP®-W pot
Dimensiuni
atinge clasificarea EI 120 în funcție de dimensiunile țevii în
Ø…Diametrul țevii Nr de
perete de construcție.
Tip de (mm) Direcție straturi Clasi-
produs s…Grosime perete Perete…W Ø (mm) 4 ficare
Rezultatele testelor și clasificărilor pentru țevi PVC conform SR
țeava Straturi
EN 1452-1, DIN 8061, DIN 8062, SR EN 1329-1, SR EN 1453-1
(mm)
sunt valabile și pentru țevi PVC-C conform SR EN 1566-1.

32 4 2 Rezultatele testelor și clasificărilor pentru țevi PE conform SR


40 – 63 4 3 EN 12201-2, SR EN 1519-1, SR EN 12666-1, DIN 8074, DIN
Ø 32 / s 3,0 - EI 120-

at f7
PVC-U W 75 – 90 4 4 8075 sunt valabile și pentru țevi ABS conform SR EN 1455-1 și
Ø 160 / s 7,7 U/U
110 – 125 4 5 țevilor SAN + PVC cf. SR EN 1565-1.

om c8
140 – 160 4 6
Rezultatele testelor și clasificării țevilor PP-H și PP-R sunt
32 4 2 valabile și pentru țevile ce corespund DIN 8077 și DIN 8078.

pr c0
40 – 63 4 3
Ø 32 / s 1,8 - EI 120-
PE W 75 – 90 4 4 Clasificarea configurației de capăt țeavă U/U acoperă și
Ø 160 / s 14,6 U/U
configurațiile C/U, U/C și C/C.

c- 00
110 – 125 4 5
140 – 160 4 6

dF d -fo 0a
32 4 2
40 – 63 4 3
PP-H / Ø 32 / s 1,8 - EI 120-
W 75 – 90 4 4

oa a la 8
PP-R Ø 160 / s 9,1 U/U
nl lo ie- ea 110 – 125 4 5
140 – 160 4 6

Dimensiuni în mm.
ow w c 19
pr f5 ro

Tabel 2 – Informații despre distanța minimă


Element Distanță (mm)
ile
D Do ote fa

PROMASTOP®-W – PROMASTOP®-W 100


t
e- 14

n
l-d 8f0
ua 32
an 1
m 39
9
b4

2016-05 75
Etanșarea străpungerilor pentru cabluri cu EI 30 la
707
PROMASEAL®-A EI 120

Date tehnice

1 PROMASEAL®-A
2 Structură portantă
3 Țeavă metalică,incombustibilă
4 Mănunchi de cabluri
5 Umplere cu vată minerală
6 Izolație incombustibilă
Certificat: ETA-14/0107
1
5
Avantaje:

at f7
• Etanșare a străpungerilor pentru un singur cablu sau
mănunchi de cabluri

om c8
• Universal aplicabil

4 Manual de instalare

pr c0
2
• Curățarea deschiderii
• Substraturile absorbante vor fi preumezite cu apă
• Aplicarea materialului de umplere al rostului rămas

c- 00
• Aplicarea materialului de etanșare în deschidere(trebuie
avut grijă ca materialul să acopere și cantul străpungerii)
• Netezirea suprafeței

dF d -fo 0a
• Aplicarea etichetei de identificare

oa a la 8 2
Perete ușor
nl lo ie- ea
Detaliu A/B
ow w c 19
pr f5 ro

5 1 Străpungere circulară prin perete ușor

Grosimea peretelui ≥ 100 mm

ile
D Do ote fa

Lățimea rostului circular ≤ 20 mm


t

4 Adâncimea rostului circular ≥ 15 mm

Clasa A1conf. SR EN 13501-1


e- 14

Materialul de umplere al
n

(vată minerală, fibră ceramică,…),


6 rostului
punct de topire ≥ 1000 °C
l-d 8f0

Densitatea materialului de
≥ 40 kg/m³
umplere

Detaliu A – Etanșarea străpungerilor pentru cabluri în


ua 32

perete ușor
an 1

Instalație electrică Clasificarea peretului


m 39

Cablu armat ≤ 4 x 10 mm² (H07RN-F4G10SW sau similar) EI 120

Cablu armat ≤ 3 x 150 mm² (N2XSEY sau similar) EI 120


9

Mănunchi de cabluri din 26 bucăți de cablu armat ≤ 5 x 1,5 mm² (H07RN-F sau similar) EI 120
b4

Mănunchi de cabluri din 20 bucăți de cablu armat ≤ 2 x 0,6 mm² (telecomunicații,...sau similar) E 120, EI 90

Toate tipurile de cablu armat: Ø ≤ 21 mm (telecomunicații,...sau similar) E 120, EI 90

