Sunteți pe pagina 1din 20

VASCULARIZATIA MEMBRELOR

1.VASCULARIZATIA ARTERIALA A
MEMBRULUI SUPERIOR

ARTERA AXILARĂ
1. ORIGINE
§ A. subclaviculară
– de la mijlocul claviculei

2. TERMINARE
§ - La marginea inferioară a m.
Mare pectoral se continuă cu
a. humerala
TRAIECT ŞI RAPORTURI
În regiunea axilară:
- M. Mic pectoral – o încrucişează şi o împarte în 3
segmente:
1. suprapectoral
2. retropectoral
3. infrapectoral
- vena axilară - intern
- Trunchiurile plexului brahial – furca nervului median
RAMURI COLATERALE
§ A. toracică superioară
§ A. acromio-toracică:
- m. pectorali
- m. deltoid
§ A. mamară extern
§ A. scapulară inferioară
- cerc arterial periscapular
- m. posteriori ai umărului
§ A. Circumflexă anterioară
§ A. Circumflexă posterioară
- cerc arterial al gâtului humerusului

RAMURI TERMINALE – a. humerală


ARTERA HUMERALĂ
ORIGINE
Continuă a. axilară, la marginea inferioară a marelui pectoral
TERMINARE
La 2 cm sub pliul cotului
TRAIECT ŞI RAPORTURI
In regiunea anterioară a braţului :
Pachetul vasculo-nervos al braţului :
2 vene humerale
N. Median
M. Biceps brahial (satelit), n. cubital, BCI, radial

La pliul cotului :
- In şanţul bicipital intern
1. RAMURI COLATERALE
Ramuri musculare
A. nutritivă a humerusului
A. humerală profundă (colaterală externă):
Cerc arterial periepicondilian (2 ramuri: anterior şi posterior)
A. colaterale interne: superioară şi inferioară
cerc arterial periepitrohlean

RAMURI TERMINALE a. radială (extern) şi a. cubitală (intern)


ARTERA RADIALĂ
1. ORIGINE
Din artera humerală, la 2-3 cm sub pliul cotului
2. TERMINARE
In regiunea palmară, se anastomozează cu un ram din a. cubitală şi formează
arcada palmară profundă
3. TRAIECT ŞI RAPORTURI
1. În regiunea anterioară a antebraţului:
- Între lungul supinator şi marele palmar
- Pe planul muscular superficial
- 2 vene satelite
- Ramul anterior al n. radial (extern)
2. În 1/3 inferioare – şanţul pulsului
3. În regiunea pumnului:
- Înconjură apofiza stiloidă a radiusului
- Tabachera anatomică
4. În regiunea dorsală a mâinii:
- Perforează spaţiul I interosos
5. În regiunea palmară profundă:
- Se anastomozează cu a. cubito-palmară - arcada palmară profundă
1. RAMURI COLATERALE
A. recurentă radială anterioara
Cerc arterial periepicondilian
Ramuri musculare
A. transversă anterioară a carpului
A. radio-palmară
Arcada palmară superficială
A. dorsală a policelui
A. dorsală a carpului
(radio-dorsală)
Arcada dorsală a mâinii
A. interosoasă a spaţiului II
ARTERA CUBITALĂ
1. ORIGINE
Din artera humerală, la 2-3 cm sub pliul cotului
2. TERMINARE
In regiunea palmară, se anastomozează cu un ram din a. radială şi formează arcada
palmară superficială
3. TRAIECT ŞI RAPORTURI
În regiunea anterioară a antebraţului:
- Încrucişată anterior de n. Median
- Acoperită de m. epitrohleeni
- Are intern m. cubital anterior (satelit al ei)
- Însoţită de 2 vene satelite şi de n. cubital (intern)
La nivelul pumnului:
- Trece anterior ligamentului inelar anterior al carpului şi înafara pisiformului
În regiunea palmară:
- Se termină anastomozându-se cu a. radio-palmară (arcada palmară superficială)
1. RAMURI COLATERALE
Trunchiul recurentelor cubitale: anterioară
posterioară
Cercul arterial periepitrohlean
Trunchiul a. interosoase: anterioară
posterioară
(dă recurenta radială posterioară –
cerc arterial periepicondilian)
A. musculare
A. transversă anterioară a carpului
A. cubito-dorsală (arcada dorsală a mâinii)
A. cubito-palmară (arcada palmară profundă)