Mănunchi de cabluri legat: Ø ≤ 100 mm, din cabluri izolate cu diametru max. de 21 mm E 120, EI 90

Închidere gol pur: Ø ≤ 200 mm (mărime max. etanșare 0,03m²) EI 120

76 2016-05
Etanșarea străpungerilor pentru cabluri cu EI 30 la
707
PROMASEAL®-A EI 120

Detaliu A/B
Străpungere circulară prin perete ușor
2 Grosimea peretelui ≥ 100 mm

Lățimea rostului circular ≤ 20 mm

Adâncimea rostului circular ≥ 15 mm


5 1
Clasa A1 conf. SR EN 13501-1
Materialul de umplere al
(vată minerală, fibră ceramică,…),
rostului
punct de topire ≥ 1000 °C
4

at f7
Densitatea materialului de
≥ 40 kg/m³
umplere

om c8
pr c0
Detaliu B – Etanșarea străpungerilor pentru cabluri în

c- 00
perete ușor

dF d -fo 0a
Instalație electrică Clasificarea peretului

Cablu izolat ≤ 3 x 150 mm² (H07Z-K sau similar) EI 120

oa a la 8
Mănunchi de cabluri Ø ≤ 90 mm cablu izolat ≤ 3 x1,5 mm² (NYY-O sau similar)
nl lo ie- ea EI 120

Detaliu C – Etanșarea străpungerilor circulare la țevi


ow w c 19

metalice cu izolație incombustibilă


pr f5 ro

Străpungere circulară prin perete ușor

ile
D Do ote fa

2 Grosimea peretelui ≥ 150 mm


t

Lățimea rostului circular ≤ 20 mm

Adâncimea rostului circular ≥ 15 mm


5
e- 14

1
Clasa A1 conf. SR EN 13501-1
Materialul de umplere al
(vată minerală, fibră ceramică,…),
rostului
punct de topire ≥ 1000 °C
l-d 8f0

3
Densitatea materialului de
≥ 40 kg/m³
umplere
ua 32

6 Țeavă metalică Diametru țeavă ≥ 50 mm și ≤ 106 mm


(conf. capete U/C) Grosime prerete ≥ 2 mm și ≤ 14,2 mm
an 1

Învelișul izolației CS (conf. SR EN 1366-3)


m 39

Grosimea izolației 30 mm

Densitatea izolației 40 kg/m³


9

Clasă minimă A2-s1, d0, A2L-s1, d0


b4

conf. SR EN13501-1
Detaliu C – Etanșarea străpungerilor circulare la țevi Izolației
(vată minerală,fibră ceramică,...),
metalice cu izolație incombustibilă
punct de topire ≥ 1000 °C

Soluție de montaj Clasificarea peretului

Etanșare rost circular cu PROMASEAL®-A respectând condițiile generale sus menționate EI 120-U/C

2016-05 77
Etanșarea străpungerilor pentru cabluri cu EI 30 la
707
PROMASEAL®-A EI 120

Construcții masive
Detaliu D – Perete masiv
2
Străpungere circular prin perete masiv

Grosimea peretelui ≥ 100 mm


5
1
Lățimea rostului circular ≤ 20 mm

Adâncimea rostului circular ≥ 15 mm


4 Clasa A1 conf. SR EN 13501-1
Materialul de umplere al
(vată minerală, fibră ceramică,…),
rostului

at f7
punct de topire ≥ 1000 °C
Densitatea materialului de

om c8
≥ 40 kg/m³
umplere

pr c0
Detaliu D – Etanșarea străpungerilor pentru cabluri în
perete masiv

c- 00
Instalație electrică Clasificarea peretului

Cablu izolat ≤ 4 x 10 mm² (H07RN-F4G10SW sau similar) EI 120

dF d -fo 0a
Cablu izolat ≤ 3 x 150 mm² (N2XSEY sau similar) EI 120

Mănunchi de cabluri din 26 bucăți de cablu izolat ≤ 5 x 1,5 mm² (H07RN-F sau similar) EI 120

oa a la 8
nl lo ie- ea
Mănunchi de cabluri din 20 bucăți de cablu izolat ≤ 2 x 0,6 mm² (telecomunicații,...sau similar) EI 120

Mănunchi de cabluri Ø ≤ 90 mm cablu izolat ≤ 3 x1,5 mm² (NYY-O sau similar) EI 120
ow w c 19