ARCADELE ARTERIALE ALE MÂINII


ARCADA DORSALA A MAINII
Origine: A. dorsală a carpului (a. radială)
A. cubito-dorsală (a. cubitală)
Ramuri:
-Ascendente (pumn)
-Descendente:
-3 a. interosoase dorsale (sp. II, III, IV):
Colaterale digitale dorsale
3 A. perforante
-Colaterala internă a degetului mic

ARCADA PALMARĂ SUPERFICIALĂ


Origine: Ramul terminal al a. cubitale
A. radio-palmară
Pe tendoanele flexorilor degetelor
Ramuri:
Artere digitale → colaterale digitale ventrale

2.
ARCADA PALMARĂ PROFUNDĂ

Origine:
Ramul terminal al a. radiale (perforanta sp. I)
A. cubito-palmară
Pe planul oaselor metacarpiene şi a muşchilor interosoşi, la 1 cm proximal faţă de
arcada superficială
Ramuri:
Ramuri pentru carp
4 a. interosoase palmare (sp. I, II, III, IV) – colaterala sp. I e cea mai voluminoasă
3 a. perforante (sp. II, III, IV)

VENELE MEMBRULUI SUPERIOR


I. VENE PROFUNDE
Au traiectul, rapoartele şi numele arterelor pe care le insoţesc (satelite ale
arterelor)
2 pentru fiecare arteră
Excepţii: - colateralele digitale
- a. axilară – 1 venă

I. VENE SUPERFICIALE
Sunt situate sub tegument (subcutanate)
Au originea la nivelul degetelor:
1. 2 colaterale digitale dorsale, cu excepţia:
a. Cefalica policelui
b. Salvatela degetului mic
2. Arcada venoasă dorsală a mâinii
3. Vena cubitală superficială
4. Vena radială superficială
5. Vena mediană (cefalica policelui şi pilierul extern al arcadei dorsale):
a. Medio-bazilică
b. Medio-cefalică
6. Vena bazilică → v. humerală
7. Vena cefalică → v. axilară
8. vena cubitală posterioară (dorsală a antebraţului)
Anastomoze cu venele profunde: vena comunicantă (perforantă) a cotului
“M”-ul lui POIRIER
LIMFATICELE MEMBRULUI SUPERIOR

I. VASE LIMFATICE
1. SUPERFICIALE

Însoţesc venele superficiale


Origine la nivelul regiunii palmare
Drenează în ggl. axilari
2. 2. PROFUNDE
Însoţesc vasele sanguine profunde
Mai reduse numeric
Au ggl. rari pe traiectul lor

II. GANGLIONI LIMFATICI

1. SUPERFICIALI
Supraepitrohleeni (2-3 ggl.)
Şanţul delto-pectoral
2. PROFUNZI

Grupele ganglionare ale axilei:


1. lateral (brahial):
· pe traseul v. axilare
· drenează limfa MS
2. posterior (subscapular):
· v. scapulare inferioare
· drenează reg. Spatelui
3. medial (mamar extern):
· a. mamară externă
· gl. mamară, perete toracic
4. central (intermediar)
5. subclavicular (al vârfului axilei, apical):
· pe traiectul v. cefalice
Drenează spre ggl. supraclaviculari, marea venă limfatică, ductul toracic
VASCULARIZATIA MEMBRULUI INFERIOR
Surse:
A. iliacă externă: a. femurală
A. iliacă internă: a. obturatorie, a. fesieră, a. ischiatică

ARTERA FEMURALĂ
1. ORIGINE
o Din artera iliacă internă, la nivelul inelului crural