Toate tipurile de cablu izolat: Ø ≤ 21 mm (telecomunicații,...sau similar) EI 120, EI 90


pr f5 ro

Mănunchi de cabluri legat: Ø ≤ 100 mm, din cabluri armate cu diametru max. de 21 mm EI 120, EI 90

ile
D Do ote fa

Închidere gol pur: Ø ≤ 200 mm (mărime max. etanșare 0,03m²) EI 120


t

Detaliu E – Planșeu masiv


1 4 5
Străpungere circulară prin planșeu masiv
e- 14

Grosime planșeu ≥ 150 mm


l-d 8f0

Lățimea rostului circular ≤ 20 mm

Adâncimea rostului circular ≥ 15 mm

Clasa A1 conf. SR EN 13501-1


ua 32

Materialul de umplere al
(vată minerală, fibră ceramică,…),
rostului
punct de topire ≥ 1000 °C
an 1

2 Densitatea materialului de
≥ 40 kg/m³
m 39

umplere

Detaliu E – Etanșarea străpungerilor pentru cabluri în


9

planșeu masiv
b4

Instalație electrică Clasificare planșeu

Cablu izolat ≤ 4 x 10 mm² (H07RN-F4G10SW sau similar) EI 120

Cablu izolat ≤ 3 x 150 mm² (N2XSEY sau similar) EI 120

Mănunchi de cabluri din 26 bucăți de cablu izolat ≤ 5 x 1,5 mm² (H07RN-F sau similar) EI 120

Mănunchi de cabluri din 20 bucăți de cablu izolat ≤ 2 x 0,6 mm² (telecomunicații,...sau similar) EI 120

Mănunchi de cabluri Ø ≤ 90 mm cablu izolat ≤ 3 x1,5 mm² (NYY-O sau similar) EI 120

Toate tipurile de cablu izolat: Ø ≤ 21 mm (telecomunicații,...sau similar) EI 120

Mănunchi de cabluri legat: Ø ≤ 100 mm, din cabluri armate cu diametru max. de 21 mm EI 120

Închidere gol pur: Ø ≤ 200 mm (mărime max. etanșare 0,03m²) EI 120

78 2016-05
Etanșarea străpungerilor pentru cabluri cu EI 30 la
707
PROMASEAL®-A EI 120

Detaliu F – Etanșarea străpungerilor circulare la țevi


metalice cu izolație incombustibilă
Străpungere circulară prin perete masiv
2
Grosimea peretelui ≥ 150 mm

Lățimea rostului circular ≤ 20 mm


5 1
Adâncimea rostului circular ≥ 15 mm

Clasa A1 conf. SR EN 13501-1


Materialul de umplere al
(vată minerală, fibră ceramică,…),
3 rostului
punct de topire ≥ 1000 °C

at f7
Densitatea materialului de
6 ≥ 40 kg/m³

om c8
umplere

Țeaavă metalică Diametru țeavă ≥ 50 mm și ≤ 106 mm


(conf. capete U/C) Grosime prerete ≥ 2 mm și ≤ 14,2 mm

pr c0
Învelișul izolației CS (conf. SR EN 1366-3)

c- 00
Grosimea izolației 30 mm

Densitatea izolației 40 kg/m³

dF d -fo 0a
Detaliu F – Etanșarea străpungerilor circulare la țevi Clasă minimă A2-s1, d0, A2L-s1, d0
metalice cu izolație incombustibilă conf. SR EN13501-1
Izolației
(vată minerală,fibră ceramică,...),

oa a la 8 punct de topire ≥ 1000 °C


nl lo ie- ea
Soluție de montaj Clasificarea peretului
ow w c 19
pr f5 ro

Etanșare rost circular cu PROMASEAL®-A pe ambele părți respectând condițiile generale sus menționate EI 120-U/C

ile
D Do ote fa

Detaliu G – Etanșarea străpungerilor circulare la țevi


t

metalice cu izolație incombustibilăîn planșeu masiv


1 5 Străpungere circulară prin planșeu masiv
e- 14

Grosime planșeu ≥ 150 mm

Lățimea rostului circular ≤ 20 mm


l-d 8f0

Adâncimea rostului circular ≥ 15 mm

Class A1 conf. SR EN 13501-1


Materialul de umplere al
ua 32

(vată minerală, fibră ceramică,…),


rostului
punct de topire ≥ 1000 °C
an 1

Densitatea materialului de
≥ 40 kg/m³
umplere
m 39

2
Țeaavă metalică Diametru țeavă ≥ 50 mm și ≤ 106 mm
(conf. capete U/C) Grosime prerete ≥ 2 mm și ≤ 14,2 mm
9

6 3
Învelișul izolației CS (acc. to EN 1366-3)
b4

Grosimea izolației 30 mm
Detaliu G – Etanșarea străpungerilor circulare la țevi metal-
ice cu izolație incombustibilăîn planșeu masiv Densitatea izolației 40 kg/m³

Clasă minimă A2-s1, d0, A2L-s1, d0


conf. SR EN13501-1
Izolației
(vată minerală,fibră ceramică,...),
punct de topire ≥ 1000 °C

Soluție de montaj Clasificare planșeu

Etanșare rost circular cu PROMASEAL®-A respectând condițiile generale sus menționate EI 120-U/C

2016-05 79
Etanşarea rosturilor liniare EI 30 la
707
PROMASEAL®-A EI 120

Date tehnice

1 PROMASEAL®-A
2 Material de umplere a rosturilor
3 Perete şi planşeu rigid
2 4 Perete flexibil
Certificat: ETA-14/0108

Avantaje
• Aprobat împreună cu materialul combustibil de umplere
1
• Aderenţă bună
• Poate fi vopsit

at f7
4 Manual de instalare

om c8
• Substraturile absorbante ar trebui umezite în prealabil cu
apă
• Aplicaţi materialul de umplere ( vată minerală sau izolaţie

pr c0
combustibilă)
• Puneţi materialul de etanşare în deschidere (acordaţi
atenţie la aderenţa pe margini)

c- 00
4 • Neteziţi suprafaţa etanşată
• După 24 de ore, se poate vopsi peste,dar aderenţa trebuie

dF d -fo 0a
verificată separat
• Aplicaţi eticheta de identificare

oa a la 8
Table 1 – Consumul teoretic pentru fiecare cartuş de 310 ml
1
nl lo ie- ea Lăţimea
rostului 10 mm 15 mm 20 mm 25 mm 30 mm 40 mm 50 mm
2 Adâncimea
rostului
ow w c 19
pr f5 ro

10 mm 3,1 m 2,0 m 1,5 m 1,2 m 1,0 m 0,8 m 0,6 m


15 mm 2,0 m 1,3 m 1,0 m 0,8 m 0,6 m 0,5 m 0,4 m
3
ile
D Do ote fa

20 mm 1,5 m 1,0 m 0,7 m 0,6 m 0,5 m 0,4 m 0,3 m


t

Perete şi planşeu rigid


e- 14

Detaliu A/B
n

Grosimea peretelui ≥ 100 mm


Detaliu A – Etanşarea liniară din două părţi a rosturilor în
l-d 8f0

Densitatea peretelui ≥ 450 kg/m³


pereţi rigizi şi flexibili
Lăţimea rostului ≥ 5 la ≤ 100 mm
Adâncimea de etanşare ≥ 2,5 mm
ua 32

Clasa A1 conf. SR EN 13501-1


Materialul de umplere a
(vată minerală, fibră ceramică,…),
rosturilor
4 punct de topire ≥ 1000 °C
an 1

Densitatea materialului de
≥ 40 kg/m³
m 39

umplere
Mobilitatea rostului % 7,5
9

Etanşarea rosturilor din două părţi cu 2,5 mm de PROMASEAL®-A


1 pe materialul de umplere. Detaliul A (etanşarea rosturilor verticale
b4

2 în construcţiile de suport verticale): EI 90 – V – M 7,5 – F – W 5 la 100

Etanşarea rosturilor dintr-o singura parte cu 5 mm de PROMASEAL®-A


în materialul de umplere. Detaliul B (etanşarea rosturilor verticale în
construcţiile de suport verticale): EI 90 – V – M 7,5 – F – W 5 la 100
3
Etanşarea rosturilor din două părţi cu 5 mm de PROMASEAL®-A
în materialul de umplere (pe partea expusă). Detaliul A (etanşarea
rosturilor verticale în construcţiile de suport verticale):
EI 120 – V – M 7,5 – F – W 5 la 100
Etanşarea rosturilor pe o parte cu 10 mm de PROMASEAL®-A în
materialul de umplere( pe partea neexpusă ). Detaliul A (etanşarea
Detaliu B – Etanşarea liniară a rosturilor în pereţi flexibili şi rosturilor verticale în construcţiile de suport verticale):
rigizi – material de umplere pa partea neexpusă EI 120 – V – M 7,5 – F – W 5 la 100

80 2016-05
Etanşarea rosturilor liniare EI 30 la
707
PROMASEAL®-A EI 120

3 1 Construcţie rigidă
Detaliu C/D
Grosime planșeu ≥ 150 mm

Densitatea planşeului ≥ 450 kg/m³


2
Lăţimea rostului ≥ 5 la ≤ 100 mm
Detaliu C – Etanşarea liniară a rosturilor în planşeu rigid cu
material de umplere combustibil Adâncimea de etanşare ≥ 10 mm