2. TERMINARE
o La nivelul inelului celui de-al treilea adductor
o se continuă cu a. poplitee

3. TRAIECT ŞI RAPORTURI
o in regiunea anterioara a coapsei
o In teaca vaselor femurale:
· canal crural (in triunghiul lui Scarpa):
- inferior: m. pectineu, m. psoas
- intern: m. mijlociu adductor
- extern: m. croitor
· canal femural:
- extern: m. vast intern
- intern: m. mijlociu adductor
- anterior: m. croitor
· canal Hunter:
- m. vast intern
- m. mare adductor
- m. croitor
o Insotita de: - vena femurala
- nervi: safen intern, acc. safen intern,
genito-crural, musculo-cutanat intern
Segmente: - a. femurala comuna
- a. femurala profunda
a. femurala superficiala
RAMURI COLATERALE
1. A. subcutanată abdominală
2. A. circumflexă iliacă superficială
3. A. rusinoasă externă superioară
4. A. rusinoasă externă inferioară
5. A. femurală profundă:
a. A. circumflexa externa
b. A. circumflexa interna
c. A. cvadricepsului
d. 3 a. perforante:
1. superioara,
2. mijlocie,
3. inferioara (terminal)
6. A. mare anastomotică:
1. ram superficial (cerc arterial perirotulian), 2. ram profund (musculo-articular)

ARTERA POPLITEE
1. ORIGINE
o La nivelul inelului celui de-al treilea adductor
o Continuă a. femurală
2. TERMINARE
o La nivelul inelului m. Solear
o 2 ramuri :
Artera tibială anterioară
Trunchi arterial tibio-peronier
3. TRAIECT ŞI RAPORTURI
o în lungul spaţiului popliteu
o – raporturi scalariforme cu:
- vena poplitee
- nervul sciatic popliteu intern
o cu pereţii spaţiului popliteu
• cu articulaţia genunchiului

1. RAMURI COLATERALE
A. articulare superioare: internă, externă
( (cerc arterial perirotulian)
2. A. articulară mijlocie
3. A. articulare inferioare: internă, externă
4. A. gemelare: internă, externă

ARTERA TIBIALĂ ANTERIOARĂ


1. ORIGINE
La nivelul inelului solearului
ram din a. poplitee

2. TERMINARE
La nivelul lig. inelar anterior al tarsului
Ramul terminal – artera pedioasă
TRAIECT ŞI RAPORTURI
- în regiunea anterioară a gambei, între m. extensori
- în canalul HYRTL, pe mb. interosoasă
- 2 vene satelite
- n. tibial anterior

RAMURI COLATERALE
Recurenta tibială anterioară:
- cerc arterial perirotulian
A. musculare

A. maleolară internă: articulare


cutanate

A. maleolară externă: articulare


cutanate
calcanean

ARTERA PEDIOASĂ
1. ORIGINE
· La nivelul lig. inelar anterior al tarsului
· Ram terminal al arterei tibiale anterioare

2. TERMINARE
· La extremitatea posterioară a sp.I interosos
· Se anastomozează cu a. plantară externă

3. TRAIECT ŞI RAPORTURI
· Traversează primul spaţiu interosos
· Puls arterial
A. dorsală a tarsului
A. dorsală a metatarsului:
· A. anastomotice cu dorsala tarsului
· 3 perechi de a. interosoase (spaţiile II, III, IV):
o Anterioare
o Posterioare
o colaterale digitale dorsale
· 3 perechi de a. perforante (se anastomozează cu a. plantare)
· Anterioare
· posterioare

TRUNCHIUL ARTERIAL TIBIO-PERONIER


1. ORIGINE
la nivelul inelului m. solear
ram terminal al a. poplitee

2. TERMINARE
După 4-5 cm
Se împarte în 2 ramuri :
· Artera peronieră - extern
· Artera tibială posterioară - intern

ARTERA PERONIERĂ
1. ORIGINE
Ram extern de bifurcaţie al trunchiului tibio-peronier
2. TERMINARE
2 artere peroniere (în partea externă a piciorului) :
Anterioară – faţa externă a feţei dorsale a piciorului
- articulare
Posterioară – faţa externă a călcâiului
3. TRAIECT ŞI RAPORTURI
In regiunea posterioară a gambei
Intre cele 2 planuri musculare
2 vene satelite
N. tibial posterior
RAMURI COLATERALE
1. Nutritivă peroneală
2. Musculare

ARTERA TIBIALĂ POSTERIOARĂ


1. 1. ORIGINE
§ La nivelul inelului solearului, din trunchiul tibio-peronier
2. 2. TERMINARE
§ In şanţul calcanean intern
§ 2 ramuri terminale, arterele plantare : internă, externă
3. 3. TRAIECT ŞI RAPORTURI
§ în regiunea posterioară a gambei
§ pe planul muscular profund (tibial posterior, flexor comun)
§ 2 vene satelite
§ n. tibial posterior (extern