Clasa A1 conf. SR EN 13501-1


Materialul de umplere a
(vată minerală, fibră ceramică,…),

at f7
rosturilor
punct de topire ≥ 1000 °C
3

om c8
Densitatea materialului de
≥ 40 kg/m³
umplere
1
Mobilitatea rostului % 7,5

pr c0
2
Etanşarea rosturilor dintr-o parte cu 10 mm de PROMASEAL®-A pe
3 materialul de umplere (umplerea pe partea neexpusă). Detaliul C:

c- 00
(etanşarea rosturilor orizontale în construcţiile de suport orizontale)
EI 120 – H – M 7,5 – F – W 5 la 100

dF d -fo 0a
Etanşarea rosturilor dintr-o parte cu 10mm de PROMASEAL®-A pe
Detaliu D – Etanşarea liniară a rosturilor în perete rigid cu materialul de umplere. Detaliul D: (etanşarea rosturilor orizontale
material de umplere combustibil într-un perete care limiteaza etaje,tavan sau acoperiş)

oa a la 8 EI 120 – T – M 7,5 – F – W 5 la 100


nl lo ie- ea
Detaliu E
ow w c 19
pr f5 ro

Grosimea peretelui ≥ 100 mm


1 1 Densitatea peretelui rigid ≥ 450 kg/m³

ile
D Do ote fa

2 2
Lăţimea rostului ≥ 5 la ≤ 100 mm
t

Adâncimea de etanşare ≥ 20 mm
3 3
Clasa E conf. SR EN 13501-1 (de
e- 14

Materialul de umplere
n

exemplu EPS)
Etanşarea rosturilor dintr-o parte cu 20 mm de PROMASEAL®-A în
Detaliu E – Etanşarea liniară a rosturilor în perete rigid cu
l-d 8f0

materialul de umplere. Detaliul E:


material de umplere combustibil
(etanşarea rosturilor verticale în construcţiile de suport verticale)
EI 90 – V – M 7,5 – F – W 5 la 100
3 1
ua 32

Detaliu F/G
Grosimea planşeului ≥ 150 mm
an 1

Densitatea planşeului ≥ 450 kg/m³


m 39

2
Lăţimea rostului ≥ 5 ≤ 100 mm
Detaliu F – Etanşarea liniară a rosturilor în planşeu rigid cu
9

material de umplere combustibil Adâncimea de etanşare ≥ 20 mm


b4

Clasa E conf. SR EN 13501-1 (de


Materialul de umplere
exemplu EPS)

3 Etanşarea rosturilor dintr-o parte cu 20 mm de PROMASEAL®-A în


materialul de umplere. Detaliul F:
(etanşarea rosturilor orizontale în construcţiile de suport orizontale)
2 1 EI 90 – H – M 7,5 – F – W 5 la 100

Etanşarea rosturilor dintr-o parte cu 20mm de PROMASEAL®-A în


materialul de umplere. Detaliul G: (etanşarea rosturilor orizontale
3 într-un perete, planșeu care delimitează etaje,tavan sau acoperiș)
EI 120 – T – M 7,5 – F – W 5 la 100

Detaliu G – Etanşarea liniară a rosturilor în perete rigid cu


material de umplere combustibil

2016-05 81
Etanşarea mixtă pentru trecerile cablurilor EI 30 la
706
şi ţevilor PROMASTOP®-B EI 120

Date tehnice

1 PROMASTOP®-B
6 2 Construcţie suport
3 Ţevi metalice/ ţevi incombustibile
4 Ţevi plastice
5 Pat de cabluri
3 6 Mănuchi de cabluri
7 Izolaţie combustibilă/incombustibilă
5
8 Cadru pentru deschidere
9 Plasă de oţel
4 10 Material de montare corespunzător

at f7
11 Etichetă de identificare

om c8
Certificat: KB 12042725
1

pr c0
Avantaje
2
• Rezistenţă dovedită împotriva fumului rece
11 • Instalare uscată, rapidă şi uşoară

c- 00
• Etanșare lipsită de trecere fire
• Modelare simplă,precisă

dF d -fo 0a
Manual de instalare
2 Paşi pentru etanşarea în perete

oa a la 8
• Creaţi o deschizătură de 200 mm
• Aplicaţi cărămizile ca zidărie
7
nl lo ie- ea 1
3 • Tăiaţi cărămizile puţin supradimensionate şi încet strecuraţi-
le în deschizătură
ow w c 19

• Utilizaţi PROMASEAL®-AG pe o parte între cabluri şi mănuchi


pr f5 ro

4
de cabluri (nu este necesar la ţevi)
5
• Pentru ultimul rând, tăiaţi cărămizile cu 5-7 mm mai mari şi
ile
D Do ote fa

aşezaţi-le în deschizătura rămasă


6
• Aplicaţi eticheta de identificare
t

8
2 Paşi pentru etanşarea în planşee
e- 14

• Puneţi o plasă de oţel (lăţimea ochiurilor ≤ 100 x 100 mm)


n

ca instalaţie de suport şi protecţie de deplasare sub planşeu


Detaliu A – Etanşarea mixtă în trecerile din pereţi rigizi şi • Utilizaţi PROMASEAL®-AG pe o parte între cabluri şi
l-d 8f0

flexibili mănuchi de cabluri (nu este necesar la ţevi)


• Tăiaţi cărămizile puţin supradimensionate şi încet strecuraţi-
2 8 6 5 1 4 3 7
le în deschizătură
• Aplicaţi cărămizile ca zidărie
ua 32

• Pentru ultimul rând, tăiaţi cărămizile cu 5-7 mm mai mari şi


aşezaţi-le în deschizătura rămasă
an 1

• Aplicaţi eticheta de identificare


m 39

Plasa de oţel
Pentru etanşarea trecerilor goale, utilizaţi plasă de oţel pe
9

ambele părţi. Pentru aplicaţiile orizontale, utilizaţi şi tije filetate


M8 cu piuliţe şi şaibe între plasele de jos şi de sus.
b4

10 9

Detaliu B – Etanşarea mixtă în trecerile din planşee rigide


şi flexibile

82 2016-05
Etanşarea mixtă pentru trecerile cablurilor EI 30 la
706
şi ţevilor PROMASTOP®-B EI 120

Tabel 1 – Construirea în funcţie de situaţie, dimensiunea Tabel 1 – Domenii de aplicare


maximă de etanşare şi clasificarea Perete flexibil: Peretele trebuie să aibe o grosime mai mare
Dimensiunea
de 100 mm şi trebuie să fie construit din stâlpi de lemn sau
Clasificarea oţel, ce au fost placaţi pe ambele părţi cu minim 2 straturi a
Elementul de separare etanşării cu
etanşării goale câte 12,5 mm de plăci rezistente la foc (grosimea celorlalte
PROMASTOP®-B
plăci nu este dată, dar vă rugăm ţineţi cont de grosimea
Perete flexibil ≥ 100 mm minimă). Pentru pereţii din stâlpi de lemn, o distanţă minimă
EI 90
Perete rigid ≥ 100 mm ≤ 1,44 m²
de 100 mm trebuie menţinută între fiecare stâlp şi etanşant şi
rosturile trebuie să fie umplute cu o izolaţie de cel puţin 100
Planşeu rigid ≥ 150 mm EI 120 mm de material de clasa A1 sau A2 (conform SR EN 13201-1).

at f7
Construcţia de suport trebuie clasificată în conformitate cu SR
EN 13501-2 pentru perioada de rezistenţă la foc necesară.

om c8
2
Perete rigid: Peretele trebuie să aibă o grosime ≥ 100 mm şi
11 o densitate ≥450 kg/m3

pr c0
Planşeu rigid: Planşeul trebuie să aibă o grosime ≥ 150 mm şi
o densitate ≥450 kg/m3
9

c- 00
1

dF d -fo 0a
oa a la 8
nl lo ie- ea 8

2
ow w c 19

Detaliu C – Etanşarea rosturilor goale cu PROMASTOP®-B


pr f5 ro

în pereţi rigizi şi flexibili

ile
D Do ote fa
t
e- 14

n
l-d 8f0
ua 32
an 1
m 39
9
b4

2016-05 83
Etanşarea mixtă pentru trecerile cablurilor EI 30 la
706
şi ţevilor PROMASTOP®-B EI 120

Etanşarea trecerilor cablurilor cu PROMASTOP®-B


Detaliu D/E
Paturile de cabluri pot să treacă prin etanşările cu
2
PROMASTOP®-B.

1 Următoarele clasificări depind de orientarea instalaţiei:


5
Tabel 2 – Clasa de rezistenţă la foc în funcţie de trecerea
6
etanșă
8
Clasificare

at f7
2 în funcţie de
Instalaţie electrică orientare

om c8
Detaliu D – Etanşările cu PROMASTOP®-B pentru trecerile Perete Planşeu
de cabluri, mănuchi de cabluri şi paturi de cabluri în pereţi Toate tipurile de cabluri izolate

pr c0
flexibili şi rigizi. E 120 E 120
Ø≤ 80 mm
EI 90 EI 90
≤ 4 x 185 mm2 (H07RN-F sau produse similare)

c- 00
2 8 6 5 1 Mănuchi de cabluri E 120 E 120
Ø≤ 100 mm EI 90 EI 90

dF d -fo 0a
Cabluri neizolate
Ø≤ 26,3 mm E 120 E 120
≤ 1 x 185 mm2(H07V-K, H07Z-K, H07G-K sau EI 90 EI 90

oa a la 8 produse similare)
nl lo ie- ea
CG...grupa de cabluri conform SR EN 1366-3: 2009
ow w c 19