4. RAMURI COLATERALE
1. Musculare
2. Osteo-periostice
3. Anastomotice
( maleolare postero-interne)
cu a. tibială anterioară
4. Calcaneene
A. PLANTARA EXTERNA

1. 1. ORIGINE
§ In şanţul calcanean intern
§ din artera tibială posterioară
2. 2. TERMINARE
§ Anastomoză cu a. pedioasă (inosculaţie) în spaţiul I interosos
3. 3. TRAIECT ŞI RAPORTURI
§ traversează regiunea plantară
§ Traiect oblic spre partea laterală a piciorului, până la baza metatarsianului V,
unde îşi schimbă direcţia şi se îndreaptă intern, descriind o curbă concavă posterior
§ Pe planul muşchilor interosoşi
§ 2 vene, n. plantar extern
4. 4. RAMURI COLATERALE

§ Musculare
§ Cutanate
§ Perforante posterioare
§ Colaterala externa a halucelui
§ interosoase plantare:
a. perforante anterioare
colaterale digitale plantare
§ interosoasa primului spatiu
ARTERA PLANTARĂ INTERNĂ
1. 1. ORIGINE
La nivelul şanţului calcanean intern
§ - ram intern al arterei tibiale posterioare
2. 2. TERMINARE
§ La nivelul capului metatarsianului I, se anastomozează cu colaterala internă a
halucelui
3. 3. TRAIECT ŞI RAPORTURI
§ - în loja plantară internă
§ - 2 vene, n. plantar intern
4. 4. RAMURI COLATERALE
§ colaterala interna a halucelui
r. musculare

VENELE MEMBRULUI INFERIOR


I. PROFUNDE
§ Au traiectul, rapoartele şi numele arterelor pe care le insoţesc (satelite ale
arterelor)
§ 2 pentru fiecare arteră
§ Excepţii: - colateralele digitale
- 1 venă poplitee, 1 venă femurală
I. SUPERFICIALE
§ Sunt situate sub tegument (subcutanate)
§ Au originea pe faţa plantară – Reţeaua venoasă LAJARS
Colaterale venoase digitale
o Arcada venoasă a piciorului
o Venele marginale:
internă, externă
§ Reţea venoasă dorsală a piciorului
o Venele dorsale: internă, externă
§ Venele safene: internă, externă

VENA SAFENĂ EXTERNĂ

1. ORIGINE
§ Pe partea laterală a piciorului
§ din vena marginală externă şi vena dorsală externă
2. 2. TERMINARE
§ In spaţiul popliteu se varsă în vena poplitee
3. 3. TRAIECT ŞI RAPORTURI
§ Retromaleolar extern, pe faţa posterioară a gambei
Anastomoză cu vena safenă internă înainte de vărsare

VENA SAFENĂ INTERNĂ

1. ORIGINE
§ Pe partea medială a piciorului
§ din vena marginală internă şi vena dorsală internă
2. TERMINARE
§ In triunghiul Scarpa formează o crosă şi se varsă în vena femurală
3. TRAIECT ŞI RAPORTURI
§ premaleolar intern, pe faţa internă a gambei, a genunchiului şi faţa antero-internă
a coapsei
4. Afluenţi : vene superficiale abdominale şi ale mb. inferior

LIMFATICELE MEMBRULUI INFERIOR

I. VASE LIMFATICE
SUPERFICIALE
§ Însoţesc venele superficiale
§ Origine la nivelul regiunii plantare
PROFUNDE
§ Însoţesc vasele sanguine profunde

I. GANGLIONI LIMFATICI
SUPERFICIALI
§ Tibial anterior (1 ggl.)
§ Poplitei (4-8):
§ safeni interni
§ intercondilieni
§ supracondilieni
§ Inghinali superficiali (10-15, în tr. Scarpa)
§ Supero-extern (reg. fesieră, perete abdominal)
§ Supero-intern (reg. fesieră, inghinală, OGE)
§ Infero-extern (mb. inferior)
§ Infero-intern (mb. inferior)
PROFUNZI
· Inghinali profunzi (2-3) în 1/3 internă a canalului crural (ggl. CLOQUET)
Ggl. profunzi drenează spre ggl. iliaci externi şi interni