Distanţa de suport:
pr f5 ro

Cablurile, mănunchiul de cabluri, jgheaburile de cabluri şi


10 9 treptele de cabluri trebuie să fie suspendate ≤ 250 mm în
ile
D Do ote fa

ambele părţi din perete sau din planşeul de sus al construcţiei.


t

Detaliu E – Etanşările cu PROMASTOP®-B pentru trecerile Mănunchiurile de cabluri de cabluri şi celelalte treceri ar trebui
de cabluri, mănuchi de cabluri şi paturi de cabluri în perete închise pe o parte cu PROMASEAL®-AG (gaze arse).
e- 14

rigid
n

Tabel 3
Tabel 3 – Date privind consumul În conformitate cu dimensiunile cablurilor, cantitatea de
l-d 8f0

Umplere cabluri în %
blocuri de PROMASTOP®-B se adaptează.

Deschidere - m² 0% 10 % 30 % 60 %
ua 32

0,005 1 1 1 1

0,01 1 1 1 1
an 1

0,02 3 3 2 1
m 39

0,03 4 4 3 2

0,04 6 5 4 2
9

0,05 7 6 5 3
b4

0,1 14 13 10 6

0,2 28 25 19 11

0,3 42 38 29 17

0,4 56 50 39 22

0,5 69 63 49 28

84 2016-05
Etanşarea mixtă pentru trecerile cablurilor EI 30 la
706
şi ţevilor PROMASTOP®-B EI 120

Trecerile ţevilor din plastic prin etanşările realizate din cărămizi rezistente la foc PROMASTOP®-B
Detaliu F/G
Ţevile din plastic pot trece prin etanşările realizate din
2 cărămizile rezistente la foc PROMASTOP®-B.

Distanţa de suport
Cablurile trebuie suspendate ≤ 250 mm din ambele părţi în
1 perete sau în planşeul de sus al construcţiei.
4
Tabel 4 – Prezentarea generală a materialelor de ţeavă,

at f7
dimensiuni, situaţia instalaţiilor şi clasificarea
Dimensiuni Orientare
Tip de

om c8
Ø…Diametrul țevii (mm) D…Planşeu Clasificare
8 produs
s…Grosime perete țeava (mm) W…Perete
2
Ţeavă PVC Ø ≤ 50 / s 1,9 D EI 120-U/U

pr c0
Ţeavă PVC Ø 50 ≤ 140 / s 10,3 D EI 60-U/U

c- 00
Ţeavă PVC Ø ≤ 50 / s 1,9 W EI 120-U/U

Detaliu F – Etanşare cu PROMASTOP®-B pentru trecerile de Ţeavă PVC Ø 50 ≤ 140 / s 10,3 W EI 60-U/U

dF d -fo 0a
ţevi din plastic în pereţi flexibili şi rigizi Dimensiuni în mm.

oa a la 8
nl lo ie- ea
2 8 4 1
ow w c 19
pr f5 ro

ile
D Do ote fa
t
e- 14

10 9
l-d 8f0

Detaliu G – Etanşare cu PROMASTOP®-B pentru trecerile


de ţevi din plastic în planşee rigide
ua 32
an 1
m 39
9
b4

2016-05 85
Etanşarea mixtă pentru trecerile cablurilor EI 30 la
706
şi ţevilor PROMASTOP®-B EI 120

Ţevi combustibile cu izolaţii incombustibile


Detaliu H/I, Tabel 5
Ţevile din oţel şi cupru (şi substituenții lor) cu izolaţii
2
combustibile (grosime ≤ 32 mm , clasa B-s3, d0 în conformitate
cu SR EN 13501 sau clase superioare) pot fi etanşate în
conjuncţie cu cărămizile antifoc PROMASTOP®-B.
3
Izolaţii în categoria CS sau Ci conform SR EN 1366-3.
7

1 Configuraţia capătului de ţeavă:

at f7
Un test cu configuraţia U/C acoperă şi configuraţia C/C.
8

om c8
2 Distanţa de suport:
Ţevile trebuie suspendate ≤ 250 mm din ambele părţi în
perete sau în planşeul de sus al construcţiei.

pr c0
Detaliu H – Etanşările cu PROMASTOP®-B pentru trecerile
de ţevi incombustibile cu izolaţie combustibilă în perete Tabel 5 – Ţevi din oţel şi cupru
rigid şi flexibil

c- 00
Tipul Specificaţia

Clasa B-s3,d0 conform SR EN 13501 sau


Izolaţie combustibilă

dF d -fo 0a
evaluări superioare
2 8 1 3 7
Grosime izolaţie ≤ 32 mm

oa a la 8
nl lo ie- ea Tipul izolaţiei CS, CI

Tabel 6 – Clasificare în funcţie de orientare


Ţeavă oţel Perete Planşeu
ow w c 19
pr f5 ro

Diametru ţeavă Ø ≤ 220 mm


EI 120-U/C EI 120-U/C
Grosimea peretelui s ≤ 18 mm

ile
D Do ote fa

Rezultatele sunt aplicabile pentru ţevi de metal cu conduc-


t

10 9 tivitate de căldură mai mică λ ≤ 58 W/mK si punct de topire


≥1100 °C (de ex.oţel inoxidabil, fontă, aliaje de Ni (NiCr, NiMo,
e- 14

Detaliu I – Etanşările cu PROMASTOP®-B pentru trecerile NiCu) şi Ni.


n

de ţevi incombustibile cu izolaţie combustibilă în planşeu


rigid Tabel 7 – Clasificare în funcţie de orientare
l-d 8f0

Ţeavă de cupru Perete Planşeu


Tabel 8 – Informaţii despre distanţa minimă
Diametru ţeavă Ø ≤ 88,9 mm E 120-U/C E 120-U/C
Distanţa
Element Grosimea peretelui s ≤ 14,2 mm EI 90-U/C EI 90-U/C
ua 32

(mm)

Cabluri, Mănuchi de cabluri – Deschidere apertură ≥ 10 Rezultatele pentru ţevile din cupru sunt aplicabile pentru
an 1

Cabluri, mănuchi de cabluri – Jgheaburi de cablu ≥ 10 ţevi de metal dar nu şi invers, şi pentru ţevi cu λ ≤ 380 W/mK
şi punct de topire ≥ 1083 °C (de ex.oţel inoxidabil, fontă,
m 39

Paturi de cabluri – Deschidere apertură ≥ 10 aliaje de Ni (NiCr, NiMo, NiCu) şi Ni.


Paturi de cabluri – Paturi de cabluri ≥ 20
9

Izolaţie combustibilă – Izolaţie combustibilă ≥ 100


b4

Izolaţie combustibilă – Cadrul deschideri ≥ 80

Între toate celelalte instalaţii ≥ 100

86 2016-05
Etanşarea rosturilor liniare EI 30 to
706
PROMASTOP®-B EI 120

Etanşarea rosturilor liniare cu PROMASTOP®-B


Detaliu J
Grosimea peretelui rigid : ≥ 100 mm
Adâncimea rostului : > 5 la ≤ 100 mm
Grosimea rostului : ≥ 100 mm

Etanşarea verticală a rosturilor în pereţi rigizi


EI 180 – V – M 7,5 – B – W 5 - 100
1

at f7
Etanşarea orizontală a rosturilor în pereţi rigizi
EI 180 – T – M 7,5 – B – W 5 - 100

om c8
2

pr c0
c- 00
Detaliu J – Etanşarea verticală şi orizontală cu
PROMASTOP®-B

dF d -fo 0a
oa a la 8
nl lo ie- ea
ow w c 19
pr f5 ro

ile
D Do ote fa
t
e- 14

n
l-d 8f0
ua 32
an 1
m 39
9
b4

2016-05 87
88
b4
9
m 39
an 1
Notițe

ua 32
l-d 8f0
e- 14
pr f5 ro
D Do ote fa
ow w c 19
n t
nl lo ie- ea
oa a la 8
dF d -fo 0a
ile c- 00
pr c0
om c8

2016-05
at f7
2016-05
b4
9
m 39
an 1
Notițe

ua 32
l-d 8f0
e- 14
pr f5 ro
D Do ote fa
ow w c 19
n t
nl lo ie- ea
oa a la 8
dF d -fo 0a
ile c- 00
pr c0
om c8
at f7

89
90
b4
9
m 39
an 1
Notițe

ua 32
l-d 8f0
e- 14
pr f5 ro
D Do ote fa
ow w c 19
n t
nl lo ie- ea
oa a la 8
dF d -fo 0a
ile c- 00
pr c0
om c8

2016-05
at f7
România
Etex Building Performance S.A.
Str. Vulturilor Nr. 98, Etaj 5
030857 Bucuresti
T +40 31 224 01 00
F +40 31 224 01 01
E info.ro@promat-see.com

at f7
www.promat-see.com

om c8
pr c0
c- 00
dF d -fo 0a
oa a la 8
nl lo ie- ea
ow w c 19
pr f5 ro

ile
D Do ote fa
t
e- 14

n
l-d 8f0
ua 32
an 1
m 39
9
b4

©Promat 2016-